Vijf gelijke dagen model Triangel Hoe werkt ZON! Hoe gaat ZON

Vijf gelijke dagen model Triangel
Hoe werkt ZON!
ZON! werkt kind- en activiteitengericht. In de praktijk zie je dat terug in de aandacht en het
observerend vermogen van de leiding.
Kinderen bepalen voor een groot deel zelf het activiteitenaanbod binnen ZON!
Op basis van hun input tijdens gesprekken en vergaderingen die de leiding van ZON! met hen heeft
wordt het aanbod gemaakt.
Omdat ZON! werkt in de vrije tijd van kinderen vinden we het heel belangrijk dat zij kunnen doen
wat ze leuk vinden of waar ze op dat moment zin in hebben.
Daarom maakt ZON! geen vaststaand activiteiten programma voor de tijd die zij extra bij ons zijn in
het kader van het vijf gelijke dagen model maar er zijn wel altijd activiteiten te doen. Deze staan allen
in het teken van de drie speerpunten: natuur, sport en cultuur. De natuur in, varen, vuur maken, hutten
bouwen, beestjes, bomen en planten bestuderen. Of allerlei soorten sport zoals voetbal, korfbal,
taekwondo en dans. Ook bieden we graffiti workshops aan, bezoeken we musea etc.
Het enige wat ZON! bewust niet aanbiedt is gamen en TV kijken.
Bekijk onze website www.kinderopvangzon.nl , klik dan op een locatie ZON! Sport Delft of
Groen,op fotogalerie. Zo krijgt u een goed beeld van onze werkwijze
Hoe gaat ZON! om met het vijf gelijke dagen model?
ZON! blijft haar visie bewaken dus ook in het vijf gelijke dagen model.
Op de lange middagen en in vakanties en studiedagen is er alle tijd en ruimte om een veelzijdig
programma aan te bieden. Op de korte BSO middagen slagen wij daar ook in, echter komen wij voor
bepaalde activiteiten wel eens tijd te kort. Het extra uurtje wat we nu hebben biedt dus perspectief,
vinden wij. En zo willen wij er ook mee omgaan straks. De kinderen van de Triangel zullen een apart
activiteitenaanbod krijgen in ieder geval voor dat ene uurtje. De ene keer zullen de kinderen van de
andere scholen de gelegenheid krijgen bij de activiteit aan te sluiten omdat de activiteit op de locatie
plaatsvind. Een andere keer zal dat niet kunnen aangezien de Triangel kinderen dan op pad zijn, de
natuur in, een musea bezoeken of iets dergelijks.
Prijslijst 2014
Vijf gelijke dagen model
Groep 1 t/m 8
maandag
14.00 – 18.30
dinsdag
14.00 – 18.30
woensdag
14.00 – 18.30
donderdag
14.00 – 18.30
vrijdag
14.00 – 18.30
maandprijs
€155,78
€155,78
€155,78
€155,78
€155,78
uren per maand
22,88
22,88
22,88
22,88
22,88
.
uurprijs
€ 6,81
Deze tarieven zijn exclusief drie verplichte margedagen. Maandelijks wordt 2,63 uur extra gefactureerd. Dit komt neer op €17,91 per maand. Deze kosten worden apart op de factuur
vermeld en komen in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag.
incidentele opvang hele dag
indidentele opvang halve dag


€ 76,50
€ 38,25
Alle bovengenoemde tarieven zijn exclusief de margedagen. Deze worden apart vermeld op de factuur
en komen in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag. Iedereen heeft recht op drie margedagen.
Maandelijks komt er 2,63 uur bovenop het totaal aantal uren.
In de vakanties en op margedagen is de opvang geopend van 08.00 – 18.30
Prijslijst 2014
De Triangel
Triangel
Groep 1 t/m 4
maandag
15.15* – 18.30
dinsdag
15.15* – 18.30
woensdag
12.15 – 18.30
donderdag
15.15* – 18.30
vrijdag
12.00 – 18.30
maandprijs
€133,08
€133,08
€195,50
€133,08
€201,18
uren per maand
19,54
19,54
28,71
19,54
29,54
Triangel
Groep 5 t/m 8
maandag
15.15* – 18.30
dinsdag
15.15* – 18.30
woensdag
12.15 – 18.30
donderdag
15.15* – 18.30
vrijdag
15.15* – 18.30
maandprijs
€133,08
€133,08
€195,50
€133,08
€133,08
uren per maand
19,54
19,54
28,71
19,54
19,54
.
uurprijs
€ 6,81
Deze tarieven zijn exclusief drie verplichte margedagen. Maandelijks wordt 2,63 uur extra gefactureerd. Dit komt neer op €17,91 per maand. Deze kosten worden apart op de factuur
vermeld en komen in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag.