Lente 2014 - Phoenix Apeldoorn

Dansseizoen 2013 - 2014. No 3 Maart
KWIBUS KRANT
De Kwibuskrant is een uitgave van Phoenix Apeldoorn,
Vereniging voor Internationale dans, zang en muziek, in een
oplage van 310 stuks. Redactie: Elly van der Velde, Nel Brouwer
en José Smit.
Correspondentieadres:
Schopenhauerstraat 167, Apeldoorn, tel 055-3668153
[email protected]
Roemeens van Cristian en Sonia
Inhoud
Op zaterdagmiddag 18 januari waren Cristian Florescu en
Sonia Dion weer terug in de Veste met een nieuwe
workshop Roemeense dans. Cristian en Sonia bezoeken elk
jaar zo'n 12 landen om daar hun workshops te geven, van
Japan tot Brazilië en van Berlijn tot Den Haag. Overal
weten ze dansers enthousiast te maken met hun
aanstekelijke en humoristiche manier van lesgeven. Dat dit
ook in de Veste weer gelukt is, kun je lezen in een verslag
van deze workshop op pagina 11.
Roemeens van Cristian en Sonia
blz.
1
Van de redactie, Phoenixinformatie en Welkom
2
Van de bestuurstafel en
Dat ene lied
3
Verjaardagskalender
4
Agenda en Vooruitblik
5
Van het Dansensemble
7
Kids-Flits
8
Terugblik
10
De andere kant van... (interview)
14
Woordzoeker
16
Van de redactie
Groepen en dansleiding bij Phoenix
Maandag
19.30 – 21.00 uur
20.30 – 22.00 uur
beginners
gevorderden
Jeanneke Bruning
Jeanneke Bruning
055-5419035
055-5419035
Dinsdag
09.30 – 11.30 uur
Phoenix Vocaal
Marian Gouverneur
055-5219298
Woensdag
09.45 – 11.15 uur
13.30 – 14.15 uur
14.30 – 15.30 uur
gevorderden
kindergroep 1-2
kindergroep 3-4
Joke Langen
Margreet Huizer
Joanne van ’t Hof
Milou van Uitert
kindergroep 5-6-7
Wietske Denekamp
tieners (vanaf 12 jr) Jeanneke Bruning
vergevorderden
André van de Plas
Margreet Huizer
055-5417041
055-5219249
06-49104651
06-18230416
06-51355716
055-5419035
055-5338308
055-5219249
50+ groep
extra kindergroep
voorbereidingsgroep
dansensemble
055-5338308
06-51355716
zie elders
055-5341452
16.00 – 17.00 uur
18.15 – 19.15 uur
20.30 – 22.00 uur
Hallo allemaal,
Het is gelukkig ook deze keer
weer gelukt om een Kwibus in
elkaar te ‘draaien’. Ditmaal met
iets meer stress dan normaal,
omdat onze ‘hoofdredacteur’
tussendoor even een weekje naar
Los Angeles ging en alles toch
echt weer op tijd bij de drukker
moet liggen…
Gelukkig hebben we er dankzij
jullie bijdragen toch weer een
gezellige Kwibus van weten te
maken. Dit keer vooral aandacht
voor het vocale deel van
Phoenix. Ook maken we kennis
met een andere kant van Marian
Gouverneur.
Natuurlijk was er ook weer de
Algemene Leden Vergadering,
waarbij een aantal jubilarissen in
het zonnetje is gezet (zie blz 12)
Kortom: je wordt weer even
‘bijgepraat’.
Veel leesplezier gewenst.
Namens de redactie,
Donderdag
14.00 – 15.30 uur
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 19.30 uur
19.30 – 22.30 uur
André van de Plas
Wietske Denekamp
Marc Bout en Joanne van ’t Hof
Marc Bout
Bestuur Phoenix
Voorzitter
Els van den Heuvel 055 - 5427482
Penningmeester
Lizzy Preisser
055 - 5417142
Secretaris
Vert. Dansleiding
Alg. bestuurslid
Anneke de Cloet
Margreet Huizer
Rien Bout
055 - 5215936
055 - 5219249
055 - 5330199
Notulist t.b.v. bestuur VACATURE
Ledenadministratie
Nel Brouwer
Administrateur
Leo Poen
055 - 5416727
055 - 5419035
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Internet
Internetsite
Algemene info
Informatie over en opgeven voor cursussen
Informatie over zang (Phoenix Vocaal)
Informatie over het dansensemble
Kwibusredactie
Speciaal voor leden (adreswijzigingen, opzeggingen)
De Veste (verhuur zaal/café)
www.phoenix-apeldoorn.nl
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.deveste-apeldoorn.nl
Adres: De Veste – Fabianusstraat 4, Apeldoorn, telefoon: 055-542 12 06
Opzeggingen, wijzigingen van adres of mailadres dienen per e-mail (of schriftelijk) te
geschieden aan de ledenadministratie: Nel Brouwer: [email protected],
Gein 5, 7333 LZ Apeldoorn, tel. 055-5416727.
Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend plaatsvinden per 1 februari of per 1
september. Tussentijdse opzeggingen leiden niet tot restitutie van contributie.
