VMC TRENDNIEUWSBRIEF MOBILITEIT januari 2015

VMC TRENDNIEUWSBRIEF MOBILITEIT januari 2015
De VMC TrendNieuwsbrief Mobiliteit bevat recente berichten over trends en is relevant voor
(politieke) bestuurders, beleidsmakers en beslissers op het gebied van verkeer, mobiliteit en
automotive.
Onze DESTEP-databank bevat de door ons gespotte trends en biedt de mogelijkheid meer
inzicht te krijgen in onderbouwingen van trends. De VMC Nieuwsbrief van deze maand bevat
nieuwe berichten over een selectie van de trends. Om de nieuwe berichten te kunnen lezen,
klik op de hyperlinks in de DESTEP-databank hieronder.
Ik wens je veel leesplezier.
Max van Kelegom
Trendwatcher Mobiliteit en Strategisch adviseur
januari 2015
Wil je reageren op de TrendNieuwsbrief? Stuur dan een e-mail ([email protected])
Zie ook onze website (www.trendsinverkeer.nl) voor onze filosofie en dienstverlening op het
gebied van trends en scenarioplanning.
© VMC Trends in Verkeer 2015
VMC Trends in Verkeer
Postbus 1629, 3600 BP MAARSSEN
Telefoon: 0346 553 683; [email protected] www.trendsinverkeer.nl
1
DESTEP-DATABANK
Demografie
Veranderende samenstelling huishoudens
Nieuwe bevolkingsprognoses bevestigen de groei van de bevolking in steden en
krimp in het landelijk gebied. Deze demografische ontwikkelingen zijn van
invloed op bijvoorbeeld het fietsgebruik.
Economie
Marketing meer themagericht
Het inzetten van marketinginstrumenten als storytelling, co-creatie en interactie
met je doelgroep vergt van marketeers steeds meer creativiteit om hun
boodschap over te brengen.
Verschuiving economische patronen
Gemeenten hebben in particulieren en bedrijven een bondgenoot gevonden om
aan de vraag aan parkeerruimte te voldoen. Autofabrikanten merken dat ze niet
meer zelfstandig in staat zijn een auto te produceren.
Sociaal-cultureel
Toename ‘ik-cultuur’
Sommigen menen dat we in een tijd zijn beland waarin de ‘wij’-cultuur een grote
rol speelt in de omgang met elkaar. Er blijven echter grote verschillen in de
maatschappij. Onveiligheidsgevoelens en ergernissen in het verkeer ook.
Jongeren hebben andere leefwijze
Diverse onderzoeken schetsen een beeld van de huidige jongerencultuur. De
interesse die de zogenoemde Generatie Y (25-34 jaar) heeft voor technologie
maakt hen een interessante doelgroep voor de connected car.
Technologie
Toepassing nieuwe technologie (korte termijn)
Social media zullen nog belangrijker worden in ons leven. Voor professionals die
hun doelgroep willen bereiken, is dit een geschikt gegeven en zijn de
ontwikkelingen op het gebied van social media van belang.
Toepassing nieuwe technologie (lange termijn)
Door gebruik te maken van speciale kastjes in de auto komt ‘slim rijden’ steeds
dichterbij. Diverse autofabrikanten spannen zich in om al vanaf 2020 autonoom
rijden in de stad mogelijk te maken. Wat betekent dit voor wegbeheerders?
Ecologie-ruimte
Gezondheid voorop
Gemeentelijke overheden nemen allerlei maatregelen om de luchtkwaliteit te
verbeteren. Voor het installeren van laadpalen voor elektrische auto’s hebben
gemeenten echter geen budget. Daarmee zetten zij een rem op elektrisch rijden.
© VMC Trends in Verkeer 2015
VMC Trends in Verkeer
Postbus 1629, 3600 BP MAARSSEN
Telefoon: 0346 553 683; [email protected] www.trendsinverkeer.nl
2
Politiek
Minder vertrouwen in politiek
Steden die gebruik maken van de ideeën en creativiteit en kwaliteit van burgers
blijken succesvol en in redelijke mate in balans. Burgers zijn door zelforganisatie
meer en meer een bron van kennis voor gemeenten.
Er is meer op de wereld dan de auto
Het automobilisme regeert nog, maar er zijn tekenen van instabiliteit. Grote
gemeenten positioneren zich nadrukkelijker als fietsstad.
