OPBRENGSTEN EN VOORLOPIGE RESULTATEN 2014 DELHAIZE

Voorlopige opbrengsten 2014
Gereglementeerde informatie
26 januari 2015 – 7u00 CET
OPBRENGSTEN EN VOORLOPIGE RESULTATEN 2014 DELHAIZE GROEP
(1)
Voorlopige en niet-geauditeerde opbrengsten boekjaar 2014 aan actuele wisselkoersen
ste
» Opbrengstengroei voor de Groep van 3,9% aan ongewijzigde wisselkoersen inclusief de 53 week in de
V.S.)
ste
» Opbrengstengroei voor de Groep van 2,6% aan ongewijzigde wisselkoersen zonder de 53 week in de V.S.
ste
» Onderliggende bedrijfswinst van €764 miljoen inclusief de 53 week in de V.S.
ste
» Onderliggende bedrijfswinst van €739 miljoen zonder de 53 week in de V.S.
» Operationele vrije kasstroom van ongeveer €585 miljoen. Vrije kasstroom van €756 miljoen inclusief de netto
opbrengsten van €171 miljoen gerelateerd aan de verkoop van Sweetbay, Harveys en Reid´s
Opbrengsten vierde kwartaal 2014
ste
» Opbrengstengroei voor de Groep van 6,3% aan ongewijzigde wisselkoersen inclusief de 53 week in de
V.S.
ste
» Opbrengstengroei voor de Groep van 1,3% aan ongewijzigde wisselkoersen zonder de 53 week in de V.S.
» Vergelijkbare omzetgroei van 3,6% in de V.S.
» Daling van de vergelijkbare omzet met 6,9% in België en met 2,2% in Zuidoost-Europa
»
Reactie van de CEO
Frans Muller, Voorzitter van het Executief Comité en CEO Delhaize Groep, verklaarde: “In 2014 hebben we
aanzienlijke vooruitgang geboekt op een aantal gebieden en geloven we dat de strategie, zoals
aangekondigd in maart 2014, goed ontvangen is bij alle belanghebbenden. Hoewel we beseffen dat er nog
veel werk moet worden verzet om onze ambities en doelstellingen te realiseren, vertrouw ik op de
kwaliteiten van ons team.”
“De voorlopige niet-geauditeerde onderliggende bedrijfswinst voor onze Groep bedraagt €739 miljoen voor
ste
2014, zonder de 53 week in de V.S., dankzij een sterke omzetgroei en een relatief stabiele onderliggende
bedrijfsmarge bij Delhaize America. Wij genereerden een operationele vrije kasstroom van ongeveer €585
miljoen. ”
“Onze opbrengsten in het vierde kwartaal bij Delhaize America waren solide, gedeeltelijk ondersteund door
inflatie en zowel Food Lion als Hannaford rapporteerden een positieve reële omzetgroei. In België waren
onze opbrengsten en resultaten beide negatief beïnvloed door stakingen in onze winkels en in ons
distributienetwerk. Wij hebben de ambitie om binnenkort een definitief akkoord omtrent het
Transformatieplan te bereiken met onze sociale partners. In Zuidoost-Europa leidde een moeilijk
consumentenklimaat in Griekenland en Servië tot een negatieve vergelijkbare omzetgroei.”
“In 2015 ligt onze focus op twee klantgerichte initiatieven: de verdere implementatie van de "Easy, Fresh
and Affordable"-strategie bij Food Lion en de uitvoering van het Transformatieplan in België. We hebben
tevens als doel onze groei in bepaalde markten te versnellen. Tenslotte, zullen wij gedisciplineerd blijven
omspringen met bedrijfskosten, investeringen en werkkapitaal.”
(1)
Zonder Bottom Dollar Food, die opgenomen wordt in het resultaat van beëindigde activiteiten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delhaize Groep – Voorlopige opbrengsten 2014 – 26 januari 2015
1 van 5
» Opbrengsten boekjaar 2014
In 2014 boekte Delhaize Groep €21,4 miljard aan opbrengsten, een toename met respectievelijk 3,7%
ste
aan actuele, en 3,9% aan ongewijzigde wisselkoersen. Zonder de 53 week in de V.S. bedroegen de
opbrengsten €21,1 miljard en stegen ze met 2,5% (2,6% aan ongewijzigde wisselkoersen). De
organische opbrengstengroei was 2,6%.
