Negen lintjes in Veldhoven

Veldhovens
WEEK
BLAD
VERSCHIJNT WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN VELDHOVEN, STEENSEL , KNEGSEL , WINTELRE EN MEERHOVEN
W o e n s d a g 3 0 a p r i l 2 0 1 4 | n u m m e r 1 8 | 4 5 e j a a r g a n g | U i t g a v e v a n A e n C M e d i a B . V.
Negen lintjes in Veldhoven
stig zieken, eenzame of oudere mensen. Daarnaast verleende en verleent ze mantel- Autotaalglas Eindhoven
zorg.
Lage Zijde 1a
Tiny Das- Van der Sanden 040-2818411
(69). Zij was onder andere
bestuurslid van de KVO Oerle
en is actief bij De Zonnebloem, afdeling Oerle en ac52230676
tief als vrijwilliger bij Regionale Stichting Zorgcentra de
Kempen, Merefelt en Rundgraafpark. Ook is ze bestuurslid van de KBO Kring
Veldhoven en vrijwilliger op
zorgboerderij Molenvelden in
Knegsel.
Mensen krijgen soms heel
wat op hun brood geduMien van Grinsven- Van Hap- rende hun leven. Dat
pen (77). Zij is al jarenlang vergt veel van het incasactief voor KBO Zeelst, onder seringsvermogen en veerander als bestuurslid en lid kracht. Door ziekte of bevan de activiteitencommissie. perking van een kind, verDaarnaast is ze onder andere lies van een naaste of een
koster en doet ander vrijwilli- opeenstapeling van ellengerswerk voor de Heilige Wil- de, kan uw leven een tijdlibrordusparochie in Zeelst.
lang zodanig ontregeld
Marjon Starrowsky -Verhoef worden dat u kopje onder
(68). Sinds 1985 is ze actief gaat. Welke hulp zocht of
bij het Kempenkoor (voor- kreeg u? Waar worstelt u
heen Veldhovens Gemengd nog mee? Wat zou u anKoor), onder andere als voor- ders hebben gedaan als u
zitter en voorzitter van de de kans had gekregen?
muziekadviescommissie. Ook
is ze coördinator van het Pa- Wilt u uw verhaal einderochiebureau Sint Maarten en lijk eens kwijt of zou u
de pastorale eenheid Christus anderen iets mee willen
Hovenier. Ze was onder an- geven of hen een hart ondere lid van de pastorale der de riem willen steken?
werkgroep Heikant en diri- Meld je aan voor een gegent van het parochiekoor sprek door te mailen naar
van de parochie Sint Maar- [email protected]
ten. Daarnaast is ze vrijwilli- onder vermelding van
ger bij Stichting Leergeld ‘Veerkrachtig’.
Veldhoven/De Kempen en
verzorgt ze de PR van de De redactie
stichting.
ruitschade?
Oproep nieuwe
rubriek
De volgende Veldhovenaren
ontvingen een Koninklijke onderscheiding en werden benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau:
Ruud Diepeveen (79). Vanaf
1955 is hij in verschillende
functies actief bij de Eindhovense Aero Club-Koninklijke
Luchtmacht Zweefvlieg/combinatie (EACzc). Ook leverde
hij een grote bijdrage aan het
opzetten en borgen van het
toezicht op de kwaliteit van
de technische veiligheid van
zweefvliegtuigen.
Ook Miel Aarts (72) kreeg
een lintje. Sinds 1995 is hij
bestuurslid en voorzitter van
de Raad van Toezicht van
Theater De Schalm. Daar-
naast is hij onder ander actief
betrokken bij de Joannes Bosco Stichting.
Eddie Henar (70). Enkele van
zijn verdiensten zijn: vrijwilliger bij het DAF Veilig Verkeer
Fonds in Eindhoven en bestuurslid van Veilig Verkeer
Nederland, afdeling Veldhoven. Hij is tevens bestuurslid
van lokale partij GBV.
Frans Scheepens (64). Hij was
enkele jaren actief bij voetbalvereniging Marvilde, en sinds
1972 bij RKVVO. Hij maakte
daar onder andere deel uit
van het jeugd- en hoofdbestuur, was trainer, leider en
momenteel onder andere
grensrechter, leider van het
G-team en behulpzaam in het
klusteam.
Ria van Lierop (79) kreeg
eveneens een lintje. Ze is
sinds 1979 actief als vrijwilliger bij zorgcentrum Merefelt.
Voorheen als gastvrouw in
het restaurant en momenteel
onder andere als begeleider
van rolstoelafhankelijke bewoners tijdens het wandelen.
Marlies van Kollenburg- Van
Heugten (47). Ze was onder
andere actief bij de Sint Antonius van Padua en Heilige Brigidakerk en nu bij Sint Jan de
Doperkerk. Ook is ze vrijwilliger bij Stichting Nieuwe Levenskracht, ze bezoekt ern-
Fraaie première D-Dazzled
Heuvel 7 - Veldhoven
Tel. 040-2532346
cafezaal-sintjoris.nl
53593830
RTIJEN
FEESTEN EN PAONEN
TOT 300 PERS
53442401
De première van theatershow
‘D-Dazzled’
van
DéDé
Danceballet in Veldhoven was
afgelopen vrijdag in een
woord geweldig. De leerlingen straalden, de kostuums
waren oogverblindend mooi
en de show liep als een trein.
De komende anderhalve
week staat DéDé Danceballet
nog tot en met 7 mei met zeventien shows in Theater De
Schalm. Tijdens deze shows
dansen leerlingen uit Bergeijk,
Best, Bladel, Eersel, Eindhoven, Geldrop, Nuenen, Son
en Breugel, Uden, Valkenswaard, Veghel, Veldhoven en
Waalre. Iedere show is uniek,
want in iedere show dansen
weer andere leerlingen. Na
deze reeks wordt nog afgesloten met vijf shows in Theater Speelhuis. Dan heeft het
gezelschap er maar liefst 27
theatershows op zitten, waarin alle 3.800 leerlingen van
DéDé hebben meegedanst.
Voor enkele shows zijn nog
kaartjes beschikbaar. Deze
kunnen besteld worden via
DéDé Danceballet, telefoon
040-2544054.
Dagverse
Donderdag tot en met zondag
Verse Sushi
per schaal
Elke Zondag
= Sushidag
2 schaaltjes
samen
™6 .99
5.99
53086293
Burgemeester Jack Mikkers reikte vrijdagochtend 25 april
Koninklijke onderscheidingen uit aan negen inwoners van
de gemeente Veldhoven. Dat gebeurde in de raadszaal van
het gemeentehuis aan het Meiveld. In de vroege ochtend
bracht burgemeester Mikkers een verrassingsbezoek aan de
decorandi op hun huisadres om hen over de toekenning te
informeren en uit te nodigen voor de uitreiking in het gemeentehuis.
™13.98
10.00
Adverteren in dit weekblad?
[email protected]
of bel 0497 - 361361
53351063
De Veldhovense gedecoreerden poseren samen met burgemeester Jack Mikkers voor de traditionele groepsfoto.
53354803
Jij kan nu je
eigen ketchup fles
personaliseren op
vrijdag 2 mei en
zaterdag 3 mei ‘14
bij de beste
supermarkt van
Nederland!
VELDHOVENS WEEKBLAD
pagina 3
Tweede editie Koningsspelen start
met feestelijk Koningsontbijt
Kinderen van basisschool de Berckacker krijgen les in korfbal
Afgelopen vrijdag vond de
tweede editie van de Koningsspelen plaats. Ruim 1.3
miljoen sportende leerlingen/kinderen in Nederland
startten de dag met een
feestelijk Koningsontbijt om
niet veel later massaal deel te
nemen aan een heuse wereldrecordpoging. Ook de
Veldhovense basisschoolkinderen dansten en zongen tegelijkertijd het lied Doe de
Kanga van Kinderen voor
Kinderen. Het moet nog
worden uitgezocht of de recordpoging geslaagd is. Het
doel van deze sportieve dag
is om kinderen te laten zien
hoe belangrijk én leuk het is
om te bewegen! Elke school
kon de Koningsspelen vormgeven naar eigen wensen en
mogelijkheden. Bij Basisschool de Berckacker konden
de kinderen kennismaken
met onder meer voetbal en
korfbal. De kinderen van basisschool de op Dreef hadden een peanutbaltoernooi
en bij de Brembocht werden
enkele sportclinics aangeboden als volleybal, judo en
tennis.
Dodenherdenking in Veldhoven
nummer 18 - 30 april 2014
Misboekje
Afgelopen zondag een belangrijke gebeurtenis: het
vormsel van het petekind
van mijn vrouw. De dag
begon met de officiële
dienst in een groot kerkgebouw net over de grens in
België. Anderhalf uur stilzitten is voor een bijna
vier- en een vijfjarige een
hele opgave, dus vonden
we het prima dat onze kinders allebei één stukje afleiding meenamen. Oudste
een miniboekje, jongste
een paar stukjes constructiemateriaal. Omdat mijn
vrouw als peettante een
belangrijke rol moest vervullen mocht zij in een gereserveerde bank plaatsnemen, een meter of zes van
ons vandaan. Aan mij de
opdracht het kroost in het
gareel te houden, maar het
ging wonderbaarlijk goed.
Ze hadden opvallend ruime belangstelling voor wat
er bij het altaar en in de
kerk gebeurde. Alles leek
van een leien dakje te
gaan, totdat jongste na
een uur kerkdienst begon
KroontjesPen
[email protected]
te mokken dat ie naar mama wilde. Ik fluisterde hem
toe dat dat niet ging, maar
toen hij aanstalten bleef
maken en harder begon te
zeuren, richtte ik een voorzichtig knikje aan mijn
vrouw. Die begreep de
hint en knikte terug. Even
later huppelde onze kleine
man naar mams om daar
braaf in de bank te gaan
zitten. Oudste moest natuurlijk ook de oversteek
maken en dus zat ik even
later alleen naast twee lege
kerkstoelen. Toen de communie begon en het voorste deel van de kerkgangers terug de banken in
liep, viel het me op dat een
jongere vrouw begon te
gniffelen toen ze me al lezend -de rest van de dienst
doornemend- zag zitten.
Een oudere man keek
ronduit verbaasd en een
vrouw van tachtig zelfs
verontwaardigd. Ik had het
niet meteen door, maar
besefte niet veel later dat
ik een flinke blunder had
gemaakt. Toen kleinste de
bank uit liep, had hij het met zijn zus geruilde- leesboekje aan mij gegeven. Ik
had het boekje als steuntje
om mijn misboekje gevouwen. Daarbij had ik niet in
de gaten dat mensen die
me van de voorkant zagen
een heel ander uitzicht
hadden. Uitzicht op een
Donald Duck lezende bijna-veertiger, bij wie geen
kind in de buurt te bespeuren was.