© VMC Trends in Verkeer 2015
VMC Trends in Verkeer
Postbus 1629, 3600 BP MAARSSEN
Telefoon: 0346 553 683; [email protected] www.trendsinverkeer.nl
3
Demografie
Nieuwe bevolkingsprognoses bevestigen de groei van de bevolking in steden en krimp in het landelijk
gebied. Deze demografische ontwikkelingen zijn van invloed op bijvoorbeeld het fietsgebruik.
Veranderende samenstelling huishoudens
Bevolkingsgroei in de steden, krimp in het landelijke gebied
De trend is al een tijd zichtbaar. De bevolking groeit in de steden, en krimp in het landelijk gebied. Die
trend wordt nog eens bevestigd in de uitgave ‘Demografische kerncijfers per gemeente 2014’ van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daaruit blijkt dat in bijna de helft van de gemeenten het
inwonertal in 2013 daalde en dat ging in het algemeen om gemeenten in het landelijk gebied.
CBS: 18,1 miljoen inwoners in 2060
De Nederlandse bevolking zal de komende decennia blijven groeien, tot 18,1 miljoen inwoners in 2060.
Dat blijkt uit de bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groei komt
doordat er meer migranten naar Nederland komen dan er vertrekken, en door de stijgende levensduur.
In de toekomst telt de Nederlandse bevolking meer ouderen en meer allochtonen.
Waar komen al die fietsers vandaan?
In de grote steden lijkt het meer dan ooit te krioelen van de fietsers. En bij veel stations moet je je een
weg banen door een zee van fietsers om bij de trein te komen. Waar komen al die fietsers (plotseling)
vandaan? Enkele recente studies wijzen erop dat de toeloop vooral is terug te voeren tot demografische
ontwikkelingen. Het aandeel (jonge) mensen in de stad is fors toegenomen. Maar ook de groei van de
elektrische fiets speelt een rol.
terug
Economie
Marketing meer themagericht
Het inzetten van marketinginstrumenten als storytelling, co-creatie en interactie met je doelgroep vergt
van marketeers steeds meer creativiteit om hun boodschap over te brengen.
3 ideeën voor storytelling in 2015
Storytelling is een veelbesproken trend. Het aantal seminars en cursussen op dit vakgebied geeft aan dat
er behoefte is aan verdieping. Het begrip ‘passie’ wordt vaak gelinkt aan storytelling. Toch zal het idee
van verhalen maken om de klant te verleiden en te vermaken, verbonden moeten zijn met de missie van
de organisatie. Drie inspirerende voorbeelden.
Consumenten zijn interactiemoe: marketeer, word creatiever!
De tendens om consumenten en ambassadeurs te betrekken is steeds minder effectief, en soms zelfs
slecht op lange termijn. Marketeers ‘be aware’: vandaag moeten we creatiever zijn in hoe we onze
doelgroepen willen binden aan het merk.
© VMC Trends in Verkeer 2015
VMC Trends in Verkeer
Postbus 1629, 3600 BP MAARSSEN
Telefoon: 0346 553 683; [email protected] www.trendsinverkeer.nl
4
Waarom cocreatie vaak niet werkt en hoe je dat oplost
Cocreatie met een online community kan veel opleveren voor je organisatie. Het kan je helpen om in
een snel veranderende markt continu inzicht te hebben in je doelgroep en om een effectieve en
relevante oplossing voor marketingvraagstukken te vinden. In de praktijk worstelen organisaties toch
met de doelstelling en de focus op het resultaat. In dit artikel wordt uitgelegd waarom dat lastig is en
hoe je dat kunt oplossen.
Zo ziet e-mailmarketing er in 2020 uit: de belangrijkste ontwikkelingen
Selfdriving cars, smartwatches en koelkasten die zelf aan de supermarkt doorgeven dat de boter op is.
Volgens diverse trendwatchers duurt het niet lang meer voor we dit als vanzelfsprekend gaan zien. De
wereld wordt één groot dataveld van objecten, mensen en dieren. Wat betekent dit voor e-mailmarketing? Welke rol is er voor dit kanaal weggelegd?
terug
Verschuiving economische patronen
Gemeenten hebben in particulieren en bedrijven een bondgenoot gevonden om aan de vraag aan
parkeerruimte te voldoen. Autofabrikanten merken dat ze niet meer zelfstandig in staat zijn een auto te
produceren.
