Download hier Jaarverslag 2014

Begroting 2014-2016 Stg Time to help Nederland
Opbrengsten
Projecten
Medische missie
Noodhulp
Vluchtelingen projecten
Kleding inzameling projecten
Weeshuis projecten
Voedselhulp projecten
Waterput projecten
Kantoorkosten
Onvoorzien
€
2014
156.500,00 €
2015
172.150,00 €
2016
189.365,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
25.000,00
4.000,00
5.000,00
7.500,00
25.000,00
70.000,00
25.000,00
20.000,00
5.000,00
186.500,00
27.500,00
4.400,00
5.500,00
8.250,00
27.500,00
77.000,00
27.500,00
22.000,00
5.500,00
205.150,00
30.250,00
4.840,00
6.050,00
9.075,00
30.250,00
84.700,00
30.250,00
24.200,00
6.050,00
225.665,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Medische missie:
Samen met een groep artsen van Stg. Sanitas wordt getracht minstens een keer in het jaar een gezondheidsproject georga
De artsen houden spreekuur in diverse dorpen en naar behoefte worden medicamenten voorgeschreven.
Ook wordt er aan de lokale partners die aan het medische programma bijdrage leveren medisch appartuur geschonken. Z
In 2014 gaat wordt op dringend verzoek van de lokale partners wederom een medische missie naar Nigeria georganiserd.
Noodhulp:
Onder de noemer noodhulp exclusief voedsel hulp projecten vallen noodhulp projecten aan gebieden
die door een natuurramp zijn getroffen. In 2013 is dit naar de Flipijnen gegaan. In 2014 wordt een bijdrage geleverd aan d
Vluchtelingen projecten:
Onder de noemer vluchtelingen projecten exclusief voedselprojecten vallen projecten aan vluchtelingen
die geen voedselhulp zijn, denk aan hulpmiddelen en voorzieningen voor minder validen en slachtoffers van oorlogen en r
Kleding inzamelingsprojecten
Bij de kledingsinzamelingsprojecten wordt er kleding in Nederland ingezameld. Deze worden gesorteerd en in het distribu
Winterkleding gaat naar koude gebieden en zomer kleding gaat naar warme gebieden. Ook wordt per kilo €1.50 van de do
en om de kleding daadwerkelijk bij de behoeftigen te brengen. Zo zal een pakket kleding naar de Syrische vluchtelingen in
Met een track en trace systeem krijgt de donateur melding wanneer en waar de kleding aan een hulpbehoeftige
is uitgereikt.
Weeshuis projecten:
Onder de noemer weeshuis projecten vallen projecten die momenteel in met name Somalie worden uitgevoerd. In 2014 z
Er wordt in samenwerking met partner organisaties weeshuizen gebouwd en aan de wezen wordt onderdak en
scholing aangeboden zodat er voor deze wezen structurele oplossing wordt aangeboden en zij op eigen benen kunnen sta
Voedselhulp projecten:
Voedsel hulp projecten varieren van aard. Dit kan voedselhulp zijn aan vluchtelingen of behoeftigen in arme
gebieden
In 2013 waren we actief met voedselhulp projecten voor o.a. Syrische vluchtelingen en Somalie. In 2014 zullen er een aan
Waterput projecten:
Bij waterput projecten wordt in Afrika een waterput gebouwd voor de lokale bevolking die niet beschikken over schoon dr
Op deze manier verkrijgen de bewoners schoon drinkwater voorziening.
In 2013 zijn in Tjaad, Tanzania en Kenia waterputten geslagen. Deze projecten
worden in samenwerking met lokale en andere hulporganisaties uitgevoerd. In 2014 zal Nigeria aansluiten op de landen w
ezondheidsproject georganiseerd, vooral in een Afrikaans land waar het met de gezondheidszorg slecht gesteld is en mensen geen zorg
appartuur geschonken. Zo werd in maart 2013 zulks project in Nigeria i.s.m. de lokale partner succesvol georganiseerd
aar Nigeria georganiserd.
n bijdrage geleverd aan de aanschaf van een ambulance voor de slachtoffers van een orkaan in Filipijnen.
htoffers van oorlogen en rampen. Zo zal in 2014 rolstoelen verstrekt worden aan de getraumatiseerde Syrische vluchtelingen in Zuid-Tu
orteerd en in het distributiecentrum van een partnerorganisatie in Duitsland verzameld.
t per kilo €1.50 van de donateurs gevraagd om de kosten van inzameling en transport te dekken.
Syrische vluchtelingen in Zuid-Turkije, Bosnië en Kosovo bezorgd worden.
hulpbehoeftige
den uitgevoerd. In 2014 zal een vooronderzoek verricht worden om een instelling in Tanzanië te bouwen.
t onderdak en
p eigen benen kunnen staan.
In 2014 zullen er een aantal Afrikaanse landen tot onze doelgroep behoren, zoals Tanzanië, Kenia en Guinea Konakry. Ook in Nederlan
eschikken over schoon drinkwater.
aansluiten op de landen waar reeds waterputten gebouwd zijn.
ht gesteld is en mensen geen zorgverzekering kennen. Er worden lokaal medicijnen ingekocht en afhankelijk van de aandoening aan pa
vol georganiseerd
Syrische vluchtelingen in Zuid-Turkije
Guinea Konakry. Ook in Nederland zullen wij voedsel doneren aan de voedselbanken.
nkelijk van de aandoening aan patiënten verstrekt.