Dennis Kroonen
gezamenlijke Kerken. Na afloop gaan de aanwezigen in
optocht, voorafgegaan door
het Veldhovens Muziekkorps den van de klok, twee minu- volgt de kranslegging door kerk een gratis toegankelijk
veren de gildebroeders van het ten stilte in acht genomen. verschillende organisaties, die Herdenkingsconcert,
Gilde St. Caecilia, naar het Daarna speelt het Veldhovens hierbij worden bijgestaan zorgd door Veldhovens Kanabij gelegen Klokmonument Muziekkorps het Wilhelmus door leden van de Scouting merkoor.
Stichting Dodenherdenking het belang van het Koninkrijk aan de Kleine Dreef. Om en houdt burgemeester Mik- St. Stanislaus Kostka. Om Meer informatie:
Veldhoven is opgericht om in of tijdens vredesmissies zijn 20.00 uur wordt, na het lui- kers een toespraak. Hierna 21.00 uur is er in de Caecilia- www.dodenherdenkingveldhoven.nl.
Veldhoven de herdenking te gevallen.
organiseren van alle burgers Aan de Herdenkingsbijeenen militairen die, sinds het komst in de H. Caeciliakerk
uitbreken van de Tweede wordt medewerking verleend
Wereldoorlog, waar ook ter door de Stichting Dodenherwereld, door oorlogshande- denking Veldhoven, basis- Robert Vergeer start 1 mei in de Kempen als Keukenvernieuwer
lingen en terreur zijn omge- school Op Dreef, Amnesty
komen. Speciale aandacht International, Bloema en RiWesthiner,
Zeelst
gaat uit naar de Veldhovense cado
burgers en militairen die in Schrijft Geschiedenis en de
HOOGELOON - Interieurbouwer Robert Vergeer uit
WEEK
Hoogeloon start 1 mei hier in
BLAD
de Kempen als de nieuwe
Keukenvernieuwer. Per die
Een uitgave van Kempen Pers,
Postbus 3, 5527 ZG Hapert, tel. 0497-361361
datum sluit hij zich officieel
Onderdeel van A en C Media b.v. • www.aencmedia.nl
aan bij de landelijke keten
van keukenvernieuwers en
Eindredacteur: Lowie Seuntjens, tel. 0497-361398.
beheert hij het rayon de
Vertegenwoordiger: Hans Keeris, tel. 06-51819294.
Kempen, dat loopt van OirInzenden algemene kopij: alleen per e-mail, tot maandag 8.00 uur naar
schot tot aan Heeze-Leende
[email protected] en sportkopij naar
met alles wat ligt tot aan de
[email protected]
Belgische grens. Hij is dan
Correspondenten:
een van de 35 bedrijfjes die
Mireille Camps-Grootveld, tel. 06-20089887;
Christian Timmers, tel. 06-21199573; Willem Hornman, tel. 040-2300371
daarmee ons hele land afdekken. De keuken blijft bij
Digitaal beeldmateriaal: Digitaal beeldmateriaal dient vrij van rechten te worden
de vernieuwing in feite origiaangeleverd. Eventuele verplichte naamsvermelding van de fotograaf dient bij
neel, maar de vervanging van
levering bij correspondent of redactie expliciet te worden gemeld.
apparatuur, deurtjes en lades
Bij verzuim komen kosten voor rekening van de aanbieder.
of het werkblad behoort tot
Inzenden advertenties:
de mogelijkheden. Ook uit- Het werk is bij Robert Vergeer in goede handen. Van professie is hij interieurbouwer. Hij
tot dinsdag 10.00 uur
breiding van de bestaande heeft zowel zakelijk als voor particulieren interieurs ontworpen en geplaatst. Hij was toe
keukenopstelling is mogelijk. aan een verdere specialisatie, zonder daarbij zijn omvangrijke machinepark te moeten blijKempen Pers BV - Industrieweg 23 ‘Alleen wat de klant wil, dat ven vernieuwen.
5527 AJ Hapert - Postbus 3 - 5527 ZG Hapert
doen wij’, aldus Robert. ‘Als
Telefoon 0497-361361 - Telefax 0497-361301
keukenspecialist geven wij lijk aan de klant geoffreerd. zowel zakelijk als voor parti- op het vernieuwen van [email protected]
eveneens advies of herge- Bij wederzijds goedvinden culieren interieurs ontworpen kens. De eerste ‘keukenprinbruik wenselijk is gezien de wordt overgegaan tot het be- en geplaatst. Hij was toe aan ses’ mag zich bij Robert nu
Onze E-paper en onze tarievenkaart
huidige staat van de keuken.’ stellen van materialen, die een verdere specialisatie, zon- aanmelden!
Bezorgklachten?
Kempen Pers uitgaven:
vanwege de landelijke keten der daarbij zijn omvangrijke
Bel naar 0475-319045
De Schakel
8.100
van keukenvernieuwers tegen machinepark te moeten blij- Keukenvernieuwer
door Jan van den Dungen
Robert
Veldhovens Weekblad
25.500
aantrekkelijke prijzen kunnen ven vernieuwen. ‘Ik wilde Vergeer is telefonisch te beOirschots Weekjournaal
13.500
Hoewel het plaatsen van worden aangeboden aan de graag klein blijven. Dus houd reiken op het mobiele numDe Leije
7.700
nieuwe keukens ook tot de klant. Er komt geen hak- en ik het graag bij een eenmans- mer 06-18739948. Verder
Nieuwsklok
14.700
mogelijkheden
behoort, breekwerk aan te pas.
zaak.’ Om alle ontwikkelin- kan men hem mailen via
Kempener Koerier
32.000
wordt er eerst samen met de
gen in de markt bij te kunnen [email protected]
De Kempenaer
30.400
klant een rapport van de be- In goede handen
houden heeft hij zich bij de nieuwers.nl. Op de website
De Hilverbode
13.500
staande keuken opgemaakt.
landelijke franchiseketen de www.dekeukenvernieuwers.nl
Parel van Brabant
10.600
Alles wat daarbij een onvol- Het werk is bij Robert in goe- Keukenvernieuwers aangeslo- vindt men alle aanvullende
doende krijgt in het inspectie- de handen. Van professie is ten. Robert wil zich graag in informatie over het vernieuTotale oplage
156.000
rapport, wordt eerst schrifte- hij interieurbouwer. Hij heeft de toekomst blijven focussen wen van keukens.
De Stichting Dodenherdenking Veldhoven houdt ieder jaar
op 4 mei een Dodenherdenking bij het Klokmonument aan
de Kleine Dreef. Voorafgaand is er om 19.00 uur een herdenkingsbijeenkomst in de H. Caeciliakerk aan de Dorpsstraat. Na afloop van de dodenherdenking is er in diezelfde
kerk een gratis herdenkingsconcert.
TER ZAKE
Veldhovens
53357212
Vernieuwde keukens zijn weer als nieuw
pagina 4
nummer 18 - 30 april 2014
53666116
www.demeerhoeve.com
Kwaliteitsslagerij
Aanbiedingen geldig van 30 april t/m 6 mei
Kriel aardappelen
Trostomaten
Mango
Paksoi
Raapstelen los
Nicola aardappelen
per kg
per 500 gram
per stuk
per stuk
per 500 gram
per kg
nieuwe oogst
1.49
0.79
1.79
0.79
1.99
0.99
RESERVEER NU!
Wegens drukte zoeken wij per direct:
AFWASHULP (va. 16 jr.) en
PERSONEEL voor de BEDIENING (va. 18 jr.)
uren in overleg - reageer nu
Graag tot ziens in
onze boerderijwinkel!
Openingstijden:
Di t/m vr van 09:00 uur tot 12:30 uur
en van 13:30 uur tot 18:00 uur
Za van 09:00 uur tot 16:00 uur
Meerstraat 4, Veldhoven, Tel: 040-2556677
53673577
Kapelstraat-Zuid 5 - 5503 CT Veldhoven - Tel. 040-2538429
www.eetcafehofvanholland.nl
53679735
Ook in ons assortiment:
Tarwegrassap: het gezondste sap van de
wereld. Zie ook www.tarwegrasbezorgen.nl
Ze zijn er weer; dagelijks verse aardbeien.
NIEUW: OLIJFBROOD, van Don Gusto
Mediterraans gekruid, introductieaanbieding!
11 mei 2014 MOEDERDAGBRUNCH
Knegselseweg 15
5524 AA Steensel
06-10868265
Noord- Europees vuren gewolmaniseerd.
€ 1,52 p.m1
€ 1,60 p.m1
€ 2,09 p.m1
€ 1,70 p.m1
€ 2,25 p.m1
Hacheevlees 500 gram...............€ 5,95
Stroganoffgehakt 500 gram € 3,50
Kippenbouten
4 HALEN - 3 BETALEN
Gebraden gehakt 100 gram € 1,00
Gekookte lever 100 gram ........€ 0,79
Pepercervelaat 100 gram ...........€ 1,89
WOENSDAG: GEHAKTDAG
Kapelstraat-Zuid 7 - Veldhoven - Tel. 2532274
Aanbiedingen geldig van donderdag 1 mei t/m woensdag 7 mei
neem dan gerust
contact met ons op
BEGLAZING
ONDERHOUD
NIEUWBOUW
Bangkiray.
RENOVATIE
Prijzen incl. BTW
U betaalt maar 6% BTW op arbeid
op renovatie-werkzaamheden!
Wilt u gebruikmaken van
of meer informatie over
het plaatsen van een
VISITEKAARTJE
[email protected]
www.catering-enzo.nl
52442492
53652666
Voor al uw catering-activiteiten
Kees van Kuringen
53369939
KC SERVICE
Tuinpalen 70x70mm. L=305cm. € 30,00 p.st.
Vlonderplanken 21x145mm. € 5,75 p.m1
Kees de Kroon
VOOR SNELLE EN GOEDE AFHANDELING VAN DIVERSE
WERKZAAMHEDEN EN SERVICE AANGELEGENHEDEN
Catering ENZO
Planken 18x145mm.
Rabatdelen 18x130mm.
Regels 28x95mm.
Balken 45x70mm.
Balken 45x95mm.
53679517
53679752
Boerderijwinkel
De Meerhoeve
Weekaanbieding
53659592
VELDHOVENS WEEKBLAD
ZÉÉR
AANTREKKELIJKE PRIJS!
SLECHTS
€ 25,-
www.stolkglasservice.nl
excl. BTW
Telefoon 040 - 78 00 922
TEL. 0497-361361
53679100
Informatiedag Implantologie
Zaterdag 17 mei
Van 10:00 tot 14:00 staan onze implantologen klaar voor
WSJKCMJKWFOEDPOTVMUFOBEWJFT.BBLFFOBGTQSBBLWPPS
JOGPSNBUJFPWFSPBFFOWBTULMJLLFOEFQSPUIFTFWBTUFCSVH
PQJNQMBOUBUFOPGIFUEJSFDUJNQMBOUFSFOCJKWFSMJFTWBOFFO
enkele tand of kies.