De ruimtelijke werking van de deeleconomie
Een nieuwe bondgenoot van de stad dient zich aan: particulieren en bedrijven die via apps en online
platforms hun besloten parkeerruimte openstellen. Dat betekent meer capaciteit, zonder extra
investeringen en zonder beroep op aanvullende schaarse ruimte. Gemeenten hebben er belang bij dit
nieuwe aanbod te stimuleren. In een whitepaper vertelt Denion hoe gemeenten het aanbod van burgers
en bedrijven in hun beleid kunnen integreren.
Auto’s registreren vrije parkeerplaatsen
Auto’s geven vrije parkeerplaatsen door aan andere auto’s. Dat is het idee achter de Parking Spotter.
Het gaat om een experiment van Ford en de Georgia Tech University. Daarbij maakt men gebruik van de
sensoren die tegenwoordig al in veel nieuwe auto’s aanwezig zijn, inclusief radar en sonar.
Reisinformatiediensten breiden functies uit met deelauto’s en vrije parkeerplekken
De ITS Reisinformatiediensten breiden hun aanbod steeds verder uit. Een nieuwe service is onder meer
MyWheels in Go About. Wanneer iemand uit de buurt van je vertrekpunt zijn auto verhuurt via
MyWheels, zie je dat bij het reisadvies. Vervolgens kun je de auto direct reserveren.
Autofabrikant moet regie uit handen geven
Autofabrikanten verliezen hun positie aan de top van de piramide en zijn niet meer in staat een voertuig
zelfstandig te produceren, constateert Loek Kramer, partner bij KPMG. Fabrikanten worden gedwongen
nauw samen te werken met de computer- en software-industrie.
'TomTom heeft baat bij auto van de toekomst'
De ontwikkelingen in de auto-industrie zijn gunstig voor TomTom. De verregaande automatisering van
auto's moet leiden tot een grote vraag naar de producten van het navigatiebedrijf.
© VMC Trends in Verkeer 2015
VMC Trends in Verkeer
Postbus 1629, 3600 BP MAARSSEN
Telefoon: 0346 553 683; [email protected] www.trendsinverkeer.nl
5
Stapelbaan: luxe of noodzaak?
Twee of meer banen, het fenomeen rukt op. De een betaalt er extraatjes mee, voor de ander is het een
manier om rond te komen. Werkgevers juichen het toe, vakbonden morren.
Ander gebruik van voorzieningen
Uitholling binnensteden is te keren
De angst voor uitholling van binnensteden is deels ongegrond. De leegstand van winkels en kantoren
neemt weliswaar toe, maar er zijn veel mogelijkheden om deze panden een andere functie te geven.
Winkels of kantoren kunnen bijvoorbeeld woningen worden. Dat stelt het Planbureau voor de
Leefomgeving in de notitie ‘Bestendige Binnenstad’.
terug
Sociaal-cultureel
Toename ‘ik-cultuur’
Sommigen menen dat we in een tijd zijn beland waarin de ‘wij’-cultuur een grote rol speelt in de omgang
met elkaar. Er blijven echter grote verschillen in de maatschappij. Onveiligheidsgevoelens en ergernissen
in het verkeer ook.
Trends 2015: de tijd voor ‘wij’ is nu echt aangebroken
In 2015 wordt ‘wij’ het nieuwe ‘ik’. Nederlanders gaan op zoek naar echte vrienden, bedrijven naar
verbintenissen met hun medewerkers en klanten en de politiek naar echt contact met hun kiezers.
Verbonden zijn in plaats van zich verbonden voelen. 2015 wordt het jaar van barmhartigheid,
teamwork, kwaliteit en waardigheid stelt trendwatcher Adjiedj Bakas.
SCP: Nederlandse bevolking lijkt op een clubsandwich
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceerde in afleveringen het rapport 'Verschil in
Nederland'. Tot verrassing van het SCP zelf is Nederland in te delen in zes groepen, met een duidelijke
sociale klasse aan de top én eenzelfde soort afgezonderde groep op de onderste sport van de
maatschappelijke ladder. En daar tussen, op basis van geld, opleiding en levensstijl, vier wat
gevarieerdere groepen. Er zijn tegenstellingen. En ook zorgen, zo meldt het SCP.
Minder verdraagzaamheid
Ouderen voelen zich onveilig in te snel verkeer
Uit de jaarlijkse VerkeersONveiligheidsenquête van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV)
blijkt dat te hard rijden de belangrijkste oorzaak van het onveiligheidsgevoel in het Belgische verkeer is.