José
De foto’s in deze Kwibus zijn
gemaakt door:
Dansensemble
Marian Gouverneur
Joris Moen
Kwibusredactie
2
Kinderen:
Volwassenen:
Liesbeth van Arendonk
Mandy Ploeg
Mariam Torrente Bar
Ana Torrente Bar
Nikitha Piëtza
Dick Flight
Marja Kasteel
Van de bestuurstafel
Beste allemaal,
Begin februari heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Er waren ruim 50 leden
aanwezig. De ALV heeft het financieel verslag van seizoen 2012-2013 goedgekeurd en ook de
begroting voor 2014-2015. Het voorstel om de contributie te indexeren met 4,55% is door iedereen
goedgekeurd.
De aftredende en herkiesbare bestuursleden: Rien Bout, Lizzy Preisser en Els van den Heuvel werden
alledrie herkozen, waarvoor onze dank. Wij zullen met plezier onze werkzaamheden voor Phoenix
voortzetten.
Er waren natuurlijk ook weer jubilarissen die 12 ! jaar lid zijn en Minie Groen van de
vergevorderden, die maar liefst 40 jaar lid is. Zij werden toegesproken en in de bloemetjes gezet. Zie
elders in de Kwibus een foto van deze jubilarissen.
Na de pauze hebben we gesproken over het komend 50-jarig-jubileum van Phoenix. Een werkgroep
heeft al een avond gebrainstormd over ideeën voor activiteiten en binnenkort start de
jubileumcommissie met de voorbereidingen.
Het verslag van de ALV staat binnenkort op het besloten gedeelte van de website. Met de uitnodiging
voor de ALV heb je nogmaals de toegangscode ontvangen. Dus ben je niet geweest, maar wil je wel
graag lezen wat is besproken, zie: www.phoenix-apeldoorn.nl /voor leden.
Na de pauze heeft het dansensemble een preview gegeven van de twee choreografieën, die tijdens de
voorstelling met Anne Thé op 25 mei a.s. in Gigant in première zullen gaan. Het zag er vernieuwend
en ook vermoeiend uit. Wat een tempo zat er in de Hongaarse choreografie. Dat belooft wat voor 25
mei. Komt allen!!!!
Heb je af en toe wat tijd over: kijk op de klussenlijst in de Veste
en meld je aan. We kunnen altijd hulp gebruiken.
Vele handen maken licht werk.
Heuvel, voorzitter
Els van den
Namens het bestuur,
Els van den Heuvel, voorzitter
Dat ene lied
Dit keer moet de term ‘lied’ een beetje ruim worden opgevat; onderstaande tekst van Emmy Boucher-Robbers
gaat over een dirigent, en wel Sead Siocic, bij Phoenix Vocaal welbekend. Zie ook pagina 6.
Jaren geleden, toen ik voor het eerst naar het
Gelders Gemengd Koor ging, was Sead dirigent.
Na afloop vroeg mijn man hoe het geweest was.
"Ontzettend gezellig", zei ik, "en een hele leuke dirigent."
"Hoe heet hij?", vroeg mijn man.
Tja, daar vraag je me wat.
Het was een automerk, dat wist ik nog wel.
"Mercedes", suggereerde mijn man. "Nee', zei ik, "korter".
"Fiat", raadde mijn man.
Verheugd riep ik: "Ja, dat is het!".
Later begreep ik waarom Sead zo vreemd keek toen ik de volgende week bij binnenkomst zei:
"Ha Fiat!"
Emmy Boucher
3
Verjaardagskalender
April
01-04
01-04
02-04
06-04
07-04
07-04
16-04
18-04
18-04
18-04
20-04
20-04
21-04
21-04
21-04
22-04
23-04
26-04
28-04
29-04
30-04
30-04
Lucie van de Pols-Hoogvliet
Marijke Roeterdink
Anneke van Vliet
Inge Neuman-van Dorssen
Marion van Vliet
Désirée Kooistra-Ravenhorst
Mirthe Toonen
Tijmen Teunissen
Niels Kerkhoven
Jantje Klomp
Ilse de Jong
Ine Luttikhuis
Marijke Vlot
Jetty Bos
Hanny Max
Ton Bos
Marinda Martin
Gerrie de Jong-Westland
Anneke Tijmensen
Leoni Ammeraal-Brinkman
An Becker
Bart van Uitert
Juni
Mei
01-05
02-05
02-05
03-05
03-05
03-05
03-05
04-05
06-05
06-05
08-05
09-05
10-05
11-05
13-05
14-05
16-05
18-05
18-05
19-05
19-05
25-05
25-05
25-05
26-05
27-05
29-05
29-05
29-05
30-05
30-05
Veerle v.d. Meulen
Ouliana Ilinbaeva
Mandy Ploeg
Wobby Scholten
Amber Wegerif
Michiel Bakkes
Ans Dobbelaar-Jansen
Patricia Pol
Myrthe Arends
Ria Buiting
Ria Demmer
Annabella Sotele
Leo Poen
Mirjam Epp
Lidy Looman
Brenda Dalhuisen-Langen
Dick Flight
Marjolijn Woodrow
Annemarie Wehrmeijer
Marianne Dekkers-vd Maas
Iona Willemsen
Trienke Molag
Nelleke Hallie
Jetty Bron
Selma Smit
Marjanne Oleman-Buitenhuis
Hannie vd Ploeg
Tonnie Rutte
Kyra-leigh de Kort
Daimy Koerhuis
Ria Karman
01-06
01-06
02-06
02-06
03-06
04-06
04-06
04-06
04-06
05-06
06-06
06-06
06-06
10-06
11-06
13-06
18-06
22-06
23-06
25-06
27-06
30-06
Riny Mensinga
Melline Nab
Marian van Luijk
Willem Oonk
Joke Kleverwal
Ans Ekelmans
Ad van Heumen
Sahaja Pragt
Ada Lemckert
Feronia van Riel
Janine Schravesande-Duivis
Jasmijn van den Ouden
Lianne Dekker
Marieke Kok
Cora Winters
Vinusha Kanapathipilai
Marlies Kleiboer
Lucie Heller
Nisa Akgül
Sara de Graaf
Lisette Poen
Jorien Strik
Danstaart
Bovenstaande jarigen krijgen,
kopen of bakken vast allemaal
een heerlijke verjaardagstaart.
