januari - COVS HZO Drenthe

JANUARI 2015
Nieuwsbrief
COVS HZO Drenthe
Ben Harmers genomineerd!
In deze nieuwsbrief;
Ben Harmers genomineerd voor
verkiezing sportvrijwilliger van de
gemeente Emmen.
Ben Harmers genomineerd!
1
Zaterdag 31 januari 2015 vindt de
jaarlijkse sportverkiezing van de gemeente Emmen plaats. Aanvang is om
20.00 uur in Hampshire Hotel
(voorheen de Giraf).
MSC wint 38e Protos 2
Weering Toernooi
Ook dit jaar is een lid van de COVS
HZO Drenthe genomineerd. De heer
Ben Harmers is namens deze scheidsrechtersvereniging in de race voor
sportvrijwilliger van de gemeente Emmen 2014.
De heer Ben Harmers uit Nieuw
Dordrecht is geboren op 29 September 1940, zet zich van jongs af aan
zeer actief en belangeloos in voor diverse voetbalactiviteiten in de gemeente Emmen e.o.. In de afgelopen
jaren heeft hij door zijn inspireerde en
enthousiaste wijze een belangrijke
bijdrage geleverd aan met name de
voetbalarbitrage.
Ben zelf is in december 1973 geslaagd als scheidsrechter. Hij heeft
gefloten tot april 2003 waar hij i.v.m.
een aanhoudende blessure mee heeft
moeten stoppen. Dat betekent dat hij
30 jaar actief is geweest als KNVB
scheidsrechter. Daarna is Ben actief
verenigingsscheidsrechter geweest
voor de vv Emmen.
In januari 1974 is hij lid geworden
van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (COVS) Zuid Oost
Drenthe. Thans geheten: COVS
Hondsrug Zuid Oost Drenthe (HZO).
Ben is ook bestuurslid geweest van
de COVS Zuid Oost Drenthe, en wel in
de periode van maart 1987 tot maart
1993. In december 1998 heeft hij de
RSC-KNVB-COVS
4
bijeenkomst op donderdag 29 januari
Reanimatiecursus
In 2012 werd Ben Harmers Lid van verdienste
van onze vereniging. Wordt in 2015 ook een
mooi jaar voor Ben?
speld van zijn 25-jarig lidmaatschap van
de COVS ontvangen. In 2012 heeft Ben
de speld van zijn 40-jarig lidmaatschap
van de COVS ontvangen.
Ben is ook 7 jaar coach geweest van het
COVS veld– en zaalvoetbalteam. In die
periode van 1986 tot en met 1993 heeft
Ben als coach veel successen behaald.
Al die jaren dat Ben actief is, is hij betrokken bij het alle facilitering van het
clubhuis van de COVS vereniging. Ben is
de technische man, d.w.z. hij zet zich
belangeloos in voor het onderhoud van
de kantine van COVS HZO Drenthe, hij
telt de kas en hij deed jarenlang de inkoop, eerst in de kantine van COVS Zuid
Oost Drenthe op sportpark “Rietlanden”
en daarna op in de kantine van COVS
HZO Drenthe op sportpark “Meerdijk”.
Ook verzorgd hij vaak de koffie, zorgt
dat alles klaar staat voor vergaderingen
en bijeenkomsten en verricht allerlei
hand en spandiensten, gevraagd. Op 74
jarige leeftijd kan hij nog steeds niet stil
zitten.
Tussenstand
Spelregelwedstrijd
3
5
Training afsluiting en 6
begin training 2015
NK Veldvoetbal zaterdag 13 juni 2015
7
Fair Play prijs
8
gewonnen door
vv Weiteveense Boys
Activiteiten:
- Woensdag 21 januari >
Reanimatiecursus
- Donderdag 29 januari >
RSC-KNVB-COVS
- Vrijdag 06 februari. Kaarten
- Vrijdag 20 februari. Kaarten
MSC wint 38e Protos Weering Toernooi
In een spannende finale heeft MSC
uit Meppel Sp. Erica verslagen. De
uitslag werd uiteindelijk 6-3 voor
MSC, ondanks een 3-1 achterstand in
de 2e helft. Een moegestreden Sp.
Erica wist echter niet deze voor-
sprong vast te houden.
De organisatie van het PWT en de
commissie bestaande uit Rennie
Moes en Herman Harmers, die
namens onze vereniging de
scheidsrechters voor het gehele
toernooi hebben aangesteld, kijken
tevreden terug op deze 38e editie.
Mede langs deze weg willen wij alle
scheidsrechters die hebben deelgenomen aan dit toernooi hartelijk
dank zeggen voor hun inzet!
Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter
Op maandag 5 Januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats van onze vereniging. Ruim 30 leden en
onze gasten van Weiteveense boys, de winnaar van de
Fair Play prijs seizoen 2013/2014 hadden de weg naar
de „Meerfluit‟ gevonden. Na het glaasje (alcohol vrije)
champagne was het tijd voor de speech van onze voorzitter. Hij wenste, namens het bestuur, iedereen het
beste toe voor het jaar 2015.
Tijdens zijn toespraak stond hij stil bij de activiteiten in
2014. Een jaar waarin we als vereniging weer zeer actief zijn geweest. Met het oog op 2015 werden de volgende punten genoemd:

