KERKBLAD - Torenpleinkerk

JAARGANG 3 | NUMMER 1 | JANUARI 2015
KERKBLAD
Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost
In dit nummer:
Winter
INHOUDSOPGAVE
VAN DE REDACTIE
04
05
Zeven Woorden
Karin Baart
Algemene
berichten
06
07
Activiteiten
Diaconie &
Missionair
9
10
Bij
de vieringen
Rooster,
Vieringen &
Bijeenkomsten
12
13
Advertentie
Afgelopen Kerst kreeg ik een bijzonder geschenk:
de 'Bijbel in Gewone taal'. Deze uitgave van het
NBG is pas verschenen, en ik had er ook al het
nodige over gehoord: woorden van lof, omdat de
tekst inderdaad eenvoudig te lezen is en zo
beantwoordt aan zijn doel: een Bijbeluitgave die
geschikt is voor mensen die weinig weten van
het christelijk geloof. Korte zinnen, geen moeilijke
woorden, wat wil je nog meer. Maar ook is er
kritiek, vooral van theologen: De 'Bijbel in Gewone
Taal' doet door zijn simpele taal geen recht aan de
oorspronkelijke tekst en verliest daarmee veel van
zijn inhoud. Ik snap die kritiek goed. Zeker nadat ik
in mijn Kerstvakantie heel Genesis in één ruk heb
uitgelezen: het is wel erg recht toe recht aan.
Om maar een voorbeeld te noemen:
de aanvoegende wijs die ik gewend ben in het
Scheppingsverhaal (“… er zij licht”) klinkt toch
meer gesproken vanuit een wens of een verlangen
dan de variant in gewone taal: “En God zei:
Er moet licht komen”.
Toch vind ik het een goed idee, de Bijbel uitgeven in
gewone taal. Zeker als je niemand hebt om je iets te
vertellen over geloof of bijbel, kan het een bruikbare
eerste kennismaking zijn. Er blijven dan natuurlijk
juist veel vragen over. Maar die vragen heb ik ook.
Het helpt dan om op zondag naar een kerkdienst te
gaan. Ik laat me dan graag uitleggen wat de Bijbel
te zeggen heeft, in woorden van hier en nu.
Dit kerkblad 'Vier' is natuurlijk van een hele andere
orde. Maar ook hier geldt: voor de een is de inhoud
gesneden koek, voor een ander staat de inhoud
misschien wat ver van hem of haar af.
Hopelijk kunnen we dit nieuwe jaar een blad maken
dat voor alle leden van onze gemeente Vleuten en
De Meern relevant is. Mocht u suggesties hebben
voor de inhoud of tips. Laat het ons weten.
Marekerk
17
Namens de redactie,
Kerkblad VIER
| JANUARI 2015
Torenpleinkerk
2
Ronald Bolwijn
UITGEVER
KOPIJ
BEZORGINFORMATIE
'VIER' is een uitgave van de protestantse
wijkgemeenten Vleuten en De Meern.
Contactadres Algemene Kerkenraad:
scriba Cees Pen, e-mail: [email protected]
Bankrekeningnummer: NL97 FVLB 0699 8797 52
t.n.v. Prot. Gem. Vleut-deMrn-LRO.
U kunt uw kopij sturen naar:
[email protected] of inleveren op
Atalantavlinder 19, 3544 VD Utrecht.
Kerkelijk Bureau De Klepel, Zandweg 126,
3454 JZ De Meern
Nummer 2 voor 2015 verschijnt donderdag
19 februari 2015. De kopijdatum voor nummer 2
is zaterdag 24 januari. Alle leden van de
wijkgemeenten Vleuten en De Meern ontvangen
dit kerkblad. Hiervoor bestaat geen aparte
administratie.
Rose Design te Nieuwegein
REDACTIE
Corine Boone, Ronald Bolwijn, Klaas-Willem de
Jong, Margreet Ottink.
COVERFOTO
Ronald Bolwijn
VORMGEVING
DRUKKER
Secrass, Vleuten
© copyright 2015
MEDITATIE
Bruidsbrieven uit de cel van
Dietrich Bonhoeffer.
Door goede machten
trouw en stil omgeven,
behoed, getroost,
zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u,
mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het
nieuwe jaar.
Wil nog de oude pijn
ons hart vernielen,
drukt nog de last van
't leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze
opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons
hebt bestemd.
Eerste twee verzen van Lied 511 (Nieuwe Liedboek),
geschreven door Dietrich Bonhoeffer
Een lied dat rond de jaarwisseling graag gezongen wordt, is het lied ‘Door goede machten, trouw
en stil omgeven’. Het is geschreven door Dietrich Bonhoeffer, Duitse predikant, die zich tijdens de
Tweede Wereldoorlog verzet heeft tegen het nationaalsocialisme, in de cel belandde en dat niet
heeft overleefd. Een bijzondere theoloog, die vooral bekend is geworden van zijn boek Navolging.
Mijn liefste Maria,
Ik ben blij dat ik je ter gelegenheid van Kerstfeest kan
schrijven en ik via jou ook onze ouders, broers en zusters
kan groeten en bedanken. Het zullen stille dagen zijn in
onze families. Maar ik heb telkens weer ervaren dat hoe
stiller het om mij heen werd, hoe meer contact ik met
jullie bespeurde. Het lijkt wel alsof de ziel in de eenzaamheid organen vormt die we onder normale omstandigheden
nauwelijks kennen. Zo heb ik me nog geen moment alleen
en verlaten gevoeld. Jij, mijn ouders, jullie allemaal,de
Wat is eigenlijk gelukkig of ongelukkig? Het hangt zo weinig
af van de omstandigheden, eigenlijk alleen van wat er in
iemand omgaat. Ik ben elke dag blij dat ik jou, jullie heb
en dat maakt me gelukkig en blij. (…) We wachten nu al
bijna twee jaar op elkaar, liefste Maria. Word maar niet
moedeloos! Ik ben blij dat je bij mijn ouders bent.
Groet je moeder en hele gezin van mij. Hier volgen nog een
paar verzen die me afgelopen avond invielen. Ze vormen in
grote liefde de kerstgroet voor jou, onze ouders, broers en
zusters.
Wat uw omstandigheden ook zijn, ik wens u toe dat u zich als
Bonhoeffer in het nieuwe jaar omgeven zult voelen door goede
machten, beschermd, getroost, beveiligd wonderbaar!
Hartelijke groet,
Ds. Leon Bal
| JANUARI 2015
Wat minder bekend is, is dat dit lied door hem geschreven
is voor zijn verloofde Maria, aan wie hij vanuit zijn cel de
Bruidsbrieven schreef. Een mooi boek met persoonlijke en
warme verhalen. Een klein stukje uit de dagboekaantekening
van 19 december 1944, waar ik voor het eerst dit lied ook
tegenkom.
vrienden en de leerlingen in het veld, jullie zijn steeds bij mij.
Jullie gebeden en goede gedachten, Bijbelwoorden, lang
geleden gevoerde gesprekken, muziekstukken, boeken,
verkrijgen leven en werkelijkheid als nooit te voren. Het is
een groot onzichtbaar rijk, waarin je leeft en je twijfelt niet
aan het bestaan ervan. Zoals in het kinderliedje (…), zo is
deze bewaring ’s morgens en ’s avonds door goede onzichtbare machten iets wat wij volwassenen niet minder nodig
hebben dan de kinderen.
Kerkblad VIER
In 1939 was Bonhoeffer nog in Amerika voor een congres,
waar hem een gastdocentschap werd aangeboden. Hij kon
daar blijven, maar koos ervoor, ook al wist hij welk lot hem
stond te wachten in Duitsland, om er toch naar terug te
keren, waar hij op wonderlijke wijze nog tot 1943 buiten de
handen van de Nazi’s wist te blijven, maar uiteindelijk werd
zijn betrokkenheid bij een mislukte aanslag op Hitler hem
fataal. Hij wordt opgepakt en belandt in de cel, en heeft
daar veel tijd om nog te schrijven, voordat hij in de
laatste minuten van de oorlog, op 9 april 1945, op persoonlijke aanwijzing van Hitler alsnog wordt terechtgesteld.
