Nieuwsbrief 3, 02-09-2014

Schoolnieuws
Nieuwsbrief 3
Jaargang 11
02-09-2014
02-09: schoolreis groep 5 t/m 7, met de bus naar…Aeolus
02-09: schoolreis groep 3 en 4, met de bus naar…Drouwenerzand (dus niet op 9 sept.!)
08-09: informatieavond groep 6, 19.30-20.30
informatieavond groep 8, 20.30- 21.30
09-09: informatieavond groep 1, 19.30-20.30
informatieavond groep 7, 20.30-21.30
10-09: informatieavond groep 4, 19.30-20.30
informatieavond groep 3, 20.30-21.30
10-09: laatste werkdag juf Sloots
11-09: informatieavond groep 5, 19.30-20.30
Informatieavond groep 2, 20.30-21.30
17-09: spreekavond 1
25-09: eerste werkdag juf Steenbergen (Ellie, groep 2) na haar zwangerschapsverlof
Onderbouw
Bovenbouw
Opgeven
overhoren
Gez.132:6
Ps. 118:1
Ps. 97:1
LB 252:1
1 sept
8 sept
8 sept
15 sept.
wijzigingen telefoonnummers schoolgids
In de telefoonlijst in het bijlagenboek staan de telefoonnummers van vier families fout vermeld. Wilt u
de telefoonnummers zelf even aanpassen? Dan zijn de lijsten weer up-to-date. Het gaat om het nummer
van:
-
Familie Stoit: Alissa (gr. 8), Daniel (gr. 3) en Esmee (prognoselijst). Het goede nummer is 0594707858
- Familie Wagenaar: Luc (gr. 4) en Yaël (gr. 2). Het goede nummer is: 0594-851824
- Familie Venema: Dan (gr. 7). Het goede nummer is: 0594-857091.
- Fam. Leistra: Boasz (gr.5) en Ilsa (gr. 3). Het goede nummer is: 0594-724210
- Fam. Meeuwsen: Evelien (gr.4) en Amber (prognoselijst) wonen niet op De Grouw 51, maar op
De Grouw 41
Over twee weken draaien we het bijlagenboek nog een keer voor u uit. Daarin zetten we de goede
nummers. Voor nu zou het fijn zijn als u zelf de wijzigingen handmatig wil aanpassen.
Kleutersplitsing
Misschien is het u al opgevallen dat op de prognoselijst in het bijlagenboek van de schoolgids veel
namen van kleuters staan. De school groeit van onderaan en dat is natuurlijk erg mooi. Alleen vinden we
nu dat de groep aan het einde van het schooljaar te groot wordt; mogelijk 36/37 leerlingen.
Daarom hebben we dit besproken met Roelof van den Berg en we zijn blij dat we kunnen vertellen dat
we groep 1 per 1 april 2015 mogen gaan splitsen in een instroomgroep 0 en groep 1. De oudste
leerlingen van groep 1 blijven dan bij juf Woltjer.
In de instroomgroep 0 zouden dan de jongste kleuters komen die in het laatste gedeelte van het
schooljaar vier jaar worden, bijvoorbeeld de kinderen die in maart 2015-juni 2015 vier jaar worden.
De kinderen die begin juni 2015 vier jaar worden, mogen dan ook nog voor de zomervakantie instromen.
Hoe en wat; daar gaan we later in dit schooljaar over nadenken, maar we vinden het prettig om dit
alvast kenbaar te maken.
Schoolfotograaf
De strookjes met de foto’s zijn vorige week uitgedeeld. De fotograaf heeft een actie; als u binnen tien
dagen foto’s bestelt, krijgt u de groepsfoto gratis. We hopen dat de foto’s leuk zijn geworden.
Informatieavond
Ieder schooljaar organiseren we per jaargroep een informatieavond. Tijdens deze informatieavond
vertelt de leerkracht van alles over de groep, huiswerk, vakgebieden en het verloop van het schooljaar.
Het is zeer gewenst dat u hierbij aanwezig bent. De data van de informatieavonden staan hierboven
vermeld.
Tijdens de informatieavond gaat ook een namenlijst rond met de telefoonnummers, noodnummers en
emailadressen die op dit moment bij ons bekend zijn. U kunt op dit papier eventuele wijzigingen
aangeven.
Sparen
Groep 8 is voor een project op zoek naar heel veel plastic doppen( van flessen) in allerlei maten. Wilt u
met hen meesparen? Op de bar in de teamkamer staat een gekleurde doos. Daar kunnen de doppen in.
Bedankt!
Wist u dat?
- wij een gloednieuwe rekenmethode hebben voor groep 3 t/m 8?
- daar heel veel mooie digibordsoftware bij hoort, zodat de juffen en meesters het goed kunnen
uitleggen?
- dat alle kinderen rekenoefeningen op de computer krijgen die precies aansluiten bij de lesstof?
- dat het hele team gisteravond bijgeschoold is in het lesgeven met deze methode?
- dat we het heel fijn vinden dat we een moderne, nieuwe methode hebben?
ma
di
do
vr
ma
di
do
vr
1
sept.
2
sept.
4
sept.
5
sept.
8
sept.
9
sept.
11
sept
12
sept
Kleuters
kleuters
kleuters
Midden
gedeelte
Aanwezig
vanaf 11.50
uur
Burema
Groep 3-5
Vanaf
zandbak tot
1e deur
Groep 6 t/m
8
Vanaf 2 deur
tot
Auwemalaan
Rodenboog
Alkema
Heerema
Blaauw
De Wit
Hartholt
Hoolsema
Schoolreis
schoolreis
Veldkamp
Van Eizenga
Toering
geen
Ter Veld
(’t
Kaarnhus)
geen
Vonck
(Heihorst)
Bouwkamp
geen
Velema
Hoiting
Oostenbrug
Vd Wal
(Faberstocht)
Kooistra
Wagenaar
(Marum)
Knol
Hummel
Steenbergen
De Wit
Reitzema
Huttinga
Dekker
Vd Laan
Meinema
Keegstra
Feijen
Douma
Toering
De Vries (de
Kaap)
Poel
geen
geen
geen
Vd Wal
(Kastanjelaan)
Hoiting
Plas (Marum)
Ter Veld (’t
Oelbred)
Wagenaar
(Tolbert)