Themalijst - Stad Kortrijk

Themalijst
Inleiding
Op de kerkelijke hoogdagen Allerheiligen en Allerzielen is het kerkhofbezoek groter dan tijdens de rest van
het jaar. Iedereen heeft wel iets om te herdenken.
Een keuzelijst maken rond het thema Rouw en Rouwproces is niet zo eenvoudig omdat er zoveel soorten
rouw zijn. Je kunt rouwen om een partner, je kunt rouwen om een kind of om een ouder.
Dat het een langdurig en pijnlijk proces kan zijn, is voor iedereen duidelijk.
In deze lijst bieden we je een aantal hulpmiddelen om die donkere tijden te helpen doorstaan. Zowel
boeken als speelfilms kunnen een hulpmiddel zijn in het verwerkingsproces.
We beperken ons voornamelijk tot een keuze uit de aanwinsten van de laatste jaren.
Wie nog meer wil lezen of zien vindt in onze catalogus nog veel meer onder de Trefwoorden Rouw,
Rouwen, Rouwproces of Verliesverwerking.
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=rouw#?q=rouw&t=1414569683878
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een goed uitgangspunt is een van de Infowijzers die de West-Vlaamse Bibliotheken samen over bepaalde
thema’s maken.
Infowijzer
Omgaan met verdriet na overlijden
Infowijzers bevatten een selectie van goede boeken en websites rond een bepaald thema. Een team
van bibliotheekmedewerkers stelt de infowijzers samen en toetst alle bronnen af aan
vooropgestelde kwaliteitscriteria. Je vindt ze terug via google, west-vlaanderen.bibliotheek.be of de
lokale catalogus
http://bronnenwijzer.be/selections/510107a13b646922df000014/print
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.2
Inhoud
Inleiding ............................................................................................................................................................. 2
Volwassenenboeken.......................................................................................................................................... 4
Romans .......................................................................................................................................................... 4
Informatieve boeken ......................................................................................................................................... 8
172 ................................................................................................................................................................. 8
418.7 .............................................................................................................................................................. 8
Poëzie .............................................................................................................................................................. 12
Jeugdboeken.................................................................................................................................................... 13
Speelleermaterialen .................................................................................................................................... 13
Themapaketten ........................................................................................................................................... 13
Informatief................................................................................................................................................... 14
Prentenboeken (vanaf 3 jaar) ...................................................................................................................... 16
Fictie vanaf 6 jaar (blauw) ........................................................................................................................... 19
Fictie vanaf 9 jaar (geel) .............................................................................................................................. 21
Fictie vanaf 12 jaar (groen) .......................................................................................................................... 24
Fictie vanaf 14 jaar (rood) ........................................................................................................................... 25
Speelfilms voor de jeugd ............................................................................................................................. 26
Luisterboeken .................................................................................................................................................. 27
Speelfilms voor volwassenen .......................................................................................................................... 28
Strips ................................................................................................................................................................ 30
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.3
Volwassenenboeken
Romans
Mogelijkheden (Kaui Hart Hemmings, 2014)
Het is drie maanden geleden dat Sarahs 20-jarige zoon Cully verongelukte bij een skiongeluk en ze is nog in volle rouw. Het kost haar veel moeite om haar leven weer op te
pakken. Ze woont sinds kort samen met haar vader in een skigebied in Colorado. Haar zoon
heeft ze als jonge ongehuwde moeder alleen opgevoed, maar met diens vader heeft ze nog
steeds regelmatig contact. Haar beste vriendin probeert haar op te beuren, maar heeft zelf
haar handen vol aan haar in duigen vallende huwelijk. Wanneer er op een avond een onbekend meisje op
de stoep staat dat Cully heeft gekend verandert er veel. Sarah moet een beslissing nemen die haar helpt
haar verlies te verwerken. Openhartige boeiende roman die zich afspeelt in slechts enkele dagen tijd,
waarin eigenlijk niet veel gebeurt maar waar het gaat om terugblikken en om interactie tussen de
hoofdpersonen.
Wat je ziet als je valt (Rebecca Wait, 2014)
Het is alweer een aantal jaren geleden dat de oudste zoon Kit na een lange depressie
zelfmoord pleegde, maar nog altijd heeft zijn gezin dat verlies niet verwerkt. Vader Joe sluit
zich op in zijn schuurtje om aan zijn meubels te werken, moeder Rose probeert wanhopig de
schijn op te houden, broer Jamie is met de noorderzon vertrokken en heeft nu ergens een
baantje in een boekwinkel in een andere stad, en omdat zusje Emma de warmte van vroeger
mist, stopt ze zich vol met eten en wordt prompt op school gepest. De flashbackstructuur maakt pas in de
loop van het verhaal duidelijk hoe het drama rondom Kit zich werkelijk heeft afgespeeld. Doorleefde
roman, volgens een hint in het dankwoord min of meer autobiografisch, vol goede intenties en soms pijnlijk
om te lezen, maar ook enigszins braaf en traditioneel, hoewel de Engelse schrijfster (1988) nergens voor de
eenvoudige oplossing kiest en haar personages ook nergens onfeilbaar of al te verstandig maakt. Boeiend
maar misschien wat al te voorspelbaar.
In vrije val (Nicola Moriarty, 2014)
Als de jonge Andy (24) sterft, staat het leven van zowel zijn moeder Evelyn als verloofde
Belinda op zijn kop. Evelyn beschuldigt Belinda ervan dat zij Andy's dood op haar geweten
heeft. Ze maakt haar zelfs publiekelijk belachelijk. Om zijn dood te verwerken, leeft Evelyn
ineens in het extreme - zo pleegt ze diefstal en besluit ze een parachutesprong te maken.
Belinda op haar beurt denkt Andy overal te zien en voelt zich schuldig, ook door Evelyn.
Deze debuutroman heeft als hoofdthema rouwverwerking en de auteur behandelt dit onderwerp met
verve. De lezer leeft gelijk mee met Belinda en ondanks Evelyns onaangename gedrag, weet ook zij
sympathie op te wekken. Ook geslaagd is het feit dat de hoofdstukken afwisselend vanuit het oogpunt van
deze drie hoofdpersonages worden verteld. Hierdoor wordt de lezer ook meegenomen in flashbacks, die
meer onthullen over de relatie tussen Belinda en Andy.
Uitverkoren (A.F.TH. Van der Heijden, 2014)
Op het omslag wordt dit nieuwe boek een noodzakelijk zusterboek bij 'Tonio'* genoemd.
Een jaar na het overlijden van zijn zoon verscheen in 2011 die 'requiemroman'.
'Uitverkoren' opent met de gelijknamige prozatekst ‘in de toonaard van het requiem Tonio’.
Dit stuk verhaalt over het gemis en de gevoelde alomtegenwoordigheid van Tonio na zijn
overlijden. In een rustige, voorname toon is dit schrijnende stuk geschreven. Het grootste
deel van het boek bestaat verder uit de weerslag van schriftelijke interviews met de schrijver in 2011.
Daarin spreekt hij over het leven en sterven van zijn zoon; over het gruwelijke gemis; over zijn gevoel van
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.4
falen als beschermende vader; over de literaire vormgeving van zijn roman en over de cesuur in zijn
scheppende werk. Het zijn indrukwekkende interviews, die ook bij lezing achter elkaar en ondanks enkele
overlappingen, navrant zijn en waarin de schrijver zichzelf niet ontziet.
De achterblijvers (Maaike gerritsen, 2014)
De hoofdpersonen zijn Sprengler en Fae. Sprengler is een oudere tandarts, lid van het
Rampen Identificatie Team dat eind 2004 naar Thailand gaat om slachtoffers van de tsunami
te identificeren. Tijdens zijn verblijf daar hoort hij dat zijn dochter dood is. Vlak voor zijn
vertrek had zij hem meegedeeld dat ze ophield met haar studie en zijn praktijk niet zou
overnemen, iets waar hij altijd naartoe heeft gewerkt. Tijdens die kerstvakantie gaat Fae, een
tienermeisje, met haar ouders en broertje op vakantie naar Thailand. Haar broertje overleeft de tsunami
niet. In 2008 komt Fae bij toeval met hevige kiespijn bij Sprengler terecht. Deze ontmoeting is het begin van
een bijzondere vriendschap. Beiden zijn 'achterblijvers'. Het is een knap geschreven boek, zowel wat betreft
het verhaal als het taalgebruik.
Een medaille van vlees en bloed (Serge Simonart, 2014)à
Een medaille van vlees en bloed is een hartverwarmende roman over vriendschap, liefde,
idealen en levenskeuzes. Hij gaat over hoe een vriendenkring die een uppercut van het
noodlot incasseert, de rangen sluit en terugslaat. De geliefde Ben, de charismatische
spilfiguur van de vriendenkring en een man met een groot hart, sterft onverwacht. De ware
toedracht van zijn dood zet hun wereld op z'n kop en schudt opnieuw de kaarten. Eerst
wordt Bens … Lees meerdood overschaduwd door die van een vulgaire charmezanger. Dan krijgt Bens lot
alsnog nationale weerklank. Wat volgt, is een sneeuwbaleffect, een overrompeling, een tijdbom, een
vergiftigd geschenk.
Ik wens je mooie dromen (Massimo Gramellini, 2013)
De 9-jarige Massimo verliest zijn moeder in de nacht voor Oudjaar. Hij kan dit verlies niet
accepteren en blijft in totale ontreddering achter. Zijn vader weet niet goed wat hij met de
kleine jongen aan moet. De oppas interesseert zich niet voor hem. Het enige wat hij met zijn
vader deelt, is liefde voor het voetbal. Hij groeit op met veel onzekerheid en neemt het zijn
moeder kwalijk dat ze hem in de steek gelaten heeft. Als hij veertien jaar is, vertelt zijn vader
hem dat moeder aan kanker overleden is. Pas veertig jaar later komt Massimo erachter dat de waarheid
anders is. Zijn eerste huwelijk mislukt, o.a. door zijn angst om kinderen te krijgen. Pas als hij Elisa ontmoet,
lukt het hem zijn verlatingsangst onder ogen te zien, zijn moeder te vergeven en nieuwe inspiratie te
vinden voor zijn leven. Een eigentijdse roman over het verwerken van verlies.
Ik rouw van jou (Jonathan Tropper, 20113)
Het gladjes verlopende leven van dertiger Judd Foxman wordt flink door elkaar geschud als
hij zijn vrouw in bed betrapt met zijn baas, als zijn vader kort nadien overlijdt en vervolgens
zijn overspelige vrouw hem meldt dat ze zwanger is van Judd. Onder die omstandigheden
vertrekt Judd naar zijn ouderlijk huis, omdat de laatste wens van zijn al lang niet meer
gelovige vader zou zijn dat de hele familie een traditioneel-joodse sjivve zit: zeven dagen
samen rouwen. Het bijeenzijn van alle leden van de nogal onorthodoxe familie Foxman staat garant voor
relationele verwikkelingen, venijnige woordenwisselingen en opborrelende en uitbarstende frustraties.
Intussen moet Judd helder zien te krijgen hoe hij verder wil met zijn leven. Bij vlagen zeer geestige
moderne zedenschets met serieuze ondertoon, met als kenmerken flitsende dialogen, slapstick-achtige
scenes en een flinke portie seks. Verscheen eerder onder de titel 'Zeven dagen, zeven nachten'. Het boek
wordt verfilmd met in de hoofdrollen Jason Bateman, Jane Fonda en Tina Fey.
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.5
Vloedgolf (Sonali Deraniyagala, 2013)
Autobiografische relaas van de op Sri Lanka geboren schrijfster. Sonali verliest haar man,
twee zoontjes en ouders tijdens de tsunami op tweede kerstdag in 2004 op Sri Lanka. Ze
overleeft deze ramp terwijl ze zelf het liefst dood wil en ook pogingen daartoe onderneemt.
Bijzonder indringend beschrijft de auteur wat ze daarna meemaakt. De fase van ontkenning
tot het verder moeten leven. Niet willen herinneren, terwijl elk detail haar overspoelt. In elke
zin komt haar leven voor de ramp zo krachtig tot leven dat je het niet meer kan vergeten. Hoe Sonali
ondraaglijke wanhoop een plek weet te geven in haar dagelijkse leven, zal velen tot een voorbeeld worden.
Enon (Paul Harding, 2013)
Tweede roman van de Amerikaanse schrijver (1967) die in 2010 voor zijn debuut ‘Kwikzilver’
de Pulitzer Prize ontving. Na de dood van zijn 13-jarige dochter Kate beleeft Charlie Crosby
een psychische crisis die hem naar waanzin en zelfdestructie voert, voordat hij het verlies van
zijn dochter kan aanvaarden als een realiteit die zijn leven bepaalt. Kate’s dood betekent het
einde van Charlie’s huwelijk met Sue. Alleen de liefde voor hun dochter hield Sue en Charlie
bijeen. Charlie raakt verslaafd aan drank en medicijnen en laat zich meevoeren in een stroom van
hallucinaties waarin hij Kate bij zich wil houden. De auteur laat zien dat het verlies van een kind de bodem
wegslaat uit het leven van de ouder. Charlie’s herinneringen aan zijn eigen jeugd zijn daarom even talrijk en
gedetailleerd als de herinneringen aan zijn dochter. Charlie is niet alleen zijn dochter kwijtgeraakt, maar
ook zijn eigen ik. Pas als hij zichzelf heeft teruggevonden kan Charlie het verlies van Kate gaan verwerken.