Maak direct
www.centrummondzorgwaalre.com
een afspraak op
de site of
telefonisch via:
Centrum Mondzorg Waalre:
040 22 22 211
tKBBSFSWBSJOHJOEFJNQMBOUPMPHJF
DE LEKKERSTE EETWINKEL VAN VELDHOVEN
PIZZA DEAL
GRATIS TOETJE
PIZZA FRUTTI DI MARE
RODE BIETEN STAMPPOT
met een speklapje
500 gram
[email protected]
€5,95
”ZEKER VAN VERS”
deze week
€6,95 pst. ø 29 cm
BIJ 2 RUNDERENTRECOTES
GRATIS PEPERSAUS
t$POUSBDUFONFUBMMF[PSHWFS[FLFSBBST
t.PEFSOFQSBLUJKLNFUFJHFOPQFSBUJFLBNFSTFOMBCPSBUPSJVN
t'MBHTIJQ$MJOJDWBO"NFSLJNQMBOUBBUNFSL/PCFM#JPDBSF
t7PMMFEJHFCFIBOEFMJOHPGJOTBNFOXFSLJOHNFUVXFJHFO
tandarts
t1FSGFDUFOB[PSH
t0PLWPPSTFDPOEPQJOJPO
Geldig t/m zaterdag 3 mei 2014
53678802
ANTONIS keurslager
Meiveld 85 (Citycentrum) Veldhoven Tel. 040-2532248
Keurslagerij Antonis nodigt u uit: OPEN DAG
zondag 18 mei 13-17 uur. Kom kijken naar onze
koeien en PROEVEN van onze bbq-specialiteiten.
Inschrijven! Dat kan in onze winkel of via:
[email protected]
KAASHUIS
53678916
53679096
Vertrouwde service & kwaliteit
€ 9,95
25% minder zout
natuurgerijpt, 1 kilo ....
Centrum Mondzorg Waalre | Van Dijklaan 9 | 5581 WG Waalre
| 040-22 22 211 | www.centrummondzorgwaalre.com
Elke dinsdag! BOERENKAASDAG
Alle boerenkazen aan het stuk, per kilo € 10,ASHU
KA
y
Ce
ov
C it
en
’T
Valkenswaard (bij Lidl)
13.00-18.00
10.00-18.00
10.00-21.00
10.00-17.00
IS
Veldhoven (voorheen Broekenhoek)
Maandag 13.00-18.00
Di. t/m do 10.00-18.00
Vrijdag
10.00-18.00
Zaterdag 10.00-17.00
STOMPETOREN OUD
Bij inlevering van deze actiecoupon:
15% korting
n tr
u m V eld
h
Pleintjes 110 Veldhoven 040-7508315
BROOD & BANKET
STERBROOD
VAN DE WEEK
OP DE HELE COLLECTIE
28 APRIL T/M 3 MEI
1.85
10.15
DONKER VOLKOREN
2.65
VLAAI
AARDBEIENBAVAROISEVLAAI
VAN DE MAAND Harde wener bodem met kapsel en aardbeienbavaroise
(niet in combinatie met andere
acties/afprijzingen)
MAANDKNALLERS
Geldig tot en met 31 mei 2014
BROODJES ROND/LANG PER 6
AARDBEIEN/LAVENDELJAM
KEMPENBONK
53664708
06-57572494
040-2076145
2.58
2.25
3.00
1.75
1.85
2.10
Bakkerij van Heeswijk
Pleintjes 131 • Veldhoven • Tel. 040-2539136
Meerwater 6 • Meerhoven • 040-2351533
53678920
53678344
Voor € 19,95 p.p. maakt u onbeperkt gebruik van
ons uitgebreide buffet, bestaande uit
2 soorten soep met stokbrood & kruidenboter
15 soorten vlees in heerlijke marinades
3 soorten vis
frietjes en aardappelpoffers
diverse warme & koude sauzen
12 verschillende salades & fruit
Openingstijden:
Woensdag t/m maandag vanaf 17.00 uur
Dinsdag in overleg, vanaf 10 personen
53436309
Vlees- en visliefhebbers genieten rondom de bbq
in de eigen tafel een hele avond lang van eten,
drinken en gezelligheid.
MultiVlaai
Meent 18 (City-Paasage)
Veldhoven
Tel. 040-3686386
www.multivlaai.nl
53549349
53675303
VELDHOVENS WEEKBLAD
pagina 7
nummer 18 - 30 april 2014
PLUS-boodschappenpakketten
voor eerste bewoners
Woensdag 16 april werden door PLUS Van Reijen verzorgde boodschappenpakketten overhandigd aan de eerste bewoners van de net door Stichting Woondroom Veldhoven en Stichting Jovo Veldhoven opgeleverde woningen. Dat gebeurde op een feestelijke manier en
werd door de ontvangers erg op prijs gesteld.
Koffie met gebak voor
vrijwilligers Merefelt
Bureau Sociaal
Raadslieden
‘Ik wil mijn kind erkennen. Waar moet ik
zijn?’
Stichting Harapan zet zich in
voor gehandicapte kinderen
en weeskinderen in Indonesië. Vanaf 5 mei houdt Harapan in de Coop-supermarkt
in Wintelre een statiegeldactie. Klanten kunnen hun tegoedbon voor lege flessen in
een speciaal daarvoor bestemde box doen. Na afloop
wordt het totaalbedrag van
de bonnen uitbetaald aan
stichting Harapan. Dit jaar zet
de stichting zich onder andere in voor het revalidatiecentrum Harapan Jaya en het
weeshuis Pius IX in Pemantang Siantar op Sumatra.
Meer informatie: www.harapan.dse.nl
www.facebook.com/
StichtingHarapan
Tandprothetische Praktijk
E.H.L. van der Meulen
De Sitterlaan 26 - Veldhoven
040 - 2530339
Gebitsprothesen klachten?
(loszitten, reparaties of nieuwe)
Bel voor vrijblijvend advies
Vergoedingen door ziekenfondsen
en zorgverzekeraars
53595290
Statiegeldactie Harapan
52182560
Vrijdag 25 april kwamen de vrijwilligers van RSZK Merefelt
bij elkaar voor een gezellig kopje koffie met gebak. Dat hadden ze verdiend volgens AeC media en MR Zorg.
Zij waren het die een bedrag beschikbaar hadden gesteld om
de vrijwilligers een keer extra in het zonnetje te zetten. Dat
is gelukt, de zon scheen inderdaad en het gebak smaakte
heerlijk. Er werd gezellig gebuurt met elkaar en Michel Janssen sprak een dankwoord uit naar alle vrijwilligers.
Iedereen kan met alle vragen
over wetten, regelingen en
voorzieningen terecht bij de
Sociaal Raadslieden. Gratis en
zonder afspraak. Persoonlijk
of telefonisch. Bureau Sociaal
Raadslieden is te vinden in
het gebouw van De Parasol
aan de Van Aelstlaan 24, telefoon 2539959. Openingstijden: maandag, dinsdag en
donderdag van 10.00 tot
12.00 uur en van 13.30 tot
15.30 uur. Donderdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur. Juristenspreekuur: tweede en
vierde donderdag van de
maand van 19.00 tot 20.00
uur. Notarisspreekuur: eerste
en derde maandag van de
maand van 13.30 tot 14.30
uur. Zie ook:
www.bsrveldhoven.nl
53683155
Voetreis naar Rome
PRIJS
Roomboter koeken
Suikerklontjes
250-300 g
1 kg
53646707
VERLAGINGEN
v an 1.39
Noud Maas komt donderdag 22 mei van 20.00 tot 22.00 uur naar de bibliotheek in Veldhoven. Maas komt uit Luyksgestel en liep in 2011 naar Rome. Zijn boek ‘Alle wegen... een
pelgrimstocht naar het graf van Petrus’ is een weergave van zijn ervaringen, zijn contacten
met medepelgrims en zijn dagelijkse zoektocht naar onderdak in jeugdherbergen, kloosters
en parochiecentra. Op 22 mei geeft hij een live verslag in woord en beeld over zijn reis die
75 dagen duurde. Kaartjes voor deze lezing zijn verkrijgbaar bij de informatiebalie van de
bibliotheek of op de avond zelf bij de entree. Of bestel ze via activiteiten op www.bibliotheekveldhoven.nl Ze kosten € 7,50. Bibliotheekleden betalen € 6,00 (voordeel met je
biebpas).
vvan 1.15
1.29
Expositie Fleurs & Folies
1.09
Kristalsuiker
Oploskoffie
goud
1 kg
100 g
van 2.49
van 0.89
0.85
Vanaf woensdag 30-04-2014
Outdoornavigatie
WATERD
De lente-expositie Fleurs & Folies in De Kunstpraktijk in Veldhoven opent op zaterdag 3
mei om 16.00 uur op feestelijke wijze, met een live-performance door Julia Boix-Vives. De
expositie bestaat uit beeldend werk van twee kunstenaars uit Oss: Brigitte Picavet en Myrthe Rootsaert. De schilderijen van Brigitte Picavet tonen schoonheid en verval, orde en chaos, licht en duisternis. In uiteenlopende materialen verbeeldt zij haar bloem -en natuurmotieven. Myrthe Rootsaert stelt haar werk samen uit verschillende materialen en past daarbij
alleen eenvoudige vormen toe. Het is geen toevalligheid dat de twee beeldend kunstenaars
in deze expositie samen hun werk tonen. Naast een gedeelde Zeeuwse afkomst, is er bij hen
wederzijdse herkenning van gelijksoortige thema’s in elkaars werk. De expositie Fleurs &
Folies is te zien tot en met 15 juni 2014. Zondag 18 mei zijn beide kunstenaars ook aanwezig bij De Kunstpraktijk en geven persoonlijk een rondleiding langs hun werk. De Kunstpraktijk ligt aan de Dorpsstraat 6a in Veldhoven. Meer informatie: www.dekunstpraktijk.nl.
2.39
Action Cam
- 14 MPCMOS sensor
- Full HD Video 1080p
- 1.4" display
- 10x digitale zoom
- Inclusief
accessoires
ICHT
159.00
179.00
Mantelzorgsalon RSZK Merefelt
Zorg geven aan een familielid
of kennis gebeurt soms automatisch. Je voelt je betrokken
en je wilt er graag zijn voor
de ander. Toch is het geven
van zorg niet vanzelfsprekend
en kan dit je ook een hoop
energie kosten. Onverwachts
komt er bij het geven van
zorg veel kijken. Het kan
prettig zijn om er zo nu en
dan even tussenuit te gaan
en je verhaal met anderen te
delen.
RSZK Merefelt heeft daarom
in samenwerking met SWOVE de Mantelzorgsalon opgericht. In de maandelijkse bijeenkomsten van de Mantelzorgsalon krijgen mantelzorgers de ruimte om elkaar te
ontmoeten en de zorgen over
het zorgen te delen.
