1 Interview met Faisal Muqaddam door Veet Manam Ameno, Italie

Interview met Faisal Muqaddam door Veet Manam
Ameno, Italie, juni 2010
V: Faisal, Kunt u iets vertellen over uw eigen ontwikkeling en over
hoe u begonnen bent met het Diamond Logos werk?
F: Ik begon de spirituele reis niet omdat ik een zoeker was, maar
omdat ik ertoe gedwongen werd. Ik had te veel problemen in de
60-er jaren. Ik wilde in therapie om met die problemen om te
kunnen gaan. Ik deed veel bio-energetica en dat opende me dieper
en dieper. Niet dat ik me dieper wilde openen, maar het proces zelf
opende me .
Na een tijd had ik het gevoel dat er iets was, waar therapie geen
antwoord op had. Er opende zich iets in mij wat meer nodig had dan
therapie. Ik begon om me heen te vragen en te kijken waar ik
daarvoor terecht kon. Ik had ervaringen met licht en met Kundalini,
ik freakte uit. Ik wou die ervaringen niet, maar ze overkwamen me.
Dus was ik aan het zoeken naar een antwoord. Toen ontmoette ik
Claudio Naranjo, die de SAT *groepen leidde.
Ik nam deel aan die groepen en probeerde zo meer antwoorden te
vinden en los te komen van het spirituele. In plaats daarvan werd ik
juist meer in het spirituele getrokken. Toen besloot ik: “Okay, als ik
meer in het spirituele wordt getrokken, dan ook helemaal. Of ik
raak verlicht of ik sterf”. Het was erg theatraal. Ik deed allerlei
soorten werk: Gestalt, Bio-energetica, meditatie, Soefisme. Ik bleef
maar opbouwen.
Toen verliet ik de Verenigde Staten en ging terug naar Kuweit. Mijn
vrienden vroegen zich af wat ik aan het doen was, want ze zagen
dat het een goed effect op mij had. Zo begon ik daar een groep.
Hoe langer ik deze groep leidde, hoe sterker ik de noodzaak voelde
om meer te weten, om dieper in het werk , in spiritualiteit, door te
dringen. Zo ging ik verder. Dat was van 1966 tot 1976.
Daarna ging ik naar een Tibetaanse goeroe. Hij heet Tarthang
Tulku. Hij leeft nu in de Verenigde Staten. Hij is een prachtige man,
zeer ontwikkeld. Dankzij zijn leiding, zijn zegen en presentie
realiseerde ik me mijn ware natuur, de ware aard van de geest. Dat
veranderde mijn leven voor altijd.
Het bracht me buiten mijn denken, buiten de complexiteit van het
denken naar de eenvoud en openheid van Zijn. Het opende de deur
naar allerlei staten, die komen en gaan. Ik noemde ze zegeningen.
Je gaat naar Zijn en het Zijn overlaadt je met zegeningen, van
binnenuit.
1
Later realiseerde ik me dat deze kwaliteiten, die zegeningen worden
genoemd, in feite essentiele staten zijn. Dat het Zijn zichzelf
differentieert en daarmee velerlei kwaliteiten brengt, soms liefde,
soms vreugde, soms kracht. Toen begon de essentiele dimensie
zich meer en meer voor me te openen.
Nog weer later sloot ik me aan bij een oude vriend van mij. Hij heet
Almaas , hij heeft hier veel boeken over geschreven. Samen
onderzochten we dit gebied. Wat zijn deze kwaliteiten? Wat is hun
natuur, waar in het lichaam bevinden ze zich; zijn er thema’s mee
verbonden?
En zo ontwikkelden we stapje voor stapje de Diamant Benadering,
die gericht is op de relatie tussen de persoonlijkheid en deze mooie
essentiele of spirituele staten.
In 1986 scheidden onze paden zich. Onze interesse en nadruk lag
verschillend. Ik begon de Diamond Logos benadering te
formuleren. Deze omvat niet alleen spiritualiteit en psychologie
maar voegt ook andere kennis daaraan toe, zoals het Enneagram.
Deze Diamond Logos benadering ontwikkelt zich tot op de dag van
vandaag nog steeds verder.
V: Wat is Diamond Logos*?
F: Wat is Diamond Logos?