Al zijn het voornamelijk ouderen die dat aangeven. Jongeren laten ‘rijden onder invloed’ zwaarder
wegen. Daarnaast voelen mensen zich ook onveilig vanwege van de rijstijl van anderen.
Verkeerslichten grootste ergernis voor fietsers
Verkeerslichten zijn de grootste frustratie onder Utrechtse fietsers. Dat zegt het innovatiebureau
Springlab na het tellen van ruim 1500 stemmen. De fietsers moeten niet alleen te lang wachten voor de
verkeerslichten, ze zijn ook niet goed afgesteld. En er zijn te veel verkeerslichten in Utrecht.
terug
© VMC Trends in Verkeer 2015
VMC Trends in Verkeer
Postbus 1629, 3600 BP MAARSSEN
Telefoon: 0346 553 683; [email protected] www.trendsinverkeer.nl
6
Jongeren hebben andere leefwijze
Diverse onderzoeken schetsen een beeld van de huidige jongerencultuur. De interesse die de
zogenoemde Generatie Y (25-34 jaar) heeft voor technologie maakt hen een interessante doelgroep voor
de connected car.
TwinQ-onderzoek: top 10 tv-programma’s van kinderen en jongeren in 2014
Uit onderzoek van Marketingonderzoek en –adviesbureau TwinQ naar de favoriete TV-programma’s van
jongeren tussen 5 en 25 jaar blijkt dat ‘programma’s met verhalen’ de bovenste posities innemen;
Spongebob op de basisschool, en op latere leeftijd GTST, films en Game of Thrones. Overall zijn jongens
meer geïnteresseerd in sport en humoristische programma’s en meisjes in soaps en (reality)series
voorzien van sociale intriges. Beide worden aangetrokken tot avontuur, crime en programma’s als Wie is
de Mol? Eerder verschenen er overzichten van de populairste games, de meest geliefde apps en meest
bezochte websites van kinderen en jongeren in 2014.
Jongereniconen 2015: vliegensvlug vloggen, ketens kraken en terug naar de inhoud
Wat beweegt de Nederlandse jeugd en de jongvolwassenen (10-29 jaar) in 2015? MarketingTribune
presenteert op basis van 89 onderzoeken acht nieuwe ‘Jongereniconen’, verdeeld over diverse thema’s.
Anticipeer op vloggen, het bouwen aan nieuwe betekenissen, de Ocolus Rift, slurpjes en de Nike Roshe
Run. ‘Just do better. Or just die.’
Young Uncovered 2015: De jongerentrends volgens YoungWorks
#RIP #GirlsWillBeGirls #KeepinItReal
De jongerencultuur kenmerkt zich door extremen. Jongeren van nu zijn ambitieus, maar passief.
Gemotiveerd, maar snel afgeleid. Sociaal, maar eenzaam. Aan de hand van het gedrag van jongeren
schetst het rapport Young Uncovered een beeld van jongerencultuur in 2015.
CBS Jaarrapport 2014 Landelijke Jeugdmonitor: ’91% van de jongeren positief over eigen gezondheid’
De Landelijke Jeugdmonitor 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft een breed
overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven. Dat wordt gedaan aan de hand van vijf
invalshoeken: jongeren en gezin, gezondheid en welzijn, onderwijs, arbeidsmarkt en veiligheid en
justitie.
Verkeersveiligheid bevorderen met ‘fietsfun’
De Fietsersbond in Friesland wil met het Schoolfietsplan Leeuwarden het fietsen van basisschoolleerlingen bevorderen. Dat doet de bond vooral door de ‘fun’ van het fietsen te benadrukken.
Ander mobiliteitspatroon
Generatie Y wil in-car entertainment
Zowel in de VS, in het VK als in Duitsland vindt bijna de helft van de ondervraagden (jonger dan 34 jaar)
een volledig geïntegreerd entertainment systeem in de auto 'erg' of 'extreem' aantrekkelijk. Opvallend is
dat emotie bij de groep tot 34 jaar een belangrijke drijfveer vormt. Volgens het onderzoek wil een vijfde
van die groep zich trots kunnen voelen achter het stuur. Ook opwinding is zo'n emotie die Generatie Y
verwacht.
terug
© VMC Trends in Verkeer 2015
VMC Trends in Verkeer
Postbus 1629, 3600 BP MAARSSEN
Telefoon: 0346 553 683; [email protected] www.trendsinverkeer.nl
7
Technologie
Toepassing nieuwe technologie (korte termijn)
Social media zullen nog belangrijker worden in ons leven. Voor professionals die hun doelgroep willen
bereiken, is dit een geschikt gegeven en zijn de ontwikkelingen op het gebied van social media van
belang.
