Bijlage

NIEUWSBRIEF JANUARI
2015
sportveld
WERKZAAMHEDEN OPENBARE RUIMTE UNILOCATIE
16.66
15.48
16.40
16.38
15.49
16.27
16.48
17.36
15.84
15.46
aan te brengen leuning
conform detail
16.73
16.71
15.65
15.67
16.28
16.30
16.75
16.76
16.54
16.74
16.90
15.59
16.46
16.13
17.36
16.23
15.50
16.21
16.16
16.48
16.93
aan te brengen leuning
conform detail
16.66
16.34
16.20
16.43
16.73
16.15
16.50
15.91
16.12
15.40
16.41
16.47
16.43
15.44
16.75
17.39
16.29
16.27
15.41
16.50
16.55
15.42
16.01
16.25
16.01
16.04
16.03
16.00
16.30
16.03
16.77
15.99
17.37
16.07
16.66
15.81
16.41
15.93
15.94
16.15
15.98
16.74
16.52
schaal 1: 50
Uitsnede aanbrengen leuning
schaal 1:100
16.71
3 400
4 270
3 000
Doorsnede 6
15.71
15.74
15.85
15.93
15.73
15.84
16.47
16.64
15.85
16.57
9 525
16.46
15.76
15.93
16.41
16.53
16.67
15
16.10
16.42
aanbrengen L-elementen 400x400x800
mm
16.59
aanbrengen L-elementen 500x400x1000 mm
aanbrengen L-elementen 400x400x800 mm
16.43
15.76
15.85
16.75
tk
16.47
15.74
16.55
17.10+
17.00+
sk
mm
130/150x250
16.99
17.06+
17.10+
sk
17.10+
sk
17.06+
sk
15.21
5 750
15.13
16.83
17.26
mm
130/150x250
17.06+
17.10+
00
0
17.00+
17.07
17.11
17.08+
6 000
17.14
17.01
17.10
tk
17.07
17.13
17.03
17.00
130/150x250
17.06
17.14
R2
00
0
17.00
17.05 mm
130/150x250
60x200 mm
000
R2
130/150x250
17.00+
R1
0017.20
0
00
R2
0
00
130/150x250
R2
V
17.11
16.58
16.59+
130/150x250
V
V
16.40+
16.35+
mm
16.48
16.53
16.31
16.39
16.38
tk
16.73
sn
e
or
tk
16.60
16.76
mm
tk
17.05
17.07
16.91
16.85
16.49
16.94
16.70
17.16
17.01
17.31
17.45
17.12
17.32
17.58
19.38
17.11
17.41
17.29
17.42
16.94
16.59
V
16.52
V
16.66
17.34
17.32
17.45
17.18
17.31
17.69
17.36
17.48
17.10
17.58
16.61
16.86
17.04
doo
17.13
17.08
17.60
16.23
16.35+
mm
16.64+
17.27
17.35
17.54
130/150x250
16.59+
16.55
0
17.50
17.55
verharding en bandenlijn aansluiten op
bestaande verharding en bandenlijn
tk
16.69+
tk
V
V
16.85
V
16.63
16.94
tk
00
V
17.26
17.06
0
tk
16.95+
0
16.95+
17.00+
17.02
17.04
tk
16.26+
16.21
16.42
16.63
tk
17.00
17.09
3 000
00
16.85
R2
mm
17.05+
16.96
17.11
aanbrengen opsluitband 60x200 mm
aanbrengen betonstraatstenen
keiformaat in keperverband;
17.10
kleur: grijs (hergebruik)
R1
17.11
tk
0
00
0
00
17.05+
17.03+
tk
17.10
17.18
R1
17.00
tk
130/150x250 mm
17.03+
aanbrengen uitstaptegel 17.09
400x600x60 mm; kleur: grijs
17.11
mm
60x200 mm
0
00
0
0
17.10
mm
000
00
17.07
17.32
17.10+ 130/150x250
R2
130/150x250 mm
17.05+
17.04
17.12
R1
tk
0
00
R2
R1
0
00
00
mm
130/150x250
0
0
R
17.01
sk
16.58
0
R2
00
00
2
17.25
R1
sk
0
00
16.26+
16.40
16.64+
16.70+
00
R2
17.03
130/150x250
mm
17.23
17.10+
R1
V
V 16.36+
V
16.18 16.31+
16.17
tk
16.40+
16.37
16.73
16.75
5 500
17.05
R1
60x200 mm
tk
17.01
sk
0
0017.08
V
16.11
16.44
R7
000
17.11
R1
16.23
16.49
16.34
16.55
1 800
17.01
17.06
17.5917.50
2 750
17.38
17.22
17.06+
17.10+
17.09
2 750
17.00+ 000
R1
17.00+
mm
R 500
130/150x250
17.10
17.03
60x200 mm
15.15
aanbrengen betonstraatstenen dubbelkeiformaat
16.49
in halfsteensverband; kleur:
antraciet
16.82
17.10
17.00+
16.03
16.20
16.30
15.83
16.42
17.10+
16.14
16.02
16.06
15.82
aanbrengen L-element 400x400x600 mm
15.55
