Januari 2015

Wijkkrant
13e jaargang
januari 2015
03 Kruispunt Belvédèrelaan
05 Vrijwilliger Zonnehuis
07 ABC-methode LevelZ
08
12
13
15
CSV ‘28
Boekrecensie
Carbidschieten
Repair Café
Concert Mpingo zorgde voor
overvol Cultuurhuis
Door Iris Boersbroek
Meer interesse of meespelen? Kijk op
www.mpingo.nl
Op vrijdag 19 december gaf Mpingo Clarinet Choir haar jaarlijkse kerstconcert
in het Cultuurhuis. Dit keer samen met
een kinderkoor uit Stadshagen en met
leerlingen van Dubbelgreep. Het zorgde
voor een gezellig drukte in het Cultuurhuis, waar zelfs de stoelen uit de foyer
op de trap werden gezet voor extra zitplaatsen.
Mpingo Clarinet Choir is een orkest dat
geheel bestaat uit klarinetten: naast de
bekende Besklarinet ook de Es-, alt, basen contrabasklarinetten. Het Clarinet
Choir bestaat uit Mpingo, voor klarinettisten van 12 tot 70-plus en Ya Kwanza,
het seniorenensemble voor 50-plussers.
Beide ensembles staan onder leiding van
dirigent Martin van Zanten. Naast Mpingo
speelden er ook leerlingen van klarinetdocent Karin Vrieling van Dubbelgreep
mee en het MEC Kinderkoor onder leiding
van Lisanne de Jong. Dat zorgde voor een
mooie verbinding tussen jong en oude,
vandaar ook de titel van het concert ‘Xmas All Together’.
Alle stukken werden netjes ingeleid,
waardoor je wist wat je ging horen.
Het begon met een stuk van Khachaturian waarin duidelijk de midwinterhoorn
doorklinkt. Daarna Dvorak, Elgar, en het
eindigde met een leuke medley van allerlei bekende, meest Amerikaanse, kerstliedjes waarin twee van de rendieren van
de kerstman (Dasher en Dancer) ook nog
een rol speelden. Na een kleine wisseling op het podium zongen de kinderen
van het MEC-kinderkoor een achttal Nederlandse kerstliedjes, van bijvoorbeeld
Kinderen voor Kinderen maar ook Opzij
van Herman van Veen. Elk lied werd door
Foto Josette Veltman-de Greef
een van de kinderen ingeleid met een
kerstwens. Daarna speelde Ya Kwanza
een drietal stukken, zoals een arrangement van de Romanian Christmas Suite
en natuurlijk kwamen ook daar een reeks
bekende kerstmelodieën voorbij. Tot slot
namen alle klarinettisten op het podium plaats en werd het speciaal door
Martin van Zanten gearrangeerde Mpingo’s Sleighride gespeeld waarna Have
Yourself a Merry Little Chistmas het concert afsloot.
Mpingo
Het Mpingo Clarinet Choir is in 1994 opgericht als klarinetorkest bij de Muzerie.
In 2006 is Mpingo Ya Kwanza begonnen,
speciaal voor 50-plussers. In 2013 zijn
beide ensembles samengevoegd in de
Stichting Mpingo. Martin van Zanten (53)
studeerde klarinet, basklarinet, saxofoon
en directie aan onder andere het Stedelijk Conservatorium te Zwolle (nu ArtEZ).
Naast het spelen in orkesten is hij bevoegd docent en geeft hij les. Van daaruit
is het klarinetorkest ontstaan: samenspelen, repeteren is immers veel leuker dan
alleen thuis. Behalve samen spelen wordt
er ook regelmatig opgetreden. Het orkest
is vijfstemmig en speelt naast bestaande
werken ook werk dat Martin speciaal voor
dit orkest arrangeert of componeert. Het
orkest bestaat inmiddels twintig jaar. In
mei van dit jaar maken ze een grote reis
naar Praag waar ze onder andere op 4 mei
optreden in Theresienstadt. Bij de optredens staat plezier in het spelen voorop,
er spelen dan ook mensen van allerlei
niveau mee. Dat kan, omdat er vijfstemmig wordt gespeeld en sommige partijen
moeilijker zijn dan andere. De repetities
zijn wekelijks, Mpingo op vrijdagavond,
Ya Kwanza op woensdagochtend en naast
een uur spelen wordt er ook altijd nog
even koffie gedronken en nagepraat. Het
orkest kan altijd nieuwe leden gebruiken.
Dubbelgreep en MEC kinderkoor
Dubbelgreep is het oudste docentencollectief van Nederland en bestaat 25 jaar.
Er wordt les gegevens in diverse instrumenten en zo’n driehonderd Zwollenaren
volgen er, individueel, muziekonderwijs.
Dubbelgreep besteedt veel aandacht aan
samenspel en organiseert daarvoor oefen- en optreedmogelijkheden, soms in
samenwerking met anderen. Het kinderkoor van MEC Muziekschool bestaat sinds
februari 2014. Het koor zingt liedjes die
feestelijk zijn; het bestaat nu uit negen
meisjes maar er kunnen er nog veel meer
bij. Het koor repeteert elke vrijdagmiddag
in basisschool De Wendakker. Meer info?
Kijk op www.mecmuziek.nl en www.dubbelgreep.nl voor meer informatie.
(BSEFSPCFDIFDL
1VJMUKFLBTUVJUNFULMFEJOHFO
IFCKFOJLTPNBBOUFUSFLLFO
XXXLMFVSBEWJFT[XPMMFOM
VOORDEEL 1500,Hyundai i10 Go
- Zeer comfortabel - Stil en elegant
- Dagrijverlichting - 5 jaar garantie
- Standaard 6 airbags
- Levenslang gratis pechhulp
- Riante hoofd- en beenruimte
- De grootste kofferbak in zijn klasse
OF NIET
KOPEN?
All-in-1 abonnement
v.a. €
232,-
Autobedrijf Bert Wieten - www.bertwieten.nl
.
Kleine advertentie,
groot bereik?
Mail naar:
[email protected]
“Gewoon
de laagste
prijs”
€ 6,59 per uur (ook voor flexcontracten)
Wat wij nog meer gewoon vinden?
Check: www.de-7-dwergen.nl
Kinderdagverblijf De 7 Dwergen
Haydnstraat 2, Zwolle 038 - 454 43 72
Per paar
van €10.95
voor .........
€7.
50 *
geldig in de winkel op vertoon
*Aanbieding
van deze bon t/m 31 jan 2015. Niet geldig
in combinatie met andere aanbiedingen.
www.spaansesloffen.nl
Autorijschool
Slofstra
Rijles op maat
Vlot en voordelig je rijbewijs halen?
10 uur rijles voor slechts €299,Nu: Gratis proefles
Tel. 06 4099 9760
[email protected]
Www.autorijschoolslofstra.nl
Aanbieding geldig voor nieuwe aanmeldingen
02
Colofon
VINEXPRESS Stadshagen
Uitgever Stichting
Vinexpress Stadshagen
Nieuwjaarsduik
Hoofdredacteur:
Vacant
Eindredactie:
Inez van Slooten, Patrick Sinon,
Iris Boersbroek
Redactie:
Louis Zandbergen, Esther Nap,
Tamara Klappe, Heleen Diekman,
Judith van Leeuwen, Renee van Hensbergen, Alice Tekst, Margreeth Drost,
Geert-Jan den Hengst
Fotografie:
Marc Blommers, Yvonne Waslander,
Firoozeh Azimi Nobar, Elisabeth van Munster, Josette Veltman-de Greef,
Henk Gerrits, Inge Mateboer
Opmaakredactie:
Martin de Zoete, Jack Delmaar, Esther Nap,
Jessica van Amerongen
Vormgeving:
Claudia van de Leur
Druk:
Drukkerij Hoekstra, Emmeloord
Bezorging:
Verspreidingsbureau Krantenhalte
Stadshagen, Jolanda Vijverberg
Telefoon 038 8501937
[email protected]
www.krantenhaltestadshagen.nl
Bestuur Stichting Vinexpress:
Arjan Veldhuis (voorzitter)
Mieke Pape (penningmeester)
Anneke Weerts (secretaris)
Hans Perels (alg. bestuurslid)
Jos van Dijk (alg. bestuurslid)
[email protected]
Adres Bestuur Stichting Vinexpress:
Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle
Mailadres redactie: [email protected]
Twitter: VinexpressNL
Website: www.vinexpress.nl
Adverteren in Vinexpress Stadshagen?
telefoon 06 46065912
[email protected]
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen
voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw
naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken
van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De
redactie behoudt zich het recht voor ingezonden
brieven te weigeren of in te korten.
De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren.
De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.
Foto Evert-Jan van der Gronde
Ook 2015 werd ingeluid met de nieuwjaarsduik in Stadshagen.
Het was alweer de elfde editie. Om 12.00 uur doken zo’n honderd mensen enthousiast het koude water van de Milligerplas
in. Na afloop werden zij onthaald op broodjes worst en kommetjes soep. Het weer zat gelukkig mee: het was zonnig met een
voor het jaargetijde aangename temperatuur.
Kruising Belvédèrelaan nu wél veilig?
Door Geert-Jan den Hengst
Het is waarschijnlijk het meest besproken
verkeerspunt van Stadshagen: de kruising
van de Belvédèrelaan met het Twistvlietpad, aan de zuidzijde van het winkelcentrum. Na eerdere aanpassingen is deze
locatie in de laatste maanden van vorig
jaar nogmaals aangepakt. De € 50.000
kostende operatie voorzag in de aanleg
van steilere drempels voor auto’s en om
het overzicht voor fietsers te verbeteren,
is de bocht van het fietspad aan de zijde
van de Arendshorstlaan aangepast.
De verdere aanpassing bleek noodzakelijk omdat ondanks een eerder ingesteld
stopgebod, dat niet door alle automobilisten wordt opgevolgd, de verkeersveiligheid voor fietsers op deze plek nog altijd
onvoldoende bleek. Volgens de gemeente
zijn infrastructurele maatregelen als een
fietstunnel op deze locatie niet reëel.
Foto Iris Boersbroek
Inleverdatum kopij voor de
editie van februari 2015:
uiterlijk maandag 26 januari 2015.
Krant
Ik ben een liefhebber van kranten maar
dat weet u al. Door kranten te lezen
krijg ik een redelijk beeld van wat er
zich afspeelt. Met verbijstering kijk ik
daarnaast naar de onuitputtelijke hoeveelheid informatie die over ons wordt
uitgestort: berichten via sociale media, radio, televisie, op reclamemasten
en bijvoorbeeld billboards.Het zijn er
veel te veel, ze hebben weinig of geen
diepgang, zijn oppervlakkig en geven
geen of te weinig achtergrondinformatie waardoor je niet kunt kiezen welk je
serieus gaat lezen.
