Vriendenbrief no. 1 - Vrienden van Het Gelders Orkest

ACTIVITEITENAGENDA 2014-2015
Zie ook http://vrienden.hetgeldersorkest.nl
Dinsdag 7 oktober 2014
Openbare repetitie o.l.v. Antonello Manacorda
12.30 tot 14.30 uur
Locatie: Musis Sacrum Arnhem
Vrijdag 16 januari 2015
Openbare repetitie voor kinderconcert
12.30-16.30 uur
Locatie: Musis Sacrum Arnhem
Woensdag 29 oktober
Algemene ledenvergadering
19.45 uur
Locatie: Ark van Oost, Nijmegen
Donderdag 12 maart 2015
Openbare repetitie o.l.v. Nicolai Alexeev
09.00-12.30 uur
Locatie: Musis Sacrum Arnhem
Aansluitend aan de ledenvergadering:
Exclusief concertje voor Vrienden
Aanvang: 21.00 uur
Zondag 19 april 2015
Vriendenontvangst i.s.m.
Vrienden van de Vereeniging
Locatie: Nijmegen
Informatie volgt
Zondag 2 november
Concert aangeboden door Vrienden Vereeniging
Bob van der Ent (viool) en Daniël Kramer (piano)
Entree: vrij
Aanvang: 12.30 uur
Locatie: Vereeniging Nijmegen
Dinsdag 21 april 2015
Openbare repetitie o.l.v. Antonello Manacorda
13.00-16.30 uur
Locatie: Musis Sacrum Arnhem
VRIENDENBRIEF SEIZOEN 2014-3015 Beste Vrienden,
Dat Het Gelders Orkest ons mee neemt, is wel gebleken uit het bijzondere programma voor het nieuwe seizoen waarop
de 125-jarige jubilaris ons trakteert. Sommige series zijn al zo goed als uitverkocht! Het belooft kortom een prachtig en
feestelijk seizoen te worden. Bij een verjaardagsfeestje mag een cadeau van de Vrienden niet ontbreken. Daar leest u meer
over in deze brief.
Graag vraag ik uw speciale aandacht voor onze Algemene Ledenvergadering, die dit jaar gehouden zal worden in Nijmegen.
Daar zal ook HGO-directeur George Wiegel aanwezig zijn om ons bij te praten.
Tenslotte hebben wij ook een cadeautje voor u: vanaf het nieuwe seizoen krijgt u in Restaurant Mahler van Musis Sacrum
10% korting voor de op vertoon van uw Vriendenpas!
Met vriendelijke groet,
Marian Louppen
Voorzitter Vereniging Vrienden van Het Gelders Orkest
George Wiegel aan het woord: Een bijzonder levensverhaal
Donderdag 27 november 2014
Openbare repetitie o.l.v Roberto Benzi
09.00–12.30 uur
Locatie: Musis Sacrum Arnhem
George Wiegel
‘Laat van u horen en feliciteer HGO!’
We willen het jarige orkest in het
zonnetje zetten met de Vriendenactie
‘Laat van u horen en feliciteer HGO!’.
Met deze actie willen we u vragen om
een korte gelukwens op de website
http://vrienden.hetgeldersorkest.nl te
plaatsen.
Vereniging Vrienden van Het Gelders Orkest
Velperbuitensingel 12, 6828 CV Arnhem
Postbus 1180, 6801 BD Arnhem
KvK 40121429
14209xx_VVvHGO_nwsbrf Nr1 2014indruk.indd 1
026-7890130
vrienden.hetgeldersorkest.nl
[email protected]
Bank: ABN.AMRO
IBAN: NL08ABNA0539227005
NUMMER 1– SEPTEMBER 2014
Verjaardagscadeau van de Vrienden
Wie jarig is, krijgt een cadeau. En
daarom hebben we HGO om een verlanglijstje gevraagd. Uit deze lijst
hebben we als bestuur een zeer aan-
We staan aan de vooravond van een
buitengewoon jaar. In oktober is het
125 jaar geleden dat de voorloper van
Het Gelders Orkest – de Arnhemsche
Orkest Vereeniging – werd opgericht.
Nu we voor deze gelegenheid weer
eens in het archief duiken en ons in
de historie verdiepen, besef ik weer
hoe bijzonder ons levensverhaal is.
Verandering heeft vanaf dag één in
onze genen gezeten. Niet voor niets
staan onze musici en de maestro dit
jaar ‘in beweging’ in de brochure. Dit
jaar zijn we namelijk meer in beweging dan ooit. We zoeken naar manieren om onze liefde voor klassieke
muziek breed te verspreiden om zoveel
mogelijk mensen in de zaal te hebben.
Uw vriendschap is enorm waardevol in
deze zoektocht. U heeft in grote getale kaarten gekocht voor dit jubileumjaar. Sommige concerten zijn daardoor
al bijna uitverkocht. Ons jubileum zullen we dus vieren met de mensen die
dichtbij staan. Ik ontmoet u graag bij
al die feestelijke momenten komend
jaar!
sprekend kado gekozen, dat zowel het
Orkest àls de Vrienden dit seizoen én
daarna extra in de schijnwerpers zet:
Muziek in de koffer.
koffer. Een uniek meubelstuk in de
vorm van een contrabaskoffer waar je
in kunt zitten om even in de wereld
van Het Gelders Orkest te stappen.