3
ZEVEN WOORDEN
Zeven
woorden
1 4
MENS
Karin Baart is 53 jaar en getrouwd met Hans. Ze kregen twee
dochters, Mattanja (1989) en Julia (1990). Ze zijn allebei de
deur uit en werken in de gezondheidszorg. Zelf heeft Karin
ook de opleiding tot verpleegkundige gevolgd, maar heeft
deze om gezondheidsredenen niet af kunnen maken.
Ze heeft als gastvrouw op de revalidatie-afdeling van
zorgcentrum Snavelenburg in Maarssen gewerkt en daarna
als receptioniste in zorgcentrum Parkhof. In 2009 werd bij
haar een agressieve vorm van borstkanker vastgesteld en ze
is daar lange tijd erg ziek van geweest. Inmiddels is ze genezen
verklaard en volgt ze met succes een obesitasprogramma in
het Antonius Ziekenhuis Leidsche Rijn. Sinds afgelopen
voorjaar volgt Karin de opleiding tot kerkmusicus van de PKN
in Den Haag. Deze studie duurt 3 jaar en kent twee richtingen:
orgel en cantor. Ze volgt de opleiding tot cantor/cantrix.
Daarvoor reist ze eens per 14 dagen naar Den Haag. Verder is
ze mantelzorger voor haar schoonmoeder. Haar eigen ouders
leven ook nog, maar wonen ver weg (Lochem). Ze gaat daar
elke maand een paar dagen naartoe.
Ze beschrijft haar karakter als positief, vrolijk en perfectionistisch. Ze is een ‘mensenmens’ en heeft doorzettingsvermogen.
op haar 20ste laten dopen door en belijdenis gedaan bij
Ds. van der Veer. De belijdenisgroep was groot en ze heeft
die dag als zeer indrukwekkend ervaren. Ook de dochters
zijn gedoopt door Ds. van der Veer. Toen de Gereformeerde
Kerk uiteindelijk gesloten werd, ging Karin met haar gezin
kerken in de Torenpleinkerk, destijds bij Ds. Plante. Ze heeft
zich de afgelopen jaren ingezet voor de kindernevendienst,
de crèche, de kindercantorij en ze is ook 6 jaar diaken
geweest. Ze zingt heel graag in de Cantorij o.l.v. Alice van
Eldik en ze valt nu weleens in als plv. cantrix. Al zingende
bij vreugdevolle, maar ook verdrietige diensten, voelt ze zich
meer betrokken en heeft het gevoel te kunnen bijdragen
aan deze vieringen. Daar heeft ze een taak binnen het
gemeente-zijn. Karin is ook blij dat zich steeds weer nieuwe
gemeenteleden aanmelden bij de Torenpleinkerk en als
gevolg daarvan is er belangrijke aanwas van jonge kinderen.
THUIS
MOOISTE BIJBELVERHAAL
Kerkblad VIER
| JANUARI 2015
KARAKTER
4
2
3
Karin is geboren aan de Singel in Amsterdam in de Doopsgezinde Kerk. Haar vader was daar hulpkoster en zodoende
konden ze wonen in de tot het kerkgebouw behorende
bovenwoning. Toen ze 9 jaar was kochten haar ouders een
huis in De Meern en verhuisde ze met haar ouders en jongere
broer naar de Laan 1954. Ze ging naar de Centrumschool en
heeft daar een hele leuke en leerzame tijd gehad. Hoewel dit
een openbare school was heeft ze veel opgestoken van lessen
in bijbelse geschiedenis en voelde ze zich daar erg thuis.
Haar HAVO-diploma heeft ze behaald op het Trajectum College
waar ze een minder leuke schooltijd heeft gehad. Later,
eenmaal met Hans getrouwd, gingen ze wonen aan de
Rembrandtlaan in Vleuten. Hier zijn de kinderen geboren die
naar de Torenpleinschool gingen. Vijftien jaar geleden hebben
ze een huis gekocht in ’t Weer in De Meern. Het huis voelde
meteen als een warme deken, ook al moest er wel het een en
ander aan worden gerenoveerd. In dit huis voelt ze zich al lange
tijd erg thuis.
KERK
Karin’s ouders hebben zich door omstandigheden afgekeerd
van de kerk, maar Karin miste wat in haar leven. Op haar
veertiende ging ze met een vriend mee om te zingen in
jeugdkoor Rejoice. Dit koor repeteerde toen in de
Gereformeerde Kerk aan de Kerkstraat in De Meern.
Zo kwam ze weer in contact met de kerk en ze heeft zich
5
Haar trouwtekst: Johannes 14: 1-14. Ik ben de weg,
de waarheid en het leven. Aan deze tekst had en heeft ze
veel houvast in de moeilijke periodes van ziekte in haar
leven.
6
GELUKKIG
Na veel moeilijke jaren is Karin sinds lange tijd weer
gelukkig. De kinderen zijn op hun plaats en zitten ‘goed in
hun vel’. Ze heeft haar ouders en schoonmoeder nog en
heeft daar een warme band mee, evenals met haar jongere
broer. In haar omgeving zijn mensen die het op dit moment
moeilijk hebben en (financiële) zorgen hebben. Ze gunt
iedereen het geluksgevoel dat ze nu zelf ervaart.
HOOP
7
Ook al is het een utopie: Karin hoopt dat de mensheid
verdraagzamer wordt, een ander in zijn of haar waarde laat
en dat mensen niet zo willen najagen om te hebben wat een
ander ook heeft. Haar motto is ‘Verander de wereld, maar
begin bij jezelf’.
Tekst: Margreet Ottink
Foto: Karin Baart
ALGEMENE BERICHTEN
KERKBALANS
Het is half januari, en dus zijn de
vrijwilligers weer op pad om uw
toezegging voor Kerkbalans 2015 in
te zamelen. Eerst om de bekende
Kerkbalansenveloppe bij u af te geven,
en in de twee weken daarna weer om
uw (hopelijk positieve) antwoord op
te halen.
Op het antwoordformulier kunt u
aangeven hoeveel u dit jaar denkt
te kunnen bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk. U kunt het formulier in de bijgesloten antwoordenveloppe doen, liefst al voordat
de kerkbalansvrijwilliger weer bij u
aanbelt.
Daarmee helpt u de vrijwilliger bij het werk dat hij of zij,
ondanks de winterse koude en duisternis, belangeloos voor
onze gemeente uitvoert. Indien uw antwoordformulier om
welke reden dan ook niet wordt opgehaald in januari, wilt u
deze dan (kosteloos) opsturen naar het antwoordnummer van
onze kerk? Dit staat op de envelop.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!
NEDERLANDSE BIJBELGENOOTSCHAP
OPEN AVOND KERK EN ISRAËL
Op dinsdag 10 februari 2015 bent u hartelijk welkom op
een Open Avond van de (eigen) Commissie Kerk en Israël,
waarbij ds. Ruud Bartlema uit Soest een lezing zal
houden over: de kleuren van de ziel. Het is een
biografie in beelden van Marc Chagall, met aandacht voor
de Joodse mystieke wereld waaruit hij voortkwam.
Ds. Bartlema is tevens beeldend kunstenaar en heeft
grote interesse voor Judaïca en Joodse mystiek.
Plaats van samenkomst: De Klepel (achter de Marekerk)
in De Meern. Tijd: 20.00 uur.
BIJBEL IN GEWONE TAAL ALS APP BESCHIKBAAR
De Bijbel in Gewone Taal (zie redactioneel van dit
nummer) is ook beschikbaar op mobiel met de
Android-app. Eenvoudig te bedienen en werkt super snel.