In 2014 was de opbrengstengroei het resultaat van:
ste
•
Een opbrengstengroei van 6,6% in de V.S. in lokale munteenheid (4,5% zonder de 53
handelsweek), ondersteund door een vergelijkbare omzetgroei van 4,4%;
•
Een daling van de opbrengsten met 3,0% in België als gevolg van een vergelijkbare
omzetevolutie van -3,5%, gedeeltelijk gecompenseerd door de uitbreiding van het netwerk; en
•
Een opbrengstengroei van 4,3% aan ongewijzigde wisselkoersen in Zuidoost-Europa,
ondersteund door opbrengstengroei in Griekenland en Roemenië, gedeeltelijk gecompenseerd
door een daling van de opbrengsten in Servië. De vergelijkbare omzetevolutie bedroeg -1,0%.
»
Opbrengsten vierde kwartaal 2014
In het vierde kwartaal van 2014 bedroegen de opbrengsten van Delhaize Groep €5,8 miljard en stegen
ste
met 11,4%, (6,3% aan ongewijzigde wisselkoersen). Zonder de 53 week in de V.S. bedroeg de
opbrengstengroei voor de Groep respectievelijk 6,4%, hetzij 1,3% aan ongewijzigde wisselkoersen. De
ste
53 week in de V.S. resulteerde in een positieve bijdrage van €259 miljoen ($344 miljoen) aan de
opbrengsten. De organische opbrengstengroei was 1,3%.
De opbrengsten in de V.S. stegen met 12,1% in lokale munteenheid (+3,8% zonder de impact van de
ste
53 week) en de vergelijkbare opbrengsten groeiden met 3,6%. In België daalden de opbrengsten met
6,0% als gevolg van een negatieve omzetevolutie van 6,9%, waaronder deflatie van 0,7%, gedeeltelijk
gecompenseerd door een positief kalendereffect van 0,6% en netwerkgroei. De opbrengsten in
Zuidoost-Europa groeiden met 2,8% (+4,0% aan ongewijzigde wisselkoersen) als gevolg van de
uitbreiding van het netwerk in zowel Griekenland als Roemenië, terwijl de vergelijkbare omzet met 2,2%
daalde.
» Segmentrapportering: opbrengsten
Opbrengsten (niet-geauditeerd)
(1)
Verenigde Staten
(1,2)
Verenigde Staten
België
(3)
ZOE
TOTAAL
$
€
€
€
€
ste
4 KW
2013
Incl. 53
week in de
V.S.
Excl. 53
week in de
V.S.
4 669
3 707
1 256
832
5 795
4 167
3 059
1 336
809
5 204
+12,1%
+21,2%
-6,0%
+2,8%
+11,4%
+3,8%
+12,7%
-6,0%
+2,8%
+6,4%
de
(in miljoenen)
ste
4 KW
2014
de
ste
2014
17 748
13 360
4 919
3 082
21 361
2013
16 649
12 536
5 072
2 985
20 593
Incl. 53
week in
de V.S.
ste
Excl. 53
week in
de V.S.
+6,6%
+6,6%
-3,0%
+3,2%
+3,7%
(1)
+4,5%
+4,5%
-3,0%
+3,2%
+2,5%
Het segment “Verenigde Staten” omvat de uithangborden Food Lion en Hannaford. Bottom Dollar Food is opgenomen in beëindigde
activiteiten gezien de geplande sluiting van dit uithangbord.
(2) De gemiddelde wisselkoers van de U.S. dollar tegenover de euro versterkte met 8,9% in het vierde kwartaal van 2014 (€1 = $1,2498) in
vergelijking met het vierde kwartaal van 2013, en de gemiddelde wisselkoers van de U.S. dollar tegenover de euro voor het boekjaar 2014
was in lijn met 2013 (1€ = $1,3281).
