Nieuwsbrief januari 2015 Allereerst wensen alle Engelenberger(tje

Nieuwsbrief januari 2015
Allereerst wensen alle Engelenberger(tje)s jullie
allen een zeer gezond en fijn 2015 toe!
di 6 januari
wo 7 januari
do 8 januari
vr 9 januari
za 10 januari
ma 12 januari
di 13 januari
wo 14 januari
do 15 januari
vr 16 januari
di 20 januari
wo 21 januari
di 27 januari
wo 28 januari
do 29 januari
vr 30 januari
ma 2 februari
Extra GMR-vergadering, aanvang 19.30 uur, locatie:
bestuurskantoor OOK, Noordweg 87.
Marcel is afwezig, Jac vervangt hem.
De GGD onderzoekt sommige kinderen van de groepen 1 en 2.
Luizencontrole onderbouw.
Groep 1/2a brengt ’s middags een bezoek aan de bibliotheek.
Lies mag vandaag vijfendertig kaarsjes uitblazen.
Van harte gefeliciteerd! Lies viert het later in het jaar samen met
Marjolijn.
Luizencontrole bovenbouw.
In de Engelenbak liggen ’s ochtends de gevonden voorwerpen
uitgestald. Komt u gerust een kijkje nemen als u iets mist.
Dries mag vandaag ook weer heel veel kaarsen uitblazen (100-28).
Van harte gefeliciteerd!
De GGD onderzoekt sommige kinderen van de groepen 1 en 2.
Drempelonderzoek voor enkele leerlingen uit groep 8. Dries neemt
de rest van groep 8 onder zijn hoede.
Schoonmaakavond, van 19.00-20.30 uur. Wilt u zelf
schoonmaakspullen meenemen? We hopen op een grote opkomst,
immers vele handen maken schoon werk!
Marcel is ’s middags afwezig, Dries vervangt hem.
MR-vergadering, aanvang 19.30 uur.
Saskia is afwezig.
Groep 7 en 8 brengen een bezoek aan Quintus. Een echte rapper
geeft de voorstelling “Jongen en Yo”.
Marcel is afwezig, Jac vervangt hem.
GMR-vergadering, aanvang 19.30 uur, locatie: bestuurskantoor
OOK, Noordweg 87.
Schooldamkampioenschap Kampen voor groep 5 en 6.
Saskia neemt vandaag een extra grote tas mee voor alle cadeaus.
Van harte gefeliciteerd!
Vandaag starten er nieuwe Calo-stagiaires.
Schooldamkampioenschap Kampen voor groep 7 en 8.
Informatieavond over het Ameland kamp.
Marcel en Hans zijn ’s ochtends afwezig vanwege een
daltonstudieochtend van onze regio. Op school zal Dries Marcel
vervangen.
Speelgoedmiddag voor de groepen 1 en 2.
Marcel is ’s middags afwezig, Dries vervangt hem.
Saskia is afwezig.
De groepen 1 en 2 brengen ’s morgens een bezoek aan de
Stadsgehoorzaal voor de voorstelling “Kikkerprinses”.
Gefeliciteerd
De jarigen in januari zijn (waren) :
2 januari
Demi Hoving
3 januari
Romaysa de Ruiter
6 januari
Dylan van Deventer
9 januari
Floor Kalter en Lies Hoffs
10 januari
Demi de Vries en Dries Vos
11 januari
Sjenna Wijnhoud
12 januari
Tom Wezenberg
15 januari
Evie Post
16 januari
Lars Hansman
22 januari
Jordan Spoor, Björn van ’t Veen en Sven van ‘t Veen
23 januari
Tygo Bottenberg
25 januari
Sofie Ekkel
26 januari
Bjorn de Graaf en Bas van Zuthem
27 januari
Saskia Houwing
29 januari
Wende Kale
Allemaal vast heel veel plezier op jullie dag !
Daltonregel van de week groep 3 t/m 8
Week 2
Zoemer? Geen gekwek, meteen op je plek.
Week 3 + 4
Er is er maar één die praat, zodat alle beter gaat.
Week 5 + 6
Slaan of schoppen? Daar moet je snel mee stoppen!
Daltonregel van de week groep 1 en 2
Week 2
Als ik zeg “Stop!”, houd je op.
Week 3 + 4
Zeg niet “Nee”, maar: “Speel je mee?”