Een literair rijke, maar ook wijze roman die veel lezers kan troosten in de herkenning van emoties.
Het zomerhuis (Anna Fredriksson, 2013)
Roman over de verwerking van de dood van een moeder. Eva (40+) vlucht na de zelfmoord
van haar gescheiden moeder (66) naar hun zomerhuis op een Zweeds eiland. Daar arriveren
ook haar jongere broer Anders en zijn gezin en zusje Maja plus vriend. Zij zijn al, tegen Eva's
zin, tot het besluit gekomen om het zomerhuis te verkopen. Er ontbrandt een strijd. Zo wordt
Eva gedwongen tot hernieuwd contact met de familie. Jeugdherinneringen spelen op,
gecentreerd rond de moeder. Verdriet, bitterheid, eenzaamheid, maar ook ontroering en herkenning
spelen in dit sobere verhaal, verteld vanuit Eva's perspectief in de derde persoon, een belangrijke rol, ook
via flashbacks. Het romandebuut van de Zweedse schrijfster (1966), die scripts schrijft voor films en
televisieseries als Wallander, werd lovend ontvangen, wat leidde tot filmopnames. Ze weet goed te
karakteriseren en schrijft subtiel over de verwerking, het contact van broer en zussen en hun achtergrond
gedurende enige zomerweken.
Kalme chaos (Sandro Veronesi, 2013)
'Kalme chaos' vertelt het verhaal van een succesvolle zakenman die na het redden van een
vrouw uit zee en het tegelijkertijd verliezen van zijn eigen vrouw, zich helemaal stort op de
opvoeding van zijn dochtertje en daarbij alle maatschappelijke conventies achter zich laat. Hij
bivakkeert overdag in zijn auto voor haar school, gaat niet meer naar zijn werk etc. Aan
verdriet lijkt hij niet toe te komen. Wel komt iedereen zijn leed bij hem onderbrengen.
Veronesi goochelt met verhalen en stijlen, maakt het onaannemelijke volstrekt acceptabel en schetst een
bizar beeld van onze normale samenleving, met humor, passie en virtuositeit. Een zeer verrassend en
spannend boek, dat zoveel ideeën herbergt dat de lezer nog lang stof tot nadenken heeft, terwijl hij ook
gewoon een spannende roman gelezen heeft. Een briljant boek.
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.6
Het boek Jop (Roek Lips, 2013)
Als je kind sterft, is dat erg. Als je kind vermist wordt en nooit is teruggevonden, terwijl het
zeker is, dat het kind dood is, zo mogelijk nog erger. Schokkend in dit boek is vooral ook het
wachten van de familie op het lichaam van hun in Spanje verdronken zoon en broer. Job was
achttien en hij verdronk in Spanje in zee, waar geen waarschuwingsborden (meer) stonden
omdat het al oktober was en dan verwachtte men daar geen toeristen meer. Autoriteiten en
hulpverleners zochten lang en intensief naar het lichaam van de jongen; iedereen was behulpzaam en
meelevend genoeg. Maar vergeefs. De vader vertelt erover in dit boek. Het moet ook verschrikkelijk voor
hem zijn om telkens opnieuw te moeten horen hoe het lichaam van zijn zoon eruit zal zien áls hij ooit wordt
gevonden. Opmerkelijk is dat de ongelukkige vader met zijn eigen dementerende vader weer contact krijgt
na dit droevige gebeuren. Een goed geschreven herinneringsboek dat ook voor lezers buiten de kring van
familie en kennissen interessant is.
Hieronder volgen nog enkele romans die in Open Kast te vinden zijn
Brunt, Carol Rifka
Carey, Peter
Clarke, Lucy
Claudel, Philippe
Claudel, Philippe
Cohen, Leah
Darrieussecq, Marie
Doughty, Louise
Enquist, Anna
Fitch, Janet
Gallay, Claudie
Gaudé, Laurent
Gramellini, Massimo
Gerritsen, Maaike
Griffin, Lynne
Grossmann, David
Heijden, A,F,Th van der
Hemmerechts, Kristien
Hilderbrand, Elin
Hood, Ann
Joossen, Frauke
Moelands, Kim
Mondadori, Sebastiano
Montefiore, Santa
Moore, Lisa
Nobel, Elizabeth
Reid, Taylor Jenkins
Swift, Graham
Tyler, Anne
Wait, Rebecca
Waldman, Ayelet
Themalijst : Rouwen
Vertel de wolven dat ik thuis ben
De chemie van tranen
Ademhalen
Zonder mij
Rivier van vergetelheid
Breekbare uren
Tom is dood
Voor altijd verloren
De thuiskomst
Portret in zwart
De branding
De poort van de hel
Ik wens je mooie dromen
De achterblijvers
Dagen zonder Abby
Uit de tijd vallen: een verhaal in stemmen
Tonio: een requiemroman
Als een kinderhemd
Kijk niet om
De breiclub
Voor Claire: (…)
Ademloos
Morgen een jaar geleden
Het gouden licht
Februari
Zonder
Supernova
Was je maar hier
Afscheid voor beginners
Wat je ziet als je valt
De weg door het park
Openbare bibliotheek Kortrijk
BRUN
CARE
CLAR
CLAU
CLAU
COHE
DARR
DOUG
ENQU
FITC
GALL
GAUD
GRAM
GERR
GRIF
GROS
HEIJ
HEMM
HILD
HOOD
JOOS
MOEL
MOND
MONT
MOOR
NOBE
REID
SWIF
TYLE
WAIT
WALD
nov 2014 p.7
Informatieve boeken
De meeste informatieve werken over het rouwproces vind je in de rubriek 418.7 maar er zitten ook
enkele niet te missen standaardwerken bij het volgende nummer
172
Voor wie woorden zoekt (Kris Gelaude, 2011)
Veel mensen zijn in onze tijd op zoek naar woorden bij bijzondere gelegenheden. Dit boek
wil daarbij inspiratie bieden voor grote en kleine momenten: bij zwangerschap en geboorte,
voor verliefden en gehuwden, op een verjaardag, bij eerste communie en vormsel, voor
ouders, dankwoorden, vakantie, pensioen, woorden van verwondering, jubileum, religieuze
roeping, goedheid en liefde, afscheid en rouw, kerstmis en het nieuwe jaar. Het zijn korte,
krachtige teksten, poëtische handreikingen die – zoals de auteur hoopt –, zullen landen in het hart van de
ander, wie dat ook moge zijn, wel of niet met een christelijke achtergrond. In haar keuzen cirkelt de auteur
om het geheim van leven en dood. God is daarbij ongenoemd, maar tastbaar nabij. De Belgische auteur
(1943) is als vrijwilliger zeer betrokken bij de catechese en actief als vormingswerkster.
Veel zeggen met weinig woorden (Majke Jongen, 2010)
In deze kleine hardcover bundelt de samenstelster citaten die inspiratie moeten bieden
voor ‘troost en bemoediging’. In een woord vooraf stelt Jongen: ‘Dé juiste woorden om
verdriet op te lossen bestaan niet. Je kunt wel op zoek gaan naar woorden die helpen bij
ziekte, eenzaamheid, verdriet, scheiding, werkloosheid en andere moeilijke situaties.’ Ze
ging daarvoor te rade bij uiteenlopende bronnen. Gedichten (of fragmenten daaruit) zijn
het talrijkst, met klassiekers van Herman de Coninck of Toon Tellegen naast teksten van jonge dichters als
Sylvie Marie of Ruth Lasters. Daarnaast zijn er ook prozafragmenten, spreekwoorden, citaten uit liedjes,
uitspraken van bekende (Vlaamse) figuren (zoals oud-kardinaal Godfried Danneels)… Dat alles werd
ingedeeld in zeven thema’s, van ‘hoop’ tot ‘stilte’.
418.7
Stil verdriet (Manu Keirse, 2006)
Uitgangspunt van dit boekje is de mooie gedachte dat "verdriet de keerzijde is van de
liefde". Doorheen de verschillende getuigenissen van mensen die rouwen of gerouwd
hebben en doorheen de uiteenzettingen over wat rouwen betekent voor een mens, hoe
men ermee om kan gaan, op welke manier het iets negatiefs of iets positiefs kan
betekenen in een mensenleven, probeert Manu Keirse rouwenden een hand te reiken en
te helpen bij het verzachten van hun leed. De theoretische uiteenzettingen houden geen nieuwe
elementen in voor mensen die al vertrouwd zijn met de problematiek van rouw, maar vormen wel een
mooi geheel met de authentieke getuigenissen. Bovendien bevat het boekje op klein formaat ook een
audio-cd* waarop het materiaal uit het boekje wordt ingelezen door vier verschillende mensen (o.m. Chris
Lomme), die dat elk op hun beurt warm en sereen doen. Daardoor alleen al kan het luisteren naar de cd
troostend zijn zeker voor mensen die niet zo 'lees-minded' zijn. Niet vernieuwend, niet spectaculair, maar
degelijk en hartverwarmend.
Over rouw: de zin van de vijf stadia van rouwverwerking (Elizabeth Kübler-Ross, 2011)
De auteur, een wereldberoemde vrouwelijke psychiater, die als een van de eersten heel open
over de dood - in welk vorm dan ook - publiceerde, schreef haar laatste boek tijdens haar
ziekbed. Ze overleed op 78-jarige leeftijd vlak voordat het boek werd gepubliceerd. De medeauteur verdiende ook zijn sporen als deskundige op het terrein van stervensleer
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.8
(thanatologie) en hun samenwerking, vooral ook in dit boek, maakte er iets bijzonders van. Hetgeen ze
vertellen over bijvoorbeeld de vijf stadia van rouwverwerking is bekend. In dit boek relativeren zij deze
overtuigingen weliswaar enigszins door te zeggen dat de volgorde en de inhoud niet bij alle mensen
hetzelfde zijn, maar ze vertellen hetgeen ze daarover willen zeggen in alle eenvoud en aan alle mensen en
vooral ook aan de hand van tientallen kleine voorbeeldverhalen, waardoor het boek ook inderdaad geschikt
is voor alle volwassenen, die te maken krijgen met de dood en... het is zonder meer troostvol als een
vriendenarm om de schouders.
De gids over rouwende kids (Leoniek Van der Maarel, 2013)
Het is moeilijk om te zien dat een kind verdriet heeft om het verlies van een dierbare. Je
zou het verdriet het liefst wegnemen. Dat kan niet. Maar je kunt het kind wel zo goed
mogelijk steunen en begeleiden. Hoe je dat doet, staat beschreven in deze praktische
gids. De 80 heldere tips laten je zien hoe je het best kunt omgaan met (het verdriet van)
het kind. Een kort en bondig hulpmiddel voor ouders, leerkrachten en alle anderen die in
hun omgeving met rouw te maken hebben.
Doodgeboren (Jan Bleyen, 2012)
In de laatste vijftig jaar is de omgang met de doodgeboorte radicaal veranderd. De auteur
(1980) doceert Mondelinge Geschiedenis en Historische Antropologie aan de Katholieke
Universiteit Leuven en heeft een bijzondere interesse in thema's zoals emoties, zintuigen en
het lichaam. Eerder publiceerde hij onder meer 'De dood in Vlaanderen' (2005). Dit boek is
gedeeltelijk beschouwelijk van aard. Ook laat het moeders van verschillende generaties puur
aan het woord over het omgaan met hen en hun doodgeboren kind in ziekenhuis, samenleving en de
persoonlijke levenskring. Een mooi ingetogen en tegelijk sprekend boek over een levensthema waarin
geboorte en dood nagenoeg samenvallen
Als ouderen rouwen (Marie-Christien Adriaensen, 2005)
Dit vlot geschreven boek behandelt veel aspecten van de rouwfasen en de gevolgen ervan.
Er wordt gedifferentieerd naar het verlies van de partner, een kind etc., en tussen de
beleving door mannen en vrouwen. Het tweede deel behandelt opvang- en
begeleidingsmogelijkheden en een uitvoerige case study. De erg lange literatuurlijst bevat
vooral veel nuttige Franse en Engelse literatuur en veel letterkunde (Van Eeden zowel als
Kees van Kooten). Van de Nederlandse vakliteratuur ontbreken opvallend Jan Matse (over de beleving van
de dood in tehuizen) en Munnichs (de beleving van de eindigheid). De schrijfster, gerontologe en
rouwdeskundige, geeft voor vragen en suggesties haar e-mail adres. Ze baseert haar boek vooral op
onderzoek dat ze samen met anderen in 2003 deed in Vlaamse tehuizen, naast praktijkervaring. Over dit
specifieke onderwerp dat zowel voor ouderen als hulpverleners van wezenlijk belang is, bestaat weinig
literatuur voor een algemeen publiek.
