Ontspanning - Dorp Witteveen

&
Sport
Ontspanning
1
8 januari 2014. jaargang 60
Nieuwsblad voor en door Witteveners
▪gelukkig nieuwjaar▪
▪plaatselijk belang nieuwe stijl▪
▪S&O zestig jaar▪
Sport & Ontspanning 8 januari 2015
Advertenties
Gespecialiseerd in
slootonderhoud en kraanwerk
Tevens levering grondsoorten
Roelof Huizing Cultuurtechniek
Ir.e.Biewingaweg 1
9439 PL Witteveen
Tel. 06-52375631
0593-552358
administratiekantoor
De Koningin van Frankrijk
goedkoper dan een accountant
Winfried Vermeulen 0593-552020
R. Huizing
Bosweg 6
9439 TL Witteveen
e-mail
[email protected]
Website:
www.huizingbouwbedrijf.nl
2 Sport & Ontspanning 8 januari 2015
Het Nieuws
dorpshuiskamer
De dag voor kerst, op 24 december is
om 11 uur de foto tentoonstelling
“Bewoners in beeld” voor ongeveer
75 bezoekers geopend door de wethouder Emko Dolfing.
De ochtend begon rond 10 uur met
een vrije inloop, zoals gebruikelijk op
een woensdag.
Nadat de bijeenkomst was geopend
door de voorzitter van de Tille, Paul
Mooren, die benadrukte dat het
Dorpshuis voor alle bewoners in
stand blijft en dat de foto tentoonstelling perfect past binnen de visie die
het bestuur heeft, namelijk : “Breng
het Dorpshuis naar de bewoners en
haal de bewoners in het Dorpshuis”
Door de Gastvrouwen (en heer) die
iedere woensdag de activiteiten organiseren was de catering samen met de
beheerders Jannie en Rob weer prima
verzorgd. Namens de gastvrouwenspraak daarna Jeanette de Blécourt
over het voortraject dat leidde tot de
tentoonstelling: Als initiatief van
Plaatselijk Belang startte de werkgroep
Nieuw Grijs met het project Bewoners in beeld. Door de Gastvrouwen
van de woensdag is vervolgens dit
omgezet tot het idee om er een definitieve tentoonstelling van te maken.
Het bestuur van de Tille omarmde dit
idee en gezamenlijk werd er meegedaan aan MOEK (Mooi Op EigenKracht). Na een presentatie in het
gemeentehuis werd aan Witteveen oa
voor dit idee een geldbedrag toegekend, waarvan de Tille het ophangsysteem kon bekostigen, alsook het afdrukken van de foto’s op een metalen
ondergrond.
Vervolgens kwam Wethouder Dolfing
aan het woord die ook zijn waardering
uitsprak voor de manier waarop dit
project door de bewoners gezamenlijk
is uitgevoerd. Tevens een woord van
bewondering voor de creatieve composities van Joke Petit die de foto’s
heeft gemaakt en daar een aantal voor
de gefotografeerde bewoner belangrijke of leuke items aan had toegevoegd.
De openingshandeling bestond uit het
aanleggen van het laatste puzzelstukje
van de foto van een dorpsbewoner die
al jaren lang als vrijwilliger haar beste
beentje voorzet voor het dorp : Jannie
Dolfing (geen familie)
Woensdag 21 januari komt de Liset
van Vreuningen praktijkverpleegkundige van het Gezondheidscentrum in Westerbork.
De dorpshuiskamer is vanaf 10 uur
open
Koffie, thee, krantje, gezelligheid.
Een gastspreker start ongeveer om
11.00 uur.Om 12.00 uur is er de
mogelijkheid wat te eten (soep en/
of tosti).
Elke 1e woensdag van de maand
een breitafel
Elke 2e woensdag van de maand
een techtafel
(voor vragen en advies op technisch terrein)
Iedereen is welkom (jong en oud
Hierna kon er rondgekeken worden,
soep gegeten en bijgepraat worden en
de kinderen konden heerlijk spelen in
de gymzaal of knutselen aan de tafels
bij KreaKracht van Jacqueline Zwiebel.
Uiteraard ontbrak de Kerstman niet
en velen zijn met hem op de foto gegaan als aandenken aan deze dag.
