presentatie

Welkom
op Landpark
Assisië
Welkom
Jaap de Bruin & Peter Nouwens, Raad van Bestuur Prisma
“We zien volop mogelijkheden om vandaag nieuwe kennis,
ervaring en contacten op te doen. Zo komen we tot
duurzame verbindingen en innovaties die de zorg en
onze samenleving leuker, beter en fijner maken.”
Een
bron van
ontwikkeling
met een palet aan mogelijkheden
Historie
bijzonder gewoon, gewoon bijzonder
• 110 jaar zorg voor mensen van een verstandelijke beperking
• Broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen
• Broeders Penitenten; vernieuwers in zorg
• Eerste katholieke categoriale instelling voor mensen met een verstandelijke beperking
Ruimtelijke kwaliteiten
een bijzondere buitenplaats
• Steppingstone midden in het brabantse landschap, aan de N65
• In een weefgebied aan een corridor van bezinning
• Een gevarieerd karakter met zeven rijksmonumenten
Constanten
• Voortdurende ontwikkeling met enkele constanten
• Altijd zorg en samenleven met mensen met een verstandelijke beperking
• Altijd Prisma aanwezig
• Rentmeester, verantwoordelijk voor erfgoed
Toekomst
een palet aan mogelijkheden
• Een bron van ontwikkeling
• Ambitie: voortbouwen met
gelijk ambitieniveau
• Palet aan mogelijkheden en
thema’s om ambitie te realiseren.
• Wij weten wat past en werkt;
Eeuwfeest, Allerzielen Alom, Voedselbank,
Academie toegewijde zorg, Natuurontwikkeling
Het kader
• Initiatieven:
• Bouwen voort op de geschiedenis
• Sluiten aan bij behoeften en vragen uit samenleving
• Zijn Bijzonder, Bovengemiddeld en Duurzaam
• Duurzaam (5 p’s)
• People; bijdragen aan welzijn van mensen
• Planet; bijdragen aan groei en bevordering van natuur
• Profit; bijdragen aan gezonde economische ontwikkeling
• Proces; aansluiten bij het proces
• Pneuma; aansluiten bij de visie
voor m e e r i n for m ati e . b e k i j k o nze b roch u re o f b e zo e k o nze we bsite w w w. l a n dpa rk a ssi si e . n l
Bu
de rger
bu init
rge iat
r d ieve
oe
tm n
ee
sch
olin
g
A rb
eid
&
ark
dp
Lan
aal
Vit
• Bijzonder initiatief; Leefbaarheid
• Trots; steun van Provincie
• Sluit aan bij de ambitie
tor
mo
we zijn al begonnen
ale
ion
reg
ven
bo
LAb
©
Sociaal
ondernemerschap
(commerciële
bedrijvigheid)
‘High tech en high tough’
professionele topzorg
(kern AWBZ)
Vastgoed
kwaliteit van huisvesting & gebouwde omgeving
• Nieuwbouw; 72 appartementen (eerste paal: 15 oktober 2014)
• Interim huisvesting
• Verbouw en renovatie
• Amoveren
We kijken uit
naar nieuwe
samenwerkingen
Deel uw ideeën met ons.
Dan onderzoeken we
samen of het past.
Een bijzondere dag
Matthieu Meijer, dagvoorzitter
“Prisma is gewend om vanuit het kleine groot te
denken en op een gelijkwaardige en respectvolle
manier samen te werken met anderen.”
15.00 – 15.40 uur
15.50 – 16.30 uur
ronde 1
ronde 2
14.50 – 15.00 uur
15.40 – 15.50 uur
16.30 – 17.00 uur
naar locatie ronde 1
naar locatie ronde 2
terug naar Kapel
voor plenaire
afsluiting
Middagprogramma
Leefbaarheid
& Erfgoed
Brigite van Haaften-Harkema, gedeputeerde Provincie Noord-Brabant
“Materieel en immaterieel erfgoed gebruiken om
de leefbaarheid van Landpark Assisië te vergroten”
Trends &
Ontwikkelingen
Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank en mede-auteur Diagnose 2025
“Het zorgsysteem moet transformeren van
een Ego-systeem naar een Eco-systeem.”
De uitdaging
Ontdekken van kruisbestuivingen en nieuwe verbindingen
die leiden tot duurzame initiatieven op Landpark Assisië.
Thema’s
• Bovenregionale motor voor uitwisseling en innovatie
• Burgerinitiatieven
• Sociaal Ondernemerschap
• ‘High tech’ en ‘High touch’ professionele zorg
• Vitaal Landpark
• Arbeid en scholing
Panel
Anne-Marie Holthausen, voorzitter Coöperatie Biest-Houtakker
“Iedereen heeft meegewerkt en bijgedragen vanuit zijn expertise, vakkennis of interesse.
Als je mensen bevraagt vanuit deze visie, zijn ze allemaal bereid om mee te doen.”
Koen Houtappels, sociaal ondernemer bij Wood&Apples en Ome COR
“We exercise our creative instincts with talented people who love to create,
develop en enrich R.E.- ideas”
Erik Wijnhof, CEO Distrivers
“Wij sloten een uniek performance contract voeding met geluk van cliënten
als uitgangspunt. Onze aanpak is meetbaar en transparant.”
Sjaak Bloem, Hoogleraar Health Innovations aan de Nyenrode Business Universiteit
“Ik droom van de Personal Virtual Health Care Assistant Simone. Hiermee kunnen we
met de huidige (sensor)technologie met smartphones gedrag registreren ter ondersteuning
van de beleefde gezondheid.”
Locatie: Kringloopwinkel, Kievitsvlucht 14
Thema: Bovenregionale motor voor uitwisseling en
innovatie & Sociaal Ondernemerschap
Deskundige: Koen Houtappels, sociaal ondernemer bij
Wood&Apples en Ome COR
Procesbegeleider: Judith Vinkenvleugel
Locatie: Dorpshuis, Nachtegaallaan 3
Thema: Burgerinitiatieven
Deskundige: Jeannette den Hartog, Het PON,
specialisatie participatievraagstukken
Procesbegeleiders: Frank Peeters/Mirjam Smulders
Locatie: De Manege, Paardendraf 9
Thema: ‘High tech en High touch’ professionele topzorg
Deskundige: Sjaak Bloem, Hoogleraar Health Innovations
Procesbegeleider: Michael Kolen
Locatie: Voedselbank, Hindeloop 7
Thema: Vitaal Landpark
Deskundige: Joop Petit, architect
Procesbegeleider: Wendy Dassen
Locatie: Den Herd, Hazepad 1
Thema: Arbeid en scholing
Deskundige: Carly ten Broeke, directeur ROC
Procesbegeleider: Nicole Esser
15.00 – 15.40 uur
15.50 – 16.30 uur
ronde 1
ronde 2
14.50 – 15.00 uur
15.40 – 15.50 uur
16.30 – 17.00 uur
naar locatie ronde 1
naar locatie ronde 2
terug naar Kapel
voor plenaire
afsluiting
Middagprogramma
Afsluiting
Bedankt voor
uw aanwezigheid!