Rouwen in de tijd (Marinus Van den Berg, 2009)
Na een korte inleiding over het landschap van afscheid en verlies en na een eerste
verkenning van de uitklapbare landschapskaart (aan de binnenzijde van het omslag) volgt in
zeventien hoofdstukken een zoektocht langs vele facetten van rouwen en van leven. Gemis,
verdriet, loslaten, herinneren, denken, voelen, beleven, ervaren, intimiteit, inspanning,
ontspanning, levensbeschouwing, 'men', spiritualiteit en identiteit vormen stukjes van dat
landschap. Doel van rouwen is volgens de auteur jezelf hervinden, met nieuwe levenszin, nieuwe
verhoudingen en een nieuw evenwicht. Allerlei interessante en bruikbare tussenteksten: negentien
intermezzo's, elf 'onderwegteksten' en vijf teksten voor herdenkingsbijeenkomsten. Onderaan elk
hoofdstuk en elke tussentekst staan voetnoten met verwijzing naar boeken of met andere informatie
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.9
Rouwen om zelfdodding (Albert Y. Hsu, 2004)
Hoe om te gaan met de zelfdoding van een geliefde, naaststaande. Een ouder, partner, kind
bijvoorbeeld. Hoe een weg te vinden in de brei van gevoelens, ervaringen en gedachten: dat
is het thema van dit boek van een auteur die theologie en communicatiewetenschappen
studeerde en uitgever en schrijver van professie is. Op heel natuurlijke wijze vlecht de auteur
zijn eigen ervaringen met de zelfdoding van zijn vader in, in een boek waarin een zeer breed
scala aan grotere en kleinere, maar heel belangrijke thema's aan bod komt van dat voor
velen zo ingewikkelde onderwerp. Het boek kenmerkt zich door zeer toegankelijk taalgebruik en is mede
daardoor inhoudelijk zeker vanuit een christelijke optiek breed en verrijkend en herkenbaar en daardoor
steunend. Van deze auteur is een eerder werk in de VS op een top-tien geplaatst van beste pastorale
uitgaven. Een heel veel biedend boek.
Rouw op je dak (Jos Brink, 2007)
De mens die een dierbare heeft verloren, een ouder, een partner of een kind, die staat
ineens in een soort niemandsland van verder moeten, maar van - vaak - niet weten hoe. Of
het sterven van die dierbare nu verwacht werd of plotsklaps een feit was, of het veroorzaakt
was door een ongeval of ziekte of een 'zelfgekozen' einde, dat maakt slechts relatief verschil.
De bekende auteur schreef vanuit persoonlijke en pastorale ervaringen - in je-vorm - in de
verwachting dat het boek een steuntje kan vormen voor mensen in rouw voor wie vaak de ondersteuning
uit de eigen vertrouwde kring lang niet altijd goed en op het juiste moment aankomt. Een boek kun je
pakken en wegleggen, zoals je dat zelf wilt. In een toonzetting die ongetwijfeld velen aanspreekt, komen
veel thema's aan de orde die herkenning kunnen oproepen. Bovendien staat de auteur terecht stil bij
minder gemakkelijke, maar zeker niet minder belangrijke onderwerpen in dit verband.
Ze zeggen dat het overgaat (Johan Maes, 2009)
In de reeks boeken over rouw en rouwverwerking is dit een topper. Een boek dat mensen
die denken dat ze 'abnormaal' zijn, bijvoorbeeld doordat ze na tientallen jaren nog steeds
niet klaar zijn met het verlies van een geliefde, geruststelt. Want, stellen de auteurs terecht:
rouwen is een persoonlijke zaak. Iedereen rouwt op zijn/haar eigen wijze. Nooit is een
bepaalde manier van rouwen gek of onacceptabel. Nooit kan iemand stellen dat het 'nu wel
lang genoeg heeft geduurd'. Het boek is eenvoudig geschreven, heel leesbaar voor iedereen. Het preekt
niet, het gebruikt geen vaktaal. Het geeft medegevoel, heel veel begrip voor wat overlijden van geliefde
mensen kan aanrichten onder nabestaanden. Ontroerend, vaak treffend zijn de voorbeeldverhalen die de
auteurs gebruiken. Alleen al daarom is dit boek meer dan bijzonder.
Het was toch een mooi leven (Arthur Polspoel, 2008)
Na een voorwoord en inleiding gaat de auteur in elf hoofdstukken in op de specifieke
aspecten van verliesverwerking bij oudere mensen, zowel vanuit de oudere nabestaande zelf
als vanuit de hulpverleners. Hoofdstuk een gaat over oud zijn en (beperkte)
levensverwachting. De vele vormen van verlies komen in een volgend hoofdstuk aan de
orde, Rouwverwerking in algemene zin in hoofdstuk drie, de algemene rouwopdrachten in
vier en in hoofdstuk vijf de mogelijkheden en beperkingen bij rouwverwerking van kwetsbare ouderen.
Hoofdstuk zes vormt de omslag van menselijk leven als eenzame opdracht, naar inleven in de eenzame weg
die de ander moet gaan. De drie volgende hoofdstukken bestrijken de hulpverlening bij de verschillende
rouwopdrachten. Hoofdstuk tien geeft een verdieping van zin en betekenis door de veranderende
spirituele dimensie. Helpen door de kwaliteit van de ontmoeting komt daarna aan de orde. Beschrijvingen
van concrete personen en hun uitspraken verlevendigen de tekst. Van belang voor rouwende ouderen zelf
én voor (klein)kinderen, professionele hulpverleners en anderen.
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.10
Als aanvulling nog een paar titels uit dezelfde rubriek
Jong, Saskia de
Wychen, Line Van
Matznetter, Beate
Maarel, Leoniek Van der
Berg, Marinus Van den
Jong, Saskia de
Stighelen, Guillaume Van der
Keirse, Manu
Fiddelaers-Jaspers, Riet
Westerink, Daan
Boswijk-Hummel, Riekje
Maes, Johan
Berg, Marinus Van den
Schouten, Edith
Keirse, Manu
Vanden Abbeele, Claire
Themalijst : Rouwen
Troosten: bronnen van bemoediging
Jij redt het wel: over leven in het land van rouw
Samen verder na het verlies van een kind
De gids over rouwende kids: 80 praktische tips
Als feest en verdriet elkaar kruisen
Troosten: met hoofd, hart en handen
Jij bent de zon nu
Stil verdriet: troostende teksten over afscheid nemen
Mijn troostende ik
Verder zonder jou: jongeren over de dood van iemand die ze lief is
Afscheid nemen: loslaten wat dierbaar is
Ze zeggen dat het overgaat: leven met rouw en verdriet
Rouwen in de tijd: een zoektocht in het landschap van afscheid
Maar ik leef nog: als een geliefde is weggevallen
Van het leven geleerd: levenslessen over verdriet en verlies
Als ik troost kon zijn: over liefde en pijn
Openbare bibliotheek Kortrijk
418.7
418.7
418.7
418.7
418.7
415.3
418.7
418.7
418.7
418.7
418.7
418.7
418.7
418.7
418.7
418.7
nov 2014 p.11
Poëzie
Alleen witte bloemen (Jessie De Caluwé, 2000)
Een selectie van zevenentwintig gedichten over afscheid nemen, samengebracht in een
cd met een boekje door Jessie De Caluwe. Mooie en vooral herkenbare gedichten van
Nederlandstalige en internationale dichters zoals Annie M.G. Schmidt, Hans Warren,
Toon Tellegen, Hugo Claus, Hikmet Nazim, en Pablo Neruda. Op de cd leest de
samenstelster op meevoelende en aangename toon de gedichten zelf voor, met een
uitgebreide muzikale begeleiding van Philippe de Chaffoy.
Gedichten voor het hart: troostende woorden (Anna Enquist, 2006)
Zo'n 150 gedichten, de meeste uit de 20e eeuw, zijn in deze bloemlezing opgenemen. De
samensteller selecteerde de voor hem ontroerendste gedichten uit de Nederlandse en
Vlaamse poëzie rond het thema troost. Een ruim begrip: mensen die getroffen zijn door wat
voor tegenslag ook, kunnen hierin bemoedigende woorden vinden, of het nu gaat om
(kinder)angst, liefdesverdriet, scheiding of dood. Er zijn bekende en minder bekende auteurs.
Het laatste anker (Koen Stassijns, 2004)
'Het laatste anker' bevat gedichten van dichters uit alle tijden en van alle plaatsen.
Veelzeggend is de ondertitel: '300 gedichten over dood en wat troost uit de hele wereld'.
De samenstellers Stassijns en Van Strijtem hebben alles in het werk gesteld om er een
prachtige bundel van te maken. De gedichten over de dood die in hun vorige drie
bloemlezingen zijn opgenomen ('De mooiste van de hele wereld', 'De mooiste van altijd',
'Liefdes werk') werden alleen een enkele keer 'gekopieerd'. Maar de samenstelers zijn op zoek gegaan naar
vooral veel nieuwe nog onbekende gedichten. Soms gaan ze daarbij ver terug in de tijd, omdat: 'het
landschap van de geschiedenis vol staat met stenen gedichten.'
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.12
Jeugdboeken
Speelleermaterialen
Ik ben verdrietig (2014)
De materialen zitten in een stevige houten kist waarvan
de deksel tevens een manier is om de platen te tonen.
De 5 dubbelzijdige praatplaten zijn gemakkelijk in de
deksel te schuiven. Ze passen ook in het verteltheater
dat Heutink apart levert. De platen vertellen een
verhaal. Aan de ene kant wordt een verhaal verteld over
het overlijden van een familielid door ziekte en aan de
andere kant het verhaal van een ongeluk en overlijden
van een huisdier. Daarnaast wordt er een handpop van
een dalmatiër bijgeleverd, 2 puzzels en een lottospel.
Ook zit er een handleiding bij het materiaal.
Inhoud: houten speldoos met: 5 dubbelzijdig bedrukte praatplaten (41,5x27cm), 2 houten puzzels
(28x28cm), 5 lottokaarten (14x21cm), 30 kleine lottokaarten (7x7cm), houten standaard voor praatplaat
(46x33cm), 1 handpop Dalmatiër, handleiding
Themapaketten
(4-5 jaar) : Dood 1







Rikki en de eekhoorn, Guido Van Genechten
Een ballon voor opa, Annemiek Neefjes
Themapakket Winob 191, Bibliotheek
Een plek voor oma, Antonie Schneider
De oma van Jules, Annemie Berebrouckx
Jonkie en Oudje, Sabine Wisman
Een fijn plekje in de hemel, Brigitte Minne
(4-5 jaar) : Dood 2






Een plek voor oma, Antonie Schneider
Adriaan, Janneke Van der Pal
Een hemel voor Beer, Dolf Verroen
Een ster voor Amber, Bart Demyttenaere
Dat is heel wat voor een kat, vind je niet ?, Judith Viorst
Opa en het geluk, Jutta Bauer
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.13
Informatief
Meer dan verdriet: een boek voor jonge mensen die rouwen (Claire Vanden Abbeele,
2004)
Informatie Jeugd (roze) : mens
Dood
Eigenlijk het beste boek van deze auteur over de dood, en ze schreef er vele. Het zijn
korte verhaaltjes over de dood van een geliefd iemand of in ieder geval van iemand
'heel dichtbij'. Elk verhaaltje geeft een idee van de impact, die dié dood heeft op dié
jongere. Na elk verhaaltje is er een samenvatting van de emoties, die erbij horen.
Gevoelens van pijn, rouw, onzekerheid en schuld. Er worden vragen gesteld over hoe de aangesproken
lezer dit heftige gebeuren ervaart. En hoe die de mensen rondom ervaart. Er zijn lege bladzijden voor de
antwoorden. Er worden voorzichtige adviezen gegeven over hoe om te gaan met rouw, héél voorzichtige
adviezen. En heel duidelijk komt over: elke rouw is anders; niets moet, alles mag in zo'n rouwperiode. Nooit
ben je gek. Het is jouw verdriet en probeer maar. Dit boek - tussen de vele andere boeken over dit
onderwerp - is een schitterend boek voor jongeren, die het meest onbegrijpelijke van het leven - de dood moeten aanvaarden en verwerken. Vanaf ca. 13 jaar.
Een raadsel voor Roosje (André Sollie, 2007)
Dood
Informatie Jeugd (roze) : mens
Roosje mist haar veel te vroeg gestorven grote zus Pia erg. Ze probeert haar zus te tekenen
en gebruikt allerlei technieken, maar het wil niet lukken om haar zus goed op papier te
zetten. Toen Roosje tien jaar werd, kreeg zij van Pia een schrift met daarin tien versjes. Kort
daarna stierf haar zus en heeft ze er nooit meer ingekeken. Nu leest ze de gedichten
opnieuw en ook de raadachtige opdracht voor in het schriftje. “Een uit een. Tien uit tien. Roosje zal het
zien. Een raadsel voor Roosje. Van je grote zus, Pia”. Roosje weet het raadsel te ontrafelen en daardoor hoe
zij zich haar zus moet herinneren. Schitterend geschreven boek over de verwerking van de dood van een
geliefd iemand. Het verhaal in woord en beeld is heel goed gestructureerd met een goed volgehouden
spanningsboog, waarbij de prachtige portretten die Roosje maakt naadloos aansluiten bij de tekst (en
allerlei illustratietechnieken de revue passeren). De emoties van Roosje worden zeer invoelbaar uitgewerkt.
De zoektocht naar de ontcijfering van het raadsel betrekt de lezer helemaal bij het verhaal. Een heel
bijzonder boek, verzorgd uitgegeven op stevig papier. Vanaf ca. 7 jaar.