De innerlijke gids komt in allerlei vormen. Soms als een fluistering
zoals een geluid, soms als een visie, soms als een engel. Er is een
veelheid aan manifestaties voor de innerlijke gids om in te
verschijnen. Bij een bepaalde realisatie verscheen de innerlijke gids
als een rijk gedecoreerde diamant, als een entiteit van diamanten.
Het voelde aan als : “Dit is de innerlijke gids”, gemaakt van
diamanten. Deze diamanten zijn diamanten van licht. Elke diamant
verschaft de mensen een vermogen aan kennis, aan experientiele
kennis.
Dus de kennis kwam niet louter als intuitie, of analytisch of
praktisch, maar het omvatte ze alle drie, en het omvatte een
nauwkeurige kennis. Iedere diamant verschaft de nauwkeurige
kennis over zijn eigen domein van essentie en het helpt dit domein
te articuleren.
De student ervaart niet alleen de genade, de schoonheid, de
majesteitelijkheid of de macht van het Zijn, maar hij/zij leert ook de
namen ervan kennen en komt op een exacte manier te weten hoe
ze aanvoelen. Hij/zij kan het dan voor zichzelf articuleren; met zijn
eigen verstand en weten formuleren. Ook kan hij het overbrengen
naar geest, intellect, hart, lichaam en spirit.
2
De Diamond Logos is een onderricht dat op een objectieve wijze
wordt gepresenteerd, niet enkel intuitief of psychisch of spiritueel,
maar ook wetenschappelijk. Je hebt ‘deze’ kwaliteit en die kan je
vinden in ‘dit’ lichaamsgebied, en hij wordt geopend door bezig te
gaan met dit of dat probleem.
De innerlijke leiding ontvouwde zich op een heel precieze en
objectieve manier en dat is de kwaliteit van de diamant. Het
maakte het makkelijker om erover te communiceren en het haalde
het mysterie er omheen weg. De innerlijke leiding maakt het heel
helder, heel simpel, heel levend, zodat mensen het kunnen
bereiken. Het brengt hen terug naar hun Zijn of hun ziel.
V: Begrip is hier van groot belang?
F: Ja, begrip is hier van groot belang. Begrip omvat geest, hart,
lichaam, psyche en ziel. Het omvat een totaal aan ervaringen. Als je
iets via je geest begrijpt en je hart begrijpt het niet, dan is het niet
compleet. Als het lichaam het niet begrijpt dan is het niet
compleet.Als de ziel het niet begrijpt is het niet compleet.
V: U sprak over persoonlijkheid en essentie en de associatie tussen
die twee. Kunt u daar wat meer over zeggen?
F: We gaan er van uit dat toen we kinderen waren , pasgeboren
babies, er nog niet veel persoonlijkheid was. Er was nog een echte
persoon, maar er was nog geen verstand (mind), of ego of
persoonlijkheid. Er was een wezen. De baby was een wezen, een
echte persoon.
Door de ervaring en de interactie van de baby met zijn ouders en
de omgeving, verliest de baby kontakt met zijn wezen. Het verliest
verschillende kwaliteiten op verschillende momenten. Elke keer als
de baby een kwaliteit verliest, vecht het ervoor om het te
behouden, om het terug te brengen/krijgen. De baby probeert een
oplossing te vinden met zijn ouders en de omgeving, in de hoop de
kwaliteit weer terug te vinden.
Deze strijd vormt langzaam aan een aparte entiteit die we de
persoonlijkheid noemen.
Hoe meer mensen knokken om behoud van de verschillende
kwaliteiten, des te meer kreeeren ze de verschillende onderdelen
van hun persoonlijkheid. Aangezien er zoveel verschillende
kwaliteiten van essentie zijn, bestaan er zoveel verschillende
worstelingen omheen.
Deze worstelingen en pogingen om de essentie terug te brengen
zijn meestal gedoemd te falen. Ze brengen de essentie niet terug.
3
Na verloop van tijd vormen deze worstelingen een heel lichaam
(netwerk) van innerlijke strukturen, zoals bv. mentale strukturen,
emotionele kontrakties en lichamelijke begrenzingen. Alles bij
elkaar bouwt dat een struktuur op en deze struktuur noemen we de
persoonlijkheid.
In ons werk kijken we naar waar de persoon op dit moment is. Door
te weten met welk deel van de persoonlijkheid we te maken
hebben, weten we ook waar dit deel over gaat. Wanneer gebeurde
dit? Hoe gebeurde dit met de ouders? Hoe meer dit begrip groeit,
des te meer begint de persoonlijkheidsstruktuur uit elkaar te vallen
en dan kunnen we de oorspronkelijk staat die verloren gegaan was,
terugvinden.
