schaalvergroting in de veehouderij: noodzakelijk (kwaad)? - IE-net

SCHAALVERGROTING IN
DE VEEHOUDERIJ:
NOODZAKELIJK
(KWAAD)?
OORZAKEN, GEVOLGEN EN RISICO’S VAN
SCHAALVERGROTING
Deze studiedag gaat door op donderdag 4 december
2014 in het auditorium van ILVO, Eenheid Plant,
Caritasstraat 21, 9090 Melle, België. Inschrijven is
noodzakelijk.
HET OPZET
De veehouderij evolueert naar minder maar grotere
bedrijven. Tijdens deze studienamiddag wordt een beeld
geschetst van de evoluties, de oorzaken en drijvende
krachten van deze trend en de gevolgen ervan,
bijvoorbeeld op financieel en sociaal vlak.
PROGRAMMA
12u30: Ontvangst met broodjes aangeboden door SBB
13u30: Welkom en inleiding door dr.ir. Bart Sonck, voorzitter van de werkgroep Dierlijke Productie
13u35:
• Schaalvergroting: evolutie van de bedrijfsgroottes, schaalvoordelen en economische resultaten
kleine(re) versus grote(re) bedrijven
Dr. ir. Bart Van der Straeten, Beleidsadviseur landbouweconomie, Afdeling Monitoring en Studie, Departement
Landbouw en Visserij
• Vergunningen in de veehouderij: bepalend voor schaalgrootte?
Ir. Jan Meykens, Product Manager, SBB
14u45: Koffiepauze
15u05:
• Schaalvergroting: menselijke en sociale aspecten
Ir. Riccy Focke, Directeur, vzw Boeren op een Kruispunt
• Arbeidsorganisatie in functie van bedrijfsgrootte
Antoon Sanders, Ondernemerscoach, ZLTO
• Huidige en toekomstige technieken die schaalvergroting mogelijk maken
Dr. ing. Annelies Van Nuffel, Wetenschappelijk medewerker, ILVO T&V
16u30: Slotwoord
16u45: Receptie
HOE TE BEREIKEN
Met het openbaar vervoer: vanaf Station Gent Sint-Pieters bus nr. 43 "Gent Blaarmeersen-Melle Caritas" nemen tot het
Psych. Centr. Caritas (duur traject ca 20 min.). Neem Caritasstraat richting Melle. Het gebouw bevindt zich een 800 m verder.
Met de wagen: komende van E40, afrit 16 (Merelbeke) richting "Fac. Diergeneeskunde" volgen. Aan de rotonde bij de
Faculteit voorbij de ingang van de Faculteit de tweede afslag nemen en volgen tot aan de volgende rotonde. Neem daar de
tweede afslag (Caritasstraat) (eerste afslag is in deze richting niet toegelaten). Net voor de brug (E40) rechts is de
toegangsweg naar de ILVO site.
Komende van E17 aan knooppunt Destelbergen de ring rond Gent (R4) richting Eeklo nemen, neem afrit Melle. Kies richting
Melle (rechts). Aan de eerste lichten naar rechts, onder de spoorwegtunnel door en dan direct naar rechts. Neem de eerste
straat links. Volg deze weg tot u de Gontrodeheirweg kunt kruisen (volg de pijl naar E40 en Psych. Centr.). Net na de brug
(E40) links is de ingangsweg.
INSCHRIJVEN
Deelname aan de studienamiddag (prijzen zijn excl. 21% BTW ) :
50
40
40
10
euro
euro
euro
euro
voor
voor
voor
voor
niet-leden
persoonlijke leden ie-net (KVIV – VIK)
bedrijfsleden ie-net, leden onderwijs, overheid, leden 65+, bestuursleden AP&E
studenten (zonder broodjes).
Inschrijven is verplicht via www.ie-net.be/veehouderij
INLICHTINGEN
Voor meer info: ie-net vzw • Christine Mortelmans • tel 03-260 08 63 • [email protected]
Deze studienamiddag is een vormingsactiviteit die gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid en de Europese
Unie.