Binnendeurschilden en rozetten Curve

37-273 (01-11)
Binnendeurschilden en rozetten Curve
Informatie
U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct.
Voor een probleemloze montage en werking van dit product,
dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.
41
41
10
55,5
41
41
160
180
10
SLG
55,5
160
180
10
6
6
6350-30
10
10
6350-50
55,5
41
41
10
180
41
41
6
6
160
180
55,5
PC
160
TL
10
6
24
6
10
29
6
6
6350-45
6350-48
6350-20
Toepassing:
Binnendeuren
Montagegereedschap (advies):
Rolmaat, (accu)boormachine, schroevendraaier, boortje Ø 2 mm,
priem/potlood.
Aanbevolen bevestigingsmiddelen: patentbouten en busjes M4
37-273 (01-11)
Binnendeurschilden en rozetten Curve
Montagehandleiding
A
2
Voorbereidingen
Monteer het juiste type slot in de deur en boor de gaten voor de
krukken en eventueel voor de profielcilinder, klaviersleutel of
toilet/badkamerslotstift.
1A Binnendeurschilden (zonder slot).
Plaats het deurschild/rozet 1 op de deur en steek het
krukdeel met stift 2 door het deurschild in het slot (figuur A, F
en G). Plaats het andere deurschild/rozet aan de andere zijde op
de deur en schuif de kruk aan de andere zijde op de stift.
1B Binnendeurschilden (voor profielcilinderslot).
Plaats een deurschild 1 op de deur en steek het krukdeel met
stift 2 door het deurschild in het slot (figuur B en H). Plaats
het andere deurschild aan de andere zijde op de deur en schuif
de kruk aan de andere zijde op de stift.
1
Zonder slot
B
1C Binnendeurschilden (voor klavierslot).
Plaats het deurschild 1 op de deur en steek het krukdeel met
stift 2 door het deurschild in het slot (figuur C). Plaats het
andere deurschild aan de andere zijde op de deur en schuif de
kruk aan de andere zijde op de stift.
1D+EBinnendeurschilden (voor toilet/badkamerslot).
Plaats het deurschild 1 op de deur en steek het krukdeel met
stift 2 door het deurschild in het slot. Plaats de toiletstift 3
in het slot en schuif de indicator 4 aan de buitenzijde op de
stift (figuur D).
2
2
1
1
Profielcilinder
Sleutelgat
D
E
2
4
1H Rozetten (voor profielcilinder)
Plaats het deurrozet over de profielcilinder op de deur. Plaats het andere deurrozet aan de andere zijde op de deur (figuur H).
3
1I Rozetten (voor klavierslot)
Plaats het deurrozet op de deur (figuur I).
2 H
oud de schilden of rozetten verticaal (bij sleutelgatuitvoering
de sleutel, bij het profielcilinderslot de profielcilinder plaatsen)
en prik de schroefgaten aan.
3 Verwijder de schilden/rozetten en eventueel de krukken.
4
Doorboor vanaf beide zijden de markeringen met een
boor Ø 6 mm.
5
Bevestig de schilden of rozetten met behulp van de
patentbouten.
Bij het toilet/badkamerslot dient de bedieningsknop aan de
binnenzijde te zitten (figuur E).
6 Monteer eventueel de krukken.
C
1
Toilet buitenzijde
Toilet binnenzijde
G
F
1
2
2
Zonder slot
Zonder slot
H
I
Profielcilinder
Sleutelgat
1