Download Financieringsvoorbeelden

Financieringsvoorbeelden
Het merendeel van de kopers zal ten behoeve van de aanschaf een hypothecaire geldlening
moeten verkrijgen. Bij de toetsing gelden specifieke criteria. De aanschaf van een waterkavel
is bij financiering via een bank alleen mogelijk in combinatie met een schip. Financiering van
een waterkavel zonder schip is dus niet mogelijk. Voor een overzicht van de criteria waaraan
de schepen moeten voldoen verwijzen we u naar de rubriek “Woonschepen” op de website
www.waterwonenamsterdam.nl
In het onderstaande menu zijn diverse scenario’s geschetst die bij de aankoop voor u van
toepassing kunnen zijn. De voorbeelden zijn primair bedoeld om u inzage te geven in de
mogelijke aanschafkosten en de ten behoeve van de financiering daarvoor vereiste
inkomens. De cijfervoorbeelden zijn indicatief, een concrete berekening is natuurlijk
afhankelijk van uw persoonlijke keuze en situatie. Aan de voorbeelden kunnen dan ook geen
rechten worden ontleend.
De makelaars kunnen u verder adviseren en begeleiden in het financieringstraject.
Uitgangspunten berekening:
•
acceptatiebeleid per juli 2014
•
toetsrente per juli 2014
•
100% financiering
•
één inkomen, loondienst vast dienstverband
•
annuïteiten hypotheek
•
looptijd 25 jaar
•
indicatie maandlast bij aanvang, rente 4,5%
•
variabele erfpachtcanon op basis van de canonrente per 3e kwartaal 2014
n.b. bij een financiering tot max. 90% van de marktwaarde is een looptijd van 30 jaar
ook mogelijk
Bijkomende kosten:
•
advies en bemiddeling hypotheek
•
notariskosten (leveringsakte schip en hypotheekakte)
•
werfgang en inspectie schip ten behoeve van de verzekering
•
taxatierapport
n.b. eventueel renteverlies tijdens de bouw is nog niet meegenomen in de berekening.
VOORBEELD 1.A
Woonschip gereed voor bewoning
Aankoop:
Kavel:
Kosten:
Financieringsbehoefte:
€ 249.000,Jaarlijkse erfpacht:
€ 1.050,Benodigd inkomen:
€ 63.000,Indicatie maandlast bij aanvang: Bruto ca. € 1.384,(exclusief jaarlijkse erfpachtcanon)
€ 100.000,€ 141.000,€ 8.000,-
Netto ca. € 991,-
VOORBEELD 1.B
Zelfde situatie, nu met erfpacht 50 jaar afgekocht Aankoop:
Kavel:
Kosten:
Financieringsbehoefte:
€ 293.000,Benodigd inkomen:
€ 68.000,Indicatie maandlast bij aanvang: Bruto ca. € 1.628,-
€ 100.000,€ 185.000,€ 8.000,-
Netto ca. € 1.167,-
VOORBEELD 2.A
Woonschip nog niet bewoonbaar
Aankoop:
Verbouwing:
Kavel:
Kosten:
€ 85.000,€ 150.000,€ 141.000,€ 8.000,-
Financieringsbehoefte:
€ 384.000,Jaarlijkse erfpacht:
€ 1.000,Benodigd inkomen:
€ 84.500,Indicatie maandlast bij aanvang: Bruto ca. € 2.134,- Netto ca. € 1.529,-
VOORBEELD 2.B
Zelfde situatie, nu met erfpacht 50 jaar afgekocht Aankoop:
Verbouwing:
Kavel:
Kosten:
€ 85.000,€ 150.000,€ 185.000,€ 8.000,-
Financieringsbehoefte:
€ 428.000,Benodigd inkomen:
€ 90.000,Indicatie maandlast bij aanvang: Bruto ca. € 2.378,- Netto ca. € 1.704,-
Woonschip gereed voor bewoning
Aankoop:
Kavel:
Kosten:
€ 275.000,€ 141.000,€ 8.000,-
Financieringsbehoefte:
€ 424.000,Jaarlijkse erfpacht:
€ 1.000,Benodigd inkomen: € 92.000,Indicatie maandlast bij aanvang: Bruto ca. € 2.356,- Netto ca. € 1.688,-
VOORBEELD 3.B
Zelfde situatie, nu met erfpacht 50 jaar afgekocht Aankoop:
Kavel:
Kosten:
€ 275.000,€ 185.000,€ 8.000,-
Financieringsbehoefte:
€ 468.000,Benodigd inkomen:
€ 97.000,Indicatie maandlast bij aanvang: Bruto ca. € 2.601,- Netto ca. € 1.864,-
VOORBEELD 4.A
Woonschip gereed voor bewoning
Aankoop:
Kavel:
Kosten:
€ 175.000,€ 141.000,€ 8.000,-
Financieringsbehoefte:
€ 324.000,Jaarlijkse erfpacht:
€ 1.000,Benodigd inkomen:
€ 75.000,Indicatie maandlast bij aanvang: Bruto ca. € 1.800,- Netto ca. € 1.290,-
VOORBEELD 4.B
Zelfde situatie, nu met erfpacht 50 jaar afgekocht Aankoop:
Kavel:
Kosten:
€ 175.000,€ 185.000,€ 8.000,-
Financieringsbehoefte:
€ 368.000,Benodigd inkomen:
€ 79.000,Indicatie maandlast bij aanvang: Bruto ca. € 2.045,- Netto ca. € 1.465,-