Hoe werkt een sociaal wijkteam?

27-­‐11-­‐14 Even voorstellen •  Sible Muizelaar, casemanager demen<e, werkzaam bij TinZ •  Carla Swart-­‐de Jong, coördinator sociaal wijkteam, werkzaam bij gemeente De Friese Meren Hoe werkt TinZ? Hoe werkt een sociaal wijkteam? Even een filmpje Nog een filmpje Waarom een casemanager demen<e in een wijkteam? Vragen? •  Inbreng van kennis •  Vroegsignalering •  Coöpera<eve samenwerking 1 27-­‐11-­‐14 Stellingen •  De casemanager van TinZ kan alle ondersteuning bieden die er nodig is in een thuissitua<e, samenwerking hierin is niet noodzakelijk. •  Als generalist op het gebied van demen<e moet er een casemanager in een sociaal wijkteam ziRen. •  Wijkwerkers zijn prima in staat om overbelas<ng bij mantelzorgers van een dementerende te signaleren. •  Wijkwerkers kunnen demen<e in vroeg stadium goed zelf signaleren. Hier is de kennis van een casemanager demen<e niet voor nodig. 2