Het bestuur is er van overtuigd dat we zelf een
eigen voetbal team op de been kunnen brengen
en ingeschreven voor het Nederlands kampioen
schap veldvoetbal op 13 Juni a.s. in Gorkum. Leden worden opgeroepen zich aan te melden voor
het team. Het inschrijf formulier ligt op de bar;

Voor 2015 hebben we wederom iemand van onze
club aangemeld voor de vrijwilliger van het jaar
van de gemeente Emmen (zie ook deze nieuwsbrief. We hopen dat hij in aanmerking komt om
op 31 Januari op het podium te staan;

In Mei hebben we het seizoen afgesloten middels
een jaarlijkse BBQ. Het aantal aanwezigen overtrof het aantal van 40 personen. Een gezellige
bijeenkomst onder zonnige omstandigheden die
dit jaar op 30 Mei zal worden herhaald met een
swingend en warm thema.


Het clubhuis “De Meerfluit” is van binnen en buiten gerenoveerd door een gezamenlijke inspanning van eigen leden en donateurs. Een vernieuwde accommodatie die ook wordt gebruikt
door de KNVB, FC Emmen en particulieren voor
feesten en partijen. Ook u kunt hiervan gebruikmaken;
Aanstelling arbiters bij toernooien. Een enorm
tijdrovende klus voor Rennie Moes en Herman
Harmers. Door de aanstellingen krijgen onze
scheidsrechter de mogelijkheid om goede wedstrijden te fluiten bij verenigingen in ons werkgebied:

Wedstrijden voor het Protos Weering
zaalvoetbal toernooi. De aanstellingscommissie is zeer tevreden zijn over de
arbitrage en de volledige introductie van
het fluiten in duo‟s tijdens de halve finale
is zeer goed ontvangen.

Wedstrijden voor de Beltona Cup gefloten

Nieuw: De vereniging fluit voor het eerst
drie poules van de beloften competitie
Jako/Tweenul plus de totale finale dag op
20 Juni in Klazinaveen.

Nieuw: Arbitrage verzorgd voor het boardingtoernooi in Dorpen (Duitsland)
We gaan in 2015 ook kijken naar het meer op maat
aanbieden van de trainings intensiteit. We willen leden
die trainen de mogelijkheid geven eerder te starten met
de training en langer door te gaan (tot kwart voor 9).
Daarnaast willen we onze jongere leden deels scheiden
Een druk bezochte nieuwjaarsreceptie op maandag 5 januari
2015
van de „ervaren‟ arbiters zodat zij nog meer energie
in de trainingsarbeid kunnen leggen. Tot slot zijn we
in overleg met de hockey vereniging om in Februari,
Maart en April, 1 x per maand een extra training in
te lassen voor de donderdag avond;
Voor het komend jaar staat weer genoeg op de planning. Een aantal activiteiten heb ik al eerder benoemd in deze toespraak:

Op 21 Januari wordt een AED cursus gedaan
door beheerders van de kantine en trainers.
Dit met het oog op veiligheid en de
„verplichting‟ te kunnen optreden bij noodgevallen

Op 29 Januari staat een RSC/COVS avond gepland. Voor die avond zijn inmiddels ruim 40
aanmeldingen binnen dus voor diegene die
zich nog niet hebben aangemeld, doe dit snel
bij uw RSC man Jan Jansen