De bijeenkomsten worden
begeleid door Anke van Hest
van Steunpunt Mantelzorg en
vinden plaats in het Grand
LAST VAN KALKNAGELS?
Café van RSZK Merefelt.
Zowel mensen die zorg bieden aan familie of vrienden,
die wonen in een woonzorgcentrum, als mensen die de
rol van mantelzorger op zich
nemen in de thuissituatie zijn
van harte welkom op de
open bijeenkomsten.
De gratis bijeenkomsten zijn
op dinsdagmiddag 6 mei, 3
juni, 1 juli, 9 september, 7 oktober, 4 november en 9 december, telkens tussen 14.00
en 15.30 uur in het Grand
Café van RSZK Merefelt aan
de Parklaan 2 in Veldhoven.
blijvend en snel resultaat
NIEUW IN NEDERLAND BEHANDELING MET LASER Voor meer informatie:
SWOVE,
telefoon
VITAL: de kalknagelspecialist 040 - 254 38 38
53120158
2540066.
040-
*
Vanaf woensdag 30-04-2014
Mango’s
2 stuks
48%
goe
dkoper
v an 1.89
0.99
Sperziebonen
500 g
49 %
goedkop
er
v an 1.55
0.79
* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 30-04-2014 t/m dinsdag 06-05-2014 Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS
www.aldi.nl
~
SaoPaulo
Expresso
Tramontana
Passport
X-two
Apanage
Esqualo
Kapalua
Yest
Angels
Zizo
Para Mi
Voor de
modebewuste vrouw.....
Antwerpsebaan 4 - Veldhoven
Tel. 040 - 2534471 • www.rozenkwekerijkeijsers.nl
53684504
Moederdag tip...
mooie bos rozen!
53685357
~
SaoPaulo
Expresso
Tramontana
Passport
X-two
Apanage
Op alle artikelen met groene sticker
Esqualo
Kapalua
Yest
Angels
Zizo
Para Mi
53663388
52968162
53671501
Veldhoven
VELDHOVENS WEEKBLAD
pagina 11
nummer 18 - 30 april 2014
Een nieuw plafond in 1 dag! Geschikt voor elke ruimte.
Uitnodiging PLAFONDSHOW
vrijdag15
2 mei,
zaterdag
3 mei
zondag
4 mei 17 maart, van 11.00 tot 16.00 uur.
vrijdag
maart,
zaterdag
16 en
maart
en zondag
van 11.00 tot 16.00 uur
™KddgZa`Z^ciZg^Zjghi^_a#
™KZga^X]i^c\cVVglZch#
™J^i‚‚c\Z]ZZadebVVi\ZbVV`i#
Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele
mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!
terwijl de meubels
blijven staan
EaV[dcYh™H^Zga^_hiZc™KZga^X]i^c\
PLAMECO-vakbedrijf WeRa BV, Zandstraat 22, 5683 PL Best
Tel.Tel.
0499-399106,
www.plamecobest.nl,
[email protected]
0499-399106,
www.plamecotilburg.nl,
[email protected]
VEERKRACHT
Vacatures Stimulans
‘Door de bommelding op mijn werk,
besefte ik dat er meer aan de hand was’
Mensen krijgen soms heel
wat op hun brood gedurende
hun leven. Dat vergt veel van
het incasseringsvermogen en
veerkracht. Door ziekte of
beperking van een kind, verlies van een naaste of een
opeenstapeling van ellende,
kan uw leven een tijd lang
zodanig ontregeld worden
dat u kopje onder gaat. Welke hulp zocht of kreeg u?
Waar worstelt u nog mee?
Wat zou u anders hebben gedaan als u de kans had gekregen? Wilt u uw verhaal
eindelijk eens kwijt, zou u
anderen iets mee willen geven of hen een hart onder de
riem willen steken? Meld je
aan voor een gesprek door te
mailen naar [email protected] onder vermelding van Veerkrachtig. Deze
week vertelt Mark Jager zijn
verhaal. Bij hem werd - na
vele jaren in het duister getast te hebben - Post Traumatische Stress Stoornis
(PTSS) geconstateerd.
ik me sociaal steeds verder terugtrok. Ik kon geen baan
houden, had vaak ruzie met
mensen om me heen, was
gefrustreerd, had paniekaanvallen, was achterdochtig en
onzeker. Ik ben uiteindelijk
hulp gaan zoeken en dat ging
een tijdje goed.’ In die tijd
leerde Mark zijn huidige
vrouw Ramona in Veldhoven
kennen, kreeg een nieuwe
baan en zijn leven ging steeds
meer bergopwaarts. Totdat er
in 2012 dus dat bewuste pakketje werd bezorgd tijdens de
avonddienst. Mark: ‘Alles is
vanaf dat moment in een
stroomversnelling
geraakt.
‘Dit incident had me zo uit
mijn evenwicht gebracht dat
ik de volgende dag meteen
naar mijn huisarts ben gegaan, waarna hij me doorverwees naar het Veteranen instituut. Via het VI heb ik me
aangemeld bij CAP, het Centraal aanmeldpunt voor exmilitairen die op uitzending
zijn geweest en mogelijk lijden aan PTSS.’
door Mireille Camps
Verwerkingsproces PTSS
Vijftig tot zestig uur werken
was geen probleem voor
Mark Jager. Mark is ambulant
woonbegeleider in de psychiatrie en had jarenlang het
liefst enkele banen tegelijkertijd. Hij hield van de uitdaging
en had zijn leven, na een
aantal moeilijke jaren, op de
rit. Totdat er in 2012, laat in
de avond, een verdacht pakketje voor zijn werkgever bij
de Ggze werd bezorgd. Het
sloeg bij Mark in als een bom.
Er kwamen herinneringen aan
Kosovo naar boven, die hij
dacht verwerkt te hebben.
Mark: ‘Ik handelde zoals ik
geleerd had met een vermoedelijk explosief. De Explosieven Opruimingsdienst werd
ingeroepen en het pakket
werd onderzocht. Hoewel het
naderhand loos alarm bleek,
zette dit bomalarm in een
Mark aan de wandel met hond King.
klap alle militaire radars bij mij ke reprimande gehad van
in werking.’
mijn meerdere.’ Mark huivert
nog bij de herinnering. Maar
ook de thuiskomst in NederMachteloos gevoel
land was moeilijk: ‘Niemand
Mark werd in 2000 als be- zei meer iets en van een goed
roepsmilitair uitgezonden om afscheid was geen sprake. Ietroepen te bevoorraden. dereen ging zijn eigen weg
Mark: ‘Op sommige ritten in alsof er niks gebeurd was.
Kosovo dat bezaaid lag met Dat vond ik het ergst. Je viel
mijnen ben ik door dorpen letterlijk en figuurlijk in een
gereden die volledig in puin zwart gat.’
waren geschoten. We kwamen langs kampen waar Draad oppakken
mensen opgesloten zaten. Ik
vond het vreemd destijds! Ik Mark probeerde de draad
ben later gewoon gestopt en weer op te pakken in het geuit het konvooi gegaan om wone burgerleven en woonde
contact te maken met de een tijdje in Limburg. ‘Maar
mensen achter het prikkel- enkele relaties liepen kapot
draad. Ik heb daarna een flin- en ik had niet in de gaten dat
53368212
™HX]dcZbdciV\Z^c‚‚cYV\#
™OdcYZg]V``ZcZcWgZ`Zc#
™9ZbZjWZah`jccZcWa^_kZchiVVc#
Via de huisarts kreeg Mark
een goede psycholoog. Mark:
‘Daar krijg ik ruimte om mijn
ervaringen in Kosovo een
plaats te geven. Ramona zag
destijds al dat ik ongestructureerd en chaotisch was. Maar
ook gefrustreerd en depressief. Zij heeft me op dat gebied veel houvast, veiligheid
en structuur geboden. Maar
ook mijn familie is belangrijk
voor mij. Met mijn broer
George, bijvoorbeeld, ren ik
vele kilometers in Obstacle
Runs, zoals de Mud Masters.
Rennen door die modder en
dan denk je nergens meer
aan.
Onze honden King en Beertje
voelen aan wat er in me omgaat en ik loop ook veel met
hen. Mijn hoofd is dan leeg,
heerlijk gewoon.’
Op zoek naar vrijwilligerswerk? Stimulans Vrijwilligersbureau heeft een uitgebreide
vacaturebank. Kom langs
voor meer informatie of kijk
op www.vrijwilligersveldhoven.nl.
tact met nieuwe chauffeurs
die de mensen niet alleen
vervoeren, maar zo nodig ook
kleine extra diensten bieden,
zoals helpen met de jas, kijken of het gas uit is of de
deur afsluiten. Wie heeft een
paar uurtjes vrij en vindt het
fijn om kwetsbare ouderen te
Begeleider
RSZK Merefelt maakt graag helpen? Veldhopper rijdt op
kennis met een nieuwe bege- doordeweekse dagen in Veldleider voor een groepje be- hoven.
woners dat op maandagochtend rummikub speelt. De Begeleider sjoelclub
vrijwilliger zet de materialen Bij Zorgorganisatie Severinus
klaar, haalt en brengt de deel- Kempen is een enthousiaste
nemers en ruimt na afloop al- vrijwilliger welkom die de weles weer op. Tijdens het spel kelijkse sjoelclub op woensis er ook tijd voor een kopje dagavond komt begeleiden.
koffie of thee. De organisatie Wie gezellig mee wil sjoelen
zoekt iemand die affiniteit en ondertussen nauwkeurig
heeft met de doelgroep en de score wil bijhouden mag
bekend is met rummikub om zich melden.
deze gezellige club te begeleiden!
Fietsinstructeur
Stimulans
Zorgvoorelkaar
zoekt een sportieve VeldhoPR medewerker
venaar die goed ter fiets is!
Wereldwinkel
Wereldwinkel
Veldhoven Wie beschikbaar is in de
komt graag in contact met ie- weekenden en/of avonden
mand die aan de slag wil als en het leuk vindt om mensen
PR medewerker. In het en- de kunst van het fietsen bij te
thousiaste team is plaats voor brengen, kan contact opneeen nieuwe vrijwilliger met men met Stimulans.
enige PR ervaring en het on- Voor meer informatie:
derhouden van websites. Wie Stimulans Vrijwilligersbureau,
affiniteit heeft met de 3e We- Lange Kruisweg 112, Veldhoreld en fair trade is de aange- ven, telefoon 2536789. Open
maandag tot en met vrijdag
wezen persoon.
van 9.00 tot 12.00 uur en
dinsdagavond op afspraak.
