…jongeren …werkgevers biedt kansen voor

Jeugdwerkloosheid gestegen naar 16% …
WW-uitkeringen onder jongeren gestegen met 10% …
biedt kansen voor…
…jongeren





Opdoen van relevante
werkervaring (6 maanden)
Competentieontwikkeling
Ontwikkeling vakvaardigheden
Vergoeding van minimaal
€500 per maand
(Opleidingsbudget)
…werkgevers




Kennismaken met
gemotiveerde jongeren
Gekwalificeerde starters op de
arbeidsmarkt met frisse blik
Additionele werkzaamheden
Minimale kosten dankzij
tegemoetkoming van de
gemeente
…maatschappij




Tegengaan tweedeling
arbeidsmarkt
Minder druk sociale
voorzieningen
Verschillende
financieringsmogelijkheden
(Participatiebudget, ESF)
Beperkte administratieve last
bood al kansen voor…
Gemeenten
Momenteel 122 deelnemend
27 in overweging
Instroom
Uitstroom
Momenteel 742 jongeren
66 %
Momenteel 173 jongeren
34%
50% heeft een baan
gevonden
Opleidingsniveau
Binnen
leerbedrijf
MBO
HBO
WO
Momenteel 154
vacatures
MBO
HBO
WO
Buiten
leerbedrijf
Veelgestelde vragenVeelgestelde
vragen
Waarin onderscheid de Startersbeurs
zich van andere stageplaatsen?
Waarom een onkostenvergoeding onder
het minimumloon?
De Startersbeurs is gericht op leren, niet
op werken. Jongeren gaan dan ook geen
arbeidsovereenkomst, maar een
leerwerkovereenkomst aan.
Het leerbedrijf is overigens vrij om de
vergoeding aan te vullen.
Wanneer komen jongeren in
aanmerking voor een Startersbeurs?
•
•
•
•
•
•
Leeftijd: 18 tot 27 jaar
Ingeschreven bij participerende
gemeente
Ten minste 32 uur per week
beschikbaar
Niet ingeschreven bij een
onderwijsinstelling
Geen uitkering
Startkwalificatie (minimaal MBO-2
of havo/vwo)
Is er sprake van baangarantie?
Nee, er is voor de werkgever geen
verplichting tot het geven van een
baangarantie of andere
perspectiefverplichting. Uit de eerste
cijfers blijkt wel dat 26% van de starters
die met goed gevolg zijn leerwerkperiode
heeft doorlopen, een baan aangeboden
heeft gekregen bij het leerbedrijf.
Binnen de Startersbeurs staat de
ontwikkeling van jongeren centraal. Zo
worden er afspraken gemaakt over te
ontwikkelen competenties, en de
invulling van de begeleiding bij het
opdoen van relevante werkervaring. Na
afronding van de Startersbeurs krijgen
jongeren een certificaat, waarin een
overzicht staat van –het niveau- van hun
ontwikkelde competenties en
professionele ontwikkeling.
Hoe wordt misbruik voorkomen?
De starter bezet een leerwerkplek en
neemt dus geen plaats in van een
normale werknemer. Bovendien is het
niet toegestaan een starter twee keer
dezelfde Startersbeurs aan te bieden;
Indien geen contract is aangeboden,
mag een werkgever pas na 3 maanden
een nieuwe starter voor deze functie
aannemen.