Overzichtelijke vormgeving ondersteunt lezen en
navigeren. Prijs € 15,99. De Bijbel in Gewone Taal is
de meest leesbare bijbel in het Nederlands.
Door de duidelijke taal beleef je de Bijbel op een nieuwe
manier. Taal die je aanspreekt, waardoor de tekst je raakt.
Met deze Bijbelapp lees je waar en wanneer je wilt,
op jouw telefoon, tablet en offline!
Verdere inlichtingen: Olga Ladage,T (666 37 55)
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem
Kerkblad VIER
KERK EN ISRAËL
| JANUARI 2015
College van Kerkrentmeesters
5
ACTIVITEITEN
MAANDAG 2 FEBRUARI
STIL WORDEN
EXODUSKRING
De volgende bijeenkomst rond het boek Exodus is op
2 februari in ‘De Klepel’, ’s middags om 14.30 uur.
We hebben het dan over hoofdstuk 28, waarin het gaat
over het brandofferaltaar, de voorhof en de olie voor het
licht. Ik hoop dat we er allemaal weer zijn. Graag tot dan!
DE STILTE VAN LICHT
Red deepened by black red made deep by black
Unutterable depth of deep red brought out
What was unutterable brought out in one room
Wim Bos
MAANDAG 2, 9 EN 16 FEBRUARI
KUNSTGESCHIEDENIS
In het Baken zullen drie
avonden over kunstgeschiedenis gehouden
worden o.l.v. Anique de
Kruijff. Net als voorgaande
jaren reizen we vanuit Het
Baken met elkaar naar
oogverblindende locaties. Er waren verzoeken van
eerdere deelnemers om wat dichter bij huis te blijven
zodat het mogelijk is de locaties zelf nog eens te
bezoeken. Dus volgen we dit keer een oude pelgrimsroute
van Maastricht in ons eigen Zuid-Limburg naar Maria
Laach in de Duitse Eifel. Met prachtige dia’s neemt
Anique ons mee langs deze route en we wijken zelfs hier
en daar van de route af, omdat ook andere plaatsen een
bezoek meer dan waard zijn. Tijdens de drie avonden
bezichtigen we:
• De Servaasbasiliek in Maastricht
• De Aachener Dom
• Het klooster Wittem
• De Xantener Dom
• De abdij Amorbach
• De abdij Maria Laach
Kerkblad VIER
| JANUARI 2015
U maakt kennis met de
hoogtepunten van elke
locatie. Het beloven
dus weer avonden vol
adembenemende kunst
en architectuur te
worden. Reist u mee?
Wel graag ruim van te
voren aanmelden,
want als er meer dan
24 deelnemers zijn dan
moet er een andere
locatie geregeld worden
op de Cultuurcampus.
6
John Taggert (1943) Uit the Rothko Chapel Poem 1991
In het Gemeentemuseum van Den Haag is momenteel
een prachtige tentoonstelling met werken van Mark
Rothko (1903-1970) te zien. Het is een unieke kans om
deze schilderijen, die zelden de VS verlaten,
te bewonderen. Rothko’s schilderijen hebben een
mythische reputatie: mensen ervaren heftige emoties of
barsten in huilen uit bij het aanschouwen van zijn
monochrome werken. Maar als je met dat doel gaat
kijken, dan wordt het lastig…
Op een zondagmiddag, topdrukte, liep ik door
de museumzalen zoekend naar een rustpunt om de
imposante werken op me in te laten werken. Ondanks
de doorgaande stroom van mensen heerste er een serene
sfeer: gedempte stemmen, mensen die geconcentreerd met de neus bijna op het doek - stonden te kijken.
Geen heftige emoties, geen tranen. Meer een gespannen,
verwachtingsvol zoeken. Soms ving ik een teleurgestelde
vraag op: Vind jij dit nou mooi?
Een kunstzinnige ervaring is niet te ensceneren.
Het overkomt je of niet. Hoe meer je de emotie probeert
op te roepen hoe banaler het gaat voelen. Ik gaf me over
aan de beperkte ruimte die er was: Een half minuutje
alleen voor een immens zwart doek. Ik voelde afschuw:
Hoe kan je zoiets maken? In de laatste zaal veroverde
ik een plekje voor een dieprood schilderij met vage contouren van rechthoeken en twee dunne witte strepen:
Het laatste schilderij van Rothko voor zijn zelfgekozen
dood. De intensiteit van dit warme rode doek en het
contrast met de duistere doeken in de andere zaal
raakten me in het hart: Wat heeft deze man bezield?
Tenslotte bekeek ik de
video over de Rothko
Chapel in Houston Texas.
Adembenemend, zelfs op
het witte doek. Het werd
stil in mij, roerloos.
Ondanks de klapperende
deuren, schuifelende
mensen liet ik me meevoeren in de kracht van Rothko’s ‘verscholen licht
achter de duisternis’. Een goddelijke ervaring is niet te
ensceneren. Het overkomt me. Genade, ontvankelijkheid,
geduld, overgave..
Data en tijden: maandagen 2, 9 en 16 februari 2015,
20:00-21:30 uur
Aanmelden bij Dirkje Westerbeek, tel. (030) 879 75 66 of
email: [email protected]
Kosten 20 euro voor 3 avonden (incl. consumpties)
God ervaren in de stilte? Kom naar Stil worden elke 1e
woensdag van de maand in De Hoef en elke 3e woensdag
in de Klepel (Marekerk) aanvang 19.30 uur.
Dirkje Westerbeek
Namens de Stiltegroep
Hilde de Jong
Collecten
DIACONIE & MISSIONAIR WERK
In deze rubriek informeren wij u over de te houden collecten tijdens de komende
kerkdiensten in Vleuten en De Meern.
ZONDAG 8 FEBRUARI
Jofel is een christelijke jeugdvereniging vanuit de Marekerk
voor jongeren vanaf 16 jaar. Ze houden zich op een
ontspannen en tegelijkertijd serieuze manier met het geloof
bezig. Momenteel zijn zij als vereniging hard bezig met het
ontwikkelingsproject dat ze in de zomer van 2015 via World
Servants in Ghana gaan doen: onder leiding van een lokale
aannemer samen met de gemeenschap bouwen aan drie
lerarenwoningen. Deze woningen zijn bestemd voor drie van
de in totaal dertien leerkrachten en hun gezinnen, die aan
een basisschool met 417 kinderen les geven in Dapore.
Het onderwijs in het noorden van Ghana kampt met een
aantal problemen. Veel scholen hebben een te kort aan
gekwalificeerde leerkrachten. Zo heeft slechts één op de drie
ZONDAG 15 FEBRUARI
Timon is een bevlogen organisatie
met een geheel eigen benadering
van de zorg. Vanaf het eerste uur is
de inzet van vrijwilligers verweven
in de zorgvisie. Ze richten zich al
meer dan 30 jaar op zorg voor
gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Timon is met name
werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam
en Utrecht. Ook heeft Timon begeleid wonen voorzieningen in
de vorm van woongroepen op diverse plaatsen in het land.
De missie van Timon is jongeren, (jong)volwassenen en ouders
helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien op de weg
naar zelfstandigheid en volwassenheid. De hulpverlening vindt
haar motivatie en inspiratie in de christelijke levensovertuiging.
De hulp die geboden wordt is algemeen in die zin dat iedere
jongere of ouder, ongeacht zijn levensovertuiging, een beroep
op Timon kan doen. Dit betekent omgekeerd ook dat hulpvragers
met een christelijke achtergrond, hulp geboden kan worden die
nauw aansluit bij de eigen opvattingen van de hulpvrager.
De levensovertuiging van iedere hulpvrager wordt ten volle
gerespecteerd.
Met de hulp willen ze de eigen kracht en het netwerk van
jongeren, jongvolwassenen en hun gezin versterken:
hulpverleners van Timon benutten zoveel mogelijk de
mogelijkheden van de jongere en zijn gezin en versterken
de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen
(empowerment). De wensen en behoeften van de jongere en
zijn gezin staan centraal tijdens het hulpverleningsproces.
