Week 10 - 9 maart 2014

?
Unieke historische
beelden bij
jubilerend
Aldenborgh
3
Monument voor
Limburgse Jagers
verhuist naar
Oirschot
3
Limburgse bands
gaan voor een
plek op Pinkpop
5
Zondag 9 maart 2014
ZondagNieuws Weert is een uitgave van A en C Media B.V. met wekelijks 60 edities / Jaargang 2014 nr. 10
Askruisje
Politie: pas
op voor ‘dove’
oplichters
BUDEL
De politie heeft de afgelopen week een tiental meldingen uit Budel en omstreken
binnengekregen over ‘dove’
personen die aan de deur
komen om zelfgemaakte spullen te verkopen. Het gaat om
zowel mannen als vrouwen,
voor het merendeel van Poolse
afkomst,die een briefje bij zich
hebben waarop vermeld staat
dat ze doof zijn en enkele operaties moeten ondergaan waarvoor ze geen geld hebben. Ze
bieden onder meer zelfgemaakte kaartjes en figuurzaagjes te koop aan. De politie
denkt dat het gaat om een babbeltruc en waarschuwt om
extra alert te zijn.
Babbeltrucs zijn smoesjes
waarmee oplichters proberen
mensen te beroven of te bestelen. Oplichters zoeken hun
slachtoffers meestal gericht
uit. Ze hebben het vaak voorzien op oudere mensen. Die
REGIO - De vastelaovend zit er weer voor een klein jaar op. De tijd van bezinning is aangebroken. Op Aswoensdag wordt in zijn over het algemeen eerder
bereid om de medemens te helde kerken het traditionele askruisje weer gegeven.
Foto: Jeu Lücker pen en worden daardoor juist
zelf de dupe. Oplichters ogen
vaak betrouwbaar. Ze zijn
goed
gekleed,
praten
beschaafd, doen zich voor als
medewerkers van bekende
organisaties of hangen een zielig verhaal op. "Trap daar niet
in", aldus de politie.
CDA-lijsttrekkers tegen
gereguleerde wietteelt
Voor afwerking
van A tot Z
www.correctstucadoor.nl
[email protected]
Tel. 0475-331197
VERBOUWINGS
WERK AAN DE WINKEL
OPRUIMING
ROERMOND
ECHT
deskundig
betaalbaar
dichtbij
LIMBURG
Meer dan 100 CDA lijsttrekkers uit het hele land hebben
zich in een manifest uitgesprokeen tegen de proef met gereguleerde wietteelt. Zij laten hiermee een tegengeluid horen op
het maniifest 'Joint regulation',
een initiatief van de Heerlense
burgemeester Paul Depla,
waarin 35 gemeenteen zich uitspraken voor een proef waarbij
de overheid wiet gaat telen om
hennepplantages tegen te kunnen gaan.
De CDA-lijsttrekkers noemen de oproep van de burgemeesters een volstrekt verkeerd
signaal. "We moeten af van de
romantiek rond de joint.Drugs
zijn schadelijk en moeten niet
onder staatstoezicht worden
geproduceerd en verstrekt."
Zij roepen de burgemeesters
op het hoofd niet in de schoot
te leggen in hun aanpak van
drugscriminaliteit, maar te kiezen voor het welzijn van hun
inwoners. "Er is geen ouder die
staat te juichen als zijn of haar
kind gaat blowen. Het CDA
staat naast de ouders, die hun
kinderen willen beschermen
tegen de schade en risico's van
softdrugs."
Volgens de CDA-lijsttrekkers
blowen Nederlandse scholieren twee keer zoveel als hun
Europese leeftijdsgenoten. De
lijsttrekkers bepleiten een verdere terugdringing van het aantal coffeeshops; uit de wijken en
zeker niet in de buurt van scho-
len. Daarnaast willen ze een
intensievere aanpak van de illegale wietteelt door intensievere
controles en betere samenwerking tussen de politie, inspecties en gemeentelijke diensten.
De roep voor een proef met
gereguleerde
wietteelt
is
afkomstig van burgemeester
Paul Depla. Hij roept de politiek in Den Haag op om zijn
ogen niet langer te sluiten voor
de problematiek in de grensgebieden met hennepplantages.
Deze leveren groot gevaar voor
de omgeving op. Doordat hiervoor illegaal stroom wordt
afgetapt, is er een grote kans op
brand in een woning met een
wietkwekerij.
De politie adviseert terughoudend te zijn in het binnenlaten van vreemde mensen,
ook al beweren ze van een
betrouwbare organisatie zoals
thuiszorg of nutsbedrijf te zijn.
“Vraag altijd om een identiteitsbewijs of bel desnoods
naar de organisatie om te controleren of het verhaal van de
persoon klopt”, laat de politie
weten.
REGEL NU
ONDERHOUD
CV-KETEL
Bel: 0900 17 05
Meer informatie vind je
in deze uitgave
en
Sluit nu e ent
em
n
n
o
b
-a
e
servic
r
p
al as ove
af en beta
EN
3 MAAND
Profiteer
Actie loopt t/m 31 maart 2014.
nu!
www.voltalimburg.nl
deskundig
betaalbaar
dichtbij
($"')!%
"#$' !
WERK AAN DE WINKEL
&"&
"$&!
8
Hz
GB
!
499
A
B
A
C
D
E
F
699
395
G
499
##%#
&"$!
)%'&" &
169
'
&(
,
!($&
99
!&&
100
500
Hz
GB
!
A
A
B
B
B
C
D
E
F
G
)$#""
),
"
"!!%$"$
C
D
E
499
F
A
G
335
%+!!'*
%
&$
"($%
239
188
349
!
&(
,
275
optische
zoom
Watt
129
##%
$"
%+%& #""
98
excl. iPod
549
$
!* #
!
!"&""
475
15
5x
2000
Timer
Bar
A
B
C
D
E
F
A
G
)
"'($&%
(&)%%$
499
119
345
##%
$&
%&",'$
69
119
#!%"!
*%)
#*
"&" $
75
319
%"
'&" &%
%#$%%"
##$&
179
69
!"!
%!BB!
#$!&$
$"$ "! -;4-2-;01<=;--=
&';<>64818:6148
45
m090314
100
Timer
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. t/m 16 maart 2014). Aanbiedingen zijn exclusief thuiskopieheffing.
0><-661<[email protected]=;-2910599:!41>@1:;90>/=18<97<<[email protected]=
2-;-8=4118?1;=;9>@01<1;?4/1%61/3=<185161?99;.116018 4<31=841="#"#
)1?1;.9>@1848
$"$ "!&
ZONDAG
Zondag 9 maart 2014
Pagina 3
Programma 75 jaar Aldenborgh
met unieke filmbeelden
“Op de dag van vandaag worden (te) veel producten gretig van
het etiket ‘design’ voorzien, Rob. Het gaat hier vaak om creatieve
wangedrochten van lieden die zich niet gewoon ‘ontwerper’ maar
‘designer’ noemen. Dat klinkt duurder en het prijskaartje dat aan
het geesteskind van de ‘designer’ hangt is dan ook navenant. En
dan heb ik het nog niet eens over de functionaliteit van designproducten, want die is niet zelden om te huilen. Neem bijvoorbeeld het koffiekopje, dat sinds mensenheugenis rond is. Inmiddels bestaan er ook designkopjes die vierkant zijn. Aan een rond
kopje kun je blind drinken zonder te morsen. Maar bij een vierkant exemplaar is het oppassen geblazen. Je kunt dan maar het
beste de lippen zorgvuldig aan een van de vier hoeken zetten,want
anders loopt de koffie aan weerszijden van de mond in stralen
over je kleren heen.Het zijn dus onpraktische ondingen.Hoe denk
jij over design, Rob?”
WEERT
De oprichting van een oudheidkundig museum in 1937
was de opmaat voor de
oprichting in 1939 van
geschied- en oudheidkundige kring 'De Aldenborgh.'
Het 75-jarig bestaan wordt
in het weekend van 15 en 16
maart gevierd met een
avondvullend theaterprogramma in het Munttheater
met als titel: 'Gao je mej noa
den merrentj.'