Mochten er nog bewoners zijn die ook door
Joke Petit gefotografeerd willen worden:
Geef je op
via [email protected]
Sport & Ontspanning 8 januari 2015 3
Advertenties
Hond in de Kast
Tweedehands boeken
Gedichten en verhalen
www.hondindekast.nl
Of volgens afspraak
Telefoon 0619286514
Mr.J.B.Kanweg 20
(hoek Bente) Witteveen
4 Sport & Ontspanning 8 januari 2015
De Column
Keuze …. IV
U/jij hebt goed en veilig en naar ik
hoop op gezellige wijze de decembermaand achter U/jou gelaten en we
hervatten de dagen met minder kunstlicht, minder calorieën, minder van dit
en minder van dat …. . Ieder jaar in
de laatste weken van december gaan
mijn gedachten terug naar de logeerweken bij mijn grootouders in Witteveen. Er was geen overdaad aan licht,
evenmin aan snoeperij, geen verhitte
discussies over wat we zouden eten.
Er was sprake van een aangename
weldadig ontspannen sfeer. Het was
echt vakantie in Witteveen. Oudejaarsdag bakte oma oliebollen en als
kinderen nipten wij aan (kinder-)
advocaat. Een bijzondere traktatie,
ook al bestond de slagroom uit opgeklopte vellen melk! Opa en oma lazen
tal van goede boeken. De inhoud ervan brachten zij als onderwerp ter
tafel … . Ook verdiepten zij zich in de
(mis-)stand(en) van zaken betreffende
het wereldgebeuren. En hoe de verschillende godsdienstige stromingen
uit die jaren zich tot elkaar verhielden.
Wij leerden hun denkwijzen, hun
staan in dit leven kennen! Zij maakten
ons deelgenoot van hun rijke leven.
Ja, ik heb hun leven mogen ervaren
als een rijk leven. In de verzuchtingen,
die achter onze huidige overdaad en
gespannen race door de decembermaand kunnen doorklinken, blijkt
dikwijls een ontevredenheid en leegte
schuil te gaan. Vervolgens stappen
velen dan uitgeput de eerste dagen
van het nieuwe jaar in. …. .
Ook ik kan het zonder een overdaad
aan kunstlicht doen. Een eenvoudig
hapje en de dagen naar eigen wens
indelen. Ik koester het! Ook herinner
ik mij uit die periode dat elk jaar het
wapengekletter – waar dan ook – tot
stilstand werd gebracht. Mijn gevoelige kinderziel verkeerde dan in een
werkelijke “vrede op aarde” dat in mij
leidde tot “een welbehagen”. Ik leefde
van deze nieuwsmeldingen op en luisterde elk volgende jaar of “het goede
nieuws” blijvend zou dagen …. . Im-
Joly Slot
mers: zo hoort het voor alle kleine vermoord (1929-1968). Eind jaren '60
kinderen en grote mensen te zijn!!!!
wijdt zij zich aan het schrijven van
romans, gedichten en filmscripties.
“Het nieuws gaat gewoon door”. Ook Naast alle hier gemelde beroepen en
anno 2015. Er is wereldwijd heel veel activiteiten is zij ook docente, toneelonrust, chaos, grote zorg. Veel ellende schrijfster, regisseuse en componiste
onder mensen ontstaat m.i. uit een geweest. In haar actieve leven ontving
onjuiste kijk op de ander, die wij als zij plm. 50 eredoctoraten. Haar laatste
mede-mens zouden moeten zien! tweet (23-5-2014) luidt: “Listen to
Vanuit welke bril kijken wij naar men- yourself and in that quietude you
sen veraf en dichtbij? Hoe kom ik might hear the voice of God” (Luister
naar jezelf en in die stilte zou je de
hierop?
stem van God kunnen horen).
Ik neem U/jou mee naar 1963, het
jaar waarin president J.F. Kennedy
werd vermoord …. . Zijn steun aan de
beweging voor zwarte burgerrechten
ging veel witte Amerikanen te ver. Hij
ontving veel brieven van verontruste
burgers. Tekenend is o.m. de brief van
een scholiere uit Alabama: “Ik schrijf
U deze brief, meneer de president, om
U te vragen om alstublieft geen negers
in onze scholen en in onze kerken toe
te laten. U vraagt om problemen als U
dat doet. Het zijn geen hardwerkende
mensen”. Laten we deze uitspraak
eens toetsen.
Eind mei 2014 overleed mevrouw
Maya Angelou (1928), icoon voor
zwart Amerika. Haar boeken en haar
leven inspireren vele vrouwen en naar
ik hoop ook mannen. Op haar 7e jaar
wordt zij verkracht. Zij stopt daarna 6
jaren met praten. Op haar 16e verlaat
zij zwanger school en familie. Vastgenageld aan de bodem van het bestaan
probeert zij als tramconductrice,
nachtclubdanseres, eigenaar van een
bordeel uit de misère te stappen en
haar leven een andere wending te geven.
