DOWNLOAD Inschrijfformulier (pdf)..

FC ZANDVOORT-NOORD
Secretariaat:
J. Goedegebuure
Van Speykstraat 158
2041 KM Zandvoort
Bankrekening 32.63.88.478
AANMELDINGSFORMULIER
Persoons gegevens:
Achternaam
: .........................................................................................
Voorletters
: .........................................................................................
Roepnaam
: .........................................................................................
Geboortedatum : ..... - ..... - ..........
Geboorteplaats : ............................
Geslacht
:M/V
Adres gegevens:
Straatnaam
: ..................................................
Postcode
: .....................................
Woonplaats
: .....................................
Tel. (privé)
: ............. - .....................
E-mail
: .....................................
Huisnummer: ..................
Tel. (werk): ............-.................
Overige gegevens:
Lid van andere voetbalvereniging : Ja / Nee welke?: ............................. LIDNR:.........
Afgelopen drie jaar lid van zaalvoetbalvereniging? : Ja / Nee
Zo ja, overschrijvingsformulier toegevoegd?
: Ja / Nee (verplicht door KNVB)
Kopie van identiteitsbewijs toegevoegd
: Ja / Nee (verplicht door KNVB)
Twee pasfoto’s toegevoegd voor spelerspas
: Ja / Nee (verplicht)
Bij welk team/lid wil je gaan spelen
: …........................................
Contributie gegevens:
Deze inschrijving is tevens een machtiging voor de vereniging om ieder seizoen de
contributiegelden automatisch in twee termijnen (1 september en 30 oktober) van de
door u opgegeven rekening af te boeken. Voor seizoen 2013-2014 is de contributie
vastgesteld op EURO 85,00 tot eerst volgende Algemene Ledenvergadering. U bent pas
speelgerechtigd indien u aan de bovenstaande voorwaarden heeft voldaan. Opzeggen
lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden.
Bankrekening (incl.IBANNR) : .................................................................
Tenaamstelling bovenstaand rekeningnummer :.......................................................
Handtekening nieuw lid *:
(* indien jonger dan 18 jaar ook door een ouder of voogd laten tekenen)