Steun deze collecte van harte voor een betere toekomst voor
onze jongeren in de knel!
| JANUARI 2015
ZONDAG 1 FEBRUARI
Non-Timber Forest Products Organization (NTFP) werd
opgericht toen in de 90-er jaren in het noordoosten van
Cambodja op grote schaal bossen werden gekapt ten behoeve
van de verkoop van hout. Het waren juist mensen van de
overheid die samen met overheids- of buitenlandse bedrijven
voor die kap verantwoordelijk waren. Niet alleen de natuur
werd bedreigd, maar ook de mensen die altijd in die bossen
hun leven en levensonderhoud hadden gevonden.
Deze mensen behoorden tot een etnische minderheid met
een andere taal en cultuur, waardoor ze niet in staat waren
zich tegen deze nieuwe gevaren te weren.
NTFP kwam deze mensen te hulp met een drietal
programma’s: beschermen van hun natuurlijke hulpbronnen,
alfabetisering en onderwijs, en economische ontwikkeling
van hun gemeenschappen. Door de hulp van Kerk in Actie en
anderen aan NTFP liggen er nu kansen voor deze inheemse
volken om iets van hun leefstijl te bewaren en op een meer
moderne manier in hun noodzakelijk levensonderhoud te
voorzien. Bij al deze programma’s geeft NTFP veel aandacht
aan het behoud van de eigen cultuur, aan jong en oud om de
generatiekloof niet te groot te maken, en is er speciale
aandacht voor vrouwen en jongeren. Opkomen voor inheemse
volken is enorm belangrijk. Deze volken kunnen ons helpen
om beter met onze aarde om te gaan. En zij laten ons zien hoe
gemakkelijk we minderheden in onze samenleving over het
hoofd zien. Daarom steunt Kerk in Actie dit soort werk.
een opleiding aan een Teacher Trainer College gevolgd.
Door de moeilijke werk- en leefomstandigheden is het lastig
om leerkrachten enthousiast te houden. Veel gekwalificeerde
leerkrachten gaan liever in het zuiden van Ghana werken.
In Dapore beschikken zeven van de dertien leerkrachten over
de vereiste diploma’s en die wil men graag voor de school
behouden. Een woning aan een leraar kunnen bieden is dan
zeker een goede bindingsmogelijkheid.
Tien jongeren van Jofel bieden hun diensten aan (hulp bij de
computer, tuinklussen, oppassen, maaltijd koken, taxi ritjes etc.)
en het geld dat zij daarmee verdienen wordt gebruikt voor het
bouwproject. Ook zijn er al verschillende acties geweest zoals
de veiling in de Marekerk en de pannenkoekenactie. De teller
staat inmiddels op €15.000,- maar ze streven naar €21.000,Door middel van deze collecte kunnen we deze enthousiaste
jongeren een extra steuntje in de rug geven bij het behalen van
hun doel. Meer informatie is te vinden op:
http://cjvjofel.nl/worldservants/
Kerkblad VIER
ZONDAG 25 JANUARI
We collecteren voor het wijkdiaconaat.
Het geld dat u geeft wordt voor verschillende doeleinden
gebruikt. Onder andere voor kosten die het avondmaal,
abonnement op uitgaven van de PKN, koffie, bankkosten en
attenties met zich meebrengen.
7
Kerkblad VIER
| JANUARI 2015
ADVERTENTIES
8
BIJ DE VIERINGEN
ZONDAG 25 JANUARI 2015, 3E ZONDAG NA EPIFANIE
1 Samuël 3: 1-10 (18), AP 63, Kolossenzen 1: 24-2:5 en
Marcus 1: 14-20
Roeping is een sleutelwoord in de lezingen. Samuël hoort
een stem die hem roept en in het evangelie roept Jezus
medestanders om het verhaal van de komst van Gods
Koninkrijk verder te vertellen. Paulus laat in zijn brief zien
wat het hem kostte te luisteren naar Gods stem, maar ook
hoezeer het de moeite loont: geen rijker schat van wijsheid
dan in Christus.
ZONDAG 1 FEBRUARI 2015, 4E ZONDAG NA EPIFANIE
Deuteronomium 18: 15-20, AP 111, Kolossenzen 2: 6-19 en
Marcus 1: 21-28
In de Thora-lezing gaat het over profetie. God belooft zijn
volk profeten te doen opstaan die het woord van God
verdraaglijker vertolken dan God dat zelf kon, want zijn
geluid en vuur zouden we niet overleven. In het evangelie
zien we Jezus Gods stem effectief vertolken ten overstaan
van de mens-in-verwarring. Hij helpt deze om in zichzelf
grote schoonmaak te houden – de kwade geesten eruit
om zo ruimte te maken om naar Gods wet te leven. Paulus
beschrijft dit als ‘wandelen in eenheid met Jezus de Heer’.
Op die weg worden de eventuele dopelingen van deze
zondag gezet.
ZONDAG 8 FEBRUARI 2015, 5E ZONDAG NA EPIFANIE
2 Koningen 4: 18-21 (22-31) 32-37, AP 142, Kolossenzen
2: 20-3:4 en Marcus 1: 29-39
Het evangelie vertelt een dag uit het leven van een druk
bezette rabbi, met diens totale inzet voor al die mensen
bij de deuren van het huis. De bijbel heeft aandacht voor
mensen in nood, arm en rijk, zoals voor die vrouw in de
profetie van Koningen, die Elisja onderdak biedt. Zij ervaart
de hoogten en diepten van het leven: de geboorte en de
dood van haar kind. Het lied van de zondag is 856, een noors
lied waarin door zijn onzichtbare nabijheid God troostend
wordt ervaren. Deze zondag gaat collega Johan Plante voor.
IN DE MAREKERK
ZONDAG 25 JANUARI - RUILZONDAG
Lezingen: 1 Samuël 3:1-10 en Marcus 1:14-20, alternatief:
Kolossenzen 1:24-2:5
Tijd van Epifanie, zeg maar tijd om nog wat verder na te
denken over de betekenis, en de doorwerking van de komst
van Christus in onze wereld, opdat we tot volle rijkdom van
het allesomvattende inzicht komen, tot de kennis van Gods
mysterie (Kolossenzen 2:2).
ZONDAG 25 JANUARI - LEERDIENST OVER HET GEBED,
THEMA: DORST!
Lezing: Johannes 4:30-42
In de middag houden we de volgende van de reeks van
middagdiensten die we dit jaar zijn begonnen te houden.
Met deze leerdienst sluiten we de gebedsweek voor de
eenheid van de kerken af, met een oecumenische liturgie.
ZONDAG 1 FEBRUARI - ZWO-DIENST
Lezingen: Deuteronomium 18:15-20 en Marcus 1:21-28,
alternatief: Kolossenzen 2:6-19
Nog steeds in de tijd van de Epifanie, de verschijningen van
Christus, wordt het accent deze week gelegd op de Komst
van Christus als een lang verwachte en beloofde profeet,
die een nieuwe leer verkondigd, waarmee het oude wordt
vervuld. Dat voelt als afgedaan. Maar om het nieuwe te
omarmen, zul je het oude moeten loslaten. Hoe voelt dat?
ZONDAG 8 FEBRUARI
Lezingen: 2 Koningen 4:18-37 en Marcus 1:29-39,
alternatief: Kolossenzen 2:20-3:4
Wie is Christus? De lezingen grijpen vooruit op de Paastijd.
Deze profeet verkondigt niet alleen met kracht zijn Woord,
maar ook met tekenen. Tekenen die er op wijzen dat het
oude zal moeten sterven om het nieuwe aan te doen.
ZONDAG 15 FEBRUARI JEUGDDIENST
Lezingen: 2 Koningen 5:1-15b en Marcus 1:40-45,
alternatief: Kolossenzen 3:5-17
Het nieuwe leven! Een weg om te gaan. Om allerlei nare
dingen, en nare gewoonten, achter je te laten, om een
nieuwe mantel aan te krijgen, van medeleven, goedheid,
bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld, vergeving en
de liefde, vrede en wijsheid. Tjonge, genoeg te overdenken in
de jeugddienst!
