PZC: "Vlissingen: ernstig, maar niet hopeloos"

24 WALCHEREN
Ombudsman tikt
Veere stevig
op de vingers
door Henk Postma
DOMBURG – De gemeente Veere
heeft een inwoner van Serooskerke
ten onrechte proberen te dwingen
de gevelbekleding te slopen die hij
op zijn huis had aangebracht. De
man is daarbij op onfatsoenlijke wijze onder druk gezet.
Dat blijkt uit een uitspraak van
de Zeeuwse Ombudsman. De
kwestie draait om de nieuwe betimmering die Serooskerkenaar
A. Everaers aanbracht tegen de gevels van zijn woning aan de Wilgenhoekweg 31. Eind 2011 maande
de gemeente hem, op straffe van
een dwangsom, de betimmering
te slopen, omdat hij zou hebben
gehandeld zonder vergunning.
Daarbij zag Veere over het hoofd
dat Everaers de vergunning al
sinds 1993 in zijn bezit had en dat
voor de zijgevels zelfs niet eens
een vergunning nodig is.
De gemeente beriep zich uiteindelijk ook nog op een uitspraak van
de Welstandscommissie, maar die
had zich op het verkeerde been laten zetten door onjuiste informatie uit het ambtelijk apparaat. Zo
werd groene Oukumé bekleding
䊳 Gemeente probeerde man
uit Serooskerke ten onrechte dwingen de gevelplaten
van zijn huis te slopen.
aangezien voor zwarte trespa gevelplaten. Al met al, oordeelt de
Ombudsman, handelde Veere in
strijd met de norm betreffende
goede voorbereiding van besluiten. De gemeente krijgt het advies voortaan eerst goed onderzoek te doen, alvorens burgers
met dreigbrieven lastig te vallen.
Uit de stukken blijkt dat vooral
de behandelend ambtenaar blaam
treft, en dat de eerstverantwoordelijk wethouder Jaap Melse (SGP)
geen aanleiding zag haar te corrigeren. De ambtenaar zat niet alleen goed fout, maar verzuimde
ook haar informatieplicht. Zo
wimpelde ze vragen van de
Serooskerkenaar af met de opmerking dat iedere burger de wet
dient te kennen. Op zichzelf is
dat juist, oordeelt de Ombudsman, maar zo’n opmerking komt
‘in een vreemd daglicht te staan’
als blijkt dat verschillende medewerkers van de gemeente zelf
niet op de hoogte zijn van wettelijke bepalingen.
Toen de Serooskerkenaar bij de gemeente een klacht indiende,
werd die niet naar behoren afgehandeld. Zelfs was daarbij sprake
van een handelwijze die strijdig
is met de wet, oordeelt de Ombudsman. Die benadrukt dat de
gemeente er goed aan zou hebben
gedaan de Serooskerkenaar een excuusbrief te sturen. ,,Er zijn immers aantoonbare fouten gemaakt. Zo’n brief had ook kunnen leiden tot de-escalatie.”
JOHN DE JONGE
MIDDELBURG
Muzikaal matinee in
de Gasthuiskerk
In de Gasthuiskerk aan de
Lange Delft in het centrum
van Middelburg vindt vandaag een muzikaal matinee
plaats. De kerk is open van
11.00 tot 16.00 uur. Om 14.00
uur verzorgt organist André
Poortvliet een kort muzikaal matinee. Hij speelt onder meer werk van Johann
Sebastiaan Bach en van Carl
Philipp Emanuel Bach.
MIDDELBURG
Concours marktlui
op de Lange Delft
Op de Lange Delft in Middelburg strijden standwerkers
vandaag om het Zeeuws
kampioenschap. Tussen
10.00 en 16.00 proberen de
marktkooplui op een zo originele en overtuigende wijze hun koopwaar aan de
man te brengen. Wethouder
Johan Aalberts maakt om
16.30 uur op de hoek met de
Segeerstraat bekend wie
kampioen is geworden.
OOST-SOUBURG
Krantenbezorger
betrapt inbrekers
Een krantenbezorger heeft
gisterochtend vroeg twee
jongens betrapt die op de
vlucht waren na een inbraak in de Populierenlaan
in Oost-Souburg. Eerder hadden burgers alarm geslagen.
De bezorger vertelde de politie waar de jongens van 17
en 18 heen vluchtten. Een
speurhond leidde de agenten vervolgens naar het huis
van één van de verdachten.