16.49
16.86+
17.00+
17.00+
17.06+
17.00+
17.10+
17.00+
17.00
17.09
17.09
17.13
R5
17.10+
sk
sk
sk
17.04
17.06+
15.98
16.09
17.25
2 500
17.06+
sk
tk
15.99
15.96
16.94+
16.99
sk
17.06
16.24
17.08+
17.26
sk
sk
sk
17.08
17.08
17.10+
17.19
A
17.20+
17.35
17.37
16.96
16.96
16.00+ 15.95+
15.95+
16.01
16.15
16.05
15.76
do
2 500
6 000
5 000
6 000
16.99
tk
15.99
16.18
sk
6 000
17.07
6 000
16.09+
15.52
15.14
17.02
16.05+
15.93
16.34
17.08
17.08
17.00
15.26
16.13
16.15
6 000
16.09
16.03
16.08
17.17
16.99
sk
15.86
15.83
17.23
17.09
5 500
16.18
15.95
16.14
15.94
17.05
16.97
17.19
15.98
17.09
17.10
17.32
15.87
15.97
aanbrengen L-elementen 400x400x800 mm
16.99
17.09
16.04
15.90
17.14+
00
0
17.33
17.10
17.09
15.87
aanbrengen traptreden conform detail
2 500 17.10+
3 150
17.06+
R5
17.11
17.10+
sk
17.06+
16.63
sk
17.10+
sk
17.06+
sk
sk
17.00+
17.10+
17.21
17.00
16.99
16.95
sk
17.07
17.06+
17.08
17.00+
17.00+
17.10+
17.00+
17.00+
17.10+
17.00+
17.00+
17.10+
130/150x250
17.06+
17.06+
aanbrengen L-elementen 400x400x600 mm
16.92
17.18+
de 7
17.25
17.09
V 17.00+
17.11
tk
17.07
mm
17.06+
15.8
16.17
130/150x250 mm
17.00+
16.25
rsne
17.10
130/150x250
V
17.06
V
17.01
5 000
0
16.85
ede 9
tk
00
A
16.09
17.44
cunet voormalige rijbaan aanvullen met humushoudende grond
17.19
16.71
17.33
16.81
17.38
3 000
17.45
17.33
17.63
16.74
16.79
17.54
17.70
17.62
2 000
13-I
850
w
ve
2 500
3 900
300
16.15+
107
300
300
300 mm
zand voor zandbed
300
900
300
2 500
V
Afsluitpaal
0
560
300 mm
zand voor zandbed
L-element 500x400x1000
V
V
aanbrengen trottoirband 130/150x250mm
in schrale beton voorzien van steunrug
16.65+
900
fietspad van visbektegels
300x300x60 mm; kleur: rood
300
1 200
300
00
850
850
300 mm zand voor zandbed
Gr
V
0
16.64+
16.51+
16.39+
16.26+
16.15+
oe
gr
ind
17.10+
16.95+
16.80+
16.65+
eg
00
300 mm
zand voor zandbed
schaal 1: 50
17.77
R2
17.10+
Doorsnede 8
17.75
visbektegels 300x300x60 mm;
kleur: grijs
opsluitband 300x200 mm
in schrale beton
keerelement 400x400x800 mm
op stelvloer
17.56
aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm
R2
leuning RVS dmv montageplaten monteren
op wand keerelement
betonstraatstenen dubbelkeiformaat
in halfsteensverband; kleur: antraciet
V
plaatsen uitneembare afsluitpaal
4 600
Principe detail traptreden
schaal 1: 50
Voortgang/planning
Pannekoek GWW B.V. is op dit moment volop actief met fase 1 (de buitenruimte tussen SVEpe en TV-Epe) en fase 2 (parkeerterrein AV-Cialfo, zie afbeelding boven). In fase 1 kunnen
bezoekers van SV-Epe en TV-Epe gebruik maken van het nieuwe parkeerterrein. De huidige
werkzaamheden in fase 1 richten zich met name op het terrein voor SV-Epe. Hier zal de
komende weken de bestrating en de trappenpartij gerealiseerd worden (zie de foto links)
Op het parkeerterrein van AV-cialfo (foto midden en rechts) wordt op dit moment het
infiltratie riool aangelegd. Bezoekers van AV-Cialfo en MHC-Epe kunnen parkeren op de
parkeerplaats van MHC-Epe, deze is bereikbaar via de bestaande weg. De komende weken
zal in fase 2 de riolering verder worden aangelegd en zal er gestart worden met de bestratingswerkzaamheden.