Tot ze gaat dansen en zingen en in de
opera “Porgy and Bess” in de 50e jaren door Europa en Afrika (waar haar
“roots” liggen) reist. Terug in de VS
in New York begint ze als schrijfster
haar debuut te maken. In Egypte en
Ghana werkt zij als journalist. Met de
burgerrechtenactivist Malcolm X keert
zij in 1964 naar de VS terug om te
strijden voor burgerrechten. Malcolm
X wordt vermoord; Martin Luther
Kind vraagt haar hulp, ook hij wordt
Hoe zo het (voor-)oordeel “Het zijn
geen hardwerkende mensen”? In het
licht van Maya Angelou's levensdevies
naar jezelf te luisteren volgen de latinokinderen. Zomer 2014 trokken
50.000 kinderen waarvan de meesten
zonder begeleiding van een volwassene – illegaal naar de VS. Zij behoren
tot de Latino's uit Midden-Amerika.
De grote aantallen kinderen overvielen vooral de schoolleiders en docenten in de VS. Zo ook in ZuidDelaware (in het district Indian River).
Deze zeer jonge kinderen doen het
fantastisch op school. Zij willen niets
liever dan leren en hun leergierigheid
vindt onder veel plezier plaats. Zij
worden al modelstudenten genoemd.
Amper of geen onderwijs genoten –
komend uit hun bergdorpen – krijgen
zij ineens les op een tablet. In dit district had de school met het zogeheten
“Dorp-project” eerder al prijzen gewonnen en zo deelt de schoolleiding
mede: “Het is onze plicht hen zo goed
te onderwijzen als wij maar kunnen”.
Kinderen met een droom, luisterend naar hun hart!
Vanuit Witteveen wensen wij jullie
veel geluk! Laat de wereld nog veel
van jullie mogen horen!
Onder vrede en alle goeds, mijn allerbeste wensen,hartelijke groeten,
Joly Slot.
Sport & Ontspanning 8 januari 2015 5
Advertentie
Schapendijk 4
9438 TA GarmingeTel. 0593-552200
6 Sport & Ontspanning 8 januari 2015
De Noesten 6
9439 TC Westerbork
Internet: www.autostrijker.nl
E-mail: [email protected]
Onderhoud en APK
Sport & Ontspanning 8 januari 2015 7
De Historie
8 Sport & Ontspanning 8 januari 2015
De Historie
Op 9 september 1954 verscheen
het eerste nummer van Sport en
Ontspanning. Daarom vieren we
in 2015 zestig jaar Sport en Ontspanning.
Om het feest kunnen vieren wil de
redactie graag weten wie de eerste
redacteuren waren van Sport en
Ontspanning. De namen, die kennen we, maar wie kan meer over
deze mensen vertellen?
En wie kan ons meer vertellen
over de verenigingen die worden
genoemd. De voetbalvereniging,
maar die is toch pas in 1987 opgericht? En de tafeltennisvereniging? De Buurtvereninging, is dat
Oes Buurtie? En de visvereniging,
is dat de Brasem? De ijsvereniging zal wel Wintervreugd zijn,
want die vierde kortgeleden ook
haar jubilee. Maar de Dam– en
schaakclub, de duivenvereniging
en de Motorklub zijn bij de redactie volkomen onbekend.
Weet u wat bel dan even naar de
redactie, we wachten met spanning op uw telefoontje of email
Winfried Vermeulen
0593-552020
[email protected]
Sport & Ontspanning 8 januari 2015 9
Wouter Doldersum won de inhoud
t.w.v 150€ van de boodschappenkar
gesponsoord door C1000 Vinke Westerbork tijdens de verloting van de
carbidschietploeg,
Gelukkig en gezond
2015
Team Witteveen met Robbie Steenkamer, Guus Vermeulen, Mark Voortman, Richard Huizing, Tim van Brouwershaven, Thijs Uineken, Frits Vermeulen, Michel Huizing en Danny Pastoor won de eerste prijs tijdens het
oliebollentoernooi op 31 december in de Borkerkoel,
10 Sport & Ontspanning 8 januari 2015
T.O.G.O
In een klein hotel houden vier vriendinnen van middelbare leeftijd een weekje zomervakantie. Nou zomervakantie... Het regent aan een stuk door en daarom moet het avontuur binnen gezocht worden. En dat
blijkt heel goed te lukken, want wie is toch die vreemde heer, die een van de dames steeds bloemen laat
bezorgen, vreemde smoesjes aan het kamermeisje
verkoopt en met koffers vol sigaretten rondloopt, terwijl er net een pompstation is overvallen…
UITNODIGING
Plaatselijk Belang nodigt u uit om verder in gesprek
te gaan over de ideeën die de visiegroep heeft over
de wijze waarop PB zich in de toekomst denkt te
gaan organiseren.