4 Maart: Algemene ledenvergadering

Maart/April: Presentatie over communicatie en
lichaamstaal in ons clubhuis

24 September: Bezoek Michael van Praag
Al met al hebben wij als bestuur het gevoel dat we
de juiste weg zijn ingeslagen op weg naar een gezonde en vitale vereniging. Met alle activiteiten hopen we met name de betrokkenheid van onze leden
te vergroten: “Ga gezamenlijk met ons de stappen maken om de afstand af te leggen”.
Voor diegene die hier niet regelmatig zijn, ook het
verzoek de weg naar de Meerdijk weer eens te bewandelen. Aan de bewegwijzering kan het niet meer
liggen!
Namens het bestuur wi ik u en uw familie een zeer
gelukkig, sportief en prachtig 2015 toewensen!!
Pagina 3
Nieuwsbrief
Reanimatiecursus
COVS HZO Drenthe organiseert
voor de kantinebeheerders en trainers een cursus reanimatie.
„Gelukkig hebben wij het nog nooit
meegemaakt dat iemand van de
leden in ons clubhuis een hartstilstand heeft gehad‟ geeft voorzitter
Edgar Voorman aan. „Als bestuur
vinden wij het erg belangrijk dat
onze mensen weten wat ze moeten doen bij een hartstilstand,
voorkomen is beter dan genezen‟.
Bij een hartstilstand is reanimeren
en de inzet van een AED van levensbelang. Een AED is een draag-
baar apparaat dat via gesproken
opdrachten helpt bij het reanimeren.
De volledige naam van een AED is
Automatische Externe Defibrillator. Defibrilleren kan bij kamerfibrilleren het normale hartritme
herstellen. Dit is een ernstige ritmestoornis. Bij kamerfibrilleren
worden de hartkamers snel en
chaotisch geprikkeld, waardoor ze
niet meer samentrekken.
Bij een hartritmestoornis waarbij
defibrillatie zinvol is, wordt een
elektrische schok gegeven. Deze
schok is een soort 'reset' van het
hart. Na de schok zijn alle hartspiercellen als het ware weer gelijk
geschakeld en moet het hart weer
gewoon gaan pompen.
Woensdag 21 Januari wordt de
cursus gegeven in ons clubhuis
“De Meerfluit”. Aanvang 19.00 uur
RSC - KNVB - COVS bijeenkomst op donderdag 29 januari
Iedere actieve arbiter van onze vereniging en overige scheidsrechters uit onze regio heeft onlangs een
uitnodiging ontvangen namens zijn/haar RSC Jan
Jansen. Ook dit jaar zal één jaarlijkse RSC/KNVB/
COVS bijeenkomst weer plaats vinden in ons clubhuis „De Meerfluit‟. Nieuw is dat het tweede gedeelte van de themabijeenkomst met theorie, deel uit
maakt van deze avond.
Scheidsrechters verdienen, door de gehele avond
aanwezig te zijn, 40 punten.
Ook voor scheidsrechters die niet gerapporteerd
worden en niet hebben deelgenomen aan de themabijeenkomsten in september 2014 is dit een zeer
interessante bijeenkomst. Kortom meld je snel aan
via de link in je bericht van RSC of via
[email protected]
De avond staat gepland op donderdag 29 januari
2015. De avond zal starten om 19.15 uur:
Tussenstand SPELREGELWEDSTRIJD.
Op kop gaat nog steeds Ben Drosten, maar Joop Letteboer,
Herman Harmers en Rennie Moes volgen op de voet.
Er waren in november en december wel MEER goede antwoorden. Dat is hoopvol.
Het gaat er natuurlijk om dat jullie jezelf oefenen in de spelregels. Pak gerust het spelregel boek er bij.
Ben Drosten gaat fier op kop met 90 punten, 2e is Herman Harmers met 80 punten. Joop Brussen en Joop Letteboer volgen
met 75 punten. Albert Jan Benjamins 70 punten en Bertus Ebelties en Sake Bralts 65 punten. 60 punten hebben Albert Bosma
en Cees van Dijk. De rode lantaarn dragen Theo Hein, Rennie
Moes en Henk Rotmensen.
Jaargang 3 nummer 1
Pagina 4
Training afsluiting en begin training 2015
Op dinsdag 13 januari 2015 werd
de wekelijkse training voor leden
en donateurs van COVS HZO
Drenthe hervat.
