Nieuwsbrief Turn4U oktober 2014

NR. 4 OKTOBER 2014
WOORDJE VOORAF
Vlak voor de
zomervakantie
schreef ik dat
mijn motto voor
dit seizoen is
minder
vergaderen en
meer plezier met elkaar maken. Hoe gaan
we dat doen? Om te beginnen met
nieuwe energie. We verwelkomen
behoorlijk veel nieuwe (jonge) leden en
ontplooien nieuwe initiatieven. Allemaal te
lezen in deze nieuwsbrief. We doen dankzij
de grote inzet van Remko en Kim voor het
eerst mee aan de grote clubactie en een
turnster van Turn4U is gevraagd om uit te
komen in de Duitse Bundesliga, een
competitie tussen Duitse clubs. Hoe stoer is
dat? Jullie hebben in de turnhal misschien
ook de dringende oproep zien hangen
voor een nieuwe penningmeester en een
nieuw bestuurslid. Gelukkig kan ik nu
zeggen dat we inmiddels in gesprek zijn
met drie kandidaten die zich in de
afgelopen twee weken hebben gemeld
en serieus overwegen het bestuur te
komen versterken. Daar zijn we zeer blij
mee en het is ook hard nodig! Want naast
al die nieuwe energie nemen we helaas
ook afscheid van mensen, in het bijzonder
van Claudia, onze penningmeester. Ze
had al vaker aangegeven het
penningmeesterschap op termijn te willen
overdragen, maar na de zomer stelde ze
begrijpelijk een duidelijke deadline. En die
is nu verstreken. Tot 1 oktober heeft ze zich
met ziel en zaligheid in gezet voor Turn4U.
Nauwkeurig, eerlijk en altijd vliegensvlug
met reageren. Claudia, ook namens de
andere bestuursleden, Vivianne en Jan,
ontzettend bedankt voor je tomeloze inzet
voor Turn4U. Ik zal je ongezouten inbreng in
de vergaderingen missen en ook je
ongeduldigheid waarmee je mij als
voorzitter vaak – terecht – aanmaande om
over te gaan naar het volgende
agendapunt. Ik hoop dat we je mogen
blijven opzoeken als sparringpartner, dus
af en toe zal ik je op dinsdagavond nog
wel eens van een toestel afplukken en dan
INHOUD
Woordje Vooraf .........................................1
Bestuurszaken .............................................2
Afscheid Claudia ......................................3
Nieuwe leden .............................................3
District Trainingen dames .........................4
Danté en het OJTS ....................................4
Turn4U Talentendag Fout! Bladwijzer niet
gedefinieerd.
Eerste turnclinic Turn4U .............................5
Onze leden in de prijzen ? .......................5
Belangrijke Data ........................................6
1
kan jij weer tegen mij zeggen: “ga nou
eens turnen, joh!” En dat is wat ik op mijn
beurt tegen iedereen wil zeggen: ga
turnen, ga voor dat nieuwe onderdeel,
laat je inspireren door je idolen tijdens het
aanstaande WK turnen in China en maak
plezier.
DE GROTE CLUBACTIE
De Grote Clubactie is een loterij voor
Nederlandse verenigingen. Door loten te
verkopen, krijgen we extra inkomsten. Een
lot kost 3 euro en 80 % van dit bedrag gaat
direct naar de clubkas van Turn4U. Door
de Grote Clubactie kunnen we een paar
mooie extra dingen aan onze vereniging
toevoegen.
door je naam en achternaam achter
https://www2.clubactie.nl/actie/Turn4U/ te
typen.
Mensen kunnen ook via die algemene site
https://www2.clubactie.nl/actie/Turn4U/
direct loten kopen. Iedereen kan deze site
dus promoten, ook ouders en train(st)ers –
via de mail of bijvoorbeeld Facebook.
Vanaf zondag 21 september zullen er ook
verkoopboekjes worden klaargelegd in de
hal. Deze kun je ook meenemen en
daarmee machtigingen ophalen door
langs de deur te gaan in je buurt en
bijvoorbeeld op school. Die boekjes kun je
later inleveren.
DE ACTIE LOOPT TOT 16 NOVEMBER.
HOE KUN JE MEEDOEN?
Alle leden hebben een
emailbericht
ontvangen met een
link naar een
persoonlijke
actiepagina. Via die pagina kun je jouw
actiepagina promoten via Facebook en
Twitter en kun je vrienden en familie een
persoonlijk e-mail bericht sturen. Er is ook
een link opgenomen naar de persoonlijke
actiepagina.
Via deze
persoonlijke
actiepagina kan
iedereen loten
kopen door op
de “koop” knop te drukken. Het bestellen
werkt met een machtiging dus de loten
kunnen zo heel snel worden besteld.