Apps steeds meer gemeengoed
Superroute-app moet files in Amsterdam verminderen
De zogenaamde Superroute-app voor automobilisten moet het aantal files in de stad verminderen. De
app is onderdeel van het project Amsterdam Onderweg, een initiatief van onder andere de gemeente.
Einde aan ‘hunt for free parking space’
De automotive industrie kan bijdragen aan het verminderen van het zoekverkeer naar een vrije parkeerplaats door het plaatsen van slimme technieken in auto’s. De app ‘Parking Spotter’ van Ford detecteert
lege parkeerplaatsen toont deze informatie in de app.
Social media aan verandering onderhevig
Gemeenten nauwelijks actief op sociale media
Gemeenten maken in het contact met burgers nauwelijks gebruik van sociale media. Bij 80 procent van
de gemeenten staat de inzet van sociale media nog in de kinderschoenen. Dat concluderen onderzoekers van de organisaties GemeenteBuzz en Socialmediameetlat.nl.
Infographic de social marketing trends voor 2015
Social media zullen steeds meer invloed hebben op ons dagelijks leven. Voor marketeers is dit een
geschikt moment om stil te staan bij de komende trends op gebied van marketing op social media.
Hoe sociale media veranderden in 2014
Facebook is nog altijd de grootste. Snapchat groeide het hardst, en de combinatie mobiel en sociale
media kende een doorbraak. Kortom: wat er veranderde in 2014 op het gebied van sociale media? Een
infographic, gebaseerd op de gegevens van de Global Web Index, toont de veranderingen op het gebied
van sociale media.
Vijftien social media trends voor 2015: van tactisch naar strategisch
Wereldwijd maken 1,8 miljard mensen gebruik van social media. De verwachting is dat dit aantal de
komende jaren blijft groeien tot 2,44 miljard in 2018. Als content vuur is, dan zijn social media
brandstof. Welke trends zijn in 2015 de zuurstof voor deze aanwakkerende vlammen?
terug
© VMC Trends in Verkeer 2015
VMC Trends in Verkeer
Postbus 1629, 3600 BP MAARSSEN
Telefoon: 0346 553 683; [email protected] www.trendsinverkeer.nl
8
Toepassing nieuwe technologie (lange termijn)
Drone ingezet voor schoolroute-onderzoek
In Denemarken is voor het eerst een drone ingezet voor verkeersonderzoek rond scholen. Daarnaast
werden GoPro camera’s ingezet om gegevens over verkeersituaties op de grond te analyseren.
Verkenning technologische innovaties voor het fysieke domein
Welke impact kunnen technologische innovaties hebben voor het publieke en private domein op het
gebied van gezonde voeding, efficiënte mobiliteit en slimme gebouwen? En wat betekent dit voor de rol
van de overheid? Die vragen behandelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in de
‘Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving’.
Slimmere mobiliteit
Ford wil met Smart Mobility en Connected Car mobiliteit wereldwijd veranderen
Ford introduceert Ford Smart Mobility, een initiatief waarbij innovatie centraal staat. Hiermee moet het
bedrijf op het gebied van connectiviteit, mobiliteit, autonome auto’s, klantervaring en Big Data op een
hoger plan worden gebracht. Verder kondigde Ford ook 25 wereldwijde mobiliteitsexperimenten aan
waarbij ideeën op vervoersgebied worden getest met als doel het verbeteren van klantervaringen,
flexibele gebruiksmodellen en sociale samenwerking die klanten profijt kunnen opleveren.
Slimmere vervoermiddelen
Weer in de file: dat hoeft straks niet meer
Nederland heeft helemaal geen robotauto’s nodig, zegt Theo Stevens, directeur van DITCM, een
samenwerkingsverband voor ‘slimme mobiliteit’ in Helmond. Wat in Nederland eerder op de weg zal
verschijnen, zijn bestaande auto’s die met kastjes zijn uitgerust om met elkaar en de wegkant te
‘praten’. Zo kunnen ze slimmer op drukte en werkzaamheden anticiperen. Vier voorbeelden: slimme
bestuurder, slimme weg, slimme treintjes, slimme auto.