Maar een heuse danstaart zoals
hiernaast is wel uniek!
Wie deze bijzondere taart
gekregen heeft op haar
verjaardag, van haar
creatieve schoondochter?
Ons mede-redactielid Nel!
4
Agenda en Vooruitblik
Doedans 2014
Agenda
April
Wat
Wanneer
Wat
Wanneer
Tijd
Dit jaar weer terug op
de Paasheuvel in
Vierhouten!
: Meivakantie
: 27 april t/m5 mei
: Instuif o.l.v. Joke Langen
: Maandag 28 april
: 20.00-22.30
22-23 en 24 augustus
Zie www.doedans.nl
Mei
Wat
Wanneer
: Tienerweekend
: 17 en 18 mei
PHOENIX
17 maart 2015
SARAH – SARAH- SARAH
INFORMATIE VOLGT IN KWIBUS EN OP WEBSITE
BELEEF HET MEE
HET 50 JARIG JUBILEUM GAAN WE
GROOTS VIEREN
SARAH – SARAH- SARAH-
Met kans op een optreden van
het Dansensemble van Phoenix.
Nader bericht volgt...
5
Vooruitblik
Phoenix Vocaal naar Bosnië van 3 tot 10 mei!!
Alweer ruim twee jaar geleden reisde Vocaal af naar Bulgarije.
Dat was goed bevallen voor de deelnemers en de organisatie, dus waarom niet een volgend reisje gepland.
Dit voorjaar gaan we naar Bosnië met 30 koorleden en partners.
De contacten zijn zo’n acht jaar geleden gemaakt met Sead Siocic, die toen al een workshop bij Vocaal
kwam geven. Hij is onze reisbegeleider en tolk ter plaatse. Van zijn contacten maken we dankbaar gebruik.
Natuurlijk wordt het een zang/cultuurvakantie. Het ontmoeten van een koor en een optreden in het Sevda(oorspronkelijke muziek) museum staan op het programma, evenals een rondwandeling in Sarajevo, de
stad waar we verblijven. We maken een dagtocht naar Mostar en een tocht door de bergen vlakbij de stad,
het gebied waar de Winterspelen destijds waren. We verblijven in een hotel en kijken uit naar de diners
met livemuziek.
Omdat er geen rechtstreekse vluchten gaan vanuit Nederland vertrekken we met een bus vanaf de Veste
naar vluchthaven Keulen en vliegen verder naar Sarajevo.
Uiteraard doen we in een volgende Kwibus verslag van de indrukken die we daar opgedaan hebben.
Marian Gouverneur
6
Van het Dansensemble
Hallo allemaal,
Ook in deze Kwibus weer een bijdrage van het
Dansensemble. Vlak voor we in het weekend van
22 en 23 februari weer op ons jaarlijkse
repetitieweekend vertrokken, wist Joris mij te
strikken om namens de demo verslag te doen van
het reilen en zeilen binnen het dansensemble. We
houden ons al bijna het hele seizoen bezig met
twee nieuwe choreografieën, die op 25 mei in
première zullen gaan. Samen met dansgroep
AnneThé van Annette Truijens treden wij deze
middag op in Gigant. Het belooft een bijzondere
voorstelling te worden!
De Nederlandse choreografie ‘Tussen hoop en
vrees’ zal op deze zondagmiddag gedanst worden.
De choreografie biedt een kijkje in het Amsterdam
van 1930 en gaat over ‘hoeren, mannen aan de
drank en het eeuwige optimisme dat Nederland
altijd weer uit de crisis helpt’ (aldus de meester).
De kostuumcommissie heeft inmiddels in datzelfde
Amsterdam kostuums bij elkaar geshopt voor deze
choreografie en die zien er alvast leuk uit! Een
klein voorproefje van dit stuk heeft u al kunnen
bewonderen op de Algemene Ledenvergadering.
Tenminste, dat neem ik maar aan, want
ondergetekende lag zelf op die bewuste
ledenvergadering even haar jetlag uit te slapen !.
Omdat ik ‘zonodig’ in januari een maand op
vakantie naar Australië moest, heb ik hier in daar
wat gemist in de repetities voor ons nieuwe
Nederlandse stuk. Ik ben inmiddels hard bezig om
de schade weer een beetje in te halen…
Joris
Ilse
Zo heeft de rest van de groep in januari ook hard
gewerkt aan een nieuwe zigeunerchoreografie uit
Szászcsávás. Gelukkig waren we ook daar al eerder
mee begonnen, dus 25 mei is er niks meer van mijn
achterstand te zien! !
