Planning - Keunstwurk

Planning Uurcultuur Friese Meren 2014 - 2015
Groep 3 / 4
Hijs de zeilen! door Danstheater ZiRR (50 min)
Dinsdag 13 januari 2015 om 10.30 uur in CBS de Bolster in Balk
OBS 't Hazzeleger
BALK
RKBS St Ludgerusschool
BALK
totaal
25
23
48
Dinsdag 13 januari 2015 om 13.30 uur in CBS de Bolster in Balk
RKPC De Toekomst
BAKHUIZEN
CBS De Bolster
BALK
totaal
18
28
46
Maandag 19 januari 2015 om 10.30 uur in RKBS Daltonschool St. Jozefs in Lemmer
CBS De Wâlikker
OUDEMIRDUM
28
CBS De Klinkert
SLOTEN
21
totaal
49
Maandag 19 januari 2015 om 13.30 uur in RKBS Daltonschool St. Jozefs in Lemmer
RKBS Daltonschool St.Jozefs
LEMMER
44
totaal
44
Maandag 26 januari 2015 om 10.30 uur in CBS it Haskerfjild in Joure
CBS It Haskerfjild 4a
JOURE
CBS Dr. E. A. Borgerschool
JOURE
totaal
22
39
61
Maandag 26 januari 2015 om 13.15 uur in CBS it Haskerfjild in Joure
CBS It Haskerfjild 3a/4b/4c
JOURE
totaal
58
58
Dinsdag 27 januari 2015 om 10.30 uur in OBS De Schakel in Rotsterhaule
OBS It Haskerplak
OUDEHASKE
OBS De Lytse Mienskip
HASKERHORNE
OBS De Ynset
ROTTUM
totaal
17
19
10
46
Planning Uurcultuur Friese Meren 2014 - 2015
Groep 3 / 4
Hijs de zeilen! door Danstheater ZiRR (50 min)
Dinsdag 27 januari 2015 om 13.15 uur in OBS de Schakel in Rotsterhaule
OBS It Kampke
TERHERNE B
OBS De Schakel
ROTSTERHAULE
totaal
20
22
42
Dinsdag 3 maart 2015 om 10.30 uur in RKBS It Klimmerblêd in St. Nicolaasga
OBS De Beuk
ST. NICOLAASGA
17
OBS 't Swannestee
LANGWEER
39
totaal
56
Dinsdag 3 maart 2015 om 13.15 uur in RKBS It Klimmerblêd in St. Nicolaasga
RKBS It Klimmerblêd
ST. NICOLAASGA
56
totaal
56
Maandag 16 maart 2015 om 10.30 uur in de Popm in Bantega
CBS Eben Haëzer
OOSTERZEE
PCBS De Spoarsiker
ECHTENERBRUG
totaal
21
21
42
Maandag 16 maart 2015 om 13.30 uur in de Pomp in Bantega
OBS De Wynbrekker
OOSTERZEE
ABBS De Reinbôge
BANTEGA
totaal
26
18
44
Bezoekadres:
CBS De Bolster
Wikelerdyk 14
8561 BE Balk
cp. Doetie Geertsma
0514-602052
[email protected]
RKBS Daltonschool St. Jozef
Markerstraat 9
8531 KM Lemmer
cp. Jildou Hobma
0514-560563
[email protected]
CBS It Haskerfjild
E.A. Borgerstraat 27-29
8500 AC Joure
cp: Ellie ter Heide
0513 - 418317
[email protected]
OBS de Schakel
Pr. Marijkeweg 7a
6463 VJ Rotsterhaule
cp: A.v.d. Meer
0513 - 552022
[email protected]
RKBS It Klimmerblêd
De Pit 2
8521 PD St. Nicolaasga
cp: J.L.M. de Wolff
0513-431797
[email protected]
De Pomp
Middenweg 125
8538 RB Bantega
cp. Mevr Toering
0514 - 551506
[email protected]
Planning Uurcultuur Friese Meren 2014 - 2015
Groep 3 / 4
Hijs de zeilen! door Danstheater ZiRR (50 min)