Muziek in de koffer
Wat deed de cameraploeg van Omroep Gelderland in een werkplaats in
Noord-Brabant? Voor het programma
Christine’s Cultuursnack ging de ploeg
naar decorbouwer Bruns in Bergeijk.
Daar werd in het grootste geheim gewerkt aan een uniek project voor Het
Gelders Orkest: de multimedia muziek-
01-09-14 15:42
Deze koffer wordt gefinancierd door de
Vrienden. Vanaf september reizen drie
van deze koffers door Gelderland om
iedereen te laten ervaren hoe bijzonder klassieke muziek is. In de koffer
kun je luisteren naar audiofragmenten
maar ook kijken naar unieke video’s en
foto’s uit de geschiedenis van Het Gelders Orkest.
Vanaf 25 september is één van de muziekkoffers te zien in Grand café Dudok
te Arnhem. De koffer maakt onderdeel
uit van een grotere expositie over ‘Het
Gelders Orkest 125 jaar in vervoering’.
sers van Kaliber Kunstenschool en de
klanken van de instrumenten van de
musici, zijn de rode draad in het programma: Jop is jarig! Maar er is iets
geks aan de hand… Jop wil niet uit
bed komen! Zijn vader snapt er niets
van. Samen met het orkest en het publiek probeert hij erachter te komen
wat er aan de hand is. Zal het de kinderen in het publiek lukken om Jop een
onvergetelijk mooi verjaardagsfeest te
geven? Natuurlijk wordt het uiteindelijk één groot feest in de concertzalen,
waar wordt gezongen en gedanst!
Toekomstmuziek
Omdat de Vrienden de educatieve programma’s van HGO een warm hart toedragen, besteden we er in deze rubriek
Toekomstmuziek aandacht aan. De eerste familieconcerten zijn in aantocht
met een bijzonder programma. Evenals HGO jubileert dit jaar namelijk ook
de Kinderboekenweek. Zij vieren hun
60-jarig bestaan en dat gaan we vieren met het Kinderboekenweekconcert
FEEST! Jacques Vriens schreef hiervoor
een feestelijk verhaal en Het Gelders
Orkest, Theatergroep Sonnevanck en
leerlingen van Kunstenschool Kaliber
gaan dit op zondag 5 oktober spelen
om 11 uur in Musis Sacrum Arnhem en
om 16 uur in De Vereeniging in Nijmegen. Jacques’ verhaal, gespeeld door
acteurs van Theater Sonnevanck, dan-
Openbare repetities voor Vrienden
Als u wel eens bij een openbare repetitie bent geweest dan weet u dat dat
een bijzondere gebeurtenis is. Welke
visie heeft de dirigent op het stuk,
hoe communiceert hij met het orkest?
Zittend op de tribune achter het orkest
volg je dat allemaal heel goed. Daarna is het heel boeiend naar het concert te gaan waarvan je de repetitie
mee hebt gemaakt. Je luistert anders,
hoort meer en je beleeft het concert
vaak intenser.
De openbare repetities zijn dus een
echte aanrader! U bent van harte welkom bij de vijf repetities van dit seizoen en als Vriend mag u telkens een
introducé uitnodigen.
De openbare repetities zijn met de dirigenten Antonello Manacorda, Roberto
Benzi en Nicolaï Alexeev. Zij dirigeren
concerten in de bijzondere jubileumserie. En daarnaast is er een repetitie
voor een kinderconcert. Wij dragen als
Vrienden immers alle educatieve activiteiten van HGO een warm hart toe!
Van de vijf repetities zijn er twee
’s ochtends en drie ’s middags, zodat
ook Vrienden van buiten Arnhem gelegenheid hebben om naar Musis Sacrum
in Arnhem te komen.
Openbare repetitie op dinsdagmiddag 7 oktober 2014
De eerste openbare repetitie van dit
seizoen is gelijk een belevenis, want
dan repeteert HGO o.l.v. Antonello
Manacorda aan het jubileumconcert
‘Mahlers eerste’. Voorafgaand is er om
12.30 uur als van ouds koffie en een
interview met één van de musici. Dit
keer is dat met hoboïst Arthur Mahler. Aansluitend is de repetitie. Die is
zonder pauze. De repetitie is in Musis
14209xx_VVvHGO_nwsbrf Nr1 2014indruk.indd 2
Sacrum in Arnhem. U kunt zich via de
website aanmelden: http://vrienden.
hetgeldersorkest.nl In het weekend
erna wordt dit jubileumconcert in
Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem en
Nijmegen gespeeld.
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 29 oktober
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt plaats op woensdagavond
29 oktober. Alle Vrienden zijn van harte welkom! We hebben er als bestuur
voor gekozen dit keer niet in Arnhem
maar in Nijmegen te vergaderen. De
locatie is: Ark van Oost, Cipresstraat
154 6523 HR Nijmegen. Er is voldoende parkeergelegenheid. De vergadering
begint om 19.45 uur. De koffie staat
vanaf 19.30 uur klaar.