Google adviseert gebruikers welke rijstrook te nemen in Maps-navigatie
Google gaat gebruikers van zijn navigatiedienst binnen Maps advies geven over welke rijstrook ze het
beste kunnen nemen terwijl ze op de snelweg rijden. Volgens Google moet deze functionaliteit ervoor
zorgen dat automobilisten geen afslag missen doordat zij bijvoorbeeld door het drukke verkeer niet op
tijd naar de juiste rijstrook kunnen navigeren. Het zogenaamde ‘lane guidance’ komt beschikbaar voor
automobilisten op snelwegen in diverse Europese landen.
Zelfrijdende auto gemeengoed
Wegbeheerder kan meedenken over komst zelfrijdende auto’s
Volgens sommigen nog science fiction, volgens anderen binnenkort realiteit: de zelfrijdende auto. Veel
fabrikanten zijn zo ver met het ontwikkelen van zelfrijdende auto’s dat ze die graag op de openbare weg
willen testen. Het verdient aanbeveling dat ook wegbeheerders zich organiseren.
Nissan: autonoom rijden in de stad vanaf 2020
Dankzij de samenwerking met NASA wil Nissan stapsgewijs toe werken naar autonoom rijden voor
consumenten. De eerste stappen worden vanaf 2016 gezet. Tegen 2020 moeten de eerste auto’s van
© VMC Trends in Verkeer 2015
VMC Trends in Verkeer
Postbus 1629, 3600 BP MAARSSEN
Telefoon: 0346 553 683; [email protected] www.trendsinverkeer.nl
9
Nissan op de markt komen die in complexe situaties, zoals in de stad, de mogelijkheid bieden om te
navigeren. Een opvallend gegeven, nu veel merken juist nog in die situaties de besturing aan de
bestuurder over laten.
Singapore stelt drukke wijk open voor zelfrijdende auto’s
Singapore stelt een drukke wijk totaal open voor het testen van zelfrijdende auto’s. Universiteiten en
bedrijven mogen hun voertuigen vrijelijk testen in de wijk. Op die manier wil de Aziatische stadstaat snel
een werkende aanvulling op openbaar vervoer hebben, meldt MIT Technology Review.
Eerste indruk: Zelfrijdende auto's met slimme systemen
Alexander Mankowsky, futuroloog bij Mercedes, licht zijn toekomstvisie ten aanzien van zelfrijdende
auto’s toe. Auto’s zullen een andere kleur licht gebruiken als ze bestuurd worden door een mens en als
ze op de automatische piloot rijden. Een auto zal aan een voetganger moeten kunnen laten weten als hij
hem of haar gezien heeft. Kinderen vanaf 2020 zullen andere gebruiken gaan leren. "De zelfrijdende
auto moet in onze interactieve wereld passen en geen autistisch apparaat worden."
Autonoom rijden in 2030 heel gewoon
In 2030 zal autonoom rijden – zonder tussenkomst van een bestuurder – een feit zijn. Het potentiële
marktaandeel zal dan een waarde van minstens 34 miljard euro vertegenwoordigen. Tot die conclusie
komt het consultancybureau Roland Berger.
Veiliger verkeer
Massale steun voor zwarte doos in auto
Een oproep van de Vereniging Verkeersslachtoffers om een zwarte doos in elke auto te installeren, krijgt
massale steun op internet. Meer dan 25.000 mensen tekenden een petitie waarmee de vereniging het
voor elkaar wil krijgen dat veroorzakers van ernstige ongelukken niet meer 'wegkomen met een
taakstraf'.
terug
Ecologie-ruimte
Gezondheid voorop
Gemeentelijke overheden nemen allerlei maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Voor het
installeren van laadpalen voor elektrische auto’s hebben gemeenten echter geen budget. Daarmee
zetten zij een rem op elektrisch rijden.
Steden willen meer trajectcontroles
De vier grote steden willen dat er meer trajectcontroles komen om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Volgens de steden houden automobilisten en motorrijders zich door trajectcontroles vaker aan de
maximumsnelheid en levert het minder fijnstof op. Door meer controles zou ook de verkeersveiligheid
verbeteren. Desondanks zijn de afgelopen jaren veertien trajectcontroles opgeheven.