De feestelijke voorstelling
van zaterdag, met fluit- en tamboerkorps St Job begint om 19
uur en de zondagmiddagvoorstelling begint om 14 uur.Cineast Peter Crins uit Leveroy,
bekend van de documentaire
'De Meysbergh' is in zijn
omvangrijk archief gedoken en
heeft in zijn bekende stijl een
zestal korte films geproduceerd
die op deze avond vertoond zullen worden en die ons laten
zien dat geschiedenis bepaald
niet saai is.
Enkele thema's uit de Weerter geschiedenis die in de deze
minidocumentaires de revue
zullen passeren zijn: Weert en
Napoleon, Het wolambacht in
Weert, De aanleg van de spoorlijn,Weert weliswaar bevrijd….
, De grachten van Keent en ook
de visie van Sjeng Neijnens
(1906-2007). Bekend van Peter
Crins is dat hij naast het tonen
van foto- en filmmateriaal,
oudere generaties graag aan het
woord laat in zijn producties.
We zullen ze weer zien en
horen, de mensen van weleer,
met als thema Weert.Tjeu Jonckers (1605) Mies Vermeulen
(1907) , Sjeng Neijnens (1906),
Irma Nies (1916),Thea Verstappen-Verhagen (1912), Graad
Peters (1919) , Miet Verhagen
(1912) en Piet en Lies Bouwels
komen in deze documentaires
uitgebreid aan het woord.
De filmbeelden van Crins
worden
afgewisseld
met
muziek van ensembles van de
Kerkelijke Harmonie St.Joseph 1880 met daarbij op de
achtergrond unieke filmbeelden van oud Weert. Zo is een
pas ontdekte film van de carnavalsoptocht van 1934 te zien
zijn. De bewaarschool van de
zusters, het Groene Kruis, de
schuttersoptocht van 1948 en
de grote missieoptocht van
1949.
Het mannenkoor Manoeuvre uit Weert zal oude Weerter
liederen ten gehore brengen
van onder andere 'Sjang van
Gonnebertje' en het lied van de
Wieërter Reus van meester
Toon Tullemans.'t Schoeën van
Wieërt zal zeker niet ontbreken.
Verder zijn er op deze avond
nog meer 'nostalgische verrassingen' die bij het publiek zeker
in de smaak zullen vallen. Een
voorproefje is te zien op
www.dealdenborgh.nl.
Aanmelding via het Munttheater in Weert, 0495-513575
of www.munttheater.nl.Entree
bedraagt 7,50 euro per persoon
inclusief pauzedrankje.
Monument Limburgse Jagers
verhuist naar Oirschot
WEERT
Het monument voor de
Limburgse Jagers, dat nu
Oplage:
42.800
Nassaustraat 102, Roermond
Postbus 528, 6040 AM Roermond
Tel 0475-319045
Fax 0475-317195
Commercie:
[email protected]
[email protected]
Redactie:
[email protected]
Vragen over bezorging?
Tel 0475-417530
Aanmelden als bezorger:
www.axender.nl/bezorgers
Tel 0475-417530
Digitale krant:
www.aencmedia.nl/e-paper.html
Uitgever:
A en C Media B.V.
Postbus 528
6040 AM Roermond
Nationale verkoop:
[email protected]
Verspreidingsgebied:
Budel, Budel-Dorplein, BudelSchoot, Gastel, Kelpen-Oler,
Leveroy, Maarheeze, Nederweert,
Nederweert-Eind, Ospel,
Soerendonk, Stramproy, Weert
over <en> weer
In de optocht
nog op het terrein van de
KMS in Weert staat, verhuist
naar de kazerne in Oirschot.
Wel wordt een replica
gemaakt, die in Weert blijft
staan.
Dat schrijft minister HennisPlasschaert van Defensie in een
brief aan de Tweede Kamer.Volgens haar is het belangrijk dat
het monument staat bij de plek
waar de Limburgse Jagers daadwerkelijk gevestigd zijn. "De
sluiting van de kazerne is een
logisch moment om het monument te verplaatsen naar Oirschot", schijft de minister.
De gemeente houdt wel een
“Moet ik in een horecazaak naar het toilet,dan richt ik mijn ogen
uiteraard op de afbeeldingen op de wc-deuren, Rob. Staat er een
dame op, dan weet ik dat ik aan het verkeerde adres ben. Maar
als die mannetjes-vrouwtjestekens door een designer zijn ontworpen, dan moet je daar eerst een hele studie van maken, wil je niet
terechtkomen tussen verontwaardigd vrouwvolk dat je voor een
viespeuk aanziet.Ik heb er écht geen zin in om met een volle blaas
minutenlang te staan puzzelen om aan de weet te komen welke
deur ik binnen moet gaan om mijn overtollig lichaamsvocht te
lozen. Ik wil gewoon iets begrijpelijks met een broekje en een rokje op wc-deuren. Trouwens, laatst was het echtpaar Schulpen op
bezoek bij mensen die in de woonkamer designmeubels hadden
staan. De heer des huizes nodigde ons uit om plaats te nemen op
een van rood kunstleder gemaakte designbank. Toen enkele uren
laten het tijdstip was aangebroken om weer huiswaarts te keren,
kwam mijn vrouw zonder hulp mijnerzijds niet overeind uit dat
onding. Ikzelf hield er twee dagen rugpijn aan over, Rob.”
Wim Schulpen
replica van het beeld. "Praktisch betekent dit dat de betonnen onderdelen van het monument nieuw worden gemaakt
voor plaatsing in Oirschot",
aldus minister Hennis-Plasschaert.
Gratis massages
op Vrouwendag
WEERT
Vanwege
internationale
vrouwendag geeft het massageteam van fysiotherapeute
Olga Schmitz. vrouwen vanaf
16 jaar een gratis massage op
zaterdag 8 maart in wijkgebouw het Keenterhart in
Weert. De kaartjes voor de
internationale vrouwendag
zijn onder andere verkrijgbaar
“Design, Wim? Daar snap ik de ballen van! Jaren heb ik gedacht
dat design stond voor ‘nieuw’, ‘modern’, ‘allesbehalve oud’. Inmiddels is een hele hoop van vroeger weer in, ‘retro’, maar wordt die
term ook met design gecombineerd. Mevrouw Willems keek me
aan alsof ik van een andere planeet kwam toen ik laatst mijn
beklag hierover deed. ‘Typisch mannen.’ Daar moest ik het mee
doen. Vrij recentelijk wel, op wens van mijn wederhelft, in een
designhotel geslapen. Nou Wim, dat was geweldig: een prachtige
kamer, maar hoe de tv, douche en het licht werkten.... lange tijd
geen idee! Een zak chips zorgde uiteindelijk voor het antwoord.
Nadat die zak leeg was, klapte ik met m’n handen tegen elkaar
(zodat de vingertoppen van de kruimels verlost worden; je kent
het vast wel). Het gevolg: het licht sprong aan. Toen ben ik klappend door de kamer gelopen. Gearriveerd bij het nachtkastlampje zorgde het klappen ervoor dat een lade uit de muur kwam, met
daarop knopjes waarmee ik een groot deel van de op de hotelkamer aanwezige apparaten kon bedienen. Eenmaal klappend bij
de douche beland, ging het water overigens niet vanzelf stromen.
Dat gebeurde pas nadat mevrouw Willems mij had uitgelegd dat
de designkraan het ‘deed’ als ik de rvs-stang links en rechts van de
kraan in tegenovergestelde richting van elkaar draaide, zoals je
een (natte) handdoek uitwringt. Design-lekker-een-eind-op,
dacht ik toen, Wim!”
bij Traditions Kappers op de
Dries.
Wilt u niet alleen een massage ontvangen maar ook leren
masseren of misschien zelf deel
uitmaken van het massageteam voor goede doelen,geef u
dan nu op voor de massagecursus die op 20 en 21 maart start
via www.massage-cursus.info.
Rob Willems
GHIELENDEAL
DAGTOCHT RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
Ghielen Touringcarbedrijf organiseert i.s.m. Het Zondagsnieuws dagtochten naar het Rijksmuseum in
Amsterdam, dat na 10 jaar verbouwen, restaureren en renoveren in april 2013 werd heropend.