Chauffeur voor ouderen
De vervoersdienst Veldhopper Woensdag in wijkcentrum
van SWOVE brengt ouderen MFA Noord, Smelen 38.
in Veldhoven op een per- E-mail:
soonlijke en veilige manier [email protected] hun bestemming. De or- veldhoven.nl website:
ganisatie komt graag in con- www.vrijwilligersveldhoven.nl
Politiek café D66
Brabander Matthijs van Miltenburg staat vierde op de
lijst voor D66 bij de Europese
verkiezingen op 22 mei. Op
woensdagavond 14 mei komt
hij naar Veldhoven voor een
politiek café om te spreken en
in discussie te gaan over samenwerking in de regio, verduurzaming, investeren in
kennis en waarom Europa
daarbij belangrijk is. Matthijs
geeft een korte inleiding. Vervolgens kan het publiek vragen stellen. Het politiek café
begint om 20.00 uur en vindt
plaats in theater De Schalm,
Meiveld 3 in Veldhoven.
VELDHOVENS WEEKBLAD
pagina 12
Geslaagde Veldhovense
Koningsdag
Jarenlang werd in de Heikant in
Veldhoven de traditionele
Oranjemarkt gehouden. En
die trok samen
met de diverse nevenactiviteiten duizenden bezoekers. Afgelopen zaterdag 26 april werd op
dezelfde locatie voor het eerst
Koningsdag gevierd. Het weer
was prima en er kwamen duizenden bezoekers af. Op deze
pagina een fotocollage.
(foto’s Jurgen van Hoof)
nummer 18 - 30 april 2014
voor
€ 998
Groente- &
fruitsapbox
----------------------Bietjes, Gember, Spinazie, Granny
Smith, Elstar appels, Peren, Komkommer, Venkel, Winterpeen, Grapefruit,
Smoothie
box
voor
€ 998
----------------------Aardbeien, Bananen, Elstar appels,
Mango, Andijvie, Blauwe bessen, Kiwi,
Sinaasappelen, Courgette, Yoghurt
Bleekselderij, Limoen
± 7,3 kilo van € 18,61
combiprijs
€ 13898
Groente- & fruitsapbox*
+
Cuisinart sapcentrifuge
-----------------------
-----------------------
(van € 189,- VOOR € 129,-)
± 8,4 kilo van € 18,74
Smoothiebox*
+
Prima Donna Blender
-----------------------
-----------------------
combiprijs
€ 5898
(van € 89,- VOOR € 49,-)
Meer weten?
Kijk dan op www.superdirect.com
Deze actie loopt van 17 april tot en met 30 april 2014. Zet- en drukfouten voorbehouden.
Garantiebepaling voor deze non-food producten, zie website van superdirect.com.
53593880
* Box is los te koop of samen met sapcentrifuge.
VELDHOVENS WEEKBLAD
pagina 14
nummer 18 - 30 april 2014
Welons Festival Wintelre
Iets te doen dat in deze agenda thuishoort?
Stuur uw vermelding naar [email protected]
VRIJ. 2 MEI
* Rikken, van 20.00 tot
23.00 uur in het clubgebouw
bij speeltuinvereniging ASV
d’Ekker aan het Klaverplein
13a in Veldhoven. Deelnamekosten € 3,-.
ZA. 3 MEI
* GP Motorcross Valkenswaard, op het Eurocircuit.
* Kunstroute Best, van 12.00
tot 18.00 uur in en om het
centrum van Best. Zie ook
www.kunstroutebest.nl
* JOC De Fakkel Pubquiz.
Van 19.15 tot 22.45 uur in
De Rosdoek aan de Kerkstraat 10 in Wintelre.
* Dansen voor 50-plussers.
Om 20.00 uur in Den Herd
aan het Emmaplein 4 in Bladel. Met muziek van dj Janus.
Entreeprijs € 2,-.
ZO. 4 MEI
* GP Motorcross Valkenswaard, op het Eurocircuit.
* Hobby- en verzamelmarkt
buurtvereniging de Broekweg
uit Zeelst. Op deze markt willen enthousiaste hobbyisten
hun verzamelingen, vaardigheden en huisvlijt exposeren
en delen met de hele buurt.
Er zijn exposanten die hun
vaardigheden in quilt maken,
glas in lood, borduren of wijn
maken willen laten zien.
Maar ook amateur muzikanten en verzamelaars van antieke huishoudelijke apparaten en meer. Van 11.00 tot
16.00 uur in gebouw De Paddenstoel in speeltuin Kabouterdorp aan de Broekweg 105
in Veldhoven. Toegang gratis.
* Wenterselse Mert, van
11.00 tot 19.00 uur in het
centrum van Wintelre.
* Kunstroute Best, van 12.00
tot 18.00 uur in en om het
centrum van Best. Zie ook
www.kunstroutebest.nl
* Rondje Rondweg op woon-
1
2
3
4
16
22
23
6
7
29
19
25
39
40
DI. 6 MEI
* Samenkomst Scootmobielvereniging Veldhoven. Van
13.30 tot 16.30 uur aan de
Handwijzer 34 in Veldhoven.
* Kienen met supportersvereniging v.v. UNA, vanaf
8
54
42
57
62
43
67
72
58
68
73
77
53
63
59
69
70
75
78
79
82
71
76
80
83
84
86
60
64
74
81
85
87
2
42
24
47
83
7
44
13
64
50
19
87
29
Toneelvereniging
Meer
Vreugde Kern uit Veldhoven
speelt van 1 tot en met 5 juni
2015 de voorstelling ‘Avondster’ voor basis- en middelbare scholen. Deze voorstelling
gaat over een jongen die op
zoek gaat naar zichzelf, naar
wie hij is en wie hij wil zijn.
Een zoektocht met ups en
downs, veroordeling, vriendschappen en angst.
De repetities vinden plaats
vanaf september 2014 tot
aan de uitvoering in mei
2015. Dit is dus je kans om
een week lang in een écht
theater toneel te spelen. Het
is een belangrijke, interessante rol maar veel spelervaring
is niet noodzakelijk. Het gaat
om het plezier en vooral durf.
Audities vinden plaats op 28
juni in Theater De Schalm.
Geïnteresseerden kunnen tot
5 juni een mailtje sturen met
motivatie en ervaring op toneelgebied. Vergeet niet
naam, adres, leeftijd, telefoonnummer, mailadres en
een pasfoto mee te sturen.
Mailen kan naar productieleider Gerrit Mollen:
[email protected]
10.00 u.
10.00 u.
12.00 u.
9.30 u.
11.00 u.
9.30 u.
UNA
Zaterdag 3 mei
Vet. Best - UNA
Zondag 4 mei
HSC ‘21 1 - UNA 1
DESK 2 - UNA 2
UNA 3 - Geldrop 4
Tongelre 4 - UNA 4
HMVV 3 - UNA 5
UNA 6 - Gestel 6
Bladella 5 - UNA 7
UNA 8 - Heeze 8
Beerse B. 7 - UNA 9
Tuldania 3 - UNA 10
UNA 11 - Beerse 10
RPC 7 - UNA 12
UNA 13 - Terlo 3
16.30 u.
14.30 u.
12.00 u.
12.00 u.
13.00 u..
12.00 u.
10.00 u.
12.00 u.
10.00 u.
13.00 u.
10.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
Horizontaal
1. kindervoertuig; 7. besmettelijke kinderziekte; 12. insect; 13. in orde (voor de bakker); 14. uitroep
van schrik; 15. jongensnaam; 17. kleine gemeente; 19. lusthof; 21. heden; 22. aaneenhechting van
twee stukken; 24. aanhoren; 27. openbaar vervoermiddel; 28. rijstbrandewijn; 30. internationaal
(afk.); 31. bepaalde hoeveelheid; 32. deel van een wiel; 33. trotse of verwaande houding; 35. grimas (glimlach); 37. kever; 38. elastisch product; 41. familielid; 42. paringsdrift bij dieren; 44. natuurlijk rood op de wangen; 46. bewaarplaats voor vis; 47. delfstof; 48. kuit van de steur; 49. mannetjesvarken; 50. hijswerktuig; 52. Griekse schapenkaas; 54. ingeval (mits); 56. reuzel (smeer); 58.
hoofdstad van Albanië; 61. Algemeen Nederlands Persbureau (afk.); 62. stuk geschut; 64. deel van
mond; 65. grote hoop; 67. bierkan met oor; 68. recht stuk van een rivier; 70. reisleider; 72. vertragingstoestel; 73. plaats in Zuid-Holland; 76. zelfkant van weefsel; 77. jongensnaam; 78. mogelijkheid; 79. land in Azië; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. meisjesnaam; 83. nauwe doorgang;
84. vreemd (raar); 86. regeringszetel in Moskou; 87. slecht gehumeurd mens (nurk).
46
56
Meer Vreugde Kern
zoekt jonge acteur
14.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
Oplossing van vorige keer: intelligentietest
Winnaar: P. Hertogs, Mullerlaan 56, 5505 VE Veldhoven
32
52
RKVVO
De oplossing van dit kruiswoordraadsel kunt u tot en met zondag sturen naar:
Veldhovens Weekblad, Postbus 3, 5527 ZG, Hapert of naar [email protected]
Onder de goede inzendingen wordt elke week een boekenbon ter waarde van € 10,- verloot.
49
55
66
11
37
51
61
10
27
41
Veldhovens
voetbal
21
48
50
9
20
36
45
47
29 in Veldhoven.
* Dansen voor 55+, wekelijks
van 14.00 tot 16.30 uur in
het steunpunt D’n Boogerd
(achter de kerk) in Hoogeloon. Toegang gratis.
* Kienen (rookvrij), van 19.30
tot 22.30 uur in Sentrum’70
aan de Handwijzer 34 in
Veldhoven.
31
35
DO. 8 MEI
* Line dance, van 10.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur in Sentrum’70 aan
de Handwijzer 34 in Veldhoven.
* Alzheimercafé met als thema ‘Gedragsverenigingen bij
dementie’. Om 19.30 uur in
De Eikenburg aan de Eikenburg 10 in Eersel. Toegang
gratis.
* Rikken en jokeren, van
20.00 tot 22.30 uur in Sentrum’70 aan de Handwijzer
34 in Veldhoven.
Volbeat Tribute Band; om
22.40 uur Stormbringer-Deep
Purple Tribute Band en om
24.00 uur Graduated FoolsAnouk Tribute Band.
Zondag 22 juni wordt de
Amerikanendag weer gehouden. Deze editie is weer
grootser opgezet met nog
meer spektakel en superbands. Om 12.30 uur The
Tinstars & Ruby Pearl; om
14.00 uur All Star Rock &
Roll Revue (CC Jerome); om
15.30 uur Twenty Sicks; om
17.00 uur Firebird Trio (Australië)
Voor meer info:
www.welons.nl
Zondag 4 mei
RKVVO 1 - PSV 1
Hapert 4 - RKVVO 4
RKVVO 5 - EFC 6
De Bocht’80 3 RKVVO 6
Dommelen 6 RKVVO 7
RKVVO 8 - Viola 6
RKVVO 9 - Hapert 5
MA. 5 MEI
Dames Wilh. 1 * Scrabbelen met De AanlegRKVVO 1
stijger. Om 13.30 uur in D’n Ben je een jongen tussen de 13 en 17 jaar en heb je altijd al Dames RKVVO 2 Bond aan de Rapportstraat graag op het toneel gestaan? Dan is hier nu je kans!