Gezegende diensten!
ds. Leon Bal
| JANUARI 2015
In deze tijd vieren we nog steeds zondagen na Epifanie.
Rijke zondagen waarin Christus’ verschijning onder ons
centraal staat. Maar allengs worden we ons steeds meer
bewust dat het erom gaat dat wij zelf één met Christus
worden. Dat is immers het fundament van alles. Dat dit verre
van eenvoudig is, moge duidelijk zijn. We zullen er daarom
straks veertig dagen lang indringend bij bepaald gaan
worden. De komende vier zondagen laten we ons gezeggen
door Paulus’woorden gericht aan de Kolossenzen. Met hen
leren we dat alle dingen hun bestaan hebben in Christus,
het hoofd van de kosmos, die in Hem zijn samenhang heeft
hervonden en tot rust is gebracht. Zouden we niet veel meer
in balans raken als we dit in ons leven gestalte zouden
geven?
ZONDAG 15 FEBRUARI 2015, 6E ZONDAG NA EPIFANIE
2 Koningen 5: 1-3 (4-8)9-15b, AP 32, Kolossenzen 3: 5-17
en Marcus 1: 40-45
In de lezingen staan we dichtbij de twee melaatsen. Elisja
lijkt de voorgeschreven afstand te bewaren, terwijl Jezus
de melaatse aanraakt. Melaatse Naäman had rituele
woorden en gebaren van de Godsman verwacht en voelt
zich afgescheept door een sobere doop. Bij Jezus komen de
rituelen na de genezing. Prachtig om Paulus hier tussen in
te lezen: over het afleggen van alle kwaad. We naderen de
vastentijd. Nog een maal klinkt het Gloria. En hoe!
Zie bericht hierover van onze organist.
Kerkblad VIER
IN DE TORENPLEINKERK
9
ROOSTER VIERINGEN & BIJEENKOMSTEN
VIERINGEN VAN 25 JANUARI TOT EN MET 18 FEBRUARI 2015
2015
Datum van vieringen
op zondagen
Zondag 25 januari
3e zondag na Epifanie
10.00 uur
ds. K. W. de Jong
16.30 uur
ds. L.M. Bal
Leerdienst afsluiting Gebedsweek
Alex Foppen,
677 09 23
Zondag 1 februari
4e zondag na Epifanie
10.00 uur
ds. I. Otten
Doopdienst
10.00 uur
Kand. mw. M.A. Muis
ZWO-dienst,
Tienernevendienst
Kerkvervoer
dhr. A. v.d. Heuvel,
06 51 11 64 40
Gé Frauendorf,
666 45 48
10.00 uur
ds. J. Plante
10.00 uur
ds. L.M. Bal
dhr. J. van Eck,
677 32 20
Adri v.d. Stok,
666 14 33
10.00 uur
ds. I. Otten
Dienst van Schrift & Tafel m.m.v.
Vocaal Ensemble Chouette o.l.v.
Elodie Schuddeboom
10.00 uur
ds. L.M. Bal
Jeugddienst
Kerkvervoer
dhr. C. Prins,
677 34 36
Wim Bos,
666 34 06
Woensdag 18 februari
Aswoensdag
19.30 uur
ds. I. Otten
19.30 uur
Stilteviering
Zondag 15 februari
6e zondag na Epifanie
| JANUARI 2015
10.00 uur
ds. B. Wallet
mw. A. Kramer,
677 44 94
Kerkvervoer
Kerkblad VIER
Marekerk
Kerkvervoer
Zondag 8 februari
5e zondag na Epifanie
10
Torenpleinkerk
Bijzonderheden
COLLECTES
Wijkdiaconaat
COLLECTES
Kerk in Actie:
Betere toekomst
Cambodja
COLLECTES
World Servants:
jeugdreis Jofel project
Afrika
COLLECTES
Stichting Timon
ROOSTER VIERINGEN & BIJEENKOMSTEN
ANDERE VIERINGEN EN BIJEENKOMSTEN VAN 22 JANUARI T/M 19 FEBRUARI 2015
Aandacht,
mw. Rentinck
De Roef,
18.00 – 18.30 uur
Touwslagerslaan 3
3454 GV De Meern
Zondag 25 januari
Viering,
ds. J.J. Tersmette
St. Antonius Ziekenhuis,
10.00 uur
Soestwetering 1
3543 AZ Utrecht
Zondag 25 januari
Viering,
ds. E. Kersbergen
De Ingelanden,
10.30 uur
Louis Armstronglaan 800
3543 EB Utrecht
Zaterdag 31 januari
Aandacht,
mw. Hoornenborg
De Roef,
18.00 – 18.30 uur
Touwslagerslaan 3
3454 GV De Meern
Zondag 1 februari
Viering, ds. N.Th. Overvliet
- van der Veen
St. Antonius Ziekenhuis,
10.00 uur
Soestwetering 1
3543 AZ Utrecht
Dinsdag 3 februari
Zangmiddag
Coninckshof,
16.00 uur
Utrechtse Heuvelrug 180
3452 LM Vleuten
Woensdag 4 februari
Oecumenische viering
De Pijler,
15.00 uur
(Kleine zaal)
Bovenpolder 80
3453 NP De Meern
Zaterdag 7 februari
Aandacht,
mw. Mol
De Roef,
18.00 – 18.30 uur
Touwslagerslaan 3
3454 GV De Meern
Zondag 8 februari
Viering,
ds. J.J. Tersmette
St. Antonius Ziekenhuis,
10.00 uur
Soestwetering 1
3543 AZ Utrecht
Zondag 8 februari
Viering,
ds. E. Kersbergen
De Ingelanden,
10.30 uur
Louis Armstronglaan 800
3543 EB Utrecht
Zondag 8 februari
Leerhuis,
ds. L.M. Bal
De Klepel,
20.00 uur
Zandweg 126
3454 JZ De Meern
Zaterdag 14 februari
Aandacht,
mw. Van der Leest
De Roef,
18.00 – 18.30 uur
Touwslagerslaan 3
3454 GV De Meern
Zondag 15 februari
Viering,
ds. N.Th. Overvliet –
van der Veen
St. Antonius Ziekenhuis,
10.00 uur
Soestwetering 1
3543 AZ Utrecht
Maandag 16 februari
Woorddienst,
mw. A. Hogendoorn
Parkhof,
19.00 uur
Alenveltpark 1
3451 CE Vleuten
Heeft u geen vervoer?
Bel gerust Margien Mulder
(666 18 58) of
Wim Klarenbeek (666 45 79)
| JANUARI 2015
Zaterdag 24 januari
Kerkblad VIER
11
Kerkblad VIER
| JANUARI 2015
ADVERTENTIES
12
WIJKGEMEENTE DE MEERN
Marekerk
LEESKRING IN DE 40-DAGENTIJD
In de 40-dagentijd wil ik opnieuw met een groep
gemeenteleden het boek ‘Doelgericht leven’ van Rick
Warren gaan lezen. Een dagboek voor 40 dagen, met elke
dag een hoofdstukje. Tijdens deze tijd komen we iedere
week bij elkaar, voor een bijeenkomst van anderhalf uur.
Er zal een korte inleiding zijn, 45 minuten een gesprek in
een kleine groep en een afsluiting. Het boek heb ik vorig
jaar ook in een groep besproken in dezelfde tijd en dat
leverde een hele mooie en betekenisvolle tijd op,
resulterend in de belijdenis van een aantal deelnemers en
één gezin waarvan de vader en zijn twee kinderen zich
hebben laten dopen. Waarom zou jij
dit jaar meedoen? Er is al een aantal
aanmeldingen. Voor hen is het een
manier om verder te groeien in geloof en
de gelegenheid te hebben om anderen
te ontmoeten rondom het geloof.
