Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Koedijk Uitvaartvereniging "De

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Koedijk
OFFERTE UITVAART BEGRAVEN
Omschrijving
Bedragen
Uitvaartkosten voor het regelen van de uitvaart:
Met o.a. bespreking uitvaartleider en verzorgen van de uitvaart, rouwauto
voor opbaring thuis of opbaring in het kerkje Koedijk en laatste verzorging
door de verpleegkundigen.
Circulaires:
100 rouwcirculaires met postzegels en verzendset *1)
Auto's:
Rouwauto voor begraven begraafplaats Gemeente Alkmaar met één
volgauto
Kisten:
Kist model 150 HC8 (massief vuren)
Dragers De Laatste Eer Koedijk:
Dragen & begraven (zes dragers)
Totaal:
€ 3.158,00
Begraven Gemeente Alkmaar *2):
Begraven fam. graf persoon ouder dan 7jr.
Afkoop onderhoud 20 jaar bij uitgifte
Uitgifte rechten huur graf 20 jaar
€ 690,00
€ 1.704,00
€ 1.354,00
Koffietafel (ongeveer 80 personen) *3)
€
Advertenties *4):
Advertentiekosten Noord-Hollands Dagblad (familie)
Totaal saldo:
Vergoeding De Laatste Eer
500,00
€ 690,00
--------------€ 8.096,00
€ -325,00
-------------€ 7.771,00
Totaal factuur:
=====
*1) richtprijs, afhankelijk van aantallen en het type rouwkaart.
*2) er zijn verschillende mogelijkheden, zie hiervoor de prijslijst van de Gemeente Alkmaar.
de kosten zijn ook exclusief grafsteen.
*3) de kosten van de koffietafel zijn afhankelijk van de genoten consumpties.
*4) de kosten van de advertentie hangen af van de krant, de grootte en de opmaak.
De genoemde tarieven gelden alleen voor een begrafenis op maandag tot en met vrijdag. De uitvaart
vindt plaats binnen de regio Alkmaar.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en geldig voor het jaar 2013.
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
Aan genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.
aangesloten bij brancheorganisatie Nardus – www.nardus.eu
Tel: 06 - 3106 9011
www.uitvaartverenigingkoedijk.nl
E-mail: [email protected]
Secr.: F. Ploeger
Hoekweid 22, 1831 BP Koedijk
IBAN: NL81 RABO 0376 4679 16
Handelsregister
KvK Alkmaar
40634785