HOKUS SPROOKUS! - Provincie Limburg

HOKUS SPROOKUS!
INSPIRATIEMAP
week van de buitenschoolse kinderopvang
13 tot 17 oktober 2014
Een organisatie van het Vlaams Platform Buitenschoolse Opvang in samenwerking met de lokale Buitenschoolse Opvanginitiatieven v.u.: Vlaams Platform Buitenschoolse Opvang Brusselsesteenweg 617 1731 Zellik
INHOUD
Inhoud
1
Er was eens … ............................................................................................ 4
2
HOKUS SPROOKUS ! .................................................................................... 4
3
En ze leefden nog lang en gelukkig… ............................................................ 6
4
3.1
Bekende en minder bekende sprookjes ......................................................... 7
3.2
Leuke weetjes over sprookjes ..................................................................... 8
3.3
Tips voor het voorlezen van sprookjes en andere verhalen ............................... 8
Inspiratie voor sprookjesachtige en betoverende activiteiten met kinderen ... 10
4.1
Luisterprikkels ...................................................................................... 10
4.2
Expressieve prikkels ............................................................................... 12
4.3
Buitenspelprikkels .................................................................................. 15
4.4
Creatieve prikkels .................................................................................. 17
4.5
Binnenspelprikkels ................................................................................. 18
5
Sprookjesachtige ouder- en buurtwerking ................................................... 21
6
Wedstrijd ‘Hokus Sprookus!’ ...................................................................... 23
7
Promotiemateriaal .................................................................................... 24
7.1
De affiche ............................................................................................ 24
7.2
Vlaggen en spandoeken........................................................................... 24
8
Contactpersonen: Leden Vlaams Platform Buitenschoolse Opvang ................. 25
9
Bijlagen ................................................................................................... 26
9.1
Bijlage 1: Flyer ..................................................................................... 26
9.2
Bijlage 2: Tekenblad .............................................................................. 26
Sprookjes worden elke dag verzonnen
Er zijn er vast miljoenen bij elkaar
Maar sprookjes zullen altijd sprookjes blijven
Alleen ons eigen sprookje – dat is waar
(uit I love you - Marianne Busser en Ron Schroder)
1
Er was eens …
Er was eens lang, lang geleden in een land hier niet zo ver vandaan een meisje dat elke
avond na schooltijd uren en uren aan de schoolpoort moest staan wachten tot haar ouders
haar kwamen ophalen. Haar vader en moeder waren immers Koning en Koningin van
Vlaandoria en koningen hebben nu eenmaal geen vaste agenda. Het meisje werd elke dag
verdrietiger daar alleen aan de schoolpoort, tot haar vader Koning besliste dat het zo niet
verder kon. Hij stuurde enkele van zijn ridders uit om aan alle burgers te vragen of zij een
goed idee hadden om zijn dochter terug gelukkig te maken. Wie de beste oplossing kon
geven, die kreeg een grote zilveren kroon van de koning. De ridders gingen op pad,
versloegen onderweg 7 draken en 3 reuzenslangen, spraken met 1286 burgers en kwamen
uiteindelijk bij een oude slimme tovenaar terecht. Deze tovenaar toverde over heel
Vlaandoria buitenschoolse kinderopvanginitiatieven. Zo kon het meisje na school
opgevangen worden in een warm en leuk nestje. Het meisje was weer blij, de tovenaar
pronkte met zijn zilveren kroon, de Koning en Koningin konden gerust verder werken en ze
leefden allemaal nog lang en gelukkig!
Dit zou het begin van de buitenschoolse kinderopvang kunnen geweest zijn, een
sprookjesverhaal.
2
HOKUS SPROOKUS !
Dit jaar kiest het Vlaams Platform Buitenschoolse Opvang voor het thema HOKUS
SPROOKUS! We willen hiermee de oude bekende en minder bekende sprookjes onder de
aandacht brengen.
Aan de hand van allerlei leuke activiteiten kan je de kinderen wegwijs maken in
sprookjesland.
We focussen daarbij niet alleen op de klassieke, meest bekende sprookjes, maar proberen
zoveel mogelijk verschillende verhalen en verzinsels aan bod te brengen. We nodigen jullie
als team buitenschoolse kinderopvang uit om diep in je kindertijd te graven, achteraan de
boekenkast te zoeken en aan kinderen en ouders met diverse achtergronden de kans te
geven om hun favoriete sprookjes te vertellen. Op die manier kan je tijdens deze magische
Week van de Buitenschoolse kinderopvang een diversiteit aan sprookjes presenteren.
Een sprookje zit meestal vol magie maar ook het luisteren naar, het uitbeelden van en het
genieten van kan magisch zijn: plots zit iedereen te griezelen, te lachen, vol spanning af te
wachten, is het muisstil. DAT is in een buitenschoolse ook magisch!
Als Vlaams Platform Buitenschoolse Kinderopvang willen we ook enkele zaken onder de
aandacht brengen:
- Klassieke sprookjes zijn in heel wat gevallen zeer genderspecifiek. Daarmee bedoelen we
dat er klassieke, eerder stereotype beeldvorming gebruikt wordt als het gaat over jongens en
meisjes. We denken maar aan de stoere ridder, de mooie prinses, de toverfee, de
gewelddadige schurk, enz. Het zijn ook telkens de vrouwelijke hoofdrolspelers die de
huishoudelijke taken op zich nemen. We denken aan Assepoester die het vuile werk
opknapt, Sneeuwwitje die het huis van de 7 dwergen onder handen neemt, enz. Deze
beeldvorming is niet meer aangepast aan onze huidige samenleving en we kunnen dit al
vanaf een jonge leeftijd aan kinderen meegeven.
We dagen jullie dan ook uit om aan de hand van allerlei varianten op de bestaande
sprookjes deze stereotype benadering te doorbreken en wie weet ontstaan er sprookjes met
trotse ‘ridderinnen’ en lieve prinsen die een handje helpen met de afwas en het poetsen van
de schouw. Hierdoor kan je de stereotypering van meisjes en jongens doorbreken.
Een mooi voorbeeld hiervan is het boek Voor jou, van beete Westera en Yvonne Jagtenberg,
uitgeverij Hillen, 2001
Een andere stereotypering die we zeer vaak in sprookjes terugvinden, is het onderscheid
tussen goed en kwaad. Het kwade wordt vaak afgebeeld als lelijk en donker, het goede is
dan weer mooi en licht. Ook hier kan je kinderen leren dat wat lelijk is, niet noodzakelijk
slecht is en omgekeerd door bewust de rollen in de sprookjes te gaan omdraaien of om
sprookjes te zoeken waar men deze beeldvorming vermijdt.
- Er bestaan heel wat meer sprookjes dan wij in onze jeugdjaren leerden kennen. Hou je
inspiratie dus niet beperkt tot de meest bekende, Westerse sprookjes en maak kennis met
nieuwe spannende verhalen vanuit de hele wereld. Heel erg ver hoef je het niet te zoeken,
de kinderen en ouders in je opvang kunnen je assortiment aan sprookjes en verhalen
ongetwijfeld uitbreiden.
Luister naar hun favoriete sprookjes en dankzij de diversiteit in je publiek verzamel je in een
mum van tijd een waardevolle schat aan diverse sprookjes.
- Dit brengt ons meteen bij de betrokkenheid van ouders, teamleden en buurt bij dit
wonderlijke thema voor de Week van de Buitenschoolse opvang. Op het eerste zicht denken
we voornamelijk aan de magische wereld die we met dit thema kunnen creëren voor de
kinderen. In deze map bieden we jullie heel wat inspiratie. Ongetwijfeld gaat jullie creatieve
brein meteen aan het rollen en heb je al honderden spannende ideeën voor activiteiten met
de kinderen.
Het blijft telkens een boeiend aandachtspunt om ook ouders en de buurt hierbij te betrekken
en een rol te geven in het thema. De meest evidente voorbeelden zijn een voorleesmoment
waar ouders, oma’s en opa’s, hun eigen lievelingssprookjes komen vertellen, een activiteit
waarbij buurtorganisaties of gewoon de buren betrokken worden. Laat het voor iedereen een
uitdaging zijn om telkens opnieuw te bedenken hoe we ouders, andere teamleden en buurt
kunnen betrekken bij de activiteiten in de opvang.
Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2014: Hokus Sprookus!
van 26
Pagina 5
3
En ze leefden nog lang en gelukkig…
Sprookjes zijn oude volksverhalen die vroeger werden doorverteld van de ene persoon naar
de andere en die men op een bepaald moment heeft neergeschreven.
In sprookjesland kan alles. Er zijn sprekende dieren, dwergen die vanalles meemaken,
prinsessen die uit een 100-jarige slaap gekust worden, … In veel sprookjes zitten elementen
van magie en fantasie. En als je een sprookje goed leest, kan je de verborgen levenslessen
ontdekken die in elk sprookje verstopt zijn.
Er zijn verschillende soorten sprookjes: diersprookjes of fabels, toversprookjes of
wondersprookjes, religieuze sprookjes, realistische sprookjes, grappige sprookjes,
schriksprookjes, bruidverwervingssprookjes, enzovoort. De toversprookjes zijn de sprookjes
die we het beste kennen. In deze avonturensprookjes komen we allerlei magische of
wonderbaarlijke elementen tegen, denk maar aan de prins die in een kikker verandert of
Aladin die wensen mag doen.
Hoewel er heel veel verschillende sprookjes bestaan, hebben zij enkele gemeenschappelijke
kenmerken. Elk sprookje speelt zich af in een natuurlijke omgeving in ‘een land hier ver
vandaan’. De sprookjes gaan vaak over het bestrijden van het kwade, het slechte, het lelijke
door de goeden, de helden. De helden komen tijdens hun avonturen bovennatuurlijke
tegenstanders tegen (tovenaars, reuzen, draken, heksen, …) en moeten om hen te verslaan
listen en bedrog gebruiken. Zij roepen hiervoor vaak de hulp in van tovervoorwerpen of van
dierhelpers. Spannend voor die kleine luisteraartjes…
Dit was echter in de oorspronkelijke versies niet altijd zo geschikt voor de kleine
luisteraartjes…. Zo eindigt het oorspronkelijke sprookje van Roodkapje met de volgende
zin: "En toen at de wolf ook Roodkapje op. Einde."
Sprookjes zijn al heel erg oud. Wat de gebroeders Grimm in het begin van de negentiende
eeuw op papier zetten was al van generatie op generatie doorverteld en aangepast.
Zo zouden de stiefmoeders in de sprookjes van Grimm (Sneeuwwitje, Assepoester, …)
oorspronkelijk gewoon de echte moeders geweest zijn… Door de jaren heen werden
sprookjes steeds kindvriendelijker.
Sprookjes hebben tegenwoordig gelukkig altijd een happy end, want al de prinsessen,
prinsen en goede zielen leven altijd ‘nog lang en gelukkig’. OEF!
Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2014: Hokus Sprookus!
van 26
Pagina 6
3.1
Bekende en minder bekende sprookjes
Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2014: Hokus Sprookus!
van 26
Pagina 7
Leuke weetjes over sprookjes
3.2