Week 5 + 6
Bedenk je eerst goed, voor je iets doet.
Sponsorloop
De sponsorloop heeft het recordbedrag opgeleverd van : € 3312,99
De Stichting “Make a Wish Nederland” zal eerdaags €2200,- op haar rekening
bijgeschreven krijgen. Alle deelnemers, sponsoren en hulptroepen worden ENORM
bedankt voor hun inzet.
Schoolreizen
U kunt nog steeds het schoolreisgeld voor uw kind(eren) overmaken.
Groep 1 en 2
: € 25,Groep 3, 4 en 5
: € 30,Groep 6, 7 en 8
: € 85,Overmaken kan op rekeningnummer NL37SNSB0921261357, t.n.v. Engelenbergschool.
Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage van € 25,- per kind kunt u overmaken op de rekening van de
schoolraad: NL93SNSB0909170851
Informatie over de tussentijdse Cito-toetsen en Centrale eindtoets PO
Om de leerontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen nemen wij gedurende de hele
schoolloopbaan Cito-toetsen af. De doorgaande ontwikkeling wordt bijgehouden in het Parnassys
Leerling Volg Systeem. Aan het einde van de basisschool werd tot en met schooljaar 2013-2014 de
Cito- eindtoets afgenomen. Eigenlijk is dit vergelijken met het maken een film (de tussentijdse Citotoetsen) met aan het eind een foto (Cito Eindtoets).
Met ingang van schooljaar 2014-2015 wordt de eindtoets afgenomen in april. Hiervoor gebruikt ods
Engelenberg de Centrale eindtoets PO (primair onderwijs) die door de overheid beschikbaar wordt
gesteld. De Cito- eindtoets bestaat vanaf dit schooljaar niet meer.
Toets CITO
Rekenen voor Kleuters
Taal voor Kleuters
Leesvoorwaarden-toets
Drie Minuten Toets (DMT)
AVI-toets Lezen
Begrijpend Lezen
Spelling
Woordenschat
Rekenen en Wiskunde
Entreetoets
Centrale Eindtoets PO
Kanjer volgsysteem (soc./em.)
sept okt
nov
dec
jan
1-2
1-2
febr mrt
apr
2
jun
1-2
2
3-7
3-7
3-7
3-7
3-7
3-7
3-8
3-8
3-8
3-8
3-7
3-8
1-8
mei
7
8
1-8
In bovenstaand schema ziet U wanneer de tussentijdse Cito-toetsen en de Centrale eindtoets PO
worden afgenomen. De Centrale eindtoets PO wordt dit schooljaar afgenomen op 21-22-23 april. De
Entreetoets voor groep 7 valt in dezelfde week, verdeeld over vier dagdelen. De tussentijdse Citotoetsen kennen geen vaste toetsdata. De groepsleerkracht plant de toetsen aan de hand van het
eigen lesprogramma. Daarbij wordt rekening gehouden met de spanningsboog en concentratie die
bij een bepaalde leeftijd of leerling horen. Leerlingen uit de lagere groepen kunnen minder lang
aaneengesloten bezig zijn met een toets. Vaak wordt ervoor gekozen om de toets te verdelen over
meerder afnamemomenten. Leerlingen met een eigen leerroute (Tweede Leerweg) worden getoetst
op eigen niveau of d.m.v. een aangepaste toets. Ook voor leerlingen met dyslexie zijn er specifieke
aanpassingen, zoals het voorlezen van de toets Rekenen en Woordenschat.
Voor vragen omtrent de tussentijdse Cito-toetsen kunt U terecht bij de groepsleerkracht van Uw kind
of de intern begeleider (dinsdag en donderdag). Verdere informatie is ook te vinden in de schoolgids
2014-2015. Informatie over de nieuwe Centrale Eindtoets PO volgt in het maandnieuws van februari
2015.
