"Lijst van beschermde natuurmonumenten" PDF

1
BIJLAGE 6
Lijst van beschermde natuurmonumenten
Behorende bij het antwoord op vraag nr. 148.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Antjeskolk
Bronnenbos Refter
Buitenplaats Vosbergen
Bussumer- en Westerheide
Polder Ceres
Delleburen
Dommelbeemden
Eendennest
Elzenbroek
Franse Kampheide
Geerpolder Plas
Gooise Noordflank
Grasbroek
Groeve Oostermeent
Groote Gat
Groot Zandbrink
Ham en Crommenije
Heide achter Sportpark
Heidebloem
Heideterrein Twickel
Hildsven
Hilversums Wasmeer
Hoge Fronten
Hoorneboegse Heide
Huys ten Donck
Kamerikse Nessen
Kavelen
Kooibosje Terheijden
Kruisdijk
Lauwersmeer
Limitische Heide
Meeuwenkampje
Moerasterreinen langs de Bijleveld
Niemandshoek
Nieuw Bussumerheide/Vliegheide
Oeverlanden Braassemermeer
Oeverlanden Gein c.a.
Oeverlanden Giessen
Oeverlanden Schildmeer
Oeverlanden Winkel
Oosteinderpoel
Oostermaet
Oude Dee/ Breede Gooi
Oude Dijk van Waal en Burg
Overcingel
Postiljonheide
Raaphof
Rouwkuilen
Schoolsteegbosjes
Schraallanden Utrecht West
2
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Smoutjesvlietlanden
Staartweg Urk
Tafelberg-/Blaricummerheide
Tafelberg-/Blaricummerheide II
Terreinen Boswachterij Groesbeek
Toppad Urk
Waterland Aeën en Dieën
Waterland Varkensland
Weldam
Wildenborch
Wildenborch/Bosket
Zuiderheide/Laarder Wasmeer
Zwartven
De Zumpe
Ontleend aan Alterra-rapport nr. 2132 “Beschermde natuurmonumenten. Stand
van zaken 2010 en toekomstige bescherming”, M.E.A. Broekmeyer, R.J. Blijksma
en W. Nieuwenhuizen (blz. 19-20).