19 november 2014 pagina 18

‹
www.stadsbladbreda.nl
Het Stadsblad Breda · woensdag 19 november 2014 · 18
Neven voltooien voettocht van
3.212 km voor hersenonderzoek
De Bredanaars Tim (29)
en Freek (29) Haverman
zijn zaterdag 15 november
na een voetreis van 3.212
km aangekomen in Cabo
da Roca in Portugal. De
neven ondernamen de
tocht om geld voor de
door henzelf opgerichte
Stichting Wereld Zonder
Kopzorgen in te zamelen.
door de redactie
BREDA - De beide moeders
van de mannen lijden aan
‘n hersenaandoening. Petty,
de moeder van Tim, heeft
meerdere hersenbloedingen
gehad. Teske, de stiefmoeder
van Freek, heeft een hersentumor. De Stichting Wereld
Zonder Kopzorgen verdeelt
het geld nu onder de Hersenstichting en Stophersentumoren.nl, in de hoop dat
nieuwe medische kennis en
inzichten de wereld ooit zal
vrijwaren van kopzorgen.
Freek en Tim startten hun
wandeling op zondag 6 juli
vanaf hun huis nabij de Grote Markt in Breda. Meestal
volgden ze de officiële Santiago de Compostella-route.
Nadat ze eerst België, Frankrijk en Noord-Spanje hadden doorkruist, wandelden
ze tweeënhalve week terug
eindelijk de grens van Portugal over en 15 november bereikten ze dan het eindpunt.
Freek en Tim hebben de afstand in 4 maanden en 9 dagen voltooid. Wandelen over
de oude weg naar Santiago
de Compostella helpt bij het
vinden van onderdak en het
HET GELD GAAT NAAR
éN DE STICHTING STOP
HERSENTUMOREN.NL,
éN HERSENSTICHTING!
verkrijgen van eten en drinken onderweg. ,,De mensen
zijn daar gewend aan wandelaars en helpen je graag
indien nodig’’, aldus Freek.
De moeder van Tim heeft
de laatste kilometers naar
Cabo da Roca mee gelopen.
Tim: ,,Dat is natuurlijk hartstikke mooi! En past symbolisch ook goed bij deze reis.’’
Freek: ,,Mijn stiefmoeder
was helaas te ziek om deze
kant op te komen.’’ Op de
vraag waar ze nu echt naar
uitkijken, antwoord Tim:
,,Om gewoon weer eens kleren uit de kast te pakken en
‘n normale spijkerbroek aan
te hebben.’’ Freek: ,,Om weer
lekker door Breda te fietsen. En lopen zonder zware
rugzak.’’ Tim: ,,Ja, want het
wandelen op zich is niet
Tim en Freek Haverman bereikten op zaterdagochtend 15 november rond kwart voor twaalf
lokale tijd Cabo da Roca in Portugal, het meest westelijke puntje van het Europese vastenland.
zwaar, maar de rugzak van
17 kilo zorgt er op een gegeven moment voor dat het
fysiek een enorm zware belasting wordt.’’
Freek en Tim gaan zich
nu voorbereiden op de afsluitende benefietavond op
dinsdag 2 december in café
de Bommel, waar ook de
cheque met het eindbedrag
wordt overhandigd. Er is
in ruim vier maanden tijd
veel geld ingezameld. Dat
geld wordt verdeeld tussen
de stichting STOPhersentumoren.nl en de Hersenstichting. De neven: ,,Wij hebben
zelf niet de knowhow om
het geld goed te besteden,
maar we weten dat het bij
deze stichtingen goed terecht komt. De teller staat nu
op 19.572,00 euro, maar we
hopen - nu we ons einddoel
bereikt hebben - natuurlijk
nog op extra donaties.’’
Tim en Freek: ‘Donaties zijn nog steeds welkom!’
,,Doneren kan nog steeds’’, zo verzekeren Tim en Freek.
,,U kunt uw donatie overmaken op rekening NL44 INGB
0006 5495 41, ten name van de Stichting Wereld Zonder
Kopzorgen. Meer informatie over ons wandelavontuur
en de goede doelen is te vinden op www.wereldzonderkopzorgen.nl of facebook.com/wereldzonderkopzorgen.
er op uit
in brabant?
Meezingen met
kerstconcert van
ELM in de Baai ? !
ETTEN-LEUR - Zaterdagavond
20 december geeft het EttenLeurs Mannenkoor (oftewel
ELM) vanaf acht uur weer
een kerstconcert. Afgelopen
jaar was dit kerstconcert
een groot succes en de zaal
zat helemaal vol, Daarom
heeft het ELM opnieuw gekozen voor dezelfde locatie,
namelijk de Baai. Ook wil
het ELM net als vorig jaar
mannen de kans geven om
zes weken lang gratis mee
te komen repeteren en bij de
uitvoering van het concert
mee te doen. Op deze manier kan men een goed beeld
krijgen van de sfeer binnen
het koor en van de repetitietechniek en de spanning
die opgebouwd wordt naar
een concert toe. Aan het
kerstconcert wordt dit jaar
medewerking verleend door
het vrouwenkoor Cantadonna onder leiding van Cécile
Creusen en het geheel staat
onder artistieke leiding van
Dieneke Bicknese-de Rhoter. Mannen die interesse
hebben om van dit aanbod
gebruik te maken, kunnen
vrijblijvend kennis komen
maken op donderdagavond
om acht uur in de Baai in Etten-Leur, via de ingang aan
het Lukaserf 2, of voor meer
informatie telefonisch contact opnemen via het nummer 5 03 42 32, of 5 02 02 58.
Ook kan er altijd een kijkje
genomen worden op de site.

Meer weten? Kijk op www.
etten-leursmannenkoor.nl
Ga naar
www.OverUIT.nl
of download
de gratis
OverUIT-app!
www.OverUIT.nl