Parkeren fietsen en auto’s
We proberen ons allemaal te houden aan de verkeersregels voor de veiligheid van de
kinderen. Wij willen dat ook graag rondom de school zo houden. Het veilig brengen en
halen van de kinderen is de verantwoordelijkheid van de ouders. Probeer u aan de
parkeerregels te houden voor zowel auto als fiets. We zien graag dat de fietsen netjes in
de fietsenstalling staan. Laten we er samen op toezien. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Filmavond en Hotel Engelenberg
Nog een paar maanden, dan is het weer zover: Ons jaarlijkse kamp naar Ameland. Ook
dit jaar gaan we met een bus naar Holwerd. Om met de bus te kunnen en het betaalbaar
te houden, hebben we extra geld nodig. Daarom gaan we op vrijdag 6 maart een
gezellige bioscoopavond organiseren in onze school. Voor groep 1 t/m 8 zijn er
verschillende films te zien en na de film verandert onze school in “Hotel Engelenberg”
voor de groepen 6 t/m 8. U ontvangt hierover eind januari informatie en dan kunnen de
leerlingen zich aanmelden.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste hulpouders die ons deze avond te ondersteunen en
helpen.
- Ouders voor de inkoop van een traktatie tijdens de film, traktatie voor de hotelgasten
en inkoop van het ontbijt.
- Ouders die tijdens de filmavond de kinderen voorzien van ranja en popcorn. Van 18.30
uur tot ongeveer 21.00 uur.
- Ouders die tijdens het verblijf in hotel Engelenberg de kinderen entertainen met
spelletjes, oftewel het animatieteam willen vormen. Van 21.00 uur tot onbepaalde tijd.
- Ouders die zaterdagmorgen 7 maart om 7.00 uur het ontbijt willen klaarzetten voor de
hotelgasten in de Engelenbak en vervolgens ook helpen opruimen.
Opgeven kan bij Saskia Houwing: [email protected]
Schoonmaakavond en informatieavond Ameland
We hopen dat er zoveel mogelijk ouders komen helpen op de jaarlijkse
schoonmaakavond op woensdag 14 januari om 19.00 uur. Vele handen maken licht
werk!
Ook dit jaar verzorgen we een informatieavond over het schoolkamp van groep 6,7 en 8
naar Ameland. Op woensdag 28 januari om 19.30 uur zullen wij u informeren en uw
vragen proberen te beantwoorden.
Carla
Na het vorige maandnieuws moet ik helaas weer melden dat het slechter met Carla gaat.
Er is nu ook botkanker in haar ruggenwervel geconstateerd wat een enorme tegenslag
voor Carla is. Ze heeft voor de kerstvakantie in het ziekenhuis gelegen en bestraling
gehad. In de kerstvakantie mocht ze gelukkig naar huis, maar krijgt veel thuiszorg. We
hopen samen met Carla dat de bestraling heeft aangeslagen en dat ze over een aantal
weken weer kan starten met chemokuren. Ondanks deze achteruitgang blijft Carla zeer
strijdlustig om te vechten tegen deze ziekte.
Ze vindt het fantastisch om zoveel kaartjes en lieve tekeningen van kinderen te krijgen.
Als u een kaart of een tekening van de kinderen wilt sturen, kunt u die op school
afgeven. Wij zorgen ervoor dat het bij Carla komt.
Handvaardigheid circuit
Beste ouders, opa’s, oma’s en andere geïnteresseerden,
Vanaf 6 februari willen wij de invulling van vrijdagmiddagcircuit volledig over een andere
boeg gooien en de kinderen de mogelijkheid geven zich in te schrijven voor bepaalde
workshops. Op deze manier kiezen de kinderen hun activiteiten voor de vrijdagmiddag
zelf uit.
Nu zijn we op zoek naar ouders, opa’s, oma’s, buurmannen, tantes, broers, etc. met
bijzondere hobby’s/talenten en die bij ons op school die hobby’s/talenten willen delen
met de kinderen. Alleen zo kunnen we de kinderen een brede keuze aan workshops
aanbieden.
We denken hierbij bijvoorbeeld aan handwerken, elektrotechniek, programmeren, yoga,
historische stadswandelingen, werken op de boerderij, ondersteuning bij Myosotis,
schilderen, dansen, etc. Zo kunnen de kinderen in allerlei vakgebieden ervaring opdoen.
In het meest ideale plaatje bieden alle leerkrachten een workshop aan, aangevuld met
een aantal ouders. Dan zullen er tussen de 8 en 10 kinderen in ieder groepje zitten.
Wie zou ons willen helpen bij het geven van een workshop van 3 vrijdagmiddagen (van
13.00 uur tot 14.45 uur) aan een groep enorm gemotiveerde kinderen?
Mail voor meer informatie naar [email protected]
Bron: Marcel Tuinstra