Als mensen bestellen via jouw persoonlijke
actiepagina dan wordt het aantal loten
dat jij verkoopt ook automatisch
bijgehouden. Vanaf 20 loten zijn er leuke
prijzen te winnen – zie ook de site van De
Grote Clubactie.
Alle turners en turnsters hebben zo’n
persoonlijke pagina – die kun je vinden
Help dus komende twee maanden mee
om zoveel mogelijk loten te verkopen!
VRAGEN?
Mocht je nog vragen hebben dan kun je
contact opnemen met Kim Reinders-Beijer
of Remko Reinders ([email protected] ,
[email protected] ) of het
algemene mailadres
([email protected]).
BESTUURSZAKEN
In de afgelopen periode zijn er een aantal
vragen aan het bestuur gesteld met
betrekking tot het lidmaatschap,
contributie. Hieronder de belangrijkste
regelingen
•
•
Tot wanneer kan men lidmaatschap
opzeggen? Het opzeggen van de
contributie kan op 2 momenten in het
seizoen per 30 juni en per 31
december van elk jaar. Na deze
datum zal de contributie automatisch
een half jaar worden voortgezet.
In de zomervakantie zijn er geen
trainingen maar wordt wel contributie
geheven? Er is besloten om de
contributie ter spreiden over 12
2
•
•
•
maanden om zo het maandbedrag
iets lager te houden.
Wordt er contributie geheven als een
sporter geblesseerd is? Indien iemand
geblesseerd raakt of onverhoopt een
periode niet aan trainingen kan
deelnemen wordt er in principe geen
contributie gerestitueerd. Het bestuur
kan in individuele gevallen toch
besluiten contributie te retourneren.
Dit zullen we doen indien er
bijvoorbeeld sprake is van een
blessure waardoor er meer dan 3
maanden totaal niet getraind kan
worden. In alle gevallen dient een
verzoek voor restitutie ingediend te
worden bij het bestuur.
En als mijn zoon/dochter minder gaat
trainen?
Ook hier geldt het principe dat de
contributie wordt aangepast na 30
juni of 31 december. Indien er na
overleg met een trainer minder wordt
getraind dan is het verstandig dit
door te geven aan de
ledenadministratie zodat er kan
worden beoordeeld of er kan worden
afgeweken van dit principe.
Moet ik bij een blessure toch
wedstrijdgeld betalen? Als men zich
niet heeft afgemeld voor een
wedstrijd zal het district of de bond
ons een rekening sturen. Houdt hier
rekening mee bij een blessure. Indien
afmelden niet of niet op tijd gebeurd
zullen er wedstrijdkosten in rekening
worden gebracht.
AFSCHEID CLAUDIA
En dan is het zomaar 1 oktober. De datum
waarop ik stop met mijn werkzaamheden
als penningmeester binnen het bestuur
van Turn4U. Een weloverwogen beslissing,
maar geen makkelijke. Als vertrekkend
penningmeester hoop ik dat Turn4U er de
komende tijd in slaagt een echte
vereniging te worden, waarin er op een
constructieve manier met elkaar wordt
samengewerkt, met een gedeeld doel
voor het heren- en damesturnen. Waar
iedereen elkaar wat gunt, met het oog op
dat hogere doel: met plezier turnen op
een steeds hoger niveau.
Er staan Turn4u nog heel wat uitdagingen
te wachten, maar in de afgelopen weken
heb ik ook gemerkt dat er veel betrokken
ouders zijn, die een steentje willen
bijdragen. De trainers lopen zich het vuur
uit de sloffen en zijn niet alleen tijdens de
trainingen, maar ook daarbuiten vele uren
actief met het turnen bezig. Koester dat.
Van een afstandje zal ik meekijken hoe het
proces zich ontwikkelt, als turnster zelf in de
zaal nog en als moeder van een klein
turnstertje.
Als laatste: medebestuursleden bedankt!
Het was naast alle zaken die er moesten,
ook gewoon heel vaak gezellig!
Claudia
NIEUWE LEDEN
Sinds 1 september hebben we bij de
dames en heren een aantal nieuwe leden
mogen verwelkom :
Bij de dames zijn nieuw:
•
•
•
•
•
Julie van Kempen, Pupil 1 N1
Merel van den Adel Jeugd 1 N2
Lucy van Kempen, Senior N2
Blanca Been, Junior N1
Veronique Sprenger, Senior N1
Nieuw is ook stagiaire Lara Hoekstra van
Sport Vereent
Bij de heren zijn nieuw :
•
•
•
•
•
•
•
•
Abel Kamans, jong talent
Zeb van Ling, jong talent
Berend Reesing, jong talent
Kai van Riet, jong talent
Jannik Mertz, onderbouw C
Julian Theuns, onderbouw C
Coen Linn, middenbouw
Jack Marges, NTS Laag
3
Bij de heren zijn er tevens drie nieuwe
stagiaires
•
•
•
Levi Uiterwijk: maandag 18-21 uur
Middenbouw
Joran Menten: zaterdag 13-15 uur
Jong Talenten
Marcel Vink: vrijdag 18-21 uur
Middenbouw
wordt er per district getraind in een groep
van ongeveer 15 jongens, maar deze keer
kwamen alle jongens geboren in 20032005 uit alle districten bijeen voor een
gezamenlijke training.
