Frank Monteny

Frank Monteny
Na het behalen van zijn diploma als master in bio-ingenieurswetenschappen aan de Vrije
Universiteit Brussel in 1986, startte Frank Monteny zijn wetenschappelijke carrière aan de
afdeling Analytische Chemie van deze universiteit. Van 1993 tot 1996 werkte hij als
projectmanager milieuzaken bij het nieuw opgestarte studiebureau ERM (nu ECOREM). Daarna
volgde een periode van 8 jaar als adjunct-departementshoofd “Onderzoeksprogramma” aan de
Belgian Science Policy Office (BELSPO). In 2004 nam hij zijn taak op als verantwoordelijke
voor de coördinatie van verschillende Europese coördinatie-instrumenten binnen het IWT,
waarna hij in 2009 terugkeerde naar BELSPO als Hoofd Research Programmes. Momenteel is
hij Algemeen Directeur “Research and Space” van BELSPO.