Publicatie opheffing karper visverbod

Hengelsportvereniging
“De Rietvoorn”
Veenendaal
Secretaris: F.Spijker
Postbus 1082.
3900 BB Veenendaal
tel: 06-2201 9076
E mail: [email protected]
Website: www.rietvoorn-veenendaal.nl
Opgericht 3 juli 1933
Goedgekeurd bij Koninklijk
Besluit van 24 juni 1950.
Lid van de Federatie Noord-West
Nederland regio Randmeren,
welke is aangesloten bij de P.O.S.
en Sportvisserij |Nederland..
Bankrekeningnr.36.51.27.043
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
te Utrecht onder nummer V 40478776
OPHEFFING KARPER VISVERBOD
M.I.V. 1 MEI 2014
In overleg met Sportvisserij Nederland, heeft het bestuur besloten om per 1 mei 2014
het ingestelde karper visverbod op haar wateren op te heffen.
Het bestuur doet een beroep op de karpervissers om, in het belang van de karpers,
de benodigde zorgvuldigheid in acht te nemen.
Zij adviseert, dringend, om alle natte materialen als landingsnet en onthaakmat eerst
goed te laten drogen voordat deze bij een ander water te gebruiken.
F.A.W. Spijker,
Secretaris