Waarheid
Zet de radio of televisie aan of sla de krant
maar open: tegenstrijdigheid troef. Volgens de televisie bijvoorbeeld is de economische crisis ten einde, volgens de krant
nog lang niet. Door het gebrek aan goede
achtergrondinformatie is het bijna onmogelijk om bij- en hoofdzaken te onderscheiden. Toch moet je een mening hebben en
dagelijks kiezen tussen uiteenlopende
mogelijkheden. Hebt u de discussies over
de gezondheidszorg gevolgd of die over de
vernieuwing van ons omroepbestel? Kunt
u nog volgen waar de zwaarste oorlogen
worden gevoerd of waar de ergste hongersnood ter wereld is?
Boeken
Hoeveel lezers hebben nog een woordenboek in huis of het Groene Boekje,
de Woordenlijst Nederlandse Taal? Wie
kent nog Peptalk, Engelse woordenschat
van het Nederlands. Wie koopt nog het
Signalement van nieuwe woorden? Die
boeken heb je niet meer nodig, even is
immers ff geworden. Boeken lezen wij
steeds vaker op een beeldschermpje en
met een boek gaat dat nog wel; een
volledige krant op een scherm lezen is
echter een heel ander verhaal. Ik word
al duizelig als ik de officiële bekendmakingen van de gemeente Zwolle voorbij
zie komen, maar dat terzijde.
Overleven
Ik ben een liefhebber van kranten. Het
ritselen als je de pagina omslaat, de
geur van het papier en de inkt plus je
zwarte vingers. Het hoort er bij, net als
een kopje koffie. Ik hoop dat de papieren krant ook in de toekomst overleeft.
Geef goede achtergrondinformatie en
dan wint de krant het van al die snelle
en vluchtige media.
03
“Tijdens de eerste emotionele dagen na het overlijden
zijn er heel veel dingen die geregeld moeten worden.
Juist dan is het fijn als een professional u bij staat, zodat
alles met zorg en aandacht geregeld wordt. Zo kunnen
we samen een mooi en persoonlijk afscheid tot stand
brengen dat past bij de overleden dierbare èn bij de
nabestaanden. Ik heb speciale aandacht voor uw budget,
natuuruitvaarten en live-muziek.”
Uitvaartbegeleider
Freda Gaasbeek
Verzorgt uw uitvaart natuurlijk
Wilt u een overlijden melden?
Bel Freda 06-42513280.
Dag en nacht bereikbaar,
zeven dagen per week.
www.fredagaasbeek.nl
Januari actie
Telfordstraat 30a
8013 RM Zwolle
tel. (038) 466 91 51
gratis*
gewichtscontrole
www.ijsselgroen.nl
Zwolle Zuid
iedere zaterdag
open van
10.00 - 13.00 uur
* Geldig in januari
Zerboltstraat 61a
T 038 - 454 60 20
Patriottenlaan 4
T 038 - 460 00 75
www.de5olifanten.nl
COLLECTANTEN
GEVRAAGD
1 T/M 7 MAART 2015
www.amnesty.nl/collecte
of bel (020) 626 44 36
?
Het adres voor: Pelletkachels en Pellets
www.ervefrankhuis.nl
Doe je mee?
Tamara Klappe: redacteur
?
Hou je van taal en schrijven? Dan kunnen wij je hulp
goed gebruiken, doe ook mee!
Een leuk team vrijwilligers staat op je te wachten.
Meer weten?
04
Mail naar “[email protected]”
De mooiste wijkkrant van Zwolle zoekt een vrijwillige
Advertentie-organisator v/m
Je regelt de advertenties van ontvangst, controle tot
plaatsing. Onderhoudt contact met aspirant adverteerders,
adviseert en sluit contracten af. Voor meer informatie:
X
Mieke Pape, 06-207.597.37, 038-420.1050,
[email protected] of [email protected]
“Ik gun het hen”
Door Iris Boersbroek
Sinds 2007 heeft het Zonnehuis een
locatie in Stadshagen aan de Nijenhuislaan. De afdelingen in het Zonnehuis zijn verdeeld in buurten en straten met elk een woonkamer voor acht
bewoners en een buurtkamer. Beneden
in de foyer (Plaza) is behalve het restaurant een Grand Café, een kapsalon
en een winkeltje. Het Zonnehuis werkt
op alle afdelingen met vrijwilligers.
Jenny Dijkslag (69) is zo’n vrijwilliger,
ze werkt al sinds 2001 in het Zonnehuis, eerst op de oude locatie en sinds
2007 in Stadshagen.
Hoe bent u ertoe gekomen vrijwilligerswerk te gaan doen?
“Ik werkte altijd samen met mijn man in
ons bedrijf, ik deed daar administratieve
en ondersteunende taken, maar sinds
zijn overlijden vond ik dat steeds minder
leuk. Ik las toen in de wijkkrant dat het
Zonnehuis vrijwilligers zocht, en dat leek
me wel wat, werken met mensen. Ik heb
toen mijn baan opgezegd en heb me bij
het Zonnehuis aangemeld.”
Wat voor soort werk doet u?
“Ik werk met de mensen die hier wonen,
dat wil zeggen ik ondersteun en begeleid
hen bij de activiteiten die er worden georganiseerd. Op dit moment help ik bij de
gymnastiek op maandagmiddag en bij de
creatieve activiteiten op woensdagochtend. Er werken trouwens ook veel vrijwilligers in het Grand Café, bij welzijn en
geestelijke verzorging.”
Wat vindt u zo leuk?
“Aan de ene kant is het voor mezelf fijn
Jenny assisteert bij gymnastiek in het Zonnehuis.
Foto Josette Veltman-de Greef
dat ik onder de mensen kom, het contact
onderling is goed, we hebben het gezellig. Daarnaast krijg je veel waardering
van de bewoners voor wat je doet, je
leert ze kennen en zij jou. Ik zit ook in
de vrijwilligersraad, dat is een soort OR
voor de vrijwilligers van alle locaties. De
bedoeling is dat we onze ogen en oren
openhouden voor ‘signalen’ op de werkvloer, als er iets niet goed loopt of goed
geregeld is voor de vrijwilligers dan bespreken we dat. Maar eerlijk gezegd is dat
in al die jaren nog nooit voorgekomen, er
zijn nooit grote problemen geweest; het
vrijwilligerswerkklimaat is hier prima. We
komen als raad een paar keer per jaar bij
elkaar en bespreken dan wat er gaande is
in het vrijwilligerswerk, we geven adviezen op voorstellen en proberen kritisch
te zijn op hoe de organisatie omgaat met
vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Daarnaast is een leuke manier om elkaar en
de organisatie beter te leren kennen en
het is bovendien altijd gezellig.”
Hoe lang denkt u dit nog te doen?
“Zo lang ik fit ben en het aan kan, misschien straks een keer per week in plaats
van twee keer – ik woon tenslotte helemaal aan de andere kant van de stad. Vanwege de veranderingen in de zorg wonen
hier straks alleen de mensen die absoluut
niet thuis kunnen blijven, de zwaardere
gevallen zogezegd. Dan zal het werk ook
zwaarder worden. Maar zo lang ik het kan
en er plezier aan beleef blijf ik het doen;
ik gun het de bewoners dat er aandacht
is voor de kwaliteit van hun leven en dat
ik daaraan bij kan dragen, nu er binnen
de zorg steeds minder ruimte (en geld) is
voor activiteiten. Helaas.”
Wat is de gemiddelde leeftijd van de
vrijwilligers?
“De meesten zijn toch wel mijn leeftijd of
ouder. Dat is ook niet zo gek, ze komen
hier vaak werken nadat ze met pensioen
zijn gegaan, maar we hebben ook wel
twintigers en dertigers. Scholieren worden alleen aangenomen als ze het voor
langere tijd kunnen doen, minstens een
half jaar anders is het voor de bewoners
te onrustig, steeds andere gezichten en
bovendien kost het inwerken en begeleiden veel tijd. Er is trouwens een groep
scholieren die min of meer permanent
werkt in het zogenaamde mobiliteitsteam: zij halen en brengen de bewoners
naar afspraken (activiteiten, fysiotherapie etc.). De scholieren leren hierdoor
veel over bewoners in een zorgcentrum
en voor de bewoners is het leuk om ook
met jonge mensen in contact te komen.”
Wat wenst u voor de toekomst?
“Ten eerste natuurlijk dan ik nog lang ge-
zond blijf en dit werk kan blijven doen.
De gezondheidszorg en met name de
verpleeghuiszorg wordt steeds meer uitgekleed, er is steeds minder ruimte voor
wat extra aandacht buiten de zorg om
zoals de activiteiten die nu nog worden
georganiseerd. Die dragen daadwerkelijk
bij aan het welzijn van de bewoners, het
vergroot hun kwaliteit van leven. En ik
gun hen ook een zo goed mogelijke oude
dag.”
In het zorgcentrum zijn naast drie
PG-afdelingen
(psychogeriatrische
zorg voor mensen met dementie)
twee afdelingen somatiek (revalidatie, psychiatrie c.q. bijzondere zorg en
palliatieve terminale zorg) een behandelcentrum (fysio-, ergotherapie en logopedie) en dagvoorziening. Rondom
het Zonnehuis zijn nog drie gebouwen
met zogenoemde zorgservicewoningen
waar mensen geheel of gedeeltelijk
zelfstandig wonen; ook zij kunnen van
alle faciliteiten van het Zonnehuis gebruik maken.
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom
in het Zonnehuis. Voor meer informatie zie: www.zgijv.nl of neem contact
op met A. van Essen: 06 51294110 of
[email protected]
05
‘KavelCafé’ sfeervolle plek om ideeën uit te wisselen
Veel belangstelling voor kavels in Frankhuis
Er blijkt veel belangstelling te bestaan
voor de kavels die de gemeente komend
voorjaar gaat aanbieden op de locatie
‘De Oranjerie’ in Frankhuis (Stadshagen).
Met meer dan zeventig geïnteresseerden
was het gezellig druk tijdens het eerste
KavelCafé, waar men terecht kon voor informatie en om de eerste ideeën uit te
wisselen voor de inrichting van de kavels
en het gebied.
De locatie ‘De Oranjerie’ bestaat uit kavels aan de Hasselterdijk en de Oranjeriestraat. Deze laatste beschikken over
diepe tuinen en grenzen aan de achterzijde aan een waterpartij.
Veel vrijheid
De gemeente wil veel vrijheid laten aan
de kopers van de kavels om zoveel mogelijk aan hun woonwensen tegemoet
Wijkdialoog Stadshagen
Tijdens de ‘Maand van de buurt’ (27 januari t/m 5 maart 2015), vinden in alle
wijken weer wijkdialogen plaats. Voor
Stadshagen is dat op 17 februari 2015
in het Cultuurhuis. Praat mee over wat
u belangrijk vindt in uw buurt en hoe we
er samen voor kunnen zorgen dat het er
prettig wonen wordt of blijft.
Buurt-voor-Buurt onderzoek
Om de twee jaar onderzoekt de gemeente
onder een groot deel van de Zwolse inwoners wat zij van hun woon- en leefomgeving vinden. Resultaten van het dit
Wat gebeurt er in Stadshagen?
Elke wijk heeft een eigen website met
onder meer nieuws, agenda, contactgegevens en links naar belangrijke
projecten, verenigingen en andere
relevante informatie. Zo vindt u alle
wijkinformatie overzichtelijk op één
website. Ga naar www.zwolle.nl/wijken
en klik op Stadshagen. www.zwolle.nl/
jijbentaandebuurt
06
Met de verkregen ideeën gaat de gemeente nu aan de slag met de bebouwingsrichtlijnen. Naar verwachting start de
verkoop van de kavels in Frankhuis in
februari 2015. Loting van de kavels vindt
enkele weken daarna plaats. Belangstellenden die niet in de gelegenheid waren
om naar het KavelCafé te komen, kunnen
zich alsnog melden bij Corriene Bredewout, kopersbegeleider van de gemeente,
tel. 038 4982867. Meer informatie: www.
zwolle.nl/kavels en www.stadshagen.nl
KavelCafé
Het ‘KavelCafé’ is nieuw in Zwolle. Het is
dé gelegenheid om - geheel vrijblijvend
en laagdrempelig - informatie en inspiratie op te doen, om eerste ideeën uit
te wisselen en elkaar te ontmoeten. In
het KavelCafé kan men in een gezellige omgeving andere belangstellenden
ontmoeten die over dezelfde vragen nadenken, die wellicht goede tips hebben
en die misschien wel in hetzelfde project
komen wonen.
Praat mee over uw wijk!
Uit het Buurt-voor-Buurt onderzoek
van 2014 blijkt dat veel inwoners positief zijn over de plek waar zij wonen,
maar ook dat er in verschillende wijken
verbeterpunten zijn. Hoe zorgen we ervoor dat wat goed gaat zo blijft, nu we
minder geld te besteden hebben? Wat
kunnen we doen om het woonplezier te
vergroten? Waar liggen kansen en vooral; waarmee kunnen we samen met u en
andere buurtbewoners of organisaties
aan de slag?
Volgende stap
te komen met behoud van de (hoge)
kwaliteitsambitie die in heel Stadshagen
geldt. Door in een vroeg stadium met
belangstellenden in gesprek te gaan, kan
bij het opstellen van de bebouwingsrichtlijnen rekening gehouden worden met die
wensen.
onderzoek geven onder andere inzicht
in hoe het is gesteld met de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk of buurt.
Misschien heeft u daarvoor zelf een enquête voor het Buurt voor Buurt onderzoek ingevuld. De uitkomsten gebruiken
we om te bepalen waar we de komende
jaren aandacht aan besteden. Die keuzes
maken we niet alleen, maar graag samen
met u. We horen graag wat u belangrijk
vindt in uw buurt, wijk of stad.
Praat ook mee!
We gaan graag met u in gesprek en zijn
benieuwd naar uw bijdrage. Kom ook naar
de wijkdialoog op 17 februari en praat
mee. Jij bent aan de buurt!
Ook willen we graag in gesprek met u
over de openbare ruimte. We willen meer
en beter aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de wijk, maar moeten tegelijkertijd ook hierop bezuinigen.
Benieuwd naar de onderzoeksresultaten
van uw buurt? Vanaf 12 januari kunt u
deze resultaten bekijken. Op www.zwolle.
nl/jijbentaandebuurt vindt u een link naar
het Buurt-voor-buurt onderzoek 2014.
Wethouder René de Heer slaat eerste paal
Start bouw 33 rij- en kadewoningen
Frankhuis
Onlangs is VOF Frankhuis bestaande uit
Bouwfonds Ontwikkeling en Ontwikkelingscombinatie Stadshagen gestart
met de bouw van 10 dijkwoningen, 12
rijwoningen en 11 kadewoningen in het
nieuwe deel van de buurt Frankhuis. Om
dit te vieren sloeg wethouder René de
Heer van de gemeente Zwolle samen met
Frans Holleman van Bouwfonds Ontwikkeling de eerste paal. De eerste oplevering staat gepland in het laatste kwartaal van 2015.
Tijdens het evenement was er voor de kopers van de woningen kans om hun toekomstige buren alvast te leren kennen.
André ten Vergert, Ontwikkelingsmanager
bij Bouwfonds Ontwikkeling: ‘Er is veel
belangstelling voor de buurt Frankhuis.
Alle 33 woningen zijn dan ook snel verkocht. We zien dat met name het karakter
van een dorp, de rust en de ruimte kopers
aanspreekt.’
De 33 rij- en kadewoningen die nu worden
gebouwd zijn onderdeel van de eerste fase
van het nieuwbouwproject Frankhuis. Eind
januari 2015 gaat het eerste deel van de
tweede fase in verkoop. Deze fase bestaat
uit 12 kadewoningen gelegen aan de Rosariumstraat. De woningen zijn beschikbaar
vanaf circa € 275.000 v.o.n..
Het oude buurtschap Frankhuis ligt op
tien minuten fietsen van het historische
centrum van Zwolle en nabij uitvalswegen zoals de A28. De voorzieningen van
Stadshagen, zoals een winkelcentrum, basisscholen, kinderopvang en sportverenigingen, zijn eveneens vlakbij. In de oude
kern liggen een aantal kleine boerderijen,
karakteristieke dijkwoningen en een natuurpark. Daarmee biedt Frankhuis de rust
en ruimte van een dorp, met de voorzieningen van de stad op steenworp afstand.
Kijk voor meer informatie op www.nieuwbouw-frankhuis.nl en www.stadshagen.nl.
Initiatieven
Dit is de tweede keer dat we als gemeente wijkdialogen organiseren. Ook
in 2013 hebben we dit gedaan naar
aanleiding van de uitkomsten van het
Buurt-voor-Buurt onderzoek 2012. Er
zijn in de tussentijd al veel verschillende initiatieven tot stand gekomen.
Bewoners hebben de handen ineen
geslagen om iets te verbeteren in hun
buurt of wijk. In sommige gevallen
met de hulp van de gemeente of andere organisaties in de wijk. Benieuwd?
Via www.zwolle.nl/jijbentaandebuurt
vindt u enkele voorbeelden.
Jij bent aan de buurt?
Er samen voor zorgen dat het in uw
buurt prettig wonen wordt of blijft.
Samen kan betekenen met medebuurtbewoners, organisaties in de wijk of
stad en/of met de gemeente. Dat is in
een notendop waar het om draait. Doe
ook mee!
Wist u dat er in Stadshagen afvalbakken staan?
Een groot aantal van deze bakken wordt
weinig gebruikt omdat ze bijvoorbeeld
op onlogische plekken staan. Er zijn ook
afvalbakken die vernield worden of waar
huisvuil in wordt gedumpt. De gemeente
Zwolle gaat de afvalbakken in alle Zwolse
wijken verminderen. Maar voordat we in
Stadshagen aan de slag gaan, willen we
graag het overzicht waarop de afvalbakken staan afgebeeld die in de wijk blijven
staan, met bewoners delen. Op dinsdag
17 februari, tijdens de Wijkdialoog, informeren wij u graag over de plannen.
De ABC methode bij Level Z
Door Alice Tekst
vrijdagavond wordt het weekend samen
feestelijk ingeluid. Paul: "Dan kunnen we
de stress van de week even kwijt. Meestal
draaien we dan leuke muziek."
Niemand is de baas!
Charlotte: "Wij vinden het ook belangrijk
om als jongerencentrum meer de wijk in
te gaan. We zijn ook altijd wel op zoek
naar spulletjes voor onze inrichting. Bijvoorbeeld tafels, stoelen, bankstellen of
andere bruikbare zaken." Iedere jongere
die bij Level Z komt, draagt een steentje
bij aan het reilen en zeilen daar. Er zijn
veertig vaste vrijwilligers en vijfendertig
actievelingen die iedere keer opnieuw allerlei leuke activiteiten organiseren. Alles, van sleutelbeheer, bardienst, communicatie tot en met veiligheid wordt door
de jongeren zelf geregeld. Paul: "Ieder
heeft een eigen stukje verantwoordelijkheid. We zijn daarbij allemaal gelijk. Niemand is de baas, we doen alles in overleg met elkaar. De een heeft niet meer te
zeggen dan de ander." Daphne voegt nog
toe: "Iedereen is altijd welkom om koffie
of thee te drinken, je hoeft niet gelijk
wat te organiseren of zo."
Kijk voor meer info op Level-z.nl
Level Z zoekt nog vrijwilligers voor:
Een sfeerimpressie van een avondje bij LevelZ
Op de hoek van de Klokkengieterlaan staat het jongerencentrum Level
Z. Jongeren kunnen hier zelf feesten
en allerlei andere activiteiten organiseren. Er wordt gewerkt volgens de
ABC-methode: Actie, samen Beslissen
en Communiceren. Aan het woord zijn
Paul, Daphne en Charlotte die als vrijwilligers betrokken zijn bij het jongerencentrum.
Paul, enthousiast: "Als je een idee hebt,
dan mag je het zelf uitvoeren. Er zijn wel
mensen die je kunnen helpen maar je
kunt hier echt je eigen ding doen." Op de
vraag wat de ABC-methode nu eigenlijk in
praktijk betekent, antwoordt Charlotte:
"Actie is een plan of idee, iets wat je wilt
doen of gaat doen." Daphne vult aan:
"Samen Beslissen is mensen enthousiast en betrokken maken voor jouw idee."
Paul: "Communiceren is iedereen duidelijk maken wat en waarom je iets wilt. We
praten heel open en eerlijk met elkaar.
We houden niks achter voor elkaar."
Welke activiteiten?
Dat is afhankelijk van de mensen en input behoefte van de jongeren. Als er te
weinig input is, gaan de vrijwilligers of
bezoekers iets organiseren. Voorbeelden
van activiteiten zijn thema-avonden, zoals Hollandse Avond, Halloween, Sinterklaas en Kerst. Daphne: "Op woensdag is
er altijd Tienermiddag van twee tot vijf.
