MEDISCHE VERKLARING - DOSSIER VAN DE DEELNEMER

BIJLAGE
ALGEMENE STANDAARDS EN PROCEDURES
MEDISCHE VERKLARING - DOSSIER VAN DE DEELNEMER
(Vertrouwelijke informatie)
S.v.p. zorgvuldig lezen alvorens te ondertekenen.
Dit is een verklaring waarin je geïnformeerd wordt over de mogelijke gevaren die bij het persluchtduiken kunnen optreden en over
het gedrag dat van je vereist wordt gedurende je duikopleiding.
Jouw handtekening onderaan deze verklaring is vereist om deel te
kunnen nemen aan deze duikopleiding die wordt gegeven door:
Instructeur en Divecenter Gevestigd in Land Lees en bespreek deze verklaring voordat je hem ondertekend. Je moet het deel “Medische Verklaring”, dat tevens medische
vragen bevat, volledig invullen om aan de duikopleiding te mogen
meedoen. Als je nog minderjarig bent, moet deze verklaring tevens
door een van je ouders of je voogd ondertekend worden.
Duiken is een opwindende en inspannende activiteit. Als je
alles goed uitvoert en de juiste technieken gebruikt is het relatief
veilig. Als je je echter niet houdt aan de voorgeschreven veiligheids
procedures er een verhoogd risico.
Om veilig te kunnen duiken kun je beter geen extreem overgewicht of een slechte conditie hebben. Onder bepaalde omstan-
Medische vragen voor het duiken
Aan de deelnemer: Het doel van deze medische vragen is om na te gaan
of je door een arts moet worden onderzocht voordat je deelneemt aan
een duikopleiding. Een positief antwoord op één van de vragen houdt niet
noodzakelijkerwijs in dat je niet mag duiken. Een positief antwoord betekent dat er een lichamelijke conditie bestaat die jouw veiligheid onderwater
zou kunnen beïnvloeden tijdens het duiken en dat je advies moet vragen
aan een arts alvorens aan duikactiviteiten deel te nemen.
Zou je zwanger kunnen zijn of probeer je dit te worden?
Neem je momenteel medicijnen in op recept? (uitzondering
anticonceptie en ter voorkoming van malaria)
Ben je ouder dan 45 jaar en kun je één of meer van de
volgende beweringen met ja beantwoorden?
 l Ik rook pijp, sigaren of sigaretten
 l Ik heb een hoog cholestorol gehalte
 l In mijn familie komen hartaanvallen of beroertes voor
 l Ik sta momenteel onder medische behandeling
 l Ik heb een hoge bloeddruk
 l Ik heb suikerziekte - ook wanneer dit uitsluitend met
dieet gereguleerd wordt
Heb je ooit last gehad of heb je momenteel...
Astma, of piepen bij het ademen, of piepen na een inspanning?
Regelmatig of ernstige aanvallen van hooikoorts of een allergie?
Regelmatig verkouden, sinusitis of bronchites?
Enige vorm van een longziekte?
Pneumathorax (ingeklapte long)?
Andere aandoening aan de borstkas of operatie aan de
borstkas?
Gedragsstoornissen, geestelijke of psychologische problemen (paniekaanvallen, engte- of ruimtevrees)?
Epilepsie, toevallen, stuiptrekkingen of neem je medicijnen
om die te voorkomen?
Regelmatig terugkerende migraine of neem je medicijnen
om die te voorkomen?
Black-outs of flauwvallen (volledig/ gedeeltelijk verlies van
digheden kan het duiken zeer inspannend zijn. Je ademhalingsen bloed circulatie systeem moeten in goede conditie zijn. Alle
luchthoudende holtes in je lichaam moeten normaal en gezond
zijn. Iemand met een hartaandoening, een verkoudheid of verstopte
luchtwegen, epilepsie, een ernstig medisch probleem, of iemand die
onder invloed is van alcohol of drugs mag niet duiken. Wanneer je
astma, hartproblemen of een andere chronische medische aandoening hebt, of wanneer je regelmatig medicamenten inneemt, dan
dien je een arts en je instructeur te raadplegen alvorens aan dit
programma deel te nemen en daarna regelmatig een controle van
de geschiktheid voor het duiken te laten uitvoeren. Je zult van je
instructeur de belangrijk veiligheidregels over het ademen en klaren
tijdens het duiken leren. Het verkeerd gebruiken van persluchtapparatuur kan ernstige verwondingen tot gevolg hebben. Om het
veilig te kunnen gebruiken, moet je voldoende geïnstrueerd zijn in
het gebruik ervan onder directe supervisie van een gekwalificeerde
instructeur.