Valkensw. 2
26
30
34
Leven na Uruzgan. De plechtigheid begint om 19.15 uur
in de Willibrorduskerk aan de
Markt in Waalre.
* Kienen met Harmonie Sub
Umbra. Van 19.45 tot 22.15
uur in ontmoetingscentrum
De Ligt aan de Ligt 157 in
Veldhoven. Zaal open vanaf
18.30 uur.
14
18
44
65
park De Donksbergen, georganiseerd door Motorclub
Double Clutch uit Eersel.
Mensen met een beperking
maken dan een ritje op één
van de vele motoren of in het
zijspan. Vanaf 13.30 uur rijden de hele middag ongeveer
80 motoren over de rondweg
van het terrein aan de Berkvenseweg 2 in Duizel. Ook
mensen met een beperking
die niet op dit woonpark wonen, zijn welkom. Op het
plein wordt gezorgd voor gezellige muziek en hapjes en
drankjes. Iedereen is welkom
om een kijkje te komen nemen.
* ‘Gewijde Aarde’. In deze
bijzondere film uit 1968 is
door koorleden van zangvereniging Con Amore nagespeeld hoe het vroegere
dorpsleven er uit zag. Om
13.45 en 15.30 uur in Streekmuseum De Acht Zaligheden
aan de Kapelweg 2 in Eersel.
* Provinciale Dodenherdenking met als gastspreker Niels
Roelen, majoor bij de Koninklijke Landmacht en schrijver
van Soldaat in Uruzgan en
24
33
38
Zondag 4 mei wordt in Wintelre weer de Wenterselse Mert
gehouden.
13
17
28
WO. 7 MEI
* Scrabbelen met De Aanlegstijger.
Om 19.30 uur in D’n Bond
aan de Rapportstraat 29 in
Veldhoven.
5
12
15
19.30 uur in cafézaal St. Joris
in Zeelst/Veldhoven.
* Spelletjesavond in De Muzenval aan de Dijk 7 in Eersel.
Vrije inloop.
Wintelre - Vrijdag 20 juni
gaat Welons, het grootste
muziekspektakel van de
Kempen weer van start met
drie dagen blues en rock van
de bovenste plank. Ook deze
editie vindt weer plaats op
het festivalterrein aan de Biemeren in Wintelre. De organisatie heeft weer hard gewerkt om het programma
rond te krijgen, en dat is
weer goed gelukt. Vrijdag 20
start het festival met de
bluesnight. Het programma is
als volgt: om 20.00 uur Reno’s Rumble, om 21.45 uur
Mike & The Mellowtones en
om 23.30 uur The Boogie Beasts. Zaterdag 21 juni presenteert Muziekschool ART4U
vanaf 14.00 uur de volgende
bands: The Jiggs, Brainfreeze,
Secret Motion, Enjoy, The
royals, Final Strike en Restore. Om 18.00 uur start the
Tribute Night met om 18.40
uur Dookie-Green Day Tribute Band; om 20.00 uur Tributefinger-Triggerfinger Tribute
Band; om 21.20 uur Volbeer,
73
26
48
66
38
Verticaal
1. dagroofvogel; 2. communicatiemiddel (afk.); 3. oud (Engels); 4. Europeaan; 5. het toedienen van
stimulerende middelen; 6. Schotse rok; 7. drasland; 8. kus; 9. lidwoord; 10. Chinese munt; 11. deel
van reukorgaan; 16. mannetjesbij; 18. vogeleigenschap; 20. duinvallei; 21. zero (niets); 23. Zweeds
automerk; 25. halm van gedorst koren; 26. vulkaan op Sicilië; 27. Zwitserse hoofdstad; 29. wangen
van de kabeljauw; 32. onbedachtzaam (gehaast); 34. opstootje; 36. plaats in Noord-Holland; 37.
open plek in een bos; 39. nachtroofvogels; 40. slechte eigenschap; 42. militair hoofddeksel; 43. deel
van zuigfles; 45. plaaggeest; 46. afval van graan; 51. boomsoort; 53. duivenhok; 54. kraak of diefstal; 55. inwendig orgaan; 56. nagemaakt (niet echt); 57. losgeraakte naad; 59. vrouwelijk dier; 60.
roofvogel; 62. beddengoed; 63. handwerktechniek; 66. plechtige belofte; 67. kookgerei; 69. voertuig; 71. scheepsvloer; 73. Nederlandse rivier; 74. echtgenoot; 75. iets dat tijdelijk populair is; 78.
horizon; 80. vangwerktuig; 82. muzieknoot; 85. boksterm (afk.).
HOOFDSPONSOR:
Stersponsoren:
VAN, VOOR en DOOR Veldhoven
Overige sponsoren:
Alimentari
Kring-apotheek Heikant
Belvedair FARM Food+Drinks
Tuincentrum Coppelmans
Depro Beurzen
Expert Veldhoven
Gielissen Technische Bedrijven
Govers Accountants/Adviseurs
Groenen Grond- en sloopwerken
Van Hout Adviseurs en Installateurs
Van Kasteren
Cultuurtechnische werken
Kennis Makelaardij
Elektrotechnisch Buro H. Kox
Dansen & Feesten Le Haen
Van der Linden Accountants
Mettler Toledo
Bouwbedrijf van Mol
MultiVlaai Veldhoven
Muscletotaal
Profile Tyrecenter Veldhoven
Solyscreen
Sporthuis Olympia
Van Diessen Keukens
Auto Verdaat Veldhoven
Autobedrijf W. Versantvoort
Vrijhoeven Orthopedisch Centrum
Wegenbouw Veldhoven
Peter Jansen Verzekeringen
Prinsen Veldhoven Makita Nederland
Prontophot-Holland
Route 66 Food & Fun
Theater de Schalm
HECTAS Bedrijfsdiensten
Sportivity Service
Artisport Health & Fitness
Foto’s en impressies: www.oranjemarktveldhoven.nl
53675047
sponsors bedankt
Mede dankzij jullie organiseerden wij op 26 april de ORANJEMARKT!
ALLES VOOR
UW
AUTO!
ve it, you don’t need it!
*‡>Õ̜“>ÌiÀˆ>i˜ÊUÊiÕÛiÊxnÊUÊxxäÓÊLÊ6i`…œÛi˜ÊUÊä{ä‡Óx{ÎÎä£ÊUÊ
www.hap-automaterialen.nl
52199140
If we don’t ha
Vertrouwd rijden in uw
vertrouwde omgeving
AUTOBEDRIJF
www.garagegemo.nl
Molenstraat 30a, 5502 AR Veldhoven, tel.: 040 - 253 00 00
Toyota Corolla 1.6 VVTi airco ..................... grijs 2001
Toyota Corolla Verso 1.8 VVTi airco 5-drs. 11-2005
Toyota Aygo 5-drs. LMV airco ............................. 2008
Mitsubishi Colt 1.3 5-drs. airco elec. pak. ....... 2005
U kunt bij ons terecht voor:
• Onderhoud en reparatie van alle merken
• APK-keuringen
• Schade-afhandelingen
Heuvelstraat 53
Tel. (040) 2536259
5502 AB Veldhoven Zeelst Fax (040) 2553515
Onderhoud en reparatie alle merken
personenwagens en lichte bedrijfswagens
52307690
• Onderhoud
• APK
• Diagnose
• Airco-onderhoud
• Camperonderhoud
• Schadeherstel
WWW.AUTOBEDRIJFVANHOOF.NL
Occasions
Chiptuning
• Onderhoud
• APK keuringen
• Schadeherstel
• Tankstation
MITSUBISHI COLT CZ3 1.1
• Airco
• Centr. vergr.
• Electr. ramen
• Airbags + ABS
• 01/2007 92.357 km
Biemeren 7, 5513 NH Wintelre Prijs:
Telefoon: 040 205 13 66
Werkplaats 040-2953311
Verkoop 040-2538997
GSM 06-53226433
VELDHOVEN
Autobedrijf JDP
Heiberg 19, 5504 PA Veldhoven
Tel. 040 - 75 11 669 • Mob. 06 - 24 75 21 38
[email protected] • www.autobedrijfjdp.nl
• Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
€ 5.450,-
53588908
St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040-2051757
53683064
AUTOBEDRIJF VAN LIMPT B.V.
Voor alle autoschades en taxaties
www.ToyotaCentrumVeldhoven.nl
De Run 5439 - Veldhoven
Tel. 040 - 2534271
S
OS
ING VOOR
W
U
€48,,-€
execxc
l. l.BB
TTWW
UU
N
R LOO
CRISIS
S
Citroën Xsara 5-drs.1.6 airco 165.000 km ...................................2002
Toyota Corolla Verso 1.8 Sol 5-pers. airco-ECC 71.950 km...........2007
Toyota Corolla Liftback 1.6 Comfort + airco 161.480 km ........11-2001
Toyota Prius 1.5 Hybride automaat 90.000 km .......................11-2004
Toyota Yaris 1.0 VVTi 3-drs. airco 82.171 km................................2008
Toyota Yaris 1.0 VVT-i 3-drs. airco 88.180 km ..............................2006
Toyota Yaris 1.3 Luna airco LMV 127.333 km ...............................2006
Nissan Micra 1.0..........................................................................2005
ON
040-2546175
Alle merken:
Onderhoud
Reparatie
APK
Schadeherstel
Bandenservice
Accuservice
Ruitservice
Verkoop
Airco service
AUTOBEDRIJF VAN LIMPT B.V. de Witstraat 23 Veldhoven - Tel. 040-2539861
53683074
airco controle bij
onderhoud van uw auto!
53683071
GRATIS
.
nu ook
Lopende acties/aanbiedingen
- Airco vullen € 60,- incl. BTW
- Airco totaal onderhoud € 90,- incl. BTW
- Bandenopslag per jaar € 60,- incl. BTW
- Seizoenswissel wielen € 30,- incl. BTW
- Banden montage gratis bij aankoop van banden
- Professionele auto-poetsbeurt € 180,- incl. BTW
..
COPPENS BV
NIEUW
DE O
PL
ABS AUTOHERSTEL
52307698
•
www.moosdijkauto.nl
Kapelstraat-Zuid 28b
Veldhoven
• Direct contact en aandacht zoals inzicht in uw rekening
• Ook haal- en brengservice
• Gunstig tarief € 35,- p.u. ex. BTW
•
APK Station
Onderhoud & reparatie
Voor verkoop kijk op:
52307695
Reparatie van alle
merken
Tevens APK
AUTOBEDRIJFDINGEN.NL
Audi
VW
Seat
Skoda
VAN DEN HEUVEL
53682942
52307656
Gespecialiseerd in:
STUNTVERKOOP
Do. en vr.
van 13.00-18.00 u.