Na aankomst om ca. 11.00 uur heeft u de hele dag de tijd (tot 18.00 uur) om het museum
en Amsterdam te bezichtigen.
Route:
07.50 uur Helmond, Centraal Station
08.05 uur Deurne, NS station
08.30 uur Venray, Sporthal de Wetteling
Vertrekdata: 25 maart, 29 april en 22 mei 2014.
Normaal incl. entree € 55,- p.p.
PRIJS INCL. ENTREE
€ 40,-
Nu incl. leuke aanbieding van
Museum het Cuypershuis in Roermond!
Kijk voor meer informatie over deze GHIELENDEAL op www.ghielen.nl of op facebook.com/GhielenTouringcarbedrijf
w w w. g h i e l e n . n l
Te l . : 077-30719 8 8
WEEK
11
Spelt Natuur: € 2,20
Kruimelvlaai: € 9,40 half € 5,20
10 t/m 15
januari
Appel cake taart: € 8,90
Chocolade bol: € 1,50 P/ST
! ! !
"
!! !
!!
%
%
!! $ !$!
'!
&!
!
#
Sterk in werk
/0$di. t/m vr. 10.00 - 18.00 u.
)(+)+%%1&+,*,1$!!#""1---%
.'(*
van 4,99
4
voor
2011 Las Gavias Garnac
cha
Ca
ampo de
e Borja DO,
D
Span
nje
Een geweldige rode wijn, nu extreem laag
geprijsd. Een echte aanrader!!
Geldiig tot 06-04-2
2014, zolang de
d voorraad strekt.
Oranjeplein 233-237 Weert
O
W
Tel. 04
495 535034
4
www.wijn
nhuisweert.nl
2,,49
Netto wijnproevers
w
per fles
f
0,75 L
ZONDAG
Zondag 9 maart 2014
Pagina 5
Spelen voor een plek op Pinkpop
Vijf Limburgse bands strijden zondag in de Maaspoort in Venlo weer om de ultieme prijs: een plek
op de affiche van Pinkpop, samen met onder meer Arcade Fire, Led Zeppelin-voorman Robert Plant en
misschien wel de Rolling Stones. De vijf finalisten van bandwedstrijd Nu of Nooit stellen zich voor.
Teksten: Frank Benneker | Foto’s: Sharik Derksen/www.mcsharq.nl
Bij cowpunkers van CUDA is er iets te zien op het podium
CUDA
Sittard
wearecuda.nl
Wie de muziek van CUDA
beluisterd en de bandfoto erbij
pakt,komt al snel tot de conclusie dat het houthakkersgehalte
van deze band hoog is."We spelen cowpunk, vertelt Ruud Gijzelaars, die in CUDA de gitaar
en banjo hanteert."Dat is country en bluegrass, maar dan heftig verpunkt. We neigen rich-
weet sta je straks op Pinkpop,
dat is een unieke situatie."
Bij CUDA ligt er veel aandacht op de podiumpresentatie. In de voorronde van Nu of
Nooit werd er een visueel spektakel van gemaakt."Dat vind ik
erg belangrijk", vindt Gijzelaars. "Als ik live naar een band
ga kijken, wil ik iets op het
podium zien. Zo niet, dan kun
je beter thuis blijven zitten en
een plaat opzetten. We hebben
ting speedrock."
Na de voorronde in de Boerderij in Geleen had de band
goede hoop op een plek in de
finale."Stiekem dachten we dat
we wel een kans maakten",
blikt Gijzelaars terug."De reacties van het publiek waren
goed, maar je weet nooit hoe
een jury je beoordeelt, die kijken misschien wel met andere
ogen naar je. En nu richten we
alle pijlen op de finale. Wie
cheerleaders op het podium
gehad bij ons optreden in de
Boerderij. Als ik de reactie van
het publiek zag, is dat wel goed
bevallen. Voor zondag hebben
we weer iets bijzonders in petto. We nemen elementen over
van onze show in de voorronde,maar we gaan niet hetzelfde
trucje nog een keer doen. Wat
we gaan doen? Dat moet het
publiek zelf maar komen zien
in de finale."
‘Geen zin om te focussen op ‘Vinyl heeft meer gevoel dan
bandnaam, maar op muziek’ iets aanklikken op Spotify’
Amish Wineehouse
Maastricht
amishwinehouse.band
camp.com
Met hun ingetogen folk-achtige muziek zonder drummer
is Amish Winehouse een
vreemde eend in de bijt in deze
finale, waar vooral rockbands
staan. "dat klopt", beaamt Martijn Riksen. "Omdat we geen
drummer hebben wordt er
meer aandacht van de luisteraar gevraagd. We kregen na
onze show in de voorronde ook
reacties dat we een drummer
moesten nemen. Zelf dachten
we ook dat we niet door zouden gaan naar de finale. Een
band die Nu of Nooit wint
moet wel op Pinkpop passen en
we dachten dat de jury dat
zwaar zou laten meewegen bij
hun overweging. Blijkbaar
hebben ze toch veel belang aan
het muzikale aspect gehecht."
Een ander opvallend aspect
is de bandnaam. De verwijzing
naar de zwaargelovige Amerikaanse Amish-gemeenschap en
de in 2011 overleden jazz- en
soulzangeres Amy Winehouse
is een gevalletje love it or hate
it. "Er zijn mensen die het een
flauwe woordgrap vinden; we
krijgen ook reacties van mensen die er de humor wel van
inzien. In het juryrapport kregen we er ook kritiek op. "Niemand wil jullie boeken met
zo'n naam", was de kritiek.
Maar toen we laatst een finalistendag hadden was daar
iemand van boekingskantoor
Mojo. Die vertelde dat onze
bandnaam de enige was die hij
had onthouden. Maar zelf hebben we niet zo'n zin om te
focussen op onze naam, we leggen de nadruk liever op de
muziek."
Vaste Pinkpopgangers zijn
de bandleden van Amish Winehouse niet. "Arthur (Janssen,
red.) komt uit Kerkrade,dus die
is er wel vaker geweest. Maar
zelf gaan we liever naar festivals
als Lowlands. Maar dat neemt
niet weg dat we graag op Pinkpop zouden spelen."
Prijs voor beste liedje is al binnen
The Mothmen
Sevenum
themothmen.com
Tijdens de voorronde van Nu of Nooit haalde The Mothmen al een prijs binnen, die voor
het beste liedje. “Die prijs bestond nog niet en
is die avond spontaan in het leven geroepen”,
lacht gitarist Peter Muijsenberg. “Ons liedje
Gojira, wat Godzilla op zijn Japans is, werd zo
goed ontvangen dat het een prijs moets krijgen.
The Mothmen maken garagerock. “Tenminste, dat dachten we van onszelf”, vervolgt Muijsenberg.“Maar mensen uit de garagerock zeiden
dat we garagepunk maken. Goed, dan zijn we
een garagepunkband. Eén van onze grootste
invloeden is Devo. Het abstracte van die band,
de vreemde maatsoorten, de humor en de thema’s die ze behandelen, dat komt ook bij ons
terug.We hebben nummers over spookverhalen
en UFO’s en ook onze bandnaam slaat op die
thema’s.”
The Mothman is een figuur uit een Amerikaans broodje aap-verhaal uit de jaren ‘60. Toen
werden in het plaatje Point Pleasant waarnemingen gemeld van een groot mensachtig
wezen met veren in plaats van huis en grote vlindervleugels.
Trouwe Pinkpopgangers zijn deze reuzenmotten niet.“Ik ben er zelf nog nooit geweest”,
bekent Muijsenberg.“We zijn wel grote festivalgangers, maar we gaan meestal andere festovals
dan Pinkpop af.”
Les Djinns
Roggel
lesdjinns.nl
De muziek van Les Djinns laat zich niet makkelijk in één hokje stoppen. De Midden-Limburgers combineren invloeden uit jazz, electro,
pop en blues."We laten ons inspireren door psychedelische bands als Pink Floyd", zegt
zanger/bassist Ruud Versteden. "Daarnaast zijn
bands als De Staat en dEUS voorbeelden voor
ons.En verder zijn we allemaal fans van de oude
blues en rock 'n roll. Zelf ben ik groot fan van
Led Zeppelin. Het zou fantastisch zijn om met
Robert Plant op één festival te staan."
