Tipkaart Rudis lelie bolontsmetting 2401 KB

Rudis,
onmisbaar in een
goede bolontsmetting
Rhizoctonia: een onderschat probleem in lelies
Rudis op Rhizoctonia en Fusarium
Het lelies planten staat voor de deur, enBayer
daarmee
ook de SA-NV
plantgoedontsmetting. Jarenlange
CropScience
consistent goede resultaten maken Rudis
voor
Postbus
231 velen tot een standaardproduct in de
ontsmetting, specifiek sterk op Rhizoctonia
en AE
Fusarium.
Rhizoctonia is een onderschatte
NL-3640
Mijdrecht
schimmelziekte, die weliswaar vroeg in het groeiseizoen voor zichtbaar uitval van planten kan
zorgen, maar waarbij een aantasting later in het groeiseizoen vrijwel niet opvalt.
Na het rooien komt het gevolg van de aantasting dan echter als een onverwacht hoog
uitvalspercentage zeer onaangenaam om de hoek kijken. Onderstaande grafiek toont de goede
werking van Rudis op Rhizoctonia. Kortom, voorkom uitval met Rudis!
Rhizoctonia solani - Lelie 2013
BCS Platform - Ens Cultivar: Lollypop
%Rhizoctonia
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Onbehandeld geinfecteerd
Standaard + 0,2% Rudis
Standaard + 0,4% prochloraz
Standaard = 0,5% Captan + 1.0% Topsin M + 1.5% Securo
Topsin® M is een geregistreerd handelsmerk van Certis Europe B.V. Securo® is een geregistreerd handelsmerk van BASF Agro B.V.
Heeft u nog vragen over de toepassing van Rudis, neem dan contact op met uw leverancier.
Mijdrecht, maart 2014
www.bayercropscience.nl
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Bayer CropScience SA-NV Postbus 231 NL - 3640 AE Mijdrecht