3.3
Het getal 7 komt vaak voor in sprookjes: 7 dwergen, de 7-koppige draak, 7 geiten, 7mijlslaarzen, … . Dit getal wordt ook beschouwd als het heilige getal, het getal van
voltooiing, na 7 dagen is de week vol.
In het Engels en het Frans heet een sprookje ‘feeënverhaal’. (Engels: Fairy Tale,
Frans: Conte de fées.)
In het oorspronkelijke verhaal van Sneeuwwitje en de 7 dwergen sterft de moeder
doordat ze van Sneeuwwitje in het vuur verwarmde ijzeren schoentjes moet dragen.
Ze moet net zo lang dansen, tot ze dood neervalt.
Vroeger werden sprookjes vaak gebruikt als waarschuwingsverhalen om kinderen
bang te maken (voor bijvoorbeeld wolven).
In het originele verhaal van de broeders Grimm over de Kikkerprins veranderde de
kikker in een prins doordat de prinses hem tegen een muur gooide uit afgrijnzen en
niet doordat zij hem kuste.
Koningin Fabiola schreef ook sprookjes. Het bekendste voorbeeld hiervan is 'De
dansende waterlelies'. Dat kan je trouwens ook zien in de Efteling.
De bekendste westerse sprookjesbundels zijn die van de broers Grimm, Hans
Christian Andersen en Charles Perrault; maar ook in andere culturen zijn er veel
sprookjes overgeleverd.
Tips voor het voorlezen van sprookjes en andere
verhalen
Sprookjes werden vroeger doorverteld van de ene naar de andere persoon, van oma naar
kleindochter, stadsverteller naar marktpubliek, vader naar zoon, … zodat hun boodschap en
hun verhaal bleef voortbestaan. Gelukkig hebben enkele wijze mannen (of misschien ook
wel vrouwen?) die mondelinge sprookjes gebundeld en heuse sprookjesboeken geschreven.
Zo kunnen wij vandaag deze verhalen verder voorlezen aan onze kinderen. En welke plaats
is daar beter geschikt voor dan de buitenschoolse kinderopvang?
Daarom bundelen we graag enkele tips om het voorlezen van deze mooie, spannende of
grappige sprookjes zo plezant mogelijk te maken.
Voorbereiding en introductie voor kinderen
- Laat het voorleesplezier al beginnen voordat het boek open gaat; door op een
gezellig plekje te gaan zitten (eventueel al ingekleed in het thema van het verhaal).
- Introduceer het boek liefst in kleinere groepjes.
- Zorg ervoor dat alle kinderen het boek en de eventuele platen goed kunnen zien.
- Maak een overgang naar de titel van het boek en praat over de voorkant. Bedenk
samen waar het boek over zou kunnen gaan.
- Zoek relevante knuffels, poppen, materialen om het verhaal tot leven te brengen.
Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2014: Hokus Sprookus!
van 26
Pagina 8
Manier van vertellen en voorlezen
- Lees langzaam, articuleer goed, kijk de kinderen regelmatig aan om hen betrokken te
houden bij het boek.
- Lees aantrekkelijk voor door stemgebruik: wisseling in volume (hard/zacht), tempo
(vlug/langzaam), klemtoon en intonatie.
- Gebruik je eigen stem, probeer geen toneel te spelen, het gaat niet om leuke
stemmetjes of grote gebaren, maar om boeiend voorlezen.
- Maak ook gebruik van non-verbaal gedrag: gezichtsuitdrukkingen en gebarentaal.
- Geef de kinderen gelegenheid om te reageren op het verhaal.
- Laat af en toe bewust stiltes vallen om ruimte te geven aan reacties.
- Stel open vragen: wie, wat en waar; maak de vragen steeds moeilijker.
- Vraag op spannende momenten hoe het verhaal verder zou kunnen gaan.
Na het voorlezen
- Vat na het voorlezen de belangrijkste elementen van het verhaal samen.
- Laat de kinderen het verhaal navertellen.
- Leg zo mogelijk een link naar vergelijkbare ervaringen en gebeurtenissen uit het
leven van de kinderen.
- Bedenk samen met de kinderen wat de levensles/moraal van dit verhaal kan zijn.
Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2014: Hokus Sprookus!
van 26
Pagina 9
4
Inspiratie voor sprookjesachtige en betoverende activiteiten met kinderen
Luisterprikkels
4.1

