A-j direct nöör mien leste verael wilt mu-j ier klikken

Rondleidingen deur ärchieven en kärten bi’j ’t HCO
Een wandelinge deur de tied zo-j ’t kunnen numen, zo’n thema-rondleidink deur ’t ärchief
en ’t snuffelen in olde kärten bi’j ’t Istorisch Centrum Aoveriessel. (HCO)
Op maondag 19 jannewaerie 2015 is ter veur ’t eerst een thema-rondleidink in ’t HCO
e-ollen. Ie mossen oe wel van te veuren opgèven, maer dät is allenig maer umme te
veurkommen dät de groepen te groot zollen kunnen wörren. En aloewel zich twalef
personen adden op-egöven bint ter toch maer achte kommen opdaegen.
Johanna Venema ieten ons welkom bi’j ’t Istorisch
Centrum Aoveriessel, en vertellen in ’t kört wat wi’j konnen
verwachen.
Umme te stärten wier een eel korte inleidende presentasie
egöven op ’t projectieskerm aover ’t ontstaon en opbouw
van olde andskriften. Veur mi’j ad dät wel ietsie langerder
maggen duren, want zo snel kan ik niet en lèzen en skrieven,
maer dät lèg misskien ook wel an mi’jzelf.
Twie grupies van veer man wieren evörmd en die begonnen
ieder an een deel van de infermasietour en wissellen
mekaere later weer of.
Hierdeur a-j aoste een
persoonlijke begeleiding en ruumte genog umme alles goed
te verstaon en te zien.
Eerstens kleppen wi’j naor de zesde
ärchiefvloere wöör Johanna ons een
kiekien gunnen in ärtstikke olde
bukies. Dissen waeren in ’t Sarijsschrift andmatig eskröven.
Ze bint bi’j ’t HCO ärtsikke bli’j met
die unieke en wereldberoemde
Sarijs-andskriften en de bukies
wörren dan ook eel veurzichtig met
zachte ansen an-e-pakt.
Oewel in ’t Zwols een ij aoste altied as een ie wört eskrövenen uut-espröken, laot ik bi’j de
Sarijs-andskriften de ij maer bestaon.
De Sarijs-andskriften is een groep middeleeuwse teksten die tussen 1475 en 1500
waerskienlijk in Zwolle bint eskröven en deur, an de ’t Frateruus verbunnen skilders, van
prachtige verluchtingen bint veurzien.
Een verluchting is de as decorasie an-ebracht
miniatuur van veulal religieuze aofbeeldingen.
Een zo-enuumd getiedenboek is gien almenak wöörin de waterstanden van de Zuderzee
staon op-eskröven, maer die gaven richtlienen veur gebed op bepaolde tieden en daegen.
De getiedenboeken bint dus eigenlijk gebedsboeken en die wieren of-eskröven deur
leerlingen van de Latijnse Skoele, naost ’t Frateruus, wöörmet disse leerlingen un kost en
inwoning konnen verdienen. Deurdät alles andmatig mos wörren aover-eskreven konnen
netuurlijk ook folten onstaon. An-enömmen wört dät ierdeur ook name Marijs is veranderd
in Sarijs, umdät Sarijs een niet in de eiligenkelender
veurkommende name is.
Ook wier ons met trots een incunabel of wiegedruk
eteunt.
Ik bin ’t jöörtal van dät bukien kwiet , maer een
incunabel is van veur 1500, toen de boekdrukkunst
zich nog an ’t ontwikkelen was.
( incunabel = een eerste druk )
Ook andere speciale of, veur Zwolle bi’jzundere,
stukken of akten kriegen wi’j te zien.
Op een old, aoste onlèèsbaer, stukkien pepier mut de örginele verklörink staon dät Zwolle
stadsrechten ef ekrègen.
En a-j de veraelen aover de St.Lucienacht van 12 op 13 december 1416 uut Zwolle kennen,
mu-j toch wel èven naodenken aover de oorzaken en gevolg van de deuralingen in ’t op ien
nao oldste, örginele, Stadsboek van Zwolle dät nog bewaerd is eblöven.
En umdat disse rondleiding ’t thema ef, Zwolle in de middeleeuwen een idelae plek
umme te wonen, en de geskiedenisse wil laoten zien van de andel en wandel van de stad
wört ons ook ’t document van de herintreding van Zwolle binnen ’t Hanzeverbond eteund.
Veur ’t twiede gedeelte gaon wi’j weer naor benèden en treffen wi’j döör Albert Veld an
de taofel met een ele stapel
kärten.
Albert ef völle interesse in
geskiedenisse en is ook een
begenaodigd Stadsgids.
IJ vulen zich ier binnen ’t Istorisch
Centrum Aoveriessel dan ook as
een kind in een snuupwinkeltien
en ij ef allerlij kärten veur ons
op-ezöcht en lamineert zodät wi’j
der ook nog met de vingers an
maggen zitten.
Albert leggen uut dät ’t onstaon van een stad niet zomaer uut de lucht is kommen vallen,
maer dät dät alles te maken ef met de netuur. ’t Ontstaon van revierlopen en waterwegen,
op-ewörpen zandruggen, begruuingen van bossen en dät soort zaken maken ’t onstaon van
een nederzetting mogelijk. Zo ook Zwolle.
Wi’j kriegen de kärten te zien wöörop is
an-egöven wöör in een gries verleden de
zandruggen deur anvoer vanuut de
revieren en weteringen bint ontstaon en
zo de plase veur Zwolle ebben bepaold.
A-j die kärte van de weteringen zo
bekieken mu-j aoste wel concluderen dät
Zwolle bienao ’t aofvoerputtien van
emelwater veur eel Salland is ewest.
Alles kump ier op an.
Ook kärten van de stad zelf. Ierop ebben ze de ontwiklkeling van de stad en de
uutbreidingen in een tiedsperiode an-egöven en uut-elegd wat oorzaak en gevolg döörvan
bint.
De loop van de Grote,- en Kleine Ao deur de stad. ’t Gevolg van de stadsrechten en ’t
ontstaon van de stadsmure . . . alles is an de and van kärten weer te vinnen.
En ook al denk ik wel is dät ik ter wel iets van wete . . . dit soort middaegen blief ik wel met
belanstellink volgen. Vergèèt niet . . . geskiedenisse lèèft . . . dät ma-j uutlègen as dät ter
steeds weer onderzuken bint die een andere of bètere kiek op de zaken gèven.
Veur mi’j was ’t dan ook weer een goed bestede middag en ik kan ’t iederiene, die zich met
de geskiedenisse van Zwolle verbunnen vulen, dan ook anraoden ’t ook een keer te doen.
Jannewaeri 2015
Görendrögien W.