Het wolkenhuis (Hetty Van De Donk, 2013)
Lichaam
Mini-info Jeugd (oranje) = Mens-
Jij en ik
Esther en Max wonen samen met papa en mama in een huis. Oma past vaak op
en Esther en Max mogen vaak bij oma logeren. Ze zijn gelukkig en hebben het
samen fijn! Op een dag gaat zomaar opeens mama’s hartje stuk. Mama gaat
dood; Esther en Max denken dat ze in een Wolkenhuis is gaan wonen. Er volgt
een periode van vertellen dat mama dood is, huilen en verdriet hebben, en afscheid nemen. De gedachten
van Esther en Max gaan nog vaak naar mama in het Wolkenhuis en ze bezoeken regelmatig het eigen plekje
van mama op aarde. Zo blijven de herinneringen aan mama levend. In dit oblong prentenboek met vrij dik,
glanzend papier wordt op eenvoudige wijze verteld/uitgelegd wat er gebeurt als een ouder plotseling
sterft. De digitale prenten bevatten grote kleurvlakken en weinig details; ondanks dat verbeelden ze de
tekst wonderwel. De tekst (in witte, quasihandschriftletters) is kernachtig, vol gevoel en laat veel ruimte om
‘eigen taal’ toe te voegen. Uitgave van een auteur die het verhaal zelf heeft meegemaakt; uitgegeven
'onder de vleugels van' Riet Fiddelaers-Jaspers (www.in-de-wolken.nl). Een uitgave die informeert, uitlegt,
recht doet aan feiten en gevoelens in een periode dat ‘de wereld op zijn kop staat…’. Om voor te lezen en
over te praten met kinderen vanaf ca. 4 jaar.
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.14
Waar ga je heen als je dood bent? (Martine Hennuy, 2012)
(roze) : mens
Informatie Jeugd
Dood
Mooie prentvertelling over gevoelens van diep verdriet en rouw. Stijn (ik-figuur) krijgt
van papa, die erg ziek is, een schrift om iets op te schrijven, te tekenen of dierbare
dingen in te plakken, wanneer hij iets kwijt wil. De papa van Stijn gaat dood en wordt
begraven. In het schrift schrijft Stijn lange brieven aan papa. Op school praat de juf
over doodgaan en over de vraag: ‘Waar blijf je als je dood bent gegaan?’ Stijn toont in een droom veel
moed door oog in oog te durven staan met het donkere in zijn leven. Hij heeft een plekje gebouwd tussen
de bomen in het bos, waar hij mijmert en zijn verdriet overdenkt. Een haas suggereert Stijn een
‘Herdenkingsmonumentje’ op te richten voor zijn overleden vader. Het ritueel wordt invoelend verbeeld en
op liefdevolle wijze afgesloten met doen verdwijnen van boosheid, angst en verdriet, door hevige emoties
weg te blazen in drie gekleurde ballonnen. Dit zorgt bij Sijn voor opluchting. Het zachtmoedige verhaal
wordt met aandacht voor gevoelens beschreven. Therapeutische prentvertelling (vanuit Stijn geschreven)
met vrij veel tekst en mooie gekleurde schilderingen die goed bij de tekst aansluiten. Om voor te lezen en
te praten over de dood met kinderen vanaf ca. 6 jaar.
Afscheid en verlies (Jaklien Eyckerman, 2013) Informatie Jeugd (roze) : mens
gevoelens-gedrag
Ben je soft als je huilt? Wanneer ga je dood? Kindervragen gaan over alle levensthema's,
zijn vaak onverwacht, kennen veel kleurtjes, zijn vaak spontaan, buitengewoon eerlijk en
direct. Achter die vragen gaan allerlei beelden schuil: beelden die het kind helpen, maar
ook beelden die het kind kunnen blokkeren. Dit deel uit de serie '100 kindervragen'* gaat
over afscheid en verlies, over rouw en verdriet en de ingewikkelde veelheid van menselijke emoties die
deze heftige gevoelens kunnen oproepen. Door de thematiek te behandelen aan de hand van honderd
realistische vragen, maar ook via honderd empathische, de vraag serieus nemende antwoorden wordt er
een rijk palet van begripsvorming, verwerkingsmogelijkheden en inzicht aangereikt waarmee niet alleen
kinderen, maar ook volwassenen (o.a. ouders, leerkrachten) in ontwikkelende zin verder kunnen. De
deeltjes zijn vormgegeven volgens een helder, overzichtelijk, uitgekiend format: duidelijke vragen,
begripvolle, reële, ter zake doende antwoorden en veel passende kleurenfoto's en enkele stripachtige
kleurenillustraties. De informatieve tekstblokjes (deels met steunkleur) in grote letters zijn beknopt en
lenen zich ervoor om in gesprek te gaan met kinderen vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
Over leven en dood (Marja Baseler, 2010)
Dood
Informatie Jeugd (roze) : mens
Kleurig en modern vormgegeven boek, waarin jongeren op een toegankelijke wijze veel
bruikbare informatie krijgen over het verliezen van een nabij familielid. Er worden hen
handvatten geboden om op een zo goed mogelijke wijze een verdere weg in het leven
te vinden. De auteur (1959), schrijfster van vele informatieve kinder- en
jongerenboeken, heeft met vele jongeren gesproken bij de voorbereiding van dit boek. Uitgelegd wordt ook
waarom de dood extra lastig is voor jongeren, maar ook kan bijdragen aan de volwassenwording. Verder
wordt aandacht besteed aan welke (heftige) emoties boven (kunnen) komen, over rouw in het gezin en
fasen van rouw. Ongeneeslijke ziekte en plotseling overlijden komen aan bod, evenals het voor, tijdens en
na de uitvaart en eigen inbreng daarbij. Handzame vierkante uitgave met aantrekkelijke, kleurrijke lay-out,
veel kleurenillustraties en (web)adressen. Met uitgebreide inhoudsopgave, een register ontbreekt. De
positieve teneur die op het einde van het boek het duidelijkst naar voren komt is, dat jongeren beslist
toekomst kunnen hebben, zeker wanneer ze op een open, eigen wijze proberen om te gaan met het verlies
van een zeer dierbare. Dit vlotte, maar niet oppervlakkige boek zal voor menig jongere heel welkom en
bruikbaar zijn. Vanaf ca. 13 jaar.
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.15
Wat als iemand doodgaat? (Molly Carlile, 2011)
Dood
Informatie Jeugd (roze) : mens
Vijftien ervaringsverhalen van jongeren van ca. 10 tot 18 jaar. Bij de verhalen worden
adviezen gegeven over de confrontatie met sterven en verlies in de eigen omgeving, rouw
en het leven daarna weer oppakken. De Australische auteur houdt zich beroepsmatig bezig
met stervenden en dat zij daarbij nadrukkelijk ook oog heeft voor jongeren blijkt uit dit
boek. Het bevat vijftien aansprekende, soms aangrijpende, maar niet sentimentele,
levensechte verhaalfragmenten uit het leven van jongeren. Elk daarvan laat een confrontatie zien met
verlies of rouw, wat dat met je kan doen en hoe je daarmee zo goed mogelijk kunt omgaan, zodat je - na
verloop van tijd - weer verder kunt. Vrij volle bladspiegel, waarin de tekst in blauwe letters alleen wordt
onderbroken door kaders met weetjes, tips, overdenkingen enz. Er zijn geen illustraties opgenomen.
Achterin staan voor Nederlandse en Vlaamse jongeren verwijzingen naar (web)adressen. In dit genre is
deze handzame uitgave van een hoge kwaliteit met een grote toegankelijkheid. Dit boek zal veel jongeren
herkenning en steun kunnen bieden. Vanaf ca. 13 t/m 17 jaar.
Prentenboeken (vanaf 3 jaar)
Ik mis mama (Rebecca Cobb, 2014)
Prentenboeken 3+ (roze) CO
Dit prentenboek geeft een treffende, gevoelige impressie over de verwarring waarin een
kleuter terecht komt nadat zijn moeder is overleden. Het jochie (ik-figuur) begrijpt het
niet, gaat haar zoeken, is boos en bang. Papa probeert het uit te leggen en samen met
zijn zusje halen ze herinneringen op. Maar het gemis blijft. De prachtige prenten, die iets
kinderlijks hebben, zijn gemaakt in aquarel en krijt. Het wit van de pagina's speelt een rol
om de eenzaamheid van de jongen duidelijk te maken. Zo kijkt hij als klein figuurtje bijvoorbeeld vanaf een
witte bladzijde naar de kinderen die hun mama nog wel hebben. Mooi detail is dat het jongetje steeds een
lap bij zich heeft die afkomstig is van mama's trui en dat met dat patroon ook de schutbladen van het boek
zijn versierd. De summiere tekst, een of twee regels per plaat, is juist genoeg om dit beladen onderwerp
recht te doen. Aanrader om aan kinderen van ca. 3 t/m 5 jaar voor te lezen, met ze te bekijken en erover te
praten.
Groter dan een droom (Jef Aerts, 2013)
Prentenboeken 3+ (roze) AE
Een jongetje (ik-figuur) van een jaar of vijf hoort op een namiddag zijn zus roepen. Hij
heeft die zus nooit gekend: ze is overleden voordat hij geboren werd. Zijn zus stelt voor
om te gaan fietsen. Die nacht rijden ze door het bos, langs grasvelden, totdat het lijkt
alsof ze zweven, hoger dan de bomen. Dichter/schrijver Jef Aerts draait in zijn mooie,
ontroerende verhaal niet om de beladen onderwerpen heen. Hij beschrijft de dood: ‘Je
kan gesprekken doen stilvallen en mensen doen huilen.’ En de emoties van het jongetje maakt hij concreet.
‘Het [verdriet] hing als behangpapier in alle kamers van ons huis.’ Tegelijkertijd brengt Aerts humor in het
verhaal: hij laat het meisje een gewone grote zus zijn die roept om marsepein en haar broertje dom vindt.
Het jongetje wil weten of je nog de hik krijgt als je dood bent. De dromerige prenten van Marit Törnqvist
versterken het verhaal. Ze gebruikt voor haar tekeningen enkele tekstelementen en zet die vervolgens naar
haar eigen hand. Ze speelt met kleuren, motieven (duiven), licht en donker, en perspectief. Zo zet ze de
sfeer neer en geeft alle ruimte aan het verhaal en de verbeelding. Prachtige prentvertelling in woord en
beeld over een rouwproces. Vanaf ca. 6 jaar.
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.16
Voor altijd in je hart (Thaïs Vanderheyden, 2013)
Prentenboeken 3+ (roze) VA
Ella is verdrietig over de dood van haar goudvis en vraagt zich af waar hij nu naartoe
gaat. Mama stelt voor hem een plekje in Ella’s hart te geven, want iedereen die van
haar houdt woont daar al gezellig; niet alleen mama, maar ook opa, konijn en hond.
Samen zorgen ze voor Ella en leven met haar mee, ook als ze er even niet zijn. Als Ella
verliefd is, huppelt mama door haar hart en als Ella boos is, moet ze met mama tot tien
tellen. Innemend prentenboek over emoties en over verlies, afscheid nemen en aanvaarden. De
paginagrote frisse, vrolijk gekleurde illustraties – in gemengde techniek met o.a. collage – staan in
witomrande harten op de rechterpagina's. Ze geven niet alleen uitdrukking, maar ook evenwicht aan de
eenvoudige, warme en gevoelige (hand)geschreven tekst op de linkerpagina’s. Op inlevende wijze
exploreert de schrijfster de gevoelens en de bewoners van het hart van het kind. Het woord hart staat
steeds extra groot geschreven. Aantrekkelijk prentenboek waarin een droevig thema hoopvol, origineel en
hartverwarmend wordt uitgewerkt. Vanaf ca. 4 jaar.
Benjamin (Elfi Nijssen, 2009)
Prentenboeken 3+ (roze) NI
Kleuter Robin heeft een babybroertje gekregen, Benjamin, en fantaseert wat ze later
samen kunnen spelen. Maar dan wordt Benjamin ongeneeslijk ziek en sterft. Mama is
verdrietig, papa knorrig, allemaal missen ze Benjamin. Bij opa, oma en zijn
lievelingstante vindt Robin geborgenheid en afleiding. Samen met zijn juf maakt Robin
een mooie tekening met zijn wensen erop geschreven, zoals papa en mama die weer
gelukkig zijn, die ze omhoog sturen met een ballon. Want volgens mama is Benjamin
bij de sterren en de maan. Na een tijd is Robins wens uitgekomen, want papa en mama zijn weer blij: er is
een nieuw babyzusje geboren. Prentenboek met grote, fleurige, met waterverf ingekleurde
potloodtekeningen. De parallel lopende tekst in korte zinnen is goed leesbaar in de paginavullende
illustraties geplaatst en biedt goed ondersteuning. Bijzonder geslaagde, serene uitwerking van een
complexe, ingrijpende gebeurtenis in een (jong) gezin. Liefdevol wordt ruimte geboden aan zowel verlies en
rouwverwerking als aan blijdschap om de nieuwe geboorte, waarbij het overleden kindje nooit vergeten
wordt. Indien thematiek zich aandient, voor zowel gezinnen als kleutergroepen. Vanaf ca. 4 jaar.
Dag oma (Mieke Van Hooft, 2014)
Prentenboeken 3+ (roze) HO
Nadat oma is gestorven, vindt Lieveke troost in de natuur waar ook haar oma zo van
hield. Een slak, een vlinder, een hommel, een muis, een kikker en een mier brengen
haar troostende woorden en dingen die voor oma grote betekenis hadden: een
veertje, een kers, een klavertje vier, een steentje, een madeliefje en een schelp. Al
deze dingen legt Lieveke in het tuintje dat ze samen met mama voor oma maakt.
