CESOC NIEUWSFLASH

CESOC NIEUWSFLASH
JANUARI 2014
Vooreerst onze beste wensen voor een sociaal en coöperatief 2014!
Nadat ons business plan 2014-2017 eind december officieel goedgekeurd werd door het directieteam van de
KHLeuven, zetten we het nieuwe jaar direct goed in met een nieuw project. Astrid Coates, Elke Plovie en
Veronique Debeys nemen de komende 18 maanden deel aan het Rent-a-coach project. Dit is een project
waarvan Velo vzw promotor is en dat door het ESF Agentschap Vlaanderen in het kader van hun oproep
innovatie gefinancierd wordt. Andere projectpartners zijn Job-Link en CIBO NV. Binnen het Rent-a-coach
project wordt een consultancymodel uitgewerkt waarbij expertise uit de sociale economie op maat ingezet kan
worden voor het duurzaam inzetten van werknemers uit een kansengroep in bedrijven uit het normaal
economisch circuit. Met CESOC voorzien we de pedagogische en sociaaljuridische ondersteuning binnen dit
project.
Verder zetten we met onze ESF expertopdracht coöperatief ondernemen de laatste fase in. De 27 projecten die
we samen met onze partners van Coopburo begeleid hebben, leggen momenteel de laatste hand aan hun
blauwdrukken voor het zoeken van oplossingen van maatschappelijke problemen door middel van een
coöperatie. Astrid Coates legt in samenwerking met Levanto mee een blauwdruk neer voor twee coöperatieve
modellen: enerzijds een coöperatieve vennootschap die de bouwmarkt zal opgaan en waarbij de focus op
sociale tewerkstelling van kansengroepen ligt, anderzijds een coöperatieve vennootschap waarbij Levanto zich
samen met Antwerpse stakeholders wil verbinden om werkzaam te zijn op het terrein van sociaal wonen en
wonen voor kwetsbare groepen.
Deze blauwdrukken worden in de schijnwerpers gezet op een event van de Vlaamse overheid, “Coopy Paste”,
dat op 4 februari doorgaat in De Vooruit in Gent. Wim Van Opstal en Astrid Coates presenteren en modereren
er sessies, respectievelijk omtrent coöperaties in de welzijnssector en omtrent coöperatieve huisvesting.
Voor het Agentschap Jongerenwelzijn, het Vlaams Welzijnsverbond, PPJ en Jongerenbegeleiding-Informant
werken we deze maand een leidraad uit omtrent sociaal ondernemen en samenwerkingsverbanden in de
jeugdhulp. Deze leidraad stellen we op 21 februari voor op een CESOC studievoormiddag in zaal Horta
(Brussel).
Er zitten ook enkele nieuwe publicaties in de pipeline. Eind deze maand komt een nieuwe profielschets uit van
de coöperatieve vennootschappen in België. De afgelopen weken werden ook hoofdstukken geschreven voor
een internationaal handboek in coöperatief recht (uitgegeven bij Springer Verlag) en in een internationaal
vergelijkend wetenschappelijk werk over de manier waarop wetgevingen in verschillende landen de
doelstellingen van coöperaties al dan niet aansturen. Daarnaast hebben ook de redactieraden van enkele
werkveldgerichte tijdschriften deze maand hun werk met het doornemen van door ons ingediende teksten.
Meer weten? Zie http://cesoc.khleuven.be, of geef een seintje aan [email protected] of
[email protected] Twitteraars kunnen CESOC volgen op @CESOC_KHLeuven.
EVENTS IN 2013
20/12/2013
Challenges for Management in Social Entreprises, lezing door Wim Van Opstal aan de Karel de Grote
Hogeschool.
17/10/2013
Organisatiemogelijkheden voor sociaal ondernemen. Workshop door Wim Van Opstal op een studiedag
van Socius, het Forum voor Amateurkunsten en De Ambrassade.
14/10/2013
Blauwdrukken voor coöperatief ondernemen in Vlaanderen: kansen, knelpunten en randvoorwaarden.
Seminarie door Wim Van Opstal, ECHO-KHLeuven.
25/06/2013
Corporate Governance, wie beslist wat? Workshop door Wim Van Opstal op SCOOP – event coöperatief
ondernemen door de Vlaamse overheid (De Vooruit, Gent).
21/06/2013
Coöperatief ondernemen in Noord en Zuid. TED Speech door Wim Van Opstal op de CIMIC proclamatie
(Mechelen).
04/06/2013
Coöperatieve vennootschappen in de Belgische economie: facts & figures. Workshop door Wim Van
Opstal op het Coop Event van Cera (KBC gebouw, Brussel).
27/05/2013
Alternatieve financiering: een duurzaam alternatief? Workshop door Wim Van Opstal op het
Cultuurforum (Kortrijk).
24/05/2013
De sociale economie hertekend: naar werkbaar maatwerk? CESOC studienamiddag i.s.m. CVO-SSH.
19/03/2013
Sociaal en coöperatief ondernemen in Vlaanderen. Keynote Lecture door Wim Van Opstal, Thomas More
Antwerpen, Faculteit Economische en Bedrijfseconomische Wetenschappen, KULeuven.
04/03/2013
Sociaal en coöperatief ondernemen in de social profit: kansen en knelpunten. Lezing door Wim Van
Opstal voor de Cederdialogen (CD&V, Brussel).
24/01/2013
Experimenten met POP’s in de lokale diensteneconomie. Workshop door David Bamps en Stephanie
Bawin. Studiedag over persoonlijke ontwikkelingsplannen in de sociale economie.
PUBLICATIES IN 2013
Bamps, D. (2013), Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) als hefboom voor activering in de lokale diensteneconomie.
Brussel: ESF Agentschap Vlaanderen.
Jacobs, L. & Van Opstal, W. (2013), Wat is coöperatief ondernemen? Samenleving en Politiek 4/2013: 44-49.
Van den Broeck, K. & Bloemen, H. (2013), Opleidingen bij Cevora: een onderzoek naar de rekrutering van jongeren. Leuven:
CESOC-KHLeuven, 62p.
Van Opstal, W. (2013), Bijlage: Coöperaties in België. In: Lotens, W. De nieuwe coöperatie: tussen realiteit & utopie. Leuven:
Lannoo Campus, 281-288.
Van Opstal, W. (2013), Coöperaties in België. Top 100 van de grootste Belgische coöperatieve vennootschappen in 2011.
Leuven: CESOC-KHLeuven & Coopburo.
Van Opstal, W. (2013), Les coopératives en Belgique. Le Top 100 des sociétés coopératives en Belgique en 2011. Leuven:
CESOC-KHLeuven & Coopburo.