Rubriek Onderzoek: Uitvinder pur sang

interview
onderzoek
zoektocht naar geïndividualiseerde behandeling van kanker
Terstappen was al in opleiding tot
internist toen hij werd gevraagd promotieonderzoek te gaan doen naar
de differentiatie van witte bloedcellen bij leukemie: “Ik voelde mij als
arts een proefkonijn tussen technici
en fysici, maar we bedachten wel
een apparaatje dat nu in veel hematologiemachines zit. Ik werd daarop
gevraagd om voor een Amerikaans
onderzoekslab te gaan werken. Ik
ben gegaan en gebleven.”
Leon Terstappen studeerde geneeskunde en promoveerde
in 1988 aan de Universiteit Twente. Nog voor zijn promotie
werd hij ‘weggekocht’ naar de VS: tussen 1987 en 1994
werkte hij voor Becton-Dickinson aan stamcelonderzoek.
Van 1994 tot 2008 was hij als Chief Scientific Officer van de
start-up Immunicon verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van de CellSearch-test, waarvoor hij in 2009 de eervolle
Prix Galien ontving. Terstappen is sinds 2007 als hoogleraar
verbonden aan het MIRA-Instituut voor Technische Geneeskunde en Biomedische Technologie van de UT.
UITVINDER
PUR SANG
Leon Terstappen ontving in de afgelopen drie decennia prestigieuze prijzen,
onder andere voor de identificatie van bloedstamcellen en de ontwikkeling van
technieken om kankercellen in bloed op te sporen. Hij noemt zich uitvinder, maar
ondernemen zit hem niet minder in het bloed.
36
DOOR Kees de Rijk FOTOGRAFIE Rikkert Harink
Inmiddels heeft Terstappen er
30 jaar onderzoek en ontwikkeling
in de celbiofysica opzitten, en kregen zijn talrijke innovaties wereldwijd ­erkenning. Voor zijn techniek
om circulerende tumorcellen (CTC’s)
te detecteren ontving hij in 2009 de
Prix Galien, ook wel de ‘Nobelprijs
voor medische technologie’ genoemd. Maar de tientallen plaquettes met patenten die de wanden
van zijn werkkamer bekleden,laten
zien dat het daar niet bij is gebleven. “Ik ben een dokter”, zegt hij
desgevraagd, “als zich een probleem
voordoet zoek ik een oplossing,
bedenk ik een list. Zo word je uit­­vinder.”
Cytometrie
De meeste van Terstappens vindingen hebben betrekking op cytometrie: technologie om de fysische,
chemische en biologische eigenschappen van individuele cellen in
vloeistoffen zoals bloed te bepalen.
Sinds zijn promotieonderzoek is hij
op zoek naar technieken om de
­detectie van tumorcellen in bloed te
verfijnen: “Mensen gaan niet dood
aan een verwijderde, bestraalde of
met chemotherapie behandelde
­tumor, maar – vaak vele jaren later –
aan de uitzaaiingen van tumorcellen
via het bloed. Dat zijn gemuteerde
tumorcellen, met andere eigenschappen dan de oorspronkelijke.
Om die gericht te kunnen bestrijden, hebben artsen informatie op
celniveau nodig. Wij hebben een
technologie ontwikkeld om die
t­ umorcellen letterlijk te ‘vangen’
en hun afzonderlijke eigenschappen
te bepalen.”
Die éne tumorcel
Moderne cytometers kunnen niet
alleen duizenden cellen per seconde analyseren, maar zijn ook in
staat om ze te isoleren en op specifieke eigenschappen te sorteren.
Maar hoe weet je zeker dat je tussen miljoenen bloedcellen die ene
dodelijke tumorcel vindt? Gewapend met de kennis die hij opdeed
in stamcelonderzoek is Terstappen
bij het start-up bedrijf Immunicon
begonnen. Daar ontwikkelde hij de
CellSearch test: aan een buisje met
7,5 ml bloed worden aan microscopische ijzerdeeltjes gekoppelde anti­
lichamen toegevoegd; deze hechten
zich aan tumorcellen, die met een
magneet uit het bloed worden
‘gevist’. Vervolgens worden deze
tumor­cellen blootgesteld aan antilichamen die in staat zijn hun specifieke eigenschappen te herkennen
uit de ruim honderd soorten kanker
die op stamcelniveau bekend zijn.
Valorisatie
Terstappen keerde in 2007- 18 jaar
later dan gedacht - terug naar
Twente, waar hij leiding geeft aan
een onderzoeksgroep die naast
­verbetering van de techniek voor
kankerdiagnostiek ook technologie
ontwikkelt voor point of care toepassingen: laboratoriumtests ‘aan
het bed’. Een daarvan is een klein
apparaatje waarmee in een druppel
bloed het aantal T-lymfocyten (afweercellen) kan worden gemeten.
“Cruciaal bij de behandeling van
HIV”, weet Terstappen. “Vooral in
plattelandsgebieden in Afrika is dit
een uitkomst.” De combinatie van
kosteneffectiviteit en gebruiksvriendelijkheid maakt dat zijn toepassingen zich uitstekend lenen voor
spin-offs, waarin de bewezen technologie marktrijp wordt gemaakt.
Overigens financieren deze spin-off
bedrijven op hun beurt onderdelen
van Terstappens fundamentele onderzoek waarmee de werkzaamheid
van hun technologie verbeterd kan
worden. Valorisatie in de praktijk.
100 procent
Hoewel zijn CellSearch desktop­
machine een wereldwijd succes
werd, was Terstappen nog niet
­tevreden: “De kans dat 7,5 ml bloed
te weinig is om ‘die ene’ tumorcel
te vangen is 50 procent. De enige
manier om de sensitiviteit naar
100 procent te krijgen is om al het
bloed van ­patiënten te filteren.”
“Kanker zal, net als HIV,
op termijn een behandelbare
chronische ziekte worden”
Terstappen ontving in 2012 zes miljoen euro Europese subsidie voor
een internationale vergelijkende studie naar de klinische relevantie van
zijn nieuwste vinding: de CTC-trap,
een technologie waarmee in maximaal een half uur tijd al het bloed
van een patiënt wordt gefilterd op
aanwezige tumorcellen. In 2016 zullen we weten of deze technologie
zijn belofte heeft waargemaakt, en
in staat is bij alle patiënten met uitgezaaide borst-, prostaat-, of colonkanker, tumorcellen aan te tonen.
Chronische ziekte
Of dit afvangen van alle tumorcellen
op zich al een therapeutisch effect
zal hebben – weg is weg – weet
Terstappen niet: “Het belangrijkste
is dat we de specifieke eigenschappen van die tumorcellen kunnen
­bepalen. Zodra we precies weten
welke tumorcel op welke behandeling reageert, kunnen patiënten net
als bij HIV, een medicijncocktail
­krijgen die veel effectiever is dan
een generieke behandeling. Door
de behandeling te individualiseren
tot op celniveau zal kanker, net als
HIV, op termijn een behandelbare
chronische ziekte worden.”
37