Maar ze voelt zich pas echt getroost als mama zegt dat oma niet weg is, maar ervaren kan worden in de zon
op haar gezicht en een warm kriebeltje in haar hart. De grote, realistische tekeningen, ingekleurd met
zachte tinten verf en pastelkrijt, zoomen heel sterk in op een treurige Lieveke in een tuin vol leven en zacht
zonlicht. De combinatie van dit realisme met het fantastische element van dieren die kunnen praten is
opvallend. Juist hierdoor lijkt het voorstelbaar dat er onder de alledaagse werkelijkheid nog een andere
werkelijkheid schuilgaat waarin iets van oma verder leeft. Gevoelig prentenboek dat kinderen tot steun kan
zijn na het overlijden van een dierbaar persoon. Vanaf ca. 4 jaar.
Waar is omabeer? (Onno Alting, 2013)
Prentenboeken 3+ (roze) AL
Mooi vormgegeven, groot prentenboek (dik en glad papier) over doodgaan en afscheid
nemen. Beertje is verdrietig omdat oma er niet is. Hij zou zo graag met haar spelen. Hij
zoekt haar overal, maar vindt haar niet. Beertje kruipt op schoot van mamabeer, die hem
troost en liefdevol vertelt dat omabeer is doodgegaan. Beertje gaat samen met zijn moeder
naar oma kijken: ze ligt opgebaard in een kist. Gelukkig heeft omabeer geen pijn – ze voelt
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.17
niets meer. Oma beer wordt gecremeerd. Voor Beertje is dit moeilijk te begrijpen: gaat oma nu de oven in,
wordt oma nu een taart? Wordt oma dan een rookwolk? ’s Avonds bij het tandenpoetsen ziet Beertje dat
oma met sterrenoogjes en een sterrenmondje naar hem glimlacht. Samen met papabeer zwaait hij oma
goedenacht. Het lieve verhaal wordt verteld in rijmende tekstblokjes van vier regels (rijmschema: abcb),
met een vloeiend leesritme. De tekst in grote letters is gezet in paginagrote, soms twee pagina’s beslaande,
zachtkleurige pastelillustraties, die veel kleine, animerende details (bijv. een in stilte helpend spinnetje)
bevatten. De inhoud leent zich uitstekend om voor te lezen en om samen over te praten bij het verwerken
van een groot verdriet. De auteur/illustratrice is orthopedagoge en kunstenares. Vanaf ca. 3 t/m 5 jaar
Een plek voor oma (Antonie Schneider, 2010)
Prentenboeken 3+ (roze) SC
Als oma’s vogeltje Chaja sterft, legt oma haar kleinkinderen uit dat het beestje nu op een
speciaal plekje is. Iedereen gaat op een dag dood, zegt ze, maar door veel aan de dode te
denken, zal die altijd in ons hart blijven voortleven. Net als oma zelf, die even later sterft.
Uitstekend uit het Duits vertaald prentenboek over rouwverwerking, waarin een parallel
getrokken wordt tussen de dood van dier en mens. Ingetogen, rustig verteld verhaal, mooi
aansluitend bij de bijzondere, sfeervolle illustraties, uitgevoerd in zachte, warme tinten. De illustraties in
gemengde technieken beslaan anderhalve pagina met ernaast een witte kolom met de tekst in schreefloos
lettertype. Achterin staan tips voor ouders over het begeleiden van kinderen bij de dood, manieren om de
herinnering levendig te houden plus verwijzingen naar enkele websites. Uitgave op A4-formaat, met op het
omslag een kleurige illustratie van twee kinderen en hun moeder kijkend naar de hemel. Fraai, helder en
geruststellend prentenboek over dood en afscheid nemen. Vanaf ca. 4 jaar.
Het hart in de fles (Oliver Jeffers, 2010)
Prentenboeken 3+ (roze) JE
Een klein meisje verwondert zich, samen met een volwassen man (haar opa?), over de
wereld. Als de stoel van de man leeg is, schrikt het meisje erg. Ze beschermt haar hart en
bergt het op in een fles, die ze om haar hals hangt. Ze kan zich niet meer verwonderen en
let alleen op haar hart, in de onhandige fles. Eenmaal volwassen vraagt een kind haar
over de wereld. Het meisje beseft dat alleen haar hart de antwoorden weet, maar ze krijgt haar hart niet uit
de fles. De auteur schreef eerder 'De ongelooflijk bijzondere boekeneter'* (genomineerd voor de
Kinderboekwinkelprijs 2010), een kolderiek en hilarisch verhaal. Dit vierkante prentenboek bevat een mooi,
lichtvoetig, filosofisch sprookje over vriendschap, verlies en verlies verwerken. Doordat het thema niet
direct benoemd is, is het verhaal universeel. De één tot twee paginagrote, sfeervolle ongekaderde prenten
(diverse technieken) zijn helder, licht van kleur, met diverse details zoals gedachten, die fantasierijk of
wetenschappelijk zijn weergegeven (zoals doorsnede van longen). De tekst staat goed leesbaar in de prent.
Het verhaal verwondert en geeft indirect hoop. Vanaf ca. 5 jaar.
Nooit is voor altijd (Kristof Devos, 2013)
Prentenboeken 3+ (roze) JO
'Op een dag was zusje weg', zo begint dit poëtische prentenboek over verlies en rouw. 'De
jongen' blijft verward achter. Vanuit zijn perspectief wordt verteld hoe het leven verder gaat,
en tegelijkertijd lijkt stil te staan. Zijn ouders trekken zich in zichzelf terug en zijn niet in staat
om te praten. Op basis van de informatie die hij mondjesmaat verzamelt, gaat de jongen op
zoek naar de betekenis van de dood. Is zijn zusje dood als de bebloede eekhoorn in de tuin of
leeft ze voort tussen de sterren? En hoe krijgt hij zijn zusje terug? Dit hoge, smalle prentenboek wordt
gedragen door expressieve pentekeningen in blauw en rood, die de pijn van het verlies hartverscheurend
voelbaar maken. De wereld van de jongen wordt vanuit afwijkende perspectieven getoond, waarbij
werkelijkheid en fantasie door elkaar heen lopen. Aan het eind ontsnapt de jongen uit de benauwenis van
zijn huis via een lange ladder door het raam. Is dit een daad van wanhoop of biedt dit de uitweg waar hij op
hoopt? Dat wordt overgelaten aan de interpretatie van de lezer. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf
ca. 8 jaar.
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.18
Kleine Pieter deed open (Paul Verrept, 2011)
Prentenboeken 3+ (roze) VE
De dood klopt aan en neemt Kleine Pieter mee. Zijn familie rent hem nog achterna, maar de
dood laat niet meer los. Ze begraven hem en zingen zijn lievelingsliedjes. De dood is
aangeslagen, maar zegt niet anders te kunnen. Een aangrijpend, maar ook troostrijk verhaal,
verteld vanuit Kleine Pieters zus. Allerlei facetten van het rouwproces zitten erin verborgen.
De zuinigheid in tekstgebruik versterkt de zeggingskracht. De schetsmatige, maar
gedetailleerde zwart-witillustraties, met soms een rood accentje, zijn zowel concreet als abstract en leveren
emotievolle beelden op, die qua sfeer heel goed aansluiten bij de tekst. Ze lopen kaderloos door over beide
pagina’s. Een filosofisch getint boek, zonder voorspelbaarheden, waarin tekst en tekeningen elkaar
versterken. Genomineerd voor de Vlaamse Boekenleeuw 2012. Aanrader vanwege het niet voorspelbare
verhaal en de bijzondere illustraties. Geschikt als uitgangspunt om de dood en facetten van het rouwproces
met kinderen bespreekbaar te maken. Vanaf ca. 9 jaar.
Een boom vol herinneringen (Britta Teckentrup, 2013)
(roze) TE
Prentenboeken 3+
Vos heeft een lang en gelukkig leven in het bos gehad en is nu heel erg moe. Hij gaat
liggen op zijn favoriete plekje en valt daar voorgoed in slaap. Zijn vrienden Uil,
Eekhoorn, Wezel, Beer, Hert, Vogel, Konijn en Muis gaan eerst wat droevig bij hem
zitten, maar al gauw vertellen ze elkaar verhalen over de speciale momenten die
ieder met Vos heeft gedeeld. Door deze vele verhalen ontstaat er een boom aan
herinneringen, die steeds groter en sterker groeit. Op die manier blijft Vos toch altijd bij zijn vrienden.
Vierkant prentenboek met een lief en troostrijk verhaal over herinneringen die achterblijven als een
geliefde sterft. De eenvoudige tekst, in duidelijke schreefloze letters, is gedrukt op de witte gedeelten in de
mooie expressieve illustraties die steeds een dubbele pagina beslaan. De illustraties, gemaakt in verf en
stempeltechniek, zijn sober van kleur, maar worden vrolijker als er mooie herinneringen worden verteld.
Sfeervol positief verhaal dat aansluit bij de belevingswereld van jonge kinderen. Het biedt prima
mogelijkheden voor gesprekjes over doodgaan. Vanaf ca. 4 jaar
Fictie vanaf 6 jaar (blauw)
De wonderbril (Thea Dubelaar, 2010)
Boeken 6+ (blauw) DU
Sjuul vindt in de werkplaats van opa, die een halfjaar geleden overleed, zijn bril. Als ze hem
opzet, ziet ze wonderlijke dingen: haar vriendje Tim als kikker, haar moeder als bloeiende
plant, maar ze ziet ook opa. Ze durft het niet aan oma te vertellen, die het nog heel
moeilijk heeft met zijn dood. Sjuul zit behoorlijk met de toverbril in haar maag, maar
uiteindelijk is het oma die alles een plaatsje weet te geven, waarmee de verwerking van
opa's dood voor hen beiden een stapje dichterbij komt. Aan het eind van het boek komt
nog even de scheiding van Tims ouders aan de orde. De kinderen bezigen nogal volwassen taalgebruik
('Nou ja, denkt Sjuul. Hij trekt wel weer bij.'; 'Ze was bang dat oma dan in zou storten.'). Met illustraties in
grijstinten. De illustratie op p. 27 klopt niet (opa zonder bril, terwijl juist in de tekst staat dat hij in die
situatie de bril droeg!). Mysterieus aandoende omslagillustratie in groentinten. Jammer van
bovengenoemde bedenkingen: het verhaal geeft goed weer wat het gemis van een dierbaar iemand
betekent. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
Papa, hoor je me? (Tamara Bos, 2011)
Boeken 6+ (blauw) BO
Polle praat tegen zijn vader. Hij vertelt dat mama huilt en dat zijn broer Dajo op zijn kamer
zit zonder iets te doen. Hij vertelt ook hoe stil het is in huis, sinds zijn vader er wel en niet
meer is. Hij ligt nog in het bed dat ze uit het ziekenhuis meebrachten, maar hij slaapt niet.
Polles vader werd een tijdje geleden ziek. Het was een soort stratego, zegt Polle, waarbij
slechte soldaatjes alles kapotmaakten. Met de hulp van dokters en medicijnen vocht zijn
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.19
vader tegen de soldaatjes en even leek het er zelfs op dat ze wonnen. Maar een van de soldaatjes had zich
verstopt en zo verloor zijn vader de strijd. Een prachtig en aangrijpend boek, waarbij het verhaal van ziekte,
verval en dood voor kinderen in eenvoudige bewoordingen begrijpelijk wordt gemaakt. Tamara Bos heeft
geen grote woorden nodig om diepe emoties uit te drukken, en doet dat zonder weerga. De schitterende,
sobere illustraties in rood en blauw van Annemarie van Haeringen maken het boek helemaal af. Het
resultaat is een pareltje dat in geen enkele boekenkast zou mogen ontbreken! Vanaf ca. 8 jaar.
Een plek naast Fien (Aag Vernelen, 2012)
Technisch Lezen blauw E3 VE
De ma van Fien is verliefd op Miel. Tijdens een wandeling vindt Fien een poesje. Net als het
nieuwe poesje moet Fien voor Miel een passend plekje vinden binnen de huidige situatie.
Het thema is de plaats die een nieuwe liefde in een stevige moeder-dochterrelatie gaat
innemen. Dit onderwerp is op begrijpelijk niveau mooi uitgewerkt. De korte zinnen en
eenvoudige woorden passen bij het leesniveau, AVI-E3. De vaak paginagrote illustraties zijn
zacht van kleur en opzet. Daarin vallen de soms wat starre ogen op. Een enkele maal wordt een Vlaamse
zegswijze gebruikt: 'Miel is het lief van ma'. Afzonderlijk te lezen vervolg op 'Een plek naast de sla' (2010)*
waarin de vader van Fien pas is overleden. Stevige, verzorgde uitgave. Het op deze leeftijd vaak moeilijke
thema wordt op een begrijpelijk niveau bespreekbaar gemaakt. Vanaf ca. 6,5 jaar.
Verboden te lachen (Hilde Vandermeeren, 2012)
Technisch Lezen blauw M5 VA
Lief (ik-figuur) en haar mama krijgen in het aanpalende huis nieuwe buren. De buurman is
een goochelaar en de familie doet heel luidruchtig. De buren houden van lachen, feesten,
dansen en zingen. Dat zijn dingen die bij Lief thuis verboden zijn sedert de dood van papa.