Dit is voor tieners van 9 tot 13 jaar. We
proberen te bereiken dat tieners leren samenwerken en samen leuke dingen doen.
Op een speelse wijze dingen mee kunnen
geven waar ze in de toekomst wat mee
kunnen doen."
Paul: "Een voorbeeld van een idee door
en voor jongeren zelf is om op dinsdagavond van 19 tot 22 uur samen huiswerk
te maken. De een kan goed rekenen, de
ander is beter in taal. Zo helpen we elkaar." Op dinsdag en donderdagmiddag
vanaf half drie kunnen de vrijwilligers
bovendien werken aan voorbereidingen
van activiteiten. Er is ook gedacht aan
ontspanning: op woensdagavond kunnen
jongeren samen lekker chillen, spelletjes
doen of gewoon gezellig kletsen. En op
1. de communicatiewerkgroep
Wil je graag posters maken, facebookberichtjes plaatsen, nadenken over
promotie voor bijvoorbeeld een feest?
Of lijkt het je leuk om te flyeren? Ook
zoekt Level Z voor de communicatiewerkgroep jongeren die het leuk vinden om teksten te schrijven en die Nederlands een leuk vak vinden op school
of jongeren die het leuk vinden om
foto's en film te maken zijn welkom.
2. de dj-werkgroep
Jongeren kunnen wat leren over het
zijn van dj en de apparatuur/techniek
en dit zelf toepassen in het jongerencentrum. Alle soorten muziek zijn welkom, maar er wordt wel aan de bezoekers aangepast.
CBS de Wendakker in
CBS De Driemaster
Stadshagen viert Kerst met Mastenbroek verrast
Stadshagen met hyacinten
bewoners Driezorg
Vrijdagmorgen 19 december 2014 organiseerden groepen 4 van de CBS de
Wendakker een Kerstviering bewoners
van de Driezorg seniorenwoningen boven de school.
Alle leerlingen hadden een eigen taak.
Sommigen mochten de mensen welkom
heten, anderen waren er voor de jassen.
Andere kinderen deelden drinken en een
koekje uit. Leerlingen gingen met de senioren in gesprek over hoe zij de Kerst
gaan vieren en vroegen hen naar een
kerstwens. Daarna hebben alle leerlingen samen met de bovenburen een kleine
kerstviering gehouden waarbij heel veel
werd gezongen.
Voor jong en oud was het een mooie, geslaagde ochtend. Er ontstaat een mooie
traditie.
Dinsdagavond 16 december werd een
deel van Stadshagen een gratis Hyacint
aangeboden. Dit gebeurde door leerlingen van de basisschool uit Mastenbroek; CBS De Driemaster.
CBS De Driemaster wil meer naamsbekendheid krijgen in Stadshagen. De
school is klein, waardoor kinderen haast
individueel les krijgen. Momenteel komen
kinderen uit de wijde omgeving naar deze
school toe. Kinderen uit Mastenbroek,
Stadshagen, Westenholte en Genemuiden.
master de zelfstandigheid van de kinderen bevorderd wordt en kinderen elkaar
accepteren om wie ze zijn. Daarnaast
spreekt het de ouders ook aan dat er mogelijkheden zijn om groepoverstijgend te
werken en dat er een open sfeer heerst in
het team en in de school.
De Stadshagenaren die een hyacint aangeboden kregen, reageerden verrast. In
een tijd van collectes en verkopers verwacht je niet zomaar iets te krijgen. Veel
bewoners knoopten even een praatje aan,
en kregen ze te horen dat De Driemaster
open huis houdt op 10 maart 2015.
De Driemaster hoopt door meer naamsbekendheid leerlingen te trekken. De school
is met zijn kleinschaligheid een alternatief voor de grote scholen die er in de
omgeving staan. Ouders die de school nu
bezoeken geven aan dat op CBS De Drie-
07
Gratis cadeau
t.w.v. ¤ 300,- bij
een nieuwe
CV-ketel!
* Vraag naar de voorwaarden
GRATI
CADEAS
BIJ ME U
MARKDIA
T!
Maak direct een afspraak. Bel 0800 15 87 of kijk op www.energiewacht.nl
Is uw CV-ketel aan vervanging toe? Dan is dit uw moment. Want alleen nu ontvangt u bij aanschaf van een nieuwe CV-ketel een
Media Markt-cadeaukaart t.w.v. 300 euro! Met deze cadeaukaart kunt u uit het hele assortiment van Media Markt zelf uw cadeau
kiezen. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe televisie, tablet of wasmachine. Profiteer van deze unieke actie en vervang uw CV-ketel.
Kijk voor meer informatie op www.energiewacht.nl/cvketel.
Rabo Verbindingsloop CSV’28 Stadshagen een succes
De jaarlijkse snertloop van CSV’28 –
dit jaar omgedoopt tot sponsorloop –
heeft zaterdag 3 januari 2.500 euro
opgeleverd voor de Stichting Vrienden
van het Zonnehuis. Met deze Rabo Verbindingsloop wil de voetbalclub uit
Stadshagen haar betrokkenheid tonen
bij de wijk.
Aan de Rabo Verbindingsloop deden 135
lopers mee. De route – over 2,5 km, 5
km of 10 km – liep langs de hoofdingang
van het Zonnehuis, waar medewerkers en
bewoners de lopers hartstochtelijk aanmoedigden.
Voor CSV'28 was de jaarlijkse snertloop
een mooie gelegenheid om niet alleen
in te zoomen op de saamhorigheid van
leden onderling, maar om ook betrokkenheid te tonen naar de seniore medeburgers van de wijk. ‘Het Zonnehuis en
CSV’28 zijn bijna buren en met de Rabo
Verbindingsloop hebben we ook letterlijk,
in de vorm van een sponsorbijdrage, een
mooi e verbinding gelegd tussen jong en
oud.’
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van CSV’28
overhandigde voorzitter Durk de Boer de
cheque aan Albert Ploeger, voorzitter van
de Stichting Vrienden van het Zonnehuis.
Deze was blij met het bedrag en bedankte
de leden van CSV’28 en sponsor Rabobank
voor hun inzet. ‘We hebben heel veel vrijwilligers die met onze bewoners wandelen of spelletjes doen, maar we willen
ook graag dat ze er samen op uit kunnen. Dat kost geld en dat proberen wij als
Vrienden in te zamelen. Met dit bedrag
kunnen we weer leuke uitjes organiseren.’
08
Bestuursleden van de Stichting Vrienden van het Zonnehuis: Bibet Kamphuis (l), Willianne van Boven (m) en Albert Ploeger(r)
Bedrijven in actie
door Tamara Klappe
Make-up & ZO
Iedere editie van Bedrijven in actie komt
een ondernemer uit Stadshagen aan bod.
Dit keer Diana Zelle van Make-up & ZO.
Om maar gelijk met de deur in huis te
vallen waar staat Make-up & ZO voor?
“Ik verzorg alles op het gebied van visagie & haarstyling. Dit loopt uiteen van
bruidsmake-up en bruidskapsels tot visagie en haarstyling voor onder andere
fashion shoots, tv-programma’s en commercials. Make-up & ZO, staat ook voor
méér dan alleen make-up. Naast al dik
vijftien jaar ervaring als visagiste heb ik
bijna vijfentwintig jaar in het kappersvak
gezeten. De juiste make-up én professioneel gestyled haar maken het geheel
helemaal af. Daarnaast help ik de bruid
ook bij het aantrekken van haar bruidsjapon. Wil de bruidegom zijn haar gestyled,
zijn nekharen weggeschoren of verzorgde
bakkebaarden? Geen probleem ook dat
kan allemaal. Tevens is het mogelijk dat
ik de make-up en of het kapsel van de
daggasten verzorg. Zij zien er dan ook extra feestelijk uit! Daarnaast organiseer ik
vrijgezellenfeesten, waar ik de nog vrijgezelle bruid opmaak en ik haar vriendinnen
leer hoe ze make-up moeten aanbrengen.
Dit kunnen ze dan bijvoorbeeld toepassen op de dag van de bruiloft.”
Stel ik ben als bruid geïnteresseerd in de
mogelijkheden, wat is je werkwijze?
“In mijn make-up studio, die ik aan huis
heb, ontvang ik aanstaande bruiden voor
hun proefsessie. Hier neem ik uitgebreid
de tijd voor. Gemiddeld duurt zo’n sessie drie tot vier uur. Tijdens de proefsessie krijgt de bruid een goed beeld hoe ze
er op haar bruiloft uit zal zien. Om een
goed advies te geven, vraag ik de bruid
een aantal items naar de sessie mee te
nemen. Zoals een foto van de bruidsjapon. En accessoires zoals sieraden en
bijvoorbeeld een diadeem of sluier. Een
sessie begint met het bekijken van deze
items. Ik adviseer over de kleuren die we
voor de make-up kunnen gebruiken en
over kapsels die goed uitkomen bij de
gezichtsvorm van de bruid. Samen bekijken we wat goed bij de bruid past. Dit
doen we vooral door te proberen en in
de spiegel het effect te bekijken. Om het
bruidskapsel goed tot zijn recht te laten
komen, kan het zijn dat het nodig is om
bijvoorbeeld een pony te creëren, droge
punten te knippen of het haar in laagjes
te knippen. Dit doe ik dan ook tijdens de
proefsessie. De beste keuze werk ik uit en
beschrijven en fotograferen we, zodat ik
op de grote dag zelf alle gegevens uitgebreid bij elkaar heb. Op de dag zelf kom ik
Diana Zelle van Make-up & ZO
bij de bruid aan huis of op iedere andere
gewenste locatie.”
Was je als kind al in de weer met makeup en haar?
“Eigenlijk niet, ik was wel breed geïnteresseerd in alles wat met mode te maken
had. Van kleding tot aan interieurstyling.
Via een stage kwam ik in het kappersvak
terecht en van daaruit ben ik een vierjarige allround visagie-opleiding in Hilversum gaan volgen. “
Wat vind je zelf je grootste succes tot nu
toe?
“Ik denk dat mijn kracht is dat ik breed
inzetbaar ben. En dat ik met veel verschillende mensen om kan gaan. Ik hou
van afwisseling. Daardoor heb ik een
groot werkgebied. En ik ben er trots op
dat ik zowel met de ‘gewone’ mens, jong
en oud, modellen, acteurs, presentatoren
tot en met een minister-president heb samengewerkt. Dat vind ik een succes!”
Hoe omschrijf je jezelf als ondernemer?