Za.
van 13.00-17.00 u.
SENIOREN OPGELET!!!!
WIJ VERKOPEN ALLE SENIORENMEUBELS VOOR DE INKOOP-
Bent u van plan om een puppy te kopen?
COMFORT MEUBELEN OUTLET
Mariaplein 2 • Veldhoven • Tel. 06-49649092
Dierenkliniek de Kempen helpt u om de goede
verantwoorde keuzes te maken en te komen tot
"the perfect match".
Benieuwd waar u op moet letten?
U kunt zich aanmelden op de website.
53681033
Bij elke andere meubelzaak betaalt u 2 tot 3 maal de inkoopprijs
dus profiteer nu en wacht niet te lang, want op=op
ALLE RIJBEWIJS- EN TAXIKEURINGEN
Locatie: Veldhoven Dorpshuis D’n Bond
Kom naar de gratis informatieavond
8 mei 20.00 uur Valkenswaard
Rapportstraat 29 5504 BN
Afspraken: C.J. Swijgers 0497-681066 06-45716117
Gastspreker Marijke de Rooij (VVH en dogs4fun)
53618187
75 plus € 27,90 KBO/PCBO lid € 24,80 Grootrijbewijs € 45,Taxi € 45,- Medipas € 60,- Kleinvaarbewijs € 35,-
53671581
PRIJS OF NOG MINDER
www.dierenkliniekdekempen.nl
www.prepup.nl
Superaanbod: elektrische heren- en damesfietsen!
Trend 4
Compleet & luxe uitvoering NX8
Middenmotor, lage instap
Bereik: tot 135 km
Compleet & luxe uitvoering NX8
Frontmotor, lage instap
Bereik: tot 100/120 km
Rijklaar nieuw
€2649,-
Rijklaar nieuw
€2399,-
Nu met inruil*
bijbetalen €1699,-
Nu met inruil*
bijbetalen €1699,-
Topkwaliteit uit Duitsland
Service, vakmanschap, kwaliteit!
Ferry Kelders, manager
*Vraag naar de voorwaarden
De laatste 3 jaar zijn deze 2 topmerken als beste of betere getest! Grote inruilactie!!
Nederlands product - best getest
WWW.VMCPLAZA.NL
VELDHOVEN
TEL 040 255 85 40
53507135
Fietsenplan: Alle merken verkoop nieuw & gebruik (kinder-)fietsen. Heemweg 2, Veldhoven | T 040 255 85 40 | www.vmcplaza.nl
Brommobielen
vanaf 16 jaar met AM rijbewijs
Dué by Ligier
DuéFirst
Uw vrijheid zonder
autorijbewijs
Actieprijs
€ 8.499,-
Dué v.a. € 8.990,- • Ligier IXO v.a. € 10.690,- • JS 50 v.a. € 12.490,JS RC Coupe v.a. € 13.690,-
53506984
WWW.VMCPLAZA.NL TEL 040 255 85 40
53682064
Superaanbod: elektrische heren- en damesfietsen!
Telegraaf 2014 - 5*****
Trend 4
Middenmotor - Lage instap - Testwinnaar Rijklaar nieuw €2399,- Bijbetalen H €1499,- D €1699,Compleet & luxe uitvoering NX8. Bereik: tot 135 km
Service,
vakmanschap,
kwaliteit!
Ferry Kelders,
manager
Rijklaar nieuw €2549,-.
Elektrische fietsen - Alle merken - Dames+Heren
Compleet & luxe uitvoering NX8. Bereik: tot 100 km v.a. € 499,- tot 1199,-
Nu met inruil* bijbetalen €1699,- Nu met inruil* bijbetalen €1699,-
Topkwaliteit uit Duitsland
GEBRUIKTE
Nederlands product
Nu met inruil* bijbetalen € ????,Batavus - Gazelle - Sparta Kalkhoff - Qwic - Giant - Flyer - ect.
Fietsenplan: Alle merken verkoop nieuw & gebruik (kinder-)fietsen. Heemweg 2, Veldhoven | T 040 255 85 40 | www.vmcplaza.nl
www.verhuurappartement.nl Te huur: Eindhoven Combinatie kantoor-, praktijk-, woonruimte. Te koop en/of te huur: Best - Winterberg - Oostende (zomer + winter)
WWW.VMCPLAZA.NL
VELDHOVEN
TEL 040 255 85 40
53674047
Bezoek onze showroom aan de Pisanostraat 49, Eindhoven
*Vraag naar de voorwaarden
Service,
vakmanschap,
kwaliteit!
Mari van Kasteren,
techniek
& verkoop
VELDHOVENS WEEKBLAD
pagina 18
nummer 18 - 30 april 2014
Voorwaartsturner
Van den Boogaard naar EK
familiebericht plaatsen?
een felicitatie, geboorte, huwelijk
of overlijden bekend maken,
dat kan tegen aantrekkelijke prijzen in:
Afgelopen week heeft de Koninklijke
Nederlandse Gymnastiek Unie bekendgemaakt dat de 17- jarige Voorwaarts
turner Nico van den Boogaard uit Veldhoven is opgenomen in het juniorenteam dat Nederland gaat vertegenwoordigen op de Europese Kampioenschappen turnen in Bulgarije. Nico vertrekt
18 mei samen met zijn team en het seniorenteam van Nederland naar Sofia,
waar hij de meerkamp gaat turnen.
Ploegmaat en clubgenoot Guido Hendrikx is als reserve opgenomen.
Veldhovens Weekblad
❏ Formaat 1 34 br. x 47 mm h. 12,50 EXCL. BTW
❏ Formaat 2 70 br. x 47 mm h. 25,00 EXCL. BTW
❏ Formaat 3 70 br. x 77 mm h. 40,00 EXCL. BTW
❏ Formaat 4 70 br. x 97 mm h. 50,00 EXCL. BTW
❏ Formaat 5 107 br. x 67 mm h. 52,50 EXCL. BTW
❏ Formaat 6 107 br. x 97 mm h. 75,00 EXCL. BTW
Kruist u even het gewenste formaat aan.
Andere formaten in overleg.
Tekst in blokletters s.v.p. of apart bijsluiten
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Adres: ................................................................
MOEDERDAG
Postcode/Plaats: ............................................
TIP
POSITIEVE doorzetter en
op zoek naar INKOMEN?
Bel: 0497-336079.
Nu in Oisterwijk: ZWEMSCHOOL Aqua-Marijn.
www.aqua-marijn.nl
Gevr. flex. OPPAS voor 3
dgn. p.wk. van 15-18 u.
in Waalre. 06-53393427.
SAKUNDEE MASSAGE,
Thaise therapie + Hotstone massage. Bonifaciuslaan 31A Eindhoven: 0619378822. Geen intiem.
53682943
Antennebouw v.d. Sanden Luyksgestel, 0497516430 Schotelantennes
bewakingscamera's etc.
Donderdags gesloten
Dorpsstraat 15B
Riethoven
040-2041041
Gevr. auto's of bedrijfsw.
v. export, Geen sloop,
direct vrijw. 0653914930
TRAPPENSPECIALIST
PETROS bekleedt uw
trap al v.a. €150,- incl
tapijt. Keuze uit versch.
stalen en kwaliteiten. Wij
geven altijd garantie op
elke vloerbedekking. Tev.
voor het leggen van laminaat. Echte vakman. KvK
52236250. Voor gratis
off.: 06-17451749 www.
petros-stofferingen.nl
VAKWERK in MEUBELSTOFFERING. Meubelstoffeerderij Piet Wilting,
Doornboomstr. 17 Middelbeers. Grote collectie
meubelstoffen. Ook voor
uw gordijnen. Vrijbl. prijsopgave: tel.013-5141406
www.pietwilting.nl
DAKDEKKERSBEDRIJF
KUIPER. Altijd hoge kwaliteit tegen de scherpste
prijs! Zowel nieuwbouw
als renovatie, ook goten,
lekkages. 06-14885751.
www.kuiperdak.nl
GLAS IN LOOD. Reparatie en nieuw, ook tussen
dubbelglas. Atelier Pieter
v.d. Munckhof, tel. 0402541236, VELDHOVEN.
Garage- & bedrijfsdeuren
Rolluiken & zonwering
Onderhoud en reparatie.
Vrijblijvende prijsopgave.
www.royalmontage.nl
DIEPVRIES-, KOELKAST
REPARATIE met garantie. Zonder voorrijk., 24uurs serv.: 040-2571704.
Sinds kort gevestigd in
Hooge
Mierde:
AllRound Massagepraktijk:
van klachtgericht tot ontspanning. Cadeaubonnen voor moederdag zijn
nu verkrijgbaar.
tel.: 013-5907961
YOGA,
ZWANGERSCHAPSYOGA,
KINDERYOGA HEEZE. Info:
www.jozien-hatha-yoga
Tel.: 06-41194134.
Zomerhuis te h. bij hobbyboer; tev. gez. goede
VRIEND die met hobbyboer samen wil wonen.
Homojongen
geen
bezwaar. B.o.nr. 15894,
A&C media Postbus
2999 6401DL Heerlen.
Leuk THUISWERK tot
€2500! Inpakwerk. Tel.
0909-400.6000 (90cpm)
EGMOND: te h. gemeub.
zomerhuis bij duin & zee,
rustig gel. 072-5063923
MEGA VLOOIENMARKT
4 MEI 220 KRAMEN.
Tennishal Ehv. Noord,
Vijfkamplaan 12, Eindhoven. 9-16 uur. 220 kramen Bomvol! €2,- p.p.
Tel. 06-20299824.
Vlooienmarkt
Uden
BINNEN EN BUITEN zon.
4 mei parkeerterrein en
tennishal. Inl. 0495588008 www.org-vac.nl
Vijverplanten en siervissen, grote keuze, lage
prijzen. OPEN: Ma.-di.do. v. 18.00-20.00 u. Zat.
v. 10.00-17.00 uur. Fam.
Rombouts, Jozef Schulteweg 5, Steensel www.
vijvertuinsteensel.nl
PUINCONTAINERS? Bel
06-53731920. www.
benscheepers.nl
Diverse nette gebr. electr.
fietsen. Tweewielerpakhuis Neutkens, Westerhoven. 040-2042404.
Sigarenmaker 10d
5521 DJ Eersel (NL)
Tel.: 0497-51 33 69
Fax: 0497-53 43 65
www.adkokxwitgoed.nl
Reparatie en verkoop van was- en koelapparatuur
!