Allemaal : Van harte welkom bij Turn4U !
DISTRICT TRAININGEN DAMES
Op 14 september hebben een aantal
turnsters van Turn4U meegedaan aan de
Instroom Test voor een District Selectie.
‘s Morgens kwamen de toestellen ringen,
sprong, rek en voltige aan bod. Bij ringen
werd gewerkt aan de basiszwaai, bij
sprong werd de basis voor kasamatsu
gelegd, bij rek werden de reusjes onder de
loep genomen en bij voltige rekensommen
opgelost tijdens het flanken.
Fay, Olivia, Aigui, Summer en Aimee,
hebben zich allemaal geplaatst voor de 5
district trainingen in Hoofddorp.
Tijdens de lunchpauze was de jongens
opgedragen om vooral te rusten. Ze
hielden zich hier wonderwel echt aan en
hebben een uurtje lekker gekletst.
ALLEMAAL GEFELICITEERD!
Na de pupillen 1 leeftijd zijn er geen District
Trainingen meer, maar is het mogelijk om
je via een instroomtest te plaatsen voor de
Oranje Jong Talent Selectie (OJTS). Pleun
Reinders en Britt van der Veer zullen op 19
oktober in Heerenveen deelnemen aan
de selectietest hiervoor. De N1 turnsters
krijgen sinds kort een extra trainingsmoment van 15.30-18.30 op zaterdag erbij.
SUCCES MEIDEN!
DANTÉ EN HET OJTS
Op zondag 21 september nam Danté deel
aan de Oranje Jong Talent-training in Den
Bosch. Een bijzondere training, normaal
4
‘s Middags was het tijd voor
handstandprogramma’s, triple 9,
trampolineprogramma’s en lenigheid.
Ondanks dat wij als trainers vaak klagen
over de lenigheid van Danté haalde hij
tijdens de lenigheidswedstrijd aan het eind
toch mooi het een na hoogste level. De
spagaat met het rechterbeen deed hem
de das om. Nog even door oefenen
Danté!
Na de training mochten de jongens nog
even kijken bij een oefenwedstrijd van de
Oranje-heren die in voorbereiding waren
voor het WK in Nanning.
EERSTE TURNCLINIC TURN4U
Op zondagmiddag 21 september heeft de
damesafdeling van Turn4U een turnclinic
georganiseerd voor selectietrain(st)ers, coaches en -begeleiders van de Utrechtse
turnverenigingen. Onder leiding van
Marco Niemeyer is er aandacht besteed
aan het aanleren, vangen en coachen
van diverse elementen met specifieke
aandacht voor de technische en fysieke
scholing de beweging.
PS: Terwijl Danté aan het trainen was heeft
Epke een boodschap voor hem
ingesproken. Benieuwd wat hij zei? Bekijk
het filmpje op onze Facebook pagina.
Op 9 november zal er een tweede clinic
worden georganiseerd. Hiervoor kan men
zich aanmelden bij Marco Niemeyer of via
het algemeen emailadres van Turn4U
([email protected])
ONZE LEDEN IN DE PRIJZEN ?
Met de Utrechtse Sportprijzen worden
Utrechtse sporters, verenigingen en
vrijwilligers geëerd voor hun prestaties.
Sporters uit Utrecht (of lid van Utrechtse
verenigingen) kunnen worden
genomineerd op basis van hun prestaties.
De kampioenen in de hoogste klassen van
hun sport worden vermeld in de het
kampioenenoverzicht van Utrecht (zie
http://www.sportutrecht.nl/actueel/nieuws
/kampioenen-overzicht )
AANVANG : 13.00
Voor hun nationale kampioenschap
worden 3 leden van Turn4U ook in deze lijst
opgenomen.
•
•
•
Pleun Reinders
Danté Holwijn – Jansen
Ervin Dijkers
5
Zij krijgen allemaal een uitnodiging voor de
uitreiking van de Utrechtse Sportprijzen
2014.