Deze choreografie is erg pittig en snel, met een hoop
interessante nieuwe bewegingen. Op mijn eerste
dansavond in februari viel ik meteen midden in een
lesje buikdans voor de meiden, dat was wel even
wennen na anderhalve maand niet gedanst hebben…
Laat ik het houden op ‘een leuke nieuwe uitdaging’!
Inmiddels hebben we ook al dansles gehad van een
Hongaarse Roemeen (of was het een Roemeense
Hongaar?), die ons de fijne kneepjes van de
zigeunerdans heeft bijgebracht!
En of we na 25 mei lekker rustig aan gaan doen? Zeker
niet! Op het demoweekend werd duidelijk dat we
komende zomer een hele toffe dansweek in Hongarije
gaan beleven! We gaan met de groep een week naar
Tiszakécske (voor de uitspraak van deze plaatsnaam
kunt u zich wenden tot de meester), waar we danslessen
gaan volgen en ook een aantal optredens gaan
verzorgen! We hebben er nu al in zin! Het belooft nu al
een hele gezellige week te worden, met veel dans,
gezelligheid, vrolijkheid en veel te weinig slaap.
Ongetwijfeld wordt daarvan in het nieuwe seizoen
uitgebreid verslag gedaan in de Kwibus!
Maar nu eerst: op naar 25 mei! U komt toch ook?
Groetjes,
Ilse
Tijdens het demoweekend werden er wat nieuwe dansers
'ontgroend'. Ze moesten laten zien dat ze geblinddoekt
elkaars haar konden invlechten voor een optreden.
7
K i d s - F l i t s
Kinderagenda
Mei
Wat:
Wanneer
: Tienerweekend
(groep 5-6-7-8 en tieners)
: 17 en 18 mei
Wat
Wanneer
: Meivakantie
: 27 april t/m t/m 5 mei
K i d sOpen dansmiddag
Op zaterdag 8 februari organiseerden de juffen
van de kinderdansgroepen een open
dansmiddag. Ouders konden kijken wat de
kinderen tijdens de dansles op de
woensdagmiddagen zoal doen.
En hoewel er misschien iets minder kinderen
dan verwacht waren, zat de stemming er al snel
in toen juf Margreet alle kinderen uitnodigde
om te dansen als snoepjes. Zowel de kinderen
van groep 1-2 en 3-4 als de kinderen van groep
5-7 stonden stijf stil bij zoethout, zwalkten op
spekjes en sprongen als kleine kraaltjes van
een snoepketting. Aan het eind bezemde juf
Margreet alle kinderen in de hoek.
Daarna liet groep 5-7 tijdens een Roemeense
dans zien hoe je daar stokken in kunt
verwerken, verrassend om te zien dat daar veel
mooiere dingen mee gedaan kunnen worden
dan je in eerste instantie zou denken!
Vervolgens werden de ouders gevraagd mee te
doen. Ze moesten gekleurde lijnen vasthouden
zodat het leek alsof er allemaal laserstralen in
de ruimte schenen. De kinderen kropen lenig
onder de laserstralen door en klommen er
overheen, terwijl de ouders de lijnen omhoog
en omlaag lieten gaan op de maat van de
muziek. Tot schrik van de ouders werden de
rollen toen omgedraaid; niet zo lenige ouders
kropen en slopen toen onder en boven de
laserstralen door, terwijl de kinderen de lijnen
(zo laag mogelijk) vasthielden.
Er volgde nog een dans in een loods, de
kinderen mochten uitbeelden wat je daar
allemaal kunt doen, springend, sluipend,
huppelend, en hoe je in slow motion kunt
dansen als de muziek langzamer wordt…
Ten slotte werden de ouders nog een keer
uitgenodigd mee te doen. In een kring mochten
een aantal kinderen omstebeurt een dansje
voordoen, dat de rest na moest doen. Ook een
ouder werd uitgedaagd een dansje voor te
doen. Dat lukte verassend goed!
Het was een geslaagde middag waarin de
kinderen en hun juffen een goed beeld gaven
van de invulling van de danslessen.
Reina Steenhuizen
8
F l i t s
K i d s - F l i t s
Tienerweekend
Beste kids van groep 5-6-7-8 & Tieners!
In het weekend van 17&18 mei zal er een supertof kamp plaatsvinden,
speciaal voor de tieners van Phoenix! We zullen vooraf nog niet
prijsgeven waar het kamp over zal gaan maar de titel zegt het
misschien al een beetje...
Yo-ris, de drie heksjes en de 7 lelijke gelaarsde prinsessen
(Roodkapje, Sneeuwwitje, Doornroosje, Assepoester, Belle van het
beest, Goudlokje en de Prinses op de erwt)
Op jullie dansgroep hebben jullie een
formulier gekregen waarmee jullie je kunnen
opgeven, en het lijkt ons dan ook heel leuk
als jullie allemaal komen!
Groetjes en tot 17&18 mei!!
Probeer de rebus op te lossen! Wil je kijken of je oplossing goed
is? Mail de goede oplossing vóór 9 mei naar [email protected] of schrijf deze op een papiertje met je naam en groep
erbij. Stop het in de rode Kwibus-bus in de gang van De Veste.
Paasrebus
9
Terugblik
Nieuwjaarsconcert Hai Mîndruto
op 19 januari 2014
Hai mîndruto (Kom, mijn beminde).
Herinneren jullie je nog de wervende tekst in de
vorige kwibus?
