Duurzaam Inkoopbeleid ANTROPIA Overzicht Antropia heeft een

Duurzaam Inkoopbeleid ANTROPIA
Overzicht
Antropia heeft een duurzaam inkoopbeleid waarmee de markt gestimuleerd wordt om te innoveren
en duurzame producten te leveren. Ons beleid houdt in dat wij bij iedere aankoop een bewuste
keuze maken door de gehele productlevenscyclus van begin tot eind te onderzoeken en de
mogelijkheid tot fair-trade, eco-gecertificeerde en/of streekproducten te overwegen. Bij de keuzes
betreffende de inkoop van producten houden we rekening met het effect op het milieu èn op de
mensheid. Hierbij kijken we naar elk product en iedere dienst op zich, waardoor de keuze van de
leveranciers en de producten gebaseerd is op wat het beste is voor onze omgeving en ons milieu.
Beleid
Als deel van ons MVO-beleid om van onze omgeving een gezonder en beter woon- en werkklimaat te
maken, streven we naar het inkopen van producten en materialen die gecertificeerd zijn met een
milieukeurmerk of die fair-trade, recyclebaar, energie-efficiënt of streekgebonden zijn. We trachten
ons afval zoveel mogelijk te beperken door het gebruik van composteerbare materialen en het
scheiden van meerdere afvalfracties. Met onze grootste leveranciers hebben we een
duurzaamheidsverklaring ondertekend ter ondersteuning van ons inkoopbeleid en een duurzame
samenwerking. Ook geven we voorkeur aan leveranciers die een duurzaamheidbeleid hebben en
duurzame goederen leveren.
Doel
Het doel van het duurzaam inkoopbeleid is om richtlijnen in kaart te brengen die de inkoop van
duurzame producten en diensten stimuleren, zonder de kwaliteit te compromitteren. Bij de inkoop
van producten wordt naar lange termijn besparingen gekeken in tegenstelling tot kostenbesparingen
op korte termijn. We erkennen dat afval gereduceerd kan worden door het gebruikmaken van
herbruikbare producten en van composteerbare en recyclebare materialen.
Door het kopen van biologische producten dragen we bij aan het creëren van een pesticidenvrije
wereld, en respect voor dieren. Door de inkoop van streekproducten streven we naar het
terugbrengen van de CO2 emissies die ontstaan door transport. Ter ondersteuning van dit initiatief
heeft Antropia gevraagd, als onderdeel van het inkoopproces, leveranciers aan te geven wanneer er
een alternatief product op de markt is dat fair-trade of eco-gecertificeerd is.
Richtlijnen
Verantwoordelijk


Elke Croiset van Uchelen
Green Team
De inkoopdoelstellingen worden tenminste jaarlijks herzien en beoordeeld. De prestaties worden
geëvalueerd en nieuwe doelstellingen zullen worden geformuleerd.













Onze inkooprichtlijnen
Sinds 2013 beschikt Antropia over het EKO-keurmerk Horeca. Dit houdt in dat wij producten
serveren die gegarandeerd vers zijn, zonder kunstmatige geur-, kleur en smaakstoffen, maar
ook met respect voor dier en milieu geproduceerd.. Minimaal 80% van onze producten zijn
biologisch
Terugbrengen van het gebruik van milieubelastende bestanddelen. Dit wordt gedaan door
het gebruikmaken van:
o Milieuvriendelijke dagelijkse schoonmaakmiddelen (Europese Ecolabel keurmerk)
o Milieuvriendelijke vaatwasmiddelen (Europese Ecolabel keurmerk)
o Milieuvriendelijke handzeep in de zeepdispensers
o Brandblussers met het keurmerk Milieukeur
o Milieuvriendelijke verven met Europees Ecolabel
Beperken van verpakkingsmateriaal d.m.v. minimaliseren van monoverpakkingen bij suiker,
koffiemelk, vleeswaren, kaas, yoghurt, kwark, muesli, cornflakes en koffiekoekjes
Voorkeur geven aan lokale leveranciers, leveranciers die duurzame goederen leveren of
leveranciers met wie een duurzaamheidsverklaring is ondertekend. Door het ondertekenen
van de duurzaamheidsverklaring geeft de leverancier aan dat hij zich inzet voor verantwoord
ondernemen en een duurzame samenwerking
Voorkeur geven aan leveranciers met een sociaal karakter. Het meubilair in ons restaurant is
vervaardigd door medewerkers van sociale werkplaats Pantar. Bovendien zijn de meubels
gemaakt van gebruikt pallet hout
Informeren naar duurzame bouwmaterialen tijdens nieuwbouw, verbouw en/of renovatie
Zorgen voor minder schadelijke productieprocessen door de inkoop van minder
milieubelastend papier met een milieukeurmerk
Beperken van restafval door het scheiden van afvalfracties (restafval, papier, karton, glas,
KGA, cartridges, toners, en koffiedik)
Energiebesparende maatregelen toepassen door energie-efficiënte verlichting in te kopen
zoals LED, PL, TL en spaarlampen (in tegenstelling tot halogeen en gloeilampen)
Waterbesparing door de kranen te begrenzen op een maximale doorstroming van 6 liter per
minuut
Bij aanschaf van nieuwe apparatuur wordt de voorkeur gegeven aan energiezuinige en
waterbesparende apparatuur
Het inkopen van groene stroom welke wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen, zoals
windenergie, zonne-energie, waterkracht en biovergisting
...
Wij stellen nieuwe ideeën altijd op prijs. Mocht u een duurzame tip hebben voor onze inkoop
afdeling, dan horen wij dit graag!