V: Dus er is een specifieke connectie tussen een aspect van de
persoonlijkheid en een aspect van Essensie?
F: Ja, een hele preciese connectie. Elk deel van onze persoonlijkheid
heeft met een speciale kwaliteit van Essentie te maken.
V: En wat ligt er tussen in?
F: Daar tussen in is een gat, een leegte. Eerst was de essentiele
kwaliteit nog op zijn oorspronkelijke plaats, in de oorspronkelijke
tijd. Dan begint het kind deze te verliezen, en wordt de kwaliteit
begraven onder de strijd en inspanning. Wanneer de kwaliteit
verdwijnt , ontstaat er een leegte, een gevoel van een gemis. We
noemen dit een (energetisch) gat. Het kind probeert dat gat te
vullen met bepaalde manoeuvres en pogingen.
Het resultaat is dat we essentie, een persoonlijkheid en een gat
hebben.
V: Zijn deze gaten de basis van de persoonlijkheid?
F: Ja, de fundamenten van onze persoonlijkheid bestaan uit wat
ontbreekt.
V: Wat kan, vanuit dat oogpunt gezien, de werkwijze van de
Diamond Logos doen?
F: We gebruiken verschillende technieken. De belangrijkste is
inquiry, zelfonderzoek. We schenken aandacht aan wat zich laat
zien en onderzoeken wat daar gebeurt. Hoe meer we inquireren,
des te meer worden we ons bewust. Als we ons meer bewust zijn,
wordt ons bewustzijn zo stevig dat we de opdoemende thema’s
kunnen aanschouwen, in plaats van ons ermee te identificeren. Stel
dat een emotie, bijvoorbeeld boosheid, opkomt. Na een tijdje beseft
de persoon ‘er is boosheid’ en niet meer ‘ik ben boos’. De persoon
4
begint zichzelf enigszins te onderscheiden van de emotie en
ontwikkelt de capaciteit van aanschouwen en onderzoeken.
Dus, we gebruiken inquiry, we gebruiken observatie (witnessing) en
allerlei technieken zoals lichaamswerk, Bio-energetica, Craniosacraal werk, traumawerk…. We gebruiken analyse om te begrijpen,
we gebruiken Gestalt en we gebruiken visualisaties. The ‘innerlijke
leiding’ levert een heel arsenaal aan instrumenten om onze
ontvouwing te faciliteren.
V: Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met andere spirituele
wegen en wat voegt Diamond Logos toe aan dit veld?
F: Een overeenkomst is, dat alle wegen ons laten weten dat we, als
menselijke wezens, niet alleen lichaam en ego zijn; we overstijgen
dat. Nieuwe therapieën erkennen het bestaan van energie en
verschillende zijns-staten (toestanden). Spirituele mensen gaan nog
dieper in het herkennen: ja, er zijn diepten van essentiële staten en
ze komen uit één bron en deze bron noemen ze ‘het Zijn’. Hierin
verschillen wij niet van andere wegen.
Wat wij toevoegen, is een hele precieze kennis van wat deze
zijnsstaten inhouden. Staten van liefde, van schoonheid, van
kracht, van helderheid of van geaard zijn.
Waar bestaan ze precies uit en waar in het lichaam zijn ze precies
gelokaliseerd? Met precies welke vraagstukken zijn ze verbonden?
De Diamond Logos bezit de helderheid om het verborgen rijk, de
verschillende essentiële staten met hun structuren , kleuren en
effecten, waar te nemen.
Deze essentiële staten zijn tastbaar, ze zijn echt. Ze zijn niet
slechts energie, ze zijn veel meer dan dat. Het zijn essentiële
kwaliteiten die op meerdere wijzen ervaren kunnen worden. De
Diamond Logos heeft gedetailleerde kennis van de landkaart van
wat ze zijn en maakt gebruik van moderne benaderingswijzen voor
de opening en ontvouwing ervan.