Rijke Roemeense volksmuziek en zigeunermuziek
met ontroerende, gedragen melodieën en wervelende
snelle dansen? Als je dat gelezen hebt en je weet al
dat de taragotspeler van vorig jaar ook lid is van dit
orkest, maakt het de beslissing om te gaan niet
moeilijk. Taragot is van de grote verscheidenheid
aan volksmuziekinstrumenten mijn lievelingsinstrument. Voor diegenen die het niet kennen, het is
een soort houten sopraansaxofoon met een prachtige
diepe, warme klank. Er is in de vorige Kwibus niets
teveel beloofd.
Prachtige, melancholieke doina’s (klaagliederen
zonder ritme eronder), afgewisseld met snelle,
opzwepende sirba’s, waar het ritme van afspat.
Voor het geval dat ons Roemeens stoffig geworden
was, vertelde Friek Herfst, de zangeres, waarover ze
ging zingen. De mooiste tekst die ik onthouden heb,
ging over een ex die de nieuwe minnaar van zijn
weggelopen vrouw het hoofd wil afslaan als zij niet
terugkomt bij hem en zijn kinderen. Net als bij een
vis, het veelzeggende gebaar van de zangeres zei
genoeg. Naast zang speelt zij ook cello. Verder op
accordeon Drieks Daams, op cimbaal Emmy
Muijs, op contrabas en taragot Frank de Jong en
Esther op viool. (Zij staat nog niet op de site en de
achternaam heb ik niet onthouden).
Na dit prachtige concert waarbij stil zitten toch echt
te veel gevraagd was, mochten we onder leiding van
André meedansen. Zeer oude bekende dansen
kwamen voorbij. De Hora Pegeata bijvoorbeeld, voor
André één van zijn eerste dansen die hij leerde eind
jaren ‘60/begin jaren ‘70. Vast niet alleen bij
mij kwam meteen het woord ‘taartpunten’ in mijn
hoofd op. Siriul, Sirba en Hora Mare Franceasca,
over een oude man die graag vooraan danst omdat hij
dat zo graag doet. Wat niet verwonderlijk meteen
reacties opleverde over ‘Opa’ André die midden in
de kring danste.
Fantastische, virtuoze muzikanten, een goed bezette
zaal en voldoende dansers maakten het tot een
prachtig concert en danshuis. Hopelijk komt er
voor Jeanne, die nu als organisator afscheid genomen
heeft (met toespraak van Els en mooi boeket
bloemen), iemand in de plaats die ook zulke goede
orkesten weet te vinden en te strikken voor Phoenix.
Jeanne, dank je wel. Ik verheug mij sowieso op het
volgende nieuwjaarsconcert!
Marga Heijnen
10
!"#$%&'(&)$*&+$,-&."&'
/00'$120&)"3$4,&-500')
!"#$%&'()*"+,-)./,(0(1.2+
1*3*,"#$-(0(4-53.-26"78
?#@+(,''(-#AA(-7'-,+B'*"C$D'7'#E
!"#$%&'()*+',-./-0-12..-34--56'*7++(#
%&87"+9)''*7'#:+;#*-0-<//-2==-2=-><
Terugblik
Roemeens van
Cristian en Sonia
Muzikantenmiddag
(ook voor zangers)
Het nieuwe jaar is voor Phoenix op 18 januari
begonnen met een spetterende dansdag
Roemeens. Verzorgd door het Roemeens/
Canadese echtpaar Cristian Florescu en Sonia
Dijon, terecht aangeprezen door de dansleiding.
We werden allerhartelijkst welkom geheten.
Bijzonder, maar het voelde goed. Net zoals alle
aandacht die uitging naar de dansen. En naar alle
deelnemers die de dansen zo goed mogelijk
uitvoerden. Want met een wel heel speciale
intentie moest er gedanst worden en dat
probeerden ze bij alle (9) dansen over te brengen.
Wat beide dansers ons ook wilden bijbrengen was
een stuk geografie van het huidige Roemenie,
zodat de namen van de streken - Oltenia,
Bucovina, Besarabia, Transylvania, Oltenia,
Banat, Muntenia, Dobrogea meer een plek kregen.
De dansleiding van Phoenix heeft inmiddels drie
dansen van het programma op het Phoenixrepertoire gezet: Braupesase, Jiana Luiana en
Deciobanie. Leuk! Tot slot werden we met zijn
allen op de foto gezet. (Zie hieronder) Een leuke
afsluiting van deze inspirerende dansdag.
Lidy Looman, vergevorderden.
Afgelopen 2 maart was er voor de vijfde keer een
muzikantenmiddag. Een middag waar ieder die komt
zijn of haar inbreng heeft. Vele muziekjes en liederen
uit alle windstreken zijn weer voorbij gekomen. Van
meerstemmig Russisch, eenstemmig Klokke Roeland
tot tweestemmig Jiddish, en tweestemmig Bulgaars.
Iets waar je enthousiast over bent, mag je inbrengen en
wanneer we allemaal een partituur hebben kan iedereen
meespelen én zingen. De fluiten waren goed
vertegenwoordigd, maar ook draailier, bas, accordeon
en viool waren aanwezig. Doordat het de vijfde keer
was en we de voorgaande nummers nog in ons
repertoire hadden, konden we zo een middag vullen.
Wie niet geweest is heeft een leuke middag gemist
maar kan op 16 november erbij zijn.