Pinkpop is geen onbekend festival voor de
bandleden van Les Djinns, tenminste niet als
bezoeker. Versteden: "Ik ben er zelf een keer of
4, 5 geweest en de anderen zijn er ook vaker
geweest. Toch houd ik meer van een festivals als
Lowlands. Daar spelen alle bands in tenten en
dat spreekt me meer aan.Dat komt namelijk het
geluid en de lichtshow ten goede. Het lijkt dan
meer op een optreden in een club."
Les Djinns brachten eind vorig jaar een plaat
uit. Op vinyl, met daarbij ook de muziek op een
cd'tje. De nadruk wordt bewust op de elpee
gelegd, vertelt Versteden. "We zijn allemaal
vinylliefhebbers. Ik houd van het ritueel dat
erbij komt kijken als je naar een elpee luistert.
Het opleggen van de plaat op de draaitafel en
dan echt voor de muziek gaan zitten.En dan heb
je het artwork. Met een elpee heb je echt iets in
handen, dat geeft de muziek zoveel meer identiteit en gevoel dan wanneer je een liedje aanklikt op Spotify."
Enige band met finale-ervaring
in Nu of Nooit-eindstrijd
Cherry Darling
Maastricht
cherrydarling.net
Cherry Darling is de enige
band in de finale van Nu of
Nooit die al ervaring heeft met
de finale.In 2012 stond de band
in de eindstrijd. "We weten dus
hoe het is om te voelen dat je
die finale verliest", vertelt zanger/gitarist Steven van der Vegt.
"We zijn er dus echt op gebrand
om te winnen, maar ik denk
niet dat het een voordeel is dat
we al eerder in de finale hebben
gestaan. Elke finale is compleet
anders en ook zondag zie je dat
er veel verschil tussen de bands
zit, vol met getalenteerde mensen. Bovendien hebben we ook
niet het gevoel dat het een wedstrijd is.Laatst hebben alle finalisten elkaar ontmoet op een
finalistendag in het conservatorium in Maastricht.Daar heerste echt het gevoel dat we er
samen inzitten en niet tegen
elkaar strijden."Cherry Darling maakt volgens Van der Vegt 'rauwe eerlijke rock met een catchy randje'.
"Om dat rauwe te benadrukken hebben we de nummers
van onze nieuwe plaat,die later
dit jaar uitkomt, live opgenomen. We willen er een extra
rauw randje aan geven."
De release van de nieuwe
plaat laat door de finaleplek
nog even op zich wachten. "Nu
we in de finale van Nu of Nooit
zitten, hebben we de release
even uitgesteld", aldus Van der
Vegt."Stel dat we de finale winnen,dan willen we het uitbrengen van ons album inpassen in
de voorbereiding van de show
op Pinkpop."
Nu of Nooit-finale
De finale van Nu of Nooit vindt zondag 9 maart plaats in De
Maaspoort in Venlo. De deuren gaan open om 14 uur, de eerste
band speelt om 15:00 uur. Tijdens het juryberaad zal Christopher Green, de winnaar van vorig jaar, een optreden verzorgen.
Kaarten kosten 9 euro en zijn verkrijgbaar via
spl.activetickets.com.
ZONDAG
Zondag 9 maart 2014
r
es .
m za uu ond
cla m 0 av
Re ig t/ 12.3 oop
ld a k
ge za. n dag
n vrij
e
di. ten,
lo
s
ge
VERSTEIJNEN
50%
KORTING!!!
V
ers
lees
VERSE VARKENSHAASJES KILO 4.50
Aanfinanciëlelokkertjesheeftuniets,
welaankwaliteit,serviceennazorg.
Gespecialiseerdinhetvervaardigenvan
diversesoortenprotheses,o.a.protheses
opimplantaten.
KONIJNENBOUTEN KILO 4.98 2 KILO WORST + 2 KILO GEHAKT SAMEN 10.00
RUNDERENTRECÔTE 500gr 4.98 PLATTE RIB OF HIELEN
4 KILO 10.00
VARKENSFILET
KILO 4.98 MAGER SPEK
3 KILO 10.00
LEENDE
LouisRegoutstraat46A
6006LLWeert
Tandprothetischepraktijk
Julianastraat 2 / Tel. (040) 206 12 51 LET OP:
Internet: www.slagerijversteijnen.nl Reclames geldig van ma. 10 t/m za.15 maart 2014
ROLLUIKEN, kozijnen,
overkappingen, garageroldeuren, ook voor al uw
reparaties en reinigingen
www.
jeckwagemanszonwering.com
tel.:0475-401217
Bentutoeaaneennieuwkunstgebit?
Wijhebbenvoorelkgebitsprobleem
eenoplossing!Vraagvrijblijvendadvies.
3 KILO 10.KILO 3.50
1/2 KILO 3.98
2 KILO 4.98
MAGERE VARKENSLAPPEN
HAMFRICANDEAU OF ROLLADE
RUNDERBIEFSTUK
VERSE KUIKENVLEUGELS
Pagina 6
Tel. (0495)450710
of (0495)545925
Ookvooraanpassingenenreparatiesstaanwijvooruklaar!
Huwelijk en kennismaking
Onschuldig gescheiden
Jonge MAN 54 jaar zoekt
dito VROUW. Kinderen
geen bezwaar. Tel : 0648444715
Markten / Evenementen
Rommelmarkt
Horst Mèrthal
Nieuw op real.de/nl
8PDIFHàMUJHWPOCJT
Zon 9 Maart . 9.30/15.30 u
Gasthuisstr 30, 5961 GA
A73 Afrit 11
www.carbootsalehorst.nl
Blader online door onze wekelijkse folder.
GROTE
VLOOIENMARKT TEGELEN ZON.
9 MAART in alle zalen van
de Haandert, Haandertstraat 6, van 10 tot 16
uur. Tel. 077-4743820.
... a
de!
uch s
hoppen auf real.
Frisches Hackfleisch, gemischt
Personeel
Baileys Original, Creme
Caramel, Hazelnut,
Coffee oder Metaxa
5 Stern Classic
BVT4DIXFJOFVOE3JOEnFJTDI
je 1 kg
7PM
KFEFM'MBTDIF
(SVOEQSFJT
-JUFS
Osborne Veterano,
103 oder Ouzo
of Plomari
Mariacron Weinbrand
oder Moskovskaya
Russischer Wodka
7PM
KFEFM'MBTDIF
7PM
KFEFM'MBTDIF
(SVOEQSFJT
-JUFS
(SVOEQSFJT
-JUFS-JUFS
-JUFS-JUFS
1,72
gespart!
gegenüber
dem Normalpreis
Wegens groot succes
gevraagd! Ervaren zelfstandige
enthousiaste
INSTALLATEURS, ZZPers of installatiebedrijven
voor regelmatig georganiseerd werk voor het
plaatsen van complete
badkamers (niet in loondienst verband) Contact:
Y. Hesseling. Tel. 0416675486. BRUGMAN keukens & badkamers.
Frau Antje Beste Butter
TUSFJDI[BSUKFEFH1BDLVOH
Diversen
(SVOEQSFJTH
GLASWOL & PUR ISOLATIE (Dupanel). Aan
SPOTPRIJZEN: de ISOLATIEHAL 0492-542002.
1,19
–
0,60
9,99
–
gespart!
gegenüber
dem Normalpreis
8,99
–
2 KAUFEN = 2 € SOFORT-RABATT nutella
Persil Waschmittel XXL
Nuss-Nougat-Creme
8BTDIMBEVOHFOWFSTDI4PSUFO
KFEF1BDLVOH'MBTDIFKFEFS#FVUFM
(SVOEQSFJTLH
KFEFTH(MBT
(SVOEQSFJT8BTDIMBEVOHFOmit Coupon
8BTDIMBEVOHFO ohne Coupon
Yeni Raki,
Fernet-Branca oder
Branca Menta
7PM
KFEFM'MBTDIF
6,49
–
Privé / Clubs / 0906
Jack Daniel‘s
THAI massage m.h. N-Br.
v.a. 9.00u. 06-39332796.
www.yourmindrelax.com
7PMKFEFM'MBTDIF
(SVOEQSFJT
-JUFS
(SVOEQSFJT
-JUFS
je
11,75
–
NACH RABATTABZUG
VON 2 €
LL’abeillemodeteWeeertenValkkenswaard
d
isopzoeeknaareenenthousiiasteen
representtatievemo
odeadviseu
usewelke
onzetrouweklantenkkringkanvo
oorzienvan
adviezzenenflexiibelinzetbaaris.
