Unterwegs (Niederländisch-Chinesisch)

bab.la Phrasen: Reisen | Unterwegs
Niederländisch-Chinesisch
Unterwegs : Ort
Ik ben de weg kwijt.
Hoe kom ik bij ___?
我如何去___?
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het
您能在地图上指给我看吗?
is?
... het centrum?
…市中心?
Waar kan ik ___ vinden?
我如何能找到___?
... het (trein)station?
…火车站?
... een toilet?
…浴室?
... het vliegveld?
…机场?
... een bank/een wisselkantoor?
…银行/货币兑换处?
... het politiebureau?
…警察局?
... een hotel?
…旅馆?
... de ambassade van [land]?
…[国家]使馆?
... een tankstation?
…加油处?
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
您能推荐一些好的___?
... een ziekenhuis?
…医院?
... barren?
…酒吧?
... een apotheek?
…药店?
... cafés?
…咖啡馆?
... een warenhuis?
…商店?
... restaurants?
…饭店
... een supermarkt?
…超市?
... nachtclubs?
…夜店?
... de bushalte?
…公交车站?
... hotels?
…酒店?
... de halte voor de ondergrondse?
…地铁站?
... toeristenattracties?
…旅游景点?
... een bezoekersinformatie/VVV?
…游客中心?
... historische bezienswaardigheden?
…历史遗迹?
... een geldautomaat?
…自动取款机?
... museums?
…博物馆?
Sla linksaf.
左转
Zoek de ___.
看着___.
Sla rechtsaf.
右转
naar beneden
下坡
Ga rechtdoor.
直走
omhoog
上坡
Ga terug.
往回走
kruising
十字路口
Stop.
停
stoplichten
交通灯
Ga richting ___.
朝___的方向走
park
公园
Ga voorbij de ___.
走过___.
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?我可以从哪里买到公交/火车票
... dagkaart ...
…天票…
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__
kopen.
我想买从___ 到__[地点]__
的一张车票,谢谢。
... weekkaart ...
…周票…
... enkeltje ...
…单人票…
... maandkaart ...
…月票…
... retourtje ...
…返程票…
Hoeveel kost een kaartje naar
__[plaats]__ ?
从__到__[地点]__的车票多少钱?
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
…一等/二等座票…
Ik wil graag een stoel (aan het raam)
reserveren.
我想预定一个(靠窗户的)座位。
我走丢了
Unterwegs : Weganweisungen
Unterwegs : Bus/Zug
1/2
bab.la Phrasen: Reisen | Unterwegs
Niederländisch-Chinesisch
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te
去__[地点]__需要多长时间?
gaan?
Wanneer vertrekt de trein richting
__[plaats]__?
Is deze plek bezet?
这个座位有人坐了吗?
Dat is mijn stoel.
这是我的座位。
去__[地点]__ 的公交/火车__几点出发?
Unterwegs : Schilder
open
打开
trekken
拉
gesloten
关门
mannen
男士
toegang
入口处
vrouwen
女士
uitgang
出口
bezet
正在使用
duwen
推
vrij
有空留
Weet u het telefoonnummer om een taxi
您知道预订出租车的电话吗?
te bellen?
Kunt u hier even wachten?
您能在这边稍微等一会吗?
Ik moet naar __[locatie]__.
Volg die auto!
跟着那辆车
Unterwegs : Taxi
我要去__
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__
去__要花多少钱?
te gaan?
Unterwegs : Autovermietung
Waar is de autoverhuur?
在哪里可以租车?
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation? 下一个加油站在哪里?
Ik wil graag een kleine auto/grote
auto/busje huren.
我想租一辆小车/大车/卡车。
Ik wil graag een extra bestuurder
toevoegen.
我想要一个副驾驶司机。
... voor één dag/een week.
租一天/一周
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op
de snelweg?
城市/高速路上的限时是多少?
Ik wil een verzekering met volledige
dekking.
我想要全套保险。
De tank is niet vol.
油箱并不满
Ik heb geen verzekering nodig.
我不需要保险
De motor maakt een gek geluid.
引擎发出奇怪的声音
Moet ik de auto met een volle tank
terugbrengen?
还车时我需要把油箱加满吗?
De auto is beschadigd.
车坏了
2/2