Wanneer?
Woensdag 14 januari
in de Tille
20.00 uur
PB staat voor de leefbaarheid in heel ons mooie
dorp Witteveen.
“Zomerdepressie”
Deelbelangen die deze avond specifiek aan de orde
komen zijn:
Een kluchtig blijspel in drie bedrijven, geschreven
door Froukje Annema
Zorg &Welzijn
Kind- en Jeugdzaken
Ondernemers
Sportverenigingen
Komt dus allen op
Zaterdag 7 februari 2015
Om 20.00 uur
naar de grote zaal van zalencentrum
“Onder de hoge dennen”.
En voor de basisschoolkinderen hebben we natuurlijk
een plaatsje gereserveerd bij de generale repetitie op
vrijdag (net zo als vorig jaar) 6 februari 2015 om
18.30 uur.
Wit u meedenken, heeft u zelf ideeën die u wilt inbrengen, wilt u reageren op onze ideeën? Kom dan
op 14 januari naar de Tille.
Iedereen is welkom, in het bijzonder ook die mensen die zich aangesproken voelen door de genoemde
deel-onderwerpen, zoals ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen en activiteiten.
De resultaten van deze avond worden verwerkt in
een definitief voorstel voor Plaatselijk Belang nieuwe
stijl, dat op de jaarvergadering van 11 maart ter besluitvorming aan de leden zal worden voorgelegd.
Tot ziens op de 14e, Visiewerkgroep PB
Voor de opvoering is schriftelijk toestemming verleend door het I.B.V.A.
“Holland” b.v. te Alkmaar.
Sport & Ontspanning 8 januari 2015 11
Colofon
Jaargang 60, nummer 1
8 januari 2015
Sport&Ontspanning is een uitgave
van Stichting Sport en Ontspanning.
Stichtingbestuur:
&
J. Jansens (voorzitter) W. Vermeulen
I. Voortman
Redactie:
W. Vermeulen & M. Voortman
Drukker:
De Koningin van Frankrijk
[email protected]
Inleverdata volgende S&O:
20-1-2015 (verschijnt 22-1-2015)
Insturen of reageren?
[email protected]
06 13280171 mark voortman
W. Vermeulen (0593-552020)
Adverteren in de S&O?
jaaradvertenties (excl btw)
9 x 6 cm (standaard) €80,- per jaar;
4,5 x 6 cm (liggend) € 80,- per jaar;
4,5 x 6 cm (half) € 40,- per jaar
Zakelijk incidenteel (excl btw)
1/1 pag €35,- ; 1/2 pagina € 20,- ; 1/4
pagina € 12,50.
Verenigingen en particulieren van
buiten Witteveen (incl btw)
1/1 pagina € 20,- 1/2 pagina € 10,-; 1/4
pagina € 5,Bank: NL58 ASNB 8800 3248 27
stg. Sport en Ontspanning
Oud papier
Het oud papier
wordt met een
oude vuilniswagen opgehaald. Het is dus mogelijk
om je papier aan te bieden in een
container. Dit vindt plaats elke
eerste zaterdag van de maand, uitgezonderd augustus. Vanaf 09.00
uur wordt er gestart met ophalen.
Graag het oud papier pas zaterdag
bij de weg zetten dit is voor de
mensen die het op moeten halen
wel zo prettig. Alvast bedankt .Bij
vragen kunt u contact opnemen
met Jeroen Vos (06-55792497)
OR de Wenteling
12 Sport & Ontspanning 8 januari 2015
Sport
Ontspanning
Agenda
De Sport
College dictaat ff scannen
en 10 keer afdrukken?
Adressen in Excel en iedereen een kaartje sturen, keurig geadresseerd?
Gekleurd affiche op A3
formaat ?
200 vel briefpapier in
kleur?
Loterijtje organiseren met
boekjes met afscheur loten?
7500 consumptiebonnen
met logo ?
Huis aan huis flyertje?
Entreebewijsjes met logo
op de achterzijde?
De koningin van Frankrijk
0593-552020
[email protected]
Sport & Ontspanning 8 januari 2015 13
Advertenties
Klussenbedrijf
R.Snippe
Mr. J. B. Kanweg 65
9439 PC Witteveen
0593-552348
Mr. H. Smeengeweg 37
9439 PA Witteveen
Tel.: 0593 322289 / 06 21400745
In– en verkoop van auto’s
(nieuw en occasions)
Onderhoud en APK van alle
merken
Eventueel gratis leenauto
Schade afhandeling met
verzekering mogelijk
14 Sport & Ontspanning 8 januari 2015