Oefengroep voor mensen met polyartrose

Oefengroep voor mensen met polyartrose
6212p REUM.023/0712
Inleiding
De oefengroep is bedoeld als kennismaking en begeleide start met bewegen voor mensen met
Polyartrose. Het programma is bedoeld om de zelfredzaamheid van de patiënt te vergroten.
In deze folder leest u informatie over:
• Fysiotherapie in de oefengroep;
• Ergotherapie in de oefengroep;
• Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB).
Fysiotherapie in de oefengroep
De fysiotherapeut neemt samen met u door wat uw hulpvraag is en neemt een conditietest bij u af
om te kijken hoe fit u bent. Op die manier hebben we gelijk een startmeting. Naar aanleiding van
het opgestelde oefenprogramma gaat de fysiotherapeut met u aan de slag. Door middel van een
eind-evaluatie wordt gekeken naar de vorderingen.
De oefengroep
U gaat zes weken aan de slag, waarbij u twee maal per week 60 minuten onder begeleiding van de
fysiotherapeut gaat oefenen in groepen van vijf tot tien personen. Uw programma is aangepast aan
uw individuele doelstellingen en mogelijkheden. Naast het doen van oefeningen is er ook aandacht
voor voorlichting, zelfmanagement, leefregels en adviezen. In dit traject krijgt u, aansluitend aan
de les fysiotherapie, drie keer een les van 60 minuten van de ergotherapeut.
Ergotherapie in de oefengroep
De ergotherapeut geeft voorlichting over gewrichtsbeschermende maatregelen die u kunt toepassen in uw dagelijkse activiteiten. Het toepassen van deze maatregelen wordt geoefend in twee
praktijklessen.
Waar?
De lessen vinden plaats in de oefenzaal Fysiotherapie (poli 47) en in de behandelruimte Ergotherapie (poli 48) van het Amphia Ziekenhuis, locatie Langendijk.
Wanneer?
Uw arts stuurt een verwijzing. Na ontvangst wordt u in overleg ingepland in een passende groep.
Kosten
Het beweegprogramma (Fysiotherapie) wordt in de meeste gevallen door de zorgverzekeraar
vergoed. Vraag bij uw eigen zorgverzekeraar na of dat in uw geval ook zo is. De kosten bedragen,
bij minimaal vijf deelnemers, € 242,20 voor het complete programmadeel fysiotherapie.
Alle zorgverzekeringen vergoeden vanuit het basispakket tien uur extramurale enkelvoudige
ergotherapie (EEE) per kalenderjaar. Binnen de oefengroep worden drie uur ergotherapie ingezet.
Wat daarna…
Na de oefengroep te hebben afgerond, is het de bedoeling dat u zelfstandig verder gaat met sporten, zodat u blijft voldoen aan de NNGB. Tevens kunt u zelfstandig de opgedane adviezen in uw
dagelijkse activiteiten blijven toepassen.
Kijk ook eens op www.breda-actief.nl voor het beweegaanbod in Breda of word lid van de Reuma
Patiënten Vereniging (RPV).
6212p REUM.023/0712
Meer informatie
Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met:
Reumateam Afdeling Fysiotherapie en Ergotherapie
Langendijk 75
4819 EV Breda
Tel: (076) 595 10 55
Aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
NNGB
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen geeft een algemeen advies over bewegen en gezondheid.
Opvolgen van deze adviezen levert vooral gezondheidswinst opleveren. De NNGB is in 1998 vastgesteld en werd afgeleid van internationale richtlijnen. De norm verschilt per leeftijdsgroep en is
vastgesteld op minimaal vijf dagen in de week 30 minuten matig intensief bewegen. Zij adviseren
met name wandelen, fietsen, zwemmen e.d.
De NNGB per leeftijdsgroep:
1. Jeugd (onder de 18 jaar): dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij
de activiteiten minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven
van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie).
2. Volwassenen (18-55 jaar): een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week.
3. 55-plussers: een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij
voorkeur alle dagen van de week.
Voor niet-actieven, zonder of met lichamelijke beperkingen, is elke extra hoeveelheid lichaamsbeweging meegenomen. Bovenstaande norm kan worden gezien als een aanbeveling over de
minimale hoeveelheid lichaamsbeweging. Extra lichaamsbeweging heeft, tot een bepaald
niveau, extra gezondheidswinst tot gevolg.
6212p REUM.023/0712