Postgraduaat Radiotherapie - Groepscentrum Permanente Vorming

Inschrijving
Adres
Inschrijven kan tot twee weken vóór de start van de
opleiding.
Toelatingsvoorwaarden en inschrijving
Inschrijven voor het postgraduaat kan op basis van een
bachelor- of masterdiploma. Inschrijven voor het
postgraduaat kan online via www.odisee.be/gpv. Klik
daarvoor bij het postgraduaat van je keuze op
‘inschrijven’ om je aanvraagdossier te starten. Je
ontvangt hiervoor per mail een vragenlijst. De
programmacoördinator van het postgraduaat zal je
aanvraag onderzoeken op basis van de
toela1ngsvoorwaarden. Na goedkeuring van je
aanvraagdossier krijg je meer informa1e om de
inschrijvingsprocedure af te ronden.
O
HUB en KAH
werden
PERMANENTE VORMING
Odisee
Meer info?
Met al je vragen kan je elke weekdag van 9.00 tot
12.30 uur terecht op het secretariaat van het
Groepscentrum Permanente Vorming:
02-609 37 37 [email protected]
Campus Brussel - Terranova
Blekerijstraat 23/29
1000 Brussel
Academiejaar 2014-2015
Getuigschri&
Wie dit postgraduaat volgt en slaagt voor het
examen, ontvangt een postgraduaatgetuigschri<.
Postgraduaat Radiotherapie
Maak kennis met ons
volledige cursusaanbod:
www.odisee.be/gpv
www.odisee.be/dvo
Bijblijven & evolueren
Postgraduaat Radiotherapie
Doelgroep
Verpleegkundigen en technologen Medische
Beeldvorming werkzaam op de dienst radiotherapie.
Men dient reeds de module stralingsbescherming met uitbreiding radiotherapie (FANC) gevolgd te hebben.
Gegradueerde verpleegkundigen worden eveneens
toegelaten.
Inhoud
Inhoud
SP
Straling radiotherapie
5
Behandeling, zorg oncologische patiënt
8
Recente methodiek Radiotherapie
4
Werkveldervaring Radiotherapie
3
Het postgraduaat Radiotherapie reikt de nodige basiskennis (zowel op theore1sch als op vaardigheidsvlak) aan
voor een beginnend werker op de dienst Radiotherapie.
Straling
• Fysica algemene beginselen & technologie
• Detec1e ioniserende straling
• Medische dosimetrie laag en hoog energe1sch
• Dosisberekening
Behandeling van en zorg voor een oncologisch
pa*ënt
• Pathologie
• Therapie met uitwendige bestraling
• Brachytherapie
• Psychologische begeleiding
• Zorg voor de pa1ënt
Recente methodiek in radiotherapie
• Beeldvormingstechnologie
• Mul1modale beeldvorming
• Virtuele simula1e
• Gevorderde begeleidingstechnologie
Werkveldervaring
Werkvorm
Tijdens de lesdagen komen zowel de theorie en de
technologische aspecten aan bod, als het aanleren en
inoefenen van vaardigheden. Van de cursist wordt
verwacht dat hij/zij de leerstof verwerkt in opdrachten.
De 75 uren stage zijn bedoeld om de cursist te leren
werken op verschillende toestellen die deze nog niet
beheerst.
Docenten
Hoogleraren geneesheer-specialisten, fysici en ervaren
inhoudsdeskundigen van universitaire diensten
Radiotherapie. Docenten uit de opleiding Medische
Beeldvorming van Odisee.
Organisa*e
Data:
20 lesdagen van 6 tot 7 lesuren: 6, 8, 13, 15, 16, 20, 22,
23, 27, 29 en 30 januari, 3, 4, 10, 12, 13, 16, 17, 19 en 20
februari 2015.
Tweemaal een zaterdagvoormiddag in een skillslab in een
universitair centrum: 24 januari en 14 februari 2015.
Schri<elijk examen: 20, 23 en 26 februari 2015
Mondeling examen: 30 maart 2015.
Loca1e:
Odisee - Campus Terranova
Blekerijstraat 23-29
1000 Brussel
Kostprijs
•
1350 euro
• Cursusmateriaal is inbegrepen.
• Wij aanvaarden opleidingscheques binnen de
geldende regelgeving of betaling via
KMO-Portefeuille.