Ook dan weer hebben we een muzikantenmiddag. Net
als nu kan er na opgave muziek van de site gedownload
worden. Leuk als je erbij bent!!
Marian Gouverneur
11
Terugblik
Een vergaderimpressie...
Weet je wat ik onlangs dee?
Ik was weer eens op de ALV...
en er deden heel wat leden aan mee!
Er kwamen er alleen maar ook kwamen er wel met z'n twee...
De agenda, notulen en het jaarverslag voor deze vergadering
moest ik uit de lucht halen, downloaden, voor de verandering
Want wie dacht dat alles zo maar ging
is een stijve conservatieveling...
Participeren moet je bij onze club, al is het minimaal
door je lidmaatschap te betalen liefst in één keer allemaal.
Maar voor hen zonder kompjuter of met aansluitingsprobleem
had Anneke wat exemplaren geprint en van elk een te leen....
Vervolgens zat Els heel nauwgezet
de vergadering voor naar letter van het alfabet
Ze werkte de agenda af en ging daarbij als een raket
Daarna was Lizzy aan beurt en aan zet.
Die ging zo mogelijk nog nauwkeuriger aan de slag
en de 'als-ik-je-even-vragen- mag’ leden
kregen hun antwoord, al naar gelach.
Want werken met een nieuw boekhouderssysteem
online en helemaal anders dan tot nu toe deed nog geeneen
Even zo uit de losse pols – maar Lizzy vertrok geen spier
en kon alles verklaren tot ieders groot plezier.
Jubilea 2014
Op de Algemene Ledenvergadering van 5 februari
werden er diverse leden in het zonnetje gezet.
De leden die 12! jaar lid van Phoenix zijn:
Reintje Zweers en Marianne Klutman (gevorderden
maandag)
Jeanette Menninga, Epie van ‘t Spijker en Tilly
Westerveld (gevorderden woensdag)
Liesbeth Lugtenberg (Vocaal)
Mini Groen is 40 jaar lid! Ze begon in 1974 te dansen
bij Phoenix. We dansten toen bij Banning, aan de
Arnhemseweg. Mini kwam uit Loenen, waar ze al
danste, zodoende ging ze op woensdagavond naar de
gevorderden. Ze maakte de voorstelling in Sion al mee
in 1974 en de voorstelling in Orpheus in 1975. En nog
vele voorstellingen erna! Al jarenlang is ze trouw lid bij
de vergevorderden op woensdagavond. Ze heeft ook na
het dansen altijd nog plezier met de groep vriendinnen,
ook wel bekend als het ‘kippenhok’.
We vroegen ons af of ze al eens in een commissie zat?
Nee, (nog) niet denken wij... ;-)
Voor zoveel jaren trouw lid kreeg ze een temperatuur-,
vocht- en luchtdrukmeter. Deze is bedoeld om ook thuis
op temperatuur te blijven.
De jubilarissen kregen een mooi boeket bloemen
aangeboden. De niet aanwezige jubilarissen werden op
hun groep in het zonnetje gezet.
Dan de jubilaressen van 12+ en eentje van de volle veertig
jaren
ze kwamen naar voren;
wat was de tijd gevlogen,
zo lang alweer,
hoe heb ik het kunnen klaren...
en dan pauze....
met een koppietheekoffie of ander dorstlesser naar smaak
over naar het volgende 'hot point', want in 2015 is het raak!
Dat is voor Phoenix een groot jubeljaar:
Onze vereniging tikt dan de vijftig af
en dat willen we weten! Virtuele petten af!!!
Er werd wat gemijmerd, bedacht en verzonnen
Want om commissies was het toch ook begonnen.
Er zijn ideeën te over en mensen te kort
en er is niemand meer, die aan de PR-kar sjort.
Was je er niet bij op de ALV
en wil je in een commissie of twee
laat dan van je horen, men zit te springen om nieuw bloed
Geef je op, dan komt alles vast goed:)
Lia van der Waarde
12
Marianne, Epie, Mini en Tilly
Opstapbedrijf Repro
Ketelboetershoek 56
7328 JE
Apeldoorn
[email protected]
Terugblik
Dancelab Experience 2
Een hele lange tijd heb ik weinig gevolksdanst. Maar wel
steeds verlekkerd naar de verschillende posters gekeken,
als ik mijn zoon van dansen haalde. Er was iets in het najaar
dat me aantrok aan de cursus Dancelab Experience. Ik ontdekte
de cursus pas bij les 5, maar er stond aangekondigd dat je ook
losse lessen kon volgen. Dus ging ik daar een les mee doen.
Ik vind mezelf een redelijk ervaren danser, maar in les 5 invallen
in de cursus bleek toch iets te optimistisch. Ik ben na twee lessen
afgehaakt. Wel ontzettend leuke dansen. Ik was dus erg blij dat
de 2e serie meteen na de kerst weer gegeven werd en heb me
meteen aangemeld. Nu vanaf het begin.
Er zit een hele mooie opbouw in de lessen. Marc start eerst met twee dansen om op te warmen. Meteen het
eerste liedje is Royals van Lorde, supergoed, eentje waar de radio harder voor gaat. Heerlijk om daar op te
dansen. We oefenen de dansen voor de spiegel. Dit ben ik wel gewend bij mijn dansles op de sportschool,
maar ik merk dat dit voor veel anderen even wennen is. Daarna oefenen we de passen op de diagonaal. De
muziek is heel divers van een soort wals tot een opzwepende Bangra. Als afsluiting een cooling down, een
dans met veel rekken en strekken. Ik ben benieuwd wat hij nog meer in petto heeft voor ons. Ik vermoed
dat Marc de dansen zelf heeft bedacht. Complimenten daarvoor!
