klik hier om de brochure te downloaden.

WEGWIJZER
bij wondjes en blessures
•
•
•
•
•
•
schaafwonden
snijwonden
brandwonden
blaren
verstuiking/kneuzing
sportblessures
inhoud
3schaafwonden
4snijwonden
5brandwonden
6blaren
7verstuiking/kneuzing
8sportblessures
Van Heek Medical helpt u bij de behandeling
van de meest voorkomende wonden en blessures.
Deze wegwijzer geeft stapsgewijs aan hoe te
handelen bij welke wond.
Raadpleeg in de volgende gevallen een apotheker of arts:
• bij twijfel over hoe u de wond moet behandelen;
• als de wond niet stopt met bloeden;
• bij een diepe wond die misschien gehecht moet worden;
• bij infecties;
• bij botbreuken;
• als de wond minder aangenaam gaat ruiken en veel
vocht afgeeft;
• als de wond na één week geen genezing of juist
verergering vertoont;
• bij een brandwond groter dan een één euro muntstuk.
Voordat u begint met de wondbehandeling:
1 was en/of desinfecteer uw handen
2 spoel de wond met schoon water
1
Van Heek Medical
heeft alle producten die u nodig
heeft bij het verzorgen van wonden.
2
schaafwonden
Een schaafwond is een oppervlakkige, niet erg bloedende
wond. De bovenste laag van de huid is beschadigd en meestal
vuil. Een schaafwond ontstaat vaak door het vallen of stoten,
waarbij de huid ruw over een oppervlak wordt geschuurd.
BEHANDELING oppervlakkige schaafwond vochtig
• reinig de wond
• plak een niet verklevende (eiland)pleister op de wond of
dek de wond af met een niet verklevend wondkompres
• fixeer (vastzetten) het kompres met een elastisch fixatiewindsel
BEHANDELING diepliggende schaafwond vochtig met bloed
• reinig de wond
• dek de wond af met een zalfgaas en leg daarop een niet
verklevend wondkompres
• fixeer (vastzetten) het kompres met een elastisch fixatiewindsel
Zit er veel vuil in de wond, raadpleeg dan een arts. Het kan
zijn dat een tetanusinjectie nodig is.
TIP • Als u voorbereid op weg wilt gaan, kunt u een
HEKA®first aid set meenemen. In dit setje bevinden zich
producten die u kunt gebruiken bij eerste hulp bij wondjes.
benodigde producten
• ontsmettingsmiddel HEKA®desinfectants
• eilandpleister niet verklevend HEKA®plast border
• niet verklevend wondkompres HEKA®pad
• elastisch fixatiewindsel HEKA®last
• hechtpleister 5 m x 2,5 cm HEKA®plast textile
3
snijwonden
Snijwonden kunnen zeer pijnlijk zijn. Meestal wordt een snijwond veroorzaakt door een scherp voorwerp, zoals een mes of
een stuk glas. Bij een snijwond worden de gevoelszenuwen in
de huid doorgesneden. Vandaar de vaak korte, felle pijn. Reinig
een snijwond altijd goed.
BEHANDELING snijwond
• reinig de wond
• gebruik hechtstrips of zwaluwstaartjes om de wond randen bij elkaar te houden
• dek de wond af met een non-woven kompres of een
niet verklevend wondkompres
• fixeer (vastzetten) het kompres met een hechtpleister of
met een elastisch fixatiewindsel
Heeft u een grotere/diepere snijwond of een snijwond met
een grote kans op infectie (bijvoorbeeld een snijwond door
een roestige spijker), ga dan naar de huisarts.
benodigde producten
• ontsmettingsmiddel HEKA®desinfectants
• hechtstrips of zwaluwstaartjes
(vraag ernaar bij uw apotheek)
• hechtpleister HEKA®plast textile of
• elastisch fixatiewindsel HEKA®last
• non-woven kompres HEKA®soft
4
kleine brandwonden
Een brandwond ontstaat doordat de huid in contact komt met
bijvoorbeeld hete vloeistoffen of stoom, kachels, chemische
stoffen, straling, etc.
Een kleine oppervlakkige brandwond kunt u zelf behandelen.
Deze herkent u aan de rode huid, zonder blaar. Raadpleeg een
arts bij een brandwond groter dan een euromunt of bij infectie.