Vragen kunnen langskomen als:
Wat is eigenlijk mijn leidende principe
in mijn leven? Hoe groei ik toe naar
een volgende stap in het geloof,
misschien tot het doen van belijdenis,
of om mij meer met de gemeente te verbinden.
Of om over kernthema’s van het geloof, die in het boek
aandacht krijgen, eens flink met elkaar van gedachte te
wisselen. En dat onder begeleiding van een ervaren
gespreksleider. Weten dat je 40 dagen allemaal precies
hetzelfde leest, iedere dag opnieuw, dat is een prachtige
manier van verbondenheid. Het is ook een leerzame
periode op weg naar het feest van Pasen. We spreken
met elkaar af welke avond in de week we samen komen.
We starten op dinsdag 17 februari om 20.15 uur.
Ik zie er naar uit om samen met jou, met u deze weg te
gaan.
DANSEN OP MAANDAG IN DE MEERN IN
2015
hier:
in waar ik adem
uit waar ik adem
want ik adem u
Lloyd Haft
We komen weer op maandagavond bij elkaar op de tweede
en vierde maandagavond van de maand, onder leiding van
Nelien van Doorn. Van 20.15 uur tot 22.00 uur in De Klepel,
naast de Marekerk, Zandweg 126 te De Meern. De data
tot de zomer zijn: 12, 26 januari, 9 en 23 februari, 9 en 23
maart, 13 april, 11 mei, 8 juni en de laatste keer op 22 juni.
Bij dansmeditatie gaat het om beleving, niet om prestatie.
In beweging op muziek oefenen we in aandachtig aanwezig
zijn. Met vrije oefeningen, kringdans en een thema waar
we letterlijk om cirkelen.
Kosten: voor de hele serie,
na een gratis proefles, € 85
Informatie en opgave: Eveline
Wolleswinkel-van de Kieft,
[email protected]
com, 06 14 99 43 97
GIFTEN
De tweede bijeenkomst in het jaar is altijd de avond
van de Jaarvergadering. Ook dit jaar zal er weer tijd
ingeruimd worden voor een terugblik op het afgelopen jaar,
ook voor wat betreft de financiën.
Maar naast dit punt zijn er ook gasten uitgenodigd.
U heeft allemaal wel eens gehoord van Maastrichts
aardewerk. De heer en mevrouw Meershoek uit Montfoort
hebben zich wat meer in dit aardewerk verdiept.
Zij komen ons uitvoerig vertellen, met beeld, over
Aardewerk uit Maastricht.
De bijeenkomst is op maandag 9 februari.
Aanvang 19.45 uur in het kerkelijk centrum De Klepel
achter de Marekerk.
€ 25,00 Voor de kerk via Dhr. G. Hoffland
€ 25,00 Voor de actie van Jofel via Dhr. G. Hoffland
€ 50,00 Voor de kerk via Dhr. G. Hoffland
€ 40,00 Voor de inloopochtend De Klepel via Mevr. H. van den Heuvel
Het bestuur
TIJDENS KERSTVIERING ONTVANGEN:
€ 20,00 Voor de diaconie via Mevr. A. van der Stok
€ 40,00 Voor de diaconie via Mevr. A. van der Stok
Ds. Leon Bal
Kerkblad VIER
MEERNSE CHRISTEN VROUWEN
| JANUARI 2015
Ds. Leon Bal
13
WIJKGEMEENTE DE MEERN
JEUGDACTIVITEIT 6 FEBRUARI
Alle jongens en meiden tussen de 12 en 16 jaar opgelet!
Vrijdagavond 6 februari spelen we in de Klepel weer
Sirkelslag: een avondvullend spel met leuke en gekke
opdrachten. Welke dat precies zullen zijn, blijft tot het
laatste moment geheim. Tegelijkertijd met duizenden
andere jongeren spelen we hetzelfde spel. De scores
voeren we direct online in, en via Facebook en Twitter
kunnen we andere jeugdgroepen volgen.
Ben jij erbij op 6 februari? Het spel begint om 19.30 uur,
maar vanaf 18.00 uur ben je al welkom en eten we gezellig
met elkaar. Neem gerust je vriend(inn)en mee!
Aanmelden graag voor 27 januari via:
[email protected]
In memoriam:
Henny van Leeuwen-Karssen
Op 22 december is Henny na een korte periode
van ziekte overleden op de leeftijd van 71 jaar.
Ze woonde op de Kalverstraat 21. Velen zullen zich
Henny herinneren als een goedlachse vrolijke vrouw,
die graag te midden van andere mensen was en genoot
van het contact. Inmiddels al 14 jaar weduwe, genoot zij
nog steeds erg van hun tweede thuis op de camping in
Maarn, waar zij ook zovele vrienden gevonden hadden.
Tegen mij zei ze dat ze daarom een ‘winterkerkganger’
was, in de zomer zat ze op de camping. In de laatste
periode spraken we veel met elkaar over het geloof en
over het gebed. Vlak voor een spannende operatie vroeg
ze me om samen te bidden. ‘Wat zullen we bidden?’
vroeg ik. Dat Hij mij terzijde zal staan, was het resolute
antwoord. Dat was haar verlangen, haar geloof en het
werd haar zekerheid. De Heer is haar nabij gebleven.
We wensen haar zoon en schoondochter William en
Nanette, hun zoon Joram en de verdere familie veel
kracht en troost toe in de tijd die komt.
Ds. Leon Bal
NIES VAN BEKKUM: DANK JE WEL!
Kerkblad VIER
| JANUARI 2015
PIANISTEN GEZO
14
CHT
n die
Vleuten zoekt pianiste
um
iti
sp
Ho
es
nn
ha
Jo
Het
voor
maand willen spelen
een tot twee keer per
e zondag
verblijven. Er wordt elk
de gasten die bij ons
sten van
t circa 16.00 uur. De ga
gespeeld van 15.00 to
n dit
familie genieten erg va
ons hospitium en hun
is mogelijk.
ing
ed
ostenvergo
isk
Re
.
ur
ku
zie
mu
se
wekelijk
met de
Neem dan contact op
Heeft u belangstelling?
e
het hospitium, Yolanth
muziektherapeute van
. Of stuur
g)
jda
vri
(alleen op
13
50
7
67
0)
(03
e:
ss
Corneli
en.nl
[email protected]
een mail naar: coordin
We zijn de tel kwijtgeraakt, maar járenlang heeft mw. Nies
van Bekkum heel trouw, tal van gemeenteleden van onze
Marekerkgemeente bezocht. Toen zij zelf ging wonen in
Vleuten en aftrad als ouderling, ging zij gewoon door als
bezoekster in De Meern en regelde zij dan ook als
coördinator van het 1-op-5 - pastoraat, het bezoekwerk
in woon-zorgcentrum Nijevelt en ook in de Zonnewijzer.
Zelf al 'ietsje ouder' wordend, bleef zij zelf ook een aantal
mensen bezoeken. Nu vond Nies dat de tijd was aangebroken om te stoppen als coördinator en om dit over te
dragen aan iemand anders. Wie deze 'ander' is, is op het
moment van dit schrijven (eind december) nog niet bekend,
maar in ieder geval gunnen wij Nies van harte haar
welverdiende rust! De koek is echter nog steeds niet op,
want Nies blijft toch aan als contactpersoon van enkele
mensen van deze woonlocaties. Niemand zal echter zonder
contactpersoon zijn, waar nodig, is hierin voorzien.
Ook vanaf deze plek wil ik, namens de gemeenteleden van
de Touwslagerslaan en vanuit de werkgroep pastoraat,
Nies heel hartelijk bedanken voor wat zij heeft betekend
voor ons allen. Aandacht voor mensen is onbetaalbaar en
zoveel waard!
Het ga je goed, Nies!