Voorlezen
Wie herkent het niet? Je zet je in de opvang in een hoekje en je neemt een groot
prentenboek. Vijf tellen later is je schoot te klein voor de 3 kinderen die er plaats willen
nemen en hangt er nog een vierde over je schouder om ook mee te kijken en te luisteren.
Kinderen houden ervan om voorgelezen te worden.
Wanneer je een leuk sprookje uitkiest en bovenstaande tips toepast, wordt het gegarandeerd
een gezellig moment!
Je kan in de bibliotheek op zoek gaan naar een dik sprookjesboek of via www.google.be een
titel opzoeken die je vindt onder punt 3.1.
Op deze site staan alvast vele sprookjes neergeschreven:
http://www.beleven.org/verhalen/top100/
Beperk je niet tot de meeste bekende, Westerse sprookjes, maar ga op zoek naar sprookjes
uit de hele wereld. Ongetwijfeld kunnen de kinderen en ouders in de opvang je hiermee
helpen.
Als je liever niet zelf voorleest, graaf dan eens in je oude platendoos of cassettebak, je vindt
er ongetwijfeld nog sprookjes en verhalen in terug! Er worden ook heel wat sprookjes en
vertelsels opgenomen op CD of CD-rom. In de bibliotheek kan je - naast sprookjesboeken heel wat sprookjes en vertelsels op CD ontlenen. Denk maar aan de verhaaltjes van Roald
Dahl, Toon Tellegen, enzovoort.
Heel hip is om voorgelezen sprookjes te downloaden van diverse websites.
Voorbeelden zijn:
- http://voorlezen.denjobi.com/
- Lekturama’s luistersprookjes:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLi9OlbdEXhOxhr8ZujXoIGiK6gkIYw2O- Ook op Spotify kan je veel liedjes, maar ook luistersprookjes terugvinden. Spotify is een
digitale muziekservice die je gratis toegang geeft tot miljoenen nummers.
https://www.spotify.com/be/
Er zijn heel veel sprookjesboeken geschreven. Misschien zijn ze wel terug te vinden in jouw
boekenkast of op je zolder. Ga anders eens een kijkje nemen in de plaatselijke bibliotheek of
zoek op internet naar verhalen.
Alvast enkele websites ter inspiratie:
http://boekenzoeker.org/zero/page.aspx?q=boeken&takid=233
http://boekenzoeker.org/acht/page.aspx?q=boeken&takid=131&bladid=130
Tip: Na het voorlezen kan je een verteltafel maken, waarbij de kinderen het verhaal kunnen
naspelen. Kopieer hiervoor de pagina’s op losse, gelamineerde kaartjes. Bekijk samen de
goede en logische volgorde.
Ook altijd leuk: vertel aan de hand van een boek een overbekend verhaal, bv Sneeuwwitje.
Als je goed aan het vertellen bent verander je plots een detail. Bv: je ziet op de prent
Sneeuwwitje een taart bakken maar je vertelt: “Sneeuwwitje maakt lekkere hamburgers”.
Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2014: Hokus Sprookus!
van 26
Pagina 10
Meteen zal je reactie krijgen van de kinderen. Ze verbeteren je of gaan zelf mee in de
nieuwe fantasie.

Kamishibai
Je kan je verhaal ook vertellen met behulp van een Kamishibai-kastje.
De Kamishibai is een Japanse vertelvorm. Het betekent theater van papier. Er wordt een
kastje bij gebruikt, dat je het best kan vergelijken met een poppentheater. In dit theatertje
passen tekeningen op A3-formaat. Elke tekening geeft een scène van een verhaal weer. De
verteller verschuift de prenten zoals in een trage tekenfilm en vertelt ondertussen het
verhaal, dat achteraan op de prenten te lezen staat.
Je kan de prenten zelf maken (uitvergroten uit boeken of zelf tekenen) of je kan de kinderen
aan het werk zetten en hen zelf een kamishibaisprookje laten maken.
De kamishibaikasten zijn in verschillende bibliotheken te ontlenen of je kan een handige
collega of ouder er zelf een laten maken.
Voor meer info: http://www.steunpuntgok.be/downloads/goktip_kamishibai.pdf
Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2014: Hokus Sprookus!
van 26
Pagina 11
Expressieve prikkels
4.2
Sprookjes lenen zich uitermate om kinderen expressief te laten zijn, zich te laten uiten, zich
te tonen. Laat de sprookjes de basis zijn van een verkleedpartijtje, een toneelvoorstelling,
een goochelshow, een poppenkastverhaal, een musical of een schimmenspel. Wie zorgt
voor de popcorn? Wie zet de stoelen klaar? Wie maakt de inkomticketjes? Kom, we
beginnen eraan!