“Enthousiast, creatief, allrounder, meedenkend, oog voor detail, passievol, durf,
inlevend, sociaal en gezellig!”
Foto Inge Mateboer
Waaraan herken ik jouw ‘handtekening’
ofwel wat is jouw stijl in haar en makeup?
“Ik wil mensen vooral mooier maken. De
make-up en het kapsel moeten helemaal bij
ze passen. Ze moeten zich er lekker bij voelen, erdoor gaan stralen. Een bruid wil immers op haar mooist ‘JA’ zeggen. Daarvoor
kijk ik naar de persoon die ik ga opmaken
of van wie ik het haar ga doen. Ik benadruk
de sterke en mooie punten van het gezicht.
Of de bruid nou een natuurlijke make-up of
een smokey eye wil, ze kunnen allemaal bij
mij terecht. Het geeft me erg veel voldoening om een bruid mooi te mogen maken
voor zo’n belangrijke dag. En ik krijg ook
nog steeds kippenvel wanneer de bruidegom haar bruid komt ophalen. “
Waarom heb je gekozen voor Stadshagen?
“We wilden graag een nieuwbouwhuis en
niet te ver van de binnenstad. Ook was
mijn wens om een make-up studio aan
huis te kunnen hebben, waar ik bruiden
voor hun proefsessie kan ontvangen. We
hebben nu een heerlijk ruim huis. De
make-up studio is licht en ruim zodat de
bruid eventueel ook nog een paar familieleden mee kan nemen.”
En bevalt het in deze wijk?
“Jazeker! In dit gedeelte van Stadshagen is alles lekker ruim opgezet. We hebben een grote speeltuin voor de deur en
veel kinderen in de straat. En we wonen
vlak naast een park, dus heerlijk om daar
rondom het water te lopen. Op loopafstand ligt het winkelcentrum en ook zijn
we binnen vijftien minuten in de binnenstad om te shoppen of om ergens een
hapje te gaan eten.”
Laatste vraag, hoe zie jij je zakelijke toekomst?
“Ik denk dat de bruid nog steeds graag
een professionele styling wil. Ik merk dat
door de aanvragen die ieder jaar weer
groeien. Wanneer je een mooie jurk hebt
gekocht, maken de make-up en het kapsel het plaatje compleet. Daarnaast merk
ik dat ik het laatste half jaar weer meer
aanvragen krijg uit de commerciële hoek.
Na de geboorte van ons zoontje heeft dit
wat minder prioriteit gehad maar het lijkt
me erg leuk om dit weer meer te combineren met het werk in mijn make-up
studio.”
Meer informatie: www.makeupenzo.nl,
[email protected], 06-41283481.
Derde blok van SportMix start 21 februari
SportMix is een club voor kinderen en jongeren die speciaal onderwijs volgen en/
of bij de reguliere sportclub om diverse
redenen afhaken. Zij maken bij SportMix
in kleine groepjes kennis met allerlei verschillende sporten.
Voor kinderen van 4 t/m 12 wordt het
schooljaar bij SportMix verdeeld in vier
blokken van acht weken, waarbij de kinde-
ren in ieder blok één van de twee sporten
kunnen uitoefenen. Op 21 februari start
blok 3. Dit blok zijn de sporten waaruit gekozen kan worden atletiek en judo. Bij atletiek gaat het om o.a. hoog- en verspringen,
speerwerpen en hardlopen. Bij judo worden
veel stoeispelletjes gedaan, maar komen
ook technieken van het judo aan bod.
Jongeren van 12 jaar en ouder gaan naar
de 12+ groep. Zij kiezen niet voor één sport
maar doen, in overleg met de begeleidende
Calo-studenten, gedurende het seizoen allerlei verschillende sporten en activiteiten
zoals basketbal, turnen, voetbal, tennis,
etc.
Kinderen van 4 tot 12 jaar sporten op
woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.15
uur, kinderen van 12 jaar en ouder op
woensdagmiddag van 15.30 uur tot 16.45
uur. Locatie: Bewegingshuis Stadshagen,
Overtoom 3 (er is hier geen kantine dus
neem zelf wat eten en drinken mee). Kosten: 25 euro voor een heel seizoen of 7,50
euro per blok.
Nieuwsgierig? Kom dan gerust eens langs
om te kijken en/of mee te doen. Neem
voor vragen, opgeven en meer informatie
contact op met Ellen Hiemstra via tel. 038454 72 58 of email [email protected]
nl.
09
ONTDEK DE VRIJHEID
VAN GLASVEZEL.
OOK IN UW WONING.
Wijk voor wijk sluit Reggefiber Nederland aan op glasvezel.
Met glasvezel van Reggefiber heeft u een eigen aansluiting, vanuit de wijkcentrale tot in uw woning. Uw eigen
verbinding geeft u alle vrijheid om te genieten van alle mogelijkheden van razendsnel en stabiel internet, nu en
straks. Het glasvezelnetwerk van Reggefiber is een open netwerk, waarop tientallen providers hun glasvezeldiensten aanbieden. U kiest daaruit zelf de provider die het beste bij u past.
Ook
glasvezel?
‘Reggefiber levert zelf geen diensten,
maar wij geven wel onafhankelijk
overzicht en zo nodig persoonlijk advies.
Via www.eindelijkglasvezel.nl/overstap
of 088 006 37 10.’
Bert, glasvezeladviseur.
10
Meld u nu
aan via
de website.
Door Judith van Leeuwen
Met welke gedachte stond u op vanmorgen?
“Opwinding vanwege mijn optreden bij
het televisieprogramma ‘Ikonhuis’ dat
vanmorgen is uitgezonden. Was natuurlijk benieuwd hoe mensen erop zouden
reageren. Het gesprek met presentator Annemiek Schrijver - overigens een
goede vriendin van me - ging over mijn
net-opgerichte stichting IKONE. Met de
stichting wil ik bijdragen aan de kwaliteit
van leven voor mensen die, net als ik, een
chronische fysieke aandoening hebben. Ik
wil dat de positie van de patiënt veel serieuzer wordt genomen. Bovendien wil ik
dat patiëntexpertise professioneel wordt
ingezet door middel van het inkopen en
uitbetalen van die expertise.”
Sinds wanneer woont u in Stadshagen?
“In 2007 kwam ik te wonen aan het
Fonteinkruid. Daarna verhuisde ik naar
de Meanderhof. Dat
bleek voor mij praktisch gezien niet
handig en toen ben
ik hier beland. Het
is hier heerlijk, ruim
en groen. Voordat ik
naar Zwolle kwam,
woonde ik in Groningen. Daar heb ik ook
gestudeerd. Ik ben overigens geboren in
de polder. Mijn grootvader, agrariër, was
één van de eerste polderpioniers. Mijn
vader nam het boerenbedrijf over. Ik ben
dus een echte boerendochter.”
nooit kan maken. Ik kijk daar niet met
jaloezie naar; van binnen kan ik het wel.
Het beeld staat symbool voor vrijheid
en kracht en past heel goed bij mij. Wel
ben ik altijd weer onder de indruk van de
stootkracht van bijvoorbeeld voetballers.
Dan denk ik: had ik maar twee procent
van zijn valkracht. Als ik mijn arm stoot,
breek ik ‘m al.”
Anne-Miek Vroom
Foto Marco Hofste
derij én was ook nog verpleegkundige.
Niet lullen maar poetsen. Die mentaliteit
heb ik van mijn beide
ouders overgenomen.
Als kinderen werkten
wij in onze vrije uren
op de boerderij. Ik kon
natuurlijk geen zwaar
fysiek werk doen dus
deed ik de administratie of de afwas.”
“Die enorme arbeidsethos: ‘Als je geen
werk hebt, bedenk je maar iets’, is er bij
ons thuis wel ingepompt. Daarom frustreert het mij enorm dat mijn werk als
zelfstandig ondernemer vanwege mijn
ziekte, door alle regelgeving, vrijwel niets
oplevert. Sterker: ik ben er financieel op
achteruit gegaan door te gaan werken
omdat ik voor veel potjes van de gemeente niet meer in aanmerking kom. Op
een gegeven moment dacht ik: ik smijt
dat hele bedrijf in de prullenbak. Ik kan
me voorstellen dat mensen die een uitkering ontvangen hun motivatie om te gaan
werken compleet verliezen.”
‘Als je geen werk
hebt, bedenk je
maar iets’
Wat inspireert u?
“Verhalen van mensen. Misschien is dat
ook inherent aan mijn eigen leven. Als
je iets hebt dat zo duidelijk anders en
kwetsbaar is, vertellen anderen hun eigen verhaal ook eerder: kwetsbaarheid
lokt kwetsbaarheid uit. Als je overigens
oprecht naar iemand luistert, blijkt het
verhaal korter. Ik heb een hekel aan opgelegde betrokkenheid omdat dat niet uit
jezelf komt. Mijn middelbare schooltijd
zat ik door mijn aandoening Osteogenesis Imperfecta (broze bottenziekte) in
een rolstoel. Ik had toen een paar klasgenootjes die vanuit hun plichtsgevoel met
mij omgingen en mij uitnodigden op verjaardagsfeestjes. Dat vond ik verschrikkelijk. Als het niet gemeend is, hoeft het
van mij niet.”
Lijkt u op uw vader of op uw moeder?
“Op mijn moeder. Wij doen wat wij zeggen. Als ik me aan iets of iemand verbind,
dan is dat voor honderd procent, geen
valste beloftes. Ook ben ik, net als zij,
actief en energiek. Zij stond dag en nacht
klaar voor ons gezin, werkte op de boer-
Wat is het beste dat u
is overkomen?
“Op mijn twaalfde ben
ik met mijn hele familie
een week naar Aruba
geweest. Mijn kinderarts had me daarvoor
opgegeven bij de Doe
Een Wens Stichting.
Ik had in die tijd vreselijke rugpijn vanwege wervelfracturen.
Ik zat tussen mijn twaalde en achttiende van kin tot kruin in het gips. Op die
manier probeerden ze mijn wervelkolom
recht te houden. Maar of het geholpen
heeft? Mijn rug is in totaal 15 centimeter
ingezakt. Op mijn achttiende hebben ze
met staal iedere wervel afzonderlijk vastgezet.” “Ik vond het bijzonder om iets
terug te kunnen doen voor mijn familie.
Mijn ziekte kostte niets maar bracht iets
op, voor iedereen. Door die Antilliaanse
warmte voelde ik me maandenlang een
stuk beter.”
Wat zou u aan uzelf willen veranderen?
“Ik zou graag iets minder streberig zijn.
Het belemmert me teveel. De afgelopen
jaren ben ik daar
veel bewuster
mee bezig. Goed
is goed genoeg.