Mama vindt al dat uitbundig gedoe maar niks. Toch draait ze door allerlei omstandigheden
stilaan bij. Verscheidene thema’s komen subtiel aan bod, zoals het verwerken van verdriet,
de confrontatie van buren met een heel verschillend temperament en de hang naar vriendschap van de
buurkinderen. De relatie tussen moeder en dochter in dit eenoudergezin is heel genuanceerd voorgesteld.
Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van Lief, die alles observeert en becommentarieert. De
eenvoudige tekst leest vlot en is ingedeeld in korte hoofdstukken, AVI-M5. De bladspiegel is aantrekkelijk
en levendig door kleurrijke illustraties. Ze stralen vrolijkheid uit door de kleurkeuze, het decor en de
kostuums. Een fijn leesboek voor goede lezers vanaf ca. 7 jaar.
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.20
Fictie vanaf 9 jaar (geel)
De tweelingoma (Lorna Minkman, 2009)
Technisch Lezen geel : M6 MI
Wanneer zijn oma sterft, is Finn erg verdrietig. Hij erft oma's Chinese
boodschappenkarretje. Daarin zit een grote blauwe vaas met de tekens van de Chinese
dierenriem. In de vaas zitten drie knuffels plus een foto van oma als kind met een
tweelingzusje! Over die zus hebben Finn en zijn zus Zoë nog nooit gehoord. Daarom gaan ze
op zoek naar haar. In zijn hoofd hoort Finn regelmatig zijn oma aanwijzingen of kritiek
geven. Zo komen de kinderen meer te weten over de Chinese achtergrond van hun familie.
Deel op AVI-M6 uit de serie 'Bikkels'* waarin in elk deel een specifieke leesmoeilijkheid extra wordt
geoefend. In dit boek gaat het om letters met een trema (geërgerd, maïs). Ook wordt gewerkt aan de
uitbreiding van de woordenschat, daarom begint het boek met een woordweb. Sfeervol verhaal over
rouwverwerking, waarin fantasierijk informatie over de gevolgen van ruzies en over de Verboden Stad in
Peking is verwerkt. Paginagrote gekleurde afbeeldingen met veel interessante details ondersteunen het
begrijpen van de tekst aanzienlijk. Extra aantrekkelijk vanwege het feit dat er voor deze lezersgroep niet
veel boeken bestaan. Met cd** waarop het verhaal in meeleestempo wordt voorgelezen door Caroline
Zantonique. Duur: ca. 60 minuten. Vanaf ca. 9 jaar.
Al dat heerlijke verdriet (Peter Van Gestel, 2011)
Boeken 9+ (geel) GE
Jasper is dol op zijn vader, ondanks dat hij de meest vreemde en foute dingen doet en soms
wekenlang weg blijft. Wanneer vader, die qua gedrag wel wat lijkt op de vader uit de boeken
over Polleke van Guus Kuijer, plotseling overlijdt, is dat een enorme schok voor Jasper. Na zijn
dood worstelt Jasper erg met zichzelf en reageert hij zich af op zijn moeder en zus Reni, die op
hun eigen manier hun verdriet verwerken. Langzaam maar zeker leert Jasper het verlies een
plek te geven. Ontroerend is het symbolische einde waar Jasper een zwart katertje krijgt. Een katertje dat
ook vreemde uitstapjes maakt. Maar Jasper is stapelgek op het beest. Fraai en sfeervol verhaal over een
jongetje dat moeite heeft met zijn gevoelens en langzaam maar zeker over het verlies van zijn vader komt.
Het boek is voorzien van prachtige, maar sobere, zinnen die ontroeren. Het is opgebouwd rondom drie
personen: papa, mama en Reni. Goed te gebruiken met kinderen die een dierbare hebben verloren. Op het
omslag staat vader die met zijn kinderen in de regen danst. Vanaf ca. 10 jaar.
Al dat heerlijke verdriet (Peter Van Gestel, 2011)
Boeken 9+ (geel) Ge
Jasper is dol op zijn vader, ondanks dat hij de meest vreemde en foute dingen doet en soms
wekenlang weg blijft. Wanneer vader, die qua gedrag wel wat lijkt op de vader uit de boeken
over Polleke van Guus Kuijer, plotseling overlijdt, is dat een enorme schok voor Jasper. Na zijn
dood worstelt Jasper erg met zichzelf en reageert hij zich af op zijn moeder en zus Reni, die op
hun eigen manier hun verdriet verwerken. Langzaam maar zeker leert Jasper het verlies een
plek te geven. Ontroerend is het symbolische einde waar Jasper een zwart katertje krijgt. Een katertje dat
ook vreemde uitstapjes maakt. Maar Jasper is stapelgek op het beest. Fraai en sfeervol verhaal over een
jongetje dat moeite heeft met zijn gevoelens en langzaam maar zeker over het verlies van zijn vader komt.
Het boek is voorzien van prachtige, maar sobere, zinnen die ontroeren. Het is opgebouwd rondom drie
personen: papa, mama en Reni. Goed te gebruiken met kinderen die een dierbare hebben verloren. Op het
omslag staat vader die met zijn kinderen in de regen danst. Vanaf ca. 10 jaar.
Blauw voor Leonore (Linda Van Mieghem, 2013)
Boeken 9+ (geel) MI
De 11-jarige Esmeralda voelt zich schuldig over de dood van haar jongere zus Leonore,
omdat ze niet heeft voorkomen dat Leonore de zee opdreef in een rubberbootje. Ook heeft
Esmeralda er veel moeite mee om te aanvaarden dat haar zusje dood is. Daarom stelt ze
zich Leonore voor als een zeemeermin aan wie ze vervolgens brieven schrijft. Voor Julie, de
vrouw met wie Esmeralda schelpen zoekt, verzint ze weer een andere Leonore. Omdat
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.21
Esmeralda met haar gevoelens niet bij haar intens verdrietige moeder terecht kan, loopt ze uiteindelijk weg
van huis. Een mooi, soms wat filosofisch boek over rouwen en afscheid nemen. In korte, vlot leesbare
hoofdstukken, waarin de brieven aan Leonore schuingedrukt zijn, worden het schuldgevoel, het verdriet, de
boosheid en de eenzaamheid van Esmeralda geloofwaardig beschreven. Vriend Alex, van wie Esmeralda het
blauwe boekje krijgt waarin ze de brieven schrijft, is wel wat wijs voor zijn leeftijd. Mooi weergegeven is de
sfeer in het kustdorp, aan het strand en bij Esmeralda thuis. Het verhaal is niet te zwaar voor de doelgroep
en eindigt hoopvol. Vanaf ca. 10 jaar.
Mijn papa is een held (Berti Persoons, 2012)
Boeken 9+ (geel) PE
Een jaar na de dood van zijn vader, zijn held, weet Joost nog steeds geen raad met zijn
verdriet. Als brandweerman redde papa mensen, hoewel hij zelf op het eind van zijn leven
vond dat hij gefaald had. Als een weduwnaar zijn moeder komt bezoeken, bejegent Joost
hem vijandig. Hij doet een ontdekking die zijn ontreddering compleet maakt en het geloof in
zijn papa doet wankelen. Sober, inlevend verteld verhaal met een sterke, psychologische
plot over de emotionele ervaring van een jongen die zijn vader mist. In korte, krachtige zinnetjes wordt de
leegheid van het bestaan van de jongen verbeeld zonder valse sentimenten. Elk zinnetje op een nieuwe
regel, als poëzie. Extra versterkend werken de grafisch sterk vormgegeven zwart-witillustraties die de
gevoelens van de jongen met fragiele lijnen en ruige penseelstreken weerspiegelen. Met een regel witte
tekst op zwarte pagina naast de illustratie als ondersteuning. Goed geschreven, sterk debuut dat zich prima
leent om in ouder-kindrelatie te lezen als hulpmiddel in het streven naar emotionele stabiliteit. Sober
omslag. Vanaf ca. 10 jaar.
Sammie en opa (Enne Koens, 2013)
Boeken 9+ (geel) KO
De 9-jarige Sam (ik-figuur) woont een aantal dagen per week bij zijn opa, de vader van zijn
alleenstaande moeder. Sam kan het goed met opa vinden. Hij luistert graag naar diens
(stoere) verhalen, hoewel hij best beseft dat niet alles wat opa vertelt, op waarheid berust.
Omdat Sam graag wil vliegen, bouwt opa een vliegtuig voor hem. Tot een gezamenlijke
vlucht komt het niet, want opa wordt ziek en overlijdt. Hoofdstukken over de avonturen van
Sam en opa worden regelmatig afgewisseld door hoofdstukken waarin Sam bij zijn moeder is. Door de
komst van haar nieuwe vriend voelt hij zich bij haar niet helemaal op zijn gemak. Ook zou hij graag willen
weten wie zijn vader is. Het aandoenlijke verhaal wordt ingetogen verteld in korte, getitelde hoofdstukken.
Ondanks de fantasievolle avonturen wordt het geheel nergens geforceerd lollig. Met tekeningen in zwartwit en grijstinten, die een aantal verhaalmomenten illustreren. Een fijn leesavontuur voor kinderen vanaf
ca. 9 jaar, voorlezen vanaf ca. 7 jaar.
Hoog boven de wolken (Carolien Ceton, 2012)
Boeken 9+ (geel) CE
De acht hoofdstukken van het boek beslaan acht dagen uit het leven van Loos (bijna 9 jaar,
ik-figuur). Eenvoudige zwart-wit illustraties symboliseren elke hoofdstuktitel. Loos heeft een
depressieve moeder, een onzichtbare vader, een vriendin met gescheiden ouders en een
praatgraag buurmeisje. Onder de enigszins losstaande opeenvolging van alledaagse
gebeurtenissen schuilt spanning naar de vraag waar haar vader is. Er wordt over hem in de
tegenwoordige tijd gesproken, maar hij is nergens fysiek aanwezig. Loos ‘belt’ met hem via een ouderwetse
telefoon en een vreemd nummer: zeven keer nul. De schijnbare opeenstapeling van voorvallen bevat
subtiele aanwijzingen. Losse foto’s, een vermiste telefoon en een dooie dierendoos verwijzen naar het
onontkoombare: Loos’ vader is dood. De vlakke schrijfstijl wordt goedgemaakt in de ontroerende passage
waarin Loos en haar moeder de foto’s van haar negende verjaardag inplakken en in gesprek raken over hun
wederzijdse verdriet. De terloopsheid waarmee het diep liggende verdriet bij moeder en dochter aan de
oppervlakte komt, maakt dit debuut indrukwekkend. Vanaf ca. 9 jaar.
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.22
De verdwenen brief (Karla Stoefs, 2012)
Boeken 9+ (geel) ST
Lotte (11) woont met haar moeder Ella en oma Esmé in één huis. Vader Vincent zeilt de
wereld rond en schrijft in een brief, dat hij lang niet thuis zal komen. Lotte verzwijgt de
ontvangst van die brief, ook omdat haar oma ernstig ziek is. Lotte wil dat vader naar huis
komt, omdat zijn zus Josefien zich verontrustend hebzuchtig en bemoeizuchtig gedraagt. Ze
wil de erfenis van oma al regelen en beheert haar rekening. Dat dreigt onaanvaardbare
vormen aan te nemen. Haar erudiete en filosofische opa is al twee jaar dood, maar Lotte mijmert nog veel
over hem, voelt zich door hem geïnspireerd en brengt veel tijd in zijn kamer door. In een geheim gesloten
boek vindt ze een tweede, ook lang ‘verzwegen’ brief. De inhoud daarvan zet de wereld op zijn kop, maar
stelt ook gerust. De familieverhoudingen vragen geconcentreerd lezen. Jonge lezers zullen aanvankelijk
bijna de behoefte voelen om die grafisch met een stamboom in kaart te brengen. Ook de interessante
verhaalstructuur is niet eenvoudig: er zijn flashbacks, enkele losse eindjes, veel overpeinzingen van Lotte en
perspectiefwisselingen. Voor goede lezers vanaf ca. 10 jaar.
Wolfje (Claudia Jong, 2011)
Boeken 9+ (geel) JO
Wolfje woont samen met haar moeder. Haar vader is verongelukt toen ze klein was.
Vriendinnen heeft ze niet. Dan ontmoet ze de excentrieke zwerver Rooie, die goed verhalen
kan vertellen en op elke (levens)vraag wel een antwoord heeft. Ze raken bevriend. Wolfje
geeft haar geld voor een nieuwe jas uit aan wijn en eten voor Rooie. Als moeder vraagt naar
de jas, bedenken Wolfje en Rooie een plan om het geld terug te verdienen. Aardig debuut,
waarin op lichtvoetige wijze zaken als vriendschap, rouwverwerking en alledaagse beslommeringen met
humor, fantasie en af en toe een serieuze ondertoon de revue passeren. Kinderen kunnen zich identificeren
of meeleven met de eigenzinnige en ondernemende Wolfje. Soms komen gebeurtenissen wat onwerkelijk
over. Geschreven in makkelijke taal met korte, heldere beschrijvingen en veel dialoog. Gedrukt in een
prettig lettertype. De expressieve zwart-witillustraties passen prima bij de verhaalsfeer. Stevig, gekleurd
omslag. Een met vaart geschreven verhaal dat van begin tot einde blijft boeien. Geschikt voor een brede
lezersgroep vanaf ca. 9 jaar.