Tijdens deze training kunt u werken aan uw conditie onder deskundige begeleiding van onze gediplomeerde trainers.
Deze training vindt plaats op het
kunstgrasveld van MHCE en is geschikt voor „jong en oud‟.
De training start om 19.15 uur en
duurt tot 20.45 uur.
Mochten de weersomstandigheden
dermate zijn dat er niet getraind
kan worden op het kunstgrasveld,
dan bestaat de mogelijkheid dat er
uitgeweken wordt naar de zaal.
NK veldvoetbal zaterdag 13 juni 2015
Op zaterdag 13 juni 2015 wordt het COVS Nederlands Kampioenschap Veldvoetbal in Gorinchem georganiseerd.
COVS HZO Drenthe wil graag een team afvaardigen naar dit toernooi.
Indien u belangstelling heeft om deel uit te
maken van dit team, dan kunt u zich aanmelden bij
[email protected]
of via het aanmeldingsformulier dat ligt in de
kantine van COVS HZO Drenthe.
In 2010 werd het NK veldvoetbal in Emmen gehouden.
Dit was toen ons team.
Fair Play prijs gewonnen door vv Weiteveense Boys
Voetbalvereniging vv Weiteveense
Boys is de winnaar van de Fair
Play prijs van de Scheidsrechtersvereniging HZO Drenthe. De voetbalvereniging heeft de Fair Play
prijs 2013-2014 van de COVS
Hondsrug Zuid Oost Drenthe gewonnen.
De prijs is uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie, maandag 05 januari
2015, in het clubhuis “De Meerfluit” in Emmen door haar voorzitter Edgar Voortman.
Met de prijs willen de Drentse
scheidsrechters aandacht vragen
voor het belang van Fair Play én
sportief gedrag belonen en stimuleren. Naast een oorkonde en eeuwige roem, bestaat de prijs onder
andere uit een set wedstrijdvlaggen voor de vereniging. Voetbalvereniging
vv Weiteveense Boys is in het klassement over het seizoen 20132014 vergeleken met 32 andere
voetbalverenigingen uit het werkgebied van scheidsrechtersvereniging HZO Drenthe de beste.
vv Weiteveense Boys kwam tot
een „strafgemiddelde‟ van
433,92. Daarachter eindigden de
verenigingen DSC‟65 en
vv Schoonebeek op de plaatsen 2
en 3.
Met het uitreiken van de Fair Play
prijs vragen de scheidsrechters
aandacht voor het belang van Fair
Play en willen ze sportief gedrag
belonen. Er wordt een klassement
opgemaakt aan de hand van een
puntensysteem. Daarin wordt gekeken naar de grootte van de club,
kaarten en overige strafzaken. De
prijs is dus voor de hele vereniging
(niet alleen voor het 1e elftal)!
COVS HZO Drenthe
Ullevi 12
7825 SE Emmen
Telefoon: (06) 36 29 92 39
E-mail: [email protected]
Fair Play en respect voor de scheidsrechter
www.covshzodrenthe.nl
Van de ledenadministratie en de penningmeester
Van de ledenadministratie:
Hoe te handelen bij opzeggen? Opzeggen is altijd mogelijk. VOOR 1 januari van het jaar daarop.
Als COVS hebben wij verplichtingen na te komen aan de landelijke COVS.
Wij betalen afdracht per lid aan de landelijke COVS. Bij tussentijds opzeggen blijft voor ons de verplichting per
lid afdracht af te dragen. Daarom VOOR 1 januari… van het betreffende jaar.

Schriftelijk per brief of mail gericht aan de secretaris. NOOIT MONDELING.

Bij opzeggingen MIDDEN in het seizoen, blijft men contributie plichtig t/m 31 december.
Van de penningmeester;
Bankrekeningnummer IBAN nummer is:
NL05 INGB 0003 028852 t.n.v. Penningmeester COVS HZO Drenthe, Noord Sleen
Contributieverplichting! Betalen VOOR 1 juli van het betreffende jaar.
Indien dit bezwaarlijk is, kan men contact met de penningmeester opnemen om de contributie in gedeelten te
betalen.
Onze penningmeester moet veel werk verrichten om de contributie van onze leden te ontvangen. Mede om deze
reden heeft het bestuur van COVS HZO Drenthe het voornemen om in 2016 over te gaan tot automatische incasso. Dit wordt een agendapunt voor de komende Jaarvergadering.