George Wiegel, directeur van HGO, is
ook bij de vergadering aanwezig. Hij
zal ons bijpraten over de ontwikkelingen van het orkest en er is gelegenheid om hem vragen te stellen.
De agenda, notulen en het jaarverslag staan vanaf eind september op de
website. De vergaderstukken worden
uitgedeeld op de avond zelf.
Samenwerking Vrienden van de Vereeniging in Nijmegen
Niet alleen Het Gelders Orkest viert dit
seizoen een jubileum, ook het concertgebouw van de Vereeniging in Nijmegen bestaat in 2015 100 jaar. Dat
vonden we als bestuur reden om contact te leggen met de Vrienden van de
Vereeniging. Dat bleek een vruchtbaar
contact met als resultaat dat we dit
seizoen Vrienden van de Vereeniging
uitnodigen voor openbare repetities
van HGO. Andersom worden Vrienden
van HGO uitgenodigd voor het concert
met Bob van der Ent (viool) en Daniël
Kramer (piano) in de kleine zaal van
De Vereeniging op 2 november om
12:30 uur. Toegang is vrij. En verder
organiseren we op 19 april een gemeenschappelijke Vriendenontvangst.
Vriendenontvangst i.s.m. Vrienden
van de Vereeniging op zondag 19 april
In samenwerking met de Vrienden van
der Vereeniging organiseren we op 19
april gemeenschappelijke Vriendenontvangst in Nijmegen. De ontvangst
is voorafgaand aan het jubileumconcert ‘Vioolconcert met Lorenzo Gatto’
om 14.15 uur. Meer informatie volgt.
Vermelding van Vrienden in programmaboekjes in zaal
Nieuwe Vrienden konden zich tot nu
toe onder andere aanmelden door een
Vriendenflyer in te vullen en af te geven aan de HGOstand aan de zaal. Afgelopen seizoen hebben we in samenspraak met het orkestbureau een klein
experiment uitgevoerd. Op de achterzijde van de concertprogramma’s die
bij de concerten worden uitgedeeld
werd een aanmeldformulier met informatie over de Vrienden opgenomen.
Het experiment is geslaagd want het
leverde meer nieuwe Vrienden op en
de Vrienden zijn zichtbaarder voor alle
concertbezoekers. Dat betekent dat we
hiermee doorgaan en daardoor tevens
kosten besparen.
En verder: Documentaire jubilerende
orkest op Omroep Gelderland
Op 26 augustus zijn filmopnames gestart voor de documentaire over het
jubilerende orkest die Omroep Gelderland op 11 en 12 oktober zal uitzenden. Musici en dirigent Antonello
Manacorda worden gevolgd tijdens
hun voorbereidingen op uiteenlopende concerten. Een korte blik terug in
de tijd, interviews en beelden achter
de schermen op weg naar het eerste
jubileumconcert in oktober tonen een
orkest dat zichzelf opmaakt voor en
prachtige toekomst. Uitzending van
de documentaire geschiedt in twee
achtereenvolgende delen op 11 en 12
oktober.
En verder: Expositie Dudok
Van oktober tot en met januari is er
in café Dudok in Arnhem een expositie
over HGO.
... en met exclusief Vriendenconcertje
Aansluitend aan de ledenvergadering
is er altijd een besloten concertje door
één of meer musici van het orkest. Dit
is speciaal voor Vrienden die naar de
Ledenvergadering komen. De musicus
vult het programma helemaal naar eigen inzicht in. Het concertje begint
rond 21.00 uur en duurt een klein uur.
Hieraan vooraf bieden we u graag een
drankje aan. De toegang is gratis.
Donderdag 27 november 2014
Op 27 november is de tweede openbare repetitie. Dan repeteert de voormalige chef Roberto Benzi het programma
‘Griegs pianoconcert’. ’s Avonds wordt
het concert in Apeldoorn gespeeld en
later die week in Arnhem en Nijmegen. Voorafgaand aan de repetitie is
een ontvangst met koffie en een kort
interview met één van de musici. Het
begint om 9.00 uur en aansluitend is
de repetitie die tot ongeveer 12.30
uur duurt. Tijdens de koffiepauze is
een aantal musici aanwezig. De repetitie is in Musis Sacrum in Arnhem. U
kunt zich via de website aanmelden:
http://vrienden.hetgeldersorkest.nl
Speciaal voor Vrienden: voortaan 10% korting Grand Café Mahler!
Wellicht heeft u het al gelezen in de vorige brief: Grand Café Mahler in Arnhem biedt Vrienden vanaf het komend seizoen
voortaan 10% korting op vertoon van hun Vriendenpas. Niet alleen op consumpties rond de concerten van HGO, maar ook
op alle andere momenten. Wij waarderen dit gebaar van Grand Café Mahler aan de Vrienden van HGO enorm!
01-09-14 15:42