Lexiland (Suzi Moore, 2013)
Boeken 9+ (geel) MO
Laura, het tweelingzusje van Emma (10, ik-figuur) is overleden, uitgerekend op hun
verjaardag. Emma denkt dat Laura is gestikt in een stuk taart. Daarmee wordt de quasigrappige toon gezet. De sfeer doet denken aan ‘Leven van een loser’ en ‘Dagboek van een
muts’, zonder illustraties. Dit contrasteert met het enorme verdriet dat onder de oppervlakte
woekert bij alle gezinsleden. Stukje bij beetje wordt duidelijk wat zich precies heeft
afgespeeld; waarom moeder Fiona zo geïrriteerd is en Ruben telkens dwars ligt. De
gedachten van Emma worden afgewisseld met dialogen die zijn weergegeven als in een toneelstuk, met
witregels en de naam van de spreker ervoor. De komst van het nieuwe klasgenootje Lexi, met haar eigen
problemen, zorgt uiteindelijk voor acceptatie van het verlies door alle partijen. Het laatste woord is aan
Laura. Niet helemaal gespeend van clichés. Door uitgekiend gebruik te maken van de drie ‘verleiders’ van
jeugdliteratuur - herkenning, humor en spanning - weet de debuterende schrijfster de gevoelens van
kinderen en volwassenen rond pijn, dood en verdriet op ontroerende wijze zichtbaar te maken. De
opvallend luchtige toon maakt het verlies des te schrijnender. Biedt inzicht in problemen rondom de
verwerking van de dood van een kind in een gezin. Vanaf ca. 10 jaar.
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.23
Fictie vanaf 12 jaar (groen)
Oog in oog (Sandra Glover, 2002)
3901
Boeken 12+ (groen) Magazijn Jeugd JM 1674 – JM
Adelle kan de problemen van een schandaal rond haar vader, de scheiding en de dood van
haar oma niet verwerken. Ze schaamt zich en is ervan overtuigd dat ze dik is. Dat juist het
tegenovergestelde het geval is, durft ze pas na lange tijd aan zichzelf toe te geven. Dit boek
over anorexia en de eventuele oorzaken is een echt meidenboek. De problemen waarmee
de hoofdpersoon tobt, zullen herkenbaar zijn voor veel meisjes in de tienerleeftijd. De zinnen zijn kort, de
woordkeus is niet te moeilijk en het lettertype niet te klein. Het verhaal leest dan ook vlot weg. De
papierkeuze en de harde kaft maken het ook een mooi boek. Minpuntje zijn de 'flat characters'. Buiten
Adelle blijven de personen te ideaal. Ze passen te veel in het verhaal. Dat zorgt ervoor dat het boek ook
daardoor makkelijk leest, maar wellicht te weinig diepgang biedt voor de oudere lezer. De auteur mikt
waarschijnlijk ook juist op de leeftijdsgroep die dat nog niet opmerkt. Achterin staan voor hen ook de
adressen waar je terecht kunt met vragen over eetproblemen. Bij de tijd en makkelijk weg te lezen. Juist
voor de groep vanaf ca. 12 jaar zeker interessant als spiegel.
Gewoon vrienden (Anne-Rose Hermer, 2005) Boeken 12+ (groen) HE
Leonie is zestien jaar en haar vader is overleden door een hartstilstand. Ze heeft het daar
erg moeilijk mee, maar gelukkig heeft ze een goede vriendin met wie ze dit soort dingen kan
bespreken. Als er een nieuwe leraar Frans op school komt, die eveneens net zijn vader heeft
verloren, kan ze ook met hem over haar verdriet praten. De lerares wiskunde ziet echter
meer in deze relatie dan er in werkelijkheid is en daardoor ontstaat een vervelende situatie.
Verhaal over verlies en vriendschap, verteld in korte zinnen en eenvoudige bewoordingen.
Het geheel is een evenwichtige mix van verdriet afgewisseld met vrolijkheid, van stilstaan bij verlies maar
ook van verder leven; dit levert herkenbare situaties op. Geschikt voor jongeren met een achterstand in de
Nederlandse taal vanaf ca. 12 jaar. Met zes stijve zwartwittekeningen die hoogtepunten uit het verhaal
weergeven. Matige omslagillustratie. Voorzien van het vignet Makkelijk Lezen.
Achter de maan (Sharon Creech, 2013)
Boeken 12+ (groen) CR
Salamanca (ik-figuur) maakt een lange reis met haar opa en oma door Amerika om de plek
waar haar moeder vrede heeft gevonden te bezoeken. Tijdens de reis vertelt ze verhalen over
haar vriendin Phoebe. Phoebe's moeder verdween op een dag zonder enige waarschuwing,
maar kwam na een poos terug. Alle drie weten ze dat het Salamanca's eigen verhaal is, alleen
kwam háár moeder niet terug. Daarnaast zijn er Salamanca's gevoelens voor Ben (een jongen
van haar klas). Als tijdens de reis ook grootmoeder sterft, blijkt hoe sterk Salamanca innerlijk is geworden.
Het is een mooi en ontroerend geschreven verhaal over een 13-jarig meisje dat niet wil accepteren dat haar
moeder is gestorven en de daarmee samenhangende rouwverwerking na het bezoeken van het graf. Het is
vlot leesbaar. De gevoelens van Salamanca worden goed en invoelbaar beschreven. Het is spannend omdat
tot op het laatst voor de lezer onduidelijk blijft wat er precies met Salamanca's moeder is gebeurd. Het
boek is ook geschikt om (met begeleiding) te gebruiken bij rouwverwerking door jongeren. Nu verschenen
in de reeks 'Kluitman klasse'. Vanaf ca. 13 jaar.
Dat stomme boek (Tiny Fisscher, 2013)
Boeken 12+ (groen) FI
'Dat stomme boek' is de titel van het boek dat de 15-jarige Ivan moest schrijven als
jaarproject voor Nederlands en Levensbeschouwing in de derde klas van de middelbare
school. Ivan heeft ADHD en zit in een bezemklas vol met 'kneuzen'. Het ik-verhaal vertelt op
humoristische en droge manier over de zoektocht die hij met zijn moeder en zus gemaakt
heeft door Limburg en Duitsland. Zoals wel vaker gebeurde, was zijn manische vader, een
stand-upcomedian, na een gig niet teruggekomen, en ging zijn moeder hem met behulp van
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.24
cryptische sms'jes ophalen. Onderweg raakt Ivan gefascineerd door een bijzonder meisje. Het verhaal lijkt
wel heel bizar te eindigen, tot blijkt dat de harde werkelijkheid gemixt is met een fantasieverhaal, dat moet
dienen als rouwverwerking. Sympathiek en origineel verhaal dat veel inzicht geeft in de gedachtewereld
van Ivan en zijn omgeving en daarmee in gedrag- en leerstoornissen. Helder, vlot en eigentijds taalgebruik
en de indeling in 24 korte hoofdstukken, waarvan de tekst gedrukt is in een ruime bladspiegel, maken het
goed leesbaar en aantrekkelijk voor jongeren. Vanaf ca. 13 jaar.
Papieren vriendin (Ilse De Keyzer, 2014)
Boeken 12+ (groen) FI
De 14-jarige Kaat (ik-figuur) mist haar overleden oma. Haar ouders zijn gescheiden en
hebben het te druk om oog te hebben voor de problemen van Kaat, ook op de nieuwe
school. Het meisje heeft een trouwe 'papieren vriendin' (dagboek) en bouwt een haatliefdeverhouding op met een briefopener waarmee zij zich regelmatig verminkt. Vervolg op
'Harde noten'*. Gedetailleerd worden de gedachten en gevoelens van Kaat in dagboekvorm
verwoord, met vele identificatiemogelijkheden. De algehele sfeer is vrij somber. Zijdelings
geeft de schrijfster een eenzijdig, negatief beeld van bejaardenhuizen. Het verhaal eindigt abrupt en zwaar
nadat Kaat in haar verliefdheid is bedrogen door twee klasgenoten. 'Ik fietste naar het kerkhof en vroeg me
af of oma me hoorde toen ik zei dat ik haar snel weer zou zien.' Het zou goed zijn geweest als een
informatieve lijst van hulporganisaties met contactgegevens was toegevoegd, gezien het zware thema.
Vanaf ca. 12 jaar.
Fictie vanaf 14 jaar (rood)
Gebroken soep (Jenny Valentine, 2010)
Boeken 14+ (rood) VA
an (15, ik-figuur) leidt een ongewoon leven in hartje Londen. Haar oudere broer Jack is
verongelukt, haar vader verliet het gezin en haar moeder is zwaar depressief. Rowan zorgt
noodgedwongen alleen voor haar zusje van zes. Op een dag geeft een onbekende jongen
Rowan een fotonegatief, dat ze volgens hem heeft laten vallen. Rowan weet nergens van,
maar wanneer zij het negatief aanneemt en laat ontwikkelen, blijkt het een foto van haar
broer Jack te zijn. Zij gaat op zoek naar de jongen die het haar gaf. Deze zoektocht geeft haar bestaan een
nieuwe wending. Ondanks de zware thematiek slaagt de auteur er in met haar humor, vlotte pen en
heldere stijl een prettig leesbaar verhaal te maken waarin de nogal onconventionele personages leren
omgaan met verlies, liefde, vrijheid en verantwoordelijkheid. Het is een hoopgevend en romantisch verhaal
dat met vaart wordt verteld en enkele verrassingen in petto houdt.
Verboden terrein (Caja Cazemier, 2014)
Boeken 14+ (rood) CA
De 16-jarige Jesper pleegt zelfmoord en laat iedereen in verbijstering achter. Zijn vier
vrienden Femke, Bruno, Lisa en Max en ook zijn broer Stan vertellen hoe ze zich voelen en
alles beleven in een tijdsbestek van vier maanden. De hoofdstukken dragen dan ook hun
namen en vertellen hoe ze die periode op hun eigen manier ervaren, waarbij ook hun
persoonlijke achtergrond meespeelt. Zo vindt Femke veel steun in haar geloof terwijl Bruno
daar helemaal niets mee heeft. Alle emoties komen aan bod: ongeloof, verdriet,
schuldgevoelens, woede en berusting. Op ieders leven heeft de gebeurtenis een grote impact. Bruno
vertelt zijn verhaal in de vorm van een blog. De titel verwijst naar dat stukje van Jesper waar hij niemand
toeliet. Waar zijn diepste gevoelens en ondraaglijke onzekerheid verstopt zaten, die hem het gevoel gaven
een complete mislukkeling te zijn. Het verhaal eindigt met de door Jesper zelf gewiste afscheidsmail. In het
nawoord wordt verwezen naar informatienummers en websites die hulp kunnen bieden aan jongeren met
zelfmoordgedachten en depressieve klachten. Vanaf ca. 15 jaar.
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.25
Uitgeteld: de laatste duizend woorden van Tess (Brigitte Van Aken, 2013)
(rood) AK
Boeken 14+
Aangrijpend verhaal over Tess (12, ik-figuur) die de dood van haar vader niet kan
verwerken. Ze krijgt last van overgewicht, is verliefd op haar sportleraar en neemt zich voor
om nog maar duizend woorden te spreken. Het knap geconstrueerde verhaal speelt zich
enerzijds af in de werkelijke wereld, beschreven door Tess in haar dagboek, waarin
contacten met haar moeder en klasgenoten verslechteren, anderzijds binnen de wereld van Tess' fantasie,
waarin 'de reiziger' en 'het meisje' alsnog de geplande atlaswereldreizen maken. Vlotte, warmmenselijke,
boeiende schrijfstijl met respectvolle aandacht voor levensbeschouwingen. Net zoals de Aboriginals, die in
de Droomtijd reizen, hoopt Tess eigenhandig de nachtmerrie te kunnen omzetten in een mooie droom.
Goede identificatiemogelijkheden, omdat gedachten en gevoelens van het tienermeisje inleefbaar en
realistisch zijn verwoord in de taal van jongeren. De gehanteerde tegenwoordige tijdsvorm verhoogt de
betrokkenheid. De afwisseling van hoofdstukken over de reiziger en het meisje op witte pagina's en Tess'
dagboekfragmenten op grijze pagina's ondersteunen de leesbaarheid. Voor jongeren vanaf ca. 13 jaar.
Voor eeuwig de jouwe (Greet Beukenkamp, 2014)
Boeken 14+ (rood) BE
Chantals vriendje is vier maanden geleden in een discotheek overleden. Op een dag krijgt
ze een e-mail van hem. Ze schrikt ervan, zeker als ze ziet dat het van zijn e-mailadres komt
en in tweede instantie van zijn iPhone. De vriendin van Chantal adviseert haar het emailadres te blokkeren. Ze doet dat niet en er blijven nieuwe e-mails komen. Chantal vraagt
zich af wie hierachter zit. Tijdens haar zoektocht naar de dader ontdekt ze dat ze haar
vriendje toch niet zo goed kende als ze dacht. Chantal gaat zo ver in haar zoektocht dat
haar leven in gevaar komt tijdens het angstige avontuur dat ze meemaakt. Op eenvoudige wijze wordt het
verhaal verteld in de derde persoon. Beschouwende delen op gebeurtenissen staan in de verleden tijd, het
overige verhaal is in de tegenwoordige tijd geschreven. De lezer zal, nadat het verhaal uit is, zelf een
antwoord moeten vinden op de vraag wie de afzender van de e-mails is. Hoewel Chantal op het gymnasium
zit, zal dit boek vmbo-leerlingen meer aanspreken. Modern boek door (technische) e-mailweetjes, zoals
'spoofen'. Vanaf ca. 13 jaar.