Toneel
Zoek in je opvang de echte showbeesten, de toneelspelers op, maar probeer ook eens de
kinderen met plankenkoorts te stimuleren. Veel sprookjes zijn zeer geschikt om na te spelen.
Je kan de materialen aanbieden, een podium ineensteken en dan de kinderen vrij het
verhaal laten nadoen of je kan het meer begeleiden.
Een leuke manier om toneel te spelen met de kleinste kinderen is om het sprookje letterlijk
voor te lezen en de kinderen elk een personage te laten uitbeelden (zonder tekst). De
grotere kinderen vinden het meestal wel leuk om als personage ook wat (of veel) tekst te
hebben.
Tip: je kan met de begeleidingsploeg het begin spelen van een zelf verzonnen of bekend
sprookje en dan de kinderen verschillende aflopen laten bedenken en spelen. Spotlicht aan
en actie!
Tip: Je kan de kinderen in groepen opdelen en elk een deel van het verhaal laten uitbeelden.
Samen voeren jullie dan het ganse sprookje op.
Tip: je kan van elke scene een foto trekken en zo zelf een fotosprookje maken.

Muziek/Musical
Vroeger zongen we al uit volle borst ‘Zeg roodkapje waar ga je heen, zo alleen, zo alleen…’,
tegenwoordig zingen de paddenstoelen uit de Efteling en heeft Studio 100 gezorgd voor
echte sprookjesmusicals. De liedjes uit deze sprookjesmusicals zijn ook op internet te
vinden: http://www.studio100tv.be/videoclips/sprookjes
Een zangstonde gebaseerd op je net voorgelezen sprookje of meezingen met die videoclips,
wordt gegarandeerd een succesnummer.
Misschien kunnen de kinderen zelf een liedjestekst schrijven die te maken heeft met het net
gehoorde verhaal en een optreden geven met hun zelfgemaakt orkest? Misschien knutselen
ze wel een hele musical in elkaar. De ouders zullen in elk geval graag komen kijken!
Tip: de Efteling heeft haar liedjes ook op CD’s verzameld (deze zijn ook terug te vinden op
Spotify).

Poppenkast
Al jaren een succesnummer in veel opvanginitiatieven is de poppenkast. Speel eens een
sprookje na. De poppenkastpoppen van Roodkapje en de wolf of Klaas Vaak liggen
misschien nog ergens in een hoekje. Maar je kan de benodigde poppen uit je
sprookjesverhaal ook zelf maken uit vilt, papier of met een oude sok. Wedden dat als je de
poppenkast laat staan, de kinderen de rest van de dag je verhaal naspelen of zelf nieuwe
sprookjes verzinnen?
Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2014: Hokus Sprookus!
van 26
Pagina 12

Schimmenspel
Een speciaal soort van poppenspel is het schimmenspel. Schimmenspel is het spelen met
schaduwen. Span een laken in een deurgat, laat de kinderen hun favoriete sprookjesfiguren
uitknippen, verzin samen een verhaal, zet er een spot achter, roep publiek samen (Krijgen de
ouders ook een uitnodiging?) en je bent vertrokken.
En als je veel plaats hebt en grote doeken, kunnen de kinderen zelfs zelf de schaduwen
spelen..
Roodkapje ter inspiratie: http://www.youtube.com/watch?v=LwRsX7gWoJM

Goochelshow
Het thema Hokus Sprookus doet niet enkel denken aan (tover)sprookjes, maar ook aan
magie, hocus pocus, tovenaren, witte duiven uit hoge hoeden, etc.
Ideaal motief om je zwarte cape en je beste tovertrucjes uit de kast te halen. Tover eens een
paar kinderen om in een kikker, doe eens een geheimzinnige kaarttruc, laat eens een
kleurplaat verdwijnen of, simsalabim, tover eens een centje van achter iemands oor uit.
Kunnen de kinderen dat ook?
P.S. gelieve geen kinderen weg te toveren.. daar kunnen de ouders niet zo mee lachen ;-)
Wil je je toverkunsten nog een beetje bijschaven om de kinderen te imponeren?
Ga eens kijken op: http://www.goochel-trucs.nl/contents/nl/d2_online-trucs.html of
http://lerengoochelen.close-up-magie.be/goocheltrucs-leren

Rijmen
Verhalen krijgen een extra dimensie als ze rijmen. Het brengt een bepaald ritme aan het
verhaal en kinderen zijn er dol op!
Via http://www.beleven.org/verhalen/lijsten/soorten.php?soort=Rijm kan je een heleboel
bekende sprookjes in rijmvorm terugvinden.
Of ga met de kinderen aan de slag en schrijf bekende of nieuwe sprookjes in rijmvorm!
Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2014: Hokus Sprookus!
van 26
Pagina 13
Voor de oudere kinderen kunnen sprookjes in rijmvorm ook een bijkomende toets van humor
geven. We denken hierbij aan de gruwelijke rijmen van Roald Dahl, die op grappige wijze
enkele sprookjes herschrijft in rijmvorm. Zeker een aanrader!
Het boekje Voor jou waarvan sprake in punt 2 is ook in rijmvorm:
Er woonde eens, in Woudrichem, een ridder zonder moed.
Een ridder die niet durfde wat een echte ridder doet …
Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2014: Hokus Sprookus!
van 26
Pagina 14
Buitenspelprikkels
4.3