Dekandidaatbesschiktovergoede
ommerciëleenmodieuzekwaliiteiteneniis
co
i
instaatzel
lfstandigteewerkenb
binneneen
kleinteamvanprofession
nals..
H
Hebjezino
omonsgezzelligeteam
mtekomen
n
versterkenvooron
ngeveer16
6uurper
week?Stu
uuronsdaneeneͲmailmetje
motivaatieenjeC
C.Vmetpasfoto.
a
aan:[email protected]
@labeille.nl
t.a.vv.Frankvan
nOudheussden
WERBE-EINZELPREIS
OHNE COUPON 12,75
PVQPOBVTTDIOFJEFOVOEBOEFS,BTTFWPSMFHFO
$
(JMUGàSBMMF1FSTJM(SP•QBDLVOHFOBC8ÊTDIFO
,FJOF#BSBVT[BIMVOH$PVQPOQSP,BVGBLUFJO
MÚTCBS/JDIUNJUBOEFSFO"LUJPOFOkombinierbar.
(àMUJHWPN
0,83
gespart!
gegenüber
dem Normalpreis
10,99
–
1,66
–
15,99
–
*NQSFTTVNt(FTFMMTDIBGUSFBM4#8BSFOIBVT(NC)4JU["M[FZ'SJFESJDITUSB•F
Auch in Ihrer Nähe: Aachen
COLLLEGA
A
OCHT
GEZO
Breslauer Straße
Öffnungszeiten: 8 - 22 Uhr
Heinsberg
Humboldtstraße
8 - 22 Uhr
Tönisvorst
Höhenhöfe 19
8 - 22 Uhr
Übach-Palenberg
Boschstraße
8 - 22 Uhr
Nettetal-Lobberich
Niedieck Straße 167
8 - 21 Uhr
Viersen
Kanalstraße 51-55
8 - 22 Uhr
www.lab
beille.nl
"!)/.#!"$
+(111
10
0(1
01
'%111
0
%!'"
! " # #
'!&'""#!%!
"!"#"#!
' & $ %! #
# %!'!"
$"##"%!$"&"
! %$
"#!# $&"! !
#" !#$$!'
$" ! #! &# $&"#
"$"'!!#%!
%!&!"&!#'!"
% '! ' $
%! "# # %!
'! &' !"# " # %
& $ $# #
!"#" % $ #%##
!"! &! %! !#"
2,
*1
'111
1
11
4
6 !"#" $ # '!
'# % %!&!" " $ % %!&!" ! !%!
$ ' # %!"# &# '
'! '$ # 6!
&!"&! " '! %!&* !
#%!%-!&!# !
3 # #$ &&&'!#$!+%!&!"
&! &!%!" 2$!"
/1
1/
(1%
œ&1
œ&
œ-
'!&'!$%!&
!"%#$!" % ' %
!#1$# !!* !
"#! !"!()*'
! "" +#%##
2
303/0
113
*1
1
1
3 4
6 ' &"# $ ,6!$$&
* &!!%! &"
!"#!! " %!&! #
!8!&!%!""#!'!
&' /:#!""! &!%!
&! # #" % %#$! ##! %!&!"
"",6%$
4$#,6 !# "
!"" 5. $# '#
# 97 $# '## $&
'##! ""(%!&)
0# ,6 $ #$$! '## %! '## ! !$!'!&'
!"
!
#
,50,:,5
"(::,5),8.;0:93(5+
1!-/-!' /4,01;50(;.;9:;9
,5
62:6),8
+.5/(3-7,59065
1*"
,5.8,,7;0:659((5)6+
"65+8,098(528012
[email protected](; 69:,58012
"01980,93(5+
!/++0- !.!1!-.4-!*!!6*!*
(* %*#.#!%! !*+-)* %6
1!-/-!' /
4,0,5(;.;9:;9
+.5/(3-7,59065
(%&*
&-+*5!1./!!./!))%*#*%-+(
1!-/-!' /
4,01;50
(;.;9:;9
9,7:,4),8,5
62:6),8
6-+.5/(3-7,59065
1*"
+(,!*.%+*!* !)!!./!!*/-!!.%*!#-!,!*
1!-/-!' /(7803
4,01;50(;.;9:;9
9,7:,4),8,5
62:6),8
+.5<637,59065
1*"
"65+8,096689,168+,5
(?8/6-,5 69:,58012
%0(5+,5;>,4);8.
1!-/-!' /
4,0,5
(;.;9:;9
+.5/(3-7,59065
1*"
1!-/-!' /1;30,5
(;.;9:;9
+.5/(3-7,59065
1*"
1!-/-!' /4,0
1;30
9,7:,4),8,5
62:6),8
+.5/(3-7,59065
1*"
"65+8,09#36=(201,
';0+!63,5
3(*/(; 69:,58012
&05:,8),8.'C9*/,5
;0:93(5+
5*3+8(52,5
;;8
1!-/-!' /1;30,5(;.;9:;9
+.5/(3-7,59065
*"
1!-/-!' /
4,0
1;30
,59,7:,4),8
+.5/(3-7,59065
*"
"65+8,09"6,4,50A
8,.,[email protected] 69:,58012
,7,8,3.0A
1!-/-!' /
1;50,5
9,7:,4),8
+.5/(3-7,59065
1*"
1!-/-!' /
4,01;30,5
(;.;9:;9
+.5/(3-7,59065
1*"
!02$!- !*'%*#&-+/!+-(+#
1!-/-!' /
4,0
(;.;9:;9
9,7:,4),8,562:6),8
+.5/(3-7,59065
D =0,8(+B='+8B1!63,5
#
0,:98,0965(;8(+=,.
69:,58012
#:,+,58,09,83015;0:93(5+
,!%(!'00-!*!30-.%!-!%.
1!-/-!' /4,0,5
(;.;9:;9
+.5/(3-7,59065
1!-/-!' /
1;50
1;30
(;.;9:;9,562:6),8
+.5/(3-7,59065
1!-/-!' /0)4,01;30
,5(;.;9:;9
+.5468,05*3;90<, 1!-/-!' /0)1;30
+.5/(3-7,59065
7(:01(86(:0A
1!-/-!' /1;501;30,5
(;.;9:;9
+.5/(3-7,59065
1*"
"0<(+,3(8+(:(30A
#:,+,58,09!8((.$91,*/0A
1!-/-!' /4,01;50
(;.;9:;9,562:6),8
+.5/(3-7,59065
1*"
1!-/-!' /0)
4,0
,59,7:,4),8
+.5468,05*3;90<,
"01294;9,;449:,8+(4
,;2,5/6-
0.-!%.%*(!*/-!!%&'.)0.!0)
!%. /(7803,54,0
,./,,(/.!*((9:80*/:,3,,5#0::(8+
"6,8465+%,536%,58(?
+-)(!,-%&.,,%*(!*/-!!
0.-!%.%*(!*/-!!!0'!*$+"
!%. /,5(7803
,./,,(/.!*((9:80*/:,3,,5#0::(8+
"6,8465+%,536%,58(?
+-)(!,-%&.,,%*(!*/-!!
7<(2(5:0,4,:4,59,5;0:;=,0.,58,.06
7
.
.
:,3
===./0,3,553
8(:09
:6,@,5+05.8,09.0+9
%(2(5:0,8,[email protected],5
ZONDAG
Zondag 9 maart 2014
Pagina 9
Jan Nolten kruiste degens met
campionissimo Fausto Coppi
De 84-jarige oud-renner wijst een van zijn vele souvenirs aan. In dit geval een jubileumbordje van de Ronde van Romandië uit
1956.