Als je vragen hebt over deze “Medische Verklaring” of over
het deel met medische vragen, neem dit dan door met je instructeur
voordat je deze verklaring tekent.
Beantwoord de volgende vragen van je medische achtergrond (verleden
of heden) met JA of NEE. Als je ergens niet zeker van bent, vul dan JA
in. Als één van de beweringen op jouw van toepassing is, dan moeten
we je vragen om naar een arts te gaan voordat je aan het perslucht
duiken deelneemt. Jouw instructeur zal je de RSTC medische verklaring
en richtlijnen voor de duik keuring meegeven voor je arts.
bewustzijn)?
Regelmatig of ernstig last van bewegingsziekten (zeeziekte,
wagenziekte, etc.)?
Uitdroging of dysenterie, waarvoor medische behandeling
nodig is?
Enige vorm van duikongevallen of decompressieziekte?
Onmogelijkheid om een gemiddelde inspanning te leveren
(bv. 1600 meter lopen in 12 minuten)?
In de laatste 5 jaar hoofdletsel met verlies van bewustzijn?
Herhaalde problemen met de rug?
Een operatie aan rug of wervelkolom?
Suikerziekte?
Rug-, arm- of beenproblemen na een operatie, verwonding
of breuk?
Hoge bloeddruk of neem je medicijnen om je bloeddruk
onder controle te houden?
Enige hartkwaal?
Hartaanval?
Angina, operatie aan bloedvaten?
Operatie aan de bijholten?
Ooraandoening of operatie, gerhoorverlies of evenwichtsproblemen?
Regelmatig terugkerende oorproblemen?
Bloedingen of andere bloed aandoeningen?
Hernia?
Maagzweer of maagzweeroperatie?
Een colostomie of ileostomie?
Gebruik van verdovende middelen of een behandeling daarvoor, of alcoholisme in de afgelopen 5 jaar?
De informatie die ik heb gegeven over mijn medische geschiedenis is naar mijn beste weten correct. Ik accepteer de
verantwoordelijkheid voor het achterhouden van informatie over mijn huidige medische toestand en mijn medische verleden.
Handtekening
Product No. 10063DU (09/01) Version 2.0
Datum
Handtekening van ouders Datum
© International PADI, Inc. 2001 / Translation by PADI Europe, 2002
1/2
© Recreational Scuba Training CounciI, Inc. 2001
BIJLAGE
ALGEMENE STANDAARDS EN PROCEDURES
STUDENT
S.v.p. duidelijk leesbaar invullen.
Naam Geb. datum (Dag/Maand/Jaar)
Adres Woonplaats Land Telefoon thuis (
)
Telefoon werk (
E-mail Postcode ) FAX Naam en adres van je huisarts
Naam Kliniek / ziekenhuis Adres Datum laatste medische keuring Nam van de keuringsarts Kliniek / ziekenhuis Adres Telefoon
(
)
E-mail Is het ooit nodig geweest een onderzoek voor het duiken te ondergaan? q JA q NEE Indien ja, wanneer? ARTS Deze persoon wil deelnemen aan een cursus persluchtduiken of is op dit moment gebrevetteerd om met persluchtapparatuur om te gaan. Uw mening omtrent de medische geschiktheid voor het persluchtduiken wordt verzocht.
Algemene indruk arts
q Ik vind geen afwijkingen die ik in strijd acht met het duiken.
q Ik kan deze persoon niet goedkeuren voor duiken.
Opmerkingen
Handtekening arts Datum (Dag/Maand/Jaar)
Naam Kliniek / ziekenhuis Adres Telefoon
(
)
Product No. 10063DU (09/01) Version 2.0
E-mail © International PADI, Inc. 2001 / Translation by PADI Europe, 2002
2/2
© Recreational Scuba Training CounciI, Inc. 2001