Er is veel spirituele kennis, maar veel mensen kennen de moderne
geest niet precies. Het dilemma van de tijd waarin we nu leven,
begrijpen ze niet. Wellicht hebben ze een algemeen idee van het
menselijk lijden en de vervreemding van ‘Zijn’ of van God. Maar dat
is zo algemeen. Ze kennen niet de precieze informatie over wat
deze vervreemding inhoudt of wat de afscheiding is. Misschien
klopt, wat ik nu zeg, niet voor honderd jaar geleden; deze kennis is
van toepassing op onze tijd. Wij gebruiken de laatste
benaderingswijzen en de laatste ontwikkelingspsychologische
inzichten om ons te verbinden met de sleutels van onze
persoonlijkheid en deze te ontsluiten.
5
V: Daar de gaten de fundamenten van onze persoonlijkheid
vormen, wat gebeurt daarmee tijdens dit werk? Blijven ze
hetzelfde?
F: Bij de persoonlijkheid draait het om ego en ego-activiteit. De
persoonlijkheid probeert naarstig gaten te vullen of zich er tegen te
verzetten. Wij verkennen een zeker vraagstuk om alle
mechanismen te doorzien, zoals weerstanden en al die pogingen om
de gaten te vullen. Als we deze pogingen stoppen, dan openen de
gaten zich.
Als het gat zich opent, krijgt de essentiële kwaliteit – die was
ondergesneeuwd - ruimte om naar de oppervlakte te komen.
Wanneer essentie vanzelf weer verschijnt, dan blijkt het gat niet
meer gevuld te zijn met persoonlijkheid, maar te zijn
getransformeerd door de essentie. Dat betekent dat op het moment
dat de essentiële kwaliteit wordt herwonnen, het gat verdwijnt. Het
gat bestond doordat de essentiële kwaliteit en zijn energie ontbrak.
Zodra deze terug is, is er geen gat meer.
V: Wat gebeurt er met de persoonlijkheid als het gat begint te
verdwijnen?
F: De persoonlijkheid is een groot mozaïek met zoveel
puzzelstukken. Soms heb je te maken met boosheid, of met angst,
of met moeder, of met vader. Je komt het onbewuste in zovele
lagen tegen. Als je je met één aspect van de persoonlijkheid per
keer uiteen zet, zal dit je uiteindelijk leiden naar je natuurlijke staat
van Zijn.
Laten we als voorbeeld iemand nemen die ontzettend kwaad is; hij
is kwaad of hij is bang voor kwaadheid en weet niet hoe hij kwaad
moet zijn. Als we kwaadheid verkennen, als we zien waar het over
gaat en hoe het zich voltrekt, dan opent zich het onderliggende gat.
Het gat onthult oftewel dat de persoon niet genoeg kracht bezit en
dat hij kwaadheid gebruikt om kracht te produceren, oftewel dat hij
bang is om sterk te zijn en daardoor de kwaadheid blokkeert.
Wellicht voelt hij zich krachteloos, wellicht voelt hij zich in elkaar
gezakt van binnen. Als hij het uithoudt in het gat van
krachteloosheid te blijven, dan komt er een zekere essentiële
kwaliteit naar boven die het systeem vult met moed, met kracht,
met vitaliteit en met levendigheid.
Vervolgens kan het zijn dat een ander gat zich opent met een ander
thema bv. de persoon voelt nu weliswaar kracht, maar hij beleeft
geen vreugde. Dus verkennen we vervolgens alle thema’s rond
vreugde. We begeven ons in het gat van vreugdeloosheid, kijken
hoe hij dat óf imiteert door alsmaar plezier te maken óf dat hij altijd
depressief is. Wanneer we doorgaan met verkennen, kan hij gaan
6
beseffen dat hij geen werkelijke vreugde kent. Hij heeft geen
vreugde. Als hij daarbij - in het gat van vreugdeloosheid - blijft,
wordt vreugde geboren.
Als je langzamerhand een flink deel van die issues aan het oplossen
bent, begin je te zien dat de persoonlijkheid , gebaseerd is op een
vacuüm; er is daaronder niets. De hele persoonlijkheid is een
fabricaat bovenop een enorme leegte.
Als een persoon op die grote leegte stoot, toont zich de zijnsbasis;
noem het God, noem het verlichting, of noem het ‘Zijn’. Dat ervaren
we als een enorme verlossing. Dus, vele essentiële staten leiden tot
het oplossen van onopgeloste stukken.
V: Waarheen koerst het Diamond Logos werk?
F: In mijn speurtocht zijn er twee cruciale onderwerpen die nadrukt
behoeven.
Het ene is dat de mensheid het nodig heeft om spiritueel te worden.