Foto: Koos Snijders
GELEEN
Bijna een jaar geleden werd
op de wielerbaan van Glanerbrook in Geleen de Jan Nolten
Bocht onthuld. Een eerbetoon
aan de renner die nog steeds tot
de grootste wielerhelden van
Nederland wordt gerekend.
Jan Nolten reed de Tour de
France vijf keer met een veertiende plaats in het eindklassement van 1954 als beste prestatie. Toch is hij vooral beroemd
geworden door enorme prestaties in etappes.
Zoals het roemruchte tête-àtête duel met Fausto Coppi in
de Tour van 1952. Nadat de
Gelener de etappe SestrièresMonaco had gewonnen,durfde
hij het in de zware rit van Limoges naar Clermont Ferrand aan
om de degens te kruisen met
het 'onverslaanbare' Italiaanse
raspaard Coppi.Op weg naar de
top van Puy de Dôme had Jan
Nolten alle favorieten waaronder Bartali en Bobet achter zich
gelaten. Niets leek een historische etappezege in de weg te
staan. Tot de gele truidrager
Coppi woest aan de achtervolging begon. Een paar honderd
meter voor de finish haalde de
campionissimo de uitgeputte
Limburger in.
Nederland stond op zijn kop.
Van vandaag op morgen was de
verlegen Limburger een volksheld. "Wij, jazeker wíj gaan de
Tour winnen", riep het kleine
land van Oranje Boven."Eindelijk hebben we een klimmer
van formaat." Een daaropvolgend jaar verscheen de Nederlandse ploeg met de kopmannen Wim van Est en Wout
Wagtmans aan de start. Nolten:
"Ik was helemaal niet in vorm
toen de Tour van 1953 begon.
Kort voor de Ronde was ik
zwaar gevallen in de Dauphiné
Libéré, een goede voorbereiding op de Tour viel daardoor
in het water. In het begin deed
ik knechtenwerk voor Van Est
en Wagtmans. De ploegmakkers hadden snel in de gaten dat
mijn conditie iedere dag groeide. Ik reed me in vorm tot aan
de bergen, won de etappe naar
Bordeaux, de langste van de
Tour. In mijn eentje met anderhalve minuut voorsprong op
het peloton. Later in de Alpenrit van Gap naar Briancon was
alleen Tourwinnaar Louison
Bobet mij te vlug af." In het
eindklassement reikte Jan Nolten deze keer niet verder dan de
negentiende plaats. Wat wel als
een prestatie van formaat werd
ervaren was de eerste plaats van
de Nederlandse equipe in het
ploegenklassement. En wat te
denken van de vijf etappezeges?
Onder het spelen van het Wilhelmus werd La Hollande voor
50.000 Fransozen gehuldigd in
het Parc de Princes. Een dag na
het feest in Parijs ging Amsterdam uit zijn dak en juichten in
het Olympisch Stadion 35.000
wielerfans hun idolen toe.Weer
een paar dagen later was Lim-
burg aan de beurt om Nolten,
Wagtmans,Van Est en Voorting
te huldigen. Dat gebeurde in
het Burgemeester Damenpark
in Geleen waar liefst 15.000
mensen hun plaatsgenoot toezongen.
Na een 21e plaats in 1955, de
28e in 1956 en een ritzege in de
Giro vond Jan Nolten dat het
mooi was geweest. 'De lange'
borg zijn fiets op. Van vandaag
op morgen eigenlijk. In weekblad Run Magazine schreef
sportverslaggever Jan Cottaar
drie jaar na het adieu dat de
oud-renner aan een comeback
dacht. In zijn artikel dook Cottaar met plezier in het verleden.
"Onvergetelijk. Dat was de triomf in Monte Carlo. Er stond
een bordje langs de smalle,zich
eindeloos langs de Rivièra
kronkelende weg.Monte Carlo
3 km, zei dat bordje. Doch het
bordje lóóg.Jan Nolten had dat
bordje gezien. Hij was op weg
naar zijn eerste etappeoverwinning in de Tour. In een duel op
en leven en dood had hij de
regionale favoriet Jean Dotto
van zijn wiel geschud.Toen was
hij, omringd door de volgwagens vol bewonderende journalisten en officials, achtervolgd
door dorst en hitte alléén
omhoog gegaan. Achter hem
werd nog steeds gejaagd. Men
vroeg zich af of Nolten,de Tourdebutant, dat wel houden zou.
De vraag plaagde ook Nolten
zelf. Totdat hij eindelijk dat
bordje van nog slechts 3 km
zag. Doch, zoals gezegd, dat
bordje loog. Want bij het binnenrijden van Monte Carlo
zond men de Tourkaravaan nog
eenmaal omhoog.Tegen de verraderlijke hellingen van de Turbie. Dat breekt hem de nek, zeiden de Franse experts. Doch
Nolten hield ook dat en leverde een der grootste prestaties,
ooit in een moderne Tour vertoond", aldus Cottaar in de
oubollige schrijfwijze van
1959.
Het laatste woord van dit verhaal is gereserveerd voor de nu
84-jarige hoofdpersoon zelf.
"Indien ik een man aan mijn
zijde had gehad, die mij eerlijk
zou hebben geadviseerd en me
zo nu en dan een schouderklop
en compliment had gegeven,
dan denk ik dat mijn carrière
veel succesvoller was verlopen.
Maar ik had geen goede coach.
Ik miste iemand die mij stimuleerde, iemand op wie ik nog
vertrouwen. Met mijn onbetrouwbare ploegleider Kees Pellenaars kon ik niet opschieten.
Die man deugde niet, hij dacht
alleen aan zijn eigen beurs.Zijn
renners waren letterlijk slaven
van de weg", besluit Jan Nolten
met een alleszeggende blik.
Tekst: Koos Snijders
De Limburgse bergklimmer op de Col d'Izoard in 1953.
Vastenaktie 2014
Even
minderen.
Voor een
ander.
Maak uw bijdrage over aan het:
NL21 INGB 000 300 0046
Bisdom Roermond, Missiesecretariaaat te Roermond, o.v.v. Vastenaktie
Bisdom Roermond
wie is
loesje?
Kort bie de luuj
%,-'(
+27(/6&+22/9(1/2
z.o.z. in het nostalgische muziektheaterstuk
met liedjes uit de jaren ’30, ’40 en ’50
wie is loesje?
3URHYHQEHOHYHQ
JHQLHWHQ
miranda van kralingen, willem de vries, martijn sanders,
rubèn plantinga, veerle sanders, annemarijn maandag, mark luykx
eindhoven do 6 maart 20.30 uur parktheater
rotterdam zo 9 maart 16.30 uur schouwburg
den haag do 13 maart 20.00 uur de nieuwe regentes
maastricht zo 16 maart 14.00 uur theater aan het vrijthof
sittard zo 6 april 14.30 uur stadsschouwburg
=21'$*0$$57
YDQDIXXU
Ziggo 31
TVLNederland
TOP HOTELS IN TURKIJE TEGEN
WAANZINNIGE VROEGBOEKPRIJZEN
Ons advies is: Wacht niet te lang, want de kamers in deze top hotels, beoordeeld met 8,6 en hoger, zijn in mum van tijd volgeboekt!
TURKIJE / KEMER
8 DAGEN V.A.
Limak Limra & Park
8.6
349
ALTIJD SCHERP!