Oh ja, in de eerste serie zat in de warming up een beruchte achteruitrol, waar iedereen flink op moest
oefenen. De uitdaging voor deze keer vind ik de draaien op een been, waar het natuurlijk de bedoeling is
dat je je evenwicht bewaard. Verder is het de uitdaging om al die dansen in je hoofd en lijf op te slaan, want
het gaat in een hoog tempo en moet natuurlijk ook nog een beetje leuk uitgevoerd worden.
Ik vind het leuk om, na al die jaren dat ik helaas niet kon dansen door reuma, hier weer te starten met het
volksdansen bij deze toffe cursus.
Peggy Baan
Bloemenmagazijn “MARGRIET”
Schubertlaan 20
7333 CV Apeldoorn
AL 39 JAAR GOED IN BLOEMEN,
PLANTEN, BLOEMWERKEN
EN VEEL MEER !!
Tel. 055-5332655
Fax 055-5428783
e-mail: [email protected]
www.flowerserviceapeldoorn.com
13
De andere kant van...
Het zit bij mij in de genen
Ik ben geboren in Driebergen, in 1959, en heb vier
broers. Mijn vader was onderwijzer. Hij gaf de
muzieklessen op school en ging met zijn orgeltje alle
klassen langs. Mijn moeder zong wel, maar
bespeelde geen instrument. Als kind zongen we
tijdens de afwas: duet van de Parelvissers! Mijn
vader de tweede stem en mijn moeder en ik de
melodie. Mijn ouders vonden muziek bij de
opvoeding horen; we hebben allemaal pianoles
gehad. Twee van mijn broers spelen zo voor de vuist
weg. Iets horen en dat kunnen vertalen in je eigen
stijl vind ik het eigenlijke muziek maken. Zelf heb ik
als houvast wel het notenschrift nodig.
Ik dans al vanaf mijn 10e. Ik had een juffrouw, die
ook volksdansles gaf. Toen ik dat thuis vertelde zei
mijn moeder: ”Nou, dat moet je doen, dat is leuk”.
Mijn ouders hadden een danshuwelijk; zij dansten in
die tijd Engelse dansen. De liedjes bij de dansen
vond ik ook erg leuk. Tijdens mijn opleiding
Bezigheidstherapie maakte ik een meerstemmig
liedje en leerde dit aan mijn medestudenten. In
Maarssen, waar ik toen woonde, startte de voorzitter
van Stichting De Spelevaart omstreeks 1975/76 een
volksdansgroep. Daar waren meteen een stel
enthousiastelingen uit het groepje van mijn juffrouw.
Al was ik pas 16, direct zat ik in het bestuur. Deze
volksdansgroep wilde ook een kindergroep. Ik
volgde een kinderdanscursus bij Februtine in Utrecht
en startte met een vriendin de kindergroep in
Maarssen. In die tijd leerde ik ook Jan-Willem
kennen. Hij was voorzitter geweest van
volksdansvereniging Terpsichoré in Amersfoort en
was regiocentrum-voorzitter van De Spelevaart. Ook
wij hebben een danshuwelijk! Destijds volgden we
alle Spelevaart-weekenden, kerstcursussen en
paascursussen en zetten ons in voor het landelijk
bestuur van De Spelevaart. Hedwig Schoots, de
motor achter de Balkanmuziek in Nederland heeft
mij geïnspireerd om met Balkanzingen te beginnen.
Zij kwam met de vraag: “Mag ik een keer wat
zingen? Eens kijken of mensen dat leuk vinden?”
Direct dacht ik: “Dat is leuk zeg, dat wil ik ook!” In
mijn toenmalige woonplaats Amersfoort kwam ik in
contact met een groepje dat op initiatief van Dorien
van der Heijde Balkanliederen zong. Na Doriens
afscheid ging ik een dirigentencursus volgen en zo
werd ik daar 22 jaar geleden de dirigent van
Balkankoor Horus.
14
Het zit bij mij wel een beetje in de genen. Toen
ik rond 1992 met de dirigentenopleiding begon
bij de Gregoriusvereniging voor kerkelijke
muziek en ik dat thuis vertelde, bleek dat mijn
vader diezelfde opleiding gevolgd had!
Aangeleerde basiszaken, begrippen en
technieken kun je toepassen op alle
muzieksoorten. Als je een 3/4 maat leert slaan,
kun je ook een 7/8 maat slaan. Door de vele
cursussen in het land, en daarbuiten, ben ik wel
bijgeschoold. Toch is wereldmuziek in de
muziek een specialisatie. Wie nog nooit met
onregelmatige maatsoorten gewerkt heeft moet
er beslist op studeren. Een invaller zoeken voor
mij is dan ook lastig.
We verhuisden in 1992 naar Raalte; daar heb ik
een christelijk gemengd koor gehad. Het
Balkankoor in Amersfoort deed ik erbij. Zestien
jaar geleden verhuisden we naar Apeldoorn,
waar ik ging dansen bij Joke. Dorien van der
Heijde gaf toen een korte cursus Zang bij
Phoenix. Yvonne Kluts en Lianne Bons
bekenden aan Dorien wel elke week te willen
zingen. Dorien: “Ik weet nu iemand die in
Apeldoorn is komen wonen, die moet je
vragen”! Bij Dansen onder de Kerstboom
kwamen ze bij mij en vroegen: “Ben jij Marian?