Sprookjeswandeling
Ook buiten is een ideale plek om sprookjes te vertellen. Zoek eens een plaatsje onder een
boom en nestel je in het gras met alle kinderen rond je of maak een heuse
sprookjeswandeling. Je kan zo een wandeling op verschillende manieren opvatten. Laat
vooral je eigen creativiteit spreken!
Toch enkele suggesties:
- Kopieer een sprookje en knip het in stukjes, stippel een tocht uit en plak langs de
route telkens een volgend stukje van het verhaal. Wie het volgend stukje vindt, mag
het voorlezen. Als de hele tocht is afgelegd, hebben de kinderen het hele verhaal
gehoord.
- Gebruik heel je buitenruimte. Laat collega’s zich verkleden in verschillende
sprookjesfiguren en laat ze plaatsnemen in de buitenruimte (bv. de heks van Hans en
Grietje in het tuinhuis, de wolf van roodkapje achter een struik, Anansi de spin in de
buurt van een spinnenweb, …). De collega’s hebben elk hun verhaaltje bij en
vertellen deze als de kinderen langskomen. Je kan de kinderen ofwel vrij laten
rondlopen in de tuin en op zoek laten gaan naar de verklede collega’s, ofwel ga je
met de hele groep volgens een bepaalde route.
- Stippel een tocht uit en hang onderweg mogelijke sprookjesfiguren (bv in karton of
poppenkastpoppen) uit. Begin je verhaal met een lege poppenkast of leeg decor. Zeg
de kinderen dat ze op zoek moeten gaan naar de sprookjesfiguren want dat er zonder
hen geen verhaal kan zijn. De kinderen die de figuren onderweg vinden mogen ze
terug meenemen. Terug in de opvang kunnen de kinderen een sprookjesverhaal
verzinnen of naspelen met de gevonden figuren of kan je zelf het verhaal vertellen.
Tip: Je kan de weg op verschillende manieren vorm geven. De kinderen kunnen misschien
de kruimels volgen die Hans en Grietje hebben achtergelaten? Wie weet komen ze op het
einde dan wel een peperkoekenhuisje tegen?
Tip: Dit kan je ook grootser opvatten. Zou het geen leuke ouderactiviteit kunnen zijn in jouw
opvang? Je kan bijvoorbeeld een soort kaarsjestocht organiseren waarbij de kinderen samen
met hun ouders een bepaalde route volgen en de begeleiding op verschillende plaatsen van
die route een deel van een sprookje voorleest, naspeelt of uitbeeldt. Misschien zijn er zelfs
enkele van de kinderen die mee toneel willen spelen…

Bosspel
Veel sprookjes spelen zich af in de natuur en vaak in een bosrijke omgeving. Dit is dus het
ideale thema om het bos in te trekken met de kinderen. Peperkoekenhuizen of kastelen
nabouwen met natuurlijke materialen, kabouters zoeken onder de paddenstoelen, draken en
wolven verslaan met zelfgemaakte pijlen en bogen, kikkers nadoen in het hoge gras, … Er
zijn vast nog veel andere opdrachten te verzinnen…

Eén tegen allen
Bij één tegen allen daagt de begeleiding de kinderen uit. Als de kinderen erin slagen alle
opdrachten binnen een bepaalde tijdspanne uit te voeren, dan zal de begeleiding een
tegenprestatie doen of volgt er een beloning voor alle kinderen.
Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2014: Hokus Sprookus!
van 26
Pagina 15
Mogelijke opdrachten zijn:
- maak een piratenvlag
- geef bij elke letter van het alfabet een sprookjesfiguur
- drink met de hele groep een liter 'vampierenbloed' op
- vertel het verhaaltje van de kleine zeemeermin, zonder de woorden prins, heks en
toverdrank te gebruiken
- vind 3 verschillende levende dieren
- maak pijl en boog en raak hiermee een doel
- de hele groep moet samen minstens één minuut stil zijn (als één iemand een geluid
maakt, moet heel de groep opnieuw beginnen)
- …
Tip: Je kan ook opdrachten verzinnen waarbij je de hulp van de ouders nodig hebt.

Daguitstap
Trek het thema van 'Hokus Sprookus!' nog een beetje langer door en plan hier rond een
uitstap in de herfstvakantie. Ontdek een sprookjesbos, een kasteel, een museum…

Korte buitenspelletjes
- Kleinduimpjesrace: voorzie 2 paar grote regenlaarzen en laat de kinderen in 2 groepen
tegen elkaar om ter snelst een parcours afleggen.
- De gouden bal: Spuit een bal goud. Het kind die de bal eerst vast heeft mag een sprookje
zeggen en de bal gooien naar een andere kind uit de kring. De volgende kinderen die de bal
vangen benoemen een element uit dat sprookje. Bv. de prinses op de erwt: matrassen – erwt
– regen – prins – nat – wakker blijven – gevoelige huid - .. Als de inspiratie op is mag het
volgend sprookje genoemd worden. P.S.: de gouden bal kan ook gebruikt worden om ermee
op de parachute te spelen.
- Alle vogels vliegen: Vertel iets uit een sprookje. Iets wat waar is, of iets wat grote onzin is.
Wanneer je iets vertelt wat waar is (Sneeuwwitje lag in een glazen kist), gaan de kinderen
staan en mogen ze vliegen. Wanneer je onzin vertelt (Sneeuwwitje had 10 dwergen), blijven
de kinderen zitten.
- Wolf en de 7 geitjes – verstopspel: Stuur één kind - de wolf - even naar een andere
plaats. Laat alle kinderen zich vervolgens verstoppen. De wolf komt binnen en gaat de
geitjes zoeken. Wanneer de wolf een geitje ziet, tikt hij dat kind zachtjes aan. Dat kind komt
vervolgens rustig tevoorschijn en gaat aan de kant zitten. Als alle kinderen gevonden zijn,
wordt een nieuwe wolf gekozen.
- Doornroosje – standbeelden: De kinderen bewegen vrij door de buitenruimte. Ze mogen
lopen, kruipen, springen, met de armen bewegen enz. Er speelt rustige, instrumentale
muziek. Eén kind is Doornroosje. Dit kind mag bij de cd-speler staan. Als Doornroosje zich
prikt aan het spinnenwiel dan stopt de muziek en valt iedereen in slaap, d.w.z. iedereen staat
meteen stil in de houding waarin hij op dat moment stond/zat. Nu mag Doornroosje één kind
beschrijven hoe hij/zij staat: bijv. dit kind heeft de armen omhoog en staat op één been.
Kunnen de andere kinderen - zonder te bewegen! - raden wie dit is?
- Sneeuwwitje – spiegelen: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het
land?
De kinderen staan in tweetallen, tegenover elkaar. Draai instrumentale muziek. Eén kind
danst, de ander doet hem/haar precies na. Nog leuker wordt het als je linten van crêpepapier
gebruikt.
- Bezemsteelrace: maak met een lange tak, wat twijgjes en touw een bezem. Zet buiten een
parcours uit waarin de kinderen moeten zigzaggen en klimmen, terwijl ze met een paar
tegelijk op één bezem zitten (de kleine groepjes kinderen moeten allemaal de bezem blijven
vasthouden en mogen hem niet loslaten, ondanks de obstakels).
Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2014: Hokus Sprookus!
van 26
Pagina 16
Creatieve prikkels
4.4

Sprookjeshoek
Om echt in de sprookjessfeer te komen, kan je een sprookjes(vertel)hoek bouwen in de
kinderopvang. Kiezen jullie voor de oosterse Aladin-sfeer, een zeemeerminnengrot, een
keizerlijk kasteel of een echt sprookjesbos? Het maakt niet uit, zolang het maar gezellig is en
de kinderen uitnodigt zich te verdiepen in de sprookjesverhalen. Laat de kinderen zelf mee
voor de inkleding zorgen. Misschien zijn er ook ouders die thuis nog leuke attributen hebben
liggen? Zo krijgt de sprookjeshoek (of misschien wel een hele sprookjeskamer) vorm
gedurende de week.