© VMC Trends in Verkeer 2015
VMC Trends in Verkeer
Postbus 1629, 3600 BP MAARSSEN
Telefoon: 0346 553 683; [email protected] www.trendsinverkeer.nl
10
’Meer Nederlanders zijn gaan sporten’
In Nederland zijn in 2014 meer mensen gaan sporten. Het aantal steeg in vergelijking met 2013 met
300.000 tot 9 miljoen mensen. Dat stelt sportkoepel NOCNSF, dat onderzoek liet doen door marktonderzoeker GfK.
Millenniumgeneratie belangrijker voor schap wk3
De millenniumgeneratie (mensen geboren tussen 1980 en 2000) is erg bezig met gezonde voeding. Dat
vertaalt zich in een veranderende samenstelling van het supermarktschap. Hierdoor neemt het aantal
producten met een gezondheidsclaim toe.
Toename duurzame vervoermiddelen
Geen parkeervergunningen meer voor oude, vervuilende auto’s Rotterdam
Vanaf 1 april 2015 krijgen eigenaren van oude, vervuilende auto’s in Rotterdam geen parkeervergunningen meer. Deze aanpassing op het parkeerbeleid in Rotterdam volgt uit het pakket maatregelen dat
is vastgesteld door de gemeenteraad om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren.
Amsterdam gelooft in schone toekomst
De gemeente Amsterdam zet in op zoveel mogelijk uitstootloos verkeer in 2025. Dat blijkt uit de
Duurzaamheidsagenda Amsterdam. De gemeente wil fasegewijs vervuilende vervoermiddelen weren.
Laadpalengebrek blokkeert groei elektrische auto’s in Nederland
75% van de Nederlandse gemeenten heeft geen budget voor openbare oplaadpalen voor elektrische
auto's. Bij 82% van de gemeenten komen echter wel aanvragen voor laadpalen binnen. Dit blijkt uit
onderzoek van Natuur & Milieu onder een representatieve groep van 166 Nederlandse gemeenten.
De waterstofauto: één van de meest succesvolle doorbraken voor 2015
Het jaar 2014 gaat de boeken in als het jaar waarin Nederland zijn eerste waterstofauto en waterstoftankstation kreeg. Waterstof lijkt daarmee een blijvend alternatief voor de elektrische auto. De Hyundai
ix35 FCEV, met een bereik van 594 kilometer, had de primeur op de Nederlandse wegen
Klimaatverandering heeft invloed op fietsgebruik
In 2050 fietsen we in de winter wat meer, in de zomer wat minder. Dat is de conclusie van een
promotie-onderzoek van Lars Böcker aan de Universiteit Utrecht. Böcker stelt dat gemeenten er goed
aan doen om bij de aanleg van fietsinfrastructuur nu al rekening te houden met een mogelijke toename
van fietsgebruik als de huidige klimaatverandering doorzet.
terug
© VMC Trends in Verkeer 2015
VMC Trends in Verkeer
Postbus 1629, 3600 BP MAARSSEN
Telefoon: 0346 553 683; [email protected] www.trendsinverkeer.nl
11
Politiek
Steden die gebruik maken van de ideeën en creativiteit en kwaliteit van burgers blijken succesvol en in
redelijke mate in balans. Burgers zijn door zelforganisatie meer en meer een bron van kennis voor
gemeenten.
Minder vertrouwen in politiek
Meer burgerinitiatief
Bewoners De Pijp zorgen voor veiliger kruispunt Ceintuurbaan
Een groep bewoners uit De Pijp heeft ervoor gezorgd dat het ontwerp van het kruispunt Ceintuurbaan/
Ferdinand Bolstraat in het Definitief Ontwerp Rode Loper is aangepast en nu veiliger is. “De hoop is dat
het meer en meer gaat doordringen bij de bestuurders van Zuid dat bewoners bij projecten betrekken
niet een 'moetje' is maar een meerwaarde heeft”, aldus één van de bewoners.
Steden varen wel bij ondersteuning van bewonersinitiatieven
Uit onderzoek naar succesvolle steden blijkt dat steden die optimaal gebruik maken van sociaal kapitaal
(creativiteit, innovatie, diversiteit, burgerparticipatie) significant beter scoren dan steden die dat niet
doen. Voorbeelden van dergelijke steden zijn Freiburg en Kopenhagen. Aldus Jan Rotmans, hoogleraar
Transitiekunde.