Inloopmoment vervalt
Omdat er van het vaste tweewekelijks inloopmoment niet of nauwelijks gebruik is gemaakt
zal dit vaste inloopmoment komen te vervallen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of
wilt u een afspraak maken dan is Pannekoek GWW u graag van dienst! U kunt ons bereiken
via de hiernaast weergegeven contactgegevens.
15.92
15.80
15.92
15.95+
15.85+
15.87
16.29
15.90+
15.99+
16.41
16.73
16.50
130/150x250 mm
aanbrengen parkeervak van
betonstraatstenen conform detail
17.28
17.09
R1
17.08+
15.90
15.79
15.70
16.20
16.15+
3 500
bandenlijn en verharding aansluiten op
inrit van betonstraatstenen keiformaat
17.00+
17.05
sk
17.06
gd
mm verlaa
5 000
17.29
16.99
17.00+
tk
V
3 500
16.81
16.83
17.00+
A
Doorsn
aanbrengen betonstraatstenen keiformaat
17.05
in keperverband; kleur: heidepaars
17.10+
16.65+
e8
orsned
Do16.10+
16.90
17.08
6
16.96
16.10+
16.45+
16.73
16.77
00 mm
500x400x10
16.93
aanbrengen profiel verloopband
130/150x250 mm naar maaiveld
2 500
16.71
16.91
Pannekoek GWW B.V. uit Vaassen voert in opdracht van
de Gemeente Epe de werkzaamheden uit ten behoeve
van de herinrichting van de openbare ruimte rondom de
Unilocatie aan de Wachtelenbergweg in Epe.
L-elementen
7 750
aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm
in schrale beton voorzien van steunrug
0
17.10+
aanbrengen L-elementen16.63
500x400x1000 mm
16.63
16.67
16.68
00
16.64
aanbrengen betonstraatstenen
dubbelkeiformaat; kleur: antraciet
16.42
16.45
de
16.45
16.45
16.45
R20 000
R4
16.46
16.51
16.81
16.76
17.10+
plaatsen fietsleunhekken
16.44
V
16.42
16.62
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2015 ten behoeve
van het project werkzaamheden Unilocatie Wachtelenbergweg. Wij zullen gedurende de uitvoering ca. één
keer per maand een nieuwsupdate uitbrengen zodat u op de hoogte bent en blijft van de uitgevoerde
werkzaamheden.
15.84
15.94
15.94
16.43
NIEUWSUPDATE JANUARI
15.68
15.70
16.04
4 270
16.67
16.54
15.75
15.75
15.64
15.89
17.32
Uitvoering: Pannekoek GWW B.V.
15.68
15.57
15.99
NAP ho
16.56
400
15.97
ogte:16
16.37
15.85
16.5016.26
16.19
16.43
16.44
16.10
16.17
16.0016.00
16.57
16.86+
300 mm zand voor zandbed
.100+
sk
15.41
15.46
L-element 400x400x600 mm
op stellaag van beton
betonstraatstenen dubbelkeiformaat
in halfsteensverband; kleur: antraciet
16.92+
15.56
16.05
16.17
aan te brengen leuning
16.92
conform detail
16.63
In opdracht van Gemeente Epe
15.48
16.08
16.85
16.71
R1
Vragen
Heeft u vragen over de uitvoering,
dan kunt u contact opnemen met
Pannekoek GWW B.V.:
Contactpersoon: Frans Hopman
E-mail: [email protected]
http://www.twitter.com/pannekoekgww
her
kei
aan
in s