Bijenhouderij Productreglement 1. Streekeigenheid. a. De

Bijenhouderij
Productreglement
1.
Streekeigenheid.
a.
De bijenkasten staan allen in natuurgebieden/duinen
op Ameland.
b.
Omdat de bijen op Ameland raszuiver (Buckfast) en
ziektevrij (geen Varroamijt) zijn, geldt er een vervoersverbod van bijen en imkersmaterialen van het
vaste land naar Ameland (Politie Verordening Gemeente Ameland) en mogen de bijen nimmer worden gevoerd
met honing van 't vaste land.
c.
De imker dient een licentie van het Buckfast-merk te
bezitten.
2.
Bijenhouderij.
De methode van bijenhouden voldoet aan de volgende
voorwaarden:
a.
Bijenkasten bestaan uit hout of kunststof (zgn.
Senbengers), tussenwanden van raten bestaan uit bijenwas.
b.
De verf/beits waar de kasten mee behandeld worden
mogen geen synthetische schimmelwerende stoffen
bevatten, de binnenzijde van de kasten mogen niet
worden behandeld.
c.
Voor het ontsmetten van raten is uitsluitend azijnzuur toegestaan, voor het ontsmetten van overige
materialen is uitsluitend uitbranden en het gebruik
van soda toegestaan.
d.
In het fourageergebied + 1 km mogen geen chemischgesynthetiseerde gewasbeschermingsmiddelen worden
gebruikt.
e.
Bijvoedering van de bijen moet met biologische kristal- of invertsuiker plaatsvinden (max 20% niet
biologisch), er moet geregistreerd worden hoeveel,
wanneer wordt bijgevoerd.
f.
Raten met suiker en honingraten dienen gescheiden te
blijven.
g.
Het voeren van buitenlandse honing, -stuifmeelvervangende middelen en -stuifmeel is verboden.
h.
Het gebruik van antibiotica en chemische bestrijdingsmiddelen is verboden.
i.
Andere bestrijdingsmethoden mogen alleen worden
toegepast indien er geen honingraten in het volk
aanwezig zijn.
j.
Er mogen geen chemische hulpstoffen (zoals carbol)
gebruikt worden, uitsluitend rook van gedroogde,
niet giftige planten is toegestaan (tabak verboden).
k.
Iedere kast heeft onder het deksel een inlegvel
(verpakt in folie), waarop elke handeling, zoals
l.
bijvoeren of “moerwisseling” wordt geregistreerd.
Van de honing moet van iedere partij de herkomst en
de verkoop geregistreerd worden en monster van 50
gram bewaard worden ter controle.
Hieraan wordt nog toegevoegd:
m.
Er wordt alles aan gedaan om de bijen niet in
aanraking te laten komen met pesticiden en in een zo
natuurlijk mogelijke omgeving honing te laten
verzamelen. Indien ontdekt dat de bijen met
pesticiden in aanraking zouden kunnen komen dient de
imker de bijenkasten af te sluiten of te verhuizen.
3.
Bereiden van honing, honingkwaliteit.
De methode van honing bereiden voldoet aan de voorwaarden
die Skal stelt voor het verlenen van een EKO-licentie.
Deze zijn kortweg:
a.
Bij het reinigen van materialen en eindverpakking
mag slechts heet water of hete lucht worden gebruikt.
b.
Op vaten/emmers waarin de honing bewaard wordt en op
etiket of deksel van de consumentenverpakking dient
het partijnummer weergegeven te worden.
c.
De honing mag tot maximaal 35 C verwarmd worden.
d.
vochtgehalte maximaal 19,5%
e.
HMF-gehalte maximaal 15 mg/kg.
f.
Naamgeving in overeenstemming met gegevens stuifmeelanalyse (voldoende pollen van desbetreffende
soort).
De volgende eisen worden hier nog aan toegevoegd:
g.
Er mogen geen sporen van Amerikaans vuilbroed in de
honing aanwezig zijn.
h.
De honing moet worden afgevuld in glazen potten,
afgesloten met een metalen deksel voorzien van gummiring, dit alles in gesteriliseerde staat.
4.
Uitstraling.
a.
De bijenstanden hebben een verzorgde uitstraling.
b.
Er wordt op scholen en op braderieën uitleg gegeven
over de productiewijze. Dit wordt aanschouwelijk
gemaakt door bijv. een afgesloten raam met bijen en
een koningin mee te nemen en een power point (in
voorbereiding).
c.
Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan excursies naar
de bijenstanden.
5.
Administratie.
a.
De imker voert een deugdelijke administratie zodat
alle voorgaande bepalingen te controleren zijn.
6.
Amelander honing.
a.
Aan alle voorgaande bepalingen omtrent produktiewijze en produkteisen dient voldaan te worden.
b.
De volgende specifieke honingsoorten kunnen als
Amelander honing verkocht worden:
-bloemenhoning
-lamsoorhoning