Nederland kantelt ondanks of dankzij de scepsis
Burgers nemen steeds vaker zelf het heft in handen. Samen vormen ze een beweging die de samenleving ingrijpend zal veranderen. Velen lezen de tekenen des tijd niet goed en doorzien de consequenties niet, aldus de Rotterdamse hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans.
Citizen science neemt grote vlucht
'Burgers worden meer en meer een bron van kennis en informatie. Dat noemen we citizen science en
dat gaat een grote vlucht nemen. Burgers die zelf zaken op het vlak van gezondheid en leefmilieu gaan
meten, door middel van een app of sensoren, en die informatie aan ons doorgeven’. Dat zegt André van
der Zande, directeur-generaal Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Zelforganisatie komt van onderop en is niet af te dwingen
Hoezeer de politiek en het bestuur dat wellicht willen, zelforganisatie van mensen is niet af te dwingen.
Moeten politiek en bestuur gelaten afwachten of de zelforganisatie inderdaad de vlucht neemt die zij
wensen? Nee, want de beste manier om vormen van zelforganisatie in een samenleving bevorderen is
faciliteren en stimuleren, stelt Ivo Nienhuis in zijn proefschrift ‘Zelforganisatie in de buurt’.
De Nieuwe Gemeente
Wat is de taak van de gemeente, en wat kan de burger prima zelf? Omdat de Nederlandse gemeenten in
2015 extra taken krijgen en minder geld, zijn ze naarstig op zoek naar de antwoorden.
Nieuworganiseren.nu, een online magazine over innovatieve vormen van organiseren, schetst de
contouren van de Nieuwe Gemeente.
terug
© VMC Trends in Verkeer 2015
VMC Trends in Verkeer
Postbus 1629, 3600 BP MAARSSEN
Telefoon: 0346 553 683; [email protected] www.trendsinverkeer.nl
12
Er is meer op de wereld dan de auto
Het automobilisme regeert nog, maar er zijn tekenen van instabiliteit. Grote gemeenten positioneren
zich nadrukkelijker als fietsstad.
Fietsprofessor Kevin Krizek voorspelt omwenteling in het verkeer
De Amerikaan Kevin J. Krizek, gastprofessor aan de Radboud Universiteit Nijmegen, wijst erop dat veranderingen in gedrag heel snel gaan, maar veranderingen in wegenstructuren heel langzaam. Veel wegenpatronen in steden zijn eeuwenoud. ‘Nu is het verkeersysteem gericht op ‘vehicular throughput’,
hoe kan een weg zoveel mogelijk auto’s verstouwen. Dat gaat veranderen. De weg zal anders gebruikt
worden en er komt een nieuwe verdeling voor duurzame vervoermiddelen, waaronder de fiets.
Trends in 2015
Zelfs als maar een deel van de goede voornemens gerealiseerd wordt, gaat de fietser dat in 2015
merken. Grote gemeenten positioneren zich nadrukkelijker als fietsstad. De rijksoverheid komt met
nieuwe voorstellen in het kader van Beter Benutten. En er staan de nodige onderzoeken op stapel die
op korte termijn resultaten moeten gaan opleveren voor de fiets.
Rotterdam ‘fietsstad van de toekomst’
Ruim baan voor voetgangers en openbaar vervoer, de auto te gast in de binnenstad en de fiets als ‘de
nieuwe heilige koe’. Dat staat in de Rotterdamse MobiliteitsAgenda 2015-2018.
V&V Bericht 148: Veilige en gezonde leefomgeving: investeren in lopen loont
Vanuit doelen als bereikbaarheid en veiligheid is het gunstig het aandeel lopen te verhogen. Investeren
in lopen kan ook de gemeentelijke doelen binnen bereik brengen. In dit bericht een uitwerking van 5
doelen.
Moeten we fietsers weren uit smalle, drukke straatjes? wk3
De Warmoesstraat en Zeedijk in Amsterdam worden steeds drukker. Nu auto's er niets meer te zoeken
hebben, zitten fietsers en voetgangers er elkaar dwars. Stadsdeel Centrum overweegt de straten
'fietsluw' te maken.
terug
© VMC Trends in Verkeer 2015
VMC Trends in Verkeer
Postbus 1629, 3600 BP MAARSSEN
Telefoon: 0346 553 683; [email protected] www.trendsinverkeer.nl
13