Uitnodiging LK1 (Z)

KONINKLIJKE
NEDERLANDSE
BILJARTBOND
Aan:
Gewest
West-Nederland
- Voorzitter organiserend district
- Wedstrijdleider cq contact adres organiserende vereniging
- P.K.- wedstrijdleiders van de districten
- Spelers(sters)
Tuitjenhorn
20 januari 2015
Uitnodiging voor het Gewestelijk Kampioenschap 2014/2015
Libre 1e Klasse
Wordt gehouden op
De finale zal gespeeld worden in :
t Oogh van Vlaerdingh
1e van Leijden Gaelstraat 17 - 193134 LE
Tel: 010 - 232 70 17
13 t/m 15 Februari
Leiding van de organisatie :
bv.
Deelnemers
Moyenne
1 108132
2408 GG
F.J.H.van Stralen
2 223703
2907 ND
P.van Dijck
3 119790
2931 WZ
C.Lingen
4 209815
2522 EV
J.Huis
5 119277
W.Roseboom
Vereniging/District
Ferry
9,52
bv Jacobswoude
11149
Veen & Rijnstreek
Patrick
8,84
Cor
5,52
bv De Amstelbron
11066
MiddenHolland
Jan
5,03
bv 't Smitje
14140
Vlietlanden
Wim
4,06
ALPHEN A/D RIJN
bv Schollevaar
CAPELLE A/D IJSSEL
KRIMPEN A/D LEK
'S GRAVENHAGE
2691 DE
'S-GRAVENZANDE
6 138367
2941 BJ
W.M.C. van Wetten
7 126893
2518 RK
H.van Werven
8 212527
3295 CG
R.Feenstra
reserve:
t Oogh Van Vlaerdingh
Vlaardingen
bv De Beurs
Willem
4,97
bv O.N.A.
11072
MiddenHolland
Hans
5,64
bv W.B.D
11035
Den Haag
Roel
4,52
bv H.W.A.
11192
Dordrecht
'S GRAVENHAGE
'S GRAVENDEEL
3155 WH
11027
Vlietlanden
LEKKERKERK
134839
12123
Rotterdam
N.van Roon
Nico
3,37
bv Bij 't Hof
14081
Vlietlanden
MAASLAND
Dit is een eindstrijd met één reserve derhalve dient de reserve bij aanvang aanwezig te zijn,
om direct te kunnen worden toegevoegd indien er,
30 min. vóór aanvang
een finalist(te) ontbreekt.
De spelers(sters) dienen
een half uur vóór aanvang
aanwezig te zijn en zich te melden bij de WEDSTRIJDLEIDING !!
Z.O.Z.
Bijzonderheden
Voor deze lokatie werd aangegeven dat er
WEL
rookvrij gebiljart kan worden
“Let op: De Vereniging Carambole kan er niet voor instaan dat deze locatie ook echt rookvrij is”
Partijlengte - Moyennegrenzen :
120 Caramboles
Aantal biljarts :
- Moyenne
4,00<>7,00
3 tafels
Biljarts - Lakens - Ballen
Wilhelmina
-
Iwan Simonis 300
-
Super Aramith Tournament
Voorzitter van de organisatie :
J. Cornelissen
06 26 41 69 51
Wedstrijdleider :
J. Cornelissen
06 26 41 69 51
Contactadres
(verstrekken van inlichtingen,
reserveren logies, e.d.)
D. Molier
1e van leyden gaelstraat 17-19
3134 LE
Vlaardingen
06 52 62 86 08
[email protected]
De opening is 15 minuten voor de aanvang van de eerste ronde.
De opening en sluiting van het Gewestelijk Kampioenschap zal geschieden door een bestuurslid van het organiserend District.
De finale wordt gespeeld volgens het systeem AVÉ met toepassing van het onderstaande tijdschema :
vrijdag, 1e Ronde :
2e Ronde :
18,00 uur
21,00 uur
zaterdag,
3e Ronde : 11,00 uur
4e Ronde : 14,00 uur
5e Ronde : 17,00 uur
zondag,
6e Ronde : 12,00 uur
7e Ronde : 15,00 uur
De organisatie is verplicht na elke ronde de stand aan te geven op een publicatiebord.
(tafel-indeling eventueel aanpassen aan het computerprogram)
Partij indeling 1e ronde
Tafel 1
Tafel 2
Tafel 3
Tafel ?
C.Lingen
J.Huis
P.van Dijck
F.J.H.van Stralen
W.M.C. van Wetten
W.Roseboom
H.van Werven
R.Feenstra
De huldigings- en afsluitingsceremonie wordt aansluitend gehouden.
Arbitrage wordt verzorgd door het District
Vlietlanden
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn om aan deze finale deel te nemen, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk mede
te delen aan de gewestelijk Wedstrijdleider en uw district Wedstrijdleider.
Het gebruik van mobiele telefoons in de wedstrijdruimte is niet toegestaan,
dit geldt ook voor toeschouwers.
Het nationaal kampioenschap vindt plaats van
In het gewest
20 t/m 22 mrt 2015
NoordOostNederland (Etten)
Wedstrijdleider P.K. gewest WN
F.J. Bot
Tel. 0226-754416 (ca 1800 uur svp)
[email protected]
Bogtmanweg 34
1747 HX Tuitjenhorn
De gewestelijke-commissie wenst U een prettige, sportieve en succesvolle finale toe.