Kun jij dan...?” In mei zijn we gestart en in
september 1999 is het koor van Phoenix officieel
geworden.
... Marian Gouverneur
We hebben nu 49 vrouwelijke leden bij Vocaal. 50
personen is een mooie grens, het wordt anders te
moeilijk om de aandacht bij de les te houden. Er zijn
twaalf koorleden die ook dansend lid zijn bij
Phoenix. Zelf dans ik nog steeds met veel plezier bij
Joke.
Heel weinig koren zingen uit het hoofd, zoals wij.
Dat is ook echt heel moeilijk. Al die talen en die
woorden, waarvan je wel de strekking begrijpt, maar
niet letterlijk het woord... De teksten leren we net
als vroeger de Engelse woordjes. De vertaling
hebben we er naast, want je moet weten waar je over
zingt. Ikzelf spreek al die talen niet, maar inmiddels
ken ik wel veel losse woorden. Ik volg workshops
om geïnspireerd te blijven en ook om nieuw
repertoire op te doen. Ik verzamel alles op
wereldmuziekgebied. Soms ontbreekt de vertaling.
Ik ging met mijn Bulgaarse teksten wel eens naar de
Macedonische schoenmaker hier op het plein.
Tegenwoordig zoek ik veel op internet en Youtube.
Mijn eigen voorkeur ligt bij de Balkanregio. Maar er
komen ook verzoeken uit het koor zelf. Men wil wel
eens Zuid-Amerikaans of Indonesisch. Daar wil ik
nog wel een keer wat mee. Ik zoek ook liedjes
waarmee je iets kunt doen met beweging of met
instrumentjes. Dat toont dan veel leuker. Moeilijke
choreografieën gaan vaak ten koste van de zang. Bij
het uit het hoofd zingen zijn twee pasjes opzij op het
goede moment al heel wat.
In Nederland wordt veel gezongen. In Apeldoorn
zijn meer dan 100 koren; zo’n 70 ervan zijn
aangesloten bij de Apeldoornse Korenfederatie.
Vaak heeft een kerk een dames-, heren-, gemengd-,
tiener- en kinderkoor.
Daarnaast bestaan er veel pop- en gospelkoren.
Op dit moment zijn de zeemans- en
smartlappenkoren erg populair. Maar ga je
googlen op Wereldmuziekkoor, dan vind je in
Apeldoorn, zover ik weet, alleen Phoenix
Vocaal. Soms word ik gevraagd om in te vallen
bij collega-wereldmuziekkoren. De dirigente uit
Deventer ging een jaar naar het buitenland, daar
heb ik een aantal lessen gegeven en in mei geef
ik een workshop bij Dobro Dosli in Zutphen.
In september 2014 bestaat Vocaal alweer 15 jaar;
we zijn behoorlijk geworteld. Een doel of
termijn heb ik nooit gesteld, maar we hebben
wel veel geleerd, ook ikzelf. Je hebt mensen die
gaan voor het perfecte zingen en mensen die
gaan voor de gezelligheid. Ik probeer daar een
middenweg in te vinden, voor elk wat wils. Net
zoals bij het dansen komt er één keer per seizoen
een gastdocent; daar leer je weer andere dingen
van. In het begin traden we niet op. We vinden
onszelf nu wel zo leuk geworden dat die
presentaties een vast onderdeel van het koor zijn!
We treden zo’n vier keer per seizoen op, onder
andere in verzorgingshuizen. Dat vinden we heel
leuk omdat je er veel kunt toelichten. Maar het
afgelopen jaar ook tijdens de Russische Week en
bij de Vereniging Oud Apeldoorn met veel
publiek. Ik kies ook optredens waar je ander
publiek bereikt. Voor de pr van ons en de
vereniging is dit leuk.
Wie Vocaal dit seizoen nog beluisteren wil: kom
op 1 juni naar het Korenfestival in het centrum
van Apeldoorn!
Phoenix Vocaal:
bijna 15 jaar
met Marian
als dirigent!!!
15
Woordzoeker
Heb je alle woorden gevonden, dan houd je de oplossing over!
Mail deze vóór 9 mei naar [email protected] of stop deze in een dichtgevouwen papiertje in de
rode Kwibus-bus in de gang van de Veste. Vermeld je naam en groep erbij... Je maakt kans op een leuke prijs!
ACAPELLA – ALTPARTIJ – ADEM – ARIA – BAS – COMPOSITIE – DIRIGEREN – DIRIGENT – DO – FA - FOLK –
JAZZ – KERKKOOR – KORENFESTIVAL – KOORLID – LES – LIED – MAATSOORT – MELODIE – MI – NOOT –
ODE – OPERA – OPMAAT – ORKEST – PIU – POKO – RE – REPERTOIRE – REPETITIE – RITME –
SMARTLAPPENKOOR – SOL – SOPRAAN – STEM – TENOR – TIMBRE – TOON – TOONHOOGTE –
VIERSTEMMIG – VOCAAL – WERELDMUZIEK – ZANGSTEMMEN
16
SLUITINGSDATUM KOPIJ ZOMERKWIBUS: 15 MEI 2014