(3) Het segment “Zuidoost-Europa” omvat onze activiteiten in Griekenland, Servië en Roemenië.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delhaize Groep – Voorlopige opbrengsten 2014 – 26 januari 2015
2 van 5
Verenigde Staten
In het vierde kwartaal van 2014 stegen de opbrengsten in de V.S. met 12,1% tot $4,7 miljard (€3,7
ste
miljard), inclusief een 53
handelsweek en zonder de resultaten van Bottom Dollar Food, die
ste
opgenomen zijn in het resultaat van beëindigde activiteiten. De 53 handelsweek resulteerde in een
positieve bijdrage tot de opbrengsten van $344 miljoen (€259 miljoen). Zonder deze extra week stegen
de opbrengsten in de V.S. met 3,8% tot $4,3 miljard (€3,4 miljard). De vergelijkbare omzet groeide met
3,6% ondersteund door een handelsinflatie van 2,6%. Zowel Food Lion als Hannaford realiseerden
opnieuw een positieve reële omzetgroei.
In 2014 genereerde Delhaize America $17,7 miljard (€13,4 miljard) opbrengsten, een toename met
ste
6,6% tegenover 2013 in lokale munt en inclusief een 53 handelsweek. Zonder deze extra week
stegen de opbrengsten in 2014 met 4,5% tot $17,4 miljard (€13,1 miljard), ondersteund door een
vergelijkbare omzetgroei van 4,4%.
Op 6 november 2014 maakte Delhaize Groep bekend dat zij een akkoord bereikt had voor de verkoop
van haar 66 Bottom Dollar Food-winkels. De transactie zal naar verwachting in de loop van het eerste
kwartaal van 2015 afgerond worden.
België
In het vierde kwartaal van 2014 bedroegen de opbrengsten in België €1,3 miljard, een daling met 6,0%
in vergelijking met het vierde kwartaal van 2013, met een daling van de vergelijkbare omzet van 6,9%.
Deze daling was het gevolg van onzekerheid en stakingen in onze winkels en ons distributienetwerk
naar aanleiding van het Transformatieplan alsook van een deflatie van 0,7%. De vergelijkbare
omzetgroei werd aangepast voor een positief kalendereffect van 0,6%.
Delhaize België boekte €4,9 miljard aan opbrengsten in 2014, een daling met 3,0% tegenover 2013, als
gevolg van een daling van de vergelijkbare omzetgroei van 3,5%, die gedeeltelijk gecompenseerd werd
door netwerkgroei.
Zuidoost-Europa
In het vierde kwartaal van 2014 stegen de opbrengsten in Zuidoost-Europa met 2,8% (4,0% aan
ongewijzigde wisselkoersen) tot €832 miljoen. Door het moeilijke consumentenklimaat in Griekenland
en Servië kende het segment een vergelijkbare omzetevolutie van -2,2%.
In 2014 stegen de opbrengsten in Zuidoost-Europa met 3,2% tot €3,1 miljard (+4,3% aan ongewijzigde
wisselkoersen), voornamelijk als gevolg van de uitbreiding van het netwerk in Griekenland en
Roemenië. De vergelijkbare omzetevolutie bedroeg -1,0% voor het boekjaar.
» Voorlopige resultaten 2014 (niet-geauditeerd)
ste
Op basis van voorlopige resultaten en rekening houdend met de impact van de 53 week in de V.S.
verwachten wij een onderliggende bedrijfswinst van de Groep in 2014 van €764 miljoen. Zonder de
ste
53 week in de V.S. verwachten wij een onderliggende bedrijfswinst van €739 miljoen.
Bovendien verwachten wij voor 2014 een operationele vrije kasstroom van ongeveer €585 miljoen en
een vrije kasstroom van ongeveer €756 miljoen inclusief de netto opbrengsten van €171 miljoen
gerelateerd aan de verkoop van Sweetbay, Harveys en Reid´s. De investeringen bedroegen ongeveer
€606 miljoen in 2014.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delhaize Groep – Voorlopige opbrengsten 2014 – 26 januari 2015
3 van 5
» Berekening aan ongewijzigde wisselkoersen en organische opbrengstengroei (nietgeauditeerd)
4de KW
2014
5 795
4de KW
2013(1)
%
Wijziging
5 204
+11,4% Opbrengsten
(264)
5 531
(259)
5 272
(in miljoenen €)
53
5 204
20 593
+3,7%
20 593
+3,9%
34
+6,3% Opbrengsten aan ongewijzigde wisselkoersen
ste
%
Wijziging
2013(1)
21 361
Effect van wisselkoersen
5 204
Gecum.