Knutselen
Eén tip: Zie het groots!
Mogelijke knutselideetjes (maar laat vooral je eigen fantasie de vrije loop):
-
-
Werk samen met alle kinderen aan een zwevend tapijt.
Bouw kastelen met grote kartonnen dozen en echte kantelen en ophaalbruggen.
Waar zit de prinses verstopt?
Maak pijlen en bogen uit natuurlijke materialen. En waan je een echte schutter.
Maak een grote draak uit ijzerdraad en papier-maché. De ouders zullen verschieten
als die hen in de inkomhal begroet!
Knutsel tinnen soldaatjes uit uitgewassen blikken.
Maak 40 verschillende rovers uit ijzerdraad.
Vlecht allemaal samen rapunzels vlecht zo lang en stevig dat je ermee kan
touwtrekken.
Naai de gekste kleren van de keizer.
Maak van schoendozen sprookjesdozen of schimmentheaters of
minikamishibaikasten … .
Laat kinderen zelf een sprookjesboek schrijven/tekenen/schilderen.
…

Koken met kinderen
-
Menu van de week:
- Voorgerecht: een lekker heksensoepje met sprinkhaanpoten en spinnenkopjes
(oftewel vermicelli en soepballetjes)
- Hoofdgerecht: Peperkoekenhuizen met broodkruimdressing op een bedje van
zevenmijlslaarskruid
- Nagerecht: Sneeuwwitjes pomme d’amour
En als kers op de taart een peperkoeken huisje, versierd met snoep! Knibbel, knabbel,
knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje?
Trek je heksenhoed, euh kaboutermuts, euh slaapmuts, euh toverhoed, euh ik bedoel
koksmuts, aan en begin er aan!
www.kooksprookjes.be
Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2014: Hokus Sprookus!
van 26
Pagina 17

Creatief nadenken of filosoferen met kinderen
In elk van de sprookjes zit een levensles/een moraal verscholen. Met kinderen het gesprek
aangaan over die levensles, doet hen nadenken.
Om een stapje verder te gaan en met kinderen de beginselen van filosoferen op te zoeken,
kan het boek ‘Brieven aan Doornroosje’ van Toon Tellegen een grote inspiratiebron en hulp
zijn (en dat helemaal in het thema!).
Het gaat niet over een held die vecht met draken, maar een aan zichzelf twijfelende prins op
zoek naar een meisje die, wat hem betreft, niet eens hoeft te bestaan. Elke dag, voor een
jaar lang, schrijft de prins een brief aan Doornroosje terwijl hij op reis is naar haar kasteel. In
deze brieven twijfelt hij, heeft hij lief, stelt hij zich honderden keren voor hoe hij het meisje
wakker kust, of dat ze er niet eens meer is. Het is vast aanleiding tot boeiende gesprekken
met de oudste tieners. Wie durft?

Natuur en sprookjes
In elk sprookje kan je een natuurelement terugvinden. Bij Sneeuwwitje zijn dit bijvoorbeeld
appels en bij Pinoccio is hout een natuurvoorwerp. Laat dit een start zijn om samen dit
element te ontdekken en er allerhande activiteiten rond te creëren.
Suzanne Wardenaar verzamelde bekende sprookjes zoals Assepoester, Drie kleine
biggetjes, Duimelijntje, Holle bolle Gijs en bedacht er natuuractiviteiten bij voor kinderen van
4 tot 7 jaar. De activiteiten zijn gericht op zintuigelijke beleving, het stimuleren van sociale
vaardigheden en het ontwikkelen van creativiteit.
http://inhetsprookjesbos.swpbook.com/
in de volgende link kan je een uitgewerkte activiteit op basis van het sprookje van het lelijke
eendje terugvinden.
http://www.inhetsprookjesbos.nl/Eendje.pdf
Binnenspelprikkels
4.5

Verkiezing favoriete sprookje
Hang in het begin van de week een groot bord of affiche uit. Laat de kinderen sprookjes
opnoemen en zet ze op het bord. Kinderen kunnen via bolletjes (stickers) aanduiden welk
sprookje ze het leukst vinden.
Op het einde van de week kan je dit herhalen en welk sprookje is nu het meest populair?

Sprookjeskwis
Als er op het einde van de week verschillende sprookjes aan bod zijn gekomen, is het
leuk te testen wat de kinderen er van onthouden hebben. Kwismaster Ali Baba en zijn 40
rovers hebben alvast wat mogelijke vragen verzonnen:
- Met welke zin begint een sprookje vaak?
A. Er was eens…
B. 100 jaar geleden…
C. In het begin…
- Wie zou de wolf graag opeten?
A. Hans en Grietje
B. de drie biggetjes
Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2014: Hokus Sprookus!
van 26
Pagina 18
C. het lelijke eendje
- Wie werd er opgesloten in het peperkoekenhuisje?
A. Roodkapje
B. Sneeuwwitje
C. Hans en Grietje
- Wat had Roodkapje bij zich?
A. Een fiets
B. een rugzak
C. een mandje
- De wolf kon één geitje niet vinden. Waar zat dat geitje?
A. In de klok
B. onder de tafel
C. onder het bed
- Hoe heetten de laarzen van de reus van klein duimpje?
A. Zevenkilometerslaarzen
B. zevenmijlslaarzen
C. reuzenlaarzen
- Wat kreeg Sneeuwwitje van de heks?
A. Een lekkere appel
B. een vergiftigde appel
C. een halve appel
- In welk sprookje komt geen wolf voor?
A. Roodkapje
B. de gelaarsde kat
C. de drie biggetjes
- Hoe heet het mannetje dat goud kan spinnen?
A. Windekind
B. Goudhaartje
C. Repelsteeltje
- Hoe eindigt een sprookje meestal?
A. En ze waren heel blij…
B. en ze leefden nog lang en gelukkig
C. en hier eindigt het…

Memory/kwartet met sprookjeselementen
Niets zo leuk als een ouderwets memoryspel. Maar toch is het nog net iets leuker als dat zelf
gemaakt is! Maak een heel aantal vierkantjes van stevig papier of karton. Laat elk kind
hierop bekende samenhorende elementen uit sprookjes tekenen: bvb. de wolf en een geitje,
de rode schoentjes en een dansvloer, Belle en de roos of eender wat de kinderen zelf
verzinnen. Leg alle duo’s van de kinderen samen en overloop ze in groep. Schud ze
vervolgens goed en leg ze in een memoryveld. Wie onthoudt er het best waar de duo’s
liggen?
Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2014: Hokus Sprookus!
van 26
Pagina 19
Variatie: Als je per sprookje 4 elementen laat tekenen, dan kan je er ook een kwartet mee
maken.
Tip: Zorg ervoor dat het materiaal dik genoeg is zodat het niet doorschijnt. Als je het
vervolgens lamineert, kunnen de kinderen er nog lang mee spelen.