Speelfilms voor de jeugd
Will (Ellen Perry, 2013)
Het inspirerende verhaal over het verwerken van een verlies en het vervullen van een
droom. Na de dood van zijn moeder, gaat de jonge Will (Perry Eggleton) naar een
internaat. Als na drie jaar zijn vader (Damian Lewis, Homeland) opduikt met twee kaartjes
voor de Champions League finale in Istanbul, maken ze zich op voor een groot avontuur.
Maar vlak voor hun vertrek overlijdt Wills vader. Toch besluit hij naar Istanbul te gaan, als
eerbetoon aan hem.
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.26
Luisterboeken
Door de knieën (Freek De Jonge, 2004)
De verteller in Door de knieën is uit het lood geslagen door de dood van zijn zoontje. Het
verdriet heeft hem en zijn vrouw uiteengedreven: terwijl zij probeert het een plaats te geven
in haar leven, is hij ervoor op de vlucht. Zijn bekendheid en roem benauwen hem steeds meer,
hij is wanhopig op zoek naar vriendschap. Die denkt hij gevonden te hebben als hij de
beeldend kunstenaar Jonas ontmoet, een Zeeuwse zonderling aan wiens eenvoud hij zich wil
spiegelen. Lange wandelingen met Jonas' hond, met een wonderlijke naam, leren hem naar zichzelf te
kijken en de wurgende controle over zichzelf op te geven. De vriendschap lijdt een ontluisterende
schipbreuk.
Dan ontmoet hij Victor, een jongetje met de glimlach van Mona Lisa en een lijfje dat niet meer is dan een in
lappen gewikkeld stompje. De verteller wil zijn leven aan hem wijden, en reist hem tot in Zuid-Frankrijk na.
In Lourdes, te midden van een hysterisch religieuze menigte, vindt de bizarre apotheose plaats.
Contrapunt (Anna Enquist, 2008)
In 'Contrapunt' vertelt zij het aangrijpende verhaal van het verlies van haar dochter door een
ongeluk. Een vrouw wijdt zich aan het instuderen van de Goldbergvariaties van Bach. Ieder
hoofdstuk wordt ingeluid door de muzieknotatie van de opeenvolgende variaties. Elk
muziekfragment roept bij de vrouw herinneringen op. Herinneringen aan haar eigen
geschiedenis als pianiste en schrijfster, aan haar gezin, haar moederschap en aan haar
overleden dochter. Hiermee vervlochten is het verhaal van Bach die de Goldbergvariaties componeerde na
de dood van een volwassen zoon. Dit spiegelverhaal geeft de roman de diepte van een contrapunt. De
compositie van het boek is strak als de muziek van Bach.
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.27
Speelfilms voor volwassenen
A single man (Tom Ford, 2010)
In het Los Angeles van 1962 heeft George, een Britse professor van 52 jaar, moeite zijn
leven weer op de rails te krijgen na de dood van zijn partner George leeft in het verleden
zonder oog te hebben voor de toekomst. Bijgestaan door zijn beste vriendin Charley
probeert hij zich staande te houden. De 48 jarige Charley heeft echter haar eigen problemen
met de toekomst en het verval van haar schoonheid. De jonge Kenny is een student van
George die worstelt met zijn identiteit. Hij bemerkt in George een gelijkgestemde, en achtervolgt hem.
Monsieur Lazhar (Philippe Falardeau, 2012)
Het hartverwarmende verhaal van Monsieur Lazhar, een Algerijnse immigrant, die leraar
wordt op een lagere school in Montréal. Hij neemt er de plaats in van een lerares die
tragisch om het leven is gekomen. Terwijl hij de kinderen helpt om te gaan met hun verlies,
heeft hij omgekeerd zelf baat bij de onschuld die zij nog in zich dragen. Een ontroerende
film over verwerking van rouw, schuldgevoel, vriendschap en hoop die doet denken aan
films als Être et Avoir en Entre les Murs.
Genova (Michael Winterbottom, 2010)
Na de dood van zijn vrouw vertrekt Joe met zijn dochters naar Italië, Genova, om les te
geven aan de universiteit. Hij hoopt daar hun leven opnieuw te kunnen oppakken. Genova
verandert hen alle drie. De jongste dochter ziet de geest van haar moeder, en de oudste
dochter ontdekt haar seksualiteit.
Caos calmo (Antonio Luigi Grimaldi, 2009
De succesvolle Pietro Paladini kan de plotselinge dood van zijn vrouw niet verwerken. Hij
blijft achter met zijn tienjarige dochter Claudia en het gapende gat van gemis. Zijn wereld is
tot stilstand gekomen. Hij besluit niet meer naar zijn werk te gaan en in plaats daarvan
besteedt hij zijn dagen in het parkje voor de school van Claudia. Dit parkje wordt het
centrum van Pietro's wereld. Aanvankelijk zoeken collega's en zijn hysterische schoonzus
hem op om hem weer in het gareel te krijgen. Maar naarmate hij langer tegenover de
school van zijn dochter bivakkeert, kloppen zijn collega's steeds vaker bij hem aan voor advies. In deze
kalme chaos, hervindt hij zijn pad naar het leven.
Le refuge (François Ozon, 2010)
Mousse en Louis zijn jong, mooi, rijk en erg verliefd. Maar op een avond gaat het mis: Louis
sterft aan een overdosis. Mousse blijft alleen achter. Tot haar grote schrik blijkt ze ook nog
zwanger van hem. Parijs is na haar traumatische ervaring haar stad niet meer en ze vlucht
zonder plan naar een vakantiehuis bij Biarritz. Daar wordt ze opgezocht door Paul, de
jongere homoseksuele broer van Louis.
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.28
The mourning forest (Naomi Kawase, 2009)
De twee hoofdpersonen in The Mourning Forest, een verwarde bejaarde man en zijn jonge
begeleidster, dragen allebei het verlies van een naaste met zich mee: hij van zijn vrouw, zij
van haar kind en echtgenoot. Op de 33ste sterfdag van zijn vrouw - het jaar waarin volgens
het boeddhisme de ziel definitief naar het hiernamaals vertrekt - besluit de man het graf van
zijn vrouw een laatste maal te bezoeken. Twee dagen lang dolen ze door een immens
smaragdgroen bos, een tocht die voor hen beiden een rouwproces kan helpen afsluiten.
Welcome to the Rileys (Jake Scott, 2011)
Jaren na het plotselinge overlijden van hun tienerdochter gaan Lois en Doug Riley nog
steeds verdoofd door het leven. Zij heeft zichzelf van de buitenwereld geïsoleerd door geen
stap meer buiten de deur te zetten. Hij probeert passie en liefde in een affaire te vinden.
Wanneer zijn minnares onverwacht komt te overlijden vlucht Doug met nog meer hartzeer
op zakenreis naar New Orleans, waar hij de 16-jarige stripper Mallory ontmoet. Hij besluit in
New Orleans te blijven en zoekt redding bij Mallory door zich over haar te ontfermen. Lois beseft dat dit de
laatste kans is om haar huwelijk te redden en het onvermijdelijke moment om het heft in eigen handen te
nemen, is aangebroken.
La marea (Diego Martinez Vignatti,2009)
La marea, van de Argentijn Diego Martínez Vignatti, is een verstild portret van een jonge
vrouw die rouwt om een onherstelbaar verlies. Lang aangehouden opnamen, wijde kaders
en een rustige montage kenmerken Martínez Vignatti's speelfilmdebuut.
The boys are back (Scott Hicks, 2012)
Joe Warr (Clive Owen) is een geva tte, actiegerichte en succesvolle sportverslaggever. Na
het overlijden van zijn vrouw, staat hij alleen voor de opvoeding van hun onstuimige
zesjarige zoon Artie. Joe houdt er zijn eigen methode op na: alle regels aan de kant
schuiven! Geen bedtijd, rommelige kamers en junkfood zijn dagelijkse kost. Als Harry, Joe’s
rebelse tienerzoon uit zijn eerste huwelijk, plots voor de deur staat, is de chaos compleet…
Maboroshi no hikari (Hirokazu Koreeda, 2011)
Na de plotselinge dood van haar man probeert een jonge moeder haar leven opnieuw zin te
geven. Ze verhuist naar een klein dorpje om haar verdriet te verwerken. Maborshi No Hikari
is het betoverende mysterieuze licht dat mensen de zee in lokt en een onweerstaanbare
aantrekkingskracht heeft.
Winter solstice (Josh Sternfeld, 2009)
Jim is een man die zich staande probeert te houden na de plotse dood van zijn vrouw. Zijn
twee zonen rouwen op hun eigen manier en glijden steeds verder van hem weg. Maar dan
brengt de komst van de nieuwe buurvrouw, Molly, opnieuw hoop en warmte in het leven
van de familie…
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.29
Des plumes dans la tête (Thomas De Their, 2004)
Het verhaal speelt zich helemaal af in het Waalse-Brabantse dorp Genappe, bekend om
het desolaat landschap. Het gelukkig gezin van Blanche en haar man Jean-Pierre krijgt een
flinke deuk wanneer hun vijfjarig zoontje Arthur plots verdwijnt. Het is pas wanneer het
lijkje gevonden wordt dat het rouwproces kan beginnen. Op het eerste gezicht lijkt
Blanche de situatie onder controle te hebben. Naarmate de tijd langzaam verstrijkt glijdt
ze in een neerwaartse spiraal en doet ze alsof haar zoontje nog steeds aanwezig is. Nog erger wordt het
wanneer ze bespied wordt door de adolescent François een fervent natuurliefhebber, die haar in stilte
begeert.
Strips
Jaren van de olifant / Willy Linthout (2010)
De leveling / Willy Linthout
De rode draad door deze striproman (eerder verschenen in acht afzonderlijke
katernen) is die van een vader die probeert de zelfdoding van zijn zoon te
verwerken. Voor tekenaar Linthout (bekend van 'Urbanus') is dit project
therapeutisch en een poging om lotgenoot-nabestaanden een handvat te
bieden. Waandenkbeelden, onbegrip van de omgeving, concentratieverlies, vlucht in drank,
zelfmoordneigingen, relatieproblemen, het professionele hulpcircuit, een aangrijpende en beklemmende
emotionele katharsis. Na de zelfdoding van zijn zoon zit Karel vaak op een bank in het park na te denken.
Hij maakt er kennis met een jonge vrouw, die hij eerder ontmoette als verpleegster. Na een zware bevalling
met complicaties bleek haar dochtertje meervoudig gehandicapt en had veel zorg nodig. Nu kan de jonge
moeder geen afscheid nemen van de rolstoel van haar inmiddels overleden dochtertje. De uitwisseling van
ervaringen helpt beiden bij de verwerking van hun verdriet en besluit met een onverwacht hilarische noot.
Het zotte geweld / Joris Vermassen
Tom Steurs dweilt met wisselend succes het land af met zijn stand up. Thuis loopt het niet
lekker met zijn vriendin Kat. Zijn zus bezoekt hij dagelijks, nu ze terminaal is. Hij toont haar
Rik Wouters' magnifieke Zotte geweld in het beeldenpark en zorgt dat ze een boom kan
zien en tekenen. Maar helpt dit alles hem vooruit? Zus vindt alleszins dat hij niet mag
opgeven.
Toen David zijn stem verloor / Judith Vanistendael
David heeft kanker; een verwoestende ziekte, niet alleen voor hemzelf maar ook voor zijn
familie. Dit verhaal begint op de kruising tussen leven en dood: Miriam bevalt van haar
eerste kind en hoort vlak daarna dat haar vader kanker heeft. Tamar, de jongste dochter
van David, gaat op zoek naar wat de dood precies betekent en hoe je een ziel levend kan
houden. Paula kan het niet verkroppen dat haar man haar in de steek laat. David wil
vooral nog één mooie reis maken. Iedereen reageert op zijn eigen manier op de onontkoombare dood van
David.
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.30
Drie schimmen / Cyril Pedrosa
Een striproman, geinspireerd op een persoonlijke ervaring van de maker, de Franse
striptekenaar Cyril Pedrosa. Het leven is eenvoudig en gelukkig voor het jongetje Joachim
en zijn ouders. Zij wonen in een dal tussen de heuvels, beschut tegen de stormen, ver van
de wereld. Plotseling verschijnen er drie ruiters, in feite drie vrouwelijke schimmen.
Joachims moeder beseft wat er aan de hand is. Zij wil zich niet tegen het noodlot verzetten,
maar Joachims vader besluit met zijn zoon voor het mysterieuze drietal te vluchten naar zijn vaderland dat
aan de andere kant van de grote rivier is gelegen. De tocht verloopt niet zonder problemen en het einde is
anders dan je zou verwachten. Het stripverhaal heeft een poetische vormgeving, die intrigeert door de
afwisseling van sierlijke en ruwe tekeningen in zwart-wit. Speelse lay-out, niet al te veel tekst. Het boek
komt over als een sprookje voor volwassenen met een duidelijke boodschap, die in een gedicht aan het slot
wordt verwoord. Bevat bovennatuurlijke elementen. Stevig gebonden uitgave. Een stripverhaal van hoge
artistieke kwaliteit.
Themalijst : Rouwen
Openbare bibliotheek Kortrijk
nov 2014 p.31