BEHANDELING kleine oppervlakkige brandwond
• begin direct met het plaatselijk koelen van de wond met
lauw, zachtstromend water
• koel minimaal 10 minuten
• koel bij chemische verbranding minimaal 30 minuten
optie 1:
• breng royaal burnaid gel aan op de wond
• dek, indien gewenst, de wond af met een niet verklevend
wondkompres of niet verklevende eilandpleister
• bij gebruik van het niet verklevende wondkompres: fixeer
(vastzetten) het kompres met een elastisch fixatiewindsel
optie 2:
• dek de wond af met een zalfkompres
• leg daarover een non-woven gaaskompres
• fixeer (vastzetten) het gaaskompres met een elastisch
fixatiewindsel
benodigde producten
• brandwondenspray HEKA®burnaid spray
• zalfkompres HEKA®pres zalfkompres
• non-woven kompres HEKA®soft
• niet verklevend wondkompres HEKA®pad
• hechtpleister HEKA®plast textile of
• elastisch fixatiewindsel HEKA®last
5
blaren
Een blaar is een opeenhoping van vocht onder de opperhuid.
Een blaar ontstaat vaak door wrijving of te veel druk op de huid.
Bijvoorbeeld door schoenen die niet goed passen. Bij wrijving
kunnen deze blaren opengaan. Blaren kunnen ook ontstaan
door brandwonden (zie pagina ‘brandwonden’ voor informatie).
BEHANDELING blaren in wording
• maak de huid schoon en droog
• breng een blarenpleister aan op de huid
• laat de blarenpleister zitten tot deze vanzelf loslaat
BEHANDELING blaren met vocht
optie 1:
• laat de blaar intact als deze niet pijnlijk is
• laat de blaar aan de lucht drogen of dek het af met een
niet verklevend wondkompres
optie 2:
als de blaar pijnlijk is of mogelijk kapot gaat omdat deze
bijvoorbeeld op de hiel zit, handel dan als volgt:
• reinig de omgeving van de blaar
• prik de blaar aan de rand op twee plaatsen door
• druk het vocht voorzichtig uit de blaar
• verwijder de blaarkap niet, deze vormt een natuurlijke
wondbedekker
• laat de blaar aan de lucht drogen of dek het af met een
niet verklevend wondkompres
benodigde producten
• blarenpleister HEKA®plast blister
• ontsmettingsmiddel HEKA®desinfectants
• blarenprikker (vraag ernaar bij uw apotheek)
• niet verklevend wondkompres HEKA®pad
• hechtpleister HEKA®plast textile
6
verstuiking • kneuzing
Een verstuiking is een beschadiging rondom een gewricht.
Door een val of een verkeerde beweging ontstaat er meer
beweging in het gewricht dan normaal mogelijk is. Het kapsel
en de banden van het gewricht rekken hierdoor op en kunnen
zelfs scheuren. Hierbij treedt pijn, een zwelling en soms ook een
bloeduitstorting op.
Van een kneuzing is sprake als onderhuids weefsel beschadigd
raakt. Dit gebeurt meestal door vallen of stoten.
BEHANDELING verstuiking of kneuzing
• koel de verstuiking of kneuzing circa 15 minuten met een
koud kompres (schuif altijd een beschermhoes om de
kompres)
• gebruik na het koelen eventueel een steunzwachtel
• gebruik bij een verstuiking of kneuzing aan hand, arm of
schouder de HEKA®driekanten doek (mitella) ter ondersteuning
Raadpleeg een arts als:
• een forse zwelling opkomt
• als u aan een breuk denkt
• als de pijn blijft ondanks rust
benodigde producten
• cold/hotpack HEKA®cold/hot pack
• elastisch steunzwachtel
met twee klemmetjes HEKA®ideaal
• mitella HEKA®driekanten doek
7
sportblessures
Blessures treden vaak op tijdens het sporten. Bij actief sporten
rekt een spier soms te ver uit. Of een gewricht kantelt een verkeerde kant op en de pees scheurt. Neem de tijd voor genezing
van een opgelopen blessure.
Om sportblessures te voorkomen kunt u uw sportprestaties
het beste geleidelijk opbouwen. Doe een warming up en een
cooling down.
VOORKOMEN sportblessures
Indien u gevoelig bent voor verstuiking/verzwikking, tape
dan preventief vingers of enkels in. Zo ondersteunt u uw
gewrichten, spieren en banden.
BEHANDELING sportblessure
Bij een verstuiking of kneuzing, legt u een steunzwachtel
aan. Dit is een stevig, rekbaar verband welke gebruikt kan
worden als sportbandage. Het ontlast het gewricht bij verstuikingen en ontwrichtingen. Leg onder het steunzwachtel
eerst een synthetische wattenrol aan.
Raadpleeg hiervoor indien nodig een deskundige.
benodigde producten
• synthetische watten HEKA®padding
• elastisch steunzwachtel
met twee klemmetjes HEKA®ideaal
• sporttape HEKA®plast sportstape
8
we serve heroes
we serve heroe s
Macroweg 10
NL - 5804 CL Venray
t +31 (0)88 - 2208822
e [email protected]
w www.vanheek.com
Macroweg 10
NL - 5804 CL Venray
t +31 (0)88 - 2208822
f +31 (0)88 - 2208888
e [email protected]
w www.vanheek.com