Nanny Koetsier, werkgroep pastoraat
WIJKGEMEENTE DE MEERN / MUZIEK
CONTACTINFORMATIE WIJKGEMEENTE
DE MEERN
Marekerk, Zandweg 126, 3454 JZ De Meern, T 666 31 00
Vereenigingsgebouw, Zandweg 148 , T 666 37 01
www.marekerkdemeern.nl
PREDIKANT
ds. L.M. Bal, E [email protected] , T 666 36 61
(maandag – vrijdag: 9:00 - 9:30 uur)
PASTORAAL MELDPUNT
Pastoraal meldpunt: Mw. N. Koetsier, T 662 09 03,
E [email protected]
SCRIBA
Eveline Wolleswinkel-van de Kieft, Meentweg 168,
3454 AZ De Meern, E [email protected]
Muziek in de
Torenpleinkerk
VOCAAL ENSEMBLE CHOUETTE
Op zondag 15 februari 2015 zal het Vocaal ensemble
Chouette meewerken aan de dienst van Schrift en Tafel.
Tijdens de dienst zullen ze de Meses brève no.7 in C "aux
chapelles" van Charles Gounod zingen. De misdelen zullen
op de daarvoor bestemde plekken in de eredienst klinken:
aan het begin van de dienst het Kyrie en het Gloria en
tijdens de dienst van Schrift en Tafel het Sanctus (Heilig),
O salutaris hostia (gegroet o heilig offerdier) en het Agnus
Dei (Lam Gods). Tijdens de tafelviering zullen ze het
bekende Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré
zingen.
In memoriam:
Jannetje (Jannie) van Bemmel
Ds. Klaas-Willem de Jong
Vocaal ensemble Chouette
NIEUWE MUZIEKFOLDER
Medio januari zal de nieuwe muziekfolder uitkomen.
U kunt hem dan meenemen van de lectuurtafel achterin
de kerk (of aanvragen via [email protected])
Vast een tipje van de sluier: Op 2e Kerstdag 2015 zal het
ensemble DeJong & DeJong, aangevuld met zangers uit
het mannenensemble ‘The Gents’ delen uit de Messiah van
Georg Friedrich Händel voor en samen met ons zingen.
| JANUARI 2015
Dick van Dijk
Kerkblad VIER
Haar leven omspande bijna een eeuw.
Ze werd in 1917 geboren, nog voor het einde van
de Eerste Wereldoorlog, op een boerderij aan de IJsseldijk
(oud Veldhuizen). Al jong werd ze op harde wijze
geconfronteerd met de dood: haar vader en oudere broer
overleden kort na elkaar. Het betekende een einde voor
het boerenleven. Uiteindelijk kwam ze met haar moeder
en jongere broer terecht in het huis aan de Zandweg,
waar ze op maandag 22 december jl. zou sterven.
Een thuis vond ze na het overlijden van haar moeder in
1960 bij de fam. Van Seumeren. Ze kwam in het gezin,
hielp op verschillende manieren, deed het naaiwerk –
waar ze door haar opleiding tot coupeuse uitstekend
toe in staat was – werd er eigen, een soort van
tweede moeder. Het waren goede jaren met veel warmte.
De zorg over en weer bleef tot haar dood.
Jannie van Bemmel heeft door de jaren heen moeten
aanpakken. Dat kon ze ook. Ze praatte niet makkelijk
over zichzelf en zeker niet over de dood. Bij haar uitvaart
vanuit het Vereenigingsgebouw lazen we Johannes
14: 1-7, over Gods vaderhuis. In dat licht keken we naar
het feitelijke huis, de plaats waar we thuis zijn en onze
eeuwige bestemming. Jezus die zelf op het punt staat
heen te gaan, zegt in dit Bijbelgedeelte: ‘vertrouw op
God en op mij’. Met dat vertrouwen moeten we het maar
wagen. We denken in het bijzonder aan tantezegger Ton
van Bemmel en alle anderen die op haar betrokken waren.
15
Kerkblad VIER
| JANUARI 2015
ADVERTENTIES
16
WIJKGEMEENTE VLEUTEN
Torenpleinkerk
VAN DE PREDIKANT
GEBOREN
Maandag 15 december zag Mijntje Julia het levenslicht.
Zij is dochter van Melchior en Annemieke Hovestadt en
zusje van Olivier. We wensen hen veel geluk.
Op woensdag 11 februari houd ik een lezing over de inhoud
van het boek. Deze lezing zal om 20.30 uur plaats vinden in
onze kerk. Daaraan voorafgaand is er om 19.30 uur eerst een
“oefenvesper”, ter voorbereiding op de vespers in de
40-dagentijd. Onder leiding van Alice van Eldik en Dick van
Dijk leren we dan de onderdelen van de vespers en met name
de wijze van psalmzingen aan die gebruikelijk is bij het zingen
van de onberijmde psalmen. Na de koffie begin ik dan met de
lezing. Zo kunnen we hierna goed voorbereid de veertig
dagentijd in gaan.
WENS
Nu ik dit schrijf, is de wereld wit geworden van de sneeuw.
Het is koud. Maar ik warm mij aan alle hartelijke wensen die
ik van u heb mogen ontvangen. Veel dank daarvoor. Ik voel me
er als uw voorganger door gedragen. Vanuit de pastorie een
hartelijke groet.
Idelette Otten, v.d.m.
| JANUARI 2015
DOOP
Zondag 1 februari zal de doop bediend worden aan Daan
Jurjen Floris, zoon van Menno en Manon Wouda.
BOEK OVER VASTEN TEN DOOP
Eind januari zal het boek dat ik samen met Olga Leever heb
geschreven ten doop worden gehouden. Het heet 'Vasten, de
kunst van geven en loslaten' en wordt uitgegeven door Forte.
Ik ben blij dat het op tijd voor de grote Vasten voorafgaand
aan Pasen verschijnt en hoop dat het mensen zal inspireren
om met nieuwe ogen naar een oude traditie te kijken. Het hart
van het boek wordt gevormd door interviews met mensen uit
diverse (geloofs)tradities.
Zij zijn het levende bewijs van de kracht die het vasten
mensen kan bieden. Die kracht betreft lichaam en geest,
het brengt discipline bij en geeft concentratie, maar heeft ook
veel te bieden op het gebied van duurzaamheid en het leert
ons misschien nog wel het belangrijkste: solidariteit.
Al schrijvende bedacht ik steeds vaker hoe zonde het is dat
we als christenen deze traditie zo veronachtzaamd hebben,
maar ook hoeveel zinvols we in huis hebben om van te
leven en om over te leveren aan een volgende generatie.
Kerkblad VIER
SPREEKUUR IN HET BAKEN
Elke dinsdag ben ik van 13.30 -14.30 uur in het Baken om
een luisterend oor te zijn voor een ieder die binnenkomt.
Ik ben er niet alleen: ook een gastvrouw is aanwezig.
Inmiddels heeft ook Abrona interesse getoond en aangegeven dat een van hun mensen ook graag zou willen
helpen, om zo iets voor de kerk te doen. Nog beter gezegd:
zodat de kerk iets voor de buurt kan doen. We hebben er
ruimte voor, een prachtige locatie èn mensen om gastvrijheid te kunnen bieden. Eén probleem: mensen ervaren
blijkbaar een drempel om het spreekuur te bezoeken.
Misschien roept het woord spreekuur misverstanden op.
Het suggereert wellicht teveel dat je een probleem hebt.
Zouden we het niet meer als een ontmoeting met elkaar
kunnen zien? Dan kom je niet alleen om iets te halen,
maar ook om iets te brengen: een luisterend oor,
een hartelijk meeleven. Vandaar mijn oproep: kom eens
langs. Nog beter: neem iemand mee. Er is thee en koffie.
Daarnaast blijft het gegeven dat ik er ben om een afspraak
mee te maken of om kort mee te kunnen spreken.
Kortom: als er leven in de brouwerij is, heeft het een
afstraling naar de omgeving toe. Welkom.
