Samenvatting in het Nederlands

Chapter 11
Nederlandse samenvatting en conclusies
Nederlandse samenvatting en conclusies
De incidentie van het melanoom stijgt wereldwijd.1 Door de onvoorspelbare en onregelmatige disseminatie van het melanoom is de behandeling uitdagend. Hedendaags is het nog steeds vrijwel
onmogelijk om een patiënt met een op afstand gemetastaseerd melanoom te genezen. Nieuwe therapieën, zoals immunotherapie en doelgerichte therapieën geven echter hoop voor de toekomst.2-4 Om
therapeutische beslissingen te maken is een accurate stadiëring van het melanoom nodig. Hierdoor
kan onderscheid worden gemaakt tussen patiënten die baat hebben bij een chirurgische, of adjuvante
systemische en/of radiotherapeutische behandeling en patiënten die geen baat hebben bij deze
behandelingen. In dit hoofdstuk worden verschillende aanknopingspunten die dit proefschrift voortbrengt op een rij gezet en hun bijdrage aan het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van
melanoom patiënten.
Pathologie van het melanoom
Vroege detectie, accurate diagnose en een passende therapie van het primaire melanoom in een
vroeg stadium is van cruciaal belang voor het controleren van deze ziekte. Een nauwkeurig en
compleet pathologieverslag van het melanoom is essentieel voor een nauwkeurige stadiëring en het
voorspellen van de prognose. Het vormt een leidraad voor de behandeling van de patiënt met een
melanoom. Hoofdstuk 2 toont dat de reproduceerbaarheid van belangrijke pathologische factoren in
de T-classificatie uitstekend is en dat dit verbeterd is in het laatste decenium. Bovendien is in deze periode de compleetheid van pathologieverslagen voor belangrijke pathologische eigenschappen van het
melanoom toegenomen, voornamelijk van pathologen die in een niet-specialistisch centrum werken.
Dit komt hoogstwaarschijnlijk doordat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van gestructureerde
pathologieverslagen, waarvan in Hoofdstuk 2 en 12 een voorbeeld wordt gegeven.
Ondanks de toegenomen reproduceerbaarheid van de diagnose en pathologische eigenschappen van
het melanoom blijft de pathologie van het melanoom subjectief en zijn veel pathologen het hierover
oneens met elkaar. Hoofdstuk 3 laat zien dat in veel gevallen de diagnose, stadiëring, en daardoor de
richtlijnen voor chirurgische behandeling of schildwachtklierprocedure, veranderen als een gespecialiseerde patholoog het pathologieverslag van een externe patholoog herziet. Bovendien verbetert de
compleetheid van het pathologieverslag significant na het herzien van het pathologieverslag. Om deze
reden dient het pathologieverslag altijd te worden herzien door een patholoog van een specialistisch
centrum indien de patiënt hiernaar verwezen wordt.
Hoofdstuk 2 liet weliswaar zien dat de documentatie van de meeste belangrijke pathologische factoren
uitstekend is, maar de documentatie van microsatellitose blijft matig, helemaal in pathologieverslagen buiten een specialistisch centrum. Dit is teleurstellend aangezien Hoofdstuk 4 laat zien dat de
aanwezigheid van microsatellitose een belangrijke prognostische factor is. De 5-jaarsoverleving daalt
namelijk van 67.4% naar 42.8% bij de aanwezigheid van microsatellitose rondom de primaire tumor.
Bovendien is microsatellitose geassocieerd met een positieve schildwachtklier en locoregionale recidieven.
176
Schildwachtklierbiopsie
De schildwachtklierbiopsie is een wereldwijd geaccepteerde diagnostische procedure en de status van
de schildwachtklier is de belangrijkste voorspeller voor de prognose en tumor recidief van het melanoom. Deze procedure wordt tegenwoordig voornamelijk uitgevoerd met een combinatie van blauwe
kleurstof en een radioactieve stof (radiocolloid) om de chirurg te leiden naar de schildwachtklieren.