TURKIJE / BELEK
8 DAGEN V.A.
Limak Atlantis
8.6
ALL INCLUSIVE
www.tvl.nl
Vanaf april Ultra All Inclusive
399
ALL INCLUSIVE
MER
OOGSTE ZO
ALTIJD DE HOEKKORTING
VROEGB
BETAAL DE HELE MAAND
MAART GEEN €25
ADMINISTRATIEKOSTEN
Prachtig hotel met volop faciliteiten
Gelegen direct aan het strand
Direct aan het strand
Spa en Wellness Center
Ideaal voor het hele gezin
Diverse zwembaden met apart kinderbad
Zwembad met glijbanen
6 à la carte restaurants
TURKIJE / BELEK
8 DAGEN V.A.
Limak Arcadia
8.7
425
TURKIJE / ANTALYA
8 DAGEN V.A.
Limak Lara
8.9
ALL INCLUSIVE
Vanaf april Ultra All Inclusive
449
ALL INCLUSIVE
Aanrader voor families met kinderen
Top accommodatie van de Limak keten
Luxe en kwaliteit van de Limak keten
Aquapark met 9 glijbanen
Animatie voor jong en oud
Luxe en kwaliteit staan centraal
Aziatische uitstraling
Uitgebreid Ultra All Inclusive concept
023-751 06 06
MEER DAN 1000 HOTELS ZIJN TE VINDEN OP WWW.CORENDON.NL
Prijzen zijn gebaseerd op 2 pers. bezetting p.p. voor 8 dagen exclusief evt. weekend- en/of datatoeslag. Druk- en zetfouten voorbehouden.
www.operazuid.nl
.LMN
ZONDAG
Zondag 9 maart 2014
Uit agenda
Noord/Midden-Limburg
ALGEMEEN
De bioscopen City Cinema en De Nieuwe Scene in Venlo, Luxor Reuver, DOK Cinema in Panningen en Foroxity Filmarena en ECI Cultuurfabriek bieden dagelijks een actueel filmaanbod. Kijk voor meer info
op www.citycinema.nl, www.luxorreuver.nl, www.nieuwescene.nl,
www.dok6.eu, www.foroxity.nl of www.ecicultuurfabriek.nl.
LEUDAL
ZA 15 MRT vindt rond Mortel 16 in Roggel een kinderfietsenbeurs
plaats met tweedehands kinderfietsen van rijwielhandelaren en particulieren.Wie nog een fiets of vervoermiddel wil verkopen kan contact opnemen met de oprganisatie via 0475 495770. Belangstellenden zijn welkom van 14.00 tot 16.00 uur.
ZO 16 MRT houdt de Zanggroep Biejeingeraaptj een meezingmiddag in zaal De Bombardon in Heythuysen. Het gezelschap bestaat
uit twaalf zangers die zich laten begeleiden door twee accordeonisten. Het repertoire bestaat uit bekende liederen in het Limburgs dialect, het Nederlands en het Duits.Aanvang 14.30 uur. De toegang is
gratis.
PEEL EN MAAS
ZO 9 MRT vindt in d`n Binger te Meijel, van 11.00 tot 17.00 uur een
groots opgezette Voorjaarsbeurs plaats met vele demonstraties. De
entree bedraagt 2 euro. Kinderen tot 12 jaar 0,50 euro.
ZO 9 MRT jaarlijkse boeken- en platenmarkt Heldens gemengd koor
Bel Canto van13.00 tot 17.00 uur en zondag 16 maart 9.30 tot16.00
uur. Locatie: Kerkeböske in Helden; entree 1,50 euro.
ROERMOND
VR 14 MAR ECI popkwizz bij ECI Cultuurfabriek aan de ECI 13 in
Roermond. Toegang 10 euro.
WEERT
ZO 09 MRT Weert, Kunst-O-Foon, Live radio uitzending van Weert
FM, Stadscafé Du Commerce, Langstraat, 11.00-12.00 uur.
ZO 09 MRT Weert, Expositie werken van Rob Kars, Kunstcentrum
Weert, IJzerenmanweg 15, 11.00-17.00 uur.
ZO 09 MRT Weert, optreden, Van Dik Hout, Muziekcentrum de Bosuil, 15.00 uur.
ZO 09 MRT Weert, Open Stadswandeling, Dialect wandeling met
aandacht voor Plevuûze Paad, start St. Martinuskerk, Markt, start
14.00 uur.
ZO 09 MRTWeert, Kempen~Broek in een notendop, wandeling o.l.v.
verkenner, Urnenveld, Trancheeweg, 14.00-16.00 uur.
DI 11 MRT Weert, thuiswedstijd Basketbal Maxxcom BSW tegen
Matrixx Magixx, Sporthal Boshoven, 20.00 uur.
DI 11 MRT Weert, Lezing over 'Voedsel en hier en daar', Natuur- en
Pagina 11
Milieucentrum de IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, 19.30 uur.
WO 12 MRT Weert, Klassiek, Lavinia Meijer: Scenes, Munttheater,
20.15 uur.
DO 13, VR 14 en ZA 15 MRT Weert, Horneland Rally, start op donderdag op de Nieuwe Markt, einde op zaterdag op het Bassin.
VR 14 , ZA 15 en ZO 16 MRT Weert, theaterprogramma, 75 jaar de
Aldenborgh over de geschiedenis van Weert, Munttheater, 20.15
uur.
VR 14 MRT Weert, Lezing van schrijver Arthur Japin, Bibilicenter
Weert, Wilhelminasingel 250, 19.30-22.00 uur.
VR 14 MRT Weert, optreden Da Vinci XL, Muziekcentrum de Bosuil,
20.00 uur.
ZA 15 MRTWeert, Molenzaterdagmiddag, SintAnnamolen geopend
voor bezichtiging, Keenterstraat, 13.30-16.30 uur.
ZA 15 MRT Weert, Open Toren Dag, beklimmen toren St. Martinuskerk, Markt 8, 11.00-15.30 uur.
ZA 15 MRT Weert, thuiswedstijd Basketbal Maxxcom BSW tegen
GasTerra Flames, Sporthal Boshoven, 20.00 uur.
ZA 15 MRT Weert, grote Fokpaardenmarkt, Kasteelplein en Korenmarkt, vanaf 09.00 uur.
ZA 15 MRTWeert,grote jaarmarkt,CentrumWeert,09.00-17.00 uur.
ZA 15 MRT Weert, optreden U2NL, Muziekcentrum de Bosuil, 20.00
uur.
ZA 15 MRt Weert, Bakwedstrijd Weert Bakt!, wie wint de titel Jubileumvlaai 2014, Van Berlostraat, 10.30-12.30 uur.
ZA 15 MRT Weert, Uit de Regio: 75 jaar de Aldenborgh Weert, Munttheater, 20.00 uur.
Puzzel&Win 0909-5010584 Rondreis Frankrijk
€0,60 per gesprek
Win een Asus laptop t.w.v. € 660,-
Win deze Asus R510CC-XX460H laptop met Icecooltechnologie. Dit zorgt, zelfs bij langdurig gebruik,
voor een comfortabele type-ervaring.
Meer info: www.asus.nl
Zo doet u mee!
Streep alle gegeven woorden door. De resterende letters vormen een woord als eindoplossing van deze puzzel. Bel dat woord voor komende woensdag door naar 0909-5010584.
U maakt dan niet alleen kans op de hoofdprijs, maar ook op een van de vijf puzzelpakketten
van Sanders.
R
A
A
N
S
N
E
R
E
T
R
E
S
E
D
S
N
E
K
K
I
L
S
E
I
G
R
A
H
T
E
L
R
N
W
E
L
N
D
A
L
B
F
IJ
L
G
M
G
E
IJ
T
R
L
E
E
R
L
C
T
M
M
N
O
N
T
L
O
A
E
E
G
R
O
R
A
E
E
G
O
I
A
L
L
E
Z
E
T
N
E
Z
N
R
J
N
B
L
R
E
A
N
J
S
F
I
E
T
E
O
S
I
R
L
K
O
K
P
N
O
T
L
E
T
T
G
A
R
E
E
N
D
A
A
R
E
E
R
G
O
S
E
P
O
B
T
A
A
U
M
R
N
E
E
K
A
M
P
T
T
B
R
A
W
L
I
O
N
W
L
A
V
N
I
E
S
U
E
M
P
G
P
A
H
C
S
N
E
K
E
R
O
R
V
S
A
A
K
M
O
O
R
N
E
R
E
L
O
S
I
WIN!
5
Maak ook kans op
ten
et
kk
pa
el
zz
pu
e
leuk
van Sanders!