Verkoonpd
weeke STUS
a
AUGU
9 EN 10 6.00 UUR
1
11.00g 19,
b
c
€
.b
cl
n.
a.
o.
v.
v.
a
67 recreatievilla’s
beschikbaar
b
12 (hotel)appartementen
uiTverkochT
c
10 exclusieve appartementen
ex
21
9.
Tw
00
0,
-
insewe
Kaapdu hoek
Dis
10 exclusieve apparTemenTen
•
Vlissingen: ernstig, maar niet hopeloos
John de Jonge (LPV) is ruim
twee maanden wethouder
van financiën in Vlissingen.
door Nadia Berkelder
VLISSINGEN – Nee, zegt hij, er zijn
geen lijken uit de kast gevallen.
John de Jonge (LPV, wethouder
van Financiën) wist hoe erg het
was, omdat hij de Vlissingse politiek al een tijd volgt. „Maar mijn
beeld is natuurlijk aangescherpt.”
„Ik had een beeld en dat was geen
positief beeld. Dat is het nog
steeds niet, maar het is wel genuanceerd. Het beeld is anders dan
ik had gedacht. Er zijn bijvoorbeeld al goede maatregelen genomen om de financiële situatie van
het Scheldeterrein te verbeteren.
Zo gaat er elk jaar een miljoen
vanuit de reguliere begroting
naar het Scheldeterrein, dat wist
ik niet. Ik heb er met goed geïnformeerde raadsleden over gesproken en die wisten het ook niet.
Hoe dat kan? De informatie is gefragmenteerd en vaak is het taalgebruik cryptisch. Zelf heb ik een
financiële achtergrond en ik moet
stukken ook wel eens een paar
keer lezen voordat ik begrijp wat
er staat.”
Bent u nog verrassingen tegen gekomen?
„Nee, maar mijn beeld is natuurlijk aangescherpt. Dat gebeurt
nog elke dag, omdat ik steeds beter in de gaten krijg wat het probleem is. Voordat ik wethouder
werd, vroeg ik me altijd af hoe
het kon dat Vlissingen zoveel
meer schulden heeft dan andere
gemeenten en waarom het Vlissingen zoveel moeite kost om
daar mee om te gaan. Nu weet ik
dat de vaste lasten van Vlissingen
veel hoger zijn dan van andere gemeenten. Daardoor is er weinig
speelruimte.”
Wat zijn dan die vaste lasten?
„De rente op de grondexploitaties, vooral het Scheldekwartier,
Wat is de oplossing?
„Je kunt de vaste lasten omlaag
brengen, bijvoorbeeld door bezit
te verkopen, of je kunt je inkomsten verhogen. Dat betekent de
lasten verzwaren. Ik denk dat de
voornaamste is: winst halen aan
de kostenkant.”
Hoe?
„Een Oostenrijks politicus zei na
de inval door Nazi-Duitsland: ‘de
situatie is hopeloos, maar niet ernstig’. De vergelijking is misschien
een beetje gek, maar toch: iedereen in Vlissingen vindt de financiële situatie tot nu toe hopeloos,
maar niet ernstig genoeg om er
echt iets aan te doen. Ik zou het
liever willen omdraaien: dat men
de ernst van de situatie inziet,
maar dat men ook perspectief
ziet. Het makkelijkste om te doen
als er iets ernstigs aan de hand is,
is afwachten, maar dat kan niet.
Er moet een knop om, op alle ni-
“
Het makkelijkste
om te doen als er
iets ernstigs aan
de hand is, is
afwachten, maar
dat kan niet
Kijk voor het laatste nieuws ook op:
www.pzc.nl
67 recreatievilla’s en 12 (hotel)
!
op
ko
er
Tv
ar
Ontwikkeling:
Verkoop:
Exclusieve verhuur en beheer
via Largo Villa’s met hotelconcept, het
nieuwe luxe label van Roompot Vakanties
Ontwikkeling:
Verkoop:
Verhuur:
v.o.n. excl. btw,
veaus: bij de gemeenteraad, bij
het college en bij de ambtenaren.
We moeten met elkaar de ernst
van de situatie onderzoeken en
een oplossing vinden. We moeten de kosten verlagen. Kosten
die we ooit gemaakt hebben en
waarvoor we nu de rekening gepresenteerd krijgen.”
Kan dat?
