Organogram* Ministerie van Infrastructuur en

Organogram*
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Januari 2015
Minister
Melanie Schultz van Haegen
Staatssecretaris
wilma mansveld
Deltacommissaris wim kuijken
Secretaris-generaal
Siebe Riedstra
Financiën en Bedrijfsvoering
Jos VAN Wesemael
Hoofddirectie Financiën, Management en Control jos van wesemael
Beleids- en Bestuursondersteuning
Directie Bestuursondersteuning margriet vonno
Directie Concern Informatievoorziening /
Shared Services Organisatie michel bouten
Directie Communicatie michaël van wissen van veen
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken heleen dekker
Directie Participatie mieke span
Staf Deltacommissaris bart parmet
Directie Kennis, Innovatie en Strategie hans leeflang
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid george gelauff
Directoraat-generaal
Bereikbaarheid
Directoraat-generaal
Milieu en Internationaal
Directoraat-generaal
Ruimte en Water
Rijkswaterstaat
Inspectie Leefomgeving
en Transport
Lidewijde Ongering
Chris Kuijpers
peter heij
Jan hendrik Dronkers
Jenny Thunnissen
Directie Wegen en
Verkeersveiligheid
marjolijn sonnema
(plv. dg)
Directie Klimaat, Lucht en
Geluid
mariette van empel
(plv. dg)
Directie Algemeen
Waterbeleid en Veiligheid
roel feringa (plv. dg)
Regionale
organisatieonderdelen
Handhavingsbeleid
els van schie (plv. ig)
Directie Ruimtelijke
Ontwikkeling
hans tijl
Landelijke
organisatieonderdelen
Directie Duurzaamheid
koen de snoo
Directie Gebieden en
Projecten
donné slangen
Projectdirecties
Directie Luchtvaart
rob huyser
Directie Veiligheid en
Risico’s
peter torbijn
Directie Water en Bodem
elaine alwayn
Programmadirectie
Beter Benutten
jan-bert dijkstra
Programmadirectie
Eenvoudig Beter
edward stigter
Directie Openbaar Vervoer
en Spoor
hellen van dongen
Directie Maritieme Zaken
brigit gijsbers
Unit Strategie
emiel reiding
Directie Internationaal
bart van bolhuis
KNMI
Gerard
van der Steenhoven
Planbureau voor
de Leefomgeving
Maarten Hajer
Rail en Wegvervoer
peter neuteboom
Scheepvaart
arnold van vuuren
Luchtvaart
edwin griffioen
Afval, Industrie en
Bedrijven
roeland nieuweboer
Wonen, Water
en Producten
jacqueline lamé
Bedrijfsvoering
caroline herlaar
*Dit organogram is beperkt tot directieniveau. De raden, commissies en
instellingen zijn hier niet in opgenomen.