Aapje
Allez
Conform
Deserteren
Doellijn
Inval
Isoleren
Kalot
Kamp
Lethargie
Lijfblad
Maankrater
Mazelen
Pasje
Rekenschap
Roomkaas
Roze
Rubberboom
Segmenteren
Slikken
Snaar
Snauw
Soepstengel
Storing
Tele
Tetteren
Treiterig
Vertelling
Wegteren
Wreef
San
anders
nderss
Puzzelboeken
Het winwoord van week 8: LIBERIAAN. De Lenco Bluetooth speakers zijn gewonnen door: J. Drent uit Roermond,
G. Claessens-Dekkers uit Mariahout, G.H. Lipperts uit Heerlen, M.G. Linders-Gubbels uit Roggel, G.M. Weitering uit
Meijel, W. v.d. Einden uit Deurne, M.J. Mengelers uit Posterholt en R.R. Voigtländer uit Helmond.
De puzzelpakketten zijn gewonnen door: H.M. Withaar-Pol uit Sittard, N. Salden uit Nuth, P.H. Vesseur uit Tegelen,
J.C.M. Voesten uit Overloon en R.P.T. Bakker uit Venlo.
Een reis met een aantal zeer
uiteenlopende hoogtepunten
op het gebied van geloof,landschap, natuur, historie, oorlogsgeschiedenis en architectonische hoogstandjes, van
vroeger en nu.
Programma
1e dag: Via Zuid-Limburg,
België en de landstreek Boulogne naar Caen. Indien de
tijd het toelaat wordt een pauze ingelast in het pittoreske
haven- en kunstenaarsplaatsje
Honfleur.
2e dag: Deze dag is gereserveerd voor een tocht langs de
landingsgebieden van de geallieerden. O.l.v. een gids rijden
we o.a. langs Sword Beach,
Juno Beach en Gold Beach.
3e dag: We rijden naar ‘Le
Mont Saint Michel’, een van de
belangrijkste bouwwerken
van Frankrijk.Aansluitend via
Le Mans naar de omgeving
van Tours.
4e dag: Bezoek aan Chateau
Amboise, een van de mooiste
kastelen aan rivier de Loire.
Via Oradour sur Glane naar
porseleinstad Limoges.
5e dag: Door de Dordogne
en via Rocamadour naar Lourdes waar we 3 nachten zullen
verblijven.
6e dag: Vrij dag in Lourdes.
Bij voldoende belangstelling
kunt u met uw chauffeur/ reisleider de stad verkennen. Er
wordt een wandeling gemaakt
naar de Heiligdommen en een
bezoek gebracht aan o.a. de
Grot, diverse kerken, de Moulin en evt. kan nog het museum over de geschiedenis van
Bernadette de Soubirous worden bezocht.
7e dag: Grote rondrit door
de Pyreneeën o.l.v. de chauffeur.
8e dag: We verlaten Lourdes
en rijden via het departement
Tarn richting Toulouse.Bij het
plaatsje Millau besteden we
extra aandacht aan de imposante brug over de rivier de
Tarn.
9e dag: We rijden verder
noordwaarts en maken een
langere stop in Nevers waar we
een bezoek brengen aan
‘Châsse Sainte Bernadette’,
waar Bernadette ligt opgebaard.
10ee dag: Na het ontbijt
sightseeingtour door Parijs
o.l.v. de chauffeur. Hierbij zullen een groot aantal bezienswaardigheden de revue passeren. Na de lunch rijden we
richting Nederland waar de
reis wordt besloten met een
prima diner.
Hotel en vertrek
Donderdag 1 mei 2014
€ 950,- p.p./
toeslag 1-pk € 234,In de omgeving van de
plaatsen Caen, Tours, Limoges, Clermont-Ferrand en
Parijs wordt overnacht in uitstekende
middenklasse
hotels. In Lourdes verblijft u
in Hotel Des Rosiers***.
Alle kamers zijn voorzien
van douche of bad, toilet en
televisie. Het hotel heeft verder een lift, bar, restaurant en
ligt op slechts 10 minuten
lopen van de Heiligdommen.
Inbegrepen
- Halfpension
- Afscheidsdiner
- 2x Lunch in Lourdes
- Gids voor rit landingsgebieden
- Parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen
Niet genoemde excursies en
overige excursiekosten zoals
entrees,gids-,veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen
aangegeven.
Opstapplaatsen
Voor de reizen worden aparte ophaalroutes samengesteld.
In veel gevallen zal dit uw
woonplaats zijn. Voor ZuidLimburg zijn dit in eerste
instantie Heerlen en SteinUrmond.
Voor onze klanten in Brabant is de opstapplaats parkeerplaats Tongelreep in Eindhoven.
Informatie
Meer informatie over de
speciale lezersreis of een van
de andere reizen of wilt u
reserveren?
Kijk op www.ghielen.nl of
bel naar GHIELEN Touringcarbedrijf 077-3071988.
:RHQVGDJPDDUWr*HPHHQWHUDDGVYHUNLH]LQJHQ:HHUW
Samen voor een andere koers!
1
2
3
4
5
mr. Fanida Kadra
jurist bij
‘Kadra Connecting’
Conny Beenders van Dooren
YRRU]LWWHU25**](
facilitair coördinator
GGzE, Eindhoven
Ton Adriaens
GRFHQW0%2*LOGH
2SOHLGLQJHQ:HHUW
Hans Marechal
FHQWUXPPDQDJHU
3URPHQ]RFHQWUXP
voor leren en
werken, Eindhoven
Ankie Vanderfeesten
kunsthistorica,
]]SHUHLJHQDDU
*DOHULH:HHUW
Sterk voor werk!
De PvdA Weert wil een Plan voor de Arbeid voor deze
regio met daarin een speciaal aanvalsplan tegen
jeugdwerkloosheid.
Voor een betere zorg!
6
7
8
drs. Leon
Heuvelmans
wethouder
JHPHHQWH6WHLQ
Henny van Soest
SOYJULIÛHU
JHPHHQWH
Maasgouw
Peter van
Akkerveken
ervaringsdeskundige
toegankelijkheid
Wij willen een betaalbaar sociaal verzorgingsniveau door
de kracht van sociale netwerken te benutten maar ook
krachtig op te treden bij misbruik of fraude.
Veilige wijken en dorpen!
Veiligheidsbeleid gaat over een goede balans tussen
voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven
(repressie) waar dat moet.
Leefbaarheid vergroten!
Investeren in wijkbudgetten met wijk- en dorpsraden als
verbindende schakel.
Kunst en Cultuur voor iedereen!
Een cultuurcoach kan kunst en cultuur dicht bij de burger
brengen.
Goed onderwijs!
Goed onderwijs is een van de fundamenten van onze
samenleving. Een volgende generatie kinderen mag niet
met achterstanden opgroeien.
9
10
11
Leny van de Kruijs Hendriks
pedicure Zorgcentr.
6W0DUWLQXV:HHUW
Malika Zaâboul
neonatologie
verpleegkundige
6-*:HHUW
Judy Tangande
begeleider pleegzorg
HQY]255XELFRQ
-HXJG]RUJ+RUQ
Sporten moet!
Ieder kind moet aan sport kunnen doen. Bovendien is het
verenigingsleven de smeerolie van de Weerter samenleving.
Investeren in duurzaamheid!
Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee.
Economie moet groeien!
Ondernemers moeten ondernemen.
Brainport 2020 biedt kansen. De binnenstad moet
aantrekkelijker worden.
Financiën op orde!
Een meerjarig sluitende begroting. Géén prestigieuze
projecten. U moet weer vertrouwen in het
gemeentebestuur krijgen!
12
13
14
Genie Nijs
gepensioneerd,
voorheen
EHOHLGVPHGHZHUNHU
JHPHHQWH:HHUW
Edmar Meuwissen
consultant Europese
regelgeving voor
bouwproducten
Mies van der Loo
adviseur Rabobank,
oud voorzitter
wijkraad Moesel
15
16
17
18
19
drs. Ad van Mierlo
docent Duits,
Dendron College,
Horst a/d Maas
Henk Konings
gepensioneerd, v/h
ÛQDQFLHHOPDQDJHU
WHFKQLVFKPDQDJHU
0D[[&RP%6:
Nettie
Huisman
GRFHQW0%2
*LOGH2SOHLGLQJHQ
Venlo
Ruurd de
Pont
32DGYLVHXU
JHPHHQWH+HOPRQG
Wim Janssen
RQGHUQHPHU'*$
:LP-DQVVHQ
7ZHHZLHOHUV:HHUW
sporter
STERKER & SOCIALER