Gecum.
2014
21 395
handelsweek in de V.S.
(259)
+1,3% Organische opbrengstengroei
21 136
20 593
+2,6%
(1) 2013 werd aangepast aangezien de opbrengsten van Bottom Dollar Food voortaan opgenomen zijn in beëindigde activiteiten.
»
Gebruik van niet door boekhoudnormen gedefinieerde maatstaven (algemeen
aanvaarde boekhoudnormen)
Delhaize Groep gebruikt in haar financiële communicatie bepaalde maatstaven die niet gedefinieerd zijn
door boekhoudnormen. Delhaize Groep beschouwt deze maatstaven niet als een alternatief voor
nettowinst of andere financiële maatstaven die bepaald werden overeenkomstig IFRS. Deze maatstaven,
zoals gebruikt door Delhaize Groep, kunnen verschillen van gelijkluidende maatstaven die gebruikt worden
door andere ondernemingen. Wij denken dat deze maatstaven belangrijk zijn in onze sector en frequent
gebruikt worden door beleggers, analisten en andere betrokken partijen.
» Aantal winkels
de
Eind 2013
(1)
Verenigde Staten
België & Luxemburg
Griekenland
Roemenië
Servië
Bulgarije
Bosnië en Herzegovina
Indonesië
Totaal
1 514
852
281
296
381
54
39
117
3 534
Eind 3 KW
2014
1 363
864
305
350
384
120
3 386
de
Wijziging 4
2014
-2
+16
+3
+60
+3
+2
+82
KW
Eind 2014
1 361
880
308
410
387
122
3 468
(1) Evolutie hoofdzakelijk toe te schrijven aan de 154 Sweetbay-, Harveys- & Reid’s-winkels die aan Bi-Lo Holdings werden verkocht in 2014
– 66 Bottom Dollar Food-winkels nog steeds inbegrepen.
» Voorbereidingsbasis
De informatie opgenomen in dit persbericht omvat niet-geauditeerde financiële informatie die werd opgesteld
op basis van de opname- en waarderingsregels volgens International Financial Reporting Standards (IFRS),
zoals uitgevaardigd door de International Accounting Standards Board of IASB en zoals aangenomen door de
Europese Unie, of EU.
»
Delhaize Groep
Delhaize Groep is een Belgische internationale voedingsdistributiegroep met activiteiten in zeven landen op
drie continenten. Op het einde van 2014 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit 3 468 winkels. In
2014 boekte Delhaize Groep €21,4 miljard opbrengsten. In 2013 boekte Delhaize Groep €179 miljoen
nettowinst (deel van de Groep). Op 30 juni 2014 stelde Delhaize Groep ongeveer 152 500 mensen tewerk.
Delhaize Groep is genoteerd op NYSE Euronext Brussel (DELB) en de New York Stock Exchange (DEG).
Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. U vindt het ook op de website van de Groep
www.delhaizegroep.com. Vragen kunt u sturen naar [email protected]
»
Financiële kalender
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delhaize Groep – Voorlopige opbrengsten 2014 – 26 januari 2015
4 van 5
•
•
•
•
•
»
Persmededeling – Resultaten vierde kwartaal en boekjaar 2014
Food Lion store visits voor analisten en investeerders
Persmededeling – Resultaten eerste kwartaal 2015
Persmededeling – Resultaten tweede kwartaal 2015
Persmededeling – Resultaten derde kwartaal 2015
5 maart 2015
16 en 17 maart 2015
29 april 2015
30 juli 2015
29 oktober 2015
Contacten
Investor Relations: +32 2 412 21 51
Media Relations: +32 2 412 86 69
DEFINITIES
•
•
•
•
•
•
Vergelijkbare omzet: omzet van dezelfde winkels, inbegrepen herlokalisaties en uitbreidingen en
aangepast voor kalendereffecten.
EBITDA: bedrijfswinst plus afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen
Vrije kasstroom: kasstroom vóór financieringsactiviteiten, beleggingen in schuldeffecten en
termijndeposito’s en verkoop van en op vervaldag gekomen schuldeffecten en termijndeposito’s.