17
WIJKGEMEENTE VLEUTEN
GEDICHT
ZELFPORTRET ALS APOSTEL PAULUS (FRAGMENT)
Ik kijk in het portret en het begint
te leven – voor mijn ogen verandert langzaam
de blik waarmee hij mij aankijkt
even glimlacht het – alsof het zich verontschuldigt
voor zijn aanwezigheid en voor de vragen
die het bij mij oproept
Rutger Kopland, uit 'Toen ik dit zag'
DIACONALE VOORBEREIDING OP PASEN
Kerkblad VIER
| JANUARI 2015
In het decembernummer van 'Vier' kondigden we de
Michacursus aan. Tot nu toe zijn er twee aanmelding
binnengekomen. We hebben nog meer deelnemers nodig
om deze boeiende voorbereiding op Pasen door te laten
gaan. Leest u dit nog eens door en bedenk of u hier geen
tijd voor zou willen maken. De Michacursus, geïnspireerd
door Micha 6:8, is een praktische cursus vanuit de
gedachte dat geloven = doen. Goed doen en recht doen.
De Micha-cursus helpt je om samen met anderen de daad
bij het Woord te voegen. Wat houdt het concreet in?
Zes woensdagen in de veertigdagentijd (vanouds een
vastentijd) komen we om 18.30 uur in de Achterbouw van
de Torenpleinkerk samen om daar een eenvoudige maaltijd
te gebruiken. Om 19.30 uur vieren we in de kerk de
vespers (avondgebed). Van 20.00-21.30 uur houden we ons
met een bepaald thema bezig, zoals ons dagelijks brood,
waarbij we ons bezinnen op hoe we met eten omgaan en
hoe dat anders zou kunnen. Ook andere onderwerpen rond
duurzaamheid komen aan de orde. De cursus kent ook een
praktijkdag (11 april), waarin we ons daadwerkelijk zullen
inzetten voor een bepaald diaconaal project, dat in overleg
zal worden uitgekozen.
18
PRAKTISCHE INFORMATIE
Data van de Micha-cursus zijn wo.
18 en 25 februari, 11 en 25 maart,
za. 11 april (praktijkdag) en wo. 15 april. Opgave graag voor
1 februari, zodat we het cursusmateriaal (7.50 euro) kunnen
bestellen. Voor meer informatie kijk op:
http://www.michacursus.nl.
Informatie en aanmelding: Dirkje Westerbeek,
tel. (030) 879 75 66, email [email protected]
In memoriam:
Jakob Arie (Jacques) Spanjersberg
31 januari 1927 – 5 januari 2015
Op de eerste zondag van Advent ontving Jacques
in het Hospitium de ziekenzalving. Op de vooravond
van Drie Koningen is hij overleden. Zijn leven eindigde
in Vleuten en begon op Rozenburg, waar hij geboren
werd als oudste van vijf kinderen.
De oorlog dwarsboomde zijn ambities, waarna hij
ook nog eens naar Indië moest. Dat leverde hem het
ereteken voor orde en vrede op. Toch zou hij zich
ontwikkelen van timmerman tot bouwkundige,
die zich zeer beijverde voor de herbouw van Rotterdam.
Hij was dol op steden en heeft heel wat wereldsteden
bezocht. Met zijn vrouw Gré, maar na haar overlijden
ook alleen. Onze gemeente heeft veel kunnen genieten
van zijn kennis van en passie voor kerken. Hij kon er
prachtig over vertellen, met woorden en beelden.
Jarenlang verzorgde hij de 40-dagentijdkalender
van onze kerk. Vanuit de Torenpleinkerk is hij
begraven nadat we een rijke door hem samengestelde
liturgie vierden met medewerking van Chorus Angelorum,
waaronder veel leden van de Domcantorij.
In de Dom had hij geleerd hoe wezenlijk het is
om bij een uitvaart de maaltijd van de levende Heer
te vieren. Zijn gedachtenis zij zijn drie kinderen en
ons als gemeente tot zegen.
Ds. Idelette Otten
VAN DE KERKRENTMEESTERS
VERJAARDAGSFONDS
In de tweede helft van 2014 heeft het verjaardagsfonds
€ 1195,50 opgebracht; over heel 2014 is het bedrag
€ 2347,85. Een resultaat om trots op te zijn. Vanuit het
verjaardagsfonds hebben we dit jaar een nieuwe beamer,
het koorbankje in het liturgisch centrum en de kandelaars
op de avondmaalstafel aan kunnen schaffen. We willen
iedereen die hieraan heeft bijgedragen, ook de organisatie,
hartelijk bedanken! Heeft u een goed idee om iets aan te
schaffen uit het verjaardagsfonds, dan kunt u dat met de
kerkrentmeesters delen.
DERDE COLLECTES 2015
In de Torenpleinkerk bestemmen we jaarlijks een aantal
collecten voor algemene doelen van de Protestantse Kerk,
de zogenaamde “derde collecte”. De data wanneer deze
collectes worden gehouden en de doelen vindt u in onderstaand overzicht.
• 25 januari: Catechese en Educatie
• 05 april JOP (Jeugdwerk Protestantse Kerk)
• 26 april: Eredienst en Kerkmuziek
• 06 september: Missionair Werk en Kerkgroei
• 04 oktober: Kerk en Israël
• 25 oktober: Hervormingsdag
• 06 december: Landelijk Pastoraat
WIJKGEMEENTE VLEUTEN
NIEUWE PENNINGMEESTER
Op 18 januari 2014 heeft Gerrit Bronsema zijn taak als
penningmeester van Vleuten overgedragen aan Aad van der
Wal. Praktisch gezien heeft dit tot gevolg dat Aad voortaan
alle declaraties en facturen vanuit Vleuten zal afhandelen.
Aad is bereikbaar via: [email protected], Lisdoddelaan 30, 3451PM, Vleuten, (030) 221 84 18. Achter de
schermen zal Gerrit nog enkele maanden beschikbaar zijn
voor enkele administratieve zaken rond jaarafsluiting 2014,
kerkbalans 2015 en de verzelfstandiging van wijk 3.
CONTACTINFORMATIE WIJKGEMEENTE
VLEUTEN
Torenpleinkerk, Schoolstraat 5, 3451 AA Vleuten
T 677 51 04
Kerkelijk centrum Het Baken, Burchtpoort 7,
3452 MD Vleuten
PREDIKANT
Ds. Idelette Otten, E [email protected]
T 265 77 76
Wijkraad van kerkrentmeesters
SCRIBA
ZANGERS GEZOCHT VOOR
PROJECTKOOR
Net als drie jaar geleden zullen we in de veertigdagentijd
het oratorium “Als de graankorrel sterft” gaan zingen.
Dit zal gebeuren door een projectkoor. Hiervoor zoek ik
zangers en zangeressen (alle stemsoorten en leeftijden,
ook jeugd en kinderen). Wilt u op een bijzondere en
intensieve wijze naar Pasen 2015 toeleven? Dit is uw kans.
Zangervaring is niet vereist, iedereen mag meedoen!
Schiet de komende weken eens een cantorijlid aan en
vraag naar zijn of haar ervaringen. Zij kunnen u veel
informatie geven.
De dertien repetities starten op woensdag 7 januari (tot aan
Pasen.) Tijd: 20-22 uur (Torenpleinkerk). Van harte welkom!
Opgave bij Alice van Eldik (06) 457 476 86.
Catoke Visser, Lisdoddelaan 37, 3451 PL Vleuten.
E [email protected]
WEBSITE
www.torenpleinkerk.nl
IMPRESSIE KINDERKERSTFEEST
| JANUARI 2015
Er zijn veel foto’s gemaakt, waarvan we er een paar hier
afdrukken. Met dank aan Dave Hoevenaars.
Kerkblad VIER
Wat was de kerk op Kerstavond weer vol met kinderen en
hun ouders om samen het Kerstfeest te vieren.
19
Kerkblad VIER
| JANUARI 2015
ADVERTENTIES
20