Voor: - Algemene tandheelkunde
- Implantologie
- Esthetische oplossingen
- Bleken
- Rechtstreekse declaratie bij diverse
zorgverzekeraars
Inschrijven van nieuwe patiënten is mogelijk
Bolwerk 26, 5509 mh veldhoven
tel. 040-2541639
[email protected]
CHALET 2 kmr., met tuin
op de Hermitage in de
Posthoornseweg, Oisterwijk. T. 06-53410255
TRESPA gezaagd en op
kleur, ook gemont. Smolders Plaatmaterialen 0622420576/0497-641837.
VLOER SLOPEN? Bel:
06-53731920 www.
benscheepers.nl
Buxus, taxus, laurier,
coniferen, FRUITBOMEN
en div. sierheesters. Elke
vrijdag-zaterdag van 916 u. Meierijsebaan 5
Oirschot. 06-26330462.
TUINONDERHOUD en
AANLEG tegen gunstige
tarieven. Telefoon 0610494707 Info: www.
hoveniersmetsers.nl
52178194
Gevr.
SLOOPAUTO'S.
Dir. opgeh./ vrijw. Ook 's
avonds. P. de Beer 0402435700/06-53391594.
Voor: - Al uw gebitsprotheses
- “Klik-prothese”
- Reparaties van uw gebitsprothese
(kan op gewacht worden na afspraak)
- Rechtstreekse declaratie bij diverse
zorgverzekeraars
VIAGRA,
KAMAGRA,
CIALIS, SILAGRA. T. 0630678946/06-30181088.
GLASWOL & PUR ISOLATIE (Dupanel). Aan
SPOTPRIJZEN: de ISOLATIEHAL 0492-542002.
Voor al uw loodgieterswerk groot of klein,
compl. badkamers, c.v.,
dak- en zinkwerk. Vrijbl.
prijsopgave Tel. 0402551126/06-20361806.
Lid Ned. Org. Tandprothetici
Loop vrijblijvend
binnen!
www.geurdenantiek.nl
Jonge
LEGKIPPEN
Hoogemierdseweg
23
Lage Mierde. Tel. 0135091347.
F.C.T. Kauwenberg
Antiek
Prachtige sierraden
van goud of zilver
tegen betaalbare
prijzen.
Heeft u iets te verkopen of bent u ergens naar
op zoek? Dan zit u bij ons helemaal goed!
Plaats tegen een voordelig tarief *
uw rubrieksadvertentie in dit blad,
of in een van onze zusterbladen.
Bel
gratis met:
0800-0995533 (Limburg)
0800-0240202 (Brabant)
voor meer informatie en
het opgeven van uw rubrieksadvertentie.
* Tarieven en combinaties kunt u telefonisch opvragen.
52237499
Plaatsingsdatum: ............................................
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK
53604828
Tel.:.....................................................................
52215758
Naam: ................................................................
52218542
Stuur deze bon eventueel met fotomateriaal
minimaal 3 dagen vóór plaatsingsdatum naar
De Kempen Pers, Postbus 3, 5527 ZG Hapert,
t.a.v. advertentie-afdeling. Tel. 0497-361361
Of e-mail: [email protected]
met bijlage, uw naam, adres en tel.nr.
en vermelding formaat.
VELDHOVENS WEEKBLAD
pagina 19
nummer 18 - 30 april 2014
7/.%. 3,!0%. :
:)44%. -%5"%,%. 6,/%2"%$%++).' 2!!-$%#/2!4)%
#/-0,%4%
7/.).').2)#(4).'
-AKKELIJKALLESCOMBINERENOPÏÏNADRESVOORHETMOOISTERESULTAAT
s05,,-!.EXPOSITIE
HOCKERSTWV€ CADEAU
BOXSPRING3TARLINEINVASTEUITVOERING
.U€ BOXSPRING3TARLINEINVERSTELBAREUITVOERING
.U€ s6!2)¡2CLUBFAUTEUILS
+OKON#LUBEN0EEL#LUB.U€ ,!!434%7%%+
53674084
!#4)%3
s%LKE,58!&,%8ARTIKELGRATIS
s%LKEE,58!&,%8HORKORTING
VRAAGNAARDEVOORWAARDEN
.)%57%#/,,%#4)%
+!20%44%.
4/0-%2+%.#/-0,%4%7/.).').2)#(4).'
'ESTELSESTRAAT7AALRE4EL
WEGWIJZER
Vervallen spreekuur
Schuldhulpverlening
Met ingang van 1 januari 2014 komen de spreekuren van
Schuldhulpverlening (afdeling Werk en Inkomen) bij Lumens
in de Buurt (voorheen Maatschappelijk Werk Dommelregio)
van woensdag en vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur te vervallen.
Om de inwoners van Veldhoven beter van dienst te kunnen
zijn, wordt er vanaf 1 januari 2014 gewerkt op basis van afspraak. Het maken van een afspraak kan telefonisch op telefoonnummer 040-2584499. Dit nummer is elke werkdag van
9.00 tot 13.00 uur te bereiken. Het is ook mogelijk om een
afspraak te maken aan de balie van afdeling Werk en Inkomen. De openingstijden van de balie is elke werkdag van
9.00 tot 13.00 uur.
CENTRAAL ALARMNUMMER
Politie, brandweer, ongevallen:
1-1-2
Geen spoed, wel politie: 0900-8844
Politie Brabant Zuid-Oost afdeling Veldhoven, Geer 10, 5501
AL. Geopend van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur en op zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur. Op zondag
gesloten.
HUISARTSEN VELDHOVEN
Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren is de
Dokterspost Veldhoven te bereiken via tel. 0900-1232024. Locatie dokterspost: SHoKo, huisartsenpost
De Run 4600, 5504 DB Veldhoven. De dokterspost is alleen te
bezoeken na telefonische afspraak.
TANDARTSEN
De dienstdoende tandarts is, uitsluitend voor spoedgevallen, te
bereiken via het centrale telefoonnummer 0900-2041177.
WEEKEND-,
AVONDEN
NACHTDIENST APOTHEKEN
Voor spoedgevallen kunt u terecht bij de Centrale Dienstapotheek Eindhoven, Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven, tel.
040-2436666,
www.centraledienstapotheek.nl
MAATSCHAPPELIJK WERK
LUMENS VELDHOVEN
P.a. ‘t Meck, Provincialeweg 44
5503 HG Veldhoven
Tel. 040-2553035
www.dommelregio.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Elke wo. van 9.00-10.00 uur en
do. van 13.30-14.30 uur. Locatie
‘t Meck, Provincialeweg 44 in
Veldhoven.
Opvoeden en Opgroeien in
Veldhoven
Centrum voor Jeugd en Gezin,
+).$%2+!-%23
'2!4)30!2+%2%.6//2$%$%52
WWWPROFITANL
Gezondheidscentrum De Bolzen,
Kruisstraat 23a, tel. 0402553035.
Spreekuur schuldhulpverlening
Op basis van telefonische afspraak
op
nummer
0402584499, elke werkdag te bereiken van 9.00 tot 13.00 uur. Het
is ook mogelijk om een afspraak
te maken aan de balie van afdeling Werk en Inkomen in het gemeentehuis. De openingstijden
van de balie is elke werkdag van
9.00 tot 13.00 uur.
SCHEIDINGS- BEMIDDELING en
OMGANGSREGELINGEN
Bureau Hoekstra Greve, mediation en advisering, tel. 0402570304;
internet: www.hoekstragreve.nl.
Bezoekadres na afspraak: De Parasol - Veldhoven.
BIJ OVERLIJDEN
* De Horizon Uitvaartverzorging
Veldhoven, tel. 040-2549596 of
06-53258141. Uitvaartverzorgster Dinie Toonders-Verberne.
Dag en nacht bereikbaar.
* Eclips Uitvaartbegeleiding,
Wintelre, tel. 040-2128212, dag
en nacht bereikbaar. Al 15 jaar
ervaring in het verzorgen van uitvaarten in Veldhoven en De
Kempen.
750 jaar Mariaverering
Meerveldhoven
In mei viert Meerveldhoven dat de Mariaverering er 750 jaar
bestaat. Naast de bestaande bedevaarten zijn er enkele bijzondere evenementen. Uitzonderlijk is dat het originele Mariabeeldje op diverse momenten getoond zal worden. Op
zondag 4 mei is er om 15.00 uur in de H. Lambertuskerk aan
het Mariaplein een Marialof, opgeluisterd door het OnzeLieve-Vrouwengilde van Zeelst, het Lambriakoor en harmonie Sub Umbra. Zondag 25 mei is er om 15.00 uur een Marialof met de bisschop van Den Bosch, mgr. Antoon Hurkmans
en het Lambertusgilde.
Woensdag 21 mei wordt in
de eucharistieviering van
19.00 uur het originele Mariabeeldje getoond op het
Maria-altaar.
Om 20.00 uur is er koffie in
de pastorie en verzorgt historicus Jacq. Bijnen een lezing over 750 jaar Mariaverering in Meerveldhoven. De
toegang is gratis. Na afloop
vertelt pastoor René Wilmink in de Mariakapel over
de verering van Maria. Gedurende de hele maand mei
wordt in de zondagsviering
van 11.00 uur het originele
Mariabeeldje op het Mariaaltaar tentoongesteld. Achter in de kerk is er expositie
ingericht met devotionalia,
foto’s en literatuur over de
bedevaartcultuur van OnzeLieve-Vrouw ter Eik. In mei
is het met veel foto’s geïllustreerde boekje ‘In de
kruin van de eikenboom’ te
koop voor de speciale prijs
van € 2,-. Ook zijn speciaal
gemaakte noveenkaarsen te
koop à € 4,-.
Wenterselse Mert
In het centrum van Wintelre
wordt zondag 4 mei de jaarlijkse Wenterselse Mert gehouden. Vanaf 11.00 uur
zijn bezoekers welkom bij
deze markt vol activiteiten.
Er zijn ongeveer 100 marktkramen waar van alles te
koop is. Kinderen kunnen
geschminkt worden, en er
ligt een grote zandhoop
klaar, waar naar hartenlust
kan worden gespeeld. Een
artiest gaat een straattekening maken; en ook kinderen mogen er met stoepkrijt
één maken. Voor de mooiste
tekening is er een prijsje. Van
12.00 tot 15.30 uur treden
diverse plaatselijke verenigingen op, zoals dansgroepen van Enjoy, dans van de
KBO, de toneelvereniging,
jeugdorkest fanfare Sint Willibrordus. Rond 16.00 uur
treedt het orkest Motion op.
Natuurlijk is er ook voor eten
en drinken gezorgd. Entree
voor de markt is € 1,50 en
voor kinderen tot 12 jaar
gratis.
Liederentafel
Vrijdag 2 en 30 mei zijn de
laatste liederentafels van het
seizoen vanWij zingen lekker
in d’Ekker in Sentrum’70 aan
de Handwijzer 34 in Veldhoven. De avond begint om
20.00 uur, zaal open 19.30
uur. Entree is € 2,-. Meer informatie: [email protected]
53360949