Organische opbrengstengroei: opbrengstengroei gecorrigeerd voor omzet uit overnames en
ste
desinvesteringen en uit een 53 week in de V.S., aan ongewijzigde wisselkoersen
Opbrengsten: omvatten de verkoop van goederen aan klanten en groothandelsklanten en van
winkeldiensten aan klanten, na aftrek van verkoopbelastingen, belastingen op toegevoegde waarde,
kortingen en tussenkomsten toegekend aan deze klanten.
Onderliggende bedrijfswinst: bedrijfswinst, exclusief waardeverminderingsverliezen op vaste activa,
reorganisatiekosten, kosten voor winkelsluitingen, winst/verlies op de verkoop van vaste activa en
activiteiten en andere elementen die het management als niet representatief beschouwt voor de
bedrijfsprestaties van de Groep voor de periode.
VOORZICHTIGHEID OMTRENT VOORSPELLINGEN
De verklaringen, andere dan over feiten uit het verleden, die in deze persmededeling zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen,
evenals andere schriftelijke en mondelinge verklaringen die van tijd tot tijd door Delhaize Groep of haar vertegenwoordigers
worden afgelegd en die gaan over activiteiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen waarvan Delhaize Groep verwacht of anticipeert
dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, zijn voorspellingen in de betekenis van de Amerikaanse federale financiële
wetgeving en houden een aantal risico’s en onzekerheden in. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, wanneer de verkoop van de
Bottom Dollar Food winkels aan Aldi Supermarkets naar verwachting zal afgerond worden; de financiële flexibiliteit die zal
resulteren uit de verkoop; de uiteindelijke waarde van de transactie voor Delhaize Groep na aanpassingen aan het bedrijfskapitaal,
verwachte besparingen, de sluiting, conversie en opening van winkels, het verwachte effect van de andere optimaliseringen van
het winkelnetwerk, verwachte opbrengsten en nettowinst, verwachte generatie van vrije kasstroom, strategische opties,
toekomstige strategieën en de verwachte voordelen van deze strategieën en verwachtingen inzake (onderliggende) bedrijfswinst.
Deze voorspellingen kunnen algemeen herkend worden aan uitdrukkingen zoals ‘vooruitzichten’, ‘verwachtingen’, ‘geloven’,
‘schatten’, ‘beogen’, ‘voorspellen’, ‘begroten’, ‘voorzien’, ‘strategie’, ‘zou kunnen’, ‘doelstelling’, ‘anticiperen’, ‘nastreven’, ‘plannen’,
‘verwachten’, ‘vermoedelijk’, ‘zullen’, ‘zouden’ of andere gelijkaardige woorden of uitdrukkingen. Hoewel zulke verklaringen
gebaseerd zijn op de op dit ogenblik beschikbare informatie, kunnen de eigenlijke resultaten aanzienlijk verschillen van de
verwachtingen, afhankelijk van diverse factoren. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de afsluitende voorwaarden
van de verkoop van Bottom Dollar Food-winkels aan Aldi, inclusief wettelijke goedkeuringen; wijzigingen in de algemene
economische context of in de markten van Delhaize Groep, in consumentengedrag, in inflatie of wisselkoersen of in wetgeving of
regelgeving; concurrentie; ongunstige uitspraken in claims, de onmogelijkheid om tijdig de bouw, renovatie, integratie of conversie
van winkels af te ronden en bevoorradings- of kwaliteitsproblemen bij leveranciers. Bijkomende risico’s en onzekerheden,
waardoor de uiteindelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten die door deze verklaringen werden voorspeld,
worden beschreven in het meest recente jaarverslag van Delhaize Groep in het document 20-F en andere neerleggingen door
Delhaize Groep bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Deze risicofactoren zijn in dit document ter referentie
opgenomen. Delhaize Groep neemt geen enkele verbintenis op zich om ontwikkelingen in deze risicofactoren te actualiseren of om
publiek welke herziening ook van de voorspellingen vervat in dit persbericht aan te kondigen, inclusief de prognoses voor de
onderliggende bedrijfswinst; verkoop-, algemene en administratieve kosten, netto financieringslasten, kapitaalinvesteringen, aantal
winkelopeningen en vrije kasstroom, of om correcties aan te brengen om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen weer te
geven.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delhaize Groep – Voorlopige opbrengsten 2014 – 26 januari 2015
5 van 5