Hoofdstuk 5 laat zien dat deze procedure ook nauwkeurig is uit te voeren door alleen een radiocolloid
te gebruiken, vooral als de chirurg ervaring heeft met de procedure. Mede door potentiële allergische
reacties tegen de blauwe kleurstof, wordt in Hoofdstuk 5 geadviseerd om de schildwachtklierprocedure met alleen het radiocolloid uit te voeren in landen (zoals Nederland) waar dit beschikbaar
is. Voor landen waar radiocolloid niet beschikbaar is, zou de procedure ook met alleen de blauwe
kleurstof of indocyanine groen uitgevoerd kunnen worden, vooral indocyanine groen liet in Hoofdstuk
5 veelbelovende resultaten zien voor de toekomst.
Behandeling van melanoom patiënten met lymfeklier metastasen
Melanoom patiënten met regionale metastasen die ontdekt zijn met behulp van een schildwachtklierbiopsie worden over het algemeen behandeld met een ‘Completion Lymph Node Dissection’ (CLND)
of worden gemonitord met behulp van een echografie in de ‘Multicenter Selective Lymphadenectomy
Trial II’ (MSLT-II).5 Patiënten met klinisch palpabele lymfeklier metastasen worden eerst gestadiëerd
met een FDG-PET/CT (Fluorodeoxyglucose Positron Emissie Tomografie/Computed Tomografie). Als
hier geen afstandsmetastasen op worden aangetoond, dan wordt de patiënt behandeld met een
‘Theurapeutic Lymfe Node Dissection’ (TLND) met of zonder adjuvante systemische therapie en/of
radiotherapie.6,7 Melanoom patiënten met lymfeklier metastasen in de lies hebben meestal oppervlakkige (inguinale) metastasen. Hoofdstuk 6 laat echter zien dat ook in diepe (iliacaal of obturator)
gelegen lymfeklier vaak metastasen aanwezig zijn, zelfs in patiënten waarbij de lymfekliermetastasen
nog niet palpabel waren. De aanwezigheid van diep gelegen lieskliermetastasen is een belangrijke
prognostische marker, omdat dit de overleving sterk beïnvloedt, vooral in patiënten waarbij de lymfekliermetastasen nog niet palpabel waren. De slechte prognose van diep gelegen lieskliermetastasen
zou een indicatie kunnen zijn voor het geven van adjuvante systemische therapie en/of radiotherapie,
bijvoorbeeld een therapie met BRAF en MEK remmers. De combinatie van BRAF en MEK remmers
heeft al veel belovende resultaten laten zien in stadium IV melanoom patiënten, hoewel de duur
van het effect van de medicijnen beperkt was.3 In stadium III patiënten zouden deze medicijnen juist
een langdurige werking kunnen hebben, omdat in deze patiënten de ‘tumor load’ relatief lager is,
helemaal als de lymfeklierdissectie al is uitgevoerd. De waarde van de gecombineerde behandeling
van BRAF en MEK remmers in stadium III melanoom patiënten wordt momenteel onderzocht in een
placebo gecontroleerde studie, de COMBI-AD trial.8
177
Nederlandse samenvatting en conclusies
Beeldvorming in melanoom patiënten
Beeldvorming met CT, magnetische resonantie imaging (MRI) en vooral moleculaire beeldvorming
spelen een belangrijke rol in de stadiëring van patiënten met een gemetastaseerd melanoom. Hoofdstuk 8 bespreekt de waarde van deze beeldvormende technieken, waarin vooral de rol van moleculaire
beeldvorming bij het melanoom wordt besproken. Schildwachtklieren worden tegenwoordig ontdekt
met een schildwachtklierbiopsie. Deze procedure wordt uitgevoerd met behulp van preoperatieve
lymfoscintigrafie met 99mTechnetium als leidraad voor het lokaliseren van de lymfeklieren.