Times up (tieners)
Laat een even aantal kinderen in een kring zitten. De kinderen vormen elk een duo met wie
tegenover hem/haar zit. Eerst laat je de kinderen elk 3 sprookjesfiguren verzinnen en op 3
kaartjes schrijven. Vervolgens worden alle kaartjes samengenomen en begint het spel.
Het spel bestaat uit 3 rondes, waarin de duo’s zoveel mogelijk punten moeten verzamelen.
In de eerste ronde krijgt kind 1 alle kaartjes en probeert binnen 1 minuut zoveel mogelijk
kaartjes uit te leggen aan zijn/haar partner zonder de titel van het sprookje of de figuur die op
het kaartje staat te benoemen. Bv: "Dit dier kan zwemmen, is niet mooi, wordt uitgelachen
door de anderen, maar groeit uit tot een mooie zwaan -> het lelijke eendje." De kaartjes die
goed geraden zijn door de partner mogen bijgehouden worden, dit telt voor 1 punt. Na die
minuut gaat de kaartjesstapel door naar de volgende die hetzelfde doet. Ronde 1 is
afgelopen als alle kaartjes geraden zijn. De punten worden per duo samengeteld.
Ronde 2 maakt gebruik van dezelfde kaartjes. In deze ronde is het de bedoeling dat er
slechts 1 woord gezegd wordt door kind 1 van het duo. Zijn/haar partner probeert op basis
van dat ene woord de sprookjesfiguur op het kaartje te raden, ook weer in 1 minuut. Bv:
"Zwaan -> het lelijke eendje." De kaartjes die geraden zijn worden opnieuw bijgehouden en
als alle kaartjes op zijn, worden de kaartjes van de partners per duo samengeteld.
In ronde 3 worden dezelfde kaartjes weer gebruikt. Deze keer mag het kind enkel gebaren
maken om zijn/haar kaartje uit te leggen. Bv: zwemmen, vogelbeweging -> het lelijke eendje.
Ook nu worden de kaartjes samengeteld per duo als alle kaartjes op zijn.
De uiteindelijke winnaar is het duo dat over de 3 rondes de meeste punten heeft verzameld.

Korte binnenspelletjes
- Hans en Grietje – rijmen: Knibbel, knabbel, knuisje, wie knabbelt daar aan mijn ......?
Verzin allerlei rijmpjes met knibbel, knabbel ....
De kinderen vullen het rijmwoord in.
Enkele ideeën:
Knibbel, knabbel, kokje, wie knabbelt daar aan mijn hokje?
Knibbel, knabbel, scheurtje, wie knabbelt daar aan mijn deurtje?
Knibbel, knabbel, spekje, wie knabbelt daar aan mijn hekje?
- Het mandje van Roodkapje: Vul een mandje met wat spullen. Dit kunnen de spullen uit
het sprookje 'Roodkapje' zijn, maar het kunnen andere zaken zijn die aansluiten bij de
leefwereld van de kinderen. Bekijk met de kinderen wat er in het mandje zit. Vervolgens leg
je de spullen uit het mandje een bepaald aantal minuten op de grond. De kinderen mogen
ernaar kijken. Dan gaan de spullen in het mandje met een theedoek erover heen. Wat zat er
in het mandje?
Een variant hierop is 'wat is weg?'. De spullen uit het mandje liggen in de kring. De kinderen
doen de ogen dicht en jij bedekt één voorwerp of haalt het weg. Wat is weg?
- App: Indien je in de opvang een tablet ter beschikking hebt voor de kinderen, is het
mogelijk volgend spel van de Efteling te downloaden: http://spel.sprookjesboom.com/
Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2014: Hokus Sprookus!
van 26
Pagina 20
5
Sprookjesachtige ouder- en buurtwerking
We vermeldden het al in de inleiding, het blijft een belangrijk aandachtspunt om ouders en/of
buren te betrekken bij de activiteiten en de werking in de buitenschoolse kinderopvang. En
we doen met plezier wat extra moeite om tijdens de Week van de Buitenschoolse Opvang
niet alleen kinderen maar ook hun gezin te bereiken.

Vertellen en voorlezen
Vraag aan ouders en/of buren om in de opvang sprookjes te komen vertellen of voorlezen.
Kinderen zijn er dol op, je krijgt de kans om nieuwe, onbekende sprookjes te leren kennen en
de ouders zijn blij dat ze deel kunnen uitmaken van een fijne activiteit. Dit kunnen sprookjes
zijn die we kennen vanuit de dikke sprookjesboeken, maar ouders kunnen ook verhalen
vertellen uit hun kindertijd die voor heel wat kinderen onbekend zijn. De diversiteit aan
sprookjes vanuit alle hoeken van de wereld kan zo aan bod gebracht worden.
En wie niet graag zelf voorleest, kan ook sprookjes of verhalen meegeven. Die worden dan
door iemand anders voorgelezen of gewoon uitgehangen.

Verkiezing meest populaire sprookje
Hang op een zichtbare en toegankelijke plaats een bord of groot blad en voorzie diverse
kleuren om te schrijven of tekenen. Vraag aan ouders en/of buren om tijdens de Week van
de Buitenschoolse Opvang dit blad aan te vullen met titels of tekeningen van hun eigen
favoriete sprookje. Op de koop toe kan je het einde van de week dan zien welk sprookje het
populairste is!