„Ja, dat kan. De burger is niet bereid om de rekening te betalen,
dus we zullen wel moeten. We
moeten kijken wat we hebben
aan bezit en of dat eventueel verkocht kan worden. We moeten
ons ook afvragen of we de goede
dingen doen. Kunnen zaken anders, beter? Dat zit niet zo in de
op. Dat moet in alle geledingen doordringen.” foto Ruben Oreel
cultuur van de gemeente, of van
de overheid in het algemeen. Ik
denk dat de productiviteit bij de
gemeente omhoog kan. Bedrijven
zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat de productiviteit elk jaar
stijgt. Bij de gemeente is dat niet
zo. Onze kosten stijgen vanzelf,
en als we elk jaar hetzelfde blijven doen met hetzelfde aantal
mensen, neemt de productiviteit
dus af.”
„We hebben in goede tijden een
hele grote broek aangetrokken.
De vraag is nu: zijn we daar wel
van? Het kost wel geld, geld dat
we niet hebben. Woensdagavond
houd ik een praatje bij de première van de rockopera ‘O die Zee’.
Een geweldig evenement, bijna
zonder overheidssubsidie. Natuurlijk helpen we ze wel, maar ze krijgen geen subsidie.
En de zorg: is het wel reëel dat
mensen met hoge inkomens ondersteund worden in allerlei dingen? We zijn kritisch aan het kijken wat we wel en niet moeten
doen als gemeente.”
Is het op te lossen?
„Ja. We zijn nu - in de zomersessies - met de raad in gesprek over
de dilemma’s waar we voor staan.
Binnen de kaders die raad stelt,
lossen we het op. Dat is geen
vraag meer, maar een opdracht.
Of de urgentie nu is doorgedrongen bij de raad zelf? Nee, ik denk
het niet. Ik krijg nog steeds dage-
lijks mails met verzoeken van
raadsleden. Het moet in alle geledingen doordringen dat het geld
op is. Daar maak je op korte termijn geen vrienden mee, maar
het is essentieel om Vlissingen de
toekomst in te laten gaan.”
Gebeuren er nog leuke dingen in Vlissingen de komende jaren?
„We moeten leren om de goede
dingen met elkaar te vieren. Als je
ziet hoe mooi Vlissingen de afgelopen vijf jaar is geworden, hoe
de stad is opgeknapt.... Vlissingers
mopperen veel, dat zit een beetje
in de Vlissingse natuur. Misschien moeten we als actie gewoon eens roze brillen uit gaan
delen.”
meer informaTie: 0118 - 641 500
www.noordzeeresidencedishoek.nl
Meeslepende en hilarische brieven uit Amerika
door Ernst Jan Rozendaal
Sika gevelimpregneer
5 ltr € 24,95 p/can excl BTW
Tijdens de bouwvak zijn wij geopend
tussen 7.30 - 17.00 uur
excl. inventaris
Meld u nu aan of reserveer een villa of
apparTemenT online!
䡵 Wethouder John de Jonge van financiën: „Het geld is
Het noordelijk deel, boven de Aagje Dekenstraat die binnenkort
wordt doorgetrokken, zou kunnen worden verkocht. Aan woningcorporatie L’escaut en haar
partners bijvoorbeeld, die graag
ruim driehonderd woningen willen bouwen in de wijk. Het zuidelijk deel, rond het Dok en de jachthaven die daar moet komen, kan
een wijk worden voor mensen
die een deel van de tijd in Zeeland willen wonen.
Het is één van de scenario’s die
John de Jonge gisteren tijdens de
derde zomersessie (thema: ‘Scheldeterrein en de schuldenlast’)
voorlegde aan de gemeenteraad.
Alle alternatieven kosten direct
geld, maar verminderen de financiële risico’s op de langere termijn.
Niets doen is riskant: in 2030 zijn
de kosten (investeringen plus rente) voor het terrein opgelopen tot
130 miljoen euro. Dat geld zou
moeten worden terugverdiend
door de verkoop van grond. Iedereen lijkt er inmiddels van overtuigd, dat dit niet realistisch is.
„We gaan ervan uit dat er tachtig
procent kans is dat dit scenario
niet uitkomt”, zei De Jonge.
Waarom, vroeg Geoffrey Sips (Progressief Ondernemend Vlissingen), gaat de gemeente niet uit
van het slechtste scenario: dat er
helemaal niets wordt verkocht?
Het antwoord was simpel. „We
kunnen nu honderd miljoen verlies nemen”, zei De Jonge. „Maar
dat geld hebben we niet.”
Vlissingen zit klem: er is geen
geld voor een snelle oplossing en
langer wachten wordt alleen
maar duurder. Na de zomer moet
de raad een besluit nemen.