Voor de detectie van afstandsmetastasen wordt FDG-PET/CT vaak gebruikt. FDG is zeer effectief in
het lokaliseren van melanoomcellen, aangezien deze erg FDG-gevoelig zijn. FDG wordt echter ook
opgenomen bij ontsteking, infectie en door spiercellen en cellen van het centrale zenuwstelsel. Derhalve is de sensitiviteit van FDG-PET lager in long, lever en brein in het detecteren van melanoom
metastasen. Nieuwe melanoom specifieke ‘radiotracers’ , zoals [18F]ICF01006, lijken de sensitiviteit
van de PET/CT voor het opsporen van melanoom metastasen te verhogen.
In stadium I en II en microscopisch stadium III melanoom patiënten heeft FDG-PET/CT geen toegevoegde waarde. In hoofdstuk 9 bleek echter dat voor patiënten met palpabele, cytologisch bewezen
lymfekliermetastasen zonder aanwijzing voor long metastasen op de röntgenfoto van de thorax, FDGPET/CT wel toegevoegde waarde heeft voor de vervolg behandeling. Met FDG-PET/CT toegevoegd
aan de diagnostische work-up, kunnen patiënten met palpabele lymfekliermetastasen onderverdeeld
worden in meer accurate prognostische groepen. Het voornaamste belang van de verbeterde taxonomie in stadium III patiënten is dat iedere patiënt een op maat gemaakte behandeling krijgt.
Ook voor stadium IV melanoom patiënten kan FDG-PET/CT van belang zijn om metastasen op afstand
te lokaliseren indien een chirurgische behandeling wordt overwogen. Stadium IV patiënten die
met FDG-PET/CT gestadieerd zijn dienen ook een MRI van het brein te ondergaan. De kans op het
detecteren van bijkomende asymptomatische laesies is hoog (12%) en behandeling van deze groep
patiënten veranderd zodra hersenmetastasen gedetecteerd worden.
Concluderend blijft het melanoom een onvoorspelbare tumor met een onregelmatig metastaseringspatroon, waardoor de behandeling van het melanoom uitdagend blijft. Dit proefschrift beschrijft verschillende aanknopingspunten die kunnen bijdragen aan een accuratere stadiëring van patiënten met
een primair of gemetastaseerd melanoom. Hierdoor wordt het steeds duidelijker hoe het melanoom
zich biologisch gedraagt en krijgen patiënten een nauwkeurige prognose. Bovendien kunnen medische
multidisciplinaire teams melanoom patiënten beter behandelen met een geïndividualiseerde behandeling.
178
References
1. Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. Estimates of worldwide burden of cancer in
2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer. 2010;127(12):2893-2917.
2. Hodi FS, O’Day SJ, McDermott DF, et al. Improved survival with ipilimumab in patients with metastatic
melanoma. N Engl J Med. 2010;363(8):711-723.
3. Flaherty KT, Infante JR, Daud A, et al. Combined BRAF and MEK inhibition in melanoma with BRAF V600
mutations. N Engl J Med. 2012;367(18):1694-1703.
4. Flaherty KT, Puzanov I, Kim KB, et al. Inhibition of mutated, activated BRAF in metastatic melanoma. N Engl
J Med. 2010;363(9):809-819.
5. MSLT-II trial. http://clinicaltrials.gov/show/NCT00297895.
6. Burmeister BH, Henderson MA, Ainslie J, et al. Adjuvant radiotherapy versus observation alone for patients at risk of lymph-node field relapse after therapeutic lymphadenectomy for melanoma: A randomised
trial. Lancet Oncol. 2012;13(6):589-597.
7. Bastiaannet E, Beukema JC, Hoekstra HJ. Radiation therapy following lymph node dissection in melanoma
patients: Treatment, outcome and complications. Cancer Treat Rev. 2005;31(1):18-26.
8. COMBI-AD trial. http://clinicaltrials.gov/show/NCT01682083.
179