Door mijn ziekte
ben ik veel tijd
kwijt aan alle
instanties
in
mijn leven. Als
ik ergens kapot
aan ga, is het
niet mijn ziekte
maar de bureaucratie. Het laatste jaar
was wat dat betreft vreselijk. Die uitspraken van het kabinet: ‘Mensen in hun eigen kracht zetten’ en ‘Eigen regie pakken’.
Klinkt mooi maar ik
heb nog nooit zo
weinig regie gehad.
Alle
hulpbronnen
die die eigen regie
zouden moeten faciliteren zijn namelijk
verdwenen.”
Wat is uw levensmotto?
“Een oud Mayagezegde luidt: ‘Jij bent
een andere ik’. We zijn allemaal gelijk én
uniek. Dat wil ik ook graag uitstralen met
mijn stichting IKONE: behandel als arts
of zorgverlener de patiënt zoals je zelf
behandeld zou willen worden. Ik vind het
belangrijk dat er tijdens de opleiding tot
arts of verpleegkundige ruimte wordt gemaakt voor de persoonlijke ontwikkeling.
Het tonen van compassie en vermogen
tot empathie zijn wat mij betreft voorwaarden voor goede zorg. Echt luisteren
en verbinding maken, dat is kwaliteit van
leven. Niet genezen of beter maken maar
zórg hebben.”
Wat mist u in Stadshagen?
“Een theehuis. Die boerderij die geveild
wordt bij de Mastenbroekerbrug, dat zou
een fantastische locatie zijn. Een plek
van ontmoeting met een mooi terras middenin de prachtige natuur aan de rand
van de wijk. Qua horeca is
het hier prut. Ik weet zeker
dat het uit kan. Stadshagen
is er groot genoeg voor.”
‘Mijn grootvader
was één van
de eerste
polderpioniers’
‘Kwaliteit van leven
is niet genezen
of beter maken,
maar zórg hebben’
Welke kunstwerk
zou u gemaakt willen hebben?
“Ik heb ooit een beeldje gekocht van
een vrouwenfiguur, dat overigens ook in
mijn bedrijfslogo is verwerkt. De vrouw
staat met haar rug naar achteren gebogen, heel sierlijk. Een beweging die ik
Wat is uw favoriete plek in
Stadshagen?
“De hondenuitlaatplek aan
het eind van de Goudplevierstraat. Er komen heel
weinig mensen dus het is
daar lekker rustig. In de
zomer zit ik daar met mijn elektrische
rolstoel op het veldje. Mijn honden kunnen er lekker spelen en ik kijk uit op de
dikke koeien die staan te grazen op het
weiland. Wat is die slogan van Stadshagen ook alweer? ‘Zicht op de stad, voeten
in de polder.’ Als kleindochter van een
polderpionier kan ik me niet anders dan
thuis voelen in Stadshagen.”
Naam: Anne- Miek Vroom
Geboortejaar: 1981
Geboorteplaats: Bant
Beroep: medisch socioloog
Burgerlijke status: single
www.anne-miekvroom.nl
www.Ikone.nl
11
Januariblues
Ik heb last van de januariblues. Die eerste maand na de feestdagen daalt altijd
somber op mij neer. Het weer werkt ook
niet mee, het is donker, grijs en nat. Onder
het mom van ‘het leven is een feestje alleen moet je wel zelf de slingers ophangen’
bedenk ik wat ik kan doen om me op te
vrolijken. In ieder geval niet iets met eten
of de bereiding daarvan. In de decembermaand hebben we namelijk een overdosis
calorieën genuttigd die nu ernstig moet
worden gecompenseerd. Daar kan een balansdág niet tegenop; dat wordt een hele
máánd. Ik kijk naar de tuin, die ligt er ook
treurig bij. Het kwartelhok moet worden
opgeknapt, het dak van het speelhuis lekt
en die zijkant van het huis moet echt worden aangepakt dit jaar. Een eigen huis is
nooit af, zelfs niet een nieuwbouwhuis in
een Vinexwijk. Manlief begint te zuchten
en ziet de bui al hangen. Hoewel ik een
onafhankelijke vrouw probeer te zijn, heb
ik hem toch nodig voor zware klussen als
balken en planken zagen, want de zaagmachine vind ik stiekem best eng. En dan begint het jaarlijkse ritueel weer van bouwmarktkrantjes uitpluizen en ideeën opdoen
via internet. Daar zie ik vooral hoe oude
bouwmaterialen worden omgetoverd tot
huis-en-tuinjuweeltjes. Enthousiast laat ik
manlief een foto zien van een kas gemaakt
van oude ramen en deuren. “Je moet niet
zoveel op Pinterest kijken. Weet je we hoe-
lang het duurt voordat je alles bij elkaar
en ook nog passend hebt?” Op internet is
alles fantastisch, totdat je het zelf gaat
proberen. Dat blijkt ook wel uit het aantal
‘Pinterest fails’. Zoemmm, het draaien van
de kwarteleitjes in de broedmachine leidt
me af, er is gezinsuitbreiding op komst.
Hier word ik zo blij van. Maar hierover later meer.
Sjoukje
‘Als het lachen stopt’
Door Margreeth Drost
Misschien stond jou wereld wel even stil
op 11 augustus dit jaar. De kans is groot
dat je geschokt was, ook al was het maar
voor een kort moment. Het was de dag
dat komiek Robin Williams een einde
maakte aan zijn leven.
In Hollywood (en daarbuiten) buitelde
men over elkaar heen om te laten weten
hoe verschrikkelijk dit verlies was. Dochter Zelda bracht het als volgt onder woorden: ‘‘Papa was, is en zal altijd een van
de vriendelijkste, vrijgevigste, zachtaardigste zielen zijn die ik ooit heb gekend,
en hoewel er maar weinig dingen zijn die
ik op dit moment zeker weet, is een ervan
dat niet slechts mijn wereld, maar de hele
wereld voor altijd een beetje donkerder
zal zijn, minder fleurig en minder vreugdevol nu hij er niet meer is.”
De lachsalvo’s van Williams’ waren ook
al jaren geleden doorgedrongen tot het
Witte Huis. “Hij was een vliegenier, een
arts, een geest, een oppas, een president,
een professor, een fantastische Peter Pan,
en alles ertussenin,” zei de president van
de Verenigde Staten, Barack Obama. “Hij
was uniek. Hij kwam voor het eerst in ons
leven als buitenaards wezen; uiteindelijk
wist hij elk element van de menselijke ziel
te raken. Hij maakte ons aan het lachen
en hij maakte ons aan het huilen. Hij gaf
zijn onmetelijke talent vrijelijk en gul
weg aan wie het het hardst nodig had,
van onze troepen die in het buitenland
waren gestationeerd tot de verschoppelingen in onze eigen straten.’ Wat bracht
deze (kinder)vriend en man van de lach
naar dit zelfgekozen einde? Net als vele
anderen was ik wel benieuwd naar een
antwoord.
Afgelopen november verscheen ‘Robin
Williams: When the Laughter Stop’ van
Emily Herbert, in het Nederlands vertaald
als ‘Biografie Robin Williams, Als het lachen stopt’.
Eenmaal voorbij de loftuitingen blijkt dat
de kenmerkende humor en melancholie
eenzame wortels hebben. “Ik was niet
uitbundig,” zei hij, “ik zat ongeveer drie
jaar op een school voor alleen jongens.
Het was bijna hetzelfde als in Dead Poets
Society: blazer met Latijnse lijfspreuk.
Ik werd veel gepest. Er werd niet alleen
veel lichamelijk gepest, maar er werd ook
intellectueel gepest. Daar werd ik harder
van, maar het zorgde er ook voor dat ik
me vaak terugtrok. Ik had een zekere terughoudendheid in de omgang met mensen. Door middel van comedy vond ik
een manier om die kloof te overbruggen.
Mijn enige metgezel, mijn enige vriend
als kind, was mijn fantasie. Mijn moeder kwam laat thuis. ik denk dat grappen
maken misschien wel een manier was om
een band te krijgen met mijn moeder –
‘ik maak mama aan het lachen en dat is
goed’ – en daar is het mee begonnen.”
Een bitterzoete conclusie van een intens
grappige man. Dit ernstige boek over een
gedenkwaardige komiek is wellicht een
musthave voor fans. Persoonlijk breid ik
liever mijn filmcollectie uit, om nog regelmatig tranen met tuiten te huillachen
om en met deze bijzondere man.
Amnesty International zoekt collectanten
Voor de landelijke collecte die Amnesty
International van 1 t/m 7 maart 2015
houdt, worden collectanten gezocht.
12
Waarom?
Amnesty International komt op voor de
slachtoffers van schendingen van mensenrechten, waar ook ter wereld. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt
om het werk voor deze mensen voort te
kunnen zetten. Amnesty International is
niet gebonden aan een politieke overtuiging of godsdienst en is onafhankelijk.
Daarom neemt Amnesty voor onderzoeken en acties geen geld van overheden
of politieke groeperingen aan. Met giften
zoals tijdens de collecte wordt Amnesty’s
werk blijvend mogelijk gemaakt.
Missie Amnesty
Amnesty International streeft naar een
wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens
(UVRM) en andere internationale mensenrechtendocumenten. Het gaat daarbij
bijvoorbeeld om het recht op vrijheid van
meningsuiting, het recht op een eerlijk
proces en het in vrijheid belijden van geloof. Ook het tegengaan van marteling en
van discriminatie zijn aandachtspunten
van de organisatie.
Contact – Zwolle
Voor Zwolle-Stadshagen zijn Bart Erik van
Uffelen en Huub Wieringa verantwoordelijk voor het benaderen en begeleiden van
collectanten voor de Amnesty collecte.
We kunnen voor de wijk Stadshagen nog
steeds nieuwe collectanten gebruiken –
dat kan vanzelfsprekend ook eenmalig,
voor een avond of voor een uur! Aanmelden kan bij Bart Erik van Uffelen via
tel. 038-454 63 20 of 06-5206 37 30, bart.
[email protected] Meer informatie is te verkrijgen via het landelijk
secretariaat van Amnesty International
(020-626 44 36) of via de website.
Natuurbekijks
door Louis Zandbergen
Wat vangt de kat?
In Nederland zijn ongeveer 3 miljoen
katten. Vele daarvan komen ook buiten.
Een kat vangt instinctief allerlei beestjes, vooral muizen. Maar met wat voor
een muis komt die thuis? Welke muizen
komen dus in die omgeving voor? Om
meer te weten over de verspreiding van
muizen in Nederland worden kattenbezitters gevraagd om informatie door te
geven. Met een mooi woord noemen we
dat crowdscience, oftewel publiekswetenschap.
