VACATURE In kader van een project van Europees Sociaal Fonds

VACATURE
In kader van een project van Europees Sociaal Fonds zoeken we een onderzoeksmedewerker met
volgend profiel:
-
Kennis van statistiek en onderzoeksmethodologie
-
Aanbevelingswaardig: kennis over Human Resource Management en HRM meetsystemen
-
Ervaring met onderzoeksprojecten
Gevraagde competenties
-
Analytische vaardigheden
-
In team kunnen werken
-
Wetenschappelijke bevindingen kunnen vertalen naar de praktijk
-
Communicatieve vaardigheden
Ingevoegd een korte samenvatting van het project.
Voor verdere informatie: [email protected]
Alex Vanderstraeten
Professor
Ghent University
Faculty of Economics and Business Administration
School of Social Profit and Public Management
Contact:
Tel +32 9 243 29 37
Mob +32 475 977287
PROJECT: BOORDTABEL DUURZAAM HRM (ESF)
VAKGROEP PERSONEELS- EN ORGANISATIEMANAGEMENT (DEPARTMENT HRM
AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR)
PROF. DR. ALEX VANDERSTRAETEN
Het project Duurzaam HRM heeft tot doel om een meetinstrument te ontwikkelen en ter
beschikking te stellen van organisaties uit de social profit en publieke sector met volgende
elementen:
-
Ter beschikking stellen van een systeem van duurzame HRM metingen (work-life balans,
motiverende arbeidsomstandigheden, sociale innovatie, welbevinden, betrokkenheid,
empowerment, .. ), die wetenschappelijk zijn gevalideerd en bruikbaar zijn in de social profit sector
-
Een objectieve basis bieden voor de uitbouw van een duurzame HRM beleid die social profit
organisaties aantrekkelijk maakt voor toekomstige medewerkers (employer branding)
-
Een objectieve basis bieden voor de uitbouw van een duurzaam HRM beleid rond retentiebeleid
om hun medewerkers te behouden en actief in te zetten in een dynamische loopbaan
-
De impact van ‘zachte’ HRM metingen (empowerment, motivatie, betrokkenheid etc…) op
‘harde’ HRM metingen (productiviteit, performantie, turnover, etc…) in de organisatie verduidelijkt
zodat organisaties gerichte prioriteiten in hun HRM beleid kunnen vastleggen
-
Een benchmark en bron van best practices voor organisaties uit de social profit sector
Een bruikbaar instrument om een permanente opvolging en een regelmatige evaluatie van een
duurzaam HRM beleid in een social profit organisatie te kunnen maken.
Volgende vragen maken deel uit van het project:
-
Wat moeten we meten? Een set van accurate HRM metingen die vooral oog hebben voor de
duurzame aspecten van HRM beleidsvoering, inclusief de eisen waaraan de metingen moeten
voldoen zoals betrouwbaarheid, validiteit, en de brede horizon van harde en zachte metingen. Het
model Boordtabel Duurzaam HRM leert organisaties om selectief uit een set van metingen die
metingen te kiezen die best aansluiten bij de strategische doelstellingen van de organisatie (zijn de
metingen afgestemd op de globale organisatiestrategie en de interne waardenset van de social profit
organisatie).
-
Hoe moeten we meten? Het model van Boordtabel duurzaam HRM leert organisaties welke
onderzoekstechnieken/meettechnieken kunnen worden aangewend om de HRM data van de
Boordtabel te genereren?
-
Hoe moeten we analyseren? De Boordtabel leert organisaties hoe ze de metingen moeten
interpreteren om hun HRM beleid op te baseren
-
Hoe ontwikkelen we de Boordtabel? Een reeks van betrouwbare aanbevelingen en een
werkwijze hoe de Boordtabel wordt gebouwd
-
Hoe moeten we opvolgen en evalueren? De Boordtabel duurzaam HRM leert social profit
organisaties op een gebruisvriendelijke en snelle manier om het duurzaam HRM beleid op te volgen
en te evalueren
Hiervoor worden volgende deliverables gedefinieerd:
-
een model van Boordtabel Duurzaam HRM waarmee social profit organisaties aan de
slag kunnen om hun duurzaam HRM uit te werken
-
een handleiding die social profit organisaties kunnen gebruiken om hun duurzaam HRM
beleid in kaart te zetten via een duurzaam HRM Boordtabel.
-
Een vormingsaanbod waarmee koepelorganisaties en organisaties uit de social profit
sector leren om de Boordtabel Duurzaam HRM te hanteren