E-bikes gestolen
GOES – Dieven hebben het voor-
Uniek gelegen aan één van de weinige
sT
Prijzen v.a. € 295.000,-
Het idee van het Scheldeterrein
als woonwijk gaat misschien wel
overboord: het college van B en
W voelt ervoor om een deel van
het terrein te (laten) bebouwen
voor mensen die er niet permanent wonen.
maar ook onze gewoonte om investeringen af te schrijven op de
maximale termijn. Alle investeringen die je doet, sleep je daardoor
jarenlang met je mee. We zijn
nog steeds aan het betalen voor
straten die twintig jaar geleden
zijn aangelegd. Dat drukt op de
begroting van vandaag. Vlissingen heeft dat in sterkere mate dan
andere gemeenten zo geregeld.”
zuidgelegen Noordzeestranden
•
Scheldeterrein
als tweede thuis?
Nieuw in verkoop
appartementen
•
•
WALCHEREN 25
DONDERDAG 7 AUGUSTUS 2014
Hèt adres voor snèlle en vakkundige hulp
Van Wamelweg 4 A/C
4612 PW Bergen op Zoom
Tel: 0164 - 242 096
Industrieweg 11
4632 NA Vlissingen
Tel: 0118 - 410 444
www.jagertolhoek.nl
Livingstoneweg 40
4460 AA Goes
Tel: 0113 - 246 690
MIDDELBURG – US Air Mail is een
boek met brieven die Vlissinger
Boudewijn Goudswaard tussen
1965 en 1974 vanuit Amerika naar
Zeeland stuurde. Met gevoel voor
humor stelde de schrijver gisteren
tijdens de presentatie van zijn
boek in Middelburg dat het ‘toch
wel een onverbiddelijke bestseller
moet worden’.
De verwijzing naar Ik Jan Cremer,
door de auteur van begin af aan
ook een onverbiddelijke bestseller
genoemd, is niet toevallig. Een
van de mooiste passages in US Air
Mail gaat over Jan Cremer.
Het is 1967. De Nederlandse succesauteur verblijft in het Chelsea
Hotel in New York en Goudswaard interviewt hem voor de regionale krant New Haven Register. Cremer heeft een vertaler nodig voor Ik Jan Cremer II en vraagt
Goudswaard daarvoor.
Een citaat: De vertaling voor Jan
Cremer wordt een gebed zonder end.
Verleden week belde hij me op de
krant waar de vertaling bleef. Ik zei
dat ik tien bladzijden klaar had.
„Godverdomme, zo weinig?” Ik: „Ja
Jan, ik heb ook nog ander werk te
doen en tussendoor ben ik ook nog
getrouwd.” JC: „Dan moet je minder
neuken en meer vertalen. Ik zit er
dringend op te wachten.”
De verleiding is groot nog veel
meer te citeren, want de hilarische episode is dan nog lang niet
ten einde. Maar dit is al een goede
indicatie van wat lezers van US
Air Mail kunnen verwachten. Cremer is een beroemdheid geworden, maar Goudswaard - die na terugkeer in Nederland als journalist bij de PZC ging werken heeft vergelijkbare avonturen beleefd. Hij heeft het calvinistische
Zeeland verlaten om met een
vriend vanuit de Verenigde Staten een wereldreis te maken,
maar omdat de vriend nooit komt
opdagen, blijft hij hangen in New
䊳 Voormalig PZC-journalist
Boudewijn Goudswaard
publiceert boek over zijn
Amerikaanse avonturen.
Haven. US Air Mail bevat bewerkingen van de meeslepende brieven die hij in de roerige periode
van provo en hippiedom, de Vietnam-oorlog en de moorden op Robert Kennedy en Martin Luther
King naar het thuisfront stuurde.
Het zijn vlotgeschreven observaties van een Europeaan die verwonderd rondkijkt, van een dertiger en zijn tubulente liefdesleven,
van een journalist die niets liever
wil dan schrijver worden. Nu, als
zeventiger, publiceert hij zijn debuut, in een mooie vormgeving.
Het verdient een onverbiddelijke
bestseller te worden.
Boudewijn Goudswaard: US Air Mail,
De Drukkerij/ Schrijverspodium,
19,90 euro.
zien op elektrische fietsen die ze
weghalen uit de bergingen van seniorencomplexen. De afgelopen
week verdwenen er uit stallingen
in Goes tien- en in Yerseke acht
elektrische fietsen.
Voor al uw haarwerken
Wij hebben contracten met
alle zorgverzekeraars
Weegbree 29 Kapelle tel: 0113 330100
www.kapsalonwilleke.nl