Samenvatting ouderraad vergadering 16 september 2014 Opening

Samenvatting ouderraad vergadering 16 september 2014
Opening
De voorzitter verwelkomt twee nieuwe leden, Judith Bennenbroek en Marjan Groeneveld.
Beroepenavond
De beroepenavond vindt plaats op 8 december. De ouderraad stelt zich beschikbaar om, indien
nodig, nog rolmodellen te zoeken en ook op de treden als gastvrouw en –heer.
Mededelingen directie
 De vacature voor afdelingsleider Techniek/PRO is nog niet opgevuld.
 Alle afdelingsleiders gaan de training “persoonlijk leiderschap” volgen.
 Op Kanaalstraat 12 zal er verbouwd gaan worden. De personeelskamer is te klein en nodig
aan renovatie toe.
 Er lopen drie grote projecten:
 Gedifferentieerd lesgeven, dit is lesgeven op verschillende niveaus binnen een groep,
dit is Varendonck breed.
 RTTI (Reproductie, Toepassen 1, Toepassen 2 en Inzicht), dit biedt leraren een ideaal
middel om het niveau van de leerling te bepalen en op tijd bij te sturen.
 Mentoraat LOB (Loopbaanoriëntatie en Begeleiding), het doel van LOB is om
leerlingen te begeleiden bij het maken van bewustere keuzes met betrekking tot
vervolgopleidingen.
 Ondanks dat we krimp hadden verwacht hebben we dit schooljaar hetzelfde aantal leerlingen
als vorig jaar. In Asten zijn er iets meer leerlingen en in Someren iets minder.
Werkgroep thema-avond.
Het thema zal zijn “Pubers en de verleidingen waar ze voor komen te staan” . De datum is
20 november en de locatie Someren. Het begint om 19.30 uur tot uiterlijk 21.45 uur. De avond zal
ondersteund worden door “Helder theater”, en het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Het geheel
zal leuk aangekleed worden met kraampjes.
Mate waarin leerlingen les krijgen in Word/Excel.
Tijdens de informatica lessen op het VMBO wordt er aandacht besteed aan Word en Excel. In de
praktijk blijkt dat de meeste leerlingen de basis al onder de knie hebben, en de opdrachten die ze uit
moeten voeren geen probleem zijn.