Sprookjestocht voor kinderen en hun ouders
Organiseer een sprookjestocht (in het donker?) waar kinderen hun ouders mee op pad
nemen. Je kan dit uitwerken op 101 manieren (met een hapje en een drankje, met of zonder
opdrachten, met verklede kinderen en ouders, met of zonder verhalen onderweg, enz.) maar
zorg er vooral voor dat ouders zich welkom voelen om samen met de kinderen
ondergedompeld te worden in de wondere wereld van verhalen en sprookjesfiguren.
Misschien is er wel een mama of papa die kan toveren…
Let op!
Het is belangrijk dat ouders vooraf op de hoogte gebracht worden van deze plannen met bv
een affiche, zodat ze in hun planning en agenda tijd en ruimte kunnen maken voor deze
leuke opdrachten.
Breng begrip op voor ouders die niet (kunnen) meedoen. Je kan ouders motiveren en
prikkelen, maar niet verplichten. En maak er met de ouders die mee spelen een fijne boel
van!
Leestips betreffende samenwerken met ouders:
 Vervaet, V. Handboek Kinderopvang met sociale functie, Uitgeverij SWP.
 Brochure: Zin verlenen aan praktijk (DECET) (www.vbjk.be)
 Handleiding Buurtgerichte kinderopvang, VBJK, Gent 2004 (www.vbjk.be).
 Delfos, M. F. Kinderen, ouders en kinderopvang. Samen opvoeden in de driehoek,
Uitgeverij SWP.
 http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector/werkinstrumenten/ouders/
 http://www.kindengezin.be/opvoeding/in-de-opvang/ouders-als-partners/
 Demuynck, K. Handleiding: Ouderparticipatie, ook voor vaders! VBJK.
 Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden, CD-rom VBJK.
Leestips betreffende samenwerking in de buurt:
 Vervaet, V. Handboek Kinderopvang met sociale functie, Uitgeverij SWP.
 Brochure: Zin verlenen aan praktijk (DECET) (www.vbjk.be)
 Handleiding Buurtgerichte kinderopvang, VBJK, Gent 2004 (www.vbjk.be).
En Toen kwam er een
varkentje met een lange snuit
en ’t verhaaltje was u
it.
Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2014: Hokus Sprookus!
van 26
Pagina 22
6
Wedstrijd ‘Hokus Sprookus!’
And the winner is…
We steken de alom bekende wedstrijd dit jaar in een nieuw jasje. Net zoals in de filmwereld
reiken we de oscars uit! In de sprookjeswereld is zijn dit gouden kabouters!
De opdracht:
Schrijf, teken, knutsel, speel, beeld uit … kortom breng samen met de kinderen en
ouders uit je buitenschoolse opvang een (oud of nieuw) sprookje.
De gouden kabouters:
We delen dit jaar geen prijzen per provincie uit, maar kiezen uit alle inzendingen er 5
die elk een van de gouden kabouter verdienen. Je kan dus meedingen voor alle
gouden kabouters of je helemaal focussen op één van hen.
- Gouden kabouter voor het beste script
- Gouden kabouter voor de meest originele sprookje
- Gouden kabouter voor de meest stereotype-doorbrekende sprookje
- Gouden kabouter voor de uitvoering met de meest creatieve samenwerking met
ouders en/of buurt
- Gouden kabouter voor het ALLERALLERALLERbeste sprookje
De jury: Bruno Anderssen, Carina Grimm, Barbara van het beest, Geertrui met de
zwavelstokjes, Kapitein Sanne en Tinderella.
Laat je inspireren door de ideeën in deze bundel, maar aarzel niet om zelf met een
uitstekend, nieuw concept op de proppen te komen en onze jury van hun stoel te blazen!
Hoe neem je deel? Kies samen op welke wijze je jullie sprookje wil tonen. Ook hier kan je je
eigen inspiratie de vrije loop laten!
Voor deelname zijn er zo goed als geen regels, behalve:
- per locatie kan je max. 1 concept inzenden,
- vermeld op de inzending de naam en gegevens van de voorziening en indien van
toepassing ook de locatie.
- stuur ten laatste op vrijdag 7 november naar 3Wplus, t.a.v. Tinne De Keyser,
Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik of [email protected]
De winnaars worden eind november verkozen en via de regionale coördinator of
koepelorganisatie op de hoogte gebracht. Zij krijgen een prijs die in het teken staat van
‘Hokus Sprookus!’. Niet getreurd, ook de deelnemers die niet met een gouden kabouter het
podium op mogen, krijgen een prijs.
Alle werkjes zullen (in de mate van het mogelijke) gedigitaliseerd worden en te zien zijn op
www.bloggen.be/vlaamsplatform
7
7.1
Promotiemateriaal
De affiche
Via uw regionale coördinator of koepelorganisatie: gratis.
7.2
Vlaggen en spandoeken
Vlaggen en spandoeken (1,5m x 1,5m) zijn te koop voor 25 euro per stuk. Om vlaggen en/of
spandoeken te bestellen, neem contact op met Ann Lobijn ([email protected]) en vermeldt
hierbij het aantal gewenste vlaggen en/of spandoeken, het leverings- en het facturatieadres.
Er zijn bij het uitzenden van deze inspiratiemap nog enkele vlaggen en spandoeken
voorhanden. Wie snel bestelt, is dan ook zeker dat de vlaggen en spandoeken de opvang
nog bereiken voor het eind van de zomer en dus zeker wapperen in de wind op de Week van
de Buitenschoolse Opvang.
Wanneer de huidige reserve is uitgeput, kunnen wij dat niet garanderen.
8
Contactpersonen: Leden Vlaams Platform Buiten schoolse Opvang
Vertegenwoordiger KAV
Elke Verdoodt, tel. 02 246 51 81
Vertegenwoordiger Landelijke Kinderopvang Stekelbees
Ellen Verpeet, tel. 0496 87 56 55
Vertegenwoordiger KOMMA
Dina Librecht, tel. 0473 36 42 93
Vertegenwoordiger PCBO
Irène Bosmans, tel. 011 30 59 40
Joyce Gielen, tel. 011 30 59 25
Vertegenwoordiger PPJ
Evelien Grefhorst, tel. 03/366.10.83
Bruno Van Wichelen, tel. 052 44 92 85
Vertegenwoordiger Vlaams Welzijnsverbond
Barbara Devos, tel. 02 507 01 42
Vertegenwoordiger VCOK
Ellie Kuipers, tel. 09 232 47 36
Vertegenwoordiger VVSG
Ann Lobijn, tel. 02 211 55 73
Vertegenwoordiger Vlaamse Gemeenschapscommissie
Ilse Verbeke, tel. 02 563.03.62
Vertegenwoordiger IGO
Carina Kenis, tel. 016 29 85 45
Vertegenwoordiger KIKO
Carine Breugelmans, tel. 014 71 11 10
Vertegenwoordiger 3Wplus
Tinne De Keyser, tel. 02 467 11 68
Vertegenwoordiger Dienst Welzijn en gezondheid, provincie Antwerpen
Geertrui Provinciael, tel. 03 240 56 01
Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2014: Hokus Sprookus!
van 26
Pagina 25
9
9.1
Bijlagen
Bijlage 1: Flyer
Deze bijlage vind je in een afzonderlijk document, bijgevoegd bij deze inspiratiemap.
9.2
Bijlage 2: Tekenblad
Deze bijlage vind je in een afzonderlijk document, bijgevoegd bij deze inspiratiemap.
VEEL SUCCES !!
Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2014: Hokus Sprookus!
van 26
Pagina 26