BELANGRIJKE DATA
Turnster(s): midden- en bovenbouw
15 NOVEMBER 2014
3e competitie Duitse Bundesliga
Turnster(s): Yasmijn
DAMES
Locatie en tijd: nog onbekend
12 OKTOBER 2014
2e competitie Duitse Bundesliga
Turnster(s): Yasmijn
Locatie en tijd: nog onbekend
12 OKTOBER 2014
6 DECEMBER 2014
1e regiowedstrijd
Locatie: Hall of Gymnastics, Amsterdam
Turnsters: N1,N2, 1e, 2e en 3e divisie
Tijd: nog onbekend
Talentendag Turn4U
10 JANUARI 2015
Locatie: turnhal Welgelegen
Tijd: v.a. 13.00 uur
19 OKTOBER 2014
2e regiowedstrijd
Locatie: Hall of Gymnastics, Amsterdam
Turnsters: N2, 2e en 3e divisie
Test OJTS
Tijd: nog onbekend
Locatie: nog onbekend
16 JANUARI 2015
Tijd: nog onbekend
Turnsters: Britt, Pleun
3e regiowedstrijd
Locatie: GymXL, Amersfoort
20 – 24 OKOBER TRAININGEN
HERFSTVAKANTIE:
Turnsters: N2, 2e en 3e divisie
zondag 19 oktober is er geen training!
Tijd: nog onbekend
maandag 20 0ktober: 17.30-20.30 ondermidden en bovenbouw
HEREN
woensdag 22 oktober: 17.30-20.30 ondermidden en bovenbouw
vrijdag 24 oktober: 17.30-20.30 ondermidden en bovenbouw
ZONDAG 12 OKTOBER 2014
Talentendag Turn4U
Locatie: turnhal Welgelegen
19 OKTOBER 2014
zondag 26 oktober: 09.30-12.30 ondermidden en bovenbouw
districtstraining
waar: Dokter Meurerlaan, Amsterdam
1 & 2 NOVEMBER 2014
Kwalificatie teams
Locatie: Waalwijk
6
20 – 24 OKTOBER TRAININGEN
HERFSTVAKANTIE:
maandag 20 oktober 17.30-20.30 uur :
ob A/B/C + mb + bb
ZONDAG 18 JANUARI 2015
Kwalificatie NTS Hoog District
waar: Culemborg
woensdag 22 oktober 17.30-20.30 uur :
ob A/B/C + mb + bb
wie: ere-3e div
vrijdag 24 oktober 17.30-20.30 uur :
ob A/B/C + mb + bb
Finale NTS Hoog District
ZONDAG 1 FEBRUARI 2015
waar: Beverwijk
2 NOVEMBER 2014
districtstraining
Dokter Meurerlaan, Amsterdam
wie: geplaatsten ere-3e div
7/8 FEBRUARI 2015
1/8 finale Landelijk
8 NOVEMBER 2014
Onderlinge wedstrijd
waar: Sporthal Galgenwaard, Utrecht
waar: Tilburg
wie: ere-3e div
15 FEBRUARI 2015
15/16 NOVEMBER 2014
Nationale Team Cup
waar: Zwijndrecht
Turners: ere-3e div
30 NOVEMBER 2014
Districtstraining
waar: Dokter Meurerlaan, Amsterdam
14 DECEMBER 2014
Dstrictstraining
Districtstraining
waar: Dokter Meurerlaan, Amsterdam
CLINIC TRAINERS
•
9 november
INSTUIF RECRE ANTEN
•
19 oktober
BESTUURSVERGADERINGEN
•
•
29 Oktober 2014
10 December 2014
waar: Dokter Meurerlaan, Amsterdam
ALV
ZONDAG 21 DECEMBER T/M ZONDAG 4
JANUARI 2015
•
10 November 2014
Kerstvakantie
11 JANUARI 2015
districtstraining
waar: Dokter Meurerlaan, Amsterdam
7
VOLGENDE NIEUWBRIEVEN
De volgende nieuwsbrieven zullen rond de
volgende data verschijnen:
•
•
•
•
•
•
17 November 2014
5 Januari 2015
16 Februari 2015
30 Maart 2015
11 Mei 2015
29 Juni 2015
Iets gemist in de nieuwsbrief? Laat het ons
weten : [email protected]
CONTACTGEGEVENS
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o
•
VOORZITTER:
Pien van den Eijnden
[email protected]
PENNINGMEESTER:
Vacant
[email protected]
SECRETARIS:
Jan Thewissen
[email protected]
TECHNISCHE ZAKEN:
Vivianne Boumans
[email protected]
LEDENADMINISTRATIE:
Mascha den Ouden
[email protected]
SPONSORCOMMISSIE:
Remko Reijnders Email:
[email protected]
WEDSTRIJDSECRETARIAAT:
Anne Marije Heijmink (dames)
[email protected]
Carin Jaddad (heren)
[email protected] (nog niet
actief)
REKENINGNUMMER TURN4U
NL11 RABO 0142 6361 26 t.n.v.
Ledenadministratie Turn4U
8