Ik heb geen kat dus zitten er best veel
vogels in de tuin. In mijn buurt lopen zeker vier katten rond die het soms wagen
om bij ons een vogeltje mee te pikken.
Ik verzoek de katten dan ook ‘vriendelijk’ om ergens anders te gaan jagen. Een
buurkat komt met van alles thuis. Vooral
vogels moeten het ontgelden. Regelmatig
ligt er een merel op de mat. Zelfs kwam
die een keer met een meerkoet thuis!
Zelden spotten wij een muis in de tuin.
Dat geeft bij ons wel een hoerastemming.
Vooral in de randen van Stadshagen zitten volop muizen. Zeker 2014 was een
topmuizenjaar.
Waarneming.nl
Komt een kat met een muis thuis, dan kun
Meegebrachte muis
Alweer een opgebrachte levende muis in huis
je simpel meedoen met het verspreidingsonderzoek. Maak een foto van de zijkant
van kop tot staart. Deze foto ga je vervolgens uploaden via www.waarneming.
nl. Onder het tabblad ‘Invoeren’ zie je het
onderdeel ‘Wat vangt de kat’. De rest wijst
zich vanzelf. Deskundigen beoordelen de
foto en geven de muis een soortnaam.
Wil je meer weten over muissoorten dan
is het handig om een Zoekkaart Muizen
aan te schaffen. Via Google kom je hier
wel verder mee.
Muizensoorten zijn er in drie groepen:
• Woelmuis: stompe kop, korte staart,
kleine ogen
• Ware muis: lange staart, grote oren,
grote ogen
• Spitsmuis: spitse snuit
Resultaten
De meldingen leveren al een schat aan
informatie op. Zo blijkt dat de top 3 bestaat uit: huisspitsmuis, bosmuis en veldmuis. Er is zelfs een melding gedaan van
een kat die een slang had gevangen: in
een waterrijk gebied is een ringslang niet
snel genoeg geweest en door de kat gepakt en thuis afgeleverd. Er is al bekend
dat de kat soms met een gierzwaluw, mol,
bruine rat of hermelijn thuiskomt. De kat
eet soms zijn prooi op, maar soms wordt
Foto’s Sjoukje Slurink
Vangst van Dixie
Een inwoonster van Stadshagen liet me
foto’s zien van de vangst van haar kat.
Regelmatig komt die met een muis en
zelfs een mol thuis. Vaak als speelkameraadje lekker dollen in de woonkamer! Het
gezin vindt het best leuk dat de kat met
die vangst binnenkomt. Ook de kinderen
leren zo dat er muizen in hun omgeving
zitten en dat er verschillende soorten
zijn. Soms is het wel even zoeken waar
de muis nu weer gebleven is, maar de kat
weet daar wel raad mee.
die levend in huis gebracht. Kat gaat er
vervolgens mee spelen. Wellicht dat die
z’n buikje al vol heeft, maar misschien wil
de kat ook gezellig spelen. Wie het juiste
antwoord weet, mag het zeggen.
Muissoorten in Stadshagen
Via www.waarneming.nl doen vrijwilligers
melding van allerlei flora- en faunasoorten. Soms met foto, want dat geeft een
ondersteunend bewijs van de soort. Landelijk zijn er deskundigen die de foto’s
bekijken en aangeven of de ingevoerde
soort klopt. Met al die meldingen ontstaat een geweldige databank. Zo zijn
er in Stadhagen al zes soorten muizen
waargenomen. Dit zijn: huisspitsmuis,
dwergspitmuis, bosmuis, huismuis, veldmuis en rosse woelmuis.
Deze dode mol had beter onder de grond kunnen blijven
Tip: Wil je niet dat de kat met een prooi
thuiskomt, hang er dan een belletje aan.
Dat scheelt zeker. Vogels blijven scharrelen en de uilen houden dan ook wat te
eten.
Dixie met twee muizen. Hier ook verschil in grootte goed te zien
Carbidschieten; hoe nu verder?
Door Inez van Slooten
In de Vinexpress van december stond
een artikel over carbidschieten op het
Akkerbergplein. Daarin vertelde een omwonende van het plein dat er een aantal
bewoners is dat veel overlast ervaart van
het carbidschieten dat daar op oudejaarsdag plaatsvindt. Hij vertelde zich
machteloos te voelen, omdat er ondanks
de klachten niet door de politie werd
ingegrepen. De plek is geen toegestane
locatie voor het carbidschieten. Het stuk
schoot een aantal andere bewoners in het
verkeerde keelgat: zij schieten daar al
jaren carbid en vinden dat zij een gezellige buurttraditie hebben opgebouwd.
Bovendien zijn ze door de bewuste buren
vrijwel nooit gevraagd om het wat kalmer aan te doen. En omdat hun kant van
het verhaal in het artikel niet aan bod
kwam, werd het tijd voor een gesprek
met de carbidschieters.
Berthil Gringhuis en Harald Jongman horen bij de groep buurtbewoners die zeven
jaar geleden begonnen met eerst twee
carbidbusjes in de Tiendschuurstraat tot
uiteindelijk dertien bussen op het Akkerbergplein op oudejaarsdag 2013. Gring-
huis: “We waren niet blij met dat artikel,
waarin we worden afgeschilderd als een
stel zuipende aso’s. Dat is een verkeerd
beeld en dat zou die meneer kunnen weten als hij bij ons was komen praten. We
staan best open voor een gesprek en zijn
geen gewelddadige types. Dat hele artikel
had niet gehoeven als die mensen gewoon naar ons toe waren gekomen.”
positieve invloed heeft: “Wij spreken bijvoorbeeld de jongeren hier aan op pogingen tot vandalisme. Als ze bijvoorbeeld
de vuilnisbak in de speeltuin met vuurwerk willen bewerken. Daarmee hebben
wij, een groep volwassen mannen die op
een veilige manier aan carbid schieten
doet, wel een corrigerende rol naar de
jeugd toe,” aldus Gringhuis.
Politie
Berthil Gringhuis: “We zijn dit jaar bewust
wel begonnen met schieten, om half elf ‘s
ochtends. Binnen een kwartier stond de
politie er. Daar hebben we een goed gesprek mee gehad en op last van de politie
zijn we toen weggegaan.” Harald Jongman: “Hiervoor is de politie ook bijna elk
jaar wel even geweest, dan stapten ze uit
om een babbeltje te maken en kregen we
te horen dat als er klachten kwamen of
als we niet veilig zouden carbidschieten,
we zouden moeten inpakken. Nou, dat is
dus vóór dit jaar blijkbaar nooit gebeurd,
want we zijn nooit eerder weggestuurd.”
Milligerplas
Maar waarom gaan ze niet naar de aangewezen locatie bij de Milligerplas? Jongman: “Daar zijn we de afgelopen keer ook
naartoe gegaan, maar dat viel heel erg
tegen. Je hebt er niet de gezelligheid die
je hier hebt, mensen die langslopen voor
een praatje, een oliebol of bitterballetje
komen brengen…” Gringhuis vult aan:
“De halve buurt komt hier kijken, kinderen ook, en die mogen dan ook even
schieten, keurig met gehoorbescherming
en alles. Het is een soort gezellige buurtbarbecue, dat gevoel hebben wij erbij. Dat
heb je daar niet, het voelt daar echt als
een verdomhoekje. Het zou bijvoorbeeld
al leuker zijn geweest als die strandtent
wel open was.”
De groep carbidliefhebbers is van mening
dat hun aanwezigheid op straat ook een
Afnemende tolerantie
Het is Jongman en Gringhuis niet ontgaan
dat de maatschappelijke vlag voor vuurwerk er niet meer zo gunstig bij hangt.
Gringhuis: “Het Akkerbergplein is inderdaad geen toegestane locatie meer voor
carbidschieten, maar dat is pas sinds twee
jaar zo. We schieten al zes jaar, dit zou
het zevende worden, en de afgelopen twee
jaar werd het gedoogd. Naar ons idee hebben we hier een gezellige traditie opgebouwd en we vinden het heel jammer als
dat moet eindigen. We gunnen iedereen
een prettige leefomgeving, maar wij willen het hier ook leuk hebben. Die ene dag
in het jaar dat we een paar uur schieten…
Als we maar gewoon met elkaar in gesprek
gaan, kunnen we wel tot een compromis
komen; in samenspraak met de buurt,
of met de wijkbeheerder of politie erbij.
Denk aan afspraken over het aantal uren
of minder carbidbussen. En wij gaan niemand een klap geven, mijn kinderen staan
er ook bij en ik ga echt mijn reputatie niet
op het spel zetten. In overleg kunnen we
vast tot afspraken komen waar iedereen
mee kan leven. We moeten elkaar gewoon
wat gunnen.”
13
Straatnaam belicht
door Tamara Klappe
Benieuwd naar de betekenis van een
straatnaam? Iedere maand komt in de
Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Dit keer de Hoenlostraat.
Hoenlo is een van de oudste havezaten
van Salland en ligt bij Olst. De oudste
vermelding dateert uit 1233. De naam
verwijst naar kasteel Groot Hoenlo en
huis Klein Hoenlo. De laatste staat schuin
tegenover Groot Hoenlo en is ook wel bekend als het ‘weduwehuis’ van het kasteel. Twaalf jaar lang van 1895 tot 1907,
was het op Groot Hoenlo een komen en
gaan van bouwvakkers en ambachtslieden. Het eenvoudige, wit bepleisterde,
landhuis werd omgetoverd tot een riante
buitenplaats in Overijsselse riviergebied.
De Haagse architecten Van Nieukerken
(vader en zoon) maakten de ontwerpen.
Ze ontwierpen herenhuizen maar restaureerden en verbouwden ook oude huizen.
Bijvoorbeeld het Koninklijk Instituut voor
de Tropen in Amsterdam is van hun hand.
In 1911 werd de tuin gewijzigd. Tuin- en
landschapsarchitect Leonard Springer
(1855-1940) maakte het ontwerp. Hij
heeft in heel Nederland tuinen en parken
ontworpen.
Centrum van de kunst
Groot Hoenlo is bewoond geweest door
verschillende adellijke families. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw
woonden er echter meerdere schrijvers en
kunstenaars. En werd landelijk gezien
als broedplaats van creativiteit en artistieke acties. Bijvoorbeeld in 1969 toen
de driedaagse manifestatie Y werd georganiseerd. Het doel van het evenement
was om een groot publiek kennis te laten
Foto Firoozeh Azimi Nobar
maken met hedendaagse kunst, te weten
muziek, beeldende kunst, toneel en film.
Het evenement trok ruim 10.000 bezoekers.
Groot Hoenlo was daarnaast een tijdlang
dependance van het Letterkundig Museum in Den Haag. Een museum dat ook nu
nog bestaat. Het bezit alles wat te maken
heeft met het werk en persoonlijk leven
van Nederlandse schrijvers.
Harry Mulisch
Kasteel Groot Hoenlo
Foto Rob Dupont
Bekende auteur als bewoner
Een van de schrijvers die het landgoed bewoonde was Harry Mulisch (1927-2010).
Hij verbleef er in de jaren zeventig. Mulisch woonde destijds op de bovenverdieping van Groot Hoenlo. Hij huurde de
woning van het Letterkundig Museum.
Mulisch was er vrijwillig beheerder van de
expositieruimte van het museum. In de
praktijk deed zijn toenmalige vrouw dat
werk en was hij er vooral in de weekenden. De schrijver woonde er acht jaar en
schreef daar zijn boek ‘De ontdekking van
Foto Maurits Vink Bron Wikipedia
de hemel’ dat in 1992 werd gepubliceerd.
Van dit 901 pagina’s tellende boek gaat
het verhaal dat Mulisch veel verwijst naar
de omgeving en mensen uit deze regio.
Groot Hoenlo zou model staan voor kasteel Groot Rechteren in zijn boek. Van het
boek is in 2001 ook een film gemaakt.
De opnamen waren echter niet op Groot
Hoenlo maar vonden plaats op kasteel
Het Nijenhuis. Dit ligt iets noordelijker.
In 1994 werd Groot Hoenlo opnieuw verbouwd en opgedeeld in een aantal luxueuze appartementen.
De Stadshoeve heeft een bestuur
Door Alice Tekst
Direct na de sluiting van de reactietermijn op de vacatures zijn de gesprekken
met de kandidaten gevoerd. De sollicitatiecommissie bestond uit Krijn Korver,
Ton Aalders en Louis Zandbergen. Louis:
“Wij waren blij dat er maar liefst acht
kandidaten waren en dat voor elke functie meerdere kandidaten hadden gereageerd. Er zijn individuele gesprekken geweest en uiteindelijk ook met de in onze
ogen meest geschikte kandidaten voor
het bestuur gezamenlijk.”
14
Als ‘toehoorder’ namens de wijkstichting
StadshagenTotaal is Gerdo van den Burg
bij deze gesprekken aangeschoven. Bij de
keuze is (bestuurlijke) ervaring, betrokkenheid en enthousiasme de rode draad
geweest. Krijn: “Het nieuwe bestuur staat
voor een enorme klus en daarvan zijn zij
zich ook bewust. Zij kunnen dat niet alleen. Met actieve inzet van de vrijwilligers wordt het mogelijk een geweldige
voorziening voor en in Stadshagen te
realiseren!”
Het bestuur van de Stichting De
Stadshoeve in oprichting is samengesteld
uit: Martin Hendriksen, voorzitter; Ojanne de Vries, penningmeester; Milou van
Rijn, directeur bouw, en Iris Jansen als
algemeen bestuurslid. De precieze taakverdeling wordt door hen nog bepaald.
Momenteel is het bestuur zich aan het
inwerken. Ton: “De sollicitatiecommissie
heeft alle vertrouwen in de samenstelling
en verwacht dat er nu stevige stappen in
de realisatie gezet worden.”
Tijdens de openingsreceptie van het Verbindingshuis in februari zal de nieuwe
naam van de wijkboerderij officieel gemaakt worden en vindt de prijsuitreiking
plaats.
Stadshagenrun reikt cheques uit aan goede doelen
Op zaterdag 18 oktober vond - voor
de zevende keer alweer - de UNICEF
Stadshagenrun plaats. Dit jaar liepen
meer dan 2.200 deelnemers voor Unicef,
het Jeugdsportfonds en de Vrienden van
de W.I.Z. kids. Van elke inschrijving van
de Stadshagenrun gaat 1 euro naar de
goede doelen. Bij het inschrijven kunnen deelnemers zelf ook nog een donatie
doen voor één van de drie goede doelen.
Op zaterdag 3 januari werden de cheques
met een totaalbedrag van € 4.000 uitgereikt aan de goede doelen.
UNICEF heeft de opdracht ervoor te zorgen dat elk land de rechten van kinderen
respecteert en naleeft. Kinderen in ZuidAfrika leven onder extreem moeilijke omstandigheden; ze hebben te maken met
criminaliteit, geweld, hiv en aids, drugs
en alcohol. UNICEF zet sport in om het
leven van deze kinderen te verbeteren.
Sport helpt kinderen om trauma’s te verwerken en houdt ze weg van drugs en geweld. Sport laat kinderen weer kind zijn.
En tijdens het sporten leren ze bijvoorbeeld hoe ze hiv kunnen voorkomen en
hoe belangrijk onderwijs is. Meer informatie op www.unicef.nl
Het Jeugdsportfonds heeft als motto dat
ieder kind moet kunnen sporten. Maar
sporten kost geld. Voor veel ouders is dit
geen probleem, maar voor veel anderen
een enorme drempel. Als het over sporten gaat, biedt het Jeugdsportfonds een
extra kans. Het Jeugdsportfonds Zwolle
biedt kinderen uit financieel minder
draagkrachtige gezinnen de mogelijkheid
om lid te worden van een Zwolse sportvereniging. Het Jeugdsportfonds Zwolle
is bestemd voor kinderen en jongeren in
de leeftijd tot 16 jaar die in Zwolle wonen. Meer informatie op www.jeugdsportfonds.nl
Voor het derde goede doel is dit jaar
Vrienden van de W.I.Z. kids gekozen. Een
initiatief van ouders van jongeren die een
gemeenschappelijke woonvorm voor hen
realiseren en de cheque gaan gebruiken
voor de inrichting van de tuin. Uiteindelijk gaan er zeven jong volwassenen met
een verstandelijke beperking wonen.
De UNICEF Stadshagenrun wordt georganiseerd door de Stichting Loopsport Zwolle.
Meer informatie over de Stadshagenrun is
te vinden op de website www.stadshagenrun.nl. Daarnaast is de Stadshagenrun te
volgen via Twitter (@USRZwolle) en via
Facebook (www.facebook.com/Stadshagenrun)
Repair Café Stadshagen krijgt poppendokter op bezoek
Door Louis Zandbergen
Het Repair Café op zaterdag 31 januari
staat in teken een poppendokter. Poppendokter Annet van Prooijen probeert de
zieke poppen weer beter te maken. Ouders
met kinderen zijn van harte welkom. Ook
andere kapotte materialen worden graag
bekeken, misschien kan het wel weer
gebruikt worden. Denk aan spullen met
elektronica, textiel, fiets en mechanische
materialen. Op 27 december is tijdens de
Repair Café weer een mêlee aan kapotte
apparaten aangeboden. Zoals: koffieapparaten, cd-speler, afstandsbediening,
printer, dvd-speler, Senseo, rollator, fiets,
trui, stofzuiger en kruimeldief. Eind december zijn bijna veertig kapotte producten aangeboden en de meeste zijn gerepareerd mee terug gegaan.
Elke laatste zaterdag van de maand is
er een Repair Café in gebouw Werkeren
tussen 10.00 en 14.00 uur aan de Werkerlaan 154 in Stadshagen. Er zijn geen
kosten aan de reparatie verbonden. Een
eigen bijdrage wordt wel op prijs gesteld.
Info via [email protected]
com of de Facebookpagina van Repair
Café Stadshagen.
Foto Louis Zandbergen
Stadshagen door de ogen van Goofy
Ik ben laatst met de baas en de vrouw
op bezoek geweest in het Zonnehuis. Wel
een beetje raar, want ik heb geen zon gezien. Het sneeuwde zelfs een beetje. In
het Zonnehuis woont een hele aardige
vriendin van de vrouw. Die dame heeft
een stoel waar ze mee kan rijden. Er zijn
daar nog meer mensen die zo’n stoel hebben. Dat heet een rolstoel. Het vrouwtje
heeft ook een soort van rolstoel, maar die
staat achter haar bureau en daar zit ze
alleen op als ze op de computer werkt; er
zitten ook veel kleinere wieltjes onder. De
vriendin van de vrouw heeft een been dat
ziek is en nooit meer beter wordt. Daarom
heeft ze die rijdende stoel nodig. Toch is
ze niet verdrietig. De vrouw en zij liggen
meestal in een deuk als ze bij elkaar zijn.
Ze kennen elkaar al wel 35 jaar en ze halen altijd herinneringen op van vroeger.
De afgelopen keer was het gesprek wel
een beetje ernstig. Het ging over De Zorg
en wat er allemaal verandert in 2015. De
vriendin van de vrouw moet verhuizen
van De Zorg en ze weet nog niet waar
naar toe. Volgens mij is De Zorg niet zo’n
aardig iemand. Dat vind ik gek, want als
je De Zorg heet hoor je toch goed voor
anderen te zorgen. Voor alle mensen en
kinderen die hulp nodig hebben, omdat
ze ziek zijn, of heel oud of omdat er iets
anders met ze is waardoor ze De Zorg heel
goed kunnen gebruiken.
Is er eigenlijk wel een verzorgingshuis
voor honden? Ik heb nog nooit een hond
in een rolstoel gezien, wel eentje met z’n
linkerachterpoot in het gips. Die hond
werd door zijn baasje voortgetrokken op
een karretje. Ik vraag me wel af hoe je
een pootje op moet lichten, als een van
je achterpoten in het gips zit. Vlakbij ons
appartement bouwen ze het Vensterhuis.
Volgens mij bouwt De Zorg daar ook aan
mee, maar ik geloof nooit dat het voor
honden is. Nou ja, ik hoef me niet ongerust te maken. Als ik heel oud en krakkemikkig ben geworden, zorgen de vrouw
en de baas gewoon voor mij. Dus laat De
Zorg zijn aandacht maar aan de mensen
besteden, die hebben hem harder nodig
dan ik. Een blafje, een pootje en een likje
van Goofy voor alle mensen die zorg nodig hebben, in Stadshagen en in iedere
andere wijk in Nederland.
15
SPORTERS TRAINEN
BIJ FITPLAZA
1MAAND
GRATIS
TRAINEN
ONDER
PERSOONLIJKE
BEGELEIDING*
Ook topsporter Anna van
der Breggen, Europees
kampioene tijdrijden 2012,
traint bij Fitplaza.
WWW.FITPLAZA.NL/ACTIE
*Kijk voor de voorwaarden op onze site, of loop binnen voor meer informatie.
16