De mensheid dient te weten dat er iets bestaat, mooier dan slechts
de materiële wereld, dat vele antwoorden heeft op de huidige
behoeften en vragen. We hebben maar weinig nodig van de
materiële wereld: misschien wat voedsel, onderdak, wat
veiligheid….
Echter, de honger en dorst in onze ziel vraagt zoveel meer dan wat
de materiële wereld ons kan bieden. Het is nodig dat mensen
ontwaken voor de rijkdom van hun geest en die van de grote geest.
Dit is het traditionele deel van de Diamond Logos, mensen spiritueel
doen ontwaken zodat hun leven vervuld wordt met liefde, vrede en
rijkdom. Het wordt dan zoveel makkelijker om met elkaar te leven
in dit bestaan. We zorgen voor elkaar in plaats van elkaar te
bevechten.
Het andere deel betreft het vermenselijken van spiritualiteit. Het
lijkt erop dat spiritualiteit op grote afstand van het menselijke is
komen te staan, doordat het een doel op zichzelf is geworden. Dat
wekt de schijn dat mensen spiritualiteit zouden moeten bereiken en
spiritualiteit moeten dienen. Terwijl, in werkelijkheid, spiritualiteit
ook de mensheid zou moeten dienen.
Hoe brengen we bezieling in onze harten en onze lichamen, in ons
dagelijks leven? We moeten de vraagstukken rondom spiritualiteit
oplossen om erachter te komen dat spiritualiteit zelf de aard van de
mens is.
Of het nu gaat over het menselijk maken van spiritualiteit of over
het spiritueel maken van de mensheid, het streven is om het mens
zijn te verheffen.
7
Het gaat om ons, ons als menselijke wezens. Wij leven in dit
koninkrijk dat zo magnifiek is. Een deel daarvan is verborgen, een
ander deel is zichtbaar en alles is met elkaar verbonden. Hoe meer
we ontwaken, des te meer wij het goddelijke koninkrijk – beter
gezegd, het menselijk koninkrijk - ontdekken.
Het is ons koninkrijk, het is ons thuis.
De Diamond Logos is een open onderzoek en een evolutie. Veel
mensen realiseren zich nu hun ware aard en beseffen hun essentie.
Het unieke van hun zielen levert aanvullingen en inspiratie voor dit
werk. Dit werk eindigt niet met mijn persoon die dit werk begon en
het organiseerde. Ikzelf ben slechts iemand die “gebruikt wordt”
voor wat werkelijk nodig is.
Ieder ander levert zijn of haar eigen bijdrage. Hoe meer mensen dit
beseffen, des te meer kunnen ze het Diamond Logos pad verrijken.
De Diamond Logos heeft een open einde en heeft ruimte voor
iedere ziel, want iedere ziel brengt een schat in dit leven. We
moeten aanmoedigen dat deze schat tevoorschijn komt, in plaats
van mensen te laten denken dat ze niet goed genoeg zijn.
Wij zien mensen die op dit werk afkomen, niet als gebrekkig.
Wellicht hebben ze enige gebreken, maar ze hebben ook juwelen.
Ze hebben een ziel die al in vele domeinen gereisd heeft. We
brengen hen en ook anderen, meer geluk en inzicht.
V: Wilt U nog iets aanvullen?
F: Wat de Dalai Lama ooit zei, vind ik erg mooi. Hij zei dat wij in
onze westerse beschaving zo gefocussed zijn op ons verstand en op
de materie, dat we niet meer denken aan ons hart en onze
bezieling.
Het is goed om onszelf er steeds weer aan te herinneren dat we
zoveel meer zijn dan wat we denken. Soms is het moeilijk en gaan
we door zware tijden heen, maar we moeten onszelf blijven zeggen
dat we het nooit geven, hoe moeilijk het ook wordt. De beloning is
groter dan wat je ook kunt bedenken. Het is het lijden en de
worsteling waard.
We lijden, hoe dan ook. Laten we tenminste gebruik maken van dat
lijden. Laten we gebruik maken van de worsteling om onszelf terug
te vinden.
V: Faisal, heel hartelijk dank.
F: Ik bedank jou ook!
8
* SAT staat voor Seekers After Truth
* Diamond Logos is een eigentijdse weg van innerlijke ontwikkeling,
die inzichten uit de moderne psychologie met de grote spirituele en
mystieke tradities verenigt.
9