Nieuwsbrief januari 2015 - COVS Zeeuws

Nieuwsbrief COVS Zeeuws Vlaanderen
Secretaris: Arthur Smits, Pastoor Boumanstraat 16, 4583 SH Terhole,
Januari 2015
Telefoon: 06-10065355, E-mail: [email protected]
Website: http://covszeeuws-vlaanderen.webklik.nl/page/welkom
Bankrelatie: SNS-Bank rek nr.: NL69SNSB098.98.40.751
De uitslagen kunt U terugvinden op de website van
AV Scheldesport, www.avscheldesport.nl
Dit jaar is Oudjaar op donderdag, voorlopig gaan
Op 3 januari is onze ploeg, en eigenlijk ZVV
we er van uit dat de cross ook op donderdag 31
Zeeland, vanwege de inbreng van collega
december is. De zaterdag er voor is het n.l. tweede
scheidsrechters “van den overkant” eervol als
kerstdag.
tweede geëindigd op het district toernooi, mooie
prestatie waarbij we de traditie hoog houden dat we
in de top drie eindigen. Helaas deze keer geen
sportiviteitsprijs. Het volledige verslag staat op
onze website.
Namens COVS Zeeuws Vlaanderen, dank aan de
Voor diegenen die wedstrijden van eerste elftallen
collega’s die er een volledig Zeeuws tintje aan
arbitreren waar je grote kans maakt om de eer te
gaven.
hebben de pupil van de week tegen te komen; er
zijn bij de penningmeester vaantjes te verkrijgen,
die kosten U niets, maar het wordt op prijs gesteld
Denkt U nog aan de contributie? Onze
dat ze bij Erik opgehaald worden, dat scheelt de
penningmeester heeft kort na Nieuwjaar U allen een
vereniging een hoop kosten.
mail gestuurd m.b.t het betalen van de contributie.
Mocht U al betaald hebben, bedankt, indien nog
Er kunnen ook mouw emblemen besteld worden.
niet, het rekening nummer is terug te vinden
Deze kosten € 2 per stuk. Ook zijn er SR-badges en
bovenaan de nieuwsbrief.
scoreblokjes te verkrijgen, die zijn niet gratis, want
Daarom weer een tegel wijsheid er tegen aan:
die moeten we ook inkopen. Bestellen bij de
Zaalvoetbal
Vaantjes Pupil van de Week
Contributie
secretaris. via [email protected] bij
penningmeester mailto:[email protected]
Spelregelwedstrijden:
Eindejaar cross
Het was koud, het was nat, het was……vul zelf
maar in. Niet de beste omstandigheden dus. Toch
een goede opkomst voor het slechte weer, zo’n 160
lopers wisten de weg te vinden, dat was duidelijk
minder als voorgaande jaren, maar daar was het
weer duidelijk debet aan. Veel complimenten
mogen ontvangen over het nieuwe parcours en de
oliebollen na afloop werden ook in dank aanvaard.
Het loopt nog niet bepaald storm voor de spelregel
wedstrijd, momenteel bestaat het team uit “me,
myself and I” en dat is niet de bedoeling.
Nogmaals een oproep; wie heeft zin en tijd om mee
te doen!?
Wanneer: op 20 februari 2015, plaats nog niet
bekend.
Opgeven bij de secretaris via e-mail. Opgeven is
mee doen, anders moet ik te elfder ure gaan
terugtrekken en staan we voor iets wat U zelf in
mag vullen
Belangrijke datum:
Denkt U nog een keer vooruit aan 29 mei 2015?
Jaar afsluiting met BBQ.
Omdat we op voorhand al moeten weten hoeveel
personen aanwezig gaan zijn om zeker te zijn dat
niemand iets te kort gaat komen, graag nu al eens
kijken of deze datum U uit komt en op te geven op
[email protected]
====================================
Wies van Kerckhoven heeft recent een operatie
ondergaan en is momenteel herstellende. Het gaat
de goede kant op.
Willy de Rooze heeft recent weer hartklachten
gehad. Ondanks de operatie vorig jaar. Momenteel
gaat het goed, hij moet binnenkort bij de specialist
zijn en dan wordt bekeken wat er moet gebeuren,
nog even afwachten dus.
Ronnie Ivens is afgelopen week geopereerd aan zijn
voet. Ronnie had al langer problemen en heeft een
vrij zware operatie ondergaan. Hij ligt momenteel
nog in het ziekenhuis in Terneuzen.
Bij Wies en Willy is een bezoekje gebracht en als
Ronnie wat opgeknapt is gaan we dat zeker ook
doen.
Een mailtje of een berichtje stellen ze zeker op
prijs.
COVS & KNVB:
Het blijft een verstandshuwelijk, maar de laatste
berichten geven weer wat hoop op een betere
relatie. Een paar zaken die ons mogelijk gaan raken:
 De kwaliteit van de rapportage, die moet
omhoog. Rapporten worden beter
beoordeeld en de mening van de
scheidsrechters gaat hier in mee wegen.
 Inzetten van neutrale trio’s in 1e klasse maar
ook bij risico wedstrijden in lagere klassen.
Mits dat niet te veel afleiding geeft…….
 Nieuwe opbouw SR-pyramide, nu de
landelijke divisie ingesteld gaat worden.
 Op termijn afmelden via het Official Portal,
ook op het laatste moment, Sportlink gaat
dan de na-aanstelling automatisch
verrichten!
Afwachten dus.
Het gevaar dat rapporteurs gaan stoppen is niet
ondenkbeeldig. Personlijk kan ik wel zeggen dat de
kwaliteit verbeterd is dit seizoen.
Uiteraard is een rapport persoonlijk, maar als je het
er echt niet mee eens bent, dan horen we dat als
bestuur graag, zodat we je hier in van advies
kunnen dienen.
Aanstellingen:
En tot slot:
Graag de aanstellingen doorgeven aan de
webmaster Sjarco van de Bergen of aan de
secretaris zodat deze op de site terecht komen.
Altijd leuk om te weten waar je collega’s naar toe
gaan en voor de verenigingen ook handig, dan
bellen ze je niet voor niets!
Themabijeenkomsten:
Komende weken zijn er voor de actieve
scheidsrechters weer themabijeenkomsten. Het kan
van cruciaal belang zijn voor promotie en
degradatie, wij raden iedereen aan om deze bij te
wonen. Je wordt er weer wat wijzer van en het zijn
weer extra punten.
Wij kunnen ons de discussies al helemaal